Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Микола Куліш. Остання адреса - Урочище Сандармох

Поділіться цією сторінкою:

Тематичний бібліографічний покажчик

Пропонуємо ознайомитись із тематичним бібліографічним покажчиком «Микола Куліш. Остання адреса - Урочище Сандармох» що складається з розділів:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4518-vi Постанова Верховної Ради України. «Про відзначення 120-річчя з дня народження Миколи Куліша» від 14 березня 2012 року  № 4518-VI

Життя і творчість

Микола Гурович Куліш народився 19 грудня 1892 р. у селі Чаплинці Дніпровського повіту Таврійської губернії (зараз - Херсонська область) в бідній селянській сім'ї. Закінчив церковно-парафіяльну школу. 1905 р. на зібрані односельцями гроші продовжив навчання в Олешківському міському училищі, звідки Куліша неодноразово відраховували, як він писав в автобіографії, "за организацию кружков молодежи и непочтение к начальству". В Олешках юнак почав писати: спочатку вірші, фейлетони, епіграми, гострі статті, сатиричні поеми, які розміщав в учнівських часописах "Наша жизнь", "Колючка", "Стрела", "Веселое язычество". За часів навчання в Олешківському міському училищі Куліш створив учнівський драмгурток, в якому був і режисером, і актором, і драматургом.

У 1908 р. Микола вступив до Олешківської прогімназії. Але заклад було закрито, тому Куліш поїхав на Кавказ, де склав екстерном екзамени на атестат зрілості. У 1913 р. написав російською мовою п'єсу, що не збереглася до нашого часу,- комедію "На рыбной ловле", яка стала основою для створення комедії "Отак загинув Гуска".

М. Куліш вступив на історико-філологічний факультет Одеського університету у 1914 р., але з початком Першої світової війни був мобілізований на фронт, де зробив військову кар'єру, дослужившись до поручика.

1915-1917 pp. він провів на передовій. У 1917р. в армійській газеті надрукував свої вірші на громадсько-політичні теми. Одним з перших серед офіцерів полку перейшов на бік революціонерів.

У 1919 р. М. Куліш сформував у Херсоні Дніпровський селянський полк, з яким воював проти Денікіна на боці Червоної армії. Враження від цього періоду відбились у драматичній поемі "Патетична соната".

Завершивши у 1921р. військову службу військовим керівником Херсонського та Дніпровського повітових військкоматів, М. Куліш перейшов на цивільну службу. Цього року він був заарештований і помилково звинувачений у хабарництві на посаді члена лікарської військової комісії, але через кілька днів був звільнений з-під арешту. Після цього завідував Дніпропетровським відділом народної освіти, редагував газету. Протягом 1921 -1922 pp. Він написав літературно-публіцистичний твір "По весям и селам", де відбив враження від побаченого в цей період, у 1922 р. переїхав до Одеси, де працював інспектором шкіл. В Одесі Куліш став членом письменницької спілки "Гарт", захопився ідеями літературного угрупування М. Хвильового "Урбіно", закінчив п'єсу "97", яка зробила його знаменитим драматургом.

На початку творчого життя Куліш не ставив перед собою великих і масштабних цілей. Проте досяг найбільших вершин. Він був від природи щедро обдарованою особистістю: талановитим військовим, громадським діячем, редактором, публіцистом, діячем української освіти, соціальним педагогом, нарисовцем і прозаїком, полемістом, естетиком і теоретиком художньої культури, літератури, організатором літературного процесу в Україні. Але насамперед Микола Куліш - драматург, творчість якого відкрила нові напрямки в розвитку світового драматичного мистецтва XX і XXI століть.

Серед його драматичної спадщини важливе місце посідає комедія "Мина Мазайло". Розчарування М. Куліша в радянській дійсності посилювалося зростаючою гостротою національної проблеми. На зламі 20- 30-х pp. уже було зрозуміло, що політика українізації згортається. Міщанство раділо цьому, ставало войовничо-самовдов'оленим. Наприкінці 1928 р. Куліш написав комедію "Мина Мазайло", темою якої, за його ж словами, стало "міщанство і українізація". Поява твору відразу ж стала подією літературно-мистецького й духовного життя. Уже навесні, в березні та квітні 1929 року, комедію було поставлено в багатьох театрах - у Дніпропетровському театрі ім. Т. Г. Шевченка, Кур-басівському "Березолі" (Харків), театрі імені Івана Франка, яким керував Г. Юра (Київ). Протягом року п'єсу "Мина Мазайло" було надруковано. Спочатку в одному з найбільш самобутніх і "європеїстських" українських видань кінця 20-х років XX століття - гумористично-сатиричному альманасі "Літературний ярмарок" (шосте число за 1929 рік), а пізніше, все у тому ж 1929р., п'єса вийшла в Харкові окремою книжкою.

Після постановки й публікації комедія швидко одержала визнання. Проблематика, художні реалії твору жваво обговорювалися у пресі, стали предметом дискусій, у процесі яких висловлювалося чимало високих і дуже високих оцінок. Так, масштабний естетик М. Хвильовий оцінював комедію "Мина Мазайло" як "епохальне" для української літератури художнє явище. А Остап Вишня говорив про п'єсу як про "надзвичайної краси річ", рівень же художньої довершеності Кулїшевої роботи у цій комедії вважав недосяжним не тільки для критики, але йдля колег-письменників, і відзначав: "Про автора не говоритимемо: це вище за нас".

Отже, "Мина Мазайло" - це комедія, де висвітлюються різні аспекти такого явища, як українізація. Але це є лише найпершим, найочевиднішим враженням від п'єси, враженням, побудованим за "принципом айсбергу", бо "Мина Мазайло" - це ще й філософський твір про трагікомедійність життя, про комедійний трагізм людських доль, про широкий спектр безпосередніх і непростих людських характерів, про вічну силу кохання. Мав рацію Лесь Танюк, коли зазначав: "Глядач прочитував Кулішевий гротеск як політичну сатиру на міщанство в цілому, на філістерство (тобто обивательську відсталість) як на духовне явище, як уїдливу критику будь-якої національної упередженості й зверхності - від "хатнього" українського націоналізму до великоросійського шовінізму". Автор поставив у п'єсі важливе для України питання: бути чи не бути українській нації? Тому немає нічого дивного, що для тогочасної влади цей твір виявився небезпечним, і як наслідок - він був заборонений, а сам драматург - звинувачений у буржуазному націоналізмі і страчений.

Детальніше на: http://my-edu.ru/edu_ukrlit/1_050.html

Коротка хронологія життя та творчості М. Куліша

06.12.1892 р. – народився Куліш на Херсонщині в с.Чаплине,
з 1900 – сирітський притулок, середня школа, гімназія в с. Олешки (на зібрані односельчанами гроші);
1914 р. – вступає на історично-філологічний факультет Одеського університету  (за сприяння української інтелігенції);
1914 – 1916 рр. – І Світова війна, де за відвагу отримав звання штабс-капітана;
1914 – 1917 рр. – одруження з Антоніною, народження донечки Ольги та сина Володимира;
1917 р. – революція (підтримує більшовиків, щиро вірячи в ідею соціалізму);
1919 р. – переїзд із сім`єю до Харкова, де стає членом ВАПЛІТЕ і другом “українських націоналістів” (Хвильовий, Шумський, Драй-Хмара, Яловий);
1926 – 1928 рр. – президентство у ВАПЛІТЕ, об`єднує в організації кращих українських письменників;
1929 р. – театральний диспут за участі Леся Курбаса і Миколи Куліша, який став початком кінця для обох геніїв;
1930 р. – заборона на постановку будь-яких п`єс авторства Миколи Куліша (“97”, “Патетична соната”, “Народний Малахій”, “Мина Мазайло”, “Маклена Граса”);
1933 р. – постановка пєси “Маклена Граса ” в Березолі; ліквідація театру;
1934 р. – арешт М. Куліша та Л. Курбаса; М.Куліша засуджено до 10 років таборів на Соловках, де сидів у темниці – без права працювати на вільному повітрі і користуватись шпиталем;
1937 р. – за документами судово-слідчої справи М.Г. Куліша, особлива трійка УНКВС по Ленінградській області, постановою № 83 від 9 жовтня 1937 року винесла йому смертний вирок – розстріл!
1956 р. – реабілітовано за відсутності складу злочину!

Бібліографія статей

(Подано у зворотній хронології)

2012

Україна. Верховна Рада. Про відзначення 120-річчя з дня народження Миколи Куліша [Текст] : постанова Верховної Ради від 15 березня 2012 року N 4518-VI // Голос України. - 2012. - 27 бер. (№55). - С. 3.

Косинська Ю. Трагічна соната його життя [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2194/169/78127/: 120 років тому народився Микола Куліш - один із засновників нового українського театру, викривач соціальних та ідеологічних ілюзій, який, як і герої його творів, став жертвою більшовицького терору / Ю. Косинська // Україна молода. - 2012. - 18 груд. (№189). Першими творчими спробами Миколи Куліша були вірші. Потім настала черга оповідань для дітей. Він, автор українського букваря «Первинка» і книги для читання в початковій школі, щиро перейнявся дитячою тематикою. Але, як свідчили сучасники, несподівано для самого себе по–справжньому виявив свій талант у драматургії

Кущ, Павло. Здрастє, я дуже ваша тьотя! [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/articles/zdrastye-ya-duzhe-vasha-totya/: на сцені Донецька - одна з найкращих п’єс Миколи Куліша/ Кущ, Павло // Урядовий кур`єр. - 2012. - 8 груд. (№227). - С. 19. Написана у 1928 році комедія «Мина Мазайло» вже наступного року вийшла окремою книжкою і була поставлена на сцені - в Театрі імені Т. Шевченка Дніпропетровська, в харківському «Березолі» Леся Курбаса, в Театрі імені Франка в Києві, яким керував Гнат Юра, а також в інших містах, серед яких був і Маріуполь Донецької області. Прем’єру знакового спектаклю в Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі готували, орієнтуючись на згадану сумну дату 75-річної давнини, а також до 120-річчя від дня народження Миколи Куліша, що припадає на 18 грудня. Донеччани запропонували глядачам свій варіант: «Тьотя Мотя прієхала…».

Ситченко, Борис. "Нармахнар, Хурина і Мазєнін: комедії і трагедії Миколи Куліша" [Текст] / Ситченко, Борис // Літературна Україна. - 2012. - 13 груд. (№48). - С. 3. Назва виставки, яку відкрили в Харківському літературному музеї, стала своєрідним мотто низки заходів, приурочених до 120-літнього ювілею видатного драматурга в столиці на Лопані. Власне переїзд до Харкова відіграв важливу роль у становленні автора успішної п'єси "97" і як президента ВІльної академії пролетарської літератури, і як - насамперед - реформатора української драматургії

Цимбал, Галина. Віддайте йому заслужене ним  [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/articles/vi-serjozno-chi-po-vkrayinskomu/ / Цимбал, Галина // Урядовий кур`єр. - 2012. - 20 груд. (№235). - С. 12. Видатний український письменник, драматург, педагог, редактор, громадський діяч Микола Куліш прожив усього 45 років, бо на злеті його вбила куля в соловецьких таборах. Ця сама куля обірвала життя і його друга й однодумця - режисера світового рівня Леся Курбаса. Їх привезли в урочище Сандармох (Карелія) під № 174/175, зв’язали спинами і вистрелили один раз. Але й досі цю кулю згадує і відчуває все українське мистецтво. За 1923-1934 роки Микола Куліш встиг написати 15 п’єс. А Лесь Курбас у театрі «Березіль» поставив його п’єси «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Маклена Граса». А ще за його підтримки ставили «Комуну в степах» і «97». Аби не заборони реперткому, в цьому театрі були б втілені комедії «Отак загинув Гуска», «Хулій Хурина», драми «Зона», «Закут», «Вічний бунт», «Патетична соната». Відзначили 120-річний ювілей видатного письменника Миколи Куліша на його батьківщині - Херсонщині. Центральною подією ювілейних заходів став мистецький вечір «Розстріляна доля».

Шевченко, Тетяна. Ушанували драматурга [Текст] / Шевченко, Тетяна // Літературна Україна. - 2012. - 13 груд. (№48). - С. 3. Упродовж 7-9 грудня на Херсонщині відбулися заходи з нагоди 120-річчя від дня народження письменника, режисера, драматурга Миколи Куліша

Шпак, Віктор. «Ви серйозно чи по-вкраїнському?» [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/articles/vi-serjozno-chi-po-vkrayinskomu/: це запитання талановитого драматурга Миколи Куліша, 120-річний ювілей якого ми відзначаємо, стосується кожного, кому болить доля рідного краю / Шпак, Віктор // Урядовий кур`єр. - 2012. - 20 груд. (№235). - С. 12. Так само, як російська література за всім відомим образним висловом «виросла із «Шинелі» Гоголя», вся драматургія радянської доби веде свій початок від п’єси «97» Миколи Куліша. Її автора виважений в оцінках Юрій Смолич згодом назвав «талантом світового масштабу», рівного якому на той час не було на теренах СРСР

2010

Сюндюков, Ігор. Українофобія під скальпелем сатирика [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/ukrayinofobiya-pid-skalpelem-satirika: комедія Миколи Куліша «Мина Мазайло» в контексті сьогодення / Сюндюков, Ігор // День. - 2010. - 12 лют.(№24). Один з визначних творів найбільшого українського драматурга ХХ століття Миколи Гуровича Куліша, комедія «Мина Мазайло», була завершена автором у грудні 1928 року, а вже за чотири місяці її було поставлено на сцені знаменитого театру «Березіль». П’єсі одразу було дано найвищу репертуарну категорію «А», її рекомендовано до показу в усіх театрах України (унікальний випадок в житті Куліша!). Проте вже наступного, 1930 року, комедію, яка стала вже явищем життя й набула величезної популярності, було у жорстких висловах кваліфіковано як «махрово націоналістичну» і терміново знято з репертуару. Чому?

2008

Голобородько, Ярослав. Микола Куліш: творчість долі й доля творчості [Електронний ресурс] = http://eureka.ucoz.ua/publ/165-1-0-585 / Голобородько, Ярослав // Сайт "Віртуальний підручник з української літератури "Еврика!". - 2008. - 6 груд. На початку творчого життя Куліш не ставив перед собою великих і масштабних цілей, проте досяг їх. Він був від природи багатогранно обдарованою особистістю: талановитим військовим, громадським діячем, газетярем і редактором, публіцистом, діячем української освіти, соціальним педагогом, нарисовцем і прозаїком, полемістом, естетиком і теоретиком художньої культури, літератури, організатором літературного процесу в Україні. Але насамперед Микола Куліш – драматург, творчість якого відкрила нові напрямки у розвитку світового драматичного мистецтва ХХ і ХХI століть

Матющенко, Анжела. У тіні Куліша: риси експресіонізму в українській драматургії 1920-х р. [Текст] / Матющенко, Анжела // Слово і час. - 2008. - №12. - С. 14-19. У вітчизняних дослідженнях української драматургії 1920-1930-х років склалася традиція зараховувати до такого потужного світового авангардного напряму, як експресіонізм, насамперед п'єси Миколи Куліша, проте останніми роками з'явилася й інша тенденція. Зокрема, у монографії "Український літературний авангард"(2004) донецька дослідниця Анна Біла доводить, що в українському мистецтві 1920-1930-х рр. лише творчість Леся Курбаса та Олександра Довженка вповні належали до експеріонізму як цілісного філософсько-естетичного напряму. А п'єси М.Куліша, і тим більше - Якова Мамонтова, Івана Дніпровського та інших українських драматургів, лише використовували зовнішні прийоми експресіоністського письма. Авторка статті, полемізуючи з цим твердженням, аналізує драму М.Івченка "Повідь" та п'єси І.Дніпровського, акцентуючи в них не лише формально-стильові, а й світоглядні риси експресіонізму

Сюндюков І. Черепок із попелом [Текст] : Трагедія «97» та хресний шлях Миколи Куліша / І. Сюндюков // День. - 2008. - 29 лист. (№218). - С. 7. Він писав правду. Й хоч, звичайно, мав власні, породжені тяжким життєвим досвідом ідеї та переконання, - первісною, «базовою» річчю була для нього передусім сувора правда життя, а не будь-яка, хай навіть надправильна, доктрина. Микола Гурович Куліш (1892 - 1937), видатний драматург світового рівня, один із найяскравіших творців незабутнього українського «розстріляного Відродження», був людиною рідкісного обдарування: він вмів чути трагічну симфонію епохи. І вмів винятково яскраво відтворювати її

2006

Шишко О. Ім'я і його носій [Текст]: Матеріали до інтеграційного вивчення драми Миколи Куліша "Мина Мазайло" / О. Шишко // Дивослово. - 2006. - № 4. - С. 5-10

2005

Голобородько Я. Геніальний тріумвірат [Текст]: Лесь Курбас, Микола Куліш, Мар'ян Крушельницький / Я. Голобородько // Дивослово. - 2005. - №11. - С. 33-41. В статті розглядається вплив Леся Курбаса, Миколи Куліша та Мар'яна Крушельницького на розвиток і тенденції драматургії, театру та драматичної культури

Шаповал Ю. Фатальний бренд [Текст]: 70 років тому, у 1935 було сфабриковано "Справу боротьбистів" / Ю. Шаповал // День. - 2005. - 19 лют.(№30). - С. 7. Отже, боротьбисти. Хто вони? Історію фабрикації «справи боротьбистів» неможливо правильно зрозуміти поза контекстом розпочатого Сталіним у 1932 - 1933 роках послідовного наступу на політику «коренізації», у тому числі на «українізацію».

2004

Бєлянський, Дмитро. Остання адреса - Соловки [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/ostannya-adresa-solovki: у видавництві «Сфера» вийшло друге видання книги «Остання адреса: розстріли соловецьких в’язнів із України в 1937- 1938 роках» / Бєлянський, Дмитро // День. - 2004. - 24 січ. (№14). Архівні документи НКВС, уперше опубліковані 1997 року до 60-річчя трагедії, відкрили одну з найчорніших сторінок української історії - правду про масове знищення кращих представників української інтелігенції та науки. Книга «Остання адреса» - це дійсно академічне дослідження про соловецьку трагедію 1937-1938 років. Укладачі провели величезну роботу, аби заповнити цілий пласт української історії, яку від нас ретельно приховували за грифом «Цiлком таємно». Друге видання робить цю правду доступнішою для кожного українця, а не тільки для вузьких фахівців-істориків

Скалій П. Вони свідомо йшли на смерть за Україну [Текст] / П. Скалій // Столиця. - 2004. - 13-19 серп. ( №33 ). - С. 26. Надходить 13-а річниця незалежності України. В ці дні згадуємо імена тих,що починали боротьбу за державну самостійність України

Твори М. Куліша із фондів МСМБ “Молода гвардія”

Куліш, Микола Гурович. Твори в 2-х т. [Текст].: П'єси / Куліш, Микола Гурович ; Упорядк. та вступ. ст. Л.С.Танюка. - К.: Дніпро, 1990. - 509 с.

Т.1 : П'єси / Куліш, Микола Гурович ; Упорядк. та вступ. ст. Л.С.Танюка. - К.: Дніпро, 1990. - 509 с.

Т.2 [Текст]: П'єси, статті, виступи, документи, листи, спогади про письменника / Куліш, Микола Гурович ; Сост. Л.С.Танюка. - К.: Дніпро, 1990. - 877 с.

Твори [Текст] / Куліш, Микола Гурович (1892-1937); Передм. А.Куліш; Приміт. та довідки Г.Костюка. - Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1955. - 477 с

Вибрані твори [Текст] / Куліш, Микола. - Харків: Ранок; Веста, 2004. - 320 с. - (Програма з літератури). - Духовний подіум Миколи Куліша /Я.Ю.Голобородько: с.3.

Вибрані твори [Текст]  / Куліш, Микола; Упорядкування текстів, передмова Я.Ю.Голобородько. - Харків : Ранок; Веста, 2005. - 400 с.

Маклена Граса : П'єси[Текст]  / Куліш, Микола Гурійович. - Х.: Фоліо, 2007. - 318 с.

Мина Мазайло : Посібник [Текст] / Авт.-уклад. В.В.Паращич. - Х.: Ранок, 2001. - 64 с.

П'єси [Текст] / Післям. Д.Вакуленко. - К. : Дніпро, 1983. - 334 с

П'єси [Текст] / Уклад. А.Я.Бельдій; Під ред. Л.П.Марченко; Худож. І.М.Галушка. - К.: Наукова думка, 1998. - 304 с.

П'єси [Текст] / Уклад. А.Я.Бельдій; Під ред. Л.П.Марченко, Н.М.Отрох; Худож. І.М.Галушка. - К.: Наукова думка, 2001. - 368 с.

Література про М.Куліша

На закритому судовому слуханнi 27 березня 1935 року  велику групу "нацiоналiстiв", серед них i М. Кулiша, засудили на 10 рокiв спецтаборiв. Окрiм стандартних, у таких випадках звинувачень, Кулiшевi iнкримiнували ще й членство в ОУН.
Пiд час вiдбуття покарання М. Кулiш, як "особливо небезпечний злочинець", утримувався в спецiзоляторi без права працювати на вільному повітрі і користуватись шпиталем.
Iз архiвних документiв вiдомо, що "особлива трiйка" УНКВД Ленiнградськоi областi постановою ч. 83 вiд 9 жовтня 1937 р. засудила видатного драматурга до розстрiлу.

Бернадська, Ніна Іванівна. Українська лiтература ХХ століття [Текст]: навч. посiб. для старшокл. та вступників до вищих навч. закладів / Бернадська, Ніна Іванівна. - Вид. 3-тє, стереотип. - К.: Знання-Прес, 2006. - 271 с.

Гречанюк, Сергій. На тлі XX століття [Текст] : Літературно-критичні нариси / Гречанюк, Сергій. - К. : Рад. письменник, 1990. - 311 с.

Гринишина, Марина. Театр української драматургії [Текс]: сучасна та класична українська п'єса на сценах театрів у 1930-рр. / Гринишина, Марина. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 303 с.

Гроно нездоланих спiвцiв [Текст]: лiтерат. портрети укр. письменникiв ХХ ст., твори яких увiйшли до оновлених шк. програм: Навч. посiб. / Упоряд. В.I.Кузьменко. - К.: Укр. письменник, 1997. - 288 с.

Дніпрова хвиля [Текст]: хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / За ред. П.П.Кононенка. - К.: Радянська школа, 1989. - 752 с.

Живиця [Текст]: хрестоматiя української літератури ХХ ст. у 2-х кн. Кн.1 / За ред. М.М.Конончука; Упоряд. М.М.Конончука, Н.І.Бондар, Т.І.Конончук; Вступ. ст. П.П.Кононенка. – К.: Твiм iнтер, 1998. - 720 с.

Жертвы репрессий [Текст]: репрессии 20-х - начало 50-х годов в Украине / Авт. кол.: Ю.С.Шемшученко, А.Н.Мироненко, В.И.Пристайко. - К. : Юринформ, 1993. - 277 с.

З порога смерті... [Текст]: письменники України - жертви сталінських репресій / Упор, передм. О.Г.Мусієнко. - К: Радянський письменник, 1991. - 494 с.

Зеров, Микола Костьович. Твори в 2-х т. [Текст] Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Зеров, Микола Костьович ; Упорядк. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. - К. : Дніпро, 1990. - 601 с

Золотий гомiн [Текст]: Українська література: хрестоматія для 11 кл. середн. шк. / Упоряд. О.С.Непорожнього; Худож. В.В.Чуприніна; Вступ. ст. С.Тельнюка, Л.Новиченка, Л.Танюка та ін. - К. : Освiта, 1995. - 624 с.

Історія української літератури ХХ століття [Текст]: У 2 кн.: Пiдручник. Кн.1 : перша половина ХХ столiття / За ред. чл.-кор. НАН України В.Г.Дончика. - К. : Либiдь, 1998. - 464 с

Киселев И. Встречи с современником [Текст]: драматурги Украины / И. Киселев ; Пер. с укр. Л.Скорино. - М. : Советский писатель, 1979. - 407 с.

Краса і сила українського слова. Хрестоматійні тести ХХ століття [Текст]: навчальний посібник за програмою 11 класу / Упорядник і автор Юлія Солод. - К. : Світло знань, 1988. - 608 с.

Красильникова, Ольга Василівна. Історія українського театру ХХ сторіччя [Текст] / О.В. Красильникова ; Під ред. С.В.Головка, Т.В.Янголя. - Репринт. вид. - К.: Либідь, 1999. - 208 с.

Кузякіна Н. П'єси Миколи Куліша [Текст] : літературна і сценічна історія / Н. Кузякіна. - К. : Радянський письменник, 1970. - 456 с.

Лавріненко, Юрій. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933 [Текст]: поезія-проза-драма-есей / Лавріненко, Юрій ; Упорядкув., передм., післям. автора; Післямова Є.Сверстюка. - П'яте видання. - К.: Смолоскип, 2007. - 976 с.

Міністерство культури УРСР, КДІТМ ім І.К.Карпенка-Карого. Театральна культура [Текст]: Республіканський міжвідомчий науковий збірник: (Вид. з 1966 р.) / Відп. ред. Р.Я.Пилипчука та інш.; Худ. Ю.В.Бойченка. - К. : Мистецтво, 1984. - 118 с.
Мегела, Іван. У світі вічних образів [Текст] : статті, лекції, відгуки / Мегела, Іван. - К. : Вадим Карпенко, 2006. - 392 с.
Микола Куліш //Усе для школи. Українська література [Текст]: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тексти: 11 кл. - К., Львів, 2001

Нові імена в програмі з української літератури [Текст] : посібник для вчителя / Упоряд. В.Я.Неділько. - К. : Освiта, 1993. - 351 с.

Павличко, Соломiя Дмитрiвна. Теорія лiтератури [Текст] / Павличко, Соломiя Дмитрiвна ; Упоряд. В.Агеєва, Б.Кравченко. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 680 с.

Піскун, Іван Романович. Український радянський театр [Текст]: нарис / Піскун, Іван Романович ; Ред. Л.Нагорної; Худ. Б.Бродського. - К. : Держ. вид-тво образ. мист-тва і муз. літ-ри, 1957. - 83 с.

Смолич, Юрій Корнійович. Твори у 8-ми т. [Текст] . Т.7 : розповіді про неспокій: Художньо-публіцистичні оповідання та нариси / Смолич, Юрій Корнійович ; Упорядк. О.Г.Смолич; Під ред. та прим. К.П.Волинського; Худож. С.П.Савицький. - К. : Видавництво художньої літератури "Дніпро", 1986. - 702 с.

Солод, Юлія Дмитрівна. Українська література - ХХ: погляд на межі тисячоліть [Текст]: навчальний посібник за програмою 11 класу / Солод, Юлія Дмитрівна. - 2-ге вид. , виправлене, доповнене. - К. : Світло знань, 1999. - 448 с.

Українське слово [Текст] : хрестоматiя укр. лiтератури та лiтературної критики ХХ ст. (у трьох книгах): Навчальний посібник. Кн.1 / Упоряд. В.Яременко, Є.Федоренко; Вступ. ст. В.Яременка, Є.Федоренка. - К. : Рось, 1994. - 704 с.

Уліщенко, Андрій. Українська література: Хрестоматія : посібник для 11кл. / Уліщенко, Андрій. - Харків : Світ дитинства, 2004. - 848 с.

Усі письменники і народна творчість [Текст] : довідник. - К.: Майстер-клас, 2008. - 864 с.

Чечель, Наталія Петрівна. Українське театральне відродження [Текст] : західна класика на українській сцені 1920-1930-х рр. Проблеми трагедійної вистави / Чечель, Наталія Петрівна ; Під ред. Я.Зубко; Худож. Є.Муштенко; Фото О.Хитрова. - К. : Наукова думка, 1993. - 144 с.

Обкладинка книги Наталі Кузякіноїпро М. Куліша. Траєкторії доль.

WEB-ліографія

Коцарев, Олег Микола Куліш через російські окуляри [Електронний ресурс] /”Друг читача” – Електрон. дані. - Київ, 2012.- Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/14530  - Загол з титул. екрану. - Мова: укр. – Останнє поновлення: 2012

Голобородько Я. Ю. Портретографія духу [Електронний ресурс]:життєві й мистецькі колізії Миколи Куліша. «Міністерство освіти і науки України. Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» - Електрон. дані. - Київ, 2012.- Режим доступу:http://www.library.kherson.ua/young/tavrica/Goloborodko/KULISH.htm - Загол з титул. екрану. - Мова: укр. – Останнє поновлення: 2012

Вшанування пам’яті драматурга

“Українська голгофа” в Урочищі Сандармох, свідок “розстріляного відродження” пам’ятає останні хвилини життя двох геніїї в українського театру  Миколи Куліша та його друга Леся Курбаса

На вшанування пам’яті про Миколу Куліша: у 1990 році Херсонському обласному академічному музично-драматичному театру було присвоєно ім’я видатного українського драматурга;
- у 1992 році на честь 100-річчя організовано театральний фестиваль за п’єсами Миколи Куліша;
-у 1994 році  відкрито пам’ятники у Чаплинці і Цюрупинську,  музей у Чаплинці;
- присвоєно ім’я Чаплинській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3;
- засновано обласну літературну премію, яка присуджується за кращий драматичний твір; літературне об’єднання,  назване на честь письменника "Кулішева криниця", протягом багатьох років діє на базі  бібліотеки ім. Олеся Гончара.

http://kharkiv-nspu.org.ua/archives/1731   Науково-практична конференція «Микола Куліш: Тексти. Вистави. Інтерпретації»

Вшанування пам’яті М.Г.Куліша

09 грудня 2012 року, з нагоди святкування 120-річчя Миколи Куліша, делегація представників Херсонської організації національної спілки письменників України  відвідала пам’ятні місця Херсонщини, які пов’язані з життям і творчістю відомого українського драматурга.

Так, в смт. Чаплинка, де народився славнозвісний письменник, привітно і гучно зустрічав гостей разом зі шкільним оркестром педагогічний колектив Чаплинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3, яка носить ім’я славетного земляка - Миколи Куліша.

Присутні вшанували пам’ять письменника, поклавши до його погруддя квіти, та дізналися, що вже багато років поспіль учні школи проводять пошукову роботу, щоб якомога більше дізнатися інформації про життєвий і творчий шлях цієї великої людини. На стінних стендах школи знаходяться старі родинні фото сім’ї Кулішів  та матеріали, які школярам вдалось відшукати та розмістити у книзі «Наш земляк - Микола Куліш».

Після чого делегація відвідала Цюрупинську гімназію, де вчився Микола Куліш, і вшанувала його пам’ять покладанням квітів до пам’ятника, а також районний краєзнавчий музей, у якому прослухали історію його життя на рідній землі.

Давно пішов з життя великий письменник – Микола Куліш, але й досі пам’ятають і вшановують те, якою він був талановитою, щирою, та мислячою людиною, драматургом, що із невеликою кількістю однодумців подарував своєму народові геніальні п’єси, легкі за формою та глибокі за суттю, почавши  принципово нову сторінку в розвитку театрального мистецтва.

http://www.library.kherson.ua/young/tavrica/kulish/mkulish_12.htm Офіційний сайт Херсонської обласної державної адміністрації

Кулішеві дні на Херсонщині

7 грудня 2012 року вся Україна відзначала 120-ту річницю з дня народження  Миколи Гуровича Куліша - видатного українського драматурга, громадського діяча, освітянина, творчість якого відкрила нові напрямки в розвитку світового драматичного мистецтва XX століття. Урочисті заходи відбулися у всіх регіонах України, які пов’язані з різними періодами життя і творчої діяльності митця –  на Київщині, Харківщині, Херсонщині.

Як довго степ чекав на цю хвилину,
І  небеса. І води Сиваша…
Здолавши смуток, порадій, Чаплино,
З повернення Миколи Куліша.
/ Микола Братан /

З 7 по 9 січня 2012 року на базі  Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру відбулися заходи з відзначення дня народження нашого земляка, уродженця с. Чаплинка Херсонської області.
Херсонська обласна універсальна бібліотека ім. Олеся Гончара  долучилась до процесу вшанування пам’яті: для всіх гостей була підготовлена та презентована книжково-ілюстративна виставка «Траєкторія долі Миколи Куліша», мета якої  - показати творчий доробок українського митця, розкрити його внесок у розвиток драматично-театрального мистецтва початку ХХ століття. На виставці були представлені як власне твори Миколи Куліша, так і матеріали  про життєвий та творчий шлях українського драматурга, літературознавчі розвідки.

Обкладинка книги Миколи Куліша "П'єси" (Херсон, 2012)

Заходи розпочалися 7 грудня 2012 року  - у театральному кафе відбулась презентація книги Миколи Куліша «П’єси». Це вже шоста книга серії «Літературні скарби Херсонщини», в якій представлені п’єси  «Мина Мазало», «Маклена Граса», «Патетична соната», «97», «Народний Малахій», що увійшли у золотий фонд нашої літератури та йдуть на сценах театрів багатьох країн. Хочеться зазначити, що ця книга є першим виданням драматичних творів письменника, яке було надруковано саме на Херсонщині.

Серед присутніх на заході були гості з Києва – народна артистка України Лариса Миколаївна Кадирова, академік Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства Неллі Миколаївна Корнієнко, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», головний редактор Інтернет-видання «Літакцент» Володимир Панченко.

Неллі Миколаївна Корнієнко зробила акцент на останніх літературознавчих дослідженнях, присвячених Миколі Кулішу.

Лариса Кадирова у своєму захоплюючому виступі розповідала про свої ролі, які вона виконувала в театральних постановках п’єс Миколи Куліша, будучи   актрисою Театру ім. М. Заньковецької (м. Львів) та  Національного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ).
Володимир Панченко представив присутнім нову книжку, присвячену творчості Миколи Гуровича Куліша – «Траєкторії доль».  Авторка книжки  - Наталя Кузякіна.  Наталя Борисівна Кузякіна - відомий український літературознавець, театрознавець, літературний критик. До видання увійшли монографія «Доля Миколи Куліша», над якою авторка працювала в останні роки життя, а також цикл наукових розвідок, що на широкому архівному матеріалі розгортають драму письменника після того, як його було репресовано. Водночас сторінки книги дають змогу скласти уявлення і про траєкторію долі самої Наталі Кузякіної, чия наукова творчість є вагомим здобутком українського літературознавства XX століття. З книгою можна буде ознайомитись у відділі краєзнавчих документів та бібліографії Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара.

Також на заході було присуджено обласну літературну премію ім. Миколи Куліша, яку в цьому році отримав член Херсонської обласної організації національної спілки  письменників України Віктор Андреєв за поетичну збірку «Повернення до осені». Зазначимо, що після закінчення заходу  кожен з присутніх отримав в подарунок нове видання творів Миколи Гуровича Куліша.

Оксана Токовило

Докладніше на: http://krai.lib.kherson.ua/news_13_12_2012.htm

Вшанування пам’яті драматурга В МСМБ “Молода гвардія”

Відкриття літературної зустрічі до ювілею драматурга в молодіжній бібліотеці.
Вступне слово директора Галини Борисівни Конашко.

«Віртуальна екскурсія життям Миколи Куліша»,
підготовлена і проведена бібліотекарем читальної зали Надією Сироватко

Інтернет-ресурси

http://www.day.kiev.ua - сайт газети «День»
http://www.ukurier.gov.ua - електронна версія газети «Урядовий кур’єр»
http://www.dt.ua - сайт Міжнародного суспільно-політичного тижневика «Дзеркало тижня»
http://www.vechirka.kiev.ua - електронна версія газети «Вечірній Київ»
http://www.umoloda.kiev.ua - електронна версія газети «Україна молода»
http://kreschatic.kiev.ua - сайт газети київської міської ради «Хрещатик»
http://www.golos.com.ua - сайт газети «Голос України»
http://hokm.ks.ua/chas/192-do-juvileju-mikoli-kulisha.html Постать М. Куліша в українській драматургії доби «Розстріляного відродження».Херсонський музей
http://www.library.kherson.ua/young/tavrica/kulish/mkulish_vidukladacha.htm Куліш М. Г.
http://www.osvita.org.ua/referat/culture/4423/  Микола Куліш та його зв’язок з театром “Березіль”
http://www.osvita.org.ua/referat/linguistics/3266/ Курбас, Куліш, Крушельницький – коло друзів-творців
http://www.osvita.org.ua/referat/literature/3681/ Життя і творчий шлях Миколи Куліша
http://www.osvita.org.ua/referat/literature/4210/ Укpаїнське село 20-х pоків у п'єсах Миколи Куліша.
http://www.slideshare.net/IgorBelovskyy/97-6016512#btnNext 10 п' єс Миколи Куліша.
http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=55 Сучасник поколінь прийдешніх
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-BBA39FF7D82A  Острів знань про Куліша
http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=180 МИКОЛА КУЛІШ
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/kulish_m2.txt  Микола Кулiш
http://kharkiv-nspu.org.ua/archives/1731   Науково-практична конференція «Микола Куліш: Тексти. Вистави. Інтерпретації»
http://www.ukrlit.vn.ua/making/ta0rnj.html Микола Куліш - геній української драматургії
http://doctrina.16mb.com/articles.php?rub=8&num=37 Мина Мазало. Текст п’єси.
 

Бібліографи-укладачі: Мілашенко Т.І.
Фоміна Н.І.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ