Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Минуле, що лине у майбутнє»
До дня гідності і свободи

Поділіться цією сторінкою:

Щоб відстояти власну свободу і гідність українці вийшли на Майдан Незалежності та майдани по всій країні. Громадяни України, і зокрема молодь, показали себе достойними патріотами.

Представлена добірка історично-довідкової літератури не залишить байдужим жодного з вас.

Горєлов, Микола Євгенович.
Українська етнічна нація [Текст] / Горєлов, Микола Євгенович, Моця, Олексаандр Петрович , Рафальский, Олег Олексійович ; Передм., післям. авт. – К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2012. – 192 с. : іл.

В книжці розглянуто проблему формування сучасної української нації на 4-х етапах: 1) XIX століття; 2) Початок XX століття; 3) Україна під Радами; 4) Незалежна Україна. Це видання дає можливість нашим сучасникам дізнатися про творення української нації, труднощі та успіхи українців на цьому непростому шляху. На основі поданого авторами інформаційного матеріалу можна самостійно зробити висновки про формування сучасної української нації. Особлива заслуга видавців полягає в тому, що читач має можливість ознайомитись з працею М.Міхновського "Самостійна Україна"

Шевчук, Валерій.
Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. У 2 книгах. Кн.1 / Шевчук, Валерій Олександрович ; Передм. автора. – К. : Грамота, 2007. – 720 с. : іл.

Історик і письменник виклав історію однієї з найвизначніших ідей українського державотворення й осмислив її. В книзі ви знайдете величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів, зокрема Б.Хмельницького, Ів.Виговського, П.Дорошенка, Ів.Самойловича, Ів.Мазепи. Автор аналізує їхню діяльність і шукає відповідь на питання часу теперішнього: Чому не спрацювала національна ідея?

Брайчевський, Михайло Юліанович.
Твори [Текст] : Наукове видання. Т.1 : Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі / Брайчевський, Михайло Юліанович ; Упорядкув., передм., наукове редагув. і анотов. імен. покажч. Ю.Кухарчука. – К. : В-во ім. Олени Теліги, 2004. – 720 с. : іл.

Просвітник українського народу М.Ю.Брайчевський був одним із яскравих представників української інтелігенції, приймав активну участь в русі "шестидесятників", в діяльності знаменитого Клубу творчої молоді, який став осередком кращих представників прогресивної інтелігенції. Він вважав боротьбу народних мас найважливішим фактором історичоного розвитку. Перший том його творів присвячений аналізу суспільно-політичних рухів у Київській Русі. Автор виклав власне бачення причин, що призвели до усобиць і роздрібнення, а потім і до трагічної загибелі такої впливової і могутньої держави. В цій книжці М.Ю.Брайчевський дослідив стан і зміст історичної думки в Київській Русі

Чухліб, Тарас Васильович.
Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи [Текст] / Чухліб, Тарас Васильович ; Вст. ст. і післям. авт. – К. : Наш час, 2008. – 263 с. : іл. - (Невідома Україна).

Автор висвітлює складні відносини між Українським гетьманатом і Московським царством у кінці XVII на початку XVIII ст. Описана участь України в Великій Північній війні 1700 -1721 рр. Ви ознайомитесь з мотивами переходу Ів.Мазепи з-під зверхності Петра I до протекторату шведського короля Карла XII Густава, з міжнародними та військові аспектами Полтавської битви, а також з діяльністю наступника Ів.Мазепи – П.Орлика. Автор приділяє величезну увагу відновленню національної пам'яті про доленосні для України і Росії події тих часів. Зокрема цілий розділ присвячено аналізу українсько-російських відносин від 1649 р. до 1708 р.

Я сіяв те, що Бог послав... [Текст] : Сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського: Науково-популярне видання / Авт.-упор. Н.В.Зелінська, І.І.Капраль, О.І.Думанська та інш. – Львів : Світ, 2009. – 256 с. : іл.

Зі сторінок цієї книги постає перед нами П.Чубинський – аристократ-трудівник, що важко заробляв, але при потребі міг дати кошти на експедиції або видання. Наприклад, він викупив право на неопубліковані за життя твори Т.Г.Шевченка і тим зберіг їх для нащадків. Публіцист П.Чубинський відзначався публіцистичними виступами на злобу дня. Його українознавча діяльність широка і всеохоплююча, зокрема аналіз і опис сімейного укладу українців і виховних традицій. П.Чубинський успішно займався науково-організаційною діяльністю. Він був учасником та організатором експедицій у пошуках пісенних і фольклорних скарбів українського народу, класифікував народні пісні та казки

Бойко, Леонід .
З когорти одержимих [Текст] : Життя і творчість Бориса Антоненка-Давидовича в літературному процесі XX століття / Бойко, Леонід ; Наук. ред. М.Коцюбинська; Вст. ст. авт. – К. : Вид. дім "КМ Academia", 2003. – 584 с. : фотоіл.

Найповніша монографія про духовного лідера і наставника "шестидесятників". Водночас автор показує Бориса Антоненка-Давидовича живою людиною зі своєю долею, зі своєю любов'ю. Три дружини письменника – три різні долі. Показано і складні, а іноді й драматичні, відносини з дітьми. Бориса Антоненка-Давидовича ми побачимо і в оточенні жінок-шестидесятниць, зокрема Льолі і Надії Світличних, Світлани Кириченко, Атени Пашко, Михайлини Коцюбинської, Надії Суровцевої, Оксани Мешко, Тетяни Цимбал, Алли Горської, Анни-Галі Горбач, Раїси Мороз і Лариси Скорик. Борис Антоненко-Давидович вважав жінок більш активними, більш здатними до конкретної праці в ім'я національної ідеї, ніж чоловіки.

Яковенко, Наталя.
Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. [Текст] : Наукове видання / Яковенко, Наталя ; Під ред. В.Дивнича, А.Мокроусова, О.Побережської. – К. : Критика, 2002. – 416 с. : іл. - (Критичні студії).

В книжці викладено погляд на Хмельниччину очима сучасників. Автор провела дослідження історії українського шляхтича, його самоусвідомлення, розглянула багатоликість війни 1648 року. Для українців ця війна – героїчна боротьба за волю, для поляків – втрата чеснот старопольського світу, для євреїв – жертовне мучеництво народу. Війна 1648 року – Рубікон, за яким пролягла нова смуга історії

Географія українських і сумежних земель [Текст] : Факсимільне перевидання. Т.1 : Загальна географія / Під ред. В.Кубійовича. – К. : Обереги, 2005. – 422 с. : іл., карти. - (Бібліотека українського раритету).
Книга є факсимільним перевиданням наукової праці Володимира Кубійовича з географічного українознавства (Львів, 1938). Ця книга була забороненою у СРСР і відсутня на пострадянських просторах. В цьому виданні подано всебічну географічну й історико-геополітичну характеристику етнічних земель України та суміжних територій, заселених українцями. Автор подає приклад державницького патріотизму українського науковця. Видання містить інформацію про природні багатства, корисні копалини та їх використання на теренах України. Автором проведений аналіз сільськогосподарської, промислової і торгівельної взаємодії українців з різних регіонів. З книги ми дізнаємося про життя, побут і культурні здобутки нащадків українських запорожців на Кубанських землях, українських переселенців у Сибіру і на Далекому Сході, в Польщі та інших країнах Європи. Ця книга буде корисною для тих, хто цікавиться здобутками українців і можливостями розвитку і вдосконалення для української нації

Дзюба, Іван Михайлович.
З криниці літ [Текст] : Тритомовик: Літературно-критичне видання / Дзюба, Іван Михайлович ; Під ред., упор. В.Шевчука, Р.Корогодського. – К. : Гелікон, 2001. – 848 с. : іл., фотогр. - (Українська модерна лiтература).

Відомий літературознавець, критик і суспільнополітичний діяч І.Дзюба в своїй праці аналізує взаємовплив Шевченка і Петефі, Хомякова, Шиллера, Гюго, Словацького. Цей глибокий аналіз дає читачу чітке розуміння творчого зв'язку Шевченка з Європою, з її літературною елітою. Окремий розділ присвячений естетиці та культурології в українській літературі та суспільстві. Болючою темою звучить те, що українське суспільство в XX столітті переживало духовне спустошення. В книжці окремий розділ присвячено складній мовній ситуації в Україні. Автор приділяє увагу ще одному потужному засобу впливу на свідомість людей – кіно. Зокрема розглянуто світовий контекст естетики О.Довженка

Карпан, Николай Васильевич.
От Чернобыля до Фукусимы [Текст] : Документальная повесть / Карпан, Николай Васильевич. - 2-е изд., исправленное и дополненное. – К. : С. Подгорнов, 2013. – 356 с. : ил.

Автор – інженер-фізик, очевидець і учасник ліквідації аварій на атомних електростанціях. В книжці він розглядає і аналізує Чорнобильську аварію, її причини, наслідки та дії влади. Фукусіма – сестра Чорнобиля. Атомна енергетика не може бути безпечна, бо має в собі смертельну радіацію. Відмовитись від використання атомної енергії людство на даному етапі не може, тому треба з високою відповідальністю ставитись до підбору і підготовки кадрів, яким ми довіряємо цю потужну і небезпечну силу

Іваницька, Дарія.
Дітям про Україну [Текст] : Для молодшого і середнього шкільного віку / Іваницька, Дарія ; Видав. Ю.Николишин; Ред. О.Волосевич; Худож. оформ. В.Дзиндра. – Львів : Апріорі, 2012. – 56 с. : фотоіл.

Наша країна буде такою, якою ми передамо її нашим дітям, адже діти – це не тільки наше майбутнє, а й майбутнє країни. Гарно жити у країні, яку ти любиш! Але полюбити можна тільки ту країну, яку знаєш. Ця книга показує нашу Україну красивою, цікавою, веселою і світлою Батьківщиною для наших дітей. Вся українська земля: від Карпатських до Кримських гір, від лісів Чернігівщини до Асканійського степу, від Слобожанщини до Буковини. Мальовничі та величні замки і храми, сяючі палаци і театри, стародавні фортеці та потужні заводи – все є на українській землі. Земля ця сповнена любов'ю до своїх дітей, а ця книга виховує у дітях любов до України

Третяк, Анна.
Подорож по Україні. Допитливій малечі про цікаві речі [Текст] : Для дітей мол. та середн. шк. віку / Третяк, Анна ; Передм. авт. – К. : Авіаз, 2013. – 168 с. : іл.

Книга ця цікава і пізнавальна. Вона розповідає про всі адміністративні одиниці України. Чітачі-школярі дізнаються з її сторінок про природні багатства та культурні надбання на теренах нашої держави. Автор знайомить читачів з видатними особами, що залишили свій слід в історії і культурі України. Видання оздоблене гарним та інформативним фотографічним матеріалом про всі українські землі

Всі книги є частиною фонду нашої бібліотеки. Звертайтися за тел.: (044) 288 30 12

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ