Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Правила користування бібліотекою

Поділіться цією сторінкою:

Департамент культури
Київської міської державної адміністрації

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека (далі –МСМБ) є комунальним, неприбутковим закладом культури та підпорядковується Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). МСМБ загальнодоступний культурний, освітній, інформаційний заклад, який забезпечує реалізацію прав молодих громадян на інформаційно - бібліотечне обслуговування та рівний доступ до інформаційних ресурсів та культурного надбання.

1.1.

Правила користування Бібліотекою (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про захист персональних даних», наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 № 665/1/17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», «Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011 №3659/5, Положення про Міську спеціалізовану молодіжну бібліотеку  та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року № 275 (із наступними змінами) (у редакції наказу Міністерства культури України 19.04.2017 № 340).

1.2.

Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і МСМБ, визначає права та обов’язки користувачів і співробітників бібліотеки та є обов’язковими для виконання.

1.3.

Право на бібліотечне обслуговування у МСМБ мають громадяни України незалежно від статі, національності, соціального статусу, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації.

1.4.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

1.5.

Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» також надається письмова згода на обробку персональних даних.

1.5.1.

Діти віком до 16 (14) років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників. (в окремих випадках за наявності доручення-гарантії батьків (чи осіб, які їх замінюють) або листа-гарантії навчального закладу).

1.5.2.

Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.

1.5.3.

Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

1.6.

МСМБ здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

1.7.

Статистичний облік кількості користувачів здійснюється Міською спеціалізованою молодіжною бібліотекою щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

1.8.

Бібліотечне обслуговування здійснюється через: систему читальних залів, абонемент, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми обслуговування.

1.9.

МСМБ «Молода гвардія» самостійно визначає:

1.9.1.

Документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальній залі.

1.9.2.

Кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві.

1.9.3.

Строки користування документами через абонемент.

1.10.

Режим обслуговування користувачів МСМБ:

1.10.1.

Режим обслуговування користувачів МСМБ, у тому числі літній режим, встановлюється наказом по бібліотеці і заздалегідь доводиться до відома користувачів шляхом розміщення на інформаційних стендах і сайті МСМБ (www.msmb.org.ua).

1.10.2.

Режим обслуговування забезпечує доступ до бібліотеки для працюючих користувачів у вихідні дні (субота та неділя), або до чи після завершення роботи.

1.10.3.

Доступ до інформації про ресурси та послуги бібліотеки забезпечується в режимі on-line 24 години на добу, 7 днів на тиждень, на сайті: www.msmb.org.ua

1.10.4.

Кожний останній четвер місяця – санітарний день, бібліотека не обслуговує користувачів. Проводиться чистка та упорядження книжкових фондів

1.10.5.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи бібліотеки скорочується на одну годину.

ІІ. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

2.1.

Пріоритетне право користування бібліотекою надається молоді віком від 14 до 35 років.

2.2.

Для запису до бібліотеки (перереєстрації) необхідно:

2.2.1.

пред’явити документ, що засвідчує особу, паспорт (з позначкою реєстрації за місцем проживання)

2.2.2.

надати фотокартку для читацького квитка

2.2.3.

ознайомитись з повідомленням про мету збору та обробки його персональних даних, своїми правами, визначеними законодавством у сфері захисту персональних даних, та підтвердити факт ознайомлення власноручним підписом

2.2.4.

надати відомості (персональні дані) для заповнення читацького формуляра та занесення до бази персональних даних «Користувачі»

 • інвалідам І та ІІ гр. — безкоштовно;
 • ветеранам та учасникам бойових дій — безкоштовно;
 • молодим матерям, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3 років — 50%.

2.2.5.

ознайомитися з Правилами користування МСМБ та особистим підписом підтверджує зобов’язання виконувати Правила.

Примітка:
Біженці та внутрішньо переміщені особи для запису до бібліотеки пред’являють відповідне посвідчення.

2.3.

Молодь віком до 16 років записується до бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їх батьки, (усиновителі) або опікуни (піклувальники), установи під наглядом яких вони перебувають.

2.4.

У разі зміни місця проживання або прізвища користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

2.5.

У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку та відшкодувати вартість його оформлення в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення.

2.6.

Персональні дані, надані користувачем для заповнення реєстраційної картки та занесення до БПД, є конфіденційними. Використання персональних даних здійснюється лише працівниками МСМБ – відповідно до їхніх службових обов’язків, в статистичних чи наукових цілях – у знеособленому вигляді.

2.7.

Оформлення реєстраційних документів користувача бібліотеки для Героїв України, учасників Антитерористичної операції, заслужених працівників культури України, бібліотечних працівників, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, студентів бібліотечних факультетів ВНЗ, інвалідів, багатодітних матерів, здійснюється безоплатно за наявності відповідних документів.

2.8.

Користувачу МСМБ видається читацький квиток:

2.8.1.

термін дії – 4 роки із моменту запису до бібліотеки

2.8.2.

щорічно користувачеві необхідно його перереєструвати, представивши читацький квиток і паспорт, а також повідомити про зміни у відомостях про себе, якщо такі відбулися за рік (зміна місця роботи/навчання, посади, домашньої адреси, тощо)

2.8.3.

послуга з оформлення реєстраційного документа користувача (читацького квитка) є платною, вартість якої визначається бібліотекою.

2.9.

У разі відмови відвідувача бібліотеки оформити реєстраційні документи користувача, після пред’явлення посвідчення особи, йому надається право користуватися лише каталогами МСМБ, скориставшись послугами чергового бібліографа.

ІІІ. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

3.1.

Перед входом до зони обслуговування МСМБ користувачеві необхідно:
Здати до гардеробу верхній одяг, сумки (розмір яких перевищує 20х30 см), пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі, документи на традиційних та електронних носіях, які не належать бібліотеці (за винятком особистих цінних речей) або скористатися камерою зберігання речей, для чого необхідно:

 • власноруч покласти особисті речі до комірки камери зберігання;
 • берігати ключ від комірки впродовж часу перебування в бібліотеці.

3.2.

При вході до зони обслуговування користувач повинен:

3.2.1.

Пред’явити читацький квиток бібліотекарю

3.2.2.

У разі внесення власного ноутбука для роботи в читальній залі МСМБ, пред’явити ноутбук бібліотекарю.

3.3.

При виході із зони обслуговування користувач має:

3.3.1.

Самостійно забрати особисті речі, які зберігалися в комірці камери зберігання, залишивши ключ у замку.

2.3.2.

На прохання чергового охорони – пред’явити у розкритому вигляді сумку для контролю

3.3.3.

Забрати верхній одяг та інші речі, залишені користувачем у гардеробі перед входом до зони обслуговування бібліотеки (сумки, пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі, документи на традиційних та електронних носіях, які не належать бібліотеці).

3.3.4

У разі тимчасового виходу за межі МСМБ, користувач має попередити бібліотекаря про своє повернення протягом робочого дня бібліотеки.

3.4.

Правила роботи з документами в читальних залах

3.4.1.

Користуватися фондом читальної зали можуть всі бажаючі, записавшись пред’явивши документ, що засвідчує особу. Основним документом, що дає право на обслуговування користувачів у читальній залі МСМБ, є читацький квиток.

3.4.2.

Кількість бібліотечних документів, виданих користувачеві в читальній залі впродовж дня, не обмежується. Одночасно для роботи в читальних залах користувачеві видається не більше 5 документів.

3.4.3.

Єдиний примірник видань підвищеного попиту, рідкісні, цінні та енциклопедичні видання надаються для користування лише в читальній залі.

3.4.4.

Видача документів припиняється за 10 хв. до закриття бібліотеки.

3.4.5.

Після завершення роботи з документами із фондів МСМБ, але не пізніше ніж за 5 хв. до закриття бібліотеки, користувач має повернути документи черговому бібліотекарю. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря в формулярі користувача.

3.5.

Обслуговування користувачів через абонементний відділ.
Бібліотечний абонемент – є формою бібліотечного обслуговування, що передбачає видачу документів на певних умовах для користування поза межами Бібліотеки.

3.5.1.

Право на обслуговування через абонемент мають користувачі, які, відповідно до п.2.2. Правил користування МСМБ, оформили читацький квиток та мають постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання в м. Києві.

3.5.2.

Особи, які не мають реєстрації місця проживання в м. Києві обслуговуються через систему читальних залів.

3.5.3.

В абонементному відділі користувач має право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово від 1 до 5 документів терміном до 30 днів.

3.5.4.

Книги підвищеного читацького попиту видаються терміном до 15 днів, періодичні видання до 10 днів.

3.5.5.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

3.5.6.

Для більш глибокого задоволення читацьких запитів та з метою збереження фондів бібліотеки в абонементному відділі одночасно може обслуговуватися не більше 4 – 6 користувачів.

3.5.7.

Обрання книг читачами у відділі абонементу припиняється за 5 хв. до закриття бібліотеки.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

4.1.

Користувач має право.

4.1.1.

Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних).

4.1.2.

Отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

4.1.3.

Одержувати в тимчасове користування документи з бібліотечного фонду, брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

4.1.4.

Скористатися додатковими сервісними послугами бібліотеки за окрему плату. Встановлено пільги в оплаті вартості послуг (крім послуг, що потребують витратних матеріалів) таким категоріям:

 • інвалідам І та ІІ гр. – безоплатно;
 • ветеранам та учасникам бойових дій – безоплатно.

4.2.

Обов’язки користувачів.

4.2.1.

Дбайливо ставитися до книг, документів, одержаних з фондів бібліотеки. При одержанні книг, документів користувач має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

4.2.2.

Кожний виданий документ фіксується в читацькому формулярі (ЕБД) і підтверджується підписом користувача.

4.2.3.

Повертати документи одержані з фондів бібліотеки у встановлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. (Згідно п.7 ст.20 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).

4.2.4.

Користувач, який втратив або пошкодив документ, повинен замінити його аналогічним, або документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. (Згідно п.7 ст.20, ст.23 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»). За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їх батьки, (усиновителі) або опікуни (піклувальники), навчальний заклад чи установа, під наглядом яких вони перебувають.

4.2.5.

Не виносити з бібліотеки книг, документів, якщо вони не записані в читацькому формулярі, або є фондом читальної зали.

4.2.6.

Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством України (ст.433 ЦК України, ст.154 ГК України).

4.2.7.

При користуванні алфавітним каталогом не виймати карток, і не порушувати їх розстановку.

4.2.8.

Здавати до гардеробу верхній одяг. Свої речі: сумки, пакети, власну літературу та ін.(за виключенням цінних речей) залишати в камерах схову.

4.2.9.

Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

4.2.10.

Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці, забороняється користуватися в читальній залі мобільними телефонами (голосно розмовляти).

4.2.11.

Непорозуміння або виключні ситуації вирішуються зав. відділами або дирекцією.

4.3.

Користувачам МСМБ дозволяється:

4.3.1.

Використовувати лише те програмне забезпечення, яке встановлено на бібліотечних комп’ютерах.

4.3.2.

З дозволу чергового бібліотекаря підключати до бібліотечних комп’ютерів лише сучасні носії інформації - usb flash накопичувачі.

4.3.3.

Користуватися власними портативними комп’ютерами за умови невикористання звукових сигналів.

4.4.

При роботі за комп’ютерами у читальних залах бібліотеки користувачам не дозволяється:

4.4.1.

Підключати електронні пристрої, які можуть пошкодити комп’ютери або погіршити їх роботу.

4.4.2.

Використовувати застарілі носії інформації: гнучкі магнітні диски (дискети), тощо

4.4.3.

Встановлювати та використовувати стороннє програмне забезпечення, а також псувати чи модифікувати налаштоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення

4.4.4.

Переміщувати системні блоки комп’ютерів

4.4.5.

Використовувати комп’ютер для потреб, не пов’язаних з пошуком інформації

4.4.6.

Захаращувати робоче місце біля комп’ютера.

Примітка:
Обслуговування користувачів Молодіжного ділового центру та Інтернет–центру припиняється за 5 хвилин до закриття бібліотеки.

4.5.

Користувачам МСМБ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • палити в приміщеннях бібліотеки;
 • виходити з бібліотеки, не повернувши документи, отримані для тимчасового користування у читальній залі МСМБ;
 • грубо спілкуватися з працівниками бібліотеки, застосовувати ненормативну лексику та фізичну силу;
 • організовувати та проводити у приміщеннях МСМБ будь-які збори, наради, семінари, тренінги, консультації для громадян,  інші заходи без дозволу адміністрації бібліотеки.

4.6.

Відповідальність користувачів

4.6.1.

Користувач несе відповідальність за документи з фондів МСМБ та особисті речі, залишені ним без догляду.

4.6.2.

Користувач несе відповідальність за несанкціоноване використання створених МСМБ баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

4.6.3.

Користувач, який порушує Правила, що діють у бібліотеці, позбавляється права відвідувати МСМБ «Молода гвардія» на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення Правил користування МСМБ можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

V.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

5.1.

МСМБ має право

5.1.1.

Розробляти Правила користування МСМБ, ресурсами бібліотеки, вносити до них зміни і доповнення.

5.1.2.

Визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни до нього, за умови своєчасного доведення інформації про зміни до читачів, у т. ч.:

 • встановлювати літній режим обслуговування;
 • впроваджувати дні відкритих дверей;
 • переносити, при потребі, санітарний день – з останьго четверга місяця на інший день.

5.1.3.

Отримувати персональні дані користувачів при запису до МСМБ та обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

5.1.4.

Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

5.1.5.

Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами у т.ч. за псування бібліотечного обладнання.

5.1.6.

Встановлювати перелік платних послуг.

5.1.7.

Надавати дозвіл:

 • установам, підприємствам та організаціям – на розміщення інформаційних і рекламних матеріалів у приміщеннях МСМБ та на проведення соціокультурних заходів;
 • засобам масової інформації – на проведення фото-, теле- та відеозйомок.

5.1.8.

Позбавляти користувачів (фізичних та юридичних осіб), які порушують Правила користування МСМБ чи заподіюють шкоду бібліотеці, права відвідувати МСМБ на термін, що визначається бібліотекою.

5.1.9.

Передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил користування МСМБ.

5.2.

МСМБ зобов’язана

5.2.1.

Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації.

5.2.2.

Надавати у тимчасове користування документні ресурси (визначені бібліотекою), допомагати в доборі потрібних документів.

5.2.3.

Дбати про підвищення культури обслуговування користувачів.

5.2.4.

Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека, в тому числі й додаткові сервісні платні.

5.2.5.

Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти розвитку культури читання.

5.2.6.

Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки документів, наданих користувачам у тимчасове користування.

5.2.7.

Вивчати та враховувати інтереси і запити користувачів при формуванні документних та електронних ресурсів, організації і проведенні соціокультурної діяльності.

5.2.8.

Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди. Забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2.9.

Задовольняти потреби користувачів в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами, якщо це не суперечить інтересам інших користувачів.

5.2.10.

Дотримуватися режиму обслуговування користувачів, у випадку внесення змін – своєчасно повідомляти користувачів про них.

5.2.11.

Забезпечувати гласність своєї діяльності.

5.2.12.

Працівники МСМБ зобов’язані називати своє ПІБ та посаду на вимогу користувачів.

4.3.

Користувачам МСМБ дозволяється:

4.3.1.

Використовувати лише те програмне забезпечення, яке встановлено на бібліотечних комп’ютерах.

4.3.2.

З дозволу чергового бібліотекаря підключати до бібліотечних комп’ютерів лише сучасні носії інформації - usb flash накопичувачі.

4.3.3.

Користуватися власними портативними комп’ютерами за умови невикористання звукових сигналів.

4.4.

При роботі за комп’ютерами у читальних залах бібліотеки користувачам не дозволяється:

4.4.1.

Підключати електронні пристрої, які можуть пошкодити комп’ютери або погіршити їх роботу.

4.4.2.

Використовувати застарілі носії інформації: гнучкі магнітні диски (дискети), тощо

4.4.3.

Встановлювати та використовувати стороннє програмне забезпечення, а також псувати чи модифікувати налаштоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення

4.4.4.

Переміщувати системні блоки комп’ютерів

4.4.5.

Використовувати комп’ютер для потреб, не пов’язаних з пошуком інформації

4.4.6.

Захаращувати робоче місце біля комп’ютера.

Примітка:
Обслуговування користувачів Молодіжного ділового центру та Інтернет–центру припиняється за 5 хвилин до закриття бібліотеки.

4.5.

Користувачам МСМБ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • палити в приміщеннях бібліотеки;
 • виходити з бібліотеки, не повернувши документи, отримані для тимчасового користування у читальній залі МСМБ;
 • грубо спілкуватися з працівниками бібліотеки, застосовувати ненормативну лексику та фізичну силу;
 • організовувати та проводити у приміщеннях МСМБ будь-які збори, наради, семінари, тренінги, консультації для громадян,  інші заходи без дозволу адміністрації бібліотеки.

4.6.

Відповідальність користувачів

4.6.1.

Користувач несе відповідальність за документи з фондів МСМБ та особисті речі, залишені ним без догляду.

4.6.2.

Користувач несе відповідальність за несанкціоноване використання створених МСМБ баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

4.6.3.

Користувач, який порушує Правила, що діють у бібліотеці, позбавляється права відвідувати МСМБ «Молода гвардія» на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення Правил користування МСМБ можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

5.3.

Відповідальність МСМБ

5.3.1.

Бібліотека не несе відповідальності за особисті речі, залишені користувачами без догляду в приміщенні МСМБ (вестибюлях, читальних залах тощо).

Обговорено та схвалено на засіданні Ради при директорі 28 листопада 2017 р.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

 • blog
 • facebook
 • tweetter
 • youtube
 • youtube
 • youtube
 • pinterest
 • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ