Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Симфонія любові та смерті М.О. Врубель

Поділіться цією сторінкою:

До 150-річчя від дня народження М. О. Врубеля

Тематичний бібліографічний покажчик

«Він був сам демон, прекрасний янгол, для якого світ був нескінченною радістю та нескінченною мукою»
О.М. Бенуа

У березні 2006 року виповнилося 150 років від дня народження видатного художника Михайла Олександровича Врубеля.
Видатний, відомий, загадковий…

Творчість Михайла Врубеля глибока, змістовна і складна.

Художника завжди хвилювали високі мистецькі і життєві ідеали, великі людські пристрасті і почуття. Його мистецтво далеке від байдужого сприйняття навколишнього світу. Творчі ідеали Врубеля формувалися в суворих умовах того часу, у який йому випало жити, і він не міг уникнути його кричущих протиріч. Врубель не відмежовувався від дійсності, своїм мистецтвом відображав її, несучи в собі риси епохи.

Народився 5 березня 1856 року в Омську у родині військового юриста. Мешкав у Петербурзі, Саратові, Одесі, де займався малюванням із приватними вчителями та в мистецьких школах.
1874 року вступає до Петербурзького університету, а з 1880 року — вільний слухач Академії мистецтв.

Значна частина життя Врубеля пов'язана з Києвом, який він відвідував 1897, 1900, 1901 рр. Саме тут у повноті розкривається талант майстра: він виконує розписи Кирилівської церкви, робить ескізи живописного оздоблення Володимирського собору, які на жаль, були відхилені, вперше звертається до теми Демона. У Києві Врубель пише чимало своїх творів, серед яких «Гамлет і Офелія», «Демон», «Дівчинка на тлі персидського килиму», «Східна казка», «Воскресіння», «Натурниця в обстановці Ренесансу». З усіх-усюд художник повертається на береги Дніпра, і це зрозуміло, якщо згадати, що дружиною художника стала киянка, Надія Забіла.

1886 року в Женеві Врубель одружився з Н.І.Забілою, але вже 1902 року його спіткають перші напади психічної хвороби.

1910 року Великий художник закінчив свій земний шлях, поховали його у Петербурзі

Матеріали про життя і творчість

Алленов, М.М. Русское искусство Х — начала ХХ века: Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика / М. М. Алленов, О. С. Евангулова, Л. И. Лифшиц; Рецензенты  Г. Ю. Стернин, А. И. Комеч. — М.: Искусство, 1989. — 480 с.: ил. 

Алпатов, Михаил. Живописное мастерство Врубеля / Алпатов, Михаил, Анисимов, Григорий. — М.: Лира, 2000. — 232 с.: 32 фотоил. — Списик иллюстраций, рекомендованных М. Алпатовым: с.223; Список иллюстраций в книге: с.230.

Бенуа, Александр Николаевич. История русской живописи в ХIХ веке / Бенуа, Александр Николаевич; Сост., вступ. ст., коммент. В. М. Володарского. — М.: Республика, 1995. — 448 с.: ил.

Врубель: Альбом / Составитель  М. Ю. Герман; Авторы каталога А. А. Гайдук, Н. А. Сеньковская, Т. В. Свенторжецкая, Н. И. Уварова. — Ленинград: Аврора, 1989. — 264 с.: ил. 

Врубель: Переписка, воспоминания о художнике / Составитель  Э. П. Гомберг-Вержбинская, Ю. Н. Подкопаева. — М., Ленинград: Искусство, 1963. — 364 с.: ил. 

Государственная Третьяковская галерея: История и коллекции / Под ред. И. И. Никоновой. — М.: Искусство, 1986. — 448 с.: іл.

Даниель, Сергей. От иконы до авангарда: Шедевры русской живописи / Даниель, Сергей. — Санкт-Петербург: Азбука, 2000. — 368 с.: ил.

Дмитриева, Нина Александровна. Врубель: Жизнь и творчество / Дмитриева, Нина Александровна; Художник  С. Мухин. — М.: Детская литература, 1988. — 143 с.: ил. 

История русского искусства: Учебник. Т. 2; Кн. 2 : Искусство конца ХІХ — начала ХХ века / Под редакцией М. Б. Милотворской. — М.: Изобразительное искусство, 1981. — 288 с.: ил. — Ил: с. 216

Киевский музей русского искусства: Фотопутівник. — К.: Мистецтво, 1986. — 159 с.

Кирилловская церковь: Фотоальбом / Под ред.Колосветової, Л.В. — К.: Мистецтво, 1977. — 28 с.: ил. — (В пер.) 1-30. Театральная энциклопедия. Т.1 / Гл.ред.П.А.Марков. — Т.I.А-Глобус. — М.: Сов.энциклопедия, 1961. — 1152 с.

Кузьмин, Николай Васильевич. Давно и недавно / Кузьмин, Николай Васильевич. — М.: Советский художник, 1982. — 527 с.

Лавров, Дмитро Андрiанович. «Святий Київ наш великий…»: Збiрник мистецьких роздумiв / Лавров, Д. А. — К.: Криниця, 2002. — 152 с.

Михаил Врубель / Под ред. Германа, М.Ю. — Л.: Аврора, 1989. — 264 с.: ил. 

Mikhail Vrubel = Михайло Врубель / Под ред.Германа, М.Ю. — Л.: Аврора, 1985. — 260 с.: ил.

Островский, Григорий Семенович. Рассказ о русской живописи / Островский, Григорий Семенович; Рецензенты  С. Г. Капланова, О. И. Сопоцинский. — М.: Изобразительное искусство, 1987. — 360 с.: ил. 

Панорама искусств-77: Науч.-попул.сб. — М.: Сов.художник, 1978. — 311 с.: ил. 

Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл.ред. В. М. Полевой; Ред.кол.: В. Ф. Маркузон, Д. В. Сарабьянов, В. Д. Синюков(зам.гл.ред.). — Кн.I. А-М. — М.: Сов.энциклопедия, 1986. — 447 с.: ил.

Сарабьянов, Дмитрий Владимирович. История русского искусства конца ХІХ — начала ХХ века: Учебное пособие / Сарабьянов, Дмитрий Владимирович; Рецензент  Г. Г. Поспелов. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 320 с.: ил.

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы / Сарабьянов Дмитрий Владимирович. — М.: Искусство, 1989. — 294 с.: ил. 

Суздалев, Петр Кириллович. Врубель / Суздалев, Петр Кириллович; Под ред.Портновой, О.Н. — М.: Советский художник, 1991. — 368 с.: ил. 

Суздалев, Петр Кириллович. Врубель и Лермонтов / Суздалев, Петр Кириллович; Под ред.Портнової, О.Н. — М.: Изобразительное искусство, 1980. — 240 с.: ил. 

Суздалев, Петр Кириллович. Врубель: Личность. Мировоззрение. Метод / Суздалев, Петр Кириллович; Рецензенты: С. Г. Капланова, Ю. Ф. Поляков. — М.: Изобразительное искусство, 1984. — 480 с.: ил.

Суздалев, Петр Кириллович. Врубель: Проблемно-монографическое исследование / Суздалев, Петр Кириллович; Рецензент  М. А. Алленов; Составитель  М. Ф. Кисилев. — М.: Советский художник, 1991. — 368 с.: ил. 

Театральная энциклопедия. Т.1 / Гл.ред.П.А.Марков. — Т.I.А-Глобус. — М.: Сов.энциклопедия, 1961. — 1152 с.: ил.

Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка / Ж. Кассу, П. Брюнель, Ф. Клодон и др.; Науч. ред. и авт. послесл. В. М. Толмачёв; Пер. с фр. — М.: Республика, 1998. — 429 с.: ил.


Царівна-Лебідь. Масло, 1900

Бібліографічний список статей з періодичних видань

Ангелы и демоны: В 2006 году исполняется 150 лет со дня рождения Михаила Врубеля и 120 лет его шедевру «Девочка на фоне персидского ковра». В Киеве двойной юбилей будет отмечен выставкой «Демон и ангел» / Подготовила  И. П.// ELLE. — 2006.- № 4. — С. 50.Про виставку у Музеї Російського мистецтва «Демон та Ангел» — до 150 річчя від дня народження Михайла Врубеля

Белов, Д. Я пел под его росписями: В столичном музее русского искусства открылась выставка, посвященная 150-летию Врубеля/Д.Белов // Киев. ведомости. — 2006. — 20 марта (№ 58). — С.16.

Бернаскони, Е. Синдром гениев: В тайну гениальности, которую веками пытались постичь люди, проникли японские ученные. Они раскрыли причину синдрома Марфана — редкого наследственного недуга, порождающего в основном людей, одаренным высоким интеллектом: Дослідження японських вчених, властивості геніальності людей/Е.Бернаскони // Столичные новости. — 2004. — 20 — 26 лип. (№ 28). — С.17.

Герасимчук, В. Фрески Кирилівської церкви врятовані: Під час реставрації зроблено археологічне відкриття / В. Герасимчук// День. — 2005.- 15 груд.(№ 232). — С.2. Під час реставраційних робіт було зроблено археологічне відкриття: виявлено оригінальні фундаменти прибудов до Кирилівської церкви — XII та XVII століть

Ершов, А. Михаил Врубель: «Какой же красивый, однако, город…»: В марте исполнилось 148 лет со дня рождения великого художника Михаила Врубеля. Звание «великий» присвоено ему давно, и никакие перемены во вкусах не могут его отменить. А начиналась его самостоятельная художественная жизнь в Киеве: Діяльність і твори художника, огляд творчого життя/А.Ершов // Бизнес. — 2004. — № 13. — С.80 — 82.

Констанинова, К. Музейна тріщина: Директор Київського музею російського мистецтва Юрій Вакуленко: «Маріїнський палац повертає наші шедеври» / К. Констанинова// Дзеркало тижня. — 2006.- 15-21 квіт. (№ 14). — С. 16.Інтерв'ю з директором музею російського мистецтва Юрієм Вакуленко про особливості проведення унікальної виставки Врубеля, а також про поточні музейні справи

Куроленко, Н. Легенда о любви: На цій неділі виповнилось 150 років з дня народження видатного художника Михайла Врубеля/Н.Куроленко // Киев. ведомости. — 2006. — 11 марта (№ 51). — С.11.

Малак, Н. Вестник иных миров: Исполняется 150 лет со дня рождения Михаила Врубеля: Про російського художника Михайла Олександровича Врубеля/Н.Малак // Известия. Украина. — 2006. — 16 марта (№ 45). — С.10.

Савченко, О. Демон росписи: Один из величайших художников мира сформировался в Киеве: М. Врубель/О.Савченко // Киев. ведомости. — 2004. — 1 июля (№ 136). — С.8 — 9.

Стативка, Б. Фатальний образ / Б. Стативка// Культура і життя. — 2006.- 22 берез.(№ 11-12). — С. 2. Стаття присвячена творчості Михайла Врубеля (До 150-річчя з дня народження)

Янковая, О. «Очарована, околдована…»: Михаил Врубель Царевна-Лебедь. 1900г. Государственная Третьяковская галерея Москва / О. Янковая// Натали. — 2006.- № 1. — С.110-111.Дещо з історії створення картини «Царівна-Лебідь»

Тематичний покажчик Інтернет — сайтів

http://vrubel.narod.ru/ ВрубельВрубель — Биография и Галерея Врубель — Биография и Галерея Биографический очерк и Произведения

http://www.silverage.ru/paint/vrubel/vrubel_bio.html Михаил Врубель, живопись, Мир искусства

http://www.peoples.ru/art/painter/vrubel/ Михаил Врубель (Mihail Vrubel) биография, фотографии и жизнь

http://www.hronos.km.ru/, http://hronos.km.ru/biograf/vrubel Проект розрахований на знайомства з світовою історією та культурою

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ