Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Найкраща країна – моя Батьківщина. До Дня незалежності України.

Поділіться цією сторінкою:

День незалежності – це не тільки свято, це й привід усвідомити та оцінити здобутки і пом’янути втрати на непростому шляху розбудови нашої держави.

Варто пам’ятати, що свобода, заради якої живе на цьому світі кожен українець, гартувалась століттями.

Про долю України –  солодку і гірку, величну і трагічну, знану і незнану, - на шляху до омріяної Незалежності читайте у добірці лише найцікавіших книг нашої бібліотеки.

Всі представлені книги є частиною фондів нашої бібліотеки.
Ви маєте можливість з ними ознайомитись, відвідавши нас за адресою:
вул. Льва Толстого, 49.
Додаткову інформацію Ви отримаєте за тел. (044) 288-30-12
та в Електронному каталозі бібліотеки.
Українська звитяга і мужність
[Текст] : Хрестоматія з військово-патріотичного виховання української молоді / Упоряд., вступ. ст. С.П.Рудюк. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 576 с. : іл. Військово-патріотичне виховання української молоді - актуальна і потрібна справа. В книзі подано матеріали військової звитяги українців з давніх-давен до наших днів. Тут можна знайти приклади боротьби, мужності, перемог українців на теренах своєї держави. Зі сторінок цієї книги постають герої, що є яскравим прикладом для сучасних патріотів України. Юні українці отримають заряд енергії і любові до Батьківщини, навчаться її любити і захищати
Майдан і Церква.
- К.: Техніка, 2015. - 656 є.: іл. Книга є наслідком моніторингу подій зими 2013-2014 рр., що відбулися у Києві після непідписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, коли українці вийшли з мирними протестами проти політики влади. Фокус зробле¬ний на зборі та аналізі інформації про реакцію релігійних організацій України та їх лідерів на мирні протестні народні акції та спроби силового придушення волевиявлення народу. До збірки увійшли не тільки хронологія подій, офіційні документи ВРЦіРО, окремих релігійних організацій, звернення та заклики ре¬лігійних лідерів до народу і до влади, неофіційні висловлювання та коментарі звичайних віруючих та їх пасторів, але й експертні оцінки політиків, державних діячів, а перш за все - релігієзнавців, які покликані об’єктивно і неупереджено, позаконфесійно і полісвітоглядно розкрити суть духовного Майдану, зміст ре¬волюції гідності, показати роль релігії і Церкви в становленні громадянського суспільства та сучасних соціально-політичних процесах.
Гришко, Василь. Гришко, Василь. Москва сльозам не вірить
[Текст] : Народовбивство по-кремлівськи: Науково-публіцистичне видання / Гришко, Василь ; Упор., передм. О.Коновал. - К. : Юніверс, 2003. - 246 с. : іл. Відомий українець з діаспори у США виклав у трьох науково-публіцистичних працях аналіз причин і наслідки штучного голодомору для української нації. Автор доводить, що причиною страшного голоду і вимирання нації був не неврожай, а злочинне і цілеспрямоване більшовицьке нищення українців. Причиною цього було створення системи тотального контролю над сільськогосподарським виробництвом (колгоспів). Адже з колгоспів можна було за вказівкою кремлівської влади відняти все без всякої компенсації і не турбуючись про виживання тих, хто ці продукти виробляв
Лемко, Ілько. Лемко, Ілько. Доля України
[Текст] : Історико-публіцистичний нарис / Лемко, Ілько. - Львів : Апріорі, 2012. - 272 с. : іл. Державотворення - це складний, неоднозначний, довгий процес. Автор на сторінках книги шукає відповідь на питання: яким може бути інструмент об'єднання України на засадах демократії. Окремі розділи присвячені взаємовідносинам з сусідньою Росією і вплив її на долю України
Гель, Іван. Гель, Іван. Виклик системі: український визвольний рух другої половини XX століття
[Текст] : Науково-популярне видання / Гель, Іван ; Під ред., упоряд. І.Єзерської; Вступ. ст. М.Маринович. - Львів : Часопис, 2013. - 392 с. : іл. Боротьба за незалежність велася в Україні весь час існування тоталітарної більшовицької влади. Друга половина XX століття проявилася неозброєним спротивом передової інтелігенції на теренах всього соціалістичного табору. Ці люди вели агітаційну, просвітницьку та інформаційну роботу, протидіяли цензурі, створювали культурологічні та літературні гуртки. Дуже впливовим був рух "шестидесятників". Не боячись репресій, заборон, та утисків вони боролися з системою всіма можливими способами. Автор - один зних. Він зумів показати цей рух зсередини, описав багатьох його учасників. Ця книга актуальна і сьогодні, в час потужної інформаційної війни
Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень
/ П26 Упорядник Валентина Шевченко. - К.: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2015. - 800 с. Український контекст Першої світової війни відображено на сторінках пропонованого ви¬дання крізь призму найважливішого міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень контролюючих спецорганів, матері¬алів діловодства долучених до гуманітарних проблем війни установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифрон¬тової зони й тилу. У книзі подано вже опубліковані, а також віднайдені, дотепер не відомі, архівні та письмові музейні джерела, результати археографічних експедицій. Видання містить і добірку фото¬графічних зображень, оригінальних карт бойових операцій, систем життєзабезпечення армії та ци¬вільного населення. Згруповані за видовою ознакою джерела дають змогу відповісти на велику кількість складних, суперечливих питань того періоду, осягнути як гло¬бальний соціально-економічний, політичний, так і особистісний, психологічний аспект Великої війни.
Вирок Українській революції: «Справа ЦК УПСР»: Науково-документальне видан-ня.
Упорядники Тетяна Осташко, Сергій Кокін. - К.: Темпора, 2013. - 688 с.: іл. Розсекречені матеріали з фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України відтворюють перебіг створення ЧК слідчої справи над провідними діячами Українських національно-визвольних змагань 1917-1921 рр., яка завершилася фабрика¬цією Верховним надзвичайним революційним трибуналом УСРР «Справи ЦК УПСР». Це був один з перших показових судових процесів над лідерами українських урядів та партій, який започаткував низку політичних репресій, що згодом активно застосову¬валися ГПУ-НКВД в Україні. Документи дозволяють по-новому подивитися на те, які реальні наслідки мала співпраця учасників українського національно-визвольного руху з радянською владою, прихильником якої багато хто з українських соціалістичних ліде¬рів виявив себе в процесі політичної діяльності.
Лоєк, Єжи. Лоєк, Єжи. Історія прекрасної бітинки
[Текст] : Оповідь про життя Софії Вітт-Потоцької (1760-1822): Роман / Лоєк, Єжи ; Пер. з пол. Д.Андрухіва; Худож. О.Коспа. - К. : Юніверс, 2005. - 448 с. : іл. - (Життєписи). Книга присвячена цікавій постаті кінця XVIII - початку XIX ст. Софії Главані-Вітт-Потоцької. Її сходження на високі суспільні щаблі було вельми незвичайним. На основі історичних документів тих часів, листів Софії до своїх дочок та коханців автор подає широку панораму епохи, яка сприймається з великою вірогідністю. Софія Главані-Вітт-Потоцька півжиття прожила в Україні, її тричі продавали і купували; вродлива від природи, вона волею долі і внаслідок складних життєвих перипетій стала легендою свого часу. Пам'ять про цю незвичайну жінку втілена не тільки на сторінках книг, а й у чудовій архітектурі Парку "Софіївка" в Умані на Черкащині
Снайдер, Тімоті. Снайдер, Тімоті. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999
[Текст] / Снайдер, Тімоті ; Пер. з англ. А.Котенко, О.Надтока. - К. : Дух і літера, 2012. - 464 с. : іл., карти. Автор аналізує і досліджує механізм народження модерних націй. Взяті нації з чотирьох держав: Польща, Україна, Литва, Білорусь. Дослідження охоплює період з середини XVI ст. до кінця XX ст. Відомий американський історик розглядає Річ Посполиту - найбільшу державу ранньомодерної Європи - як державну основу для створення нових держав: Польщі, України, Литви, Білорусі. Автор намагається дати відповідь на питання: Як з однієї ранньомодерної національної ідеї постали чотири модерні?
Перналь, Анджей Болеслав. Перналь, Анджей Болеслав. Річ Посполита двох народів і Україна. Дипломатичні відносини 1648-1659
[Текст] : Наукове видання / Перналь, Анджей Болеслав ; Пер. з польськ. Ю.Мицика, І.Тарасенко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 400 с. : іл. Ця книга проливає світло на маловідомі в Україні сторінки історії - спільної і окремої - України і Польщі. Особлива цінність інформації - це те, що досліджено не тільки польські, російські та українськи джерела, а й латино- та англомовні. Розкрита інформація про дипломатичні зв'язки українців середини XVII ст., а це зносини зі Швецією, Венецією, Османською імперією і Кримським ханством. Цінне дослідження української історії часів гетьмана Виговського, зокрема Гадяцької угоди. І ще багато цікавих відкриттів чекають читачів цієї книги
Потоцький, В'ячеслав Петрович. Потоцький, В'ячеслав Петрович. Шляхта. Честь та гонор. Факти, міфи, коментарі
[Текст] : Популярне видання / Потоцький, В'ячеслав Петрович, Семененко, Валерій Іванович ; Худож. О.Панченко. - Харків : Школа, 2014. - 672 с. : іл., портр., фотогр. Автори досліджують суперечливий світ шляхти Речі Посполитої. Шляхетність - синонім лицарства, шарму, романтичної і полум'яної любові не тільки до Батьківщини, а й до прекрасних панянок. Шляхтичі - це ще й незалежні лицарі-воїни, домовиті спадкоємці скарбів, носії зачатків демократії у відносинах з королівською владою. А ще серед тих хто іменував себе шляхтою були й гультіпаки, картярі, чваньки і фанфарони. Ось така неоднозначна є шляхта
Таїрова-Яковлева, Тетяна. Таїрова-Яковлева, Тетяна. Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність
[Текст] : Науково-популярне видання / Таїрова-Яковлева, Тетяна ; Пер. з рос. Н.Єгоровець. - К. : Кліо, 2015. - 424 с. : іл. Цінним набутком є ця книга не тільки своєю науковою значимістю, а й тим, що авторка писала її російською мовою. Це є доказом того, що патріотом можна бути і російськомовним, головне при цьому бути чесним і порядним. Історія України має визначний період під назвою "гетьманьщина". Творили її видатні гетьмани. І саме на їхньому прикладі, на їхніх долях будує авторка свою оповідь. Одинадцять українських гетьманів - від Петра Сагайдачного до Кирила Розумовського, їхня влада і вплив на історію описані в цій книзі
Косенко, Леонід Олексійович. Косенко, Леонід Олексійович. Козаки: Лицарський орден України: Факти. Міфи. Коментарі
[Текст] : Популярне видання / Косенко, Леонід Олексійович. - 2-ге вид., доопр. - Харків : Школа, 2013. - 608 с. : іл., портр., фотогр. У різних народів в середні віки з'являлися вільні військові спільноти: іллірійські пірати, вікінги, новгородські ушкуйники, флібустьєри Карибського моря. Помітне місце серед них займають запорозьки козаки. Автор досліджує феномен запорозького козацтва у політичному, економічному, військовому, геополітичному аспектах. Також проведено своєрідне порівняння ролі і впливу запорожців та інших вільних військових спільнот тих часів
Брехуненко, Віктор. Брехуненко, Віктор. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII-XVIII ст.
[Текст] : Наукове видання / Брехуненко, Віктор. - К. : Темпора, 2014. - 504 с. : іл. Автор досліджує кульмінаційні процеси в історії ранньомодерної України. Центральне місце відведено ключовим питанням: криза України в складі Речі Посполитої, перегук історичних процесів в Україні та інших частинах Європи, проблеми міжнародного визнання Української держави та її місце на світовій арені. Проведено аналіз функціонування ідеї спадковості української історії та експансіоністських стратегій Московії щодо України у ранньомодерний час
В. Борисенко Українки в історії. XX-XXI століття
/ В. Борисенко, П. Коно- У45 ненко, Є. Сверстюк [та ін.] -К. 2012. - 288 с.: іл. Збірка нарисів про визначних жінок України є завершенням трилогії «Українки в історії» (перша книга - Українки в історії. К.: Либідь, 2004, 2006; друга книга - Українки в історії: Нові сторінки. К.: Либідь, 2010). У книжці подаються життєписи наших співвітчизниць, що їм судилося жити, творити, страждати у буремному XX ст. і на початку ХХІ-го, який виявився для України теж далеко не легким. Оповіді про наших сучасниць - учених, громадських і політичних діячок, мисткинь - неодмінно захоплять всіх не байдужих до духовної історії України.
В.С. Шандра Історія України в особах: XIX століття
/ Кол. авт.: В.С. Шандра (керівник), 1-90 1.1. Глизь, О.М. Донік та ін. - К.: Україна, 2015. - 368 с.: іл. XIX ст. для України виявилося незвично багатим на події та політичні успіхи. За ними стояли визначні постаті й звичайні люди з притаманними їм інтересами, уподобаннями, переконаннями. Усі вони своєю діяльністю і наполегливою працею забезпечували розвиток українського суспільства. Тож без них не відбулася б історія. Ця книга містить нариси сучасних дослідників про видатних лю¬дей України - державних, громадських і політичних діячів, письмен¬ників, учених, промисловців і митців позаминулого століття, вагомі здобутки яких стали надбанням наступних поколінь. Розповіді про них дають змогу не лише зазирнути за лаштунки минулої епохи, а й краще зрозуміти саму суть XIX століття, що є невід'ємною складо¬вою нашої історії.
Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання
/ Упорядник Геннадій Боряк. - К.: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2015. - 810 с.: іл. «Народ, який губить свої слова, перестане бути народом» (Стефан І Неманя, засновник династії володарів Сербії) У збірнику публікуються документи переважно з архівів державних органів та уста¬нов, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви українського руху у різних сферах: у початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо. Документи висвітлюють передумо¬ви, обставини й наслідки появи та функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Емського указу 1876 р., низки інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах україн¬ських губерній Російської імперії упродовж другої половини XIX - початку XX ст. Частина документів пов’язана з виконанням установами цензури на місцях зазначених “заборонних” актів щодо україн¬ської літературної мови - одного із ключових чинників формування української ідентичності. Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном і нелегаль¬но поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного освітньо-літературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів публікуються вперше.
Крутенко, Н. Г. Єлизавета Ярославна - королева двох держав
/ Наталія Крутенко. - К.: Либідь, 2015. - 168 с.: іл. Біографію Єлизавети, вінценосної дочки князя Ярослава Мудрого, яка стала королевою Норвегії і Данії, сформували не документи, а ісландські саги. Дотримуючись історичної канви, авторка - мис¬тецтвознавець Наталія Крутенко пропонує захопливу версію жит¬тєвих злетів і драм титулованої киянки. Золотокоса красуня, героїня однієї з найдавніших у світі пісень про кохання. Перший посол Русі у Скандинавії: спочатку - королева Норве¬гії, потім - королева Данії... Видання ілюстрова¬не творами українських і закордонних митців.
С. Чайковський Україна - європейська країна.
/ авт.-уклад.: С. Чайковський, - К.: Балтія-Друк, 2015. - 124 с.: іл. Яскраве видання, у якому статті з історії нашої держави проілюстровані унікальними експонатами зі знаменитої скарбниці найцінніших історико-культурних та мистецьких реліквій народу - Національного музею історії України. Розповідь доповнюють факсимільні копії рідкісних історичних документів з фондів музею.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ