Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Правовий захист (січень-березень 2024 року)

Поділіться цією сторінкою:

Бібліографічний список статей із серії «Популярно про актуальне»

Бібліографічний список складається з розділів

Нове у законодавстві України

Головнокомандувач ЗСУ

Правовий захист

Другий рік Великої війни

Безоплатна правова допомога

Фронтовий щоденник

Ветеранська політика

Обмін полоненими

Мобілізація

Визволення українських територій

Нове у законодавстві України (І-2024)

Україна. Президент. Про продовження строку дії воєнного стану в Україні [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/492024-49741: указ Президента України від 5 лютого 2024 р. №49/2024 / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2024. - 13 лют. (№30). - С. 5. Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб

Україна. Президент. Про продовження строку проведення загальної мобілізації [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/502024-49745: указ Президента України від 5 лютого 2024 р. №50/2024 / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2024. - 13 лют. (№30). - С. 5. Продовжити з 14 лютого 2024 року строк проведення загальної мобілізації на 90 діб

Закон про мобілізацію

Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377811: закон України від 11 квітня 2024 р. № 3633-ІХ / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2024. - 17 квіт. (№16-68). - С.1-16.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-zdiisnennia-pererakhunku-vartosti-komunalnykh-posluh-za-period-ikh-s12760224: постанова КМ України від 6 лютого 2024 р. № 127 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 10 лют. (№30). - С. 3-5

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації ветеранів війни, членів їх сімей та деяких інших категорій осіб [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-mentalnoi-sportyvnoi-fizychnoi-psykholohichnoi-reabilitatsii-ta-profesiinoi-adaptatsii-t180324: постанова КМ України від 18 березня 2024 р. № 307 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 22 бер. (№60). - С. 6-7.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання поводження з військовополоненими [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-povodzhennia-z-viiskovopolonenym-a208: постанова КМ України від 27 лютого 2014 р. № 208 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 1 бер. (№45). - С. 5.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання провадження діяльності з усиновлення та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального захисту дітей, залишених без батьківського піклування [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-provadzhennia-diialnosti-z-usynovlennia-ta-vlashtuvannia-ditei-syrit-ditei-pozbavlenykh-batkivskoho-pikluvannia-i220324-331: постанова КМ України від 22 березня 2024 р. № 331 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 28 бер. (№64). - С. 5-6.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек”, “Український дитячий центр “Молода гвардія” і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, що містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, за принципом “гроші ходять за дитиною” [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-eksperymentalnoho-proekt-a385: постанова КМ України від 9 квітня 2024 р. № 385 // Урядовий кур`єр. - 2024. - 10 квіт. (№73). - С. 14-15.

Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-sotsialnoi-pidtrymky-vnutrishno-peremishchenykh-osib-ta-inshykh-vrazlyvykh-katehorii-osib-i260124-94: постанова КМ України від 26 січня 2024 р. № 94 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 30 січ. (№21). - С. 2-3.

Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-planu-zakhodiv-na-20232024-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbariernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-i020424-297: розпорядження КМ України від 2 квітня 2024 р. № 297-р / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 6 квіт. (№71). - С. 7--9.

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження національного плану превентивних заходів щодо припинення та запобігання грубим порушенням прав дітей в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-natsionalnoho-planu-preventyvny-a256r: розпорядження КМ України від 22 березня 2024 р. № 256-р / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 28 бер. (№64). - С. 9-10.

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2024 рік [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-planu-osnovnykh-zakhodiv-tsyvilnoho-zakhystu-ukrainy-na-2024-rik-i120124-29: розпорядження КМ України від 12 січня 2024 р. № 29-р / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 19 січ. (№14). - С. 3-7.

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів, заходів з адаптації, підтримки (супроводу) осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-vidnovliuv-a296: постанова КМ України від 15 березня 2024 р. № 296 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 19 бер. (№57). - С. 4-5.

Україна. Кабінет Міністрів. Про організацію діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-orhanizatsiiu-diialnosti-ta-zabezpechennia-funktsionuvannia-tsentriv-zhyttiestiikosti-i230124-83: постанова КМ України від 23 січня 2024 р. № 83 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 1 лют. (№23). - С. 7.

Україна. Кабінет Міністрів. Про реалізацію експериментального проекту з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни на базі закладів освіти засобами освіти, спорту та реабілітації [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proektu-z-perekhodu-vid-viiskovoi-sluzhby-do-tsyvilnoho-s104300124: постанова КМ України від 30 січня 2024 р. № 104 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 2 лют. (№24). - С. 3.

Україна. Кабінет Міністрів. Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі [Текст] = https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-a345: постанова КМ України від 29 березня 2024 р. № 345 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 2 квіт. (№67). - С. 8.

Правовий захист

Аліменти на дитину в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20055/index.php?n=53803 / Підготувала Надія Левчук // Сільські вісті. - 2024. - 12 бер. (№11). Обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття закріплено статтею 180 Сімейного кодексу України. Одним зі способів виконання такого зобов’язання є сплата аліментів. З дня повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу територію, діє воєнний стан, і це певним чином впливає на всі сфери суспільного життя. Проте Закон не звільняє батьків від обов’язку забезпечувати дітей та платити аліменти на їхнє утримання. У період дії воєнного стану батьки не звільняються від обов’язку утримувати дитину та сплачувати аліменти

Коноваленко, Володимир. Чи вистачить грошей: реєстрація авторського права на твір по-новому [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/LAW/chi-vistachit-hroshej-rejestratsija-avtorskoho-prava-na-tvir-po-novomu-.html / Коноваленко, Володимир // Дзеркало тижня. - 2024. - 3 бер. Нещодавно набрав чинності наказ Міністерства економіки України №11319 «Про затвердження Порядку державної реєстрації авторського права й договорів, які стосуються майнових прав на твір».

Литвинова, Леся. Будьмо дорослими й подбаймо про близьких. На випадок смерті [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/UKRAINE/budmo-doroslimi-j-podbajmo-pro-blizkikh-na-vipadok-smerti.html / Литвинова, Леся // Дзеркало тижня. - 2024. - 20 бер. Смерть — це така сама частина життя, як народження. Але до народження людини ми готуємося ретельно. А смерті намагаємося не помічати. І в момент, коли вона приходить до нас в оселю, ми намагаємося зрозуміти, куди бігти й кому телефонувати. Де взяти гроші на поховання й кому з родичів телефонувати насамперед. У стані стресу це робити в рази важче. Давайте все ж таки про всяк випадок складемо план дій. Можливо, він нам не знадобиться. Але хай буде. Як тривожна валізка. Постоїть у куточку

Нападовська, Наталя. Самозахист не для кожного? [Електронний ресурс] = https://umoloda.kyiv.ua/number/3890/188/181010/: чому МВС не хоче давати українцям зброю / Нападовська, Наталя // Україна молода. - 2024. - 24 січ. (№003). Україна залишається єдиною країною в Європі, де досі не врегульовано питання вогнепальної зброї для цивільних. Чи з’явиться в законослухняних громадян право на самозахист?

Поранення, рапорт на звільнення, відмова від виконання наказу: поради військовим від юриста [Електронний ресурс] = https://umoloda.kyiv.ua/number/3900/188/182001/ / Розмовляла Ганна Волкова // Україна молода. - 2024. - 13 бер. (№011). Адвокатка-волонерка Світлана Ярошенко консультує військових та їхніх близьких на волонтерських засадах.

Реалізація житлових сертифікатів: процедуру спрощено [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/realizaciya-zhitlovih-sertifikativ-proceduru-spros/: державна програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло розширює функціонал, щоб бути ще більше доступною та зручною в користуванні / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 22 лют. (№39). - С. 1

Сергієнко, Олександр. Як отримати другий паспорт [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/UKRAINE/jak-otrimati-druhij-pasport-mnozhinne-hromadjanstvo-pravda-chi-fejk.html: множинне громадянство — правда чи фейк? / Сергієнко, Олександр // Дзеркало тижня. - 2024. - 31 січ. Реінкарнація ідеї «багатьох паспортів», про яку оголосив у День соборності України Володимир Зеленський уже цього року, знову викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Зокрема тому, що сьогодні 6 357 100 українських біженців перебувають за кордоном і, ймовірно, перед багатьма з них стоїть питання: як отримати нове громадянство, але й не втратити українського?

Ціопкало, Тетяна. Отримав інвалідність і втратив фах [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/war/otrimav-invalidnist-i-vtrativ-fakh-chomu-status-invalidnosti-cherez-poranennja-na-vijni-nedostupnij-tsivilnim-hromadjanam.html: чому статус інвалідності через поранення на війні недоступний цивільним громадянам? / Ціопкало, Тетяна // Дзеркало тижня. - 2024. - 16 бер. Тисячі цивільних осіб, які проживають не в прифронтових населених пунктах і дістали поранення від російських ракет, замість статусу особи з інвалідністю внаслідок війни отримують статус «унаслідок «побутової» травми»

Безоплатна правова допомога

Кириленко, Тетяна. До юриста — без грошей [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/LAW/do-jurista-bez-hroshej-bezoplatna-juridichna-dopomoha-pid-chas-vijni.html: безоплатна юридична допомога під час війни / Кириленко, Тетяна// Дзеркало тижня. - 2024. - 7 квіт.

Крамар, Марія. Безоплатна правова допомога [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20054/index.php?n=53777 / Крамар, Марія // Сільські вісті. - 2024. - 5 бер. (№10). Нагадуємо, що в Україні діє Закон «Про безоплатну правничу допомогу». Це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи та обов’язки, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Найшвидший спосіб проконсультуватися з фахівцем системи БПД — зателефонувати до контактного центру

Ветеранська політика

«Люди на війні стають іншими» [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377121 / Спілкувалася Ірина Буланенко // Голос України. - 2024. - 24 лют. (№38). - С. 4. Ветеранська політика стосується всіх сфер державного управління: від центру до громади. Які виклики це ставить перед країною, якою має бути ветеранська політика в сучасній Україні та як велика війна змінила роботу Верховної Ради?

П'єцко, Юлія. Ветеранам тут не місце? [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/war/veteranam-tut-ne-mistse-jakoju-maje-buti-veteranska-politika-v-ukrajini.html: якою має бути ветеранська політика в Україні / П'єцко, Юлія // Дзеркало тижня. - 2024. - 14 січ. Одне з найболючіших питань для військових — якраз установлення статусу ветерана війни. Україна вже стає країною ветеранів, але в чинному законодавстві досі немає чіткого визначення, хто ж такий ветеран

Пільги для військових

Пільги для військових: яку знижку можуть отримати УБД на оплату комунальних [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/war/pilhi-dlja-vijskovikh-jaku-znizhku-mozhut-otrimati-ubd-na-oplatu-komunalnikh.html / Підготувала Аліса Ігітян // Дзеркало тижня. - 2024. - 3 квіт.

Пільги на комуналку: як їх отримати УБД [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/UKRAINE/pilhi-na-komunalku-jak-jikh-otrimati-ubd.html / Підготувала Дар'я Скрипник // Дзеркало тижня. - 2024. - 2 квіт.

Пільги на оплату комунальних: яка знижка передбачена для «дітей війни» [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pilhi-na-oplatu-komunalnikh-jaka-znizhka-peredbachena-dlja-ditej-vijni.html / Підготувала Аліса Ігітян // Дзеркало тижня. - 2024. - 10 бер. Попри війну, яку розпочала Росія, українці мають оплачувати комунальні послуги. Деякі категорії громадян мають право на пільги на оплату комунальних. Середи них особи зі статусом «діти війни».

Мобілізація

Відстрочка від призову: чи можна отримати на підставі альтернативної служби [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vidstrochka-vid-prizovu-chi-mozhna-otrimati-pidstavi-alternativnoji-sluzhbi.html / Підготувала Дар'я Скрипник // Дзеркало тижня. - 2024. - 4 квіт.

Електронний реєстр військовозобов'язаного: яка відповідальність за відсутність реєстрації [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/war/zahalna-mobilizatsija-jaka-vidpovidalnist-za-vidsutnist-rejestratsiji-u-elektronnomu-kabineti-vijskovozobovjazanoho.html / Підготувала Аліса Ігітян // Дзеркало тижня. - 2024. - 4 квіт.

Загальна мобілізація [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/war/zahalna-mobilizatsija-jaka-vidpovidalnist-za-ihnoruvannja-povistki.html: яка відповідальність за ігнорування повістки / Підготувала Аліса Ігітян // Дзеркало тижня. - 2024. - 3 квіт.

Про блокпости, повістки та затримання [Електронний ресурс] = https://vechirniy.kyiv.ua/news/94345/: велике інтерв’ю з представником ТЦК у Києві / Спілкувалася Юлія Сергеєва // Вечірній Київ. - 2024. - 31 січ. Тема мобілізації — одна з найбільш обговорюваних не лише у столиці, але й по всій Україні. «Вечірній Київ» поговорив із заступником начальника — начальником мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимиром Новосядлим

Головнокомандувач ЗСУ

Ведмідь, Михайло. Отакий він, новий головком ЗСУ [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/20051/index.php?n=53686 / Ведмідь, Михайло // Сільські вісті. - 2024. - 13 лют. (№7). Кілька фактів із біографії новопризначеного 58-річного Головнокомандувача ЗСУ, які зібрав «Голос Америки»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський: «Умова перемоги над росією — єдність та сила України» [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/golovnokomanduvach-zsu-oleksandr-sirskij-umova-per/ / Спілкувався Дмитро Шкурко // Урядовий кур`єр. - 2024. - 30 бер. (№66). - С. 2-3. Згідно з указом Президента України,Олександра Сирськогобуло призначено на посаду головнокомандувача Збройних сил у лютому цього року. Це призначення, а також подальші зміни у військовому керівництві, відхід українських військ від Авдіївки, тривалий наступ російських загарбників та оголошення про перехід України до стратегічної оборони стали об’єктами прискіпливої уваги, і не лише в Україні. Серед західних союзників і партнерів почали лунати тривожні думки, що Україна втрачає позиції та спроможності для продовження боротьби з ворогом. Наскільки обґрунтовані такі оцінювання, яка реальна ситуація на полі бою і що означає нова стратегія українських військ, Укрінформу розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Сирський

Другий рік Великої війни

Сьогодні рівно два роки з моменту, коли все змінилось назавжди. 24 лютого Росія розв'язала невиправдану та жорстоку широкомасштабну війну проти України. Цей день став символом незламності та героїзму українського народу, який об'єднався перед лицем ворога, захищаючи свою землю, свободу та майбутнє своїх дітей. За ці два роки українці показали свою відданість, мужність, жертовність та відданість країні. Водночас міжнародна спільнота підтримала прагнення українців до свободи і стала поряд у боротьбі проти російської агресії. Другий рік війни був важким, але ми вистояли і впоралися.

Від оборони Києва до звільнення Луганщини [Електронний ресурс] = https://vechirniy.kyiv.ua/news/95196/: інтерв’ю з головним сержантом мінометної батареї 112 бригади ТРО / Спілкувалася Ольга Скотнікова // Вечірній Київ. - 2024. - 24 лют. Олександр Мартинюк пройшов найскладніші дні оборони столиці і нині з побратимами воює на Донбасі. Якими були перші дні великої війни оборонців столиці? Що з відстані двох років здається найважливішим військовому сьогодні? Як ті, хто обороняв Київ, сьогодні воюють на Донбасі? Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» до другої річниці великої війни розповів головний сержант мінометної батареї 112 бригади Олександр Мартинюк

Воронков, В'ячеслав. Розгубленості й страху не було [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377099 / Воронков, В'ячеслав // Голос України. - 2024. - 24 лют. (№38). - С. 8-9. Світанок 24 лютого ввірвався в Одесу вибухами снарядів і ракет. Вони прогриміли в районі міжнародного аеропорту, на військових складах, на позиціях радіолокаційних станцій. Сьогодні, два роки потому, про 24 лютого 2022-го одесити згадують по-різному. Особливу лють в окупантів викликали порти Великої Одеси — Чорноморський, Одеський і Південний. Місто поступово згуртувалося в єдину родину, де всі допомагали один одному

Вторгнення росії в Україну [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/war/vtorhnennja-rosiji-v-ukranu-druhij-rik-vijni-u-fotohrafijakh.html: другий рік повномасштабної війни у фотографіяї / Підготувала Елеонора Журавльова // Дзеркало тижня. - 2024. - 24 лют. Про те, чим закарбувався цей рік в нашій пам'яті - в фотогалереї

Гришина, Даша. Два роки великої війни столиця оборонялася, жила і працювала, — Кличко про другу річницю повномасштабного вторгнення [Електронний ресурс] = https://vechirniy.kyiv.ua/news/95328/ / Гришина, Даша // Вечірній Київ. - 2024. - 24 лют.

Два роки болю, втрат і боротьби… [Електронний ресурс] / Сільський Господар. – Електрон. дані – 2024. – 24 лют. – Режим доступу: https://hospodar.ua/post/4049-. – Загол. з екрану. – Мова укр. Сьогодні – два роки повномасштабної війни проти російського агресора, яка стала найбільшим воєнним конфліктом в Європі з часів Другої світової. Які головні воєнні підсумки перших двох років повномасштабної війни? Що здобули та втратили Україна та її ворог? І від чого залежатиме подальший хід бойових дій?

За 2 роки повномасштабної війни зафіксовано майже 110 тисяч обстрілів України, – Ігор Клименко на Форумі «Україна. Рік 2024» [Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Електрон. дані – 2024. – 25 лют. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/za-2-roky-povnomasshtabnoi-viiny-zafiksovano-maizhe-110-tysiach-obstriliv-ukrainy-ihor-klymenko-na-forumi-ukraina-rik-2024. – Загол. з екрану. Мова укр. Останнє оновл. 2024 МВС України має напрацьовані протоколи роботи на місцях ліквідації наслідків обстрілів. На ліквідацію кожного з них виїжджають рятувальники та поліцейські, аби врятувати людей, загасити пожежі і зафіксувати воєнні злочини. Наші сили безпеки постійно вдосконалюються та однозначно стали сильнішими

Капустянська, Іванна. "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності",  Головнокомандувач Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ [Електронний ресурс] / LB.ua. – Електр. дані – 2024. – Режим доступу: https://lb.ua/society/2024/02/24/-600138_sogodni_yak_nikoli_mi_potrebuiemo.html. – Загол. з титул. екрану. Мова укр. Останнє оновл. 2024

Попри складнощі Україна ставатиме сильнішою [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/popri-skladnoshi-ukrayina-stavatime-silnishoyu/: у другу річницю повномасштабного вторгнення рф у Київ прибули друзі та партнери, щоб продемонструвати непохитну підтримку опору українського народу / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 27 лют. (№42). - С. 2.

Поя, Анастасія. Яким був другий рік повномасштабного вторгнення: головні дати [Електронний ресурс] / Українська правда. Життя. - Електрон. дані – 2024 – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/yakim-buv-drugiy-rik-viyni-dati-yaki-potribno-pam-yatati-300179/. – Загол. з титул. екрану. Мова укр. Останнє оновл. 2024

Фронтовий щоденник

(подано у хронологічному порядку)

Вітер, Ольга. Повітряний напад російського маніяка на Київ: бив ледь не усім ракетним арсеналом [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376033 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 3 січ. (№1). - С. 1, 8. Ці новорічні свята для мирних міст та їх мешканців, напевно, стали найбільш «вибуховими» за весь час російсько-української війни. Паралельно з гарячою фазою на суходолі росія відкрила другий повітряний фронт проти цивільного населення України по всіх її регіонах. Кульмінаційними діями його стала ніч на 29 грудня і 2 січня. Перша повітряна атака рашистів у 2024 році хоча й за кількістю запущених засобів ураження не перевищила їх попередній масований напад, але була спрямована здебільшого на Київ та Харків

Вітер, Ольга. Ворог зосередився на ліквідації результатів контрнаступу ЗСУ і б’є рекорди з власних втрат [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376055 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 4 січ. (№2). - С. 1, 8.

Вітер, Ольга. Наша унікальна перемога у повітрі і збиття чергового міфу про «другу армію світу» [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376292 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 17 січ. (№11). - С. 1, 8. ЗСУ продовжують вписувати нові практичні глави у воєнну науку, як то кажуть, на землі, у повітрі і на морі. Гучними й безпрецедентними операціями для бойових дій спочатку стало зупинення рашистської армади під Києвом навесні 2022 року, згодом — знищення флагмана чф рф крейсера «москва» українською ракетою «Нептун», потім — російського підводного човна «ростов-на-дону»... І ось днями наші Збройні Сили вперше в історії бойових дій збили літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та критично пошкодили повітряний пункт управління Іл-22 окупаційного війська

Вітер, Ольга. Оптимальний захист від повітряних атак росіян — удари по об’єктах у їхніх тилах [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376321 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 18 січ. (№12). - С. 1, 12.

Вітер, Ольга. Повітряна фаза війни [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376348: російські терористи у ніч проти 18 січня вкотре атакували Україну з повітря / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 19 січ. (№13). - С. 1, 8. Основними напрямками ударів були південні та північні регіони. Наша ППО знищила 22 ворожі «шахеди», ще кілька дронів не досягли цілей

Вітер, Ольга. Захисники технологічно діють і на полі бою, і в кіберпросторі противника [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376457 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 25 січ. (№17). - С. 1, 8.

Їхня робота найскладніша [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yihnya-robota-najskladnisha/: Президент України відвідав передові позиції українських військових / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 6 лют. (№26). - С. 2.

Вітер, Ольга. Наразі в обороні Авдіївки найскладніший період [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376671 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 6 лют. (№25). - С. 1, 8.

Українські воїни активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376749 / Підготувала Оксана Синиця // Голос України. - 2024. - 9 лют. (№28). - С. 1, 8.

Салімонович, Лариса. Вихід з пекла: підсумки авдіївської операці [Електронний ресурс] = https://umoloda.kyiv.ua/number/3894/2006/181580/ / Салімонович, Лариса // Україна молода. - 2024. - 21 лют. (№007). Під час виходу українських військових з Авдіївки окупанти нещадно засипали їх керованими авіабомбами, влаштувавши на землі справжнісіньке пекло. Підсумки авдіївської операції, у ході якої ЗСУ відступили на підготовлені позиції, й досі залишаються в інформаційному просторі.

Вітер, Ольга. Окупанти наступають, а їхні «сушки» все падають і падають [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377022 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 22 лют. (№37). - С. 1, 12. Ці літаки перебувають у зоні ураження наявними на озброєнні Сил оборони України зенітними ракетними комплексами. Проте операції з їхнього знищення надзвичайно складні та продумані...

Вітер, Ольга. Наступні місяці можуть виявитися надзвичайно складними [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377281 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 5 бер. (№44). - С. 1, 8. рф продовжує повітряний терор українських мирних міст.

Вітер, Ольга. Війна поступово переходить на територію росії [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377476: росія не припиняє повітряний терор мирних українських міст / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 14 бер. (№51). - С. 1, 8.

Вітер, Ольга. Наступальний потенціал росіян потроху вичерпується [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377540 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 16 бер. (№53). - С. 1, 8. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські позиції, поспілкувався з бійцями та командирами на Авдіївському напрямку, що на Донеччині

Вітер, Ольга. Ворог не відмовився від ракетних масованих ударів [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377555 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 19 бер. (№54). - С. 1, 8.

Вітер, Ольга. Протистояння триває на лінії зіткнення й у кіберпросторі [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377576 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 20 бер. (№55). - С. 1, 8.

Вітер, Ольга. Готуємось до нового етапу масованих ударів рф по території України [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377626 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 22 бер. (№57). - С. 4.

Вітер, Ольга. росія воює проти звичайного життя людей [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377646 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 23 бер. (№58). - С. 1, 8.

Вітер, Ольга. рф розпочала нову фазу повітряного терору [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377675 / Вітер, Ольга // Голос України. - 2024. - 26 бер. (№59). - С. 1, 8.

Салімонович, Лариса. Війна зі світлом: рашисти спробували підірвати ДніпроГЕС [Електронний ресурс] = https://umoloda.kyiv.ua/number/3902/159/182284/ / Салімонович, Лариса // Україна молода. - 2024. - 27 бер. (№013). Під час масованого обстрілу Запоріжжя вісім ракет прилетіли на територію ДніпроГЕС.

Обмін військовополоненими

(подано у хронологічному порядку)

                       

Стражник, Людмила. Схудлі, виснажені, але незламні [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376081: 49-й обмін полоненими став найбільшим за час широкомасштабного вторгнення / Стражник, Людмила // Голос України. - 2024. - 5 січ. (№3). - С. 1, 8. Нарешті після тривалого блокування москвою процесу обміну полоненими, 3 січня, з російського полону додому повернулися 230 українських воїнів та цивільних. Серед них 48 людей вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи»

Божок, Сніжана. Великий обмін [Електронний ресурс] = https://vechirniy.kyiv.ua/news/94387/: Україна повернула ще 207 наших воїнів з російського полону / Божок, Сніжана // Вечірній Київ. - 2024. - 31 січ. Це вже другий великий обмін військовополоненими з початку цього року після тривалої перерви. Про це повідомив Володимир Зеленський в Telegram.

Лелітка, Світлана. Повернулися з пекла полону додому [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/376778 / Лелітка, Світлана // Голос України. - 2024. - 10 лют. (№29). - С. 1, 8. Міцні обійми побратимів, радісні дзвінки матерям, дружинам і дітям, тверді кроки по рідній і такій омріяній землі, можливість знову накинути на плечі синьо-жовтий прапор і сфотографуватися з ним разом із друзями — таким назавжди запам’ятається 8 лютого тим, хто повернувся з російського полону додому. Цього дня відбувся обмін військовополоненими — 51-й від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і третій з початку року, в межах якого додому повернулися ще 100 захисників Батьківщини

Визволення українських територій

Мощун: тут зародилася наша міць [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/moshun-tut-zarodilasya-nasha-mic/: у боях за міста й села Київщини було визначено долю України та столиці / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 22 бер. (№60). - С. 2. У другу річницю визволення Київської області від російських окупантів Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять захисників, які загинули під час оборони та звільнення села Мощун, і вручив державні нагороди. «Сьогодні ми згадуємо битву, яка відбулася вже два роки тому, але яку ніколи не можна забувати. Той час багато в чому визначив долю Української держави. Саме тут, у боях за Мощун, і неподалік, у боях за Гостомель, Ірпінь, інші міста й села Київщини, була визначена доля України та української столиці. Тоді вдалося не просто не пустити російську армію в Київ. Тоді всім у світі стало очевидно, якими є українці та що таке путінська росія», — наголосив Президент, звертаючись до присутніх

І світ побачив нашу сміливість [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/i-svit-pobachiv-nashu-smilivist/: 2 квітня 2022 року Київщину повністю визволили від російської окупації / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2024. - 2 квіт. (№67). - С. 2. За 33 дні окупації загарбники з рф скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей. Збройні сили України визволили місто 31 березня. Саме після визволення Київщини прозвучали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні

У Бучі сталося нечуване [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377110 / Підготувала Тетяна Пасова // Голос України. - 2024. - 24 лют. (№38). - С. 7. «Тут сталося нечуване. Ми побачили жорстоке обличчя армії путіна. Як його війська холоднокровно та безрозсудно поводилися тут під час окупації. Ми побачили, як розбивається людяність. Увесь світ у жалобі разом з бучанами», — ці слова належать Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, яка 8 квітня 2022 року спільно з Високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем і Прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером відвідала Бучу

Чернов, Володимир. Місто, яке дорого заплатило за свободу [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/377098 / Чернов, Володимир // Голос України. - 2024. - 24 лют. (№38). - С. 8-9. Охтирка — єдине місто на Сумщині й одне з небагатьох в Україні, удостоєне за подвиг своїх захисників видатного звання «Місто-герой України». Тут надовго затримали окупантів, надавши сусідам можливість підготуватися до відсічі. Сотні жителів Охтирки загинули або дістали важкі поранення, а саме місто зазнало найбільших в області руйнувань. Таку високу ціну воно заплатило за свободу — Охтирка жодного дня не була у ворожій окупації. Як усе відбувалося, розповідає міський голова Охтирки Павло Кузьменко. За його словами, найстрашнішими для громади в лютому-березні 2022 року були чотири дні

Інтернет-ресурси

https://vechirniy.kyiv.ua/ сайт газети «Вечірній Київ»

http://www.golos.com.ua   сайт газети «Голос України»

https://zn.ua/   сайт газети «Дзеркало тижня»

http://www.silskivisti.kiev.ua   сайт газети «Сільські вісті»

https://umoloda.kyiv.ua/   сайт газети «Україна молода»

https://ukurier.gov.ua   сайт газети «Урядовий кур’єр»

Підготувала бібліограф Мілашенко Т. І.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ