Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Правовий захист (жовтень-грудень 2023 року)

Поділіться цією сторінкою:

Бібліографічний список статей із серії «Популярно про актуальне»

Бібліографічний список складається з розділів

Нове у законодавстві України

Командувач ЗСУ

Правовий захист

Збройні Сили України

Юридична консультація

День Збройних Сил України

Трудовий договір

Дзвони пам’яті

Російсько-українська війна

Гуманітарне розмінування

Обмін полоненими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нове у законодавстві України

Україна. Президент. Про продовження строку дії воєнного стану в Україні [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/7342023-48837: указ Президента України від 6 листопада 2023 р. № 734/2023 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 11 лист. (№227). - С. 3. Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб

Україна. Президент. Про продовження строку проведення загальної мобілізації [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/7352023-48841: указ Президента України від 6 листопада 2023 р. № 735/2023 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 11 лист. (№227). - С. 3. Продовжити з 16 листопада 2023 року строк проведення загальної мобілізації на 90 діб

Україна. Президент. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 грудня 2023 року "Щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень" [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/8422023-49329: указ Президента України від 22 грудня 2023 р. № 842/2023 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 26 груд. (№258). - С. 5.

Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища [Текст] = https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3505-20#Text: закон України від 8 грудня 2023 р. № 3505-ІХ / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2024. - 3 січ. (№1). - С. 3.

Україна. Закон. Про Державний бюджет України на 2024 рік [Текст] = http://www.golos.com.ua/documents/z-3460-ix.pdf: закон України від 9 листопада 2023 р. № 3460-ІХ / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2023. - 5 груд. (№243). - С. 1(6)-46

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-vyplaty-zhytlovykh-subsydii-ta-pilh-hromadianam-na-oplatu-zhytlovo-komunalnykh-posluh-t291223: постанова КМ України від 29 грудня 2023 р. № 1404 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 30 груд.(№262). - С. 112-13

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання долучення бюджетних установ до програми державних гарантій медичного обслуговування населення в частині надання медичної допомоги методом трансплантації [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-doluchennia-biudzhetnykh-ustanov-do-a1398: постанова КМ України від 22 грудня 2023 р. № 1398 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 29 груд. (№261). - С. 18.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-zabezpechennia-dopomizhnymy-zasobamy-t71223: постанова КМ України від 7 грудня 2023 р. № 1306 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 15 груд. (№251). - С. 2-6

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання інформаційно-комунікаційної системи донорства крові [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-informatsiino-komunikatsiinoi-systemy-donorstva-krovi-i121223-1294: постанова КМ України від 12 грудня 2023 р. № 1294 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 15 груд. (№251). - С. 7-8

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-pidvyshchennia-oboronozdatnosti-derzhavy-na-period-voiennoho-stanu-v--t291223: постанова КМ України від 29 грудня 2023 р. № 1415 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 30 груд.(№262). - С. 20-21.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-prohramy-derzhavnykh-harantii-medychnoho-obsluhovuvannia-naselennia-u-2024-rotsi-i221223-1394: постанова КМ України від 22 грудня 2023 р. № 1394 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 29 груд. (№261). - С. 6-16.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-sotsialnoho-zakhystu-osib-z-invalidnistiu-1397-271223: постанова КМ України віід 27 грудня 2023 р. № 1397 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 30 груд.(№262). - С. 8-9.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-sotsialnoho-zakhystu-osib-iaki-maiut-osoblyvi-ta-osoblyvi-trudovi-zasluhy-pered-batkivshchynoiu-veteraniv-viiny-ta-osib-shcho-pratsiuiut-v-spetsialnykh-umovakh-1396-271223: постанова КМ України від 27 грудня 2023 р. № 1396 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 29 груд. (№261). - С. 16-18.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання щодо організації надання безоплатної первинної правничої допомоги органами місцевого самоврядування [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-shchodo-orhanizatsii-nadannia-bezoplatnoi-pervynnoi-pravnychoi-dopomohy-orhanamy-s1088-131023: постанова КМ України від 13 жовтня 2023 р. № 1088 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 18 жовт. (№209). - С. 5.

Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-polozhennia-pro-iedynu-informatsiinu-systemu-sotsialnoi-sfery-i271023-1130: постанова КМ України від 27 жовтня 2023 р.№ 1130 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 1 лист. (№219). - С. 3-4

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми “Єдність у розмаїтті” на період до 2034 року [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-derzhavnoi-tsilovoi-natsionalno-kulturnoi-prohramy-s850-260923: розпорядження КМ України від 26 вересня 2023 р. № 850-р / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 3 жовт. (№198). - С. 6-13. Метою Програми є створення сталих інституційних умов на загальнодержавному та регіональному рівні для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України, а також сприяння зміцненню соціальної стійкості, згуртованості та загальнонаціональної єдності українського суспільства

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів на 2023—2024 роки з реалізації Стратегії кібербезпеки України [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-planu-zakhodiv-na-20232024-roky-z-realizatsii-stratehii-kiberbezpeky-ukrainy-i191223-1163: розпорядження КМ України від 19 грудня 2023 р. № 1163-р / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 2 січ. (№1). - С. 5-8

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку захисту особистих немайнових прав автора, твір якого став суспільним надбанням, у разі відсутності спадкоємців [Текст] = https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-2023-%D0%BF#Text: постанова КМ України від 10 жовтня 2023 р. № 1066 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 14 жовт. (№207). - С. 6.

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-vykorystannia-koshtiv-derzhavnoho-biudzhetu-na-rozvytok-systemy-sotsialnykh-posluh-i221223-1352: постанова КМ України від 22 грудня 2023 р. № 1352 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 23 груд. (№257). - С. 9-10.

Україна. Кабінет Міністрів. Про реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proektu-iz-zaprovadzhennia-dohovirnoi-formy-nadannia-sotsialnoi-posluhy-iz-sotsialnoho-suprovodu-i031023-1050: постанова від 03 жовтня 2023 р. № 1050 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 7 жовт. (№202). - С. 5-6.

Україна. Кабінет Міністрів. Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proektu-iz-zaprovadzhennia-kompleksnoi-sotsialnoi-posluhy-z-formuvannia-zhyttiestiikosti-i031023-1049: постанова від 03 жовтня 2023 р. № 1049 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 7 жовт. (№202). - С. 3-4

Україна. Кабінет Міністрів. Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proektu-z-udosk-a1395: постанова КМ України від 27 грудня 2023 р. № 1395 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 30 груд.(№262). - С. 6-7.

Україна. Кабінет Міністрів. Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-spilnoho-z-dytiachym-fondom-orhanizatsii-obiednanykh-natsii-iunisef-proektu-stosovno-dodatkovykh-zakhodiv-iz-sotsialnoi-pidtrymky-malozabezpechenykh-simei-i011223-1255: постанова КМ України від 1 грудня 2023 р. № 1255 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 2 груд. (№242). - С. 5.

Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023—2025 роках [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-stratehii-utverdzhennia-ukrainskoi-na-a1322: постанова КМ України від 15 грудня 2023 р. № 1322 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 28 груд. (№260). - С. 4-7.

Правовий захист

Вауліна, Ольга. Дорогий кожен клаптик нашої землі, але головне — зберегти людей [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375946 / Вауліна, Ольга // Голос України. - 2023. - 28 груд. (№260). - С. 1, 8. Законопроект про мобілізацію передбачає службу у війську протягом 36 місяців після призову. В умовах війни ця цифра не зовсім реальна. Але Генштаб разом з МОУ погодилися на такий термін, сподіваючись на те, що інтенсивність бойових дій не збільшиться і за цей час зможемо підготувати людський ресурс для заміни тих, хто нині на фронті у надскладних і дуже важких умовах робить свою справу. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на першій від початку повномасштабного вторгнення прес-конференції, на якій прокоментував внесений урядом до Верховної Ради законопроект щодо нових правил мобілізації, дав оцінку ситуації на фронті та підбив підсумки другого року великої війни з росією

Зміни законодавства з грудня [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375344 / Підготувала Ірина Буланенко // Голос України. - 2023. - 1 груд. (№241). - С. 6. Із 15 грудня набуває чинності закон про адміністративну процедуру, робота над яким тривала більш як 20 років. А після Різдва, яке країна цьогоріч уперше відзначатиме разом з усім цивілізованим світом 25 грудня, політичні партії знов муситимуть звітувати про те, куди витрачають гроші

Кощенко, Олена. 2023-й: іще один рік незламності [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20044/index.php?n=53505 / Кощенко, Олена // Сільські вісті. - 2023. - 27 груд. (№52). Позаду другий тяжкий рік боротьби за незалежність і свободу. Наші воїни мужньо боронять українську землю, свята велика й дуже очікувана перемога над ворогом — попереду. Перед тим як вступить у права новий, 2024-й, рік, давайте підіб’ємо підсумки 2023-го. Якими подіями він вкарбувавсь у пам’ять нашого народу? Зрештою, які світові новини стали найбільш знаковими в інформаційному просторі?

Кощенко, Олена. Земельна реформа: нові виклики [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20041/index.php?n=53432 / Кощенко, Олена // Сільські вісті. - 2023. - 5 груд. (№49). Вже за місяць, із 1 січня 2024 року, вітчизняний ринок землі запрацює за законодавчо оновленими правилами. Почнеться впровадження другого етапу земельної реформи. Які головні виклики приховують у собі грядущі новації? Зрештою, що нині спостерігається на цьому ринку?

Рада ухвалила закон про медичний канабіс [Електронний ресурс] = https://vechirniy.kyiv.ua/news/92671/: медичний канабіс — це ліки для мільйонів людей, зокрема й для онкопацієнтів // Вечірній Київ. - 2023. - 21 груд. У четвер, 21 грудня, Парламент ухвалив законопроєкт про використання в медицині ліків на основі канабісу. «За» проголосували 248 народних депутатів. Після першого читання закон був суттєво доопрацьований — до нього додали майже 900 правок, з яких врахували понад як сто. У МОЗ вже подякували за таке історичне рішення

Вернигора, Галина. Позначки на яйцях [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20032/index.php?n=53214 / Вернигора, Галина // Сільські вісті. - 2023. - 3 жовт. (№ 40). Щоразу, коли ми купуємо яйця у магазині, то бачимо, що кожне обов’язково містить позначки на шкаралупі. Це не випадкові букви з цифрами. Кожна має своє значення, яке треба вміти правильно прочитати перед купівлею, розповіли експерти Держпродспоживслужби. Отже, що належить знати нам, покупцям?

Довічне утримання [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20041/index.php?n=53443 / Підготувала Надія Левчук // Сільські вісті. - 2023. - 5 груд. (№49). Відповідно до ст. 745-ї Цивільного Кодексу України, договір довічного утримання укладається у письмовій формі. Право власності на нерухоме майно, передане за цим договором, виникає з моменту нотаріального посвідчення договору чи державної реєстрації. Ст. 746-ю Кодексу передбачено, що договір довічного утримання (догляду) може бути укладений відчужувачем на користь будь-якої третьої особи

Москаленко, Микола. Чи допоможуть великі штрафи? [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20038/index.php?n=53362: в Україні почала діяти нова система покарання за порушення правил риболовлі / Москаленко, Микола // Сільські вісті. - 2023. - 14 лист. (№46). Головне нововведення, яке треба знати охочим посидіти з вудкою чи спінінгом на березі водойми, це те, що відтепер заскочених «на гарячому» порушників рибоохоронного законодавства при визначенні міри покарання не поділятимуть на підприємців та фізичних осіб. Постановою №1042 Кабінету Міністрів для них затверджено єдині розцінки

Оформлення права власності на будинок [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20043/index.php?n=53493 / Підготувала Надія Левчук // Сільські вісті. - 2023. - 19 груд. (№51). Згідно з чинним законодавством, наявність будинку в селі без відповідних документів, які підтверджують право власності на нього, не є підставою вважати таку будівлю власністю. Належним чином не оформленим майном людина не може вільно розпоряджатися: ні продати його, ні подарувати чи залишити як спадок. Існує кілька варіантів оформлення будинку без документів. Проте насамперед слід врахувати важливий нюанс: незалежно від дати спорудження будівлі у власника обов’язково мають бути документи, що підтверджують право власності на землю

Перевірка документів [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20037/index.php?n=53343 / Підготувала Надія Левчук // Сільські вісті. - 2023. - 7 лист. (№45). Як пояснили у Міністерстві юстиції України, працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов’язаних громадян України. Перевіряти документи можуть уповноважені представники Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України, Збройних сил України

Пільги для учасників бойових дій [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20034/index.php?n=53258 / Підготувала Надія Левчук // Сільські вісті. - 2023. - 17 жовт. (№42). Статус учасника бойових дій (УБД) отримують українці, які безпосередньо брали участь в обороні України. Підставою для отримання пільг є численні нормативно-правові акти, найважливіший серед яких Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Стаття 12-та цього закону передбачає, що учасникам бойових дій надаються такі пільги

Зміна місця роботи: на яких підставах можна розірвати трудовий договір [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/practical-tips/zmina-misjatsja-roboti-na-jakikh-pidstavakh-mozhna-rozirvati-trudovij-dohovir.html / Підготувала Аліса Ігітян // Дзеркало тижня. - 2023. - 23 жовт. Трудові відносини між працівником та роботодавцем в Україні регулюються відповідним законодавством. Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» пояснили, чим відрізняються різні підстави для розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Розірвання трудового договору дистанційно [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20039/index.php?n=53392 / Підготувала Надія Левчук // Сільські вісті. - 2023. - 21 лист. (№47). Під час війни багато людей переїхали до безпечних для проживання місць або країн. Трудове законодавство дозволяє працівнику під час процесу звільнення обмінятися з роботодавцем трудовими документами (заявами, угодами, наказами) шляхом їх пересилання через e-mail, месенджери, програми для обміну документами у разі проставлення обома сторонами електронних підписів на документах. Такий механізм працює для сторін, якщо вони не мають претензій одна до одної, тобто у процесі звільнення за згодою сторін або за ініціативи працівника

Російсько-українська війна

Баргилевич, Анатолій (генерал-майор). Маємо завжди бути на крок попереду ворога [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375417: територіальна оборона: уроки передової, трансформація «на марші», мотивація всіх українців до рішучої боротьби / Баргилевич, Анатолій // Голос України. - 2023. - 6 груд. (№244). - С. 8.

Божок, Сніжана. Бригада врятованих: історія бойової медикині, яка майже 10 років воює без демобілізації [Електронний ресурс] = https://vechirniy.kyiv.ua/news/92545/ / Божок, Сніжана // Вечірній Київ. - 2023. - 19 груд. Як це — бачити смерть побратимів і втрачати на війні друзів, надавати допомогу у дні штурмів і вчити командування тактичній медицині, про це та інше журналістка «Вечірнього Києва» поспілкувалася з Анною «Лисичкою»

Вітер, Ольга. Ворог зосередився на ліквідації результатів контрнаступу ЗСУ і б’є рекорди з власних втрат [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376055 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 4 січ. (№2). - С. 1, 8.

Вітер, Ольга. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога і в озброєнні, і в кількості особового складу [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375740 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2023. - 20 груд. (№254). - С. 1, 8.

Вітер, Ольга. Наступний рік передбачатиме реалізацію нової стратегії, скерованої на активні оборонні дії [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375686 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2023. - 16 груд. (№252). - С. 8.

Вітер, Ольга. Нині робота ЗСУ — активна оборона [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375586 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2023. - 13 груд. (№249). - С. 1, 12. російські окупанти в ніч на 12 грудня запустили по Україні 15 ударних безпілотників, 9 з них вдалося збити, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Крім того, напередодні увечері зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Зросла загальна інтенсивність бойових дій на фронті. За інформацією Генштабу ЗСУ (на 12.12), протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнення. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку

Вітер, Ольга. росіяни атакують балістикою Київ і пішли у наступ по всій лінії бойового зіткнення [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375618 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2023. - 14 груд. (№250). - С. 1, 8. У ніч на середу росіяни атакували столицю балістикою. Усі десять ракет, які ворог спрямував на Київ, вдалося збити. У кількох лівобережних районах міста внаслідок падіння осколків сталися пожежі, вибито шибки у житлових будинках. Відомо про 53 постраждалих. Проводилася евакуація мешканців. Потерпілі (здебільшого з різаними ранами) отримали першу медичну та психологічну допомогу, повідомили у КМВА

Володимиров, Роман. Наші безпілотники — поза конкуренцією [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/374971 / Володимиров, Роман // Голос України. - 2023. - 15 лист. (№229). - С. 1, 6. В Україні презентовано новітній безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс Leleka LR українсько-чеської компанії UAC. Літак призначений для розвідки та корегування вогню артилерії, підтвердження уражень тощо. Виходячи із запиту нашої артилерії, літати їм потрібно дуже багато, довго та далеко і мати стабільний зв’язок

Гришина, Даша. «Навіть росіяни допомагають зливати свої позиції», — партизан та воїн Артем «Східний» [Електронний ресурс] = https://vechirniy.kyiv.ua/news/92912/: про життя в «лнр», партизанську діяльність, приєднання до лав ЗСУ та бажання російських солдатів упіймати його — в інтерв'ю «Вечірньому Києву» / Гришина, Даша // Вечірній Київ. - 2023. - 28 груд.

Козак, Ірина. Злочини, породжені війною, не залишаться без покарання [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375606 / Козак, Ірина // Голос України. - 2023. - 13 груд. (№249). - С. 7. Після повномасштабного вторгнення «другої армії світу» в Україну росія поставила під загрозу знищення не тільки майно, матеріальні та природні ресурси, а й життя кожного українця і врешті-решт існування нашої держави. Пріоритетом у роботі органів прокуратури в нелегкий для країни час стало забезпечення розслідування злочинів, вчинених рф, та притягнення агресора до відповідальності. Справедливого покарання не уникнути ані зрадникам, ані колаборантам, ані диверсантам... Ми стали першою країною, яка розслідує воєнні злочини вже під час повномасштабної агресії, що триває. Це безпрецедентний виклик для всієї системи правосуддя

Чернов, Володимир. Бійці воюють за те, щоб їхні діти мали можливість мислити по-українськи [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376014 / Чернов, Володимир // Голос України. - 2023. - 30 груд. (№262). - С. 15. Політичний аналітик та громадський активіст Віктор Бобиренко поділився з «Голосом України» своїми враженнями про рік, що минає, та окреслив прогнози на наступний

Обмін полоненими

Стражник, Людмила. Схудлі, виснажені, але незламні [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376081: 49-й обмін полоненими став найбільшим за час широкомасштабного вторгнення / Стражник, Людмила // Голос України. - 2024. - 5 січ. (№3). - С. 1, 8. Нарешті після тривалого блокування москвою процесу обміну полоненими у середу, 3 січня, з російського полону додому повернулися 230 українських воїнів та цивільних. Серед них 48 людей вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи»

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв

Вітер, Ольга. На кордоні з білоруссю облаштовують фортифікаційні укріплення [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375788 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2023. - 22 груд. (№256). - С. 1, 8. Нині у Північній операційній зоні (поблизу кордону з республікою білорусь) триває облаштування оборонних позицій на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв

Наєв, Сергій. На захисті Півночі - рік 2023 [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-zahisti-pivnochi-rik-2023/ / Наєв, Сергій // Урядовий кур`єр. - 2024. - 6 січ. (№5). - С. 3. Впродовж 2023 року сили угрупувань військ Північної операційної зони продовжували проведення стабілізаційної операції у визначених районах, чим забезпечили стабільність та контрольованість обстановки.

Сергій Наєв: "Командування Об’єднаних сил ЗСУ розробило і втілило в життя п’ять стратегічних операцій" [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375139 / Підготував Євгеній Силкін // Голос України. - 2023. - 23 лист. (№235). - С. 8. Війна з точки зору людини цивільної — це безперервні героїчні зусилля мільйонів людей на фронті та в тилу. Але для людини військової будь-яка війна складається з етапів і окремих частин — військових операцій. Наприклад, стратегічна військова операція — це операція, виконання якої має істотний вплив на перебіг усієї війни. Під час опору російському вторгненню Командуванням Об’єднаних Сил ЗС України було розроблено і втілено в життя п’ять стратегічних операцій

Силкін, Євген. Б’ємо ворога на всіх напрямках! [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375064 / Силкін, Євген // Голос України. - 2023. - 18 лист. (№232). - С. 5. Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв початок повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року зустрів о 5-й ранку в повній бойовій готовності в пункті управління Сил оборони України. Те, що він у цей момент був на своєму бойовому посту, зовсім не випадково. Напад ворога не став для нього повною несподіванкою, бо як військовий із величезним досвідом він зумів «прочитати» ознаки його підготовки ще за кілька днів до початку. Сьогодні багато хто може запитати: а хто є ті українські генерали, котрі організували оборону країни в перші дні повномасштабного вторгнення, зупинивши багатокілометрові колони ворожої техніки на підступах до українських міст?

Збройні Сили України

Вітер, Ольга. «За Україну! За її волю!» б’ється маневрена ударна сила нашого війська [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375565: сьогодні - День Сухопутних військ ЗСУ / Вітер, Ольга // Голос України. - 2023. - 12 груд. (№248). - С. 11. «Сухопутка» — основа української армії, найчисленніший і найфункціональніший вид Збройних Сил України, маневрена ударна сила нашого війська. Саме її піхота вгризається у землю і стримує натиск ворога по всій лінії фронту, їде в атаку під прикриттям артилерії та авіації, розвідує завдяки «дроновим» підрозділам тили противника і першою встановлює жовто-блакитний стяг на визволених від окупанта територіях

З Днем Сухопутних військ України! [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/z-dnem-suhoputnih-vijsk-ukrayini/ / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 12 груд. (№248). - С. 1. Сухопутні війська ЗСУ становлять основу обороноздатності та несуть найбільше навантаження у ході виконання завдань з відновлення територіальної цілісності нашої країни

Їхня хоробрість має стратегічне значення [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yihnya-horobrist-maye-strategichne-znachennya/: з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Президент Володимир Зеленський вручив воїнам високі державні нагороди та відзначив бойові бригади / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 23 лист. (№235). - С. 2. "Сьогодні професійний день наших Десантно-штурмових військ Збройних cил України. День десятків тисяч надзвичайно міцних воїнів, без яких просто не уявити надійної оборони, які завжди на дуже складних ділянках фронту й чия хоробрість незмінно має стратегічне значення для України. Це хоробрість, яка впливає не лише на окремий бій заради нашої держави, а на всю битву заради нашої незалежності", - сказав Президент під час виступу. Глава держави відзначив високу ефективність взаємодії бригад ДШВ з іншими підрозділами Сил оборони і безпеки задля захисту України та знищення окупантів

Коли говорять боги арти [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/374749: сьогодні — День інженерних військ, ракетних військ і артилерії / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2023. - 3 лист. (№221). - С. 1, 8. Сьогодні своє професійне свято відзначають військові ракетники, артилеристи та інженери — воїни, котрі є основою бойової могутності армії. Їхня вогнева міць, злагодженість, влучність та професіоналізм неодноразово ставали ключовим чинником, від якого залежав результат битви. Ці підрозділи — непохитна міць української армії в боях з «другою армією світу»

Шибалов, Євген. Епоха нормальних пацанів [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/UKRAINE/epokha-normalnikh-patsaniv.html / Шибалов, Євген // Дзеркало тижня. - 2023. - 7 лист. Програмний виступ Валерія Залужного в журналі The Economist наробив багато галасу в Україні та поза її межами. Статтю та інтерв’ю Головнокомандувача ЗСУ обговорюють політики, лідери громадської думки, публіка. Для багатьох його слова стали відром холодної води на голову. Генерал не надто беріг почуття читачів, натомість прямолінійно виклав, у якій складній ситуації опинилися Збройні сили на другому році війни, та запропонував варіанти виходу з неї. Геть спокійною залишилася тільки одна група людей. Це власне військові, підлеглі Головкома

День Збройних Сил України

Уже десятий рік поспіль Збройні Сили України зустрічають своє професійне свято на війні з російськими окупантами. Армія — це зріз суспільства. Саме воно свідомо взяло на себе відповідальність за долю країни, родини, нації. Напевно, нині у жодної держави нема збройних сил з таким досвідом, стійкістю, вмотивованістю, які є в нас. Російсько-українська війна повністю трансформувала підхід до воєнної справи: особистість воїна, його професійні якості та духовний шеврон Українця може змінити перебіг історії.

Вауліна, Ольга. Воїни з шевроном Українця змінюють перебіг історії [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375425: сьогодні - День Збройних Сил України / Вауліна, Ольга // Голос України. - 2023. - 6 груд. (№244). - С. 1, 9.

Вінниченко, Костянтин. День справжніх воїнів. День ЗСУ! [Електронний ресурс] = https://umoloda.kyiv.ua/number/3886/188/180286/ / Вінниченко, Костянтин // Україна молода. - 2023. - 20 груд. (№051). Величезна шана тим, хто ризикує своїм життям заради свободи України. І щоб не забули про наших воїнів, ми зберігаємо згадку. Кожного року ми з Наталією Прилуцькою проводили онлайн-марафони «Доба пам’яті» — на одному диханні, за покликом серця, без підтримки від будь-яких бюджетів

Президент ушанував пам’ять українців біля Стіни Пам’яті полеглих захисників України в Києві

День сильних. День сміливих. День незламних [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/den-silnih-den-smilivih-den-nezlamnih/: у День Збройних сил Президент Володимир Зеленський бажав воїнам перемоги, а командирам наказував берегти солдатів / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 7 груд. (№245). - С. 2. Президент Володимир Зеленський, вітаючи українських воїнів із професійним святом, у зверненні влучно зазначив: «Сьогодні тільки одне слово: молодці. Тільки одна емоція: вдячність. І тільки одне побажання: перемогти. Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів. Бережіть себе, будьте собою». За його словами, варто пам’ятати: до тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нечемно, прийдуть ЗСУ — творці справедливості.

Дзвони пам’яті

У дзвони вдарили Тайра і ветеран Колесников

Чорна, Світлана. Над Києвом дзвін пам’яті та надії лунатиме щодня [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/375460 / Чорна, Світлана // Голос України. - 2023. - 7 груд. (№245). - С. 12. Києво-Печерська лавра започаткувала акцію із вшанування героїв, які зникли безвісти або перебувають у ворожому полоні «Дзвін пам’яті та надії». Щодня на Великій лаврській дзвіниці після загальнонаціональної хвилини мовчання дзвонар битиме в найбільший дзвін. «Дзвін битиме дев’ять разів, символізуючи дев’ять років війни, і нагадуватиме українцям та людям усього світу про військових, які перебувають у полоні, цивільних громадян, яких незаконно утримують у московських катівнях, зниклих безвісти, депортованих до рф дітей та дорослих», — наголосив виконувач обов’язків намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі Православної церкви України архімандрит Авраамій

Гуманітарне розмінування

Гуманітарне розмінування: з початку року в господарську експлуатацію повернуто вже більше 200 тис. га найбільш цінних сільгоспземель [Електронний ресурс] = https://www.kmu.gov.ua/news/humanitarne-rozminuvannia-z-pochatku-roku-v-hospodarsku-ekspluatatsiiu-povernuto-vzhe-bilshe-200-tys-ha-naibilsh-tsinnykh-silhospzemel / Урядовий портал // Урядовий портал. - 2023. - 18 груд. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій. За її словами, кінцева мета – повернути у безпечне використання до 80% територій країни, які нині вважаються потенційно забрудненими

Щоб убезпечитися від вибухівки, нам потрібна допомога [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/news/shob-ubezpechitisya-vid-vibuhivki-nam-potribna-dop/ / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2023. - 13 жовт. (№206). - С. 1. Мета України — протягом наступних десяти років мінімізувати соціальний та економічний вплив забруднення наших територій мінами та снарядами. Потенційно під загрозою перебуває третина території нашої держави, яка охоплює майже 174 тисячі квадратних кілометрів. Понад 6 мільйонів людей перебувають в зоні ризику. Україна підходить для розв’язання завдання з очищення земель системно. Визначено пріоритети, а також вузькі, проблемні місця. Є план подолання проблем

Інтернет-ресурси

https://vechirniy.kyiv.ua – сайт газети «Вечірній Київ»

http://www.golos.com.ua – сайт газети «Голос України»

https://zn.ua – сайт газети «Дзеркало тижня»

https://umoloda.kyiv.ua – сайт газети «Україна молода»

https://ukurier.gov.ua – сайт газети «Урядовий курєр»

Підготувала бібліограф Мілашенко Т. І.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ