Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Бібліограф, письменник, культурний діяч» (До 110 - річчя Валеріана Підмогильного)

Поділіться цією сторінкою:

/До 110 - річчя Валеріана Підмогильного/

Зміст

Від укладача

Шановні користувачі !

Пропонуємо ознайомитись з матеріалами, присвяченими талановитому і цікавому українському прозаїку 20-х років ХХ століття – Валер'яну Підмогильному. Цей покажчик – спроба альтернативного бібліографічного путівника його творчості. Особливу увагу зверніть на подану вебліографію. Обширно представлена вона (Обширна вебліографія) допоможе вам заглибитись у аспекти діяльності та особистість Валер'яна Підмогильного на новому рівні.

Валерiан Пiдмогильний (1901-1937)

http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/pidmohylnyy1.txt

Твори В.Підмогильного

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Історія пані Ївги [Текст]: Оповідання, повість: Для серед. та старш. шк. віку / Підмогильний, Валер'ян Петрович; Передм. та прим. В.Коцюка; Худож. О.Набока. - К.: Веселка, 1991. - 173 с

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Місто [Текст]: Роман та оповiдання: Для ст. шкiльного вiку / Підмогильний, Валер'ян Петрович ; Худ. оформ. Н.Соснiної. - К.: Веселка, 1993. - 351 с.: iл. - (Шкiльна б-ка). - Шевчук, В. Екзистенцiальна проза Валер'яна Пiдмогильного: с.5.

Підмогильний, Валеріян. Місто: Роман / Підмогильний, Валеріян; Видано Українською вільною Академією Наук у США і Науковим Товариством Ім. Шевченка В Америці за матеріяльною допомогою Східно-Європейського Фонду. - Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1954. - 301 с.

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Невеличка драма [Текст]: Роман, повісті / Підмогильний, Валер'ян Петрович; Передм. К.П.Фролової; Худож. В.І.Хворост. - Дніпропетровськ: Промінь, 1990. - 326 с.

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Оповідання, повість, романи [Текст] / Підмогильний, Валер'ян Петрович; Передм., упоряд. та прим. В.О.Мельника; Худож. І.Г.Динник. - К.: Наукова думка, 1991. - 800 с.

Література про В.Підмогильного

Гроно нездоланих спiвцiв [Текст]: Лiтерат. портрети укр. письменникiв ХХ ст., твори яких увiйшли до оновлених шк. програм: Навч. посiб. / Упоряд. В.I.Кузьменко. - К. : Укр. письменник, 1997. - 288 с.

Досвід кохання і критика чистого розуму : Валер'ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій / Упоряд. О.Галета. - К.: Факт, 2003. - 432 с

Історія української літератури XX століття [Текст]: Навчальний посібник. Кн.1: 1910-1930-ті роки / Під ред. В.Г.Дончика, В.П.Агеєвої, Ю.І.Ковальова. - К.: Либідь, 1993. - 784с.

Живиця [Текст]: Хрестоматiя української літератури ХХ ст. у 2-х кн. Кн.1 / За ред. М.М.Конончука; Упорядк. М.М.Конончука, Н.І.Бондар, Т.І.Конончук; Вступ. ст. П.П.Кононенка. - К.: Твiм iнтер, 1998. - 720 с.

Лавріненко, Юрій. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія-проза-драма-есей / Лавріненко, Юрій; Упорядкув., передм., післям. автора; Післямова Є.Сверстюка. - П'яте видання. - К.: Смолоскип, 2007. - 976 с

Нові імена в програмі з української літератури [Текст]: Посібник для вчителя / Упоряд. В.Я.Неділько. - К.: Освiта, 1993. - 351 с

Павличко, Соломiя Дмитрiвна. Теорія лiтератури [Текст] / Павличко, Соломiя Дмитрiвна; Упоряд. В.Агеєва, Б.Кравченко. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 680 с.

Смолич, Юрій Корнійович. Твори у 8-ми т. [Текст]. Т.7: Розповіді про неспокій: Художньо-публіцистичні оповідання та нариси / Смолич, Юрій Корнійович; Упорядк. О.Г.Смолич; Під ред. та прим. К.П.Волинського; Худож. С.П.Савицький. - К.: Видавництво художньої літератури "Дніпро", 1986. - 702 с.

Тарнавський, Максим. Між розумом та ірраціональністю: Проза Валер'яна Підмогильного / Тарнавський, Максим. - К.: Пульсари, 2004. - 232 с.

Усі письменники і народна творчість: Довідник. - К.: Майстер-клас, 2008. - 864 с.

Українська лiтература. 10 клас: Валер'ян Пiдмогильний. - К.: Всеувито, 2001. - 72 с.

Хрестоматія української літератури ХХ століття [Текст]: Життя і творчість / Упоряд. Є. В. Федоренко, П. Маляр. - 2-ге, доп. й перероб. - Нью-Йорк: Видавництво Шкільної Ради при УККА, 1997. - 400 с.

Бібліографія статей з періодичних видань

(подана у зворотній хронології

2011

Рижков В. Письменник із покоління, що билося під Крутами [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/302351: до 110-річного ювілею Валер'яна Підмогильного стали відомі нові факти з його біографії / В. Рижков // День. - 2011. - 4 лют.(№19-20). - Забуті сторінки життя одного з найталановитіших представників Розстріляного Відродження стали відомі завдяки пошукам дніпропетровського журналіста й краєзнавця Миколи Чабана. Про це він розповів «Дню» напередодні ювілею письменника

2010

Рижков, Вадим. «Любити можна лише те, що знаєш» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/301504 : Микола Ч абан про те, як він відкриває Україну / Рижков, Вадим // День. - 2010. - 2 лип. (№114). До піввікового ювілею Миколи Чабана в Дніпропетровську було видано бібліографічний довідник, у якому зазначено півтори тисячі позицій - від товстелезних видань до газетних статей. Про долю діячів «розстріляного Відродження» в інтерв'ю з Миколою Чабаном. Виявилося, що існує ціле покоління забутих людей нашого краю - представників інтелігенції, які активно діяли в 20—30-і роки ХХ ст., але загинули в період сталінських репресій. Перш за все йдеться про нашого земляка Валер'яна Підмогильного

2008

Гонський В. Голодомор у Києві [Текст] / В. Гонський // Дзеркало тижня. - 2008. - 2 лют.(№4). - С. 21. У деяких дослідженнях про Голодомор повідомляється, що в містах його майже не було. Навіть у підсумковому документі Спеціальної міжнародної комісії Конгресу США з вивчення голоду 1932 - 1933 рр. в Україні у складі найвизначніших фахівців із семи країн (зокрема професор, полковник Дж.І.А. Дрейпер, колишній британський обвинувач на Нюрнберзькому трибуналі, професор Р.Левене, екс-президент Апеляційного суду Аргентини та ін.) стверджувалося, що «…містам та селищам у переважній більшості вдалося уникнути голоду…». На жаль, це не зовсім так. А що було в нашому Києві? Як це святе місто пережило той страшний геноцид?

Лепьохін, Євген. Психологізм, та історизм в оповіданні "Собака" В. Підмогильного й новелі "Зрадлива жінка" А.Камю [Текст] / Лепьохін, Євген // Дивослово. - 2008. - №12. - С. 48 - 50. Альберт Камю знаний і як мислитель, і як письменник. Його літературні твори відображають його погляди на устрій життя, людину, природу, взаємодію живої і неживої матерії. Це саме можна сказати і про В.Підмогильного - тільки з тією відмінністю, що український митець не був філософом. Спільним для обох письменників було шукання стилю

Пшеничний, Юрій. Куля №188 [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/256544/: о стання путь Валер'яна Підмогильного / Пшеничний, Юрій // День. - 2008. - 7 лист.(№202). - С. 8. 3 листопада виповнюється 71 рік з того дня, коли трагічно обірвалося життя нашого земляка, видатного українського письменника, засновника української перекладацької школи, одного з яскравих представників покоління розстріляного Українського Відродження Валер'яна Петровича Підмогильного. Творчість Підмогильного - це одна з найяскравіших сторінок не тільки української, а й європейської літератури. Він визнаний майстер жанру психологічної прози. Письменник талановито передав епоху, в якій жив і творив. Валер'ян Підмогильний любив місто, він був письменником-урбаністом. Його доля і творчий шлях пов'язані з трьома найбільшими містами України - Катеринославом, Києвом і Харковом. Ці міста і їхні мешканці змальовані на сторінках його творів

2007

Деркач, Лариса. Трансформація подорожі міфологічного героя у структурі наративної моделі "Міста" В.Підмогильного [Текст] / Деркач, Лариса // Слово і час. - 2007. - №4. - С. 12-18.

2005

Тимків Н. Інтелектуальні і моральні засади життя Степана Радченка [Текст]: образ головного героя роману Валер'яна Підмогильного "Місто" з точки зору авторської позиції / Н. Тимків // Дивослово. - 2005.- №10. - С. 24-30.

2001

Левінець, Петро. Проза великого Міста [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/60074 : 2 лютого - 100 років з дня народження Валер'яна Підмогильного / Левінець, Петро // День. - 2001. - 6 лют.(№23). Його переклади з французької класиків А.Вольтера, Д.Дідро, В.Гюго, О.Бальзака, А.Доде, Г.Мопасана, П.Меріме, А.Франса можна вважати повноцінною школою, довершеним художнім перекладом, що ще наприкінці 20-х років зробив академік О.Білецький, заявивши: «Ними може пишатись українська література». Валер'ян видав свою першу книжку оповідань у дев'ятнадцять років, показавши себе вже тоді доволі зрілим прозаїком, зухвало ознаменувавши її назвою: «Твори. Том I». Самі твори датувались двома роками раніше, тобто були написані у сімнадцятирічному віці. З цієї збірки розпочалась письменницька діяльність юнака, що обірвалась невиправно рано - коли йому не було і 40. Відомості про точну дату смерті суперечливі

Вебліографія про Валеріана Підмогильного

Твори В. Підмогильного

Підмогильний В. Комуніст: Оповідання. Місто: Роман. Невеличка драма: Роман. Повість без назви...: Повість / Е-бібліотека "Чтиво" http://chtyvo.org.ua/ukr/pidmohylnyy.htm

Підмогильний В. Прозові твори. http://www.tochka.org.ua/R7.php

Валеріан Підмогильний на Українському інформаційному порталі "Точка літературного кипіння". Роман "Місто". Оповідання: "Комуніст", "Проблема хліба", "Iсторiя панi Ївши", "Третя революція".

Підмогильний В. Твори: Iсторiя панi Ївши. Проблема хліба. Третя революція. http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/

Підмогильний В. Гайдамака: Оповідання http://pavlogradruth.narod.ru/HTML/Biblioteka/gajdamak.html

Підмогильний В. Іван Левицький-Нечуй. (Спроба психоаналізу творчості). Життя й революція. 1927, 9: 295-303. http://www.utoronto.ca/elul/Nechui/nech-psyx.html

Підмогильний В. Комуніст: Оповідання http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=2697

Підмогильний В. Місто: Роман http://www.utoronto.ca/elul/Pidmohylnyi/Misto/index.html

Література про життєвий та творчий шлях В. Підмогильного

Біографія - Валеріан Підмогильний http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=2290

Валеріан Підмогильний. Біографія. http://www.tochka.org.ua/R7.php

Валерiан Пiдмогильний (1901-1937): Біографія http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/

Валеріян Підмогильний. 1901 - 1937 http://www.utoronto.ca/elul/Pidmohylnyi/ Україністика на торонтонському університеті.

Підмогильний Валер'ян. Життя та творчість http://ukrlib.com.ua/bio/printzip.php?id=250

Підмогильний Валеріан Петрович http://history.franko.lviv.ua/IIp_1.htm

Підмогильний Валеріан Петрович (1901-1937) http://mincult.gov.ua/

Підмогильний Валер'ян Петрович: Вікіпендія href="http://uk.wikipedia.org

Валер'ян Підмогильний як передтечiя екзистенцiалiзму: Реферат http://roman-chuk.narod.ru/1/Pidmogilnij.htm

Життєвий шлях Валерія Підмогильного: реферат http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=25548

Життя і творчість Валер'яна Підмогильного: Реферат http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=27844

Бедзик Ю. Дім сумних спогадів: До 100-літнього ювілею Валеріана Підмогильного http://www.zn.kiev.ua/nn/show/328/29374/

Костюк Г. Валер'ян Пiдмогильний http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/4.htm

Мороз-Стрiлець Т. Університет на домуКостюк Г. Валер'ян Пiдмогильний http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/4.htm

Мороз-Стрiлець Т. Університет на дому http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/3.htm

Спогади про В. Підмогильного

Писатели, поэты и философы в Соловецком концлагере. Заключенный Валерий Пидмогильный - выдающийся украинский писатель. http://www.solovki.ca/camp_20/pidmogilni.htm

Про творчість В. Підмогильного

Автореферати дисертацій, присвячені творчості В. Підмогильного в електронному каталозі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/[in=_scripts/ep.in]

Ганошенко Ю. Ритуально-міфологічна семантика зустрічі в романі В.Підмогильного "Невеличка драма" http://www.zsu.zp.ua/99/l-article.php?item=44

Дробот I. "Темний континент" Валер'яна Пiдмогильного http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/7.htm

К.С. Дуб. Психограма новели В. Підмогильного "Ваня" http://www.geocities.com/katz_us_il/dks/kd-5.html

Досліджується психологічне навантажения новели на макроструктурному piвнi.

Ізосімова С. Еволюція стилю Валер'яна Підмогильного у романі "Місто" та повісті "Остап Шаптало". http://www.ktf.franko.lviv.ua/~vivat/book2.html

Костюк Г. Валер'ян Пiдмогильний http://www.memorial.org.ua/education/write/pidmohyl/4.htm

Лічман Т. Проблема маргінального суспільства у романі В. Підмогильного "Місто" http://www.ktf.franko.lviv.ua/~vivat/book2.html

Мельників Р. Анотація на книгу М. Тарнавського. http://www.utoronto.ca/tsq/07/melnikiv07.shtml

Тарнавський Максим. Між розумом та ірреальністю: Проза Валер'яна Підмогильного/ Пер. з англ. В.Триліс. - Київ: Університетське видавництво "Пульсари", 2004. - 232 с.

Шевчук В. Екзистенціальна проза Валер'яна Підмогильного http://pavlogradruth.narod.ru/HTML/Pusmen/pidmog.htm

Хамедова О. Оповідання "Ваня" В. Підмогильного у світі психоаналітичної теорії З. Фройда. http://www.ktf.franko.lviv.ua/~vivat/book2.html

Дніпропетровщина і В. Підмогильний

Виставка сучасного мистецтва "Обличчя великого міста": до днів пам'яті видатного українського письменника Валер'яна Підмогильного (м. Дніпропетровськ) http://artvertep.dp.ua/bills/283.html

Гений места. Чапли. http :// www . realnest . com . ua / information / articles /235

Історія міста Дніпропетровська http://rada.dp.ua/history.html

Літературно-мистецька виставка "Вир": до днів пам'яті видатного українського письменника Валер'яна Підмогильного (м. Дніпропетровськ) http :// artvertep . dp . ua / bills /282. html

Пидмогильный Валериан: Выдающиеся люди города и края http :// gorod . dp . ua / tema / persons /? pageid =252

Інтернет-ресурси

http://www.umoloda.kiev.ua- сайт газети «Україна молода»

http://www.ukurier.gov.ua- сайт газети «Урядовий кур ` єр»

http://www.golos.com.ua- сайт газети «Голос України»

http://www.silskivisti.kiev.ua- сайт газети «Сільські вісті»

http://www.kp.ua- сайт газети «Комсомольская правда »

http://www.korrespondent.net- сайт часопису «Корреспондент»

http://www.day.kiev.ua- сайт газети «День»

http://www.dt.ua- сайт Міжнародного суспільно-політичного тижневика «Дзеркало тижня»

http://kreschatic.kiev.ua- сайт газети київської міської ради «Хрещатик»

http://www.vechirnij.kiev.ua- сайт газети «Вечірній Київ»

http://internet-centr.dp.ua- сайт - Інтернет-Центр Дніпропетровської Центральної міської бібліотеки

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ