Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м.Києва за січень-грудень 2019 року

Поділіться цією сторінкою:

 

 

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 грудня 2019р. становила 2966278 осіб. Упродовж січня-листопада 2019р. чисельність населення збільшилась на 15459 осіб.

Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок міграційного приросту – 15803 особи, водночас зафіксовано природне скорочення населення – 344 особи.

Чисельність наявного населення1

(осіб)

 

На 1 січня 2019р.

На 1 грудня 2019р.

 

 

 

м.Київ

2950819

2966278

райони

 

 

Голосіївський

253283

254709

Дарницький

343679

346650

Деснянський

369641

369858

Дніпровський

357623

358747

Оболонський

319982

319511

Печерський

161079

162885

Подільський

205080

207769

Святошинський

342225

342835

Солом’янський

375909

382502

Шевченківський

222318

220812

У січні-листопаді 2019р. кількість живонароджених зменшилась на 2094 особи порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 29944 особи. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 4136 осіб, найменше у Голосіївському – 2044 особи.

Кількість померлих у місті збільшилася з 29248 осіб у січні-листопаді 2018р. до 30288 осіб у січні-листопаді 2019р. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-листопаді 2019р. – від 74 осіб у Оболонському районі до 3554 осіб у Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні-листопаді 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 64,3% від загальної кількості померлих, 17,3% припадали на новоутворення, 4,5% – на хвороби органів травлення, 4,4% – на зовнішні причини смерті.

_____________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Шлюбів у січні-листопаді 2019р. по м.Києву укладено 25721, що складає 9,5 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (17,8 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (7,4 на 1000 осіб) – у Святошинському районі.

Частота реєстрацій розірвань шлюбів по місту становить 1,4 на 1000 осіб. Найвищий рівень розірвань шлюбів спостерігався у Шевченківському районі (2,0 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Солом’янському районі (1,2 на 1000 осіб).1

Про надання населенню субсидій

У січні-грудні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 295,4 тис. домогосподарств, що на 33,4% менше, ніж у січні-грудні 2018р.

У січні-грудні 2019р. призначено субсидії 268,4 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. №848). Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 67,8 тис., або на 20,2%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-грудні 2019р. становила 131075,1 тис.грн, у відповідному періоді 2018р. – 155758,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2019р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2018р. на 29,6% і становив 538,1 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Оболонському районі (767,2 грн).

_____________
1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

у грудні 2019 року

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

 

 

 

 

м.Київ

11992

13737

538,1

райони

 

 

 

Голосіївський

420

551

707,8

Дарницький

1260

1257

678,8

Деснянський

1374

2678

733,0

Дніпровський

682

727

625,4

Оболонський

568

546

767,2

Печерський

123

200

628,0

Подільський

363

461

709,1

Святошинський

1341

1464

741,9

Солом’янський

5503

5499

275,2

Шевченківський

358

354

735,9

_____________
1 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у грудні 2019р., та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями).

У грудні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 114,0 тис. домогосподарств, або 10,3% від загальної кількості домогосподарств міста Києва. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському районі (15,2%), а найменше – у Печерському районі (4,1%).

У січні-грудні 2019р. 34 домогосподарствам (79,1% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, порівняно з відповідним періодом 2018р. зменшилась на 17,1%.

Сума субсидій, призначених у січні-грудні 2019р. становила 113,7 тис.грн, у відповідному періоді 2018р. – 137,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2019р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2018р. на 5,2% і становив 3066,7 грн.

У січні-грудні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 113,2 тис.грн, за відповідний період 2018р. – 137,2 тис.грн.

Заборгованість бюджетів із виплати субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на кінець грудня 2019р. сноновила 0,5 тис.грн.

Середня заробітна плата

У листопаді 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 15974 грн. Порівняно з жовтнем 2019р. розмір заробітної плати збільшився на 0,7%, а порівняно з листопадом попереднього року – на 14,9%. Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 105,16 грн, що на 3,9% більше, ніж у жовтні 2019р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; інформація та телекомунікації; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції; виробництва електричного устатковання; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги і не перевищував 65% від середнього показника.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2019р. порівняно з жовтнем 2019р. становив 100,9%, відносно листопада 2018р. – 109,7%, а у січні-листопаді 2019р. відносно відповідного періоду попереднього року – 108,3%.

Упродовж листопада 2019р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 9,1%, або на 17806,8 тис.грн, і на 1 грудня 2019р. становила 213925,1 тис.грн, що дорівнює 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2019р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (50,9%) та промисловість (30,5%). При цьому більше ніж дві третини суми боргу утворено у Печерському (40,9%), Шевченківському (15,1%) та Солом’янському (13,5%) районах.

У структурі боргу 85,4% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 13,5%, або на 21771,4 тис.грн, і на 1 грудня 2019р. становила 182693,8 тис.грн.

У районному розрізі сума заборгованості економічно активних підприємств зросла в усіх районах міста, а найвагоміше – у Печерському (на 10612,3 тис.грн) та Шевченківському (на 6309,5 тис.грн) районах. Виняток становив Оболонський район, де зафіксовано зменшення суми заборгованості (на 1861,5 тис.грн).

Упродовж листопада 2019р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 32,1% і на 1 грудня 2019р., становила 6,2 тис. осіб, або 0,5%  від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 29634 грн, що у 1,9 раза перевищує середню заробітну плату за листопад 2019р.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-грудні 2019р. становив 214231,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,1% більше від обсягу січня-грудня 2018р. У грудні 2019р. порівняно з груднем 2018р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 16,6%, порівняно з листопадом 2019р. – на 21,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні–грудні 2019р. становив 185651,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,5% більше, від обсягу січня-грудня 2018р. У грудні 2019р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти грудня 2018р. зріс на 17,0%, порівняно з листопадом 2019р. – на 21,1%.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У грудні 2019р. через мережу АЗС по м.Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 13,9 тис.т, та зменшився порівняно з листопадом 2019р. на 2,3%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 8,3 тис.т, що відповідно на 0,3% менше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 8,5 тис.т (на 1,4% більше, ніж у листопаді 2019р.)

На кінець грудня 2019р. на автозаправних станціях м.Києва нараховувалось бензину моторного 5,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.

Загалом у грудні 2019р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 994,1 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 528,7 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 273,0 млн.грн.

Промислове виробництво

Індекс промислової продукції в грудні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2018р. становив відповідно 103,6% та 99,4%, за підсумками 2019р. – 96,6%.

У переробній промисловості порівняно із 2018р. індекс промислової продукції становив 95,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 103,2%.

Серед підприємств переробної промисловості найбільше зменшення виробництва промислової продукції спостерігалось на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 21,7%). Зменшили обсяги підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 15,4%); металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 11,1%); виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 6,0%); текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 3,4%).

Збільшення обсягів промислового виробництва відбулось на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 4,5%); з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 3,7%); виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 1,8%).

Виробництво будівельної продукції

У 2019р. підприємствами м.Києва вироблено будівельної продукції на суму 41226275 тис.грн. Індекс будівельної продукції в 2019р. порівняно із 2018р. становив 124,0%.

У 2019р. порівняно із 2018р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 109,6% (житлових – 92,2%, нежитлових – 137,9%), інженерних споруд – 154,6%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 24534210 тис.грн (59,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 12651221 тис.грн (30,7%), нежитлових – 11882989 тис.грн (28,8%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 16692065 тис.грн (40,5% від загального обсягу).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 82,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 12,7% та 4,8% відповідно. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 156509 тис.грн (0,4% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Найбільший обсяг будівельної продукції вироблено підприємствами та організаціями Голосіївського (8843932 тис.грн, або 21,4% від загального обсягу), Печерського (6465326 тис.грн, або 15,7%), Шевченківського (5443630 тис.грн, або 13,2%) та Святошинського (4300486 тис.грн, або 10,4%) районів, а найменший – Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,7% та 3,7% від загального обсягу в цілому по місту.

Обсяги виробленої будівельної продукції

у 2019 році

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

м.Київ

41226275

100,0

райони

 

 

Голосіївський

8843932

21,4

Дарницький

3862518

9,4

Деснянський

1109487

2,7

Дніпровський

3364296

8,1

Оболонський

4030831

9,8

Печерський

6465326

15,7

Подільський

1512366

3,7

Святошинський

4300486

10,4

Солом’янський

2293403

5,6

Шевченківський

5443630

13,2

Робота транспорту

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 40059,7 тис.т вантажів (у 2,6 раза більше від обсягу 2018р.). За звітними даними підприємств-перевізників, у 2019р. обсяг вантажних перевезень становив 37161,4 тис.т (у 2,9 раза більше від обсягу 2018р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 7032,2 млн.ткм (у 1,6 раза більше від обсягу 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 6288,0 млн.ткм (у 1,9 раза більше від обсягу 2018р.).

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

у 2019 році1

 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

млн.ткм

у % до 2018р.

тис.т

у % до2018р.

 

 

 

 

 

м.Київ

7032,2

164,12

40059,7

262,32

райони

 

 

 

 

Голосіївський

429,3

270,8

3465,3

328,4

Дарницький

651,4

268,5

2381,3

212,3

Деснянський

91,6

390,0

448,9

524,0

Дніпровський

714,3

119,0

1788,5

245,8

Оболонський

372,1

1191,0

6435,7

1723,6

Печерський

1783,8

207,9

9338,3

243,6

Подільський

350,1

271,5

3019,9

396,4

Святошинський

706,0

128,1

3318,7

118,4

Солом’янський

281,6

185,0

984,7

173,9

Шевченківський

907,8

167,2

5980,1

413,0

____________
1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Збільшення відбулося за рахунок підприємств, які зареєстровані у м.Києві та здійснюють діяльність в інших регіонах.

 

Автобусами за всіма видами сполучень у 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 219830,2 тис. пасажирів (83,9% від обсягу 2018р.). За звітними даними, автобусами підприємств у 2019р. перевезено 209129,6 тис. пасажирів (84,3% від обсягу 2018р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 4715,3 млн.пас.км (131,2% від обсягу 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 4618,4 млн.пас.км (133,1% від обсягу 2018р.).

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

у 2019 році1

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до 2018р.

тис.

у % до 2018р.

 

 

 

 

 

м.Київ

4715,3

131,2

219830,2

83,9

райони

 

 

 

 

Голосіївський

493,9

632,4

1689,4

37,4

Дарницький

103,0

54,4

5434,2

38,5

Деснянський

118,5

88,5

11941,2

101,4

Дніпровський

2

2

2

2

Оболонський

436,9

97,5

31818,0

97,8

Печерський

2

2

2

2

Подільський

1433,5

180,3

113110,6

84,1

Святошинський

735,2

91,2

41189,7

87,4

Солом’янський

293,7

139,0

2735,9

96,5

Шевченківський

976,4

122,6

731,7

119,3

_____________
1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Міським електричним транспортом у 2019р. перевезено 701,7 млн. пасажирів (94,3% від обсягу 2018р.).

Зовнішня торгівля товарами

У січні-листопаді 2019р. експорт товарів становив 11426,4 млн.дол. США, імпорт – 23294,6 млн.дол. Порівняно з січнем-листопадом 2018р. експорт збільшився на 22,4% (на 2090,3 млн.дол.), імпорт – на 9,5% (на 2013,0 млн.дол.). Негативне сальдо становило 11868,2 млн.дол. (у січні-листопаді 2018р. також негативне – 11945,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,49 (у січні-листопаді 2018р. – 0,44).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 212 країн світу.

Основу товарної структури експорту у січні-листопаді 2019р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти; недорогоцінні метали та вироби з них; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; мінеральні продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-листопадом 2018р. збільшилась частка продуктів рослинного походження з 40,2% до 46,7%, готових харчових продуктів – з 8,8% до 8,9%, мінеральних продуктів – з 3,1% до 3,5%. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 23,3% до 20,2%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 5,5% до 4,2%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 4,3% до 3,9%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 4,2% до 3,7%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 4247,4 млн.дол., або 37,2% від загального обсягу експорту (у січні-листопаді 2018р. – 3370,1 млн.дол., або 36,1%), та збільшився порівняно з січнем-листопадом 2018р. на 877,3 млн.дол., або на 26,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 6,5% від загального обсягу експорту, Іспанії – 4,8%, Німеччини – 4,4%, Польщі – 3,9%, Італії – 3,4% та Бельгії – 2,4%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 10,1%, Індії – 7,5%, Єгипту – 5,9%, Туреччини – 5,0%, Саудівської Аравії –2,6%, Білорусі та Іраку – по 2,3%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту у 2,1 раза, Китаю – у 2,0 раза, Туреччини – у 1,8 раза, Німеччини та Польщі – у 1,6 раза, Нідерландів – у 1,5 раза, Іспанії – на 26,3%, Білорусі – на 20,4%, Саудівської Аравії – на 12,0%, Бельгії – на 11,3%, Італії – на 3,7%; зменшився – до Іраку та Індії (на 6,8% та на 9,9% відповідно).

Основу товарної структури імпорту у січні-листопаді 2019р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; готові харчові продукти; недорогоцінні метали та вироби з них; текстильні матеріали та текстильні вироби; продукти рослинного походження; прилади та апарати оптичні, фотографічні.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем-листопадом 2018р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 25,0% до 25,7%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 9,1% до 9,6%, готових харчових продуктів – з 4,1% до 4,3%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 3,1% до 3,2%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,4% до 2,5%. Зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 18,0% до 17,9%, мінеральних продуктів – з 17,4% до 16,4%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,5% до 5,3%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 4,5% до 4,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 9112,0 млн.дол., або 39,1% від загального обсягу (у січні–листопаді 2018р. – 8042,2 млн.дол., або 37,8%), та збільшився проти січня–листопада 2018р. на 1069,8 млн.дол., або на 13,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 8,2%, Польщі – 5,2% Франції та Італії – по 3,6%, Литви – 2,0%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 17,7%, Російської Федерації – 11,2%, Білорусі – 8,8%, США – 3,9%, Туреччини – 3,6% та Японії – 2,4%.

Порівняно з січнем–листопадом 2018р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Литви на 39,6%, Японії – на 33,4%, Туреччини – на 22,6%, Китаю – на 18,5%, Польщі – на 16,7%, Італії – на 15,0%, Франції – на 8,0%, Німеччини – на 2,9%, зменшився – з Білорусі, США та Російської Федерації (на 0,5–8,8%).

_____________
Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у грудні 2019р. становив 99,4%. У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 99,8%.

На споживчому ринку столиці у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше подешевшали: м'ясо та м’ясопродукти – на 2,3%, макаронні вироби – на 1,6%, молоко – на 1,1%. Водночас подорожчали: овочі – на 2,9%, фрукти – на 1,2%, цукор – на 0,3%, хліб – на 0,2%, риба та продукти з риби – на 0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття подешевшали на 9,8%, зокрема, одяг – на 11,8%, взутя – на 7,5%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 11,8%.

Зниження цін у сфері охорони здоров'я на 0,5% зумовлено зменшенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,9%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,8% через здешевлення купівлі транспортних засобів на 3,1% і палива та мастил – на 1,1%.

Зниження цін у сфері відпочинку та культури на 2,4% зумовлено зменшенням вартості туристичних послуг на 12,8%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 4,9%.

З М І С Т

                                                              Стор.

Демографічна ситуація .......................................................................................3

Про надання населенню субсидій .....................................................................4

Середня заробітна плата…………………………………………...........................6

Оборот роздрібної торгівлі .................................................................................7

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС.............................................7

Промислове виробництво...................................................................................8

Виробництво будівельної продукції...................................................................9

Робота транспорту .............................................................................................9

Зовнішня торгівля товарами ............................................................................11

Індекси споживчих цін.......................................................................................13

 

від 28.01.2020

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

 вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

скорочення

 в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ