Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Демографічна ситуація у січні-листопаді 2017 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

 

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 2933537 осіб. Упродовж січня-листопада 2017р. чисельність населення збільшилась на 7777 осіб.

Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного приросту – 4295 осіб, міграційного приросту – 3482 особи1.

 

Чисельність наявного населення2

(осіб)

 

На 1 січня 2017р.

На 1 грудня 2017р.

 

 

 

м.Київ

2925760

2933537

райони

 

 

Голосіївський

250925

251805

Дарницький

336062

339552

Деснянський

369223

369313

Дніпровський

355192

356179

Оболонський

321406

320686

Печерський

155091

158033

Подільський

200035

201304

Святошинський

341207

341662

Солом’янський

370106

370526

Шевченківський

226513

224477

 

У січні-листопаді 2017р. кількість живонароджених зменшилась на 957 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року і становила 32459 осіб. Найбільше народилося немовлят у Дарницькому районі – 4307 осіб, найменше у Голосіївському – 2467 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 27772 осіб у січні-листопаді 2016р. до 28164 осіб у січні-листопаді 2017р. У районному розрізі у Шевченківському, Оболонському та Дніпровському районах зафіксовано природне скорочення населення у січні-листопаді 2017р. на 2426 осіб, на 141 особу та на 137 осіб відповідно. Структура причин смерті населення у січні-листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 63,5% від загальної кількості померлих, 17,3% припадали на новоутворення, 5,0% – на зовнішні причини смерті, 4,6% – на хвороби органів травлення.

_____________

1 Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи міської ради). Дані можуть бути уточнені.

2 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

Шлюбів у січні–листопаді 2017р. по м.Києву укладено 25880, що складає 9,7 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (16,5 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (по 7,8 на 1000 осіб) – у Оболонському та Подільському районах.

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,4 на 1000 осіб. Найвищий рівень розлучуваності спостерігався у Дарницькому та Шевченківському районах (по 1,6 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Солом’янському районі (1,2 на 1000 осіб).1

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

 

Про надання населенню субсидій у грудні 2017 року

 

У січні-грудні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 395,3 тис. домогосподарств, що на 39,6% більше, ніж у січні-грудні 2016р.

У грудні 2017р. у столиці 282,5 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 11,8% більше ніж у грудні 2016р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Дніпровському та Деснянському районах (13,4% та 13,3% відповідно), а найменше – у Печерському районі (3,2%).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 29,4% і становив 908,3 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Оболонському та Деснянському районах (1171,1 грн та 1111,9 грн відповідно).

Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 40,0% складалися з однієї особи, 26,8% – із двох, решта – із трьох та більше осіб.

Із початку року призначено субсидії 392,0 тис. домогосподарств (99,2% із числа тих, які звернулися за субсидіями).

 

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2017 року

 

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

 

 

 

 

м.Київ

8935

9933

908,3

райони

 

 

 

Голосіївський

754

954

606,4

Дарницький

1000

1000

752,8

Деснянський

1107

1457

1111,9

Дніпровський

775

748

833,5

Оболонський

895

1030

1171,1

Печерський

198

340

693,2

Подільський

535

535

963,7

Святошинський

868

1017

858,3

Солом’янський

2368

2358

906,7

Шевченківський

435

494

970,1

_____________

1 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у грудні, та ті, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями) та від 27.04.2016 №319.

 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-грудні 2017р. становила 206651,2 тис.грн, що на 38,9% більше порівняно з січнем-груднем 2016р.

У січні-грудні 2017р. 41 домогосподарству (93,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Порівняно з відповідним періодом 2016р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, зменшилась на 19,6%.

За січень-грудень 2017р. загальна сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 120,7 тис.грн, у відповідному періоді 2016р. – 118,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство у грудні 2017р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 40,5% і становив 3183,8 грн.

У січні-грудні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 128,4 тис.грн, що на 6,3% більше порівняно з січнем-груднем 2016р.

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15-70 років1 становила 1458,2 тис. осіб, з яких 1361,2 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, а решта (97,0 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15-70 років – 62,0%, а у працездатному віці – 68,6%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15-70 років становив 6,7%, а працездатного віку – 7,1%.

Упродовж 2017р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 31,0 тис. осіб, що на 8,4 тис., або на 21,3% менше, ніж у минулому році.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж грудня 2017р. на 1,7% і на кінець місяця становила 9212 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 86,2% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з листопадом 2017р. не змінився і на кінець грудня 2017р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2017р. порівняно з листопадом зменшилася на 4,1 тис., або на 38,4%, і на кінець грудня 2017р. становила 6,6 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець грудня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (17,4% від загальної кількості заявлених вакансій), найпростіші професії (15,3%) та професіоналів (14,6%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,5%) і технічних службовців (7,2%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по м.Києву збільшилось із 9 осіб на кінець листопада 2017р. до 14 осіб на кінець грудня 2017р. Порівняно з відповідним періодом минулого року зазначений показник зменшився на 7 осіб. Зменшення відбулося в усіх професійних групах, за винятком законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів).

За районами міста цей показник коливався від 4 осіб у Печерському районі до 28 осіб у Святошинському районі.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у грудні 2017р., становила 7577 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4775 грн, що у 1,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

_____________

1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2017р.

 

Заробітна плата у листопаді 2017 року

 

У листопаді 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 11643 грн. Порівняно з жовтнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 1,7%, а порівняно з листопадом 2016р. – на 29,2%. Нарахування за одну відпрацьовану годину у листопаді 2017р. становили 73,47 грн, що на 3,5% менше, ніж у попередньому місяці.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися інформація та телекомунікації; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4-1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань; операцій з нерухомим майном, а також будівництва і не перевищував 64,5% від середнього рівняпо економіці.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. становив 100,9%, відносно листопада 2016р. – 113,7%, а у січні–листопаді 2017р. відносно відповідного періоду 2016р. – 111,3%.

Упродовж листопада 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 1,9%, або на 1900,9 тис.грн, і на 1 грудня 2017р. становила 97574,4 тис.грн, що дорівнює 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (57,7%), а також фінансову та страхову діяльність (14,5%), при цьому більше, ніж три чверті суми боргу утворено у Печерському (32,2%), Шевченківському (29,4%) та Солом’янському (14,5%) районах.

У структурі боргу 69,7% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшилася на 4,3%, або на 3074,7 тис.грн, і на 1 грудня 2017р. становила 67977,9 тис.грн.

У районному розрізі зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулося у більшості районів міста, а найвагоміше – у Печерському (на 1737,2 тис.грн) та Дарницькому (на 1696,3 тис.грн) районах. Разом з тим в Оболонському, Дніпровському та Шевченківському районах зафіксовано збільшення суми заборгованості (на 19,7–727,9 тис.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилась на третину і на 1 грудня 2017р. становила 2,7 тис. осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 25337 грн, що у 2,2 раза перевищує середню заробітну плату за листопад 2017р.

 

Оборот роздрібної торгівлі у січні-грудні 2017 року

 

За січень-грудень 2017р. оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по відношенню до січня-грудня 2016р. збільшився на 8,9%1 – до 158236,3 млн.грн.

За січень-грудень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, порівняно з січнем-груднем 2016р. збільшився на 9,7%1 – до 137596,8 млн.грн.

_______________

1 У порівнянних цінах.

 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

у грудні 2017 року

 

Через мережу АЗС по м.Києву продаж (відпуск) населенню бензину моторного у грудні 2017р. по відношенню до попереднього місяця зменшився на 6,5% і становив 12,2 тис.т, дизельного пального (газойлю) – на 3,0% (6,7 тис.т).

Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 6,0 тис.т, що на 1,7% менше, ніж за листопад 2017р.

На автозаправних станціях м.Києва станом на 01.01.2018р. бензину моторного нараховувалось 3,8 тис.т, дизельного пального – 1,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,3 тис.т.

Загалом за листопад 2017р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 829,2 млн.грн, у т.ч. бензину моторного – на 475,2 млн.грн, дизельного пального – на 215,3 млн.грн.

 

Промисловість

 

У січні-грудні 2017р. відповідно до січня-грудня 2016р. індекс промислової продукції становив 95,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції дорівнював 94,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 97,4%. Спостерігається зменшення виробництва шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао у пакованнях масою менше 2 кг (на 26,9%); хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання (на 5,5%); тортів (на 3,2%). Поряд з цим відбулось збільшення виробництва по деяких видах продукції, це – пироги, пиріжки, пончики (на 10,0%); печиво солодке і вафлі (на 5,2%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-листопаді поточного року відносно січня–листопада 2016р. обсяг продукції збільшився на 27,0%. Зокрема, збільшено випуск трикотажу спіднього – з 766,6 до 1059,6 тис.шт; білизни постільної – з 500,9 до 723,7 тис.шт; комплектів і костюмів чоловічих з тканини, виробничих та професійних – з 133,8 до 191,5 тис.шт; пальт, напівпальт, плащів чоловічих – з 11,6 до 12,5 тис.шт; тощо. Разом з цим у виробництві предметів одягу іншого жіночого та дівчачого з тканини, виробничого та професійного спостерігалось зменшення обсягу – з 70,4 до 44,9 тис.шт; одягу і аксесуарів до одягу, трикотажного, включаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, верхній одяг, рукавички, рукавиці й мітенки, для маленьких дітей зростом не більше 86 см – з 339,3 до 303,3 тис.шт.

У січні-грудні 2017р. на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск промислової продукції зменшився на 32,0% порівняно з відповідним періодом попереднього року. Так, менше виготовлено: мішків та пакетів з паперу на 34,0%; книг, брошур, листівок та подібної продукції, віддрукованої (крім у вигляді окремих аркушів) на 22,5% та інше. Разом з цим, збільшився випуск журналів та видань періодичних, які виходять менше 4-х разів на тиждень на 32,5%; етикеток з паперу чи картону на 10,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за підсумками січня-грудня 2017р. приріст продукції становив 9,5%. Зростання випуску продукції спостерігалось у виробництві засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою (в 1,5 раза); засобів мийних та засобів для чищення (на 21,3%); паст, порошків та засобів для чищення (на 20,2%) та інше.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяги продукції збільшилися відносно попереднього року на 0,2% за рахунок матеріалів перев'язувальних, клейких, кетгутів і матеріалів подібних, аптечок першої допомоги та сумок санітарних (в 1,8 раза); препаратів лікарських, що містять алкалоїди, або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики (на 2,4%). Зменшився випуск препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики (на 13,1%); реактивів діагностичних та препаратів фармацевтичних (на 5,8%); препаратів лікарських, що містять гормони і не містять антибіотики (на 1,4%).

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-грудні 2017р. проти січня–грудня 2016р. випуск продукції зріс на 7,5%. Зростання обсягів продукції відбулось у виробництві виробів для транспортування чи пакування продукції, з пластмас – 61244,0 тис.шт (у січні-грудні 2016р. – 40465,3 тис.шт); розчинів бетонних, готових для використання – 6739,0 тис.т (5890,5 тис.т); плит, плиток, черепиць та виробів подібних з цементу, бетону або каменю штучного (крім блоків та цегли для будівництва) – 146,5 тис.т (114,3 тис.т). Водночас спостерігалось скорочення обсягів випуску продукції у виробництві блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – 206,8 тис.т (246,2 тис.т); конструкцій інших та їх частин, плит, прутків та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію – 8837 т (9971 т).

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, зменшено випуск продукції на 4,7%. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшення відбулося за рахунок виробництва будівельних металевих конструкцій і виробів (на 13,7%); у виробництві інших готових металевих виробів (на 10,5%); у куванні, пресуванні, штампуванні, профілюванні; порошковій металургії (на 5,4%).

У січні-грудні 2017р. відносно січня-грудня 2016р. на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислового виробництва склав 80,6%. Зменшилось виготовлення окремих видів продукції: приладів для контролю інших фізичних характеристик (на 35,2%); бухгалтерських машин, контрольно-касових апаратів, поштових маркувальних машин, апаратів для видавання квитків та аналогічних машин, що містять лічильні пристрої (на 19,3%); схем друкованих змонтованих (на 10,4%); обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та інших ємностей (на 6,7%) та інше.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становить 100,5%.

 

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій
у січні–грудні 2017 року

 

У січні-грудні 2017р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 24825,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-груднем 2016р. становив 130,1%.

Індекс будівельної продукції у січні-грудні 2017р. проти січня-грудня 2016р. з будівництва будівель становив 118,1%, у тому числі, житлових – 114,7%, нежитлових – 123,8%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 160,7%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 15952,9 млн.грн або 64,3% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 9440,0 млн.грн або 38,0%, нежитлових – 6512,9 тис.грн або 26,3%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 8872,9 тис.грн або 35,7% від загального обсягу.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 84,4% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 10,1%, з поточного – 5,5%. Господарським способом виконано 1,3% від загального обсягу будівельних робіт в цілому по місту.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Голосіївського району – 5143,5 млн.грн. або 20,7% від загального обсягу. Підприємствами Печерського району виконано робіт на суму 4318,0 млн.грн або 17,4%, Дарницького – 3175,6 млн.грн або 12,8%, Шевченківського – 3082,3 млн.грн або 12,4%, Святошинського – 2930,9 млн. грн або 11,8%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,2% та 2,1% від загального обсягу в цілому по місту.

 

Обсяги виконаних будівельних робіт за районами

 

 

Виконано будівельних робіт у січні–грудні 2017р.

тис.грн

у % до загального обсягу

м.Київ

24825782

100,0

райони

 

 

Голосіївський

5143531

20,7

Дарницький

3175646

12,8

Деснянський

532225

2,2

Дніпровський

1821554

7,3

Оболонський

2287931

9,2

Печерський

4318041

17,4

Подільський

514911

2,1

Святошинський

2930881

11,8

Солом’янський

1018784

4,1

Шевченківський

3082278

12,4

 

Робота транспорту у січні-грудні 2017 року

 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-грудні 2017р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 16698,1 тис.т комерційних вантажів (124,3% до рівня січня-грудня 2016р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-грудень 2017р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 13064,1 тис.т (115,4% до рівня січня-грудня 2016р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 4524,2 млн.ткм (112,4% до рівня січня-грудня 2016р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 3508,0 млн.ткм (103,7% до рівня січня-грудня 2016р.).

 

 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом
за районами у січнігрудні 2017 року1
 

 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

 

млн.ткм

у % до
січня–грудня 2016р.

тис.т

у % до
січня–грудня 2016р.

 

 

 

 

 

м.Київ

4524,2

112,4

16698,1

124,3

райони

 

 

 

 

Голосіївський

242,0

74,6

1375,0

86,1

Дарницький

362,1

130,4

1471,6

108,2

Деснянський

24,6

122,3

111,5

79,5

Дніпровський

595,8

106,2

498,5

87,9

Оболонський

60,7

103,7

386,2

91,0

Печерський

810,3

132,6

3445,6

161,3

Подільський

104,2

100,1

638,8

94,4

Святошинський

578,3

99,1

3150,9

131,8

Солом’янський

148,1

94,5

437,7

118,1

Шевченківський

581,9

84,7

1548,3

93,1

 

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-грудні 2017р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 310003,4 тис. пасажирів (99,4% від рівня січня-грудня 2016р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-грудень 2017р. перевезено278976,2 тис. пасажирів (100,3% до рівня січня-рудня 2016р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 3641,1 млн.пас.км (107,2% до рівня січня-грудня 2016р.), з них підприємствами-перевізниками виконано3376,8 млн.пас.км (107,6% до рівня січня-грудня 2016р.).

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
за районами у січні–грудні 2017 року
1
 

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

 

млн.пас.км

у % до
січня–грудня 2016р.

тис.

у % до
січня–грудня 2016р.

 

 

 

 

 

м.Київ

3641,1

107,2

310003,4

99,4

райони

 

 

 

 

Голосіївський

48,6

219,4

3536,4

229,8

Дарницький

2

2

2

2

Деснянський

97,8

126,2

8268,4

124,9

Дніпровський

Оболонський

2

2

2

2

Печерський

2

2

2

2

Подільський

2

2

2

2

Святошинський

794,7

84,1

47556,4

98,9

Солом’янський

210,6

128,8

3190,0

122,0

Шевченківський

526,5

211,9

454,0

203,6

 

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Міським електричним транспортом у січні-грудні 2017р. перевезено 784,7 млн. пасажирів (102,8% до рівня січня-грудня 2016р.).

 

Зовнішня торгівля товарами за січень–листопад 2017 року

 

За січень-листопад 2017р. експорт товарів становив 8927,6 млн.дол. США, імпорт – 17696,2 млн.дол. Порівняно із січнем-листопадом 2016р. експорт збільшився на 15,6% (на 1201,9 млн.дол.), імпорт – на 22,9% (на 3300,5 млн.дол.). Негативне сальдо становило 8768,6 млн.дол. (за січень-листопад 2016р. також негативне – 6670,0 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 202 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 35,7% від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 64,3% (за січень–листопад 2016р. – відповідно 28,1% та 71,9%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 11,6%, Нідерландів, Китаю, Іспанії, Єгипту, Італії, Туреччини, Російської Федерації, Ірану, Ісламської Республіки, Польщі, Франції, Німеччини, Молдови, Республіки – 48,7% експортних поставок міста.

Порівняно із січнем-листопадом 2016р. експорт товарів збільшився серед країн ЄС: до Німеччини – в 1,8 раза, Нідерландів – в 1,5 раза, Іспанії – на 42,6%, Італії – на 30,6%, Франції – на 20,5%, Польщі – на 0,9%; серед інших країн світу: до Молдови – в 2,0 раза, Індії – в 1,6 раза, Туреччини – на 31,4%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок серед інших країн світу: до Російської Федерації – на 17,2%, Ірану, Ісламської Республіки – на 16,5%, Китаю – на 13,0%, Єгипту – на 3,5%.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження – 41,1%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 25,6%, готові харчові продукти – 8,8%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 38,3% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 61,7% (за січень-листопад 2016р. – відповідно 39,8% та 60,2%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 15,2% та Російської Федерації – 14,4%, Білорусі, Німеччини, Польщі, США, Франції, Італії, Японії, Туреччини разом становили 39,6%.

Збільшились проти січня-листопада 2016р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Італії – на 23,5%, Польщі – на 21,9%, Франції – на 16,6%, Німеччини – на 16,1%; серед інших країн світу: із Російської Федерації – на 39,2%, США – на 38,2%, Японії – на 28,4%, Китаю – на 23,2%, Білорусі – на 16,5%, Туреччини – на 12,0%.

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості складали 21,1% від обсягу вартості імпорту, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – 20,6%, мінеральні продукти – 15,2%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 10,3%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 5,9%.

________________________

 

Примітка. Обсяг імпорту товарів наведено без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

 

Індекси споживчих цін

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у грудні 2017р. становив 100,7%.

У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 101,0%.

 

 

На споживчому ринку столиці у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше подорожчали овочі – на 8,3%, яйця – на 7,0%, фрукти – на 3,9%, масло – на 2,6%. Водночас подешевшали: цукор – на 3,3%, риба та продукти з риби – на 2,2%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 1,8%, що зумовлено підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 2,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,1% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 2,9%.

Поряд з цим, для мешканців столиці на 0,7% стали дешевшими послуги відпочинку і культури.

 

З М І С Т

 

Демографічна ситуація у січні–листопаді 2017 року

Про надання населенню субсидій у грудні 2017 року

Зайнятість та безробіття

Заробітна плата у листопаді 2017 року

Оборот роздрібної торгівлі у січні-грудні 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у грудні 2017 року

Промисловість

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій у січні-грудні 2017 року

Робота транспорту у січні-грудні 2017 року

Зовнішня торгівля товарами за січень-листопад 2017 року

Індекси споживчих цін у грудні 2017 року

скорочення

 

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт. – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

 

Умовні позначення

Тире (–)

крапки (...)

нуль (0; 0,0)

 

 

символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми

 

 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

Головне управління статистики у м.Києві, 2018

 

 

 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ