Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище в м.Києві за січень-лютий 2018 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація у січні 2018 року

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 2934401 особу.       Упродовж січня 2018р. чисельність населення зменшилась на 121 особу.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок, міграційного скорочення – 126 осіб1, водночас зафіксовано природний приріст населення – 5 осіб.

Чисельність наявного населення2

(осіб)

 

На 1 січня 2018р.3

На 1 лютого 2018р.

   

м.Київ

2934522

2934401

райони

 

 

Голосіївський

251895

251621

Дарницький

339894

340092

Деснянський

369288

369227

Дніпровський

356131

356101

Оболонський

320701

320587

Печерський

158327

158477

Подільський

201511

201761

Святошинський

341638

341675

Солом’янський

370838

370833

Шевченківський

224299

224027

У січні 2018р. кількість живонароджених збільшилась на 96 осіб, порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 2910 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 400 осіб, найменше у Голосіївському – 219 осіб.

Кількість померлих у місті зменшилася з 2919 осіб у січні 2017р. до 2905 осіб у січні 2018р. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні 2018р. – від 18 осіб у Деснянському районі до 320 осіб у Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 65,5% від загальної кількості померлих, 17,6% припадали на новоутворення, 5,0% – на хвороби органів травлення, 4,2% – на зовнішні причини смерті.

_____________

1 Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи міської ради). Дані можуть бути уточнені.

2 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

3 Дані попередні.

Шлюбів у січні 2018р. по м.Києву укладено 1165, що складає 4,7 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (8,5 реєстрацій на 1000 осіб) – у Печерському районі, найнижчий (2,8 на 1000 осіб) – у Оболонському районі.

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,3 на 1000 осіб. Найвищий рівень розлучуваності спостерігався у Дарницькому районі (2,0 реєстрації на 1000 осіб), найнижчий – у Голосіївському та Оболонському районах (по 0,9 на 1000 осіб).1

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Про надання населенню субсидій у лютому 2018 року

У січні-лютому 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 12,0 тис. домогосподарств, що у 3,9 раза менше, ніж у січні-лютому 2017р.

Призначено субсидії 13,6 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями). Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 33,1 тис., або у 3,4 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-лютому 2018р. становила 15777,6 тис.грн, у відповідному періоді 2017р. – 69656,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2018р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 16,9% і становив 1237,7 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Святошинському районі (1535,2 грн).

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2018 року

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

    

м.Київ

5645

6234

1237,7

райони

 

 

 

Голосіївський

378

378

1363,8

Дарницький

930

930

1219,9

Деснянський

707

1188

1037,9

Дніпровський

891

901

1341,4

Оболонський

354

458

1299,1

Печерський

186

173

1198,3

Подільський

361

361

1289,8

Святошинський

698

697

1535,2

Солом’янський

734

751

974,3

Шевченківський

406

397

1397,2

_____________

1 Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у лютому 2018р., та ті, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями).

У лютому 2018р. у столиці 291,8 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 4,2% більше ніж у лютому 2017р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі (13,8% ), а найменше у Печерському районі (3,2%).

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, у січні-лютому 2018р. становила 722,3 млн.грн, що на 17,2% менше, ніж у січні-лютому 2017р. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають послуги, на кінець лютого 2018р. становила 1265,6 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Упродовж січня-лютого 2018р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 12,6 тис. осіб, що на 2,4 тис., або на 16,1% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилась упродовж лютого п.р. на 0,2% і на кінець місяця становила 9436 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 86,8% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини від загальної кількості безробітних (59,6%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з січнем 2018р. не змінився і на кінець лютого 2018р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у лютому 2018р., становила 8181 особу. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4499 грн, що на 20,8% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2018р. порівняно з січнем збільшилась на 1,1 тис., або на 12,8%, і на кінець місяця становила 9,4 тис.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець лютого 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (20,8% від загальної кількості заявлених вакансій) та найпростіших професій (18,7%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,0%) і законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) (5,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вакансій у цілому по м.Києву зменшилось із 11 осіб на кінець січня 2018р. до 10 осіб на кінець лютого п.р. Порівняно з відповідним періодом минулого року зазначений показник зменшився на 2 особи. Зменшення відбулося у більшості професійних груп. Водночас серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) та професіоналів відбулося збільшення даного показника.

За районами міста цей показник коливався від 3 осіб у Печерському районі до 18 осіб у Святошинському районі.

Заробітна плата у січні 2018 року

У січні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 11668 грн. Порівняно з груднем 2017р. розмір заробітної плати зменшився на 16,9%, а порівняно з січнем 2017р. – збільшився на 25,6%. Нарахування за одну відпрацьовану годину у січні 2018р. становили 78,49 грн, що на 18,0% менше, ніж у грудні 2017р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; інформація та телекомунікації; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4-1,9 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устатковання; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, а також водопостачання, каналізації, поводження з відходами і не перевищував 64,8% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх районах міста у ІV кварталі 2017р. був вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Водночас лише у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах середній розмір заробітної плати перевищив середній показник по м.Києву і становив відповідно 14699 грн, 14527 грн, 14436 грн та 12488 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Деснянському – 8557 грн та Дніпровському – 8851 грн районах (на 30,9% та 28,5% менше за середній показник відповідно).

Індекс реальної заробітної плати у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 82,1%, а відносно січня 2017р. – 110,0%.

Упродовж січня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 2,1%, або на 2016,0 тис.грн, і на 1 лютого п.р. становила 100026,4 тис.грн, що дорівнює 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2018р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (56,5%), а також фінансову та страхову діяльність (14,2%), при цьому 69,2% суми боргу утворено у Печерському (30,0%), Шевченківському (27,4%) та Солом’янському (11,8%) районах.

У структурі боргу 60,9% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшилася на 9,9%, або на 6709,9 тис.грн, і на 1 лютого 2018р. становила 60955,9 тис.грн.

У районному розрізі зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулося у більшості районів міста, а найвагоміше – у Шевченківському (на 5813,5 тис.грн) та Печерському (на 2523,6 тис.грн) районах. Водночас у Дарницькому, Оболонському та Голосіївському районах зафіксовано збільшення суми заборгованості (на 698,1–1143,9 тис.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилась майже на чверть і на 1 лютого 2018р. становила 1,8 тис. осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 34226 грн, що в 2,9 раза перевищує середню заробітну плату за січень 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у січні-лютому 2018 року

За січень-лютий 2018р. оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по відношенню до січня-лютого 2017р. збільшився на 7,2%1 – до 26382,4 млн.грн.

За січень-лютий 2018р. роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, порівняно з січнем-лютим 2017р. збільшився на 6,4%1 – до 22773,2 млн.грн.

_______________

1 У порівнянних цінах.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у лютому 2018 року

Через мережу АЗС по м.Києву продаж (відпуск) населенню бензину моторного у лютому 2018р. по відношенню до попереднього місяця зменшився на 6,1% і становив 9,3 тис.т, дизельного пального (газойлю) – на 4,4% (5,1 тис.т).

Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 4,4 тис.т, що на 10,5% менше, ніж за січень 2018р.

На автозаправних станціях м.Києва станом на 01.03.2018р. бензину моторного нараховувалось 4,3 тис.т, дизельного пального – 2,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,4 тис.т.

Загалом за лютий 2018р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 672,2 млн.грн, у т.ч. бензину моторного – на 389,6 млн.грн, дизельного пального – на 177,2 млн.грн.

Промисловість

У січні-лютому 2018р. відносно січня-лютого 2017р. індекс промислової продукції становив 97,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції дорівнював 97,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 100,8%. Спостерігається збільшення виробництва печива солодкого та вафель (на 34,8%), цукерок шоколадних (на 23,3%), тортів (на 9,0%), виробів здобних (на 4,1%). Також порівняно з попереднім роком збільшено випуск олії соняшникової рафінованої; маргарину; чаю зеленого (неферментованого), чаю чорного (ферментованого); гірчиці; майонезу та інших продуктів.

Скорочення обсягів виробництва спостерігалось по таких видах продукції як: тістечка, пряники та вироби подібні, вироби макаронні, води натуральні мінеральні негазовані.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-лютому 2018р. відносно січня-лютого 2017р. індекс промислової продукції склав 88,9%. Зокрема, скоротилось виробництво комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 63,3%); речей постільних непухових, непірʼяних (уключаючи стьобані ковдри, перини, валики, пуфи, подушки, крім матраців та мішків спальних) (на 14,3%); предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 6,2%). Також скорочено випуск тканин бавовняних; тканин з ниток синтетичних та штучних; білизни постільної бавовняної; взуття з верхом зі шкіри натуральної та іншої продукції. Разом з цим у виробництві предметів одягу інших жіночих та дівчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних спостерігалось збільшення обсягу – з 5,1 до 7,8 тис.шт; жилетів, лижних курток, курток вітрозахисних та подібних виробів (крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або гумованих), чоловічих та хлопчачих – з 3,1 до 6,5 тис.шт.

У січні-лютому 2018р. на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск промислової продукції збільшився на 1,8% порівняно з січнем-лютим 2017р.

Так, збільшився випуск: коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих (на 52,9%); проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції, віддрукованої (крім каталогів рекламних) (на 30,9%);журналів та видань періодичних, які виходять менше 4х разів на тиждень (на 17,4%).

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за підсумками січня-лютого 2018р. проти січня-лютого 2017р. обсяг продукції скоротився на 4,6%. Це відбулось за рахунок скорочення виробництва інсектицидів; фарб та лаків на основі синтетичних полімерів; засобів дезінфікуючих інших у формах і упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів; лосьйонів та засобів для догляду за волоссям та іншої продукції.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг продукції зменшився відносно попереднього року на 6,0% за рахунок препаратів лiкарських iнших, що мiстять вiтамiни чи провiтамiни, розфасованих для роздрiбного продажу (на 33,1%); препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів дiагностичних для введення хворим (на 3,1%); препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу (на 2,2%).

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-лютому 2018р. проти січня-лютого 2017р. випуск промислової продукції зменшився на 0,7%. Скорочення обсягів продукції відбулось у виробництві посуду столового і кухонного, з пластмас – 8514 кг (у січні-лютому 2017р. – 44156 кг); блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – 22,6 тис.т (25,7 тис.т); розчинів бетонних, готових для використання – 695,3 тис.т (764,3 тис.т). Водночас спостерігалось зростання виробництва плиток, плит, черепиці та виробів подібних з цементу, бетону або каменю штучного (крім блоків та цегли для будівництва) – 9,2 тис.т (2,3 тис.т); сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) – 37,0 тис.т (26,6 тис.т).

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, збільшено випуск промислової продукції на 5,6%. Порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшення виробництва відбулось за рахунок конструкцій та частин конструкцій з алюмінію (на 50,0%); листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої (на 39,7%); ґрат, сіток й огорож, зварних на перетині, з розміром чарунки 100 см2 і більше з дроту сталевого діаметром 3 мм і більше, що застосовуються в цементуванні та у штукатурних роботах (на 27,2%).

У січні-лютому 2018р. відносно січня-лютого 2017р. на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислового виробництва склав 98,8%. Зменшився випуск окремих видів продукції: основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ (на 46,7%); обладнання холодильного та морозильного іншого (на 20,0%); інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування (на 14,0%); устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 10,3%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 99,4%.

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій у січні-лютому 2018 року

У січні-лютому 2018р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 2852,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-лютим 2017р. становив 102,6%.

Індекс будівельної продукції у січні-лютому 2018р. проти січня-лютого 2017р. з будівництва будівель становив 111,8%, у тому числі, житлових – 116,0%, нежитлових – 103,3%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 74,0%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 2331,2 млн.грн або 81,7% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 1570,2 тис.грн або 55,0%, нежитлових – 761,0 тис.грн або 26,7%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 521,4 тис.грн або 18,3% від загального обсягу.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 93,1% від загального обсягу, роботи з поточного ремонту – 4,2%, з капітального ремонту – 2,7%. Господарським способом виконано робіт обсягом 10,4 млн.грн або 0,4% від загального обсягу будівельних робіт в цілому по місту.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Печерського району – 505,5 млн.грн або 17,7% від загального обсягу. Підприємствами Дарницького району виконано робіт на суму 448,8 млн.грн або 15,7%, Голосіївського – 421,5 млн.грн або 14,8%, Шевченківського – 314,6 млн.грн або 11,0%, Оболонського – 292,9 млн.грн або 10,3%, Святошинського – 285,9 млн. грн або 10,0%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,1% та 1,9% від загального обсягу в цілому по місту.

Обсяги виконаних будівельних робіт за районами

 

Виконано будівельних робіт у січні-лютому 2017р.

тис.грн

у % до загального обсягу

   

м.Київ

2852637

100,0

райони

 

 

Голосіївський

421483

14,8

Дарницький

448759

15,7

Деснянський

58368

2,1

Дніпровський

204995

7,2

Оболонський

292876

10,3

Печерський

505470

17,7

Подільський

53971

1,9

Святошинський

285906

10,0

Солом’янський

266222

9,3

Шевченківський

314587

11,0

   

Робота транспорту у січні-лютому 2018 року

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-лютому 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 2216,2 тис.т комерційних вантажів (111,2% до рівня січня-лютого 2017р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-лютий 2018р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 1778,8 тис.т (112,2% до рівня січня-лютого 2017р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 646,5 млн.ткм (109,0% до рівня січня-лютого 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 488,5 млн.ткм (104,3% до рівня січня-лютого 2017р.).

Вантажні перевезення автомобільним транспортом за районами у січні-лютому 2018 року1

 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

 

млн.ткм

у % до
січня-лютого 2017р.

тис.т

у % до
січня-лютого 2017р.

     

м.Київ

646,5

109,0

2216,2

111,2

райони

 

 

 

 

Голосіївський

26,6

69,5

190,9

85,1

Дарницький

36,8

82,6

174,8

110,6

Деснянський

3,9

140,4

8,8

98,4

Дніпровський

104,0

123,5

99,4

122,7

Оболонський

4,4

39,2

32,4

68,9

Печерський

116,2

138,9

471,6

141,6

Подільський

21,5

115,8

122,9

112,1

Святошинський

81,7

110,1

399,9

109,6

Солом’янський

21,5

117,0

61,0

128,2

Шевченківський

71,9

78,0

217,1

103,1

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-лютому 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 44951,9 тис. пасажирів (92,7% від рівня січня-лютого 2017р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-лютий 2018р. перевезено 42267,2 тис. пасажирів (97,5% від рівня січня–лютого 2017р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 578,5 млн.пас.км (100,5% до рівня січня-лютого 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано

555,2 млн.пас.км (104,2% до рівня січня-лютого 2017р.).

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за районами у січні 2018 року1

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

 

млн.пас.км

у % до
січня-лютого 2017р.

тис.

у % до
січня-лютого 2017р.

     

м.Київ

578,5

100,5

44951,9

92,7

райони

 

 

 

 

Голосіївський

8,4

136,7

649,1

132,0

Дарницький

2

2

2

2

Деснянський

16,6

129,8

1367,4

121,7

Дніпровський

Оболонський

2

2

2

2

Печерський

2

2

2

2

Подільський

2

2

2

2

Святошинський

128,0

94,7

7652,2

93,3

Солом’янський

31,9

72,8

454,7

80,2

Шевченківський

116,1

145,1

93,5

132,4

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Міським електричним транспортом у січні-лютому 2018р. перевезено 119,4 млн. пасажирів (99,8% від рівня січня-лютого 2017р.).

Зовнішня торгівля товарами у січні 2018 року

У січні 2018р. експорт товарів становив 807,1 млн.дол. США, імпорт – 1698,8 млн.дол. Порівняно із січнем 2017р. експорт збільшився на 11,2% (на 81,4 млн.дол.), імпорт – на 42,0% (на 502,5 млн.дол.). Негативне сальдо становило 891,7 млн.дол. (у січні 2017р. також негативне – 470,6 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 167 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 41,5% від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 58,5% (у січні 2017р. – відповідно 32,1% та 67,9%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 11,1%, Нідерландів, Туреччини, Ірану, Ісламської Республіки, Італії, Іспанії, Таїланду, Єгипту, Болгарії, Портуґалії, Польщі, Російської Федерації, Білорусі, Марокко, Бельґії, Пакистану – 59,4% експортних поставок міста.

Порівняно із січнем 2017р. експорт товарів збільшився серед країн ЄС: до Болгарії – в 18,0 раза, Бельґії – в 6,3 раза, Польщі – в 1,7 раза, Нідерландів – в 1,6 раза, Італії – на 24,3%, Портуґалії – на 9,4%; серед інших країн світу: до Таїланду – в 10,8 раза, Пакистану – в 9,3 раза, Марокко – в 4,1 раза, Білорусі – в 2,8 раза, Туреччини – в 1,6 раза, Російської Федерації – на 11,0%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок серед країн ЄС: до Іспанії – на 11,7%; серед інших країн світу: до Індії – на 36,9%, Єгипту – на 25,4%, Ірану, Ісламської Республіки – на 23,1%.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження – 40,4%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 19,5%, готові харчові продукти – 9,8%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,7%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 37,1% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 62,9% (у січні 2017р. – відповідно 34,8% та 65,2%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 16,1% та Китаю – 15,4%, Німеччини, Білорусі, США, Франції, Польщі, Туреччини, Італії, В’єтнаму, Швеції разом становили 41,2%.

Збільшились проти січня 2017р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Франції та Польщі – в 1,8 раза кожна країна, Німеччини – в 1,6 раза, Італії – на 34,8%, Швеції – на 1,8%; серед інших країн світу: із Туреччини – в 2,1 раза, США – на 45,8%, Китаю – на 44,3%, В’єтнаму – на 43,9%, Білорусі – на 33,1%, Російської Федерації – на 12,3%.

Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання складали 23,8% від обсягу вартості імпорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 22,9%, мінеральні продукти – 16,8%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,7%.

________________________

Примітка. Обсяг імпорту товарів наведено без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у лютому 2018р. становив 100,6%.

У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 100,9%.

На споживчому ринку столиці у лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше подорожчали: фрукти – на 6,8%, макаронні вироби – на 3,6%, риба та продукти з риби – на 1,8%, олія соняшникова – на 1,5%. Водночас подешевшали: цукор – на 4,0%, масло – на 1,8%, яйця – на 1,4%, м'ясо та м’ясопродукти – на 1,0%, хліб – на 0,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання та ремонт житла на 1,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,7% пов’язано з підвищенням вартості палива та мастил на 2,2%.

У сфері зв’язку ціни знизилися на 0,3% за рахунок здешевлення телефонного та телефаксового обладнання на 5,7%.

У сфері відпочинку та культури ціни зросли на 0,1% через подорожчання туристичних послуг на 6,7%.

З М І С Т

Стор.

Демографічна ситуація у січні 2018 року......................................................3

Про надання населенню субсидій у лютому 2018 року............................4

Зайнятість та безробіття...................................................................................5

Заробітна плата у січні 2018 року...................................................................6

Оборот роздрібної торгівлі у січнілютому 2018 року...............................8

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у лютому 2018 року.8

Промисловість....................................................................................................8

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій у

січні-лютому 2018 року…………………………………………...................10

Робота транспорту у січнілютому 2018 року...........................................12

Зовнішня торгівля товарами у січні 2018 року.........................................13

Індекси споживчих цін....................................................................................15

СКОРОЧЕННЯ

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт. – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

Умовні позначення

Тире (–)

крапки (...)

нуль (0; 0,0)

 

 

символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

© Головне управління статистики у м.Києві, 2018

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

 

 

 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ