Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України і світу

Поділіться цією сторінкою:

Коли на українських землях з’явилися перші люди?
Як виглядали мисливці на мамонтів?
Чи однорідним був етнічний склад стародавніх племен на території України?
Де знаходиться „прабатьківщина” індоєвропейців?
Хто такі кімерійці, сармати, скіфи ?
Як виглядали визначні постаті української історії Нестор Літописець, Ярослав Мудрий, Іван Сірко та інші

На всі ці питання даються відповіді у сучасному науково-популярному виданні „У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України” С.Сегеди. У книзі узагальнено дані з антропології історичних українських земель від найдавніших часів до сьогодення. Видання розраховане на широке коло читачів, що цікавляться етнічною історією та походженням українського народу.

Монографія „Давня людина: палеографія та археологія” авт. В.М.Степанчук, Ж.М.Матвіїшина, С.М.Рижов та ін. присвячена відтворенню природних умов існування людини в палеоліті, дослідження її культури на прикладі ключових пам’яток нижнього, середнього і верхнього палеоліту України. Охарактеризовано основні методи археологічних і палеогеографічних досліджень, наведено геологічні, педологічні, археологічні дані щодо стоянок Закарпаття, Побужжя, Подніпров’я та Криму. Детально розглянуто динаміку змін середовища і способів життя найдавнішого населення України.

Ознайомитися з новинами світової антропології та історії людства ви зможете за допомогою цікавих англомовних видань, з яких ви дізнаєтеся про новітні теорії щодо походження людини, еволюції людських рас та національностей, одержите цікаву інформацію про життя та культуру народів світу, дізнаєтеся про невідомі раніше цивілізації та етноси та перспективи розвитку людства в майбутньому. Вас чекає захоплююча подорож у світ сучасної антропології разом з такими виданнями (деякі книжки написані доступною англійською мовою, тож ви маєте нагоду не лише вивчити антропологію, а й попрактикувати в читанні та поповнити свій словниковий запас з англійської):

Англомовне видання Anthropology: the exploration of human diversity („Антропологія. Дослідження різноманітності людства”) Conrad Phillip Kottak присвячене розгляду такої цікавої теми, як різноманітність людських рас та культур. В книзі зібрані результати новітніх досліджень в області походження та розвитку людства, наводиться багато прикладних та експериментальних матеріалів, цікавих висновків та ідей, описуються нові, удосконалені теоретичні підходи до класифікації людських рас. Книга базується на великому дослідному матеріалі, зібраному автором та його студентами.

Physical Anthropology („Фізична антропологія”) Philip L. Stein, Bruce M. Rowe - популярне англомовне наукове видання, написане відомими американськими вченими Штейном та Роу, які знайомлять читача з основами фізичної антропології. Книга написана легкою та зрозумілою мовою, що робить її доступною та цікавою для всіх охочих. Кожна теорія та наукова концепція детально пояснюється, усі теоретичні матеріали супроводжується прикладами та ілюстраціями, що полегшує засвоєння тем. Головні питання, які розглядаються у виданні, це, по-перше, цілісність антропологічної науки, об’єднання та узагальнення основних теоретичних аспектів; по-друге, необхідність розгляду людини як невід’ємної частини природи; по-третє, необхідність антропологічних знань та розуміння законів розвитку людства для подальшої гармонійної взаємодії людини з навколишнім середовищем. Автори спираються на найновіші та найцікавіші дослідження останніх років.

Seeing anthropology: cultural anthropology through film („Погляд на антропологію: Культурна антропологія крізь фільм”/ Karl G.Heider
Запропоноване англомовне видання є дуже цікавим та незвичайним завдяки нестандарному методу викладення матеріалу – автор знайомить читачів з теоретичною базою культурної антропології, використовуючи етнографічні фільми. Кожен фільм є наочною ілюстрацією до теми, що розглядається і дозволяє краще засвоїти матеріал. Поряд із описом фільму наводяться довідкові матеріали, наукові статті та детальне пояснення вибраної теми.
Більшість читачів, що вже ознайомились з книгою, відмічають, що „кіно-методика” значно полегшує сприйняття матеріалу та робить читання цікавим і захоплюючим.

Усі представлені книжки ви можете знайти в абонементному відділі нашої бібліотеки! Звертайтесь!

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ