Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м.Києва за січень-листопад 2018 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Населення

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на

1 листопада 2018р. становила 2947402 особи. Упродовж січня-жовтня 2018р. чисельність населення збільшилася на 12880 осіб.

Порівняно із січнем-жовтнем 2017р. обсяг природного приросту зменшився на 1144 особи.

Природний рух населення у січні-жовтні 2018р. характеризувався перевищенням числа живонароджених над померлими: на 100 живонароджених – 91 померлий.

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці.

(осіб)

 

січень-жовтень

2018р.

2017р.

   

Кількість живонароджених

29114

29348

Кількість померлих

26495

25585

у т.ч. дітей у віці до 1 року

154

172

Природний приріст, скорочення (–) населення

2619

3763

Серед причин смерті населення міста у січні-жовтні 2018р. перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення.

 

Осіб

У % до підсумку

січень-жовтень

2018р.

2017р.

2018р.

2017р.

     

Усього померлих

26495

25585

100,0

100,0

у т.ч. від

 

 

 

 

хвороб системи кровообігу

16651

16252

62,8

63,5

новоутворень

4610

4464

17,4

17,4

зовнішніх причин смерті

1263

1261

4,8

4,9

із них від

 

 

 

 

транспортних нещасних випадків

179

220

0,7

0,9

випадкових утоплень та занурень у воду

48

35

0,2

0,1

випадкових отруєнь та дії алкоголю

4

1

0,0

0,0

навмисних самоушкоджень

128

152

0,5

0,6

наслідків нападу з метою вбивства

чи нанесення ушкоджень

72

102

0,3

0,4

хвороб органів травлення

1313

1190

5,0

4,7

хвороб органів дихання

620

531

2,3

2,1

Зайнятість та безробіття

Упродовж січня-листопада 2018р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 26,9 тис. осіб, що на 2,7 тис., або на 9,1% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилась упродовж листопада п.р. на 1,4% і на кінець місяця становила 8665 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 85,9% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини від загальної кількості безробітних (59,5%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з жовтнем 2018р. не змінився і на кінець листопада 2018р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у листопаді 2018р., становила 7510 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 5354 грн., що на 43,8% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).

Доходи населення

У січні-листопаді 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 13270 грн. і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 22,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися інформація та телекомунікації; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; в установах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; підприємствах із виробництва електричного устатковання, а також водопостачання, каналізації, поводження з відходами і не перевищував 64,2% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 110,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня-листопада 2018р. збільшилась у 1,6 раза, або на 63597,3 тис.грн, і на 1 грудня п.р. становила 161607,7 тис.грн., що дорівнює 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась у 1,7 раза, або на 45048,6 тис.грн., і на 1 грудня п.р. становила 112714,4 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах наукових досліджень та розробок (на 23578,0 тис.грн.), промисловості (на 18879,5 тис.грн.). Разом з тим, у сфері інформації та телекомунікацій зафіксовано найвагоміше зменшення суми боргу на 1432,6 тис.грн.

У районному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у більшості районів міста, а найвагоміше – у Печерському (на 18130,6 тис.грн.) та Оболонському (на 13125,4 тис.грн.) районах. Винятком були Шевченківський та Святошинський райони, де зафіксовано зменшення суми заборгованості на 2953,1 тис.грн. та 217,1 тис.грн. відповідно.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 грудня 2018р., становила 4,6 тис. осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 24583 грн., що в 1,8 раза більше середньої заробітної плати за листопад 2018р.

Соціальний захист

У січні-листопаді 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 428,8 тис. домогосподарств, що на 11,0% більше, ніж у січні-листопаді 2017р.

Призначено субсидії 318,8 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848). Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 63,3 тис., або на 16,6%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-листопаді 2018р. становила 142481,9 тис.грн., у відповідному періоді 2017р. – 197628,7 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2018р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 33,4% і становив 532,5 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Деснянському районі (774,8 грн.).

У листопаді 2018р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги 797,0 млн.грн., що становило 46,4% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 306,0 млн.грн і 165,2% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець листопада 2018р. заборгованість населення за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 3057,7 млн.грн., за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 795,3 млн.грн., за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 657,8 млн.грн., за постачання природного газу – 277,3 млн.грн., за вивезення побутових відходів – 0,9 млн.грн., за постачання електричної енергії – 340,7 млн.грн.

Правопорушення

(за даними Прокуратури міста Києва)

За повідомленням прокуратури міста, протягом січня-листопада 2018р. обліковано 60,91 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 62,6% становили злочини проти власності, 6,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 5,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 5,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,8% – злочини проти правосуддя, 2,4% – злочини у сфері господарської діяльності, 2,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,4% – злочини проти громадської безпеки, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом січня-листопада 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 97, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 173, згвалтувань і замахів на згвалтування – 12.

Кількість випадків крадіжок становила 26753, шахрайств – 5889, грабежів – 2461, розбоїв – 302, хабарництва – 446.

Правоохоронними органами у січні-листопаді 2018р. виявлено 115 осіб, які скоїли злочини у складі 22 організованих груп і злочинних організацій. Закінчено 22 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні-листопаді 2018р. становила 36,4 тис. осіб, із числа яких 11,9 тис. – жінки, 728 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 285 осіб – неповнолітні та 134 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,9%) – від крадіжок та шахрайств (22,9 тис.  осіб та 4,0 тис. осіб відповідно), серед яких 34,1% – жінки (9,2 тис. осіб).

_____________

1 Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань.

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території міста постраждало 600 осіб, з яких 101 особа (16,8%) – загинула.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 440 осіб, із числа яких 65 осіб (14,8%) було умисно вбито, 33 особи (7,5%) загинули у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 7663, з них жінки – 1300 осіб, неповнолітні – 251 особа. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них 1154 особи (72,2%) мали незняту або непогашену судимість, 6,2% вчинили злочин у групі, 1,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 55,5%, безробітних – 26,6%.

Споживчі ціни

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-листопаді 2018р. визначалася збільшенням цінових показників на 8,6% (листопад 2018р. до грудня 2017р.).

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої зареєстровано майже за всіма товарними групами. Найбільше подорожчали: хліб – на 23,1%, риба та продукти з риби – на 15,2%, масло – на 12,2%, м'ясо та м'ясопродукти – на 11,5%, молоко – на 10,7%, макаронні вироби – на 10,4%, сир і м'який сир (творог) – на 10,0%, овочі – на 5,6%, олія соняшникова – на 4,2%. Водночас подешевшали: фрукти – на 27,7%, яйця – на 7,2%, цукор – на 6,4%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 17,4%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 23,7% та алкогольних напоїв – на 9,7%.

Поряд з цим спостерігалося подорожчання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,4%, що відбулося за рахунок збільшення тарифів на каналізацію на 31,8% та природний газ – на 22,9%.

На 11,0% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

У сфері послуг з охорони здоров’я підвищення цін на 8,0% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 13,1%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 7,2%.

Ціни на транспорт зросли на 23,2%, що пов’язано зі зростанням вартості транспортних послуг на 55,6%, палива та мастил – на 17,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 12,2% за рахунок збільшення вартості поштових послуг на 75,0%, телефонних і телефаксових послуг – на 16,9%.

Спостереження за змінами цін (тарифів) на послуги відпочинку і культури в цілому показало їх підвищення на 1,3% за рахунок зростання вартості туристичних послуг на 36,9%.

Вартість послуг освіти зросла на 12,7% за рахунок підвищення вартості середньої освіти – на 29,0%, дошкільної та початкової освіти на 21,0%, вищої освіти – на 9,0%.

Промисловість

У січні-листопаді 2018р. відносно січня-листопада 2017р. індекс промислової продукції становив 98,1%, у т.ч.: у переробній промисловості – 97,5%; у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 101,8%. На підприємствах переробної промисловості скоротився випуск продукції: у виготовленні виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 15,9%); текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 11,0%); у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 10,9%); виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 4,0%); виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,2%); машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 0,6%). Зростання обсягів продукції відбулось на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 7,3%) та з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 3,6%).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні-листопаді 2018р. відносно січня-листопада 2017р. спостерігалось скорочення випуску тістечок – 12,1%, хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання – на 15,1%, пирогів, пиріжків, пончиків – на 8,4%, пряників та виробів подібних – на 4,1%. Водночас збільшилось виробництво  ковбас напівкопчених, тортів, цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-листопаді 2018р. відносно січня-листопада 2017р. скорочення випуску продукції відбулось за рахунок зменшення випуску: предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 1,2%); сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих (на 39,7%); блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих та дівчачих (на 17,1%). Поряд із цим збільшився випуск килимів та покриттів для підлоги текстильних інших, тафтингових; панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки); светрів та пуловерів тонких з м’яким чи високим коміром з бавовни.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у січні-листопаді 2018р. проти січня-листопада 2017р. скоротився випуск: етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих інших (крім самосклеювальних) (на 40,6%); журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону (на 18,6%); коробок та ящиків, складаних, з паперу або картону негофрованих (на 50,9%). Поряд із цим зросло виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих; проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції, віддрукованої (крім каталогів рекламних); газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих.

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у січні-листопаді 2018р. відносно січня-листопада 2017р. спостерігалось падіння обсягів випуску такої продукції, як: засоби проти накипу та сполуки подібні; фарби та лаки на основі синтетичних полімерів, н.в.і.у.; засоби дезінфекуючі на основi четвертинних солей амонію, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів (крім пестицидів небезпечних); засоби мийні та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасовані для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини). Разом із цим спостерігався приріст продукції у виробництві інсектицидів; мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах, н.в.і.у. (крім для туалетних цілей); засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку).

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-листопаді 2018р. відносно січня-листопада 2017р. обсяги продукції збільшилися за рахунок зростання випуску препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу – на 9,9%; препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів дiагностичних для введення хворим – на 41,3%; препаратів лiкарських, що мiстять iншi антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу – на 5,0%. Поряд із цим спостерігалося падіння обсягів виробництва препаратів лiкарських iнших, що мiстять вiтамiни чи провiтамiни,  їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу (на 11,3%); препаратів лiкарських iнших, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрiбного продажу (на 1,0%).

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-листопаді 2018р. порівняно з січнем-листопадом 2017р. спостерігалось скорочення обсягів виробництва посуду столового і кухонного, з пластмас до 100191 кг (за січень-листопад 2017р. – 298332 кг); блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва  – 195,7 тис.т (189,3 тис.т); розчинів бетонних, готових для використання – 5641,1 тис.т (6241,8 тис.т). Водночас у 4,6 раза зросло виробництво бутлів, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних для транспортування або пакування продукції мiсткiстю 2 л і менше, з пластмас; у 1,6 раза – вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас; на 12,9% – сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання).

На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання за січень-листопад 2018р. збільшився випуск виробів з металів чорних, н.в.і.у. (у 5,9 раза); блоків дверних і віконних з алюмінію (у 3,8 раза); конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 28,0%). Зменшилось виробництво прутків, стержнів та профілів (уключаючи порожнисті), зі сплавів алюмінієвих (крім готових для використання в конструкціях); вікон і коробок віконних засклених, з металів чорних; листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої.

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання у січні-листопаді 2018р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилось виробництво: основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ (на 6,6%); устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 12,4%); інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у. (на 19,4%); електроустатковання звукового або візуально-сигналізаційного, н.в.і.у. (на 40,0%). При цьому збільшено виробництво апаратури високовольтної та приладів комутаційних інших для кіл електричних на напругу більше 1 кВ; машин для автоматизованого оброблення даних цифрових у вигляді систем; ліфтів та підйомників скіпових з електроприводом та іншої продукції.

Будівництво

У січні-листопаді 2018р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 25938,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-листопадом 2017р. становив 97,7%.

Індекс будівельної продукції у січні-листопаді 2018р. проти січня-листопада 2017р. з будівництва будівель становив 103,4%, у тому числі, житлових – 107,1%, нежитлових – 97,5%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 85,8%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 18282,8 млн.грн. або 70,5% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 11365,1 млн.грн. або 43,8%, нежитлових – 6917,7 млн.грн. або 26,7%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 7655,2 млн.грн. або 29,5% від загального обсягу.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 85,1% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів, відповідно 8,1% та 6,8%.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Голосіївського – 5018,4 млн.грн. або 19,3% від загального обсягу та Печерського районів – 4554,5 млн.грн. або 17,6%. Підприємствами та організаціями Дарницького району виконано робіт на 3425,2 млн.грн. або 13,2%, Шевченківського – 3170,1 млн.грн. або 12,2%, Святошинського – 2535,1 млн.грн. або 9,8%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,4% та 2,7% від загального обсягу в цілому по місту.

Зовнішня торгівля

У січні-жовтні 2018р. оборот зовнішньої торгівлі товарами становив 27134,0 млн.дол. США і збільшився проти січня-жовтня 2017р. на 14,3% (на 3385,8 млн.дол.). Порівняно з січнем-жовтнем 2017р. експорт збільшився на 2,0% (на 162,4 млн.дол.), імпорт – на 20,5% (на 3223,4 млн.дол.). Негативне сальдо становило 10712,8 млн.дол. (у січні-жовтні 2017р. також негативне – 7651,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 207 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 35,7% від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 64,3% (у січні-жовтні 2017р. – відповідно 35,7% та 64,3%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 10,0%, Китаю, Нідерландів, Іспанії, Італії, Туреччини, Єгипту, Ірану, Ісламської Республіки, Іраку, Польщі, Саудівської Аравії, Німеччини, Російської Федерації, Болгарії, Бельгії, Білорусі, Франції, Великої Британії – 55,5% експортних поставок міста.

Порівняно з січнем-жовтнем 2017р. експорт товарів збільшився серед країн ЄС: до Болгарії – в 5,7 раза, Бельгії – на 43,4%, Німеччини – на 26,9%, Польщі – на 21,0%, Великої Британії – на 17,3%; серед інших країн світу: до Іраку – в 3,1 раза, Саудівської Аравії – в 1,8 раза, Білорусі – на 43,7%, Ірану, Ісламської Республіки – на 7,7%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок серед країн ЄС: до Нідерландів – на 31,4%, Іспанії – на 22,2%, Італії – на 15,0%, Франції – на 6,2%; серед інших країн світу: до Єгипту – на 32,2%, Російської Федерації – на 16,0%, Туреччини – на 13,1%, Індії – на 12,7%, Китаю – на 9,7%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 38,1% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 61,9% (у січні-жовтні 2017р. – відповідно 38,5% та 61,5%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 16,2% та Російської Федерації – 13,0%, Білорусі, Німеччини, Польщі, США, Франції, Італії, Туреччини, Японії разом становили 40,4% від загального обсягу імпорту.

Збільшились проти січня-жовтня 2017р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Польщі – на 27,2%, Італії – на 26,4%, Німеччини – на 21,7%, Франції – на 11,2%; серед інших країн світу: із Туреччини – в 1,6 раза, Китаю – на 28,6%, Білорусі – на 24,8%, США – на 22,7%, Російської Федерації – на 11,3%.

Утім, спостерігалось зменшення імпортних поставок серед інших країн світу: із Японії – на 5,5%.

Основними статтями експорту товарів у січні-жовтні 2018р. були: продукти рослинного походження – 40,4% від загального обсягу експорту (у січні-жовтні 2017р. – 40,9%), жири та олії тваринного або рослинного походження – 22,4% (26,2%), готові харчові продукти – 8,6% (8,7%), недорогоцінні метали та вироби з них – 5,7% (3,0%).

Основу товарної структури імпорту у січні-жовтні 2018р. складали: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – 24,5% від загального обсягу імпорту (у січні-жовтні 2017р. – 23,4%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 18,4% (21,6%), мінеральні продукти – 17,2% (14,8%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,2% (10,5%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 5,6% (6,0%).

_________________

Примітка. У розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-листопад 2018р. становив 157370,0 млн.грн., що на 3,5%1 більше обсягів січня-листопада 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-листопад 2018р. становив 135841,5 млн.грн., що на 2,7%1 більше, ніж за відповідний період попереднього року.

_____________

1 У порівнянних цінах.

Транспорт

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-листопаді 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 14035,6 тис.т комерційних вантажів (91,7% від рівня січня-листопада 2017р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-листопад 2018р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 11765,7 тис.т (98,5% від рівня січня-листопада 2017р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 3964,6 млн.ткм (96,5% від рівня січня-листопада 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 3023,8 млн.ткм (94,8% від рівня січня-листопада 2017р.).

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-листопаді 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 242085,1 тис. пасажирів (84,8% від рівня січня-листопада 2017р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-листопад 2018р. перевезено 229105,5 тис. пасажирів (89,6% від рівня січня-листопада 2017р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 3310,5 млн.пас.км (99,3% від рівня січня-листопада 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 3197,0 млн.пас.км (103,7% до рівня січня-листопада 2017р.).

Міським електричним транспортом у січні-листопаді 2018р. перевезено 685,2 млн. пасажирів (95,5% від рівня січня-листопада 2017р.).

Головне управління статистики у м.Києві

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ