Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м.Києва у січні-червні 2021 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 1 червня 2021р. становила 2954735 осіб. Упродовж січня-травня 2021р. чисельність населення зменшилась на 7445 осіб.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного скорочення – 7879 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 434 особи.

Чисельність наявного населення1

(осіб)

 

На 1 січня 2021р.

На 1 червня 2021р.

 

  

м. Київ

2962180

2954735

райони

  

Голосіївський

254014

253049

Дарницький

348401

348084

Деснянський

368461

366748

Дніпровський

357936

356848

Оболонський

318137

317268

Печерський

163672

164057

Подільський

209133

209414

Святошинський

341886

340982

Солом’янський

384616

384715

Шевченківський

215924

213570

У січні-травні 2021р. кількість живонароджених збільшилась на 45 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 11954 особи. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 1778 осіб, найменше у Голосіївському – 809 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 13398 осіб у січні-травні 2020р. до 19833 осіб у січні-травні 2021р. У районному розрізі майже в усіх районах міста спостерігалося природне скорочення населення у січні-травні 2021р. – від 146 осіб у Солом’янському районі до 2770 осіб у Шевченківському районі. Серед причин смерті населення у січні-травні 2021р. хвороби системи кровообігу складали 53,8% від загальної кількості померлих, 19,7% – коронавірусна інфекція COVID-19, 11,2% – новоутворення, 3,4% – хвороби органів травлення, 3,2% – хвороби органів дихання, 2,8% –  зовнішні причини смерті

Шлюбів у січні-травні 2021р. по м.Києву укладено 6898, що складає 5,6 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (11,2 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (4,3 на 1000 осіб) – у Деснянському районі.

_____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Частота реєстрацій розірвань шлюбів по місту становить 0,9 на
1000 осіб. Найвищий рівень розірвань шлюбів спостерігався
у Дарницькому районі (1,1 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий –
у Деснянському, Оболонському та Подільському районах (по 0,8 на
1000 осіб)1.

Ринок праці

За результатами обстеження робочої сили середньомісячна кількість робочої сили віком 15 років і старше у І кварталі 2021р. становила 1450,9 тис. осіб, що на 2,7% менше, ніж у І кварталі 2020р., з них у віці 15-70 років – 1444,1 тис. осіб.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 92,5% належали до зайнятих осіб, а решта (7,5%) відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні, а серед осіб у віці 15-70 років відповідно 92,4% та 7,6%.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 1341,5 тис. осіб, що на 55,2 тис. осіб менше порівняно з І кварталом 2020р., з них у віці 15-70 років – 1334,7 тис. осіб.

У І кварталі 2021р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 55,1% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 61,4%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років, відповідно до методології МОП, складала по 109,4 тис. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15 років і старше становив 7,5% робочої сили відповідного віку, а серед осіб віком 15-70 років – 7,6%.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у І кварталі 2021р. становила 983,1 тис. осіб, з них у віці 15-70 років – 730,7 тис. осіб.

Середня заробітна плата

У травні 2021р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 19287 грн, що у 3,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 150,87 грн, що на 8,6% більше, ніж у квітні 2021р.

У травні п.р. заробітна плата по відношенню до квітня зменшилася на 5,6%, а проти травня 2020р. збільшилася на 27,0%.

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Традиційною для економіки є галузева диференціація зарплат. Найбільшою була заробітна плата працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування; сфери інформації та телекомунікацій; підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. Перевищення заробітної плати відносно середнього рівня по економіці в зазначених видах діяльності становило 1,5-1,7 раза.

Водночас заробітна плата працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; будівництва; тимчасового розміщування й організації харчування; виробництва електричного устатковання, а також виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання не перевищувала 60,4% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у травні п.р. порівняно із квітнем 2021р. становив 92,3%, відносно травня 2020р. – 115,9% а у січні-травні 2021р. відносно відповідного періоду попереднього року – 110,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати в травні 2021р. збільшилась на 0,7%, або на 3096,9 тис.грн, і на 1 червня 2021р. становила 463011,2 тис.грн, що дорівнює 2,0% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2021р.

На 1 червня 2021р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (40,3%) і професійну, наукову та технічну діяльність (37,0%).

Збільшення боргу в травні п.р. спостерігалось у більшості районів міста, а найсуттєвіше – у Печерському (на 9758,4 тис.грн) та Шевченківському (на 6535,0 тис.грн) районах.

Упродовж травня 2021р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 4,1% і на 1 червня 2021р. становила 14,7 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 31519 грн, що у 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за травень 2021р.

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворена за рахунок бюджетних коштів, на 1 червня 2021р. становила 17982,2 тис.грн, або 3,9% від обсягу заборгованості в цілому.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-червні 2021р. становив 126812,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,5% більше від обсягу січня-червня 2020р.

У червні 2021р. порівняно з червнем 2020р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 9,4%, порівняно з травнем 2021р. зменшився на 2,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-червні 2021р. становив 109695,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,3% більше, від обсягу січня-червня 2020р.

У червні 2021р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти червня 2020р. зріс на 10,7%, порівняно з травнем 2021р. зменшився на 2,4%.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У червні 2021р. через мережу АЗС по м. Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 18,1 тис.т, та зменшився порівняно з травнем 2021р. на 3,5%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 10,1 тис.т, що відповідно на 2,7% менше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 10,7 тис.т, (на 7,9% більше, ніж у травні 2021р.)

На кінець червня 2021р. на автозаправних станціях м. Києва нараховувалось бензину моторного 5,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т.

Загалом у червні 2021р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 1382,5 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 736,4 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 342,3 млн.грн.

Промислове виробництво

Індекс промислової продукції в червні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2020р. становив відповідно 104,4% та 103,6%, за підсумками січня-червня 2021р. – 105,6%.

У переробній промисловості порівняно із січнем–червнем 2020р. індекс промислової продукції становив 107,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 102,9%.

Серед підприємств переробної промисловості найвагоміше збільшення виробництва промислової продукції спостерігалось на підприємствах машинобудування – на 27,3%; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 18,8%; з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 18,5%. Збільшили обсяги підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 6,3%); виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,9%).

Зменшення обсягів промислового виробництва відбулось на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 11,7%; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 10,4%; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,0%.

Виробництво будівельної продукції

У січні-травні 2021р. підприємствами м. Києва вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 13081286 тис.грн. Індекс будівельної продукції в січні-травні 2021р. порівняно із січнем-травнем 2020р. становив 94,8%.

У січні-травні 2021р. порівняно із січнем-травнем 2020р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 99,9% (житлових – 116,5%, нежитлових – 85,2%), інженерних споруд – 84,0%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 9115229 тис.грн (69,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 5056548 тис.грн (38,7%), нежитлових – 4058681 тис.грн (31,0%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 3966057 тис.грн (30,3% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 42,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 28,3%, реконструкція та технічне переоснащення – 29,2%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 105486 тис.грн (0,8% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Робота транспорту

У січні-травні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 2813,6 млн.ткм, або 102,7% від обсягу січня-травня 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 10272,7 тис.т вантажів, що становить 89,1% від обсягів січня-травня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні-травні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 2280,9 млн.ткм (100,5% від обсягу січня-травня 2020р.) та перевезено 9677,2 тис.т вантажів (88,2% від обсягів січня-травня 2020р.).

У січні-травні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 5553,9 млн.пас.км, або 96,4% від обсягу січня-травня 2020р. Послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою) у січні-травні 2021р. скористалося 218983,2 тис. пасажирів, або 106,1% від обсягу січня-травня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 47649,2 тис. пасажирів (100,2% від обсягу січня-травня 2020р.), авіаційним транспортом перевезено 1767,9 тис. пасажирів (104,7% від обсягу січня-травня 2020р.), міським електричним транспортом – 168595,3 тис. пасажирів (107,8% від обсягу січня-травня 2020р.).

Зовнішня торгівля товарами

У січні-травні 2021р. експорт товарів становив 5393,1 млн.дол. США, імпорт – 11215,6 млн.дол. Порівняно з січнем-травнем 2020р. експорт збільшився на 7,0% (на 353,3 млн.дол.), імпорт – на 26,7% (на 2366,1 млн.дол.). Негативне сальдо становило 5822,5 млн.дол. (у січні-травні 2020р. також негативне – 3809,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,48 (у січні-травні 2020р. – 0,57).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 208 країн світу.

Основу товарної структури експорту у січні-травні 2021р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-травнем 2020р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 25,3% до 29,9%, готових харчових продуктів – з 10,7% до 12,7%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 4,7% до 6,1%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 4,0% до 4,6%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 43,7% до 33,0%, мінеральних продуктів – з 3,0% до 2,8%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 2,9% до 2,3%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1501,3 млн.дол., або 27,8% від загального обсягу експорту (у січні-травні 2020р. – 1486,5 млн.дол., або 29,5%), та збільшився порівняно з січнем-травнем 2020р. на 14,8 млн.дол., або на 1,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 6,0% від загального обсягу експорту, Польщі – 4,3%, Італії – 3,7% та Іспанії – 3,6%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 20,6%, Індії – 9,3%, Єгипту – 4,6%, Іраку – 3,9%, Ірану (Ісламської Республіки) – 3,8%, Туреччини – 2,9%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Білорусі – по 2,0%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Індії у 1,6 раза, Китаю – на 39,4%, Італії – на 36,4%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 32,8%, Польщі – на 32,1%, Ірану (Ісламської Республіки) – на 30,8%, Іраку – на 20,3% та Білорусі – на 1,5%, зменшився – до Іспанії – на 34,0%, Єгипту – на 28,0%, Туреччини – на 22,9% та Нідерландів – на 8,6%.

Основу товарної структури імпорту у січні-травні 2021р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–травнем 2020р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 20,2% до 21,5%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 8,2% до 9,9%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,2% до 5,8%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,9% до 3,4%. Зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 21,6% до 19,5%, мінеральних продуктів з 16,7% до 15,7%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,7% до 3,5%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 3,1% до 2,4%, різних промислових товарів – з 2,3% до 2,0%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 4785,5 млн.дол., або 42,7% від загального обсягу (у січні-травні 2020р. – 3900,4 млн.дол., або 44,1%), та збільшився проти січня-травня 2020р. на 885,1 млн.дол., або на 22,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 8,2%, Польщі – 5,3%, Франції – 4,3%, Італії – 4,1% та Угорщини – 3,4%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 16,3%, Білорусі – 6,5%, Російської Федерації – 5,5%, США – 4,2%, Туреччини – 3,7%, Швейцарії – 3,5% та Японії – 2,4%.

Порівняно з січнем–травнем 2020р. імпорт товарів збільшився з усіх найбільших країн-партнерів: з Швейцарії у 2,1 раза, Угорщини – у 1,6 раза, Білорусі – на 47,9%, Туреччини – на 42,7%, Італії – на 30,3%, Китаю – на 24,1%, Німеччини – на 21,4%, США – на 21,3%, Франції – на 16,6%, Японії – на 11,9%, Польщі – на 7,7% та Російської Федерації – на 4,5%.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м. Києва в червні 2021р. порівняно із травнем 2021р. становив 100,2% (у цілому по Україні – також 100,2%).

ІСЦ у 2020-2021 роках

(у % до попереднього місяця)

На споживчому ринку столиці в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 16,7%) подешевшали яйця. На 4,9-0,1% знизилися ціни на фрукти, молоко, овочі, макаронні вироби, сир і м’який сир (творог). Водночас на 3,2-0,7% подорожчали соняшникова олія, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти, цукор, хліб, масло, риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. на алкогольні напої – на 1,1%, тютюнові вироби – на 1,0%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися без змін.

Ціни на транспорт зросли на 2,5% в першу чергу за рахунок подорожчання проїзду в авіаційному та залізничному пасажирському транспорті на 27,5% та 5,8% відповідно.

З М І С Т

Стор.

Демографічна ситуація ……...................................................................3

Ринок праці..............................................................................................4

Середня заробітна плата…………………………………….....................4

Оборот роздрібної торгівлі ....................................................................5

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС................................6

Промислове виробництво.......................................................................6

Виробництво будівельної продукції.......................................................6

Робота транспорту .................................................................................7

Зовнішня торгівля товарами ..................................................................8

Індекси споживчих цін...........................................................................10

Головне управління статистики у м. Києві

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Відповідальна за випуск Л.В. Буєва

Примітка. Бюлетень містить статистичну інформацію у районному розрізі. Інформація за звітні періоди 2021 року сформована у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). Інформація за звітні періоди 2020 року сформована по районах відповідно до КОАТУУ.

скорочення

% – відсоток

‰ – промілле

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год – людино-година

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс – місяць

млн – мільйон

млрд – мільярд

мм – міліметр

од – одиниць

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

рр. – роки

стор. – сторінка

т – тонна

тис – тисяча

ткм – тонно-кілометр

шт – штука

ц – центнер

Умовні позначення

Тире (–)

Крапки (...)

Нуль (0; 0,0)

 

 

Символ (к)

 

 

Символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

 

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку

© Головне управління статистики у м. Києві, 2021

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

від 28.07.2021

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ