Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м.Києва за січень-жовтень 2019 року

Поділіться цією сторінкою:

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 жовтня 2019р. становила 2960340 осіб. Упродовж січня-вересня 2019р. чисельність населення збільшилась на 9521 особу.

Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок міграційного приросту – 9881 особа, водночас зафіксовано природне скорочення населення – 360 осіб.

Чисельність наявного населення1

(осіб)

 

На 1 січня 2019р.

На 1 жовтня 2019р.

   

м.Київ

2950819

2960340

райони

 

 

Голосіївський

253283

253706

Дарницький

343679

345918

Деснянський

369641

369464

Дніпровський

357623

358388

Оболонський

319982

319377

Печерський

161079

162335

Подільський

205080

207080

Святошинський

342225

342705

Солом’янський

375909

380407

Шевченківський

222318

220960

У січні-вересні 2019р. кількість живонароджених зменшилась на 1802 особи порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 24339 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 3372 особи, найменше у Голосіївському – 1705 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 23546 осіб у січні-вересні 2018р. до 24699 осіб у січні-вересні 2019р. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-вересні 2019р. – від 111 осіб у Оболонському районі до 2862 осіб у Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні-вересні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 64,0% від загальної кількості померлих, 17,5% припадали на новоутворення, 4,5% – на хвороби органів травлення, 4,3% – на зовнішні причини смерті.                                                        ____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Шлюбів у січні-вересні 2019р. по м.Києву укладено 20614, що складає 9,3 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (17,7 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (7,2 на 1000 осіб) – у Святошинському районі.

Частота реєстрацій розірвань шлюбів по місту становить 1,4 на 1000 осіб. Найвищий рівень розірвань шлюбів спостерігався у Шевченківському районі (2,0 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Солом’янському районі (1,2 на 1000 осіб).1

Про надання населенню субсидій

У січні-жовтні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 271,3 тис. домогосподарств, що на 34,0% менше, ніж у січні-жовтні 2018р.

У січні-жовтні 2019р. призначено субсидії 237,9 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. №848). Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 62,8 тис., або на 20,9%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-жовтні 2019р. становила 114352,3 тис.грн, у відповідному періоді 2018р. – 132834,0 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2019р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2018р. на 9,3% і становив 671,6 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Деснянському районі (956,4 грн).

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

у жовтні 2019 року

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

    

м.Київ

108708

95116

671,6

 

райони

 

 

 

 

Голосіївський

7610

6992

589,3

 

Дарницький

8112

7959

665,1

 

Деснянський

14736

9502

956,4

 

Дніпровський

16370

12263

711,9

 

Оболонський

12630

12128

620,8

 

Печерський

4562

4370

603,9

 

Подільський

7199

6642

620,5

 

Святошинський

16777

15271

632,9

 

Солом’янський

11973

11590

596,2

 

Шевченківський

8739

8399

688,4

 

      

_____________

1 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у жовтні 2019р., та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями).

У жовтні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 94,5 тис. домогосподарств, або 8,5% від загальної кількості домогосподарств міста Києва. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському районі (16,2%), а найменше – у Печерському районі (4,6%).

Середня заробітна плата

У вересні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 15626 грн. Порівняно з серпнем 2019р. розмір заробітної плати зменшився на 0,4%, а порівняно з вереснем попереднього року збільшився на 14,8%. Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 106,81 грн, що на 9,1% менше, ніж у серпні 2019р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; інформація та телекомунікації; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4-1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устаткування; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги і не перевищував 63,5% від середнього показника.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у вересні 2019р. порівняно з серпнем 2019р. становив 98,4%, відносно вересня 2018р. – 107,2%, а у січні-вересні 2019р. відносно відповідного періоду попереднього року – 108,1%.

Упродовж вересня 2019р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,6%, або на 8208,0 тис.грн, і на 1 жовтня 2019р. становила 185806,3 тис.грн, що дорівнює 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2019р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (45,2%), промисловість (30,8%), а також фінансову та страхову діяльність (8,6%). При цьому майже дві третини суми боргу утворено у Печерському (35,2%), Шевченківському (15,5%) та Оболонському (15,0%) районах.

У структурі боргу 81,0% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 5,4%, або на 7644,8 тис.грн, і на 1 жовтня 2019р. становила 150537,7 тис.грн.

У районному розрізі сума заборгованості економічно активних підприємств зросла в усіх районах міста, а найвагоміше – у Святошинському (на 2592,1 тис.грн), Печерському (на 2332,1 тис.грн) та Оболонському (на 1605,0 тис.грн) районах. Виняток становив Шевченківський район, де зафіксовано зменшення суми заборгованості (на 1508,5 тис.грн).

Упродовж вересня 2019р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 4,7% і на 1 жовтня 2019р. становила 5,8 тис. осіб, або 0,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 26162 грн, що у 1,7 раза перевищує середню заробітну плату за вересень 2019р.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-жовтні 2019р. становив 171227,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,6% більше від обсягу січня-жовтня 2018р.

У жовтні 2019р. порівняно з жовтнем 2018р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 16,0%, порівняно з вереснем 2019р. – на 3,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-жовтні 2019р. становив 148384,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,0% більше, від обсягу січня-жовтня 2018р.

У жовтні 2019р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти жовтня 2018р. зріс на 16,4%, порівняно з вереснем 2019р. – на 3,6%.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У жовтні 2019р. через мережу АЗС по м.Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 14,0 тис.т, та збільшився порівняно з вереснем 2019р. на 2,6%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 8,1 тис.т, що відповідно на 4,4% більше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 8,9 тис.т (на 2,4% більше, ніж у вересні п.р.)

На кінець жовтня 2019р. на автозаправних станціях м.Києва нараховувалось бензину моторного 5,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.

Загалом у жовтні 2019р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 1016,2 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 553,8 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 275,7 млн.грн.

Промислове виробництво

У жовтні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 105,2%  та 92,4%, за підсумком січня-жовтня 2019р. – 96,7%.

У переробній промисловості у січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. індекс промислової продукції становив 95,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 104,4%.

На підприємствах переробної промисловості у січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. скоротився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 27,1%); виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 17,9%); металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 9,8%); виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 4,7%); текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 0,6%). Зростання обсягів продукції відбулось на підприємствах: з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 4,7%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 3,9%); з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 0,8%).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. спостерігалось зменшення виробництва хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 22,4%; виробів здобних (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо) – на 40,1%; печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 25,0%; пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%) – на 6,5%. При цьому збільшилось виробництво виробів ковбасних варених, сосисок, сардельок; тортів; тістечок; пряників та виробів подібних.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. спостерігалось скорочення виробництва одягу і аксесуарів до одягу трикотажних машинного або ручного в’язання для немовлят (для дітей зростом не більше 86 см), уключаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми еластичні, рукавички, рукавиці й мітенки, верхній одяг – на 14,8%; футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного вʼязання – на 32,9%; предметів одягу інших жіночих та дівчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних – на 6,7%. Поряд із цим збільшився випуск білизни постільної бавовняної (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) –  на 32,2%; комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних – на 59,3%; сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих – на 27,5%.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. скоротився випуск журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих – на 84,0%; газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих – на 39,0%. При цьому збільшилось виробництво етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих самосклеювальних – на 10,9%; книг, брошур, листівок та подібної продукції, віддрукованої (крім у вигляді окремих аркушів) – на 36,3%; листівок вітальних, інформаційних, з особистими повідомленнями, ілюстрованих або неілюстрованих, з конвертами або без конвертів, з прикрасами чи без прикрас, віддрукованих – на 41,5%.

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. спостерігалось скорочення виробництва засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби, для миття, розфасованих для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини) – на 26,6%; речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які містять або не містять мило, розфасованих для роздрібної торгівлі – на 4,3%; фарб та лаків, включаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених в летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину) – на 17,3%. Водночас зросло виробництво фарб та лаків на основi полiакрилових чи вiнiлових полiмерів, диспергованих чи розчинених у водному середовищі (уключаючи емалі та політури); сумішей невогнетривких для поверхонь фасадів, внутрішніх стін будинків, підлог, стель і т.ін.; паст, порошків та засобів для чищення інших.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-жовтні 2019р. відносно січня-жовтня 2018р. спостерігалось зростання випуску препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів діагностичних для введення хворим на 21,4%. Водночас скоротилось виробництво препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу (на 13,5%); препаратів лікарських інших, що містять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрібного продажу (на 2,4%); препаратів лiкарських, що мiстять iншi антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу (на 2,9%).

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. спостерігалось збільшення виробництва виробів інших з пластмас, виготовлених з листового матеріалу на 18,7 т; виробів для транспортування чи пакування продукції, з пластмас (крім коробок, ящиків, тари ґратчастої та виробів подібних; мiшків та пакетів, у т.ч. конусоподiбних; бутлiв, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних; бобiн, котушок, шпуль та подібних виробів; корків, кришок, ковпачків та подібних засобів для закупорювання) – на 11,6 млн.шт; вироби багатошарові ізолюючи зі скла – на 3,3 тис.м2. При цьому на 390 т скоротилось виробництво мiшків та пакетів (у т.ч. конусоподiбних), з полiмерiв етилену (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів); на 21,5 тис.шт – вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас; на 89,7 тис.м3 – елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. спостерігалось скорочення випуску: листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої – на 42,5%; полотен для пилок стрічкових – на 11,1%; ґрат, сіток й огорож, зварних на перетині, з розміром чарунки 100 см2 і більше з дроту сталевого діаметром 3 мм і більше, уключаючи з підкладкою з паперу, що застосовуються в цементуванні та у штукатурних роботах – на 17,2%; виробів з металів чорних, н.в.і.у. – 24,8%; виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, н.в.і.у. – 81,3%. При цьому зросло виробництво блоків дверних й віконних з алюмінію; вікон і коробок віконних засклених з алюмінію; конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших.

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, у січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем–жовтнем 2018р. збільшився випуск інструментів й апаратури для вимірювання та контролю рівня рідини електронних – у 4,3 раза; приладів електричних сигналізаційних для захисту від крадіжки або пожежі та апаратури подібної для використання в будівлях – на 65,1%; устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) – на 72,3%. При цьому скорочено виробництво машин бухгалтерських та подібних, з лічильними пристроями  (на 38,2%); машин та механічних пристроїв інших, н.в.і.у. (на 9,3%); основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ (на 17,8%).

Виробництво будівельної продукції

У січні-жовтні 2019р. підприємствами м.Києва вироблено будівельної продукції на суму 31540413 тис.грн. Індекс будівельної продукції в січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. становив 127,1%.

У січні-жовтні 2019р. порівняно із січнем-жовтнем 2018р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 108,2% (житлових – 90,1%, нежитлових – 141,1%), інженерних споруд – 177,9%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 19390619 тис.грн (61,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 10306871 тис.грн (32,7%), нежитлових – 9083748 тис.грн (28,8%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 12149794 тис.грн (38,5% від загального обсягу).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 84,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 10,6% та 5,0% відповідно. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 124440 тис.грн (0,4% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Найбільший обсяг будівельної продукції вироблено підприємствами та організаціями Голосіївського (6475651 тис.грн, або 20,5% від загального обсягу), Печерського (5216641 тис.грн, або 16,5%), Шевченківського (3915821 тис.грн, або 12,4%) та Святошинського (3395596 тис.грн, або 10,8%) районів, а найменший – Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,4% та 3,9% від загального обсягу в цілому по місту.

Обсяги виробленої будівельної продукції у січні-жовтні 2019 року

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального обсягу

   

м.Київ

31540413

100,0

райони

 

 

Голосіївський

6475651

20,5

Дарницький

3118804

9,9

Деснянський

769469

2,4

Дніпровський

2608063

8,3

Оболонський

3072941

9,8

Печерський

5216641

16,5

Подільський

1233758

3,9

Святошинський

3395596

10,8

Солом’янський

1733669

5,5

Шевченківський

3915821

12,4

Житлове будівництво

У січні-вересні 2019р. в м.Києві прийнято в експлуатацію 934,5 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), з яких 15,9 тис.м2 (або 1,7% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 №158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні-вересні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 51,7%.

Прийняття в експлуатацію загальної площі житлау січні-вересні 2019 року

 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла

у січні-вересні 2019р.

м2  загальної площі

у % до

загального
обсягу

Січня-вересня 2018р.

    

м.Київ

934546

100,0

151,7

райони

 

 

 

Голосіївський

82512

8,8

41,7

Дарницький

175908

18,8

284,8

Деснянський

5986

0,6

38,4

Дніпровський

159316

17,1

1982,3

Оболонський

24669

2,6

209,5

Печерський

181760

19,5

642,4

Подільський

147796

15,8

85,4

Святошинський

53094

5,7

390,6

Солом’янський

53362

5,7

60,4

Шевченківський

50143

5,4

282,5

Найбільше прийнято в експлуатацію житла у Печерському районі (181,8 тис.м2, або 19,4% від загального обсягу площі житла), а найменше – в Деснянському (6,0 тис.м2, або 0,6%) районі.

Переважну частину (95,7%, або 894,0 тис.м2) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках з двома та більше квартирами, 4,2%, або 39,4 тис.м2 – в одноквартирних будинках, 0,1%, або 1,1 тис.м2 – у гуртожитках.

У січні-вересні 2019р. прийнято в експлуатацію 14192 квартири. Середній розмір квартири становить 65,8 м2 загальної площі.

Крім того, у січні-вересні 2019р. в м.Києві прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 29,4 тис.м2, з яких 16,3 тис.м2 – відповідно до Порядку.

У цілому в січні-вересні 2019р. загальна площа прийнятих
в експлуатацію житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні й садові будинки) становила 963,9 тис.м2, що порівняно із січнем-вереснем 2018р. більше на 51,5%.

Робота транспорту

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-жовтні 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 33914,6 тис.т вантажів (у 2,7 раза більше від обсягу січня-жовтня 2018р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-жовтень 2019р. обсяг вантажних перевезень становив 31333,7 тис.т (у 3,0 раза більше від обсягу січня-жовтня 2018р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 5855,8 млн.ткм (у 1,6 раза більше від обсягу січня-жовтня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 5264,1 млн.ткм (у 1,9 раза більше від обсягу січня-жовтня 2018р.).

Вантажні перевезення автомобільним транспортом у січні-жовтні 2019 року1

 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

млн.ткм

у % до
січня-жовтня
2018р.

тис.т

у % до
січня-жовтня
2018р.

     

м.Київ

5855,8

161,62

33914,6

268,22

райони

 

 

 

 

Голосіївський

345,4

255,7

2999,3

332,1

Дарницький

539,7

271,0

2006,8

212,0

Деснянський

76,6

381,3

392,1

532,4

Дніпровський

591,6

114,8

1523,7

261,5

Оболонський

307,9

1198,4

5186,7

2077,9

Печерський

1512,3

213,4

7926,2

246,5

Подільський

316,2

301,8

2639,8

426,8

Святошинський

586,4

128,6

2724,0

116,3

Солом’янський

229,1

181,3

783,3

177,5

Шевченківський

758,9

170,1

5151,8

421,0

____________

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Збільшення відбулося за рахунок підприємств, які зареєстровані у м.Києві та здійснюють діяльність в інших регіонах.

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-жовтні 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 183536,8 тис. пасажирів (82,9% від обсягу січня-жовтня 2018р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-жовтень 2019р. перевезено 173741,9 тис. пасажирів (83,0% від обсягу січня-жовтня 2018р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 4263,4 млн.пас.км (141,3% від обсягу січня-жовтня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 4174,7 млн.пас.км (143,3% від обсягу січня-жовтня 2018р.).

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом у січні-жовтні 2019 року1

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до

січня-жовтня 2018р.

тис.

у % до

січня-жовтня 2018р.

     

м.Київ

4263,4

141,3

183536,8

82,9

райони

 

 

 

 

Голосіївський

396,1

633,5

1493,0

38,9

Дарницький

87,3

52,0

4596,6

36,4

Деснянський

103,1

98,5

10420,6

113,7

Дніпровський

2

2

2

2

Оболонський

365,9

99,0

26673,1

99,1

Печерський

2

2

2

2

Подільський

1525,3

224,8

92884,7

80,9

Святошинський

617,2

91,2

34303,1

87,8

Солом’янський

253,4

138,7

2365,7

99,3

Шевченківський

803,0

121,8

609,0

120,0

_____________

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Міським електричним транспортом у січні-жовтні 2019р. перевезено 574,4 млн. пасажирів (92,1% від обсягу січня-жовтня 2018р.).

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку

У січні-вересні 2019р. обсяг реалізованих послуг (без ПДВ) у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку склав 43525,6 млн.грн, у т.ч. міжнародних – 4981,5 млн.грн.

У загальному обсязі реалізованих послуг 14,3% становили інтернет- послуги, 5,1% – послуги поштової та кур’єрської діяльності, 4,4% – фіксованого телефонного зв’язку, 4,0% – трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку.

(без ПДВ; млн.грн)

 

Обсяг реалізованих послуг

усього

з них міжнародних

   

Поштова та кур’єрська діяльність

2237,5

1089,0

Фіксований телефонний зв’язок

1893,8

302,8

Трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок

1736,7

1

з них кабельне телебачення

1

Інтернет-послуги

6214,9

128,3

з них послуги широкосмугового доступу

6027,9

128,3

з нього послуги фіксованого (проводового) широкосмугового доступу

2886,9

122,7

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Зовнішня торгівля товарами

За січень-вересень 2019р. експорт товарів становив 9037,1 млн.дол. США, імпорт – 18490,7 млн.дол. Порівняно з січнем-вереснем 2018р. експорт збільшився на 23,2% (на 1699,5 млн.дол.), імпорт – на 12,1% (на 1996,7 млн.дол.). Негативне сальдо становило 9453,6 млн.дол. (за січень-вересень 2018р. також негативне – 9156,4 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,49 (за січень-вересень 2018р. – 0,44).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 210 країн світу.

Основу товарної структури експорту за січень-вересень 2019р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти; недорогоцінні метали та вироби з них; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-вереснем 2018р. збільшилась частка продуктів рослинного походження з 39,2% до 46,6%, готових харчових продуктів – з 8,6% до 8,8%. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 23,2% до 20,1%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 5,9% до 4,3%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 4,4% до 3,6%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 4,2% до 3,7%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 3430,8 млн.дол., або 38,0% від загального обсягу експорту (за січень-вересень 2018р. – 2605,5 млн.дол., або 35,5%), та збільшився порівняно з січнем-вереснем 2018р. на 825,3 млн.дол., або на 31,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 7,0% від загального обсягу експорту, Іспанії – 4,9%, Німеччини – 4,5%, Польщі – 4,0%, Італії – 3,5%, Бельгії – 2,2%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 10,3%, Індії – 6,9%, Єгипту – 6,2%, Туреччини – 4,7%, Саудівської Аравії –3,0%, Іраку та Білорусі – по 2,3%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Німеччини та Китаю у 2,2 раза, Єгипту – у 2,1 раза, Нідерландів – у 1,7 раза, Польщі та Туреччини – у 1,6 раза, Саудівської Аравії – на 46,1%, Іспанії – на 41,8%, Білорусі – на 20,0%, Бельгії – на 16,8%; зменшився – до Італії, Іраку та Індії (на 1,2–21,4%).

Основу товарної структури імпорту за січень-вересень 2019р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; недорогоцінні метали та вироби з них; готові харчові продукти; текстильні матеріали та текстильні вироби; продукти рослинного походження.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем-вереснем 2018р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 24,1% до 25,5%, готових харчових продуктів – з 4,0% до 4,1%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 3,1% до 3,2%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,4% до 2,5%. Зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 19,0% до 18,8%, мінеральних продуктів – з 16,8% до 16,4%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 9,2% до 9,0%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,7% до 5,3%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 4,4% до 4,3%, продуктів рослинного походження – з 3,1% до 2,9%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив
7246,1 млн.дол., або 39,2% від загального обсягу (за січень-вересень 2018р. – 6386,6 млн.дол., або 38,7%), та збільшився проти січеня-вересеня 2018р. на 859,5 млн.дол., або на 13,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 8,5%, Польщі – 5,1% Франції – 3,8%, Італії – 3,5% та Литви – 2,0%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 17,8%, Російської Федерації – 12,0%, Білорусі – 8,6%, США – 3,7%, Туреччини – 3,2% та Японії – 2,4%.

Порівняно з січнем-вереснем 2018р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Литви у 1,5 раза, Японії – на 31,0%, Китаю – на 27,0%, Туреччини – на 17,4%, Польщі – на 16,7%, Італії – на 15,5%, Франції – на 10,2%, Німеччини – на 3,9%, Російської Федерації – на 3,6%, зменшився – з Білорусі на 2,1% та США – на 4,5%.

_____________

Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Зовнішня торгівля послугами

За січень-вересень 2019р. експорт послуг становив 2791,4 млн.дол. США, імпорт – 2454,5 млн.дол. Порівняно з січнем-вереснем 2018р. експорт збільшився на 8,6% (на 221,1 млн.дол.), імпорт – на 10,0% (на 223,7 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 336,9 млн.дол. (за січень-вересень 2018р. також позитивне – 339,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,14 (за січень-вересень 2018р. – 1,15).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 210 країн світу.

За січень-вересень 2019р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, які займали 40,9% від загального обсягу експорту, транспортні послуги – 23,5%, ділові послуги – 19,4%, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 4,5%, послуги пов’язані з фінансовою діяльністю – 3,4%, послуги пов’язані з подорожами – 2,9%,

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з січнем-вереснем 2018р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг з 40,5% до 40,9%, транспортних послуг – з 23,0% до 23,5%, послуг пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 2,9% до 3,4%. Натомість зменшилась частка ділових послуг з 19,9% до 19,4%, послуг з переробки матеріальних ресурсів – з 5,5% до 4,5%, послуг пов’язаних з подорожами – з 3,3% до 2,9%.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 1290,7 млн.дол., або 46,2% від загального обсягу експорту (за січень-вересень 2018р. – 1240,1 млн.дол., або 48,2%), та збільшився порівняно з січнем-вереснем 2018р. на 50,6 млн.дол., або на 4,1%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Великою Британією, Німеччиною, Кіпром, Естонією, Польщею, Нідерландами, Францією та Бельгією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги США, Швейцарії, Російській Федерації, Об’єднаним Арабським Еміратам.

Серед найбільших країн-партнерів експорт послуг зріс Франції на 41,4%, Об’єднаним Арабським Еміратам – на 33,6%, Бельгії – на 31,5%, Швейцарії – на 29,1%, США – на 24,7%, Нідерландам – на 13,2%, Німеччині, Польщі, Кіпру та Великій Британії – на 3,8–8,7%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Естонії – на 9,3% та Російській Федерації – на 29,3%.

Основу структури імпорту послуг за січень-вересень 2019р. складали послуги, пов’язані з подорожами; ділові послуги; транспортні послуги; роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні; послуги пов’язані з фінансовою діяльністю, послуги зі страхування.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами з 30,8% до 35,8%, транспортних послуг – з 14,6% до 14,8%, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності – з 8,9% до 9,4%. Зменшилась частка ділових послуг з 21,3% до 18,0%, послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних – з 10,7% до 9,4% та послуг пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 9,5% до 9,1%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу за січень-вересень 2019р. становив 1383,1 млн.дол., або 56,3% від загального обсягу (за січень-вересень 2018р. - відповідно 1179,8 млн.дол. та 52,9%), та збільшився проти січня-вересня 2018р. на 203,3 млн.дол., або на 17,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Великої Британії, Кіпру, Ірландії, Мальти, Німеччини, Бельгії, Польщі та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччиною, Китаєм, Єгиптом, США, Російською Федерацією, Швейцарією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Порівняно з січнем-вереснем 2018р. серед найбільших країн-партнерів імпорт послуг збільшився з Ірландії у 1,5 раза, Єгипту – на 39,6%, Кіпру – на 30,1%, Бельгії – на 28,6%, Великої Британії – на 28,4%, Китаю – на 25,2%, Туреччини – на 22,4%, Польщі, Франції, Мальти та Німеччини – на 1,6–14,0%, зменшився від Російської Федерації у 2,2 раза, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 15,4%, Швейцарії – на 10,3%, Нідерландів – на 7,8% та США – на 3,9%.

__________________

Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Індекси споживчих цін

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у жовтні 2019р. становив 100,4%. У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 100,7%.

На споживчому ринку столиці у жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше подорожчали: яйця – на 8,3%, овочі – на 6,2%, молоко – на 5,1%, макаронні вироби – на 2,2%, сир і м’який сир (творог) – на 1,0%. Водночас подешевшали: фрукти – на 4,0%, цукор – на 2,0%, хліб – на 1,6%, риба та продукти з риби – на 1,1%, м'ясо та м’ясопродукти – на 0,7%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов'язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 1,5%, алкогольних напоїв – на 0,9%.

Одяг і взуття подорожчали на 0,3% за рахунок збільшення вартості взуття на 0,3%, одягу – на 0,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подешевшали на 2,0%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,1% зумовлено збільшенням вартості послуг лікарень на 2,3%, амбулаторних послуг – на 0,3%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,7% в основному через здешевлення транспортних послуг на 2,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 3,0% за рахунок збільшення вартості телефонних і телефаксових послуг на 5,5%.

Зростання цін у сфері відпочинку та культури на 0,5% зумовлено збільшенням вартості туристичних послуг на 10,2%, послуг відпочинку та культури – на 0,4%.

З М І С Т

                                                                        Стор.

Демографічна ситуація ...........................................................................................................3

Про надання населенню субсидій ..........................................................................................4

Середня заробітна плата………………………………………........................................................5

Оборот роздрібної торгівлі ......................................................................................................6

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС.....................................................................7

Промислове виробництво........................................................................................................7

Виробництво будівельної продукції........................................................................................10

Житлове будівництво.............................................................................................................11

Робота транспорту ................................................................................................................12

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку...............................14

Зовнішня торгівля товарами .................................................................................................15

Зовнішня торгівля послугами.................................................................................................17

Індекси споживчих цін...........................................................................................................19

від 26.11.2019

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

вул. Тургенєвська, 71   тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

скорочення

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

Умовні позначення

Тире (–)

крапки (...)

нуль (0; 0,0)

 

 

символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

Символ (к)

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ