Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м. Києва за січень-вересень 2021 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 1 вересня 2021р. становила 2951952 особи. Упродовж січня-серпня 2021р. чисельність населення зменшилась на 10228 осіб.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення, на 8775 та 1453 особи відповідно.

Чисельність наявного населення1

(осіб)

 

На 1 січня 2021р.

На 1 вересня 2021р.

м. Київ

2962180

2951952

райони

 

 

Голосіївський

254014

251964

Дарницький

348401

348115

Деснянський

368461

365865

Дніпровський

357936

356813

Оболонський

318137

316842

Печерський

163672

164395

Подільський

209133

209927

Святошинський

341886

340920

Солом’янський

384616

384445

Шевченківський

215924

212666

У січні-серпні 2021р. кількість живонароджених зменшилась на 513 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 19664 особи. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 2940 осіб, найменше у Голосіївському – 1319 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 21331 особи у січні-серпні 2020р. до 28439 осіб у січні-серпні 2021р. У районному розрізі у більшості районів міста спостерігалося природне скорочення населення у січні-серпні 2021р. – від 263 осіб у Подільському районі до 3763 осіб у Шевченківському районі. Серед причин смерті населення у січні-серпні 2021р. хвороби системи кровообігу складали 55,6% від загальної кількості померлих, 14,6% – коронавірусна інфекція COVID-19, 12,5% – новоутворення, 3,8% – хвороби органів травлення, 3,3% – хвороби органів дихання, 3,2% – зовнішні причини смерті.

Шлюбів у січні-серпні 2021р. по м. Києву укладено 16563, що складає 8,4 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (16,7 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (6,2 на 1000 осіб) – у Деснянському районі.

_____________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

Частота реєстрацій розірвань шлюбів по місту становить 1,1 на 1000 осіб. Найвищий рівень розірвань шлюбів спостерігався у Шевченківському районі (1,5 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Деснянському, Подільському та Святошинському районах (по 1,0 на 1000 осіб)1.

Ринок праці

За результатами обстеження робочої сили середньомісячна кількість робочої сили віком 15 років і старше у І півріччі 2021р. становила 1451,0 тис. осіб, що на 1,2% менше, ніж у І півріччі 2020р., з них у віці 15-70 років – 1442,1 тис. осіб.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше та у віці 15–70 років по 92,9% належали до зайнятих осіб, а решта (по 7,1%) відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 1348,6 тис. осіб, що на 24,6 тис. осіб менше порівняно з І півріччям 2020р., з них у віці 15-70 років – 1339,7 тис. осіб.

У І півріччі 2021р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 55,4% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15-70 років – 61,6%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років, відповідно до методології МОП, складала по 102,4 тис. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становив по 7,1% робочої сили відповідного віку.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у І півріччі 2021р. становила 983,0 тис. осіб, з них у віці 15-70 років – 732,7 тис. осіб.

Середня заробітна плата

У серпні 2021р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 20358 грн, що у 3,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину в серпні становили 152,82 грн, що на 1,0% більше, ніж у липні 2021р.

У серпні п.р. заробітна плата по відношенню до липня зменшилася на 2,9%, а проти серпня 2020р. збільшилася на 21,2%.

_____________
1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

 

Традиційною для економіки є галузева диференціація зарплат. Найбільшою була заробітна плата працівників сфери інформації та телекомунікацій; установ державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування; підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. Перевищення заробітної плати відносно середнього рівня по економіці в зазначених видах діяльності становило 1,6-1,8 раза.

Водночас заробітна плата працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устатковання; виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання, а також металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання не перевищувала 61,9% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у серпні п.р. порівняно із липнем 2021р. становив 97,6%, відносно серпня 2020р. – 110,0%, а у січні-серпні 2021р. відносно відповідного періоду попереднього року – 110,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати в серпні 2021р. збільшилась на 5,7%, або на 40496,9 тис.грн, і на 1 вересня 2021р. становила 745799,6 тис.грн, що дорівнює 3,0% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2021р.

На 1 вересня 2021р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (60,9%) і професійну, наукову та технічну діяльність (24,4%).

Збільшення боргу в серпні п.р. спостерігалось у половини районів міста, а найсуттєвіше – у Печерському (на 25451,8 тис.грн) та Солом’янському (на 17509,1 тис.грн) районах.

Упродовж серпня 2021р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 8,5% і на 1 вересня 2021р. становила 15,7 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 47470 грн, що у 2,3 раза перевищує середню заробітну плату за серпень 2021р.

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворена за рахунок бюджетних коштів, на 1 вересня 2021р. становила 16836,3 тис.грн, або 2,3% від обсягу заборгованості в цілому.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-вересні 2021р. становив 199311,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,2% більше від обсягу січня-вересня 2020р.

У вересні 2021р. порівняно з вереснем 2020р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 7,0%, порівняно з серпнем 2021р. – на 2,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-вересні 2021р. становив 171356,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,9% більше, від обсягу січня-вересня 2020р. У вересні 2021р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти вересня 2020р. зріс на 8,3%, порівняно з серпнем 2021р. – на 2,0%.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У вересні 2021р. через мережу АЗС по м. Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 17,4 тис.т, та збільшився порівняно з серпнем 2021р. на 0,5%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 9,8 тис.т, що відповідно на 4,8% менше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 10,2 тис.т, (на 10,2% менше, ніж у серпні 2021р.)

На кінець вересня 2021р. на автозаправних станціях м. Києва нараховувалось бензину моторного 4,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.

Загалом у вересні 2021р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 1391,7 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 730,3 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 338,2 млн.грн.

Промислове виробництво

Індекс промислової продукції у вересні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2020р. становив відповідно 101,6% та 96,6%, за підсумками січня-вересня 2021р. – 103,6%.

У переробній промисловості порівняно із січнем-вереснем 2020р. індекс промислової продукції становив 106,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 98,4%.

Серед підприємств переробної промисловості найвагоміше збільшення виробництва промислової продукції спостерігалось на підприємствах машинобудування – на 27,7%; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 18,9%. Збільшили обсяги продукції підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 6,6%); виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 5,9%).

Зменшення обсягів промислового виробництва відбулось на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 22,8%; з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 11,9%; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 8,9%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 100,0%.

Виробництво будівельної продукції

У січні-серпні 2021р. підприємствами м. Києва вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 27771412 тис.грн. Індекс будівельної продукції в січні-серпні 2021р. порівняно із січнем-серпнем 2020р. становив 104,7%.

У січні-серпні 2021р. порівняно із січнем-серпнем 2020р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 108,6% (житлових – 127,2%, нежитлових – 93,3%), інженерних споруд – 98,4%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 17248500 тис.грн (62,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 9201389 тис.грн (33,1%), нежитлових – 8047111тис.грн (29,0%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 10522912 тис.грн (37,9% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 38,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 32,9%, реконструкція та технічне переоснащення – 28,3%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 211035 тис.грн (0,8% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Робота транспорту

У січні-серпні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 4897,5 млн.ткм, або 105,1% від обсягу січня-серпня 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 19008,1 тис.т вантажів, що становить 91,9% від обсягів січня-серпня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні-серпні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 3964,1 млн.ткм (105,2% від обсягу січня-серпня 2020р.) та перевезено 17899,5 тис.т вантажів (92,0% від обсягів січня-серпня 2020р.).

У січні-серпні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 11352,8 млн.пас.км, або 134,9% від обсягу січня-серпня 2020р. Послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою) у січні-серпні 2021р. скористалося 385409,9 тис. пасажирів, або 111,5% від обсягу січня-серпня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 87336,5 тис. пасажирів (114,9% від обсягу січня-серпня 2020р.), авіаційним транспортом перевезено 4490,3 тис. пасажирів (180,0% від обсягу січня-серпня 2020р.), міським електричним транспортом – 291860,3 тис. пасажирів (109,8% від обсягу січня-серпня 2020р.).

Зовнішня торгівля товарами

У січні-серпні 2021р. експорт товарів становив 8733,5 млн.дол. США, імпорт – 18781,2 млн.дол. Порівняно з січнем-серпнем 2020р. експорт збільшився на 12,3% (на 956,8 млн.дол.), імпорт – на 30,1% (на 4349,2 млн.дол.). Негативне сальдо становило 10047,7 млн.дол. (у січні-серпні 2020р. також негативне – 6655,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,47 (у січні-серпні 2020р. – 0,54).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 221 країни світу.

Основу товарної структури експорту у січні-серпні 2021р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-серпнем 2020р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 25,2% до 26,1%, готових харчових продуктів – з 10,9% до 11,2%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 5,7% до 7,6%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 3,9% до 4,4%, мінеральних продуктів – з 2,3% до 2,7%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 42,4% до 36,0%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,0% до 2,9%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 2559,8 млн.дол., або 29,3% від загального обсягу експорту (у січні-серпні 2020р. – 2268,8 млн.дол., або 29,2%), та збільшився порівняно з січнем-серпнем 2020р. на 291,0 млн.дол., або на 12,8%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 6,2% від загального обсягу експорту, Польщі – 4,3%, Іспанії – 3,5%, Італії – 3,2% та Німеччини – 3,1%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 18,0%, Індії – 9,4%, Єгипту – 3,8%, Туреччини та Ірану (Ісламської Республіки) – по 3,3%, Іраку – 3,0%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – 2,2% та Білорусі – 2,1%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Ірану (Ісламської Республіки) у 1,5 раза, Індії – на 48,8%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 45,0%, Італії – на 37,1%, Польщі – на 32,1%, Німеччини – на 24,8%, Туреччини – на 19,0%, Білорусі – на 14,9%, Китаю – на 13,1%, Іраку – на 7,1% та Нідерландів – на 5,2%, зменшився до Єгипту та Іспанії – на 17,0% по кожній країні.

Основу товарної структури імпорту у січні-серпні 2021р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем-серпнем 2020р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 14,2% до 14,8%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 9,0% до 10,5%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,5% до 6,0%, готових харчових продуктів – з 5,4 до 5,5%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 3,2% до 3,3%. Зменшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 22,8% до 22,4%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 19,8% до 19,2%, продуктів рослинного походження – з 3,8% до 3,5%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 3,2% до 2,6%, різних промислових товарів – з 2,4% до 2,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 7739,6 млн.дол., або 41,2% від загального обсягу (у січні-серпні 2020р. – 6318,2 млн.дол., або 43,8%), та збільшився проти січня-серпня 2020р. на 1421,4 млн.дол., або на 22,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 8,2%, Польщі – 5,4%, Італії – 4,2%, Франції – 3,6% та Угорщини – 2,8%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 17,5%, Білорусі – 7,1%, Російської Федерації – 5,2%, Туреччини – 4,0%, США – 3,8%, , Швейцарії – 3,2% та Японії – 2,8%.

Порівняно з січнем-серпнем 2020р. імпорт товарів збільшився з усіх найбільших країн-партнерів: зі Швейцарії у 2,1 раза, Білорусі – у 1,7 раза, Туреччини – на 41,0%, Угорщини – на 33,7%, Китаю – на 32,3%, США – на 28,3%, Італії – на 23,6%, Японії – на 22,8%, Німеччини – на 21,5%, Франції – на 17,4%, Польщі – на 14,2% та Російської Федерації – на 6,6%.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м. Києва у вересні 2021р. порівняно з серпнем 2021р. становив 101,2% (у цілому по Україні – також 101,2%).

Індекси споживчих цін у 2020–2021 роках

(у % до попереднього місяця)

На споживчому ринку столиці у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 14,2%) подорожчали яйця. На 4,5-0,1% зросли ціни на масло, овочі, сир і м’який сир (творог), м’ясо та м’ясопродукти, хліб, молоко, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,1-0,5% подешевшали фрукти, соняшникова олія, безалкогольні напої, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%.

Одяг і взуття подорожчали на 16,1%, у т.ч. одяг – на 21,9%, взуття – на 10,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,8% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 11,8%, утримання та ремонт житла – на 1,6%.

Ціни на транспорт знизилися на 2,0% через здешевлення проїзду в авіаційному та залізничному пасажирському транспорті на 16,1 та 0,6% відповідно, палива та мастил – на 0,5%.

Послуги освіти подорожчали на 8,4%, а саме: вищої – на 11,2%, середньої – на 4,2%.

 

З М І С Т

                            Стор.

Демографічна ситуація ..........................................................................1

Ринок праці……………….........................................................................2

Середня заробітна плата………………………………………..................2

Оборот роздрібної торгівлі ....................................................................4

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС................................4

Промислове виробництво.......................................................................5

Виробництво будівельної продукції.......................................................5

Робота транспорту .................................................................................6

Зовнішня торгівля товарами ..................................................................6

Індекси споживчих цін.............................................................................8

 

від 28.10.2021

Головне управління статистики у м. Києві

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Відповідальна за випуск Л.В. Буєва

Примітка. Бюлетень містить статистичну інформацію у районному розрізі. Інформація за звітні періоди 2021 року сформована у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). Інформація за звітні періоди 2020 року сформована по районах відповідно до КОАТУУ.

скорочення

% – відсоток

‰ – промілле

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год – людино-година

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс – місяць

млн – мільйон

млрд – мільярд

мм – міліметр

од – одиниць

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

рр. – роки

стор. – сторінка

т – тонна

тис – тисяча

ткм – тонно-кілометр

шт – штука

ц – центнер

Умовні позначення

Тире (–)

Крапки (...)

Нуль (0; 0,0)

 

 

Символ (к)

 

 

Символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

 

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку

© Головне управління статистики у м. Києві, 2021

 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ