Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м.Києва у січні-лютому 2019 року

Поділіться цією сторінкою:

Повідомлення для ЗМІ

 

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 2950533 особи. Упродовж січня 2019р. чисельність населення зменшилась на 286 осіб.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного скорочення – 600 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 314 осіб.

 

Чисельність наявного населення1

 

(осіб)

 

На 1 січня 2019р.2

На 1 лютого 2019р.

 

 

 

м.Київ

2950819

2950533

райони

 

 

Голосіївський

253283

253096

Дарницький

343679

343949

Деснянський

369641

369497

Дніпровський

357623

357691

Оболонський

319982

319792

Печерський

161079

161195

Подільський

205080

205218

Святошинський

342225

342124

Солом’янський

375909

375915

Шевченківський

222318

222056

 

У січні 2019р. кількість живонароджених зменшилась на 137 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 2773 особи. Найбільше народилося немовлят у Дарницькому районі – 370 осіб, найменше у Голосіївському – 183 особи.

Кількість померлих у місті збільшилася з 2905 осіб у січні 2018р. до 3373 осіб у січні 2019р. У районному розрізі природне скорочення населення у січні 2019р. спостерігалося у більшості районах міста – від 13 осіб у Голосіївському районі до 400 осіб у Шевченківському районі. Водночас у Солом’янському, Дарницькому та Печерському районах зафіксовано природний приріст населення на 27 осіб, на 48 осіб та на 148 осіб відповідно. Серед причин смерті населення у січні 2019р. хвороби системи кровообігу складали 67,8% від загальної кількості померлих, 15,0% припадали на новоутворення, 4,1% – на хвороби органів травлення, 3,7% – на хвороби органів дихання, 3,3% – на зовнішні причини смерті.

_____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

2 Дані попередні.

 

Шлюбів у січні 2019р. по м.Києву укладено 1054, що складає 4,2 реєстрації на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (6,8 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (3,4 на 1000 осіб) – у Деснянському районі.

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,4 на 1000 осіб. Найвищий рівень розлучуваності спостерігався у Шевченківському районі (1,9 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Деснянському та Солом’янському районах (по 1,1 на 1000 осіб).1

 

Про надання населенню субсидій

 

У січні-лютому 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 15,9 тис. домогосподарств, що на 32,2% більше, ніж у січні-лютому 2018р.

У січні-лютому 2019р. призначено субсидії 14,3 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. №848). Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 771, або на 5,7%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-лютому 2019р. становила 13199,2 тис.грн, у відповідному періоді 2018р. – 15777,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2019р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2018р. на 17,8% і становив 1017,6 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Деснянському районі (1404,0 грн).

 

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року

 

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

 

 

 

 

м.Київ

7066

6067

1017,6

райони

 

 

 

Голосіївський

409

303

1059,4

Дарницький

1239

801

734,6

Деснянський

1183

1053

1404,0

Дніпровський

941

612

794,9

Оболонський

760

840

876,1

Печерський

172

194

897,4

Подільський

752

812

1012,7

Святошинський

493

486

1334,4

Солом’янський

588

554

878,9

Шевченківський

529

412

1047,8

_____________

1 Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у лютому 2019р., та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями).

 

У лютому 2019р. у столиці 159,9 тис. домогосподарств отримували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, що у 1,8 раза менше, ніж у лютому 2018р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському районі (15,2% ), а найменше – у Печерському районі (3,7%).

 

Середня заробітна плата

 

У січні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 13721 грн. Порівняно з груднем 2018р. розмір заробітної плати зменшився на 17,1%, а порівняно з січнем попереднього року збільшився на 17,6%. Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 92,19 грн, що на 19,4% менше, ніж у грудні 2018р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; виробництва електричного устатковання; будівництва, а також освіти, і не перевищував 66,8% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці у ІV кварталі 2018р. в усіх районах міста був вищим за мінімальну заробітну плату (3723 грн). Водночас лише у Печерському, Подільському, Шевченківському та Голосіївському районах середній розмір заробітної плати перевищив середній показник по м.Києву і становив відповідно 17574 грн, 16814 грн, 16791 грн та 15886 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Деснянському районі – 9911 грн (на 32,9% менше за середній показник).

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. становив 81,9%, а відносно січня 2018р. – 108,2%.

Упродовж січня 2019р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 0,2%, або на 260,6 тис.грн, і на 1 лютого 2019р. становила 145257,4 тис.грн, що дорівнює 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2019р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (41,7%), промисловість (29,2%), а також фінансову та страхову діяльність (11,9%). При цьому майже дві третини суми боргу утворено у Печерському (29,3%), Шевченківському (22,8%) та Солом’янському (14,2%) районах.

У структурі боргу 68,5% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилась на 1,9%, або на 1833,1 тис.грн, і на 1 лютого 2019р. становила 99418,3 тис.грн.

У районному розрізі сума заборгованості економічно активних підприємств збільшилася у половини районів міста, а найбільше у Солом’янському (на 5470,0 тис.грн), Печерському (на 4631,2 тис.грн) та Дарницькому (на 3866,6 тис.грн) районах. У решти районів зафіксовано зменшення суми заборгованості, а найбільше у Шевченківському та Дніпровському районах (на 5900,0 тис.грн та на 5751,0 тис.грн відповідно).

Упродовж січня 2019р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась на 4,8% і на 1 лютого 2019р. становила 5,1 тис. осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 19563 грн, що на 42,6% перевищує середню заробітну плату за січень 2019р.

 

Діяльність підприємств сфери послуг1 у ІV кварталі 2018 року

 

 

Обсяг реалізованих послуг
(у ринкових цінах2), тис.грн

Частка послуг, реалізованих населенню
у загальному
обсязі, %

усього

у т.ч.
населенню

 

 

 

 

м.Київ

80338154,1

18934059,6

23,6

райони

 

 

 

Голосіївський

9458339,9

1092194,7

11,5

Дарницький

2889554,8

1356467,5

46,9

Деснянський

1622907,0

618577,9

38,1

Дніпровський

2590528,5

332871,5

12,8

Оболонський

3939896,9

649512,4

16,5

Печерський

13465097,8

3419289,0

25,4

Подільський

9681813,1

781738,9

8,1

Святошинський

4747956,9

343728,3

7,2

Солом’янський

8520265,6

1539694,5

18,1

Шевченківський

23421793,6

8799984,9

37,6

__________

1 Інформація наведена по підприємствах (юридичних особах) та їхніх відокремлених підрозділах, основним видом діяльності яких є надання нефінансових послуг, без урахування обсягів послуг, наданих фізичними особами-підприємцями.

2 Включаючи ПДВ.

 

Оборот роздрібної торгівлі

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-лютому 2019р. становив 28780,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,5% більше від обсягу січня-лютого 2018р.

У лютому 2019р. порівняно з лютим 2018р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 6,8%, порівняно з січнем 2019р. – зменшився на 3,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-лютому 2019р. становив 24941,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,9% більше, від обсягу січня-лютого 2018р.

У лютому 2019р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти лютого 2018р. зріс на 7,3%, порівняно з січнем 2019р. – зменшився на 3,0%.

 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

 

У лютому 2019р. через мережу АЗС по м.Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 10,3 тис.т, та зменшився порівняно з січнем 2019р. на 0,3%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 6,2 тис.т, що відповідно на 7,8% менше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 6,3 тис.т (на 8,0% менше, ніж у січні п.р.)

На кінець лютого 2019р. на автозаправних станціях м.Києва нараховувалось бензину моторного 4,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,4 тис.т.

Загалом у лютому 2019р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 732,7 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 397,9 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 213,0 млн.грн.

 

Промислове виробництво

 

У лютому 2019р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 112,4%  та 102,9%, за підсумком січня-лютого 2019р. – 101,0%.

У переробній промисловості у січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. індекс промислової продукції становив 98,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 109,3%.

На підприємствах переробної промисловості у січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. скоротився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 24,5%); текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 19,7%); машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 10,5%); виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 4,2%); виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,8%). Зростання обсягів продукції відбулось на підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 13,6%), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 8,3%) та металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 0,6%).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні-лютому 2019р. порівняно з січнем-лютим 2018р. спостерігалось скорочення у виробництві вод з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 6,2%, хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання – на 13,8%, тортів – на 3,9%, тістечок – на 4,2%, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 2,4%, цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) – на 2,4%. Поряд із цим зросли обсяги виробництва виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових); пряників та виробів подібних; виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо); масла вершкового жирністю не більше 85%; пирогів, пиріжків, пончиків.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. скорочення виробництва продукції відбулось за рахунок зменшення випуску білизни постільної бавовняної (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) на 11,1%; предметів одягу інших жіночих та дівчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних на 55,1%; сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчпчих на 77,1%; футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в язання на 76,0%. Поряд із цим збільшився випуск тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності, тканин з ниток стрічкових чи подібних (уключаючи нейлон, інші поліаміди, віскозний (штучний) шовк); ковдр та пледів дорожних вовняних або з волосу тварин тонкого (крім електроковдр); костюмів та комплектів трикотажніих машинного або ручного вʼязання, жіночих та дівчачих.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. скоротився випуск журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих – на 87,7%; газет, журналів і видань періодичних, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень, віддрукованих – на 72,8%; паперу копіювального, паперу самокопіювального, паперу копіювального або перебивного іншого; трафаретів для копіювальних апаратів і форм офсетних, з паперу; паперу гумованого або клейкого – на 17,5%. Водночас збільшилось виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих – на 8,6%; етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих самосклеювальних – на 18,9%; книг, брошур, листівок та подібної продукції, віддрукованої (крім у вигляді окремих аркушів) – на 91,2%; листівок вітальних, інформаційних, з особистими повідомленнями, ілюстрованих або неілюстрованих, з конвертами або без конвертів, з прикрасами чи без прикрас, віддрукованих – на 7,2%.

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. спостерігалось скорочення виробництва фарб та лаків, включаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених в летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину) – на 34,7%%; засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку) – на 19,7%. Водночас зросло виробництво засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби, для миття, розфасованих для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини) – на 16,5%; речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які містять або не містять мило, розфасованих для роздрібної торгівлі – на 7,4%; шампунів – на 2,3%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-лютому 2019р. відносно січня-лютого 2018р. відбулось збільшення випуску препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів діагностичних для введення хворим у 2,5 раза, препаратів лікарських інших, що містять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрібного продажу на 12,2%, препаратів лiкарських, що мiстять iншi антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу на 18,8%. Скоротилось виробництво препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу – на 5,5% та препаратів лiкарських iнших, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрiбного продажу – на 0,1%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. збільшилось виробництво плит, листів, плівки, фольги i стрічок, з полімерів етилену, неармованих або не з’єднаних з іншими матеріалами, завтовшки 0,125 мм і менше – на 246 т; виробів інших з пластмас (крім виробів медичного та хірургічного призначення інших та пристроїв для стомічного використання) – на 106,8 т; блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – на 3,8 тис.т.; бутлiв, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних; бобiн, котушок, шпуль та подібних виробів; корків, кришок, ковпачків та подібних засобів для закупорювання) – на 7675 тис.шт. Водночас скоротилось виробництво вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас; виробів багатошарових ізолюючих зі скла; елементів конструкцій збірних для будівництваз цементу, бетону або каменю штучного; сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання).

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. збільшено виробництво блоків дверних й віконних з алюмінію – у 2,1 раза; конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших – у 1,9 раза; водозливів, шлюзів, шлюзних воріт, дебаркадерів, доків стаціонарних, конструкцій для морських та водних споруд інших, з металів чорних; конструкцій інших та їх частин, з металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу) – на 77,6%. Водночас зменшився випуск листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої; полотен для пилок стрічкових; виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, н.в.і.у.

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, у січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. скоротився випуск таких видів продукції: інструментів й апаратури для вимірювання та контролю рівня рідини електронних (на 61,7%); устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 48,6%); коробок передач зубчастих для стаціонарного обладнання, циліндричних та гвинтових (на 10,5%); машин бухгалтерських та подібних, з лічильними пристроями (на 41,9%). При цьому збільшено виробництво інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у., обладнання холодильного та морозильного іншого, верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, н.в.і.у., причепів та напівпричепів самозавантажувальних або саморозвантажувальних, для сільського господарства.

 

 

Виробництво будівельної продукції

 

У січні-лютому 2019р. підприємствами м.Києва вироблено будівельної продукції на суму 3704433 тис.грн. Індекс будівельної продукції в січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. становив 102,3%.

У січні-лютому 2019р. порівняно із січнем-лютим 2018р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 82,1% (житлових – 65,7%, нежитлових – 121,0%), інженерних споруд – 202,4%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 2450587 тис.грн (66,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 1351871 тис.грн (36,5%), нежитлових – 1098716 тис.грн (29,7%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 1253846 тис.грн (33,8% від загального обсягу).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 89,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 6,3% та 4,6% відповідно. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 17667 тис.грн (0,5% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Найбільший обсяг будівельної продукції вироблено підприємствами та організаціями Святошинського (690234 тис.грн або 18,6% від загального обсягу), Голосіївського (602432 тис.грн або 16,3%) та Печерського (529182 тис.грн або 14,3%) районів, а найменший – Подільського та Деснянського районів, відповідно 2,0% та 2,6% від загального обсягу в цілому по місту.

 

Обсяги виробленої будівельної продукції у січні-лютому 2019 року

 

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

м.Київ

3704433

100,0

райони

 

 

Голосіївський

602432

16,3

Дарницький

402363

10,9

Деснянський

95334

2,6

Дніпровський

267485

7,2

Оболонський

422871

11,4

Печерський

529182

14,3

Подільський

73671

2,0

Святошинський

690234

18,6

Солом’янський

211296

5,7

Шевченківський

409565

11,0

 

Житлове будівництво

 

У 2018р. в м.Києві прийнято в експлуатацію 1255,9 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), з яких 1,0 тис.м2 (або 0,1% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 №158.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2018р. порівняно з 2017р. зменшилась на чверть (24,5%).

 

Прийняття в експлуатацію житла

 

 

Прийнято у 2018р.

м2 загальної площі

у % до

2017

загального обсягу

 

 

 

 

м.Київ

1255854

75,5

100,0

райони

 

 

 

Голосіївський

304733

94,0

24,3

Дарницький

178879

65,0

14,2

Деснянський

15579

40,7

1,2

Дніпровський

112873

90,6

9,0

Оболонський

62281

71,4

5,0

Печерський

79183

34,5

6,3

Подільський

203794

104,8

16,2

Святошинський

58860

85,6

4,7

Солом’янський

190654

108,8

15,2

Шевченківський

49018

33,9

3,9

 

Найбільше прийнято в експлуатацію житла у Голосіївському районі (304,7 тис.м2, або 24,3% від загального обсягу площі житла), а найменше – у Деснянському (15,6 тис.м2, або 1,2%) районі.

У м.Києві будуються переважно багатоповерхові житлові будинки. Так, загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будинків, які мають 9 і більше поверхів, становить 1147,8 тис.м2 (91,4% від загального обсягу площі житла), у т.ч. 16-поверхових і вище –1107,7 тис.м2 (88,2%).

У 2018р. прийнято в експлуатацію 19902 квартири. Середній розмір квартири становить 63,1м2 загальної площі. Переважно будуються однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири.

 

Розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир

 

 

Кількість квартир

Загальна площа квартир

Середній розмір квартири, м2 загальної площі

м2

% до загального обсягу

 

 

 

 

 

Усього

19902

1255854

100,0

63,1

однокімнатних

10914

478410

38,1

43,8

двокімнатних

5490

371145

29,6

67,6

трикімнатних

3069

259152

20,6

84,4

чотирикімнатних

271

34110

2,7

125,9

п’ятикімнатних і більше

94

44083

3,5

469,0

кількість кімнат не вказано

64

68954

5,5

1077,4

       

 

Робота транспорту

 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-лютому 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 4347,2 тис.т вантажів (196,2% від обсягу січня-лютого 2018р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-лютий 2019р. обсяг вантажних перевезень становив 3987,6 тис.т (224,2% від обсягу січня-лютого 2018р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 1191,3 млн.ткм (184,3% від обсягу січня-лютого 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 1102,5 млн.ткм (225,7% від обсягу січня-лютого 2018р.).

 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом у січні-лютому 2019 року1

 


 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

млн.ткм

у % до

січня-лютого
2018р.

тис.т

у % до

січня-лютого
2018р.

 

 

 

 

 

м.Київ

1191,3

184,3

4347,2

196,2

райони

 

 

 

 

Голосіївський

33,1

124,5

246,0

128,9

Дарницький

66,7

181,0

227,9

130,4

Деснянський

7,7

199,7

62,0

701,4

Дніпровський

106,7

102,6

169,5

170,6

Оболонський

48,1

1085,8

682,4

2105,5

Печерський

553,2

476,2

1558,2

330,4

Подільський

53,1

246,7

204,1

166,1

Святошинський

96,6

118,2

395,0

98,8

Солом’янський

30,5

141,9

114,8

188,2

Шевченківський

106,8

148,6

327,7

151,0

_____________

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-лютому 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 35955,0 тис. пасажирів (80,0% від обсягу січня-лютого 2018р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-лютий 2019р. перевезено 33932,7 тис. пасажирів (80,3% від обсягу січня-лютого 2018р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 687,4 млн.пас.км (118,8% від обсягу січня-лютого 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 669,0 млн.пас.км (120,5% від обсягу січня-лютого 2018р.).

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом у січні-лютому 2019 року1

 

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до

січня-лютого 2018р.

тис.

у % до

січня-лютого 2018р.

 

 

 

 

 

м.Київ

687,4

118,8

35955,0

80,0

райони

 

 

 

 

Голосіївський

5,5

64,9

369,7

57,0

Дарницький

18,0

47,1

1007,4

35,3

Деснянський

23,7

142,8

2392,5

175,0

Дніпровський

2

2

2

2

Оболонський

2

2

2

2

Печерський

2

2

2

2

Подільський

255,5

182,1

17350,7

73,0

Святошинський

116,3

90,8

7233,2

94,5

Солом’янський

31,2

97,8

461,8

101,6

Шевченківський

147,6

127,2

124,7

133,4

_____________

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Міським електричним транспортом у січні-лютому 2019р. перевезено 108,3 млн. пасажирів (90,7% від обсягу січня-лютого 2018р.).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні 2019р. експорт товарів становив 919,8 млн.дол. США, імпорт – 1721,5 млн.дол. Порівняно з січнем 2018р. експорт збільшився на 10,5% (на 87,1 млн.дол.), імпорт – на 1,2% (на 19,9 млн.дол.). Негативне сальдо становило 801,7 млн.дол. (у січні 2018р. також негативне – 868,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,53 (у січні 2018р. – 0,49).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 174 країн світу.

Основними статтями експорту товарів у січні 2019р. були: продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти; недорогоцінні метали та вироби з них; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2018р. збільшилась частка продуктів рослинного походження з 40,5% до 46,9%, готових харчових продуктів – з 9,7% до 10,5%, мінеральних продуктів – з 3,0% до 3,1%. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 20,5% до 19,3%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 5,6% до 4,0%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 4,1% до 3,1%, продуктів хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 3,1% до 2,6%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 371,5 млн.дол., або 40,4% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно з січнем 2018р. на 28,2 млн.дол., або на 8,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 8,0% від загального обсягу експорту, Італії – 5,1%, Іспанії – 4,7%, Німеччини – 4,5% та Польщі – 3,6%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Індії – 7,6%, Єгипту – 7,2%, Китаю – 6,4%, Саудівської Аравії – 5,7% та Туреччини – 4,2%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю у 9,2 раза, Ізраїля – у 4,8 раза, Німеччини – у 4,0 раза, США – у 3,8 раза, Лівії – у 3,2 раза, Саудівської Аравії – у 2,7 раза, зменшився – до Нідерландів, Португалії, Російської Федерації, Індії та Туреччини (на 5,1–32,1%).

Основу товарної структури імпорту у січні 2019р. складали: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; продукти рослинного походження; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; готові харчові продукти; недорогоцінні метали та вироби з них.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем 2018р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 17,1% до 19,2%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 7,9% до 8,7%, продуктів рослинного походження – з 4,5% до 4,7%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,2% до 3,5%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,0% до 2,2%. Зменшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 23,8% до 23,5%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 23,0% до 19,7%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 4,8% до 4,5%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 2,6% до 2,5%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 617,4 млн.дол., або 35,9% від загального обсягу та зменшився проти січня 2018р. на 16,8 млн.дол., або на 2,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 6,7%, Франції – 4,8%, Польщі – 4,2%, та Італії – 3,7%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 18,9% та Російської Федерації – 13,9%, Білорусі – 8,5%, США – 4,6% та Туреччини – 3,0%.

Порівняно з січнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Італії та Литви у 1,7 раза, Індії та Ізраїля – у 1,6 раза, Саудівської Аравії – на 27,4%, Китаю – на 26,8%, Португалії – на 20,0%, зменшився – з Польщі, Іспанії, Єгипту, Російської Федерації, США, Марокко, Німеччини та Бельгії (на 0,1–32,9%).

 

Індекси споживчих цін

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у лютому 2019р. становив 100,6%.

У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 100,5%.

На споживчому ринку столиці у лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше подорожчали: фрукти – на 6,0%, овочі – на 4,2%, риба та продукти з риби – на 2,1%, цукор – на 1,9%, хліб – на 1,8%, молоко – на 1,4%, масло – на 1,0%. Водночас подешевшали: яйця – на 2,5%, м'ясо та м’ясопродукти – на 1,2%, макаронні вироби – на 0,9%, сир і м’який сир (творог) – на 0,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, що пов'язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 2,6%, алкогольних напоїв – на 1,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 0,4% за рахунок зростання вартості водопостачання на 14,4% та каналізації – на 7,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 0,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% зумовлено збільшенням вартості послуг лікарень на 2,9%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,4%, амбулаторних послуг – на 0,6%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,4%, що пов’язано зі здешевленням палива та мастил на 2,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,3% за рахунок збільшення вартості телефонних і телефаксових послуг на 2,5%.

Відпочинок і культура подорожчали на 0,8%, що пов’язано зі збільшенням вартості туристичних послуг на 9,2%, послуг відпочинку та культури – на 2,0%.

Послуги ресторанів та готелів зросли на 0,7% за рахунок збільшення вартості харчування поза домом на 0,8%.

Різні товари та послуги подорожчали на 1,6% за рахунок зростання вартості фінансових послуг на 7,2%.

 

З М І С Т

Стор.

Демографічна ситуація ...........................................................................................3

Про надання населенню субсидій ..........................................................................4

Середня заробітна плата…………………………………………................................5

Діяльність підприємств сфери послуг у ІV кварталі 2018 року..............................7

Оборот роздрібної торгівлі ......................................................................................7

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС..................................................8

Промислове виробництво........................................................................................8

Виробництво будівельної продукції.......................................................................11

Житлове будівництво .............................................................................................12

Робота транспорту .................................................................................................14

Зовнішня торгівля товарами ……………………….................................................15

Індекси споживчих цін.............................................................................................17

скорочення

 

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

 

Умовні позначення

Тире (–)

крапки (...)

нуль (0; 0,0)

 

 

символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми

 

 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

 

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

 

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

 

Відповідальна за випуск Л.В. Буєва

 

© Головне управління статистики у м.Києві, 2019

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

 

від 27.03.2019

 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ