Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м. Києва за січень-червень 2020 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Населення

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 червня 2020р. становила 2965013 осіб. Упродовж січня-травня 2020р. чисельність населення зменшилась на 2347 осіб.

Природний рух населення у січні-травні 2020р. характеризувався перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 89 живонароджених. Обсяг природного скорочення населення за цей період склав 1489 осіб.

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці.

(осіб)

 

Січень-травень

2020р.

2019р

Кількість живонароджених

11909

13372

Кількість померлих

13398

14208

у т.ч. дітей у віці до 1 року

58

79

Природний приріст, скорочення (–) населення

–1489

–836

Серед причин смерті населення міста у січні-травні 2020р., як і в січні-травні 2019р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення.

 

Осіб

У % до підсумку

Січень-травень

2020р.

2019р.

2020р.

2019р.

Усього померлих

13398

14208

100,0

100,0

у т.ч. від

хвороб системи кровообігу

8759

9330

65,4

65,7

новоутворень

2284

2332

17,1

16,4

зовнішніх причин смерті

497

550

3,7

3,9

із них від

транспортних нещасних випадків

52

64

0,4

0,5

випадкових утоплень та занурень у воду

4

11

0,0

0,1

випадкових отруєнь та дії алкоголю

1

2

0,0

0,0

навмисних самоушкоджень

63

66

0,5

0,5

наслідків нападу з метою вбивства

чи нанесення ушкоджень

37

19

0,3

0,1

хвороб органів травлення

610

627

4,6

4,4

хвороб органів дихання

311

381

2,4

2,7

 

Доходи населення

У січні-червні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 16186 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року  збільшився на 6,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; фінансова та страхова діяльність; інформація та телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,6-1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників тимчасового розміщування й організації харчування; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; виробництва електричного устатковання; виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання; будівництва; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування; функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; охорони здоров`я та надання соціальної допомоги, а також операцій з нерухомим майном і не перевищував 65,3% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-червні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 103,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня-червня 2020р. збільшилась на 44,7%, або на 90123,3 тис.грн, і на 1 липня 2020р. становила 291753,4 тис.грн, що дорівнює 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2020р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 42,4%, або на 71911,6 тис.грн, і на 1 липня 2020р. становила 241546,9 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах наукових досліджень та розробок (на 38293,6 тис.грн), промисловості (на 33669,1 тис.грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 8749,4 тис.грн).

У районному розрізі збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулося у більшості районів міста, а найвагоміше – у Печерському (на 39476,1 тис.грн) та Подільському (на 16665,5 тис.грн) районах.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 липня 2020р., становила 6,4 тис. осіб, або 0,6% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 37671 грн, що у 2,3 раза більше середньої заробітної плати за червень 2020р.

Соціальний захист

У червні 2020р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії, 1138,1 млн.грн, що становило 111,9% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум.

На кінець червня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої води становила 4284,9 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 1032,9 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 801,2 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 412,6 млн.грн, за постачання та розподіл природного газу – 231,7 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 2,1 млн.грн.

Ціни

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-червні 2020р. визначалася збільшенням цінових показників на 3,9% (червень 2020р. до грудня 2019р.).

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої зареєстровано майже за всіма товарними групами. Найбільше подорожчали: фрукти – на 58,7%, овочі – на 13,4%, хліб – на 4,6%, риба та продукти з риби – на 4,3%, сир і м'який сир (творог) – на 3,0%, цукор – на 1,7%, олія соняшникова – на 1,2%, молоко – на 0,9%. Водночас подешевшали: яйця – на 6,5%, м'ясо та м'ясопродукти – на 1,0%, масло –    на 0,6%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 4,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 9,3% та алкогольних напоїв – на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,6%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 2,3%.

Водночас спостерігалося зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,9%, що в основному зумовлено зниженням вартості природного газу на 45,3%.

На 1,2% збільшилися ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 5,8% зумовлено здорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 6,8%, амбулаторних послуг – на 3,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 3,2% за рахунок збільшення вартості поштових послуг на 12,5%, телефонних і телефаксових послуг – на 5,1%.

Послуги освіти зросли в ціні на 1,7% за рахунок підвищення вартості дошкільної та початкової освіти на 8,1%, освіти, що не визначається за рівнями – на 5,3%.

Промислове виробництво

Індекс промислової продукції у червні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2019р. становив відповідно 111,1% та 96,9%, за підсумками січня-червня 2020р. – 91,5%.

У переробній промисловості порівняно із січнем-червнем 2019р. індекс промислової продукції становив 87,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 98,4%.

Серед підприємств переробної промисловості зменшення виробництва промислової продукції спостерігалось в усіх видах діяльності. Найвагоміше зменшення відбулось на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 22,9%) та металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 22,1%). Зменшили обсяги підприємства машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 17,2%); текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 15,1%); з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 14,9%); виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 13,5%); виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 5,0%); виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 3,0%).

Виробництво будівельної продукції

У січні-травні 2020р. підприємствами м. Києва вироблено будівель-ної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 11966378 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні-травні 2020р. порівняно із січнем-травнем 2019р. становив 93,5%.

У січні-травні 2020р. порівняно із січнем-травнем 2019р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 95,3% (житлових – 79,7%, нежитлових – 115,5%), інженерних споруд – 90,0%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 8094799 тис.грн (67,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 3937252 тис.грн (32,9%), нежитлових – 4157547 тис.грн (34,7%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 3871579 тис.грн (32,4% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 47,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 28,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 24,1%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 58223 тис.грн (0,5% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні-травні 2020р. експорт товарів становив 5078,7 млн.дол. США, імпорт – 8332,2 млн.дол. Порівняно з січнем-травнем 2019р. експорт зменшився на 1,2% (на 61,5 млн.дол.), імпорт – на 15,0% (на 1468,2 млн.дол.). Негативне сальдо становило  3253,5 млн.дол. (у січні-травні 2019р. також негативне – 4660,2 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,61 (у січні-травні 2019р. – 0,52).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з  201 країни світу.

Основу товарної структури експорту у січні-травні 2020р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-травнем 2019р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 21,4% до 25,6%, готових харчових продуктів – з 9,6% до 10,8%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 3,4% до 4,7%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 3,4% до 4,0%, мінеральних продуктів – з 2,8% до 3,0%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 45,2% до 42,9%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 4,2% до 2,8%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1596,5 млн.дол., або 31,4% від загального обсягу експорту (у січні-травні 2019р. – 1903,4 млн.дол., або 37,0%), та зменшився порівняно з січнем-травнем 2019р. на 306,9 млн.дол., або на 16,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 7,0% від загального обсягу експорту, Іспанії – 5,8%, Польщі – 3,6% та Італії – 2,9%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 16,1%, Єгипту – 6,6%, Індії – 6,2%, Туреччини – 4,0%, Іраку – 3,4 %, Ірану (Ісламської Республіки) – 3,1%, Республіки Корея – 2,4% та Білорусі – 2,1%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Республіки Корея у 2,3 раза, Китаю – у 1,5 раза, Ірану (Ісламської Республіки) – на 40,7%, Іраку – на 13,9%, Іспанії – на 12,5% та Єгипту – на 0,2%, зменшився – до Туреччини на 23,4%, Італії – на 23,3%, Індії – на 22,0%, Польщі – на 16,5%, Білорусі – на 15,2% та Нідерландів – на 1,7%.

Основу товарної структури імпорту у січні-травні 2020р. складали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем-травнем 2019р. збільшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 21,5% до 23,2%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 8,4% до 8,5%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,3% до 5,5%, продуктів рослинного походження – з 4,1% до 4,9%, готових харчових продуктів – з 4,0% до 5,5%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 2,8% до 3,3%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,3% до 3,1%, різних промислових товарів – з 1,9% до 2,5%. Зменшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 23,3% до 21,3%, мінеральних продуктів – з 16,0% до 11,5%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 4,2% до 4,0%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 3711,0 млн.дол., або 44,5% від загального обсягу (у січні-травні 2019р. – 3978,5 млн.дол., або 40,6%), та зменшився проти січня–травня 2019р. на 267,5 млн.дол., або на 6,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 9,2%, Польщі – 5,8%, Франції – 5,0%, Італії – 4,2% та Угорщини – 2,1%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 17,5%, Російської Федерації – 7,1%, Білорусі – 5,9%, США – 4,1%, Туреччини – 3,5% та Японії – 2,9%.

Порівняно з січнем-травнем 2019р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Японії на 9,8%, Угорщини – на 4,4%, Польщі – на 3,6% та Італії – на 3,3%, зменшився з Російської Федерації у 1,9 раза, Білорусі – у 1,7 раза, Німеччини – на 15,3%, Туреччини – на 15,2%, Китаю – на 10,2%, США – на 10,1% та Франції – на 6,6%.

_____________
Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-червні 2020р. становив 103157,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,6% більше від обсягу січня-червня 2019р. У червні 2020р. порівняно з червнем 2019р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 4,6%, порівняно з травнем 2020р. – на 12,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-червні 2020р. становив 88852,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,7% більше, від обсягу січня-червня 2019р. У червні 2020р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти червня 2019р. зріс на 2,3%, порівняно з травнем 2020р. – на 11,1%.

Транспорт

У січні-червні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 3345,9 млн.ткм, або 83,0% від обсягу січня-червня 2019р. Підприємствами транспорту перевезено 14335,7 тис.т вантажів, що становить 71,8% від обсягів січня-червня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні-червні 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 2733,7 млн.ткм (80,3% від обсягу січня-червня 2019р.) та перевезено 13575,1 тис.т вантажів (70,7% від обсягів січня-червня 2019р.).

У січні-червні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 6188,1 млн.пас.км, або 39,1% від обсягу січня-червня 2019р. Послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою) у січні-червні 2020р. скористалося 247700,8 тис. пасажирів, або 53,9% від обсягу січня-червня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 56002,0 тис. пасажирів (51,6% від обсягу січня-червня 2019р.1), авіаційним транспортом перевезено 1721,1 тис. пасажирів (33,8% від обсягу січня-червня 2019р.), міським електричним транспортом – 189080,2 тис. пасажирів (55,1% від обсягу січня-червня 2019р.).

_____________
1 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

 

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Відповідальна за випуск Л.В. Буєва

 

СКОРОЧЕННЯ

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ