Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м. Києва у січні-грудні 2020 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 1 грудня 2020р. становила 2963149 осіб. Упродовж січня-листопада 2020р. чисельність населення зменшилась на 4211 осіб.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення на 3809 та 402 особи відповідно.

Чисельність наявного населення1

                                                                                                                            (осіб)

 На 1 січня 2020р.На 1 грудня 2020р.
м. Київ29673602963149
райони  
Голосіївський254824254123
Дарницький347084348383
Деснянський369752368676
Дніпровський358790358152
Оболонський319427318346
Печерський163086163607
Подільський207963209003
Святошинський342768342064
Солом’янський383093384330
Шевченківський220573216465

 

У січні-листопаді 2020р. кількість живонароджених зменшилась на 1953 особи порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 27991 особу. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 4212 осіб, найменше у Шевченківському – 1942 особи.

Кількість померлих у місті збільшилася з 30288 осіб у січні-листопаді 2019р. до 31800 осіб у січні-листопаді 2020р. У районному розрізі у половини районів міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-листопаді 2020р. – від 282 осіб у Святошинському районі до 3794 осіб у Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні-листопаді 2020р. порівняно з січнем-листопадом 2019р. майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 62,0% від загальної кількості померлих, 16,2% припадали на новоутворення, 4,3% – на хвороби органів травлення, 3,7% – на зовнішні причини смерті.

Шлюбів у січні-листопаді 2020р. по м. Києву укладено 17525, що складає 6,5 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (12,0 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (4,9 на 1000 осіб) – у Деснянському районі.

_____________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Частота реєстрацій розірвань шлюбів по місту становить 1,2 на 1000 осіб. Найвищий рівень розірвань шлюбів спостерігався у Шевченківському районі (1,6 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Голосіївському та Печерському районах (по 1,0 на 1000 осіб)1.

Ринок праці

За результатами обстеження робочої сили середньомісячна кількість робочої сили віком 15 років і старше за 9 місяців 2020р. становила 1464,1 тис. осіб, що на 1,0% менше, ніж за 9 місяців 2019р., з них у віці 15-70 років – 1450,0 тис. осіб.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 93,5% належали до зайнятих осіб, а решта (6,5%) відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні, а серед осіб у віці 15-70 років відповідно 93,4% та 6,6%.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 1368,7 тис. осіб, що на 27,3 тис. осіб менше порівняно з 9 місяцями 2019р., з них у віці 15-70 років – 1354,6 тис. осіб.

За 9 місяців 2020р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 56,1% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15-70 років – 61,9%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років, відповідно до методології МОП, складала по 95,4 тис. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15 років і старше становив 6,5% робочої сили відповідного віку, а серед осіб віком 15-70 років – 6,6%.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше за 9 місяців 2020р. становила 974,7 тис. осіб, з них у віці 15-70 років – 739,6 тис. осіб.

Середня заробітна плата

У листопаді 2020р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 17582 грн. Порівняно з жовтнем 2020р. розмір заробітної плати збільшився на 0,5%, а порівняно з листопадом 2019р. – на 10,1%. Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 121,65 грн, що на 0,5% більше, ніж у жовтні 2020р.

_____________
1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; інформація та телекомунікації; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,6-1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; виробництва електричного устатковання; виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, а також будівництва і не перевищував 63,5% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2020р. порівняно з жовтнем 2020р. становив 99,3%, відносно листопада 2019р. – 105,6%, а у січні-листопаді 2020р. відносно відповідного періоду попереднього року – 104,5%.

Упродовж листопада 2020р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 6,3%, або на 22624,3 тис.грн, і на 1 грудня 2020р. становила 338649,2 тис.грн, що дорівнює 1,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2020р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (47,6%) і промисловість (30,7%). При цьому основну частку боргу утворено у Печерському районі (47,4%).

У структурі боргу 84,3% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшилася на 7,3%, або на 22413,6 тис.грн, і на 1 грудня 2020р. становила 285411,0 тис.грн.

У районному розрізі сума заборгованості економічно активних підприємств зменшилася у більшості районів міста, а найвагоміше – у Подільському (на 20293,8 тис.грн) та Солом’янському (на 9885,1 тис.грн) районах. Водночас у Голосіївському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах зафіксовано збільшення суми заборгованості (на 112,9-5161,5 тис.грн).

Упродовж листопада 2020р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 14,1% і на 1 грудня 2020р. становила 7,5 тис. осіб, або 0,6% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 38305 грн, що у 2,2 раза перевищує середню заробітну плату за листопад 2020р.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-грудні 2020р. становив 237931,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,4% більше від обсягу січня-грудня 2019р. У грудні 2020р. порівняно з груднем 2019р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 12,7%, порівняно з листопадом 2020р. – на 21,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-грудні 2020р. становив 202323,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,4% більше, від обсягу січня-грудня 2019р. У грудні 2020р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти грудня 2019р. зріс на 10,2%, порівняно з листопадом 2020р. – на 21,2%.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У грудні 2020р. через мережу АЗС по м. Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 15,3 тис.т, та зменшився порівняно з листопадом 2020р. на 1,0%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 9,2 тис.т, що відповідно на 4,0% більше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 9,5 тис.т, (на 2,5% більше, ніж у листопаді 2020р.)

На кінець грудня 2020р. на автозаправних станціях м. Києва нараховувалось бензину моторного 6,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.

Загалом у грудні 2020р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 994,2 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 518,7 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 267,7 млн.грн.

Промислове виробництво

Індекс промислової продукції у грудні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2019р. становив відповідно 115,1% та 108,7%, за підсумками 2020р. – 97,1%.

У переробній промисловості порівняно із 2019р. індекс промислової продукції становив 92,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 106,0%.

Серед підприємств переробної промисловості зменшення виробництва промислової продукції спостерігалось в усіх видах діяльності. Найвагоміше зменшення відбулось на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 21,9%. Зменшили обсяги підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 12,3%); виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 11,6%); текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 7,4%); з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 6,4%); виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,9%); машинобудування (на 4,0%); з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 3,0%).

Виробництво будівельної продукції

У січні-листопаді 2020р. підприємствами м. Києва вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 36102126 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні-листопаді 2020р. порівняно із січнем-листопадом 2019р. становив 97,1%.

У січні-листопаді 2020р. порівняно із січнем-листопадом 2019р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 92,3% (житлових – 79,3%, нежитлових – 106,5%), інженерних споруд – 104,4%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 20517019 тис.грн (56,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва нежитлових будівель – 10985982 тис.грн (30,4%), житлових – 9531037 тис.грн (26,4%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 15585107 тис.грн (43,2% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 37,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 37,7%, реконструкція та технічне переоснащення – 24,8%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 108708 тис.грн (0,3% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Зовнішня торгівля товарами

У січні-листопаді 2020р. експорт товарів становив 11250,9 млн.дол. США, імпорт – 20305,9 млн.дол. Порівняно з січнем-листопадом 2019р. експорт зменшився на 1,2% (на 141,8 млн.дол.), імпорт – на 12,5% (на 2912,4 млн.дол.). Негативне сальдо становило 9055,0 млн.дол. (у січні-листопаді 2019р. також негативне – 11825,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,55 (у січні-листопаді 2019р. – 0,49).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 219 країн світу.

Основу товарної структури експорту у січні-листопаді 2020р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-листопадом 2019р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 19,8% до 24,7%, готових харчових продуктів – з 9,0% до 10,4%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 3,9% до 5,6%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 3,7% до 4,0%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 46,9% до 42,7%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 4,2% до 3,2%, мінеральних продуктів – з 3,5% до 2,3%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 3385,2 млн.дол., або 30,1% від загального обсягу експорту (у січні-листопаді 2019р. – 4285,3 млн.дол., або 37,6%), та зменшився порівняно з січнем-листопадом 2019р. на 900,1 млн.дол., або на 21,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 6,1% від загального обсягу експорту, Іспанії – 4,0%, Польщі – 3,5%, Німеччини –3,1% та Італії – 2,4%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 18,5%, Індії – 7,5%, Єгипту – 4,7%, Туреччини – 3,2%, Іраку – 2,7%, Індонезії – 2,5% та Білорусі – 2,4%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю у 1,8 раза, Індонезії – на 37,4%, Іраку – на 17,0%, Індії – на 2,0% та Білорусі – на 0,3%, зменшився – до Туреччини на 36,0%, Німеччини – на 31,3%, Італії – на 29,2%, Польщі – на 20,8%, Єгипту – на 20,0%, Іспанії – на 16,8% та Нідерландів – на 7,1%.

Основу товарної структури імпорту у січні-листопаді 2020р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; мінеральні продукти.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем-листопадом 2019р. збільшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 18,0% до 19,7%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 9,7% до 10,1%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,3% до 5,7%, готових харчових продуктів – з 4,3% до 5,9%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 3,1% до 3,4%, продуктів рослинного походження – з 2,8% до 3,5%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,5% до 3,5%, різних промислових товарів – з 2,0% до 2,6%. Зменшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 25,8% до 24,5%, мінеральних продуктів – з 16,2% до 10,1%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 4,2% до 4,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 8949,9 млн.дол., або 44,1% від загального обсягу (у січні-листопаді 2019р. – 9116,8 млн.дол., або 39,3%), та зменшився проти січня-листопада 2019р. на 166,9 млн.дол., або на 1,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 9,1%, Польщі – 6,0%, Італії – 5,0%, Франції – 3,9% та Угорщини – 2,2%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 18,0%, Російської Федерації – 6,2%, Білорусі – 6,1%, Туреччини – 3,9%, США – 3,5% та Японії – 3,2%.

Порівняно з січнем-листопадом 2019р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Італії на 21,4%, Японії – на 13,6%, Угорщини – на 13,1% та Польщі – на 1,2%, зменшився з Російської Федерації у 2,0 раза, Білорусі – у 1,6 раза, США – на 20,8%, Китаю – на 11,1%, Франції – на 5,7%, Туреччини – на 4,6% та Німеччини – на 3,7%.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м. Києва в грудні 2020р. порівняно із листопадом 2020р. становив 100,9% (у цілому по Україні – також 100,9%).

ІСЦ у 2019–2020 роках

(у % до попереднього місяця)

_____________
Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,0%. Найбільше (на 9,3-6,2%) подорожчали овочі, яйця, соняшникова олія та цукор. На 3,9-0,3% зросли ціни на фрукти, сир і м’який сир (творог), масло, молоко, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, безалкогольні напої. Водночас на 1,0% подешевшали риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, зокрема, алкогольні напої – на 1,2%, тютюнові вироби – на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 10,8%, у т.ч. одяг – на 15,1%, взуття – на 5,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися без змін.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 3,8%.

З М І С Т

                                                                                  Стор.

Демографічна ситуація ..................................................................................................3

Ринок праці......................................................................................................................4

Середня заробітна плата…………………………………………......................................4

Оборот роздрібної торгівлі ............................................................................................6

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС........................................................6

Промислове виробництво..............................................................................................6

Виробництво будівельної продукції...............................................................................7

Зовнішня торгівля товарами .........................................................................................7

Індекси споживчих цін.....................................................................................................9

від 25.01.2021

Головне управління статистики у м. Києві

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Примітка. Інформація по районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів".

скорочення

% – відсоток

‰ – промілле

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год – людино-година

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс – місяць

млн – мільйон

млрд – мільярд

мм – міліметр

од – одиниць

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

рр. – роки

стор. – сторінка

т – тонна

тис – тисяча

ткм – тонно-кілометр

шт – штука

ц – центнер

Умовні позначення

Тире (–)

Крапки (...)

Нуль (0; 0,0)

 

 

Символ (к)

 

 

Символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

 

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку


 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ