Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м. Києва у січні-листопаді 2021 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 1 грудня 2021р. становила 2952577 осіб. Упродовж січня-листопада 2021р. чисельність населення зменшилась на 9603 особи.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення – 14088 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 4485 осіб.

Чисельність наявного населення1

(осіб)

 

На 1 січня 2021р.

На 1 грудня 2021р.

м. Київ

2962180

2952577

райони

  

Голосіївський

254014

253125

Дарницький

348401

347821

Деснянський

368461

365518

Дніпровський

357936

356534

Оболонський

318137

316372

Печерський

163672

165225

Подільський

209133

210230

Святошинський

341886

340607

Солом’янський

384616

386059

Шевченківський

215924

211086

У січні-листопаді 2021р. кількість живонароджених зменшилась на 795 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 27196 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 4070 осіб, найменше у Голосіївському – 1871 особа.

Кількість померлих у місті збільшилася з 31800 осіб у січні-листопаді 2020р. до 41284 осіб у січні-листопаді 2021р. У районному розрізі у більшості районів міста спостерігалося природне скорочення населення у січні-листопаді 2021р. – від 470 осіб у Подільському районі до 5842 осіб у Шевченківському районі. Серед причин смерті населення у січні-листопаді 2021р. хвороби системи кровообігу складали 54,1% від загальної кількості померлих, 16,8% – коронавірусна інфекція COVID-19, 12,0% – новоутворення, 3,9% – хвороби органів дихання, 3,6% – хвороби органів травлення, 3,1% – зовнішні причини смерті.

Шлюбів у січні-листопаді 2021р. по м. Києву укладено 23866, що складає 8,8 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (17,1 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (6,6 на 1000 осіб) – у Деснянському районі.

Частота реєстрацій розірвань шлюбів по місту становить 1,2 на 1000 осіб. Найвищий рівень розірвань шлюбів спостерігався у Шевченківському районі (1,6 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Святошинському районі (1,0 на 1000 осіб)2.

Ринок праці

За результатами обстеження робочої сили середньомісячна кількість робочої сили віком 15 років і старше за 9 місяців 2021р. становила 1454,3 тис. осіб, що на 0,7% менше, ніж за 9 місяців 2020р., з них у віці 15-70 років – 1444,2 тис. осіб.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше та у віці 15-70 років по 93,1% належали до зайнятих осіб, а решта (по 6,9%) відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 1354,2 тис. осіб, що на 14,5 тис. осіб менше порівняно з 9 місяцями 2020р., з них у віці 15-70 років – 1344,1 тис. осіб.

За 9 місяців 2021р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 55,6% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15-70 років – 61,8%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років, відповідно до методології МОП, складала по 100,1 тис. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становив по 6,9% робочої сили відповідного віку.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше за 9 місяців 2021р. становила 979,7 тис. осіб, з них у віці 15-70 років – 730,6 тис. осіб.

Середня заробітна плата

У листопаді 2021р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 21144 грн, що у 3,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину в листопаді становили 137,65 грн, що на 5,4% менше, ніж у жовтні 2021р.

У листопаді 2021р. заробітна плата по відношенню до жовтня збільшилася на 3,2%, а проти листопада 2020р. – на 20,3%.

Традиційною для економіки є галузева диференціація зарплат. Найбільшою була заробітна плата працівників підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; установ державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування; підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; сфери інформації та телекомунікацій. Перевищення заробітної плати відносно середнього рівня по економіці в зазначених видах діяльності становило 1,6-1,7 раза.

Водночас заробітна плата працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устатковання; виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання, а також металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання не перевищувала 60,8% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2021р. порівняно із жовтнем 2021р. становив 102,6%, відносно листопада 2020р. – 109,0%, а у січні-листопаді 2021р. відносно відповідного періоду попереднього року – 109,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати в листопаді 2021р. зменшилася на 4,3%, або на 23260,1 тис.грн, і на 1 грудня 2021р. становила 522991,6 тис.грн, що дорівнює 2,0% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2021р.

На 1 грудня 2021р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (42,2%) і професійну, наукову та технічну діяльність (37,7%).

Зменшення боргу в листопаді 2021р. спостерігалось у половини районів міста, а найсуттєвіше – у Печерському районі (на 24514,6 тис.грн).

Упродовж листопада 2021р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 13,0% і на 1 грудня 2021р. становила 15,0 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 34843 грн, що у 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за листопад 2021р.

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворена за рахунок бюджетних коштів, на 1 грудня 2021р. становила 18393,8 тис.грн, або 3,5% від обсягу заборгованості в цілому.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2021р. становив 279124,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,1% більше від обсягу 2020р. У грудні 2021р. порівняно з груднем 2020р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 3,2%, порівняно з листопадом 2021р. – на 24,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у 2021р. становив 239560,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,9% більше, від обсягу 2020р. У грудні 2021р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти грудня 2020р. зріс на 4,4%, порівняно з листопадом 2021р. – на 24,5%.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У грудні 2021р. через мережу АЗС по м. Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 18,6 тис.т, та збільшився порівняно з листопадом 2021р. на 10,1%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 10,5 тис.т, що відповідно на 9,3% більше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 8,2 тис.т, (на 20,4% більше, ніж у листопаді 2021р.)

На кінець грудня 2021р. на автозаправних станціях м. Києва нараховувалось бензину моторного 4,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.

Загалом у грудні 2021р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 1427,4 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 770,7 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 377,6 млн.грн.

Виробництво будівельної продукції

У січні-листопаді 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції становив 44936393 тис.грн, індекс будівельної продукції порівняно із січнем-листопадом 2020р. – 104,5%.

Індекс будівельної продукції з будівництва будівель у січні-листопаді 2021р. порівняно із січнем-листопадом 2020р. становив 112,6% (житлових – 126,5%, нежитлових – 101,4%), інженерних споруд – 93,3%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 27085532 тис.грн (60,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель –13759075 тис.грн (30,6%), нежитлових – 13326457 тис.грн (29,7%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 17850861 тис.грн (39,7% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 36,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 34,4%, реконструкція та технічне переоснащення – 28,9%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 308032 тис.грн (0,7% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Робота транспорту

У січні-листопаді 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 7052,8 млн.ткм, або 104,8% від обсягу січня-листопада 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 27689,2 тис.т вантажів, що становить 91,2% від обсягів січня-листопада 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні-листопаді 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 5697,9 млн.ткм (105,4% від обсягу січня-листопада 2020р.) та перевезено 26040,2 тис.т вантажів (91,8% від обсягів січня-листопада 2020р.).

У січні-листопаді 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 16201,5 млн.пас.км, або 139,0% від обсягу січня-листопада 2020р. Послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою) у січні-листопаді 2021р. скористалося 560570,6 тис. пасажирів, або 112,5% від обсягу січня-листопада 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 127772,1 тис. пасажирів (117,8% від обсягу січня-листопада 2020р.), авіаційним транспортом перевезено 6336,5 тис. пасажирів (180,8% від обсягу січня-листопада 2020р.), міським електричним транспортом – 423981,5 тис. пасажирів (110,3% від обсягу січня-листопада 2020р.).

Зовнішня торгівля товарами

У січні-листопаді 2021р. експорт товарів становив 13636,8 млн.дол. США, імпорт – 27639,0 млн.дол. Порівняно з січнем-листопадом 2020р. експорт збільшився на 21,6% (на 2419,8 млн.дол.), імпорт – на 30,0% (на 6385,9 млн.дол.). Негативне сальдо становило 14002,2 млн.дол. (у січні-листопаді 2020р. також негативне – 10036,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,49 (у січні-листопаді 2020р. – 0,53).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 226 країн світу

Основу товарної структури експорту у січні-листопаді 2021р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-листопадом 2020р. збільшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 5,6% до 6,6%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 4,0% до 4,1%, мінеральних продуктів – з 2,3% до 2,4%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 42,8% до 42,2%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 24,6% до 23,9%, готових харчових продуктів – з 10,4% до 9,8%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,2% до 2,9%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 4035,7 млн.дол., або 29,6% від загального обсягу експорту (у січні-листопаді 2020р. – 3177,2 млн.дол., або 28,3%), та збільшився порівняно з січнем-листопадом 2020р. на 858,5 млн.дол., або на 27,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 5,6% від загального обсягу експорту, Німеччини – 4,4%, Польщі – 4,1%, Іспанії – 3,4% та Італії – 2,6%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 16,3%, Індії – 8,7%, Єгипту – 4,3%, Туреччини – 3,6%, Ірану (Ісламської Республіки) – 2,9%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – 2,4%, Пакистану – 2,2%, Індонезії та Іраку – по 2,1%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Пакистану у 2,3 раза, Ірану (Ісламської Республіки) – у 1,8 раза, Німеччини – у 1,7 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 1,6 раза, Польщі – на 42,6%, Туреччини – на 40,8%, Індії – на 40,2%, Італії – на 30,8%, Нідерландів – на 13,1%, Єгипту – на 11,5%, Китаю – на 7,2%, Іспанії – на 2,4% та Індонезії – на 2,1%, зменшився до Іраку – на 4,3%.

Основу товарної структури імпорту у січні-листопаді 2021р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем-листопадом 2020р. збільшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 18,8% до 19,1%, мінеральних продуктів – з 14,0% до 15,8%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 9,6% до 9,8%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,5% до 5,8%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,9% до 4,0%. Зменшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 23,4% до 22,9%, готових харчових продуктів – з 5,7% до 5,5%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 3,3% до 3,2%, продуктів рослинного походження – з 3,3% до 2,9%, текстильних матеріалів та текстиль-них виробів – з 3,2% до 2,7%, різних промислових товарів – з 2,5% до 2,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 11081,8 млн.дол., або 40,1% від загального обсягу (у січні-листопаді 2020р. – 9296,1 млн.дол., або 43,7%), та збільшився проти січня-листопада 2020р. на 1785,7 млн.дол., або на 19,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 7,7%, Польщі – 5,2%, Італії – 4,3%, Франції – 3,3% та Угорщини – 2,3%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 17,5%, Білорусі – 7,6%, Російської Федерації – 5,8%, Туреччини – 4,0%, Швейцарії – 3,9%, США – 3,6% та Японії – 2,7%.

Порівняно з січнем-листопадом 2020р. імпорт товарів збільшився з усіх найбільших країн-партнерів: зі Швейцарії у 2,4 раза, Білорусі – у 1,7 раза, Туреччини – на 38,4%, Китаю – на 31,9%, Російської Федерації – на 26,3%, США – на 23,6%, Італії – на 17,1%, Японії – на 16,9%, Франції – на 16,5%, Німеччини – на 15,0%, Польщі – на 11,5% та Угорщини – на 3,7%.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м. Києва в грудні 2021р. порівняно з листопадом 2021р. становив 100,3% (у цілому по Україні – 100,6%).

Індекси споживчих цін у 2020-2021 роках

(у % до попереднього місяця)

На споживчому ринку столиці в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 13,6% та 11,1%) подорожчали яйця та овочі. На 6,1-0,3% зросли ціни на молоко, макаронні вироби, сир і м’який сир (творог), безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, масло. Водночас на 4,3-0,7% подешевшали соняшникова олія, фрукти, цукор, хліб.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, при цьому тютюнові вироби подорожчали на 1,4%, алкогольні напої подешевшали на 0,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 7,4%, у т.ч. одяг – на 8,8%, взуття – на 6,1%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,5% в першу чергу за рахунок здешевлення палива та мастил на 2,7%. Водночас на 0,3% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

_____________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

2 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

З М І С Т

Демографічна ситуація

Ринок праці

Середня заробітна плата

Оборот роздрібної торгівлі

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

Виробництво будівельної продукції

Робота транспорту

Зовнішня торгівля товарами

Індекси споживчих цін

Головне управління статистики у м. Києві

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Відповідальна за випуск Л.В. Буєва

Примітка. Бюлетень містить статистичну інформацію у районному розрізі. Інформація за звітні періоди 2021 року сформована у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). Інформація за звітні періоди 2020 року сформована по районах відповідно до КОАТУУ.

скорочення

% – відсоток

‰ – промілле

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год – людино-година

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс – місяць

млн – мільйон

млрд – мільярд

мм – міліметр

од – одиниць

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

рр. – роки

стор. – сторінка

т – тонна

тис – тисяча

ткм – тонно-кілометр

шт – штука

ц – центнер

Умовні позначення

Тире (–)

Крапки (...)

Нуль (0; 0,0)

 

 

Символ (к)

 

 

Символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

 

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку

© Головне управління статистики у м. Києві, 2022

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ