Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Прес-бюлетень за січень-липень 2018 року

Поділіться цією сторінкою:

 

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 2937931 особу. Упродовж січня-червня 2018р. чисельність населення збільшилась на 3409 осіб.

Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного приросту – 931 особу, міграційного приросту – 2478 осіб1.

Чисельність наявного населення2

(осіб)

 

На 1 січня 2018р.

На 1 липня 2018р.

 

 

 

м.Київ

2934522

2937931

райони

 

 

Голосіївський

251895

251548

Дарницький

339894

341289

Деснянський

369288

369017

Дніпровський

356131

356475

Оболонський

320701

320426

Печерський

158327

159247

Подільський

201511

203619

Святошинський

341638

341784

Солом’янський

370838

371556

Шевченківський

224299

222970

У січні-червні 2018р. кількість живонароджених зменшилась на 114 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року і становила 16980 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 2303 особи, найменше у Голосіївському – 1178 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 15670 осіб у січні-червні 2017р. до 16049 осіб у січні-червні 2018р. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-червні 2018р. – від 49 осіб у Оболонському районі до 1637 осіб у Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні-червні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 63,5% від загальної кількості померлих, 17,2% припадали на новоутворення, 5,0% – на хвороби органів травлення, 4,4% – на зовнішні причини смерті.

____________

1 Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи міської ради). Дані можуть бути уточнені.

2 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Шлюбів у січні-червні 2018р. по м.Києву укладено 10885, що складає 7,5 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (13,0 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (5,7 на 1000 осіб) – в Оболонському районі.

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,3 на 1000 осіб. Найвищий рівень розлучуваності спостерігався у Дарницькому районі (1,8 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Оболонському та Святошинському районах (по 1,1 на 1000 осіб).1

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Про надання населенню субсидій

У січні-липні 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 255,8 тис. домогосподарств, що на 28,7% менше, ніж у січні-липні 2017р.

Призначено субсидії 156,6 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848). Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 136,9 тис., або на 46,6%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-липні 2018р. становила 50469,8 тис.грн, у відповідному періоді 2017р. – 165793,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2018р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 15,0% і становив 193,3 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Деснянському районі (257,7 грн).

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат

на оплату житлово-комунальних послуг у липні 2018 року

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

 

 

 

 

м.Київ

6548

51850

193,3

райони

 

 

 

Голосіївський

567

913

154,4

Дарницький

359

11684

221,7

Деснянський

1037

1464

257,7

Дніпровський

654

16311

194,6

Оболонський

1213

6379

194,2

Печерський

209

895

166,0

Подільський

210

7259

191,5

Святошинський

1244

3363

106,2

Солом’янський

706

915

194,5

Шевченківський

349

2667

160,9

_____________

Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у липні 2018р., та ті, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями).

У липні 2018р. у столиці 129,7 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 34,8% домогосподарств менше, ніж у липні 2017р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі (15,3% ), а найменше – у Печерському районі (4,0%).

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, у січні-липні 2018р. становила 2415,3 млн.грн, що у 2,6 раза більше, ніж у січні-липні 2017р.

Зайнятість та безробіття

Упродовж січня-липня 2018р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 20,2 тис. осіб, що на 2,6 тис., або на 11,6% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж липня п.р. на 4,1% і на кінець місяця становила 8601 особу. Допомогу по безробіттю отримували 86,7% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини від загальної кількості безробітних (59,9%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з червнем 2018р. не змінився і на кінець липня 2018р. становив 0,5% населення працездатного віку.

На кінець червня 2018р. серед зареєстрованих безробітних, які не працювали менше року, майже дві третини (65,7%) були звільнені з попереднього місця роботи за угодою сторін; 12,4% – вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності або штату без права на пенсію; 8,7% – звільнені за власним бажанням.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття на кінець червня 2018р. становила 4,6 місяця. Лише 1,8% безробітних шукали роботу за допомогою державної служби зайнятості понад один рік. Для більшості безробітних (40,1%) пошук роботи тривав до 3 місяців, для кожного третього – від 3 до 6 місяців, майже для кожного п’ятого – від 6 до 9 місяців.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у липні 2018р., становила 8106 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 5193 грн., що на 39,5% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2018р. порівняно з червнем збільшилась на 1,0 тис., або на 9,2%, і на кінець місяця становила 11,3 тис.

За останніми даними, у загальній кількості вакансій майже кожна шоста була у промисловості; майже кожна сьома – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності; оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів; кожна дев’ята – у діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець липня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (21,2% від загальної кількості заявлених вакансій) та найпростіших професій (18,6%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,0%), законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) (4,4%) та технічних службовців (7,4).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вакансій у цілому по м.Києву зменшилось із 9 осіб на кінець червня 2018р. до 8 осіб на кінець липня п.р. Порівняно з відповідним періодом минулого року у більшості професійних груп зазначений показник суттєво не змінився. Водночас серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) значення показника збільшилося на 41 особу.

За районами міста цей показник коливався від 3 осіб у Печерському районі до 16 осіб у Дарницькому районі.

Заробітна плата

У червні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 13553 грн. Порівняно з травнем 2018р. розмір заробітної плати збільшився на 2,0%, а порівняно з червнем 2017р. – на 22,2%. Нарахування за одну відпрацьовану годину у червні п.р. становили 98,06 грн., що на 7,8% більше, ніж у травні 2018р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4-1,9 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устатковання, а також водопостачання, каналізації, поводження з відходами і не перевищував 62,2% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у червні 2018р. порівняно з травнем 2018р. становив 101,6%, відносно червня 2017р. – 111,3%, а у січні-червні 2018р. відносно відповідного періоду попереднього року – 109,7%.

Упродовж червня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,1%, або на 4960,5 тис.грн., і на 1 липня п.р. становила 125646,1 тис.грн., що дорівнює 0,8% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2018р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (46,9%), промисловість (18,3%), а також фінансову та страхову діяльність (12,7%). При цьому майже дві третини суми боргу утворено у Печерському (27,1%), Шевченківському (25,9%) та Солом’янському (10,1%) районах.

У структурі боргу 64,4% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилась на 5,5%, або на 4242,9 тис.грн., і на 1 липня 2018р. становила 80964,1 тис.грн.

У районному розрізі сума заборгованості економічно активних підприємств збільшилася у половини районів міста, а найвагоміше – у Шевченківському (на 1868,9 тис.грн), Дніпровському (на 1282,8 тис.грн.) та Оболонському (на 1144,1 тис.грн) районах. Водночас у Голосіївському, Подільському, Дарницькому та Солом’янському районах зафіксовано зменшення суми заборгованості (на 39,5-162,9 тис.грн.).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась на 11,3% і на 1 липня 2018р. становила 4,2 тис. осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 19486 грн., що в 1,4 раза перевищує середню заробітну плату за червень 2018р.

Діяльність підприємств сфери послуг1 у ІІ кварталі 2018 року

 

Обсяг реалізованих послуг

(у ринкових цінах2), тис.грн

Частка послуг, реалізованих населенню

у загальному

обсязі, %

усього

у т.ч.

населенню

 

 

 

 

м.Київ

68921189,7

17749602,4

25,8

райони

 

 

 

Голосіївський

8559362,7

1239150,9

14,5

Дарницький

2565585,6

1317463,5

51,4

Деснянський

1423916,7

558023,6

39,2

Дніпровський

2162948,5

349437,4

16,2

Оболонський

3784501,6

579124,0

15,3

Печерський

11596429,4

2638132,1

22,7

Подільський

7476067,9

591153,3

7,9

Святошинський

3664130,1

309531,4

8,4

Солом’янський

7137346,5

1367964,2

19,2

Шевченківський

20550900,7

8799622,0

42,8

___________

1 Інформація наведена по підприємствах (юридичних особах) та їхніх відокремлених підрозділах, основним видом діяльності яких є надання нефінансових послуг, без урахування обсягів послуг, наданих фізичними особами-підприємцями.

2 Включаючи ПДВ.

Оборот роздрібної торгівлі

За січень-червень 2018р. оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по відношенню до січня-червня 2017р. збільшився на 4,9%1 – до 84374,9 млн.грн.

За січень-червень 2018р. роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, порівняно з січнем-червнем 2017р. збільшився на 4,1%1 – до 72832,2 млн.грн.

_____________

1 У порівнянних цінах.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

Через мережу АЗС по м.Києву продаж (відпуск) населенню бензину моторного у липні 2018р. по відношенню до попереднього місяця зменшився на 2,8% і становив 9,8 тис.т, дизельного пального (газойлю) на 1,7% (5,8 тис.т).

Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 5,0 тис.т, що на 1,9% менше, ніж за червень 2018р.

На автозаправних станціях м.Києва станом на 01.08.2018р. бензину моторного нараховувалось 4,2 тис.т, дизельного пального – 2,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,3 тис.т.

Загалом за липень 2018р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 715,7 млн.грн., у т.ч. бензину моторного – на 399,2 млн.грн, дизельного пального – на 193,8 млн.грн.

Промисловість

У січні-липні 2018р. відносно січня-липня 2017р. індекс промислової продукції становив 97,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції дорівнював 96,0%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 95,0%. Так, скоротився обсяг виробництва виробництві хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання – на 14,0%, тістечок – на 13,7%, пирогів, пиріжків, пончиків – на 8,5%, пряників та виробів подібних – на 8,1%. Водночас спостерігалося зростання випуску ковбас напівкопчених, тортів, цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-липні 2018р. відносно січня-липня 2017р. індекс промислової продукції склав 90,0%. Зокрема, скоротилось виробництво предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 17,1%); сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих (на 36,8%); блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих та дівчачих (на 7,4%). Поряд із цим спостерігалося збільшення випуску килимів та покриттів для підлоги текстильних інших, тафтингових; панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки); светрів та пуловерів тонких з м'яким чи високим коміром з бавовни.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні-липні 2018р. порівняно з січнем-липнем 2017р випуск промислової продукції зменшився на 8,5%. Так, скоротився випуск: етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих інших (крім самосклеювальних) (на 37,4%); журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону (на 26,7%); коробок та ящиків, складаних, з паперу або картону негофрованих (на 45,8%). Водночас збільшилось виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих; проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції, віддрукованої (крім каталогів рекламних); газет, журналів і видань періодичних, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень, віддрукованих.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні-липні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. випуск промислової продукції скоротився на 11,7%. Це відбулось за рахунок скорочення виробництва: засобів проти накипу та сполук подібних; фарб та лаків на основі синтетичних полімерів; засобів дезінфiкуючих на основi четвертинних солей амонію, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів (крім пестицидів небезпечних); шампунів; лосьйонів та засобів для догляду за волоссям. Поряд із цим зросло виробництво інсектицидів; мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах, н.в.і.у. (крім для туалетних цілей); засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку).

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-липні 2018р. відносно січня-липня 2017р. обсяг продукції зменшився на 3,3% за рахунок скорочення випуску препаратів лiкарських iнших, що мiстять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу (на 23,5%); препаратів лiкарських iнших, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрiбного продажу (на 5,4%) та іншої продукції. Поряд із цим спостерігалося збільшення виробництва препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосуння, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу – на 3,2%; препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів дiагностичних для введення хворим – на 35,9%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-липні 2018р. проти січня-липня 2017р. індекс промислової продукції становив 97,7%. Скорочення обсягів продукції у січні-липні 2018р. спостерігалося у виробництві посуду столового і кухонного, з пластмас до 66760 кг (у січні-липні 2017р. – 196542 кг); блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – 112,3 тис.т (124,9 тис.т); розчинів бетонних, готових для використання – 3423,8 тис.т (3896,8 тис.т). Водночас у 4,7 раза збільшився випуск бутлів, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних для транспортування або пакування продукції мiсткiстю 2 л і менше, з пластмас; у 1,9 раза – вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас; на 20,0% – сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання).

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції склав 104,3%. Порівняно з січнем-липнем 2017р. збільшилось виробництво блоків дверних і віконних з алюмінію (у 3,9 раза); конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 28,5%); виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, н.в.і.у. (на 4,5%). Поряд із цим зменшилось виробництво прутків, стержнів та профілів (уключаючи порожнисті), зі сплавів алюмінієвих (крім готових для використання в конструкціях); полотен і коробок дверних, з металів чорних; листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої.

У січні-липні 2018р. відносно січня-липня 2017р. на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислового виробництва склав 97,8%. Зменшився випуск таких видів продукції: основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ (на 19,8%); устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 16,0%); інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у. (на 18,7%); електроустатковання звукового або візуально-сигналізаційного, н.в.і.у. (на 26,4%). Поряд із цим збільшено виробництво апаратури високовольтної та приладів комутаційних інших для кіл електричних на напругу більше 1 кВ, ліфтів та підйомників скіпових з електроприводом та іншої продукції.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 105,5%.

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій

У січні-липні 2018р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 14035,7 млн.грн.. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 97,1%.

Індекс будівельної продукції у січні-липні 2018р. проти січня-липня 2017р. з будівництва будівель становив 103,8%, у тому числі, житлових – 108,8%, нежитлових – 95,2%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 80,4%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 10569,7 млн.грн./ або 75,3% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 6860,1 млн.грн. або 48,9%, нежитлових – 3709,6 млн.грн. або 26,4%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 3466,0 млн.грн. або 24,7% від загального обсягу.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 87,9% від загального обсягу, роботи з поточного ремонту – 8,4%, з капітального ремонту – 3,7%. Господарським способом виконано робіт обсягом 53,6 млн.грн або 0,4% від загального обсягу будівельних робіт в цілому по місту.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Печерського – 2425,1 млн.грн. або 17,3% від загального обсягу та Голосіївського районів – 2361,4 млн.грн. або 16,8%. Підприємствами та організаціями Дарницького району виконано робіт на 2021,5 млн.грн. або 14,4%, Шевченківського – 1821,7 млн.грн. або 13,0%, Святошинського – 1447,0 млн.грн. або 10,3%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,5% та 2,9% від загального обсягу в цілому по місту.

Обсяги виконаних будівельних робіт

 

Виконано будівельних робіт у січні-липні 2018р.

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

м.Київ

14035672

100,0

райони

 

 

Голосіївський

2361402

16,8

Дарницький

2021501

14,4

Деснянський

346170

2,5

Дніпровський

1089433

7,7

Оболонський

1249514

8,9

Печерський

2425147

17,3

Подільський

404187

2,9

Святошинський

1446970

10,3

Солом’янський

869604

6,2

Шевченківський

1821744

13,0

Прийняття в експлуатацію житла

Одним з напрямків соціально-економічного розвитку міста Києва є будівництво житла. У цілому по підприємствах-забудовниках у січні-червні 2018р. на території міста прийнято в експлуатацію 53 житлових будинки загальною площею 334,0 тис.м2. Це на 64,3% менше, ніж було прийнято у січні-червні 2017р1.

Прийняття в експлуатацію житла по районах

 

Прийнято у січні-червні 2018р.

м2

загальної площі

у % до

загального обсягу

січня-червня 2017р.

 

 

 

 

м.Київ

333972

100,0

35,7

райони

 

 

 

Голосіївський

106549

31,9

45,3

Дарницький

25209

7,5

17,0

Деснянський

90

0,0

0,2

Дніпровський

Оболонський

254

0,1

0,8

Печерський

22914

6,9

16,1

Подільський

128809

38,6

199,2

Святошинський

8122

2,4

13,6

Солом’янський

24278

7,3

21,1

Шевченківський

17747

5,3

22,8

__________

1Починаючи з І кварталу 2018 року загальна площа житла обраховується по житлових будівлях нового будівництва. Тому всі порівняння з відповідним періодом попереднього року наведені тільки за даними з нового будівництва.

Найбільше житла у м.Києві збудовано у Подільському районі, на території якого прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною площею 128,8 тис.м2 або 38,6% від загального прийняття в експлуатацію житла в цілому по місту. На території Голосіївського району прийнято в експлуатацію 106,5 тис.м2 або 31,9%, Дарницького – 25,2 тис.м2 або 7,5%, Солом’янського – 24,3 тис.м2 або 7,3%, Печерського – 22,9 тис.м2 або 6,9%.

У січні-червні 2018р. прийнято в експлуатацію 5027 квартир. Середній розмір квартири становить 66,4 м2 загальної площі. Переважно будуються однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири. У цілому по місту збудовано 2488 однокімнатних квартир, 1455 двокімнатних та 935 трикімнатних квартир.

Прийняття в експлуатацію квартир

у нових будинках квартирного типу у січні-червні 2018р.

 

Кількість квартир

Загальна площа квартир

Середній розмір квартири,
м2 загальної площі

м2

% до загального обсягу

 

 

 

 

 

Усього

5027

333972

100,0

66,4

однокімнатних

2488

108426

32,5

43,6

двокімнатних

1455

98739

29,6

67,9

трикімнатних

935

85667

25,6

91,6

чотирикімнатних

99

13214

3,9

133,5

п’ятикімнатних і більше

50

27926

8,4

558,5

 

У місті будуються переважно багатоповерхові житлові будинки (16-поверхові та вище). Разом з тим, здійснюється будівництво 1-2 поверхових будинків.

У м.Києві будуються житлові будинки із змішаних матеріалів, блочні, цегляні, панельні, з монолітного та ноздрюватого бетону, а також дерев’яні та з інших стінових матеріалів.

Збудоване житло обладнано водопроводом, каналізацією, гарячим водопостачанням, опаленням, та у багатоповерхових будинках встановлено ліфти і сміттєпроводи.

Робота транспорту

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-липні 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 8526,5 тис.т комерційних вантажів (95,2% від рівня січня-липня 2017р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-липень 2018р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 7010,8 тис.т (100,8% до рівня січня-липня 2017р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 2480,6 млн.ткм (100,1% до рівня січня-липня 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 1859,9 млн.ткм (96,5% від рівня січня-липня 2017р.).

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

за районами у січні-липні 2018 року1

 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

 

млн.ткм

у % до
січня-липня 2017р.

тис.т

у % до
січня-липня 2017р.

 

 

 

 

 

м.Київ

2480,6

100,1

8526,5

95,2

райони

 

 

 

 

Голосіївський

96,0

65,8

639,9

67,8

Дарницький

134,4

68,5

624,2

85,0

Деснянський

13,8

106,1

47,8

75,5

Дніпровський

372,4

106,6

386,4

130,7

Оболонський

17,4

43,3

181,1

98,2

Печерський

453,5

110,7

2025,5

114,2

Подільський

72,3

132,1

424,8

124,6

Святошинський

318,1

102,6

1579,8

100,5

Солом’янський

84,2

103,3

271,2

121,0

Шевченківський

297,8

91,0

830,1

100,7

__________

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-липні 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 159689,6 тис. пасажирів (87,6% від рівня січня-липня 2017р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-липень 2018р. перевезено 150782,4 тис. пасажирів (92,2% від рівня січня-липня 2017р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 2088,7 млн.пас.км (99,9% від рівня січня-липня 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 2011,0 млн.пас.км (104,0% до рівня січня-липня 2017р.).

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

за районами у січні-липні 2018 року1

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до
січня–липня 2017р.

тис.

у % до
січня–липня 2017р.

 

 

 

 

 

м.Київ

2088,7

99,9

159689,6

87,6

райони

 

 

 

 

Голосіївський

32,1

134,3

2522,8

137,6

Дарницький

127,7

95,6

9597,2

95,9

Деснянський

60,9

112,6

5788,6

123,5

Дніпровський

Оболонський

2

2

2

2

Печерський

2

2

2

2

Подільський

2

2

2

2

Святошинський

466,3

99,4

27180,0

97,4

Солом’янський

122,4

97,0

1677,9

88,4

Шевченківський

434,6

158,7

335,4

136,1

__________

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Міським електричним транспортом у січні-липні 2018р. перевезено 445,6 млн. пасажирів (98,2% від рівня січня-липня 2017р.).

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг

У І півріччі 2018р. споживачам надано послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку на 13117,8 млн.грн., у т.ч. населенню – на 5431,6 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій

та поштового зв’язку у І півріччі 2018 року

(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ, млн.грн)

 

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку

З нього обсяг міжнародних реалізованих послуг

усього

з них населенню

усього

з них населенню

 

 

 

 

 

Усього

13117,8

5431,6

2389,5

311,0

у тому числі

 

 

 

 

поштова та кур’єрська діяльність

1234,2

227,6

593,0

125,4

телеграфний зв’язок

0,8

0,0

0,2

фіксований телефонний зв’язок

1315,9

363,4

284,7

1

рухомий (мобільний) зв’язок

4216,2

2118,3

1310,6

140,3

супутниковий зв’язок

62,5

трансляція, ретрансляція теле- та

радіопрограм, технічне

обслуговування й експлуатація

обладнання в мережах мовлення,

радіозв’язок

1161,3

775,2

14,6

з них кабельне телебачення

639,8

627,0

проводове мовлення

32,3

27,1

х

х

інтернет-послуги

2756,7

1899,5

87,9

34,3

________________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Зовнішня торгівля товарами

У І півріччі 2018р. експорт товарів становив 4950,8 млн.дол. США, імпорт – 10408,6 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2017р. експорт збільшився на 2,3% (на 112,3 млн.дол.), імпорт – на 17,8% (на 1573,9 млн.дол.). Негативне сальдо становило 5457,8 млн.дол. (у І півріччі 2017р. також негативне – 3996,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 195 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 34,4% від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 65,6% (у І півріччі 2017р. – відповідно 35,7% та 64,3%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 11,6%, Китаю, Нідерландів, Італії, Іспанії, Туреччини, Єгипту, Ірану, Ісламської Республіки, Іраку, Польщі, Болгарії, Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Республіки, Марокко – 52,8% експортних поставок міста.

Порівняно з І півріччям 2017р. експорт товарів збільшився серед країн ЄС: до Болгарії – в 5,5 раза, Польщі – на 31,0%; серед інших країн світу: до Іраку – в 2,6 раза, Білорусі – в 1,7 раза, Марокко – на 32,0%, Молдови, Республіки – на 22,4%, Китаю та Ірану, Ісламської Республіки – на 13,2% кожна країна, Індії – на 8,7%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок серед країн ЄС: до Іспанії – на 23,4%, Нідерландів – на 23,1%, Італії – на 12,1%; серед інших країн світу: до Єгипту – на 40,6%, Російської Федерації – на 16,2%, Туреччини – на 10,5%.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження – 37,3%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 24,1%, готові харчові продукти – 9,1%, недорогоцінні метали та вироби з них – 6,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 39,9% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 60,1% (у І півріччі 2017р. – відповідно 39,3% та 60,7%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 14,5% та Російської Федерації – 12,6%, Німеччини, Білорусі, Польщі, США, Франції, Італії, Туреччини, Японії разом становили 41,3% від загального обсягу імпорту.

Збільшились проти І півріччя 2017р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Польщі – на 34,7%, Італії – на 30,9%, Німеччини – на 21,5%, Франції – на 12,3%; серед інших країн світу: із Туреччини – на 34,5%, Білорусі – на 24,1%, Китаю – на 11,3%, США – на 9,3%, Російської Федерації – на 8,0%. Утім, спостерігалось зменшення імпортних поставок серед інших країн світу: із Японії – на 1,3%.

Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання складали 22,8% від обсягу вартості імпорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 21,1%, мінеральні продукти – 16,1%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,4%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 5,7%.

__________

Примітка. Обсяг імпорту товарів наведено без урахування обсягів імпортних поставок газу природного

Зовнішня торгівля послугами

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами м.Києва у І півріччі 2018р. становив 1639,2 млн.дол. США, імпорту – 1315,9 млн.дол.

У порівнянні з І півріччям 2017р. обсяги експорту збільшились на 14,9%, імпорту – на 17,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 323,3 млн.дол. (у І півріччі 2017р. також позитивне – 305,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства м.Києва здійснювали із партнерами зі 199 країн світу.

Експорт послуг до країн ЄС у І півріччі 2018р. становив 48,1% від загального обсягу експорту послуг, до інших країн світу – 51,9% (у І півріччі 2017р. – відповідно 43,5% та 56,5%).

Основними партнерами в експорті послуг від підприємств та організацій м.Києва серед країн ЄС були: Велика Британія – 11,7% від загального обсягу експорту послуг, Німеччина – 6,3%, Кіпр – 4,5%, Естонія – 3,6%, Польща – 3,4%, Нідерланди – 2,8%; серед інших країн світу: США – 19,3%, Швейцарія – 8,7%, Російська Федерація – 6,7%, Об’єднані Арабські Емірати – 2,9%.

Порівняно з І півріччям 2017р. обсяг експорту послуг збільшився серед країн ЄС: до Польщі – в 1,6 раза, Великої Британії – на 45,6%, Німеччини – на 23,6%, Нідерландів – на 18,2%, Кіпру – на 17,0%, Естонії – на 13,3%; серед інших країн світу: до США – на 13,5%, Швейцарії – на 10,1%. Одночасно скоротились обсяги експорту послуг серед інших країн світу: до Об’єднаних Арабських Еміратів – на 25,1%, Російської Федерації – на 5,1%.

У загальному обсязі експорту послуг найбільша частка припадала на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (40,8%),транспортні послуги (23,2%), ділові послуги (19,3%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (5,7%).

Імпорт послуг від країн ЄС у І півріччі 2018р. становив 50,6% від загального обсягу імпорту послуг, від інших країн світу – 49,4% (у І півріччі 2017р. – відповідно 51,6% та 48,4%).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг серед країн ЄС мали: Велика Британія – 11,0%, Німеччина – 4,5%, Кіпр – 4,4%, Ірландія – 3,9%, Мальта – 3,5%, Бельгія та Нідерланди – по 3,0%, Польща – 2,2%, Франція – 2,0%; серед інших країн світу: Туреччина – 11,9%, Російська Федерація – 11,0%, Китай – 5,2%, Єгипет – 4,5%, США – 4,4%, Швейцарія – 3,5%, Об’єднані Арабські Емірати – 3,4%.

Зросли проти І півріччя 2017р. обсяги імпорту послуг серед країн ЄС: від Нідерландів – в 1,7 раза, Бельгії – на 45,1%, Мальти – на 39,1%, Польщі – на 35,2%, Ірландії – на 32,7%, Великої Британії – на 19,8%, Кіпру – на 14,9%, Франції – на 12,4%, Німеччини – на 9,8%; серед інших країн світу: від Єгипту – в 2,1 раза, Китаю – в 1,5 раза, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 29,2%, Туреччини – на 26,6%, Російської Федерації –

на 21,9%. Утім, спостерігалось скорочення обсягів імпорту послуг серед інших країн світу: від Швейцарії – на 23,2%, США – на 2,1%.

У структурі імпорту послуг у І півріччі 2018р. переважали: послуги, пов’язані з подорожами (28,2% від загального обсягу імпорту послуг), ділові послуги (24,0%), транспортні послуги (14,4%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (11,4%), послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (9,1%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (8,4%).

________________________

Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у липні 2018р. становив 98,5%.
У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 99,3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На споживчому ринку столиці у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 4,7%. Найбільше подешевшали: овочі – на 26,9%, фрукти – на 21,3%, яйця – на 11,9%, масло – на 0,4%, олія соняшникова – на 0,1%. Водночас подорожчали: риба та продукти з риби – на 5,5%, макаронні вироби – на 1,5%, м'ясо та м’ясопродукти – на 1,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, що пов'язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 3,0%, алкогольних напоїв – на 1,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на каналізацію на 10,0% та водопостачання на 6,0%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 0,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,1% зумовлено збільшенням вартості амбулаторних послуг на 0,6%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 6,2% в основному спричинено подорожчанням проїзду у автодорожньому пасажирському транспорті на 29,0%.

У сфері зв’язку ціни знизились на 0,3% за рахунок зменшення вартості телефонного та телефаксового обладнання на 1,4%, телефонних і телефаксових послуг – на 0,1%.

З М І С Т

Стор.

Демографічна ситуація .........................................................................3

Про надання населенню субсидій ........................................................4

Зайнятість та безробіття...................................................................... 5

Заробітна плата ………….......................................................................6

Діяльність підприємств сфери послуг у ІІ кварталі 2018 року .............8

Оборот роздрібної торгівлі ....................................................................8

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС..................................9

Промисловість.........................................................................................9

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій..................12

Прийняття в експлуатацію житла........................................................13

Робота транспорту ...............................................................................15

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг...........17

Зовнішня торгівля товарами ……………………….................................18

Зовнішня торгівля послугами ………………………...............................19

Індекси споживчих цін............................................................................20

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

 

Відповідальний за випуск О.О. Шестак

 

скорочення

 

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт. – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

 

Умовні позначення

Тире (–)

крапки (...)

нуль (0; 0,0)

 

 

символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми

 

 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється

з посиланням на джерело

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ