Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Європейський Союз — сім’я демократичних європейських держав

Поділіться цією сторінкою:

Щороку в третю суботу травня Україна відзначає важливе свято — День Європи. А в країнах Європейського Союзу це 9 травня. Цей день є символом ЄС, його святкують уже протягом десятиліть, а для України це нагадування про спільні цінності демократії та свободи. Нині для українців цей день набув особливого значення, адже нашу країну та ЄС єднають не лише пріоритети, історія та культура. Зараз країни, які раніше були просто сусідами, стали для нас насправді близькими друзями, помічниками та для багатьох — прихистком і порятунком від російської агресії. Водночас українські воїни стали для європейців міцним щитом, який боронить фактично всю Європу від агресивних імперських амбіцій кремля. Українці тепер — приклад мужності, незламності та героїзму, а також єдності.
Вашій увазі пропонуємо книги, які дають можливість подивитись на історію  Європи і України з нових ракурсів.
Характерною особливістю видань є надзвичайно цікавий, часом несподіваний і свіжий погляд на історію Європи та України. Книги відповідають на питання хто ми є, коли ми стали європейцями, що означає бути європейцями? Історія європейських країн — це історія народів, які вчаться на своїх помилках, уміють долати кризи силою волі та вірою в можливість реального поступу.

Ви маєте можливість ознайомитись з книгами, відвідавши бібліотеку за адресою:  вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 49., конт. тел.: (044) 288-30-12

Частину представлених  книг ми отримали від Українського інституту книги за Програмою поповнення фондів публічних бібліоте

Дженкіс С. Дженкіс С. Стисла історія Європи. Від Перикла до сьогодення / Саймон Дженкіс. Пер. з англ. В. Горбатька. - К.: Вид. група КМ-БУКС, 2021, - 384 с. іл. ISBN 978-966-948-421-5.
Книга дає свіжий погляд на історію Європи, має жваву й дотепну манеру оповіді. Перед читачем постає частина світу, яка, з одного боку, характеризується жорстокими кризами та безперервним зіткненням куль¬тур, а з іншого — невтомним прагненням до побудови суспільства, заснова¬ного на одностайності громадян. Імперські амбіції багатьох європейських держав, внутрішні конфлікти та екзистенційні загрози нині є так само ак¬туальними, як і в часи завоювань Олександра Македонського. Автор висловлює думку, що народи Європи через сучасні економічні, торго¬вельні та культурні механізми укладають відносини, що да¬ють їм можливість жити в гармонії з самими собою та своїми сусідами
Дейвiс, Норман. Дейвiс, Норман.
Європа: Iсторiя [Текст]  = Europe: A History : Науково-популярне видання / Дейвiс, Норман ; Пер. з англ. П.Таращука, О.Коваленко. - Вид. 9. - К. : Основи, 2014. - 1464 с. : iл. - ISBN 9789665008484.
Книжка видатного англійського історика, професора Університету Лондона і нашого сучасника Нормана Дейвіса –  конспективний курс європейської історії і неоціненний, багатющий тезаурус розмаїтих культурно-історичних знань. Це широке історичне панно, інкрустоване коштовними мініатюрами, захопить і зацікавить кожного, хто байдужий до історії. Оригінальність книжки полягає у доборі, упорядкуванні й презентації матеріалу. Головна її мета — розгорну¬ти просторово-часове плетиво європейської історії і, заповнивши його досить широким діапазоном тем, передати враження про неосяжну цілість. Текст написано на кількох різних рівнях. Дванадцять розповідних розділів дають панорамне зображення всієї європейської минувшини, від доісторичних часів до сьогодення. Читач поступово просувається від далекого фокусу уваги в розділі І, що охоплює перші п’ять мільйонів років, до більш-менш близько¬го фокусу розділів XI і XII, що охоплюють XX ст., відводячи десь по одній сторінці на рік. Кожен розділ містить добірку значно докладніших “вставок”, схоплених, так би мовити, телеоб’єктивом; вставки ілюструють вужчі теми, що розтинають хронологічний потік. Кожен розділ закінчується широкоформат¬ним “кадром” усього континенту, баченого з якоїсь конкретної точки. Загаль¬не враження можна порівняти з історичним художнім альбомом, де панорамні картини чергуються з низкою докладних вставок і близьких планів. Зрозуміло, шо ступінь точності, досяжний на цих різних рівнях, дуже варіюється, але ж не можна сподіватися, що синтетична праця відповідатиме критеріям наукових монографій, які мають усе-таки іншу мету.
Дванадцять головних розділів дотримуються традиційної структури євро¬пейської історії і забезпечують хронологічно-географічну основу, до якої при¬пасовано решту тем і матеріалів. Розділи висвітлюють “історію, зіперту на по¬дії-”: головні політичні поділи, культурні рухи і соціально-економічні тенденції, які дають історикам змогу розбити масу інформації на доступні для вивчення (хоч неминуче штучні) одиниці. Хронологічний наголос поставлено на серед¬ньовічному й новітньому періодах, аби можна було побачити, як формувалась упізнавана європейська спільнота. Тому географічний діапазон покликаний забезпечити однакове висвітлення всіх частин Європейського півострова від Атлантики до Уралу — півночі, сходу, заходу, півдня і центру.
Європейський Союз: дезінтеграція чи відродження? Джордж Сорос у бесідах із Грегором Петером Шміцем. Пер. з англ. Н. Комарової. - К.: Дух і літера, 2015. - 240 с. ISBN 978-966-378-389-5.
У виданні видатний фінансист, благодійник та філософ Джордж Сорос фокусується на шляхах відновлення та надання життє¬здатності Європейському Союзу, якому віддає належне як уні¬кальному цивілізаційному проєкту. Конструктивна критика кризо¬вих явищ у ЄС, неприйняття «ринкового фундаменталізму» орга¬нічно поєднуються в автора з ґрунтовними пропозиціями, зокрема щодо актуальної та потенційної ролі Німеччини в ЄС. До книги також включено дві статті Дж. Сороса, присвячені Україні після Революції гідності та програмі надання нашій країні допомоги з боку світової спільноти. Автор доводить, що «рятуючи Україну, ЄС врятує й себе»
Ложкін Б. Є. Ложкін Б. Є.
Четверта республіка: Чому Європі потрібна Україна, а Україні - Європа / Борис Ложкін; за участю В. Федоріна; худож.-оформлювач С. Лисенко. 2-ге вид. - Харків: Фоліо, 2016. - 252 с.
Можливо, через років 20 події, пережиті Україною у 2014-2016 роках, сприйматимуться не як низка випробу¬вань, а як початок нової епохи. Борис Ложкін розповідає в цій книжці про те, як будувалася нова українська держава, вільна від спадщини радянської влади і від панування олігархів. «Четверта республіка» — книжка про повернення України до європейської сім’ї народів, про те, що вже зроблено, і про те, що доведеться ще зробити.
«Четверта республіка» — це відверта розмова про глибокі трансформації, які переживає Україна»
Шабо, Федеріко Шабо, Федеріко
Історія ідеї Європи / Федеріко Шабо; пер. з іт., вступ, ст., приміт., глосарій Я. Ф. Барб’єрі. - К.: Либідь, 2020. - 352 с.
Коли народилося почуття Європи? Який народ уперше сказав: «Ми — європейці?» Хто перший сформулював концепцію Європи? Ось головні запитання, які поставлено в книжці видатного італійського історика Федеріко Шабо (1901-1960). Це класичний зразок італійської культурології — спадкоємиці Гуманізму, синтетична розповідь про те, як формувалася європейська свідомість упродовж тисячоліть. Автор простежує еволюцію європейської цивілізації від давньогрецької культури V ст. до н. е. до XIX ст. як історію неперервної боротьби за свободу людини, історію творення моральних ідеалів. Це втілено завдяки енергії різних народів — основ демократичної системи. Для українського читача цей текст має особливу цінність, оскільки увиразнює європейську ідентичність української культури.
Видання — для всіх, кого цікавить культурний зміст поняття «Європа» та шляхи повернення України до Європи.
Копійка, Валерій Володимирович Копійка, Валерій Володимирович. Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст]  : Навчальний посібник / Копійка, Валерій Володимирович, Шинкаренко, Тетяна Іванівна ; За ред. Л.В.Губерського; Передм. та післям. авт. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2012. - 759 с. : іл., табл. - (Вища освіта XXI століття).  Центр європейських студій Інституту міжнародних відносин. У навчальному посібнику висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком ХХІ ст. За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правого, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності. Особлива увага приділена проблематиці відносин України і Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних процесів у Європі.
Кріль, Михайло Михайлович Кріль, Михайло Михайлович. Історія країн Центрально-Східної Європи [Текст]  : Кінець ХХ - початок ХХI ст.: Навчальне видання / Кріль, Михайло Михайлович ; Передм. авт. - 3-є вид., виправл. і доп. - К. : Знання, 2013. - 278 с. : іл. - Передмова: с.5; Додаток. Витяги з документів: с.254. - ISBN 9786170701268.
У навчальному посібнику подано стислі нариси про країни Централь¬но-Східної Європи від останнього десятиліття XX ст. донині. Висвітлено найважливіші проблеми, загальні закономірності та специфічні особли¬вості їх державно-політичного розвитку, соціально-економічних змін, культури, основні напрями зовнішньої політики. Значну увагу приділе¬но причинам ліквідації авторитарних і тоталітарних структур влади. Розглянуто актуальні проблеми, пов’язані зі становленням і розвитком державності народів, які її не мали або втратили з розвитком історичних подій.
Право Європейського Союзу [Текст]  : Навчальний посібник / Під ред. В.М.Бесчастного. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 366 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Рекомендована література: с.356. - Вступ: с.9. - ISBN 9789663468549 :  - ISBN 9789663469423.
У навчальному посібнику наводиться узагальнена інформація про цілі, завдання, принципи Європейського Союзу, систему його органів, механізм створення та застосування юридичних норм на загальноєвропейському рівні. Окремий розділ присвячено питанням адаптації українського законодавства до права Європей¬ського Союзу. За змістом посібник відповідає програмі норматив¬ної навчальної дисципліни “Право Європейського Союзу”.
Пропонований навчальний посібник спрямований на надання систематизованих наукових знань про цілі, завдання, принципи Європейського Союзу, систему його органів, механізм створення та  застосування юридичних норм на загальноєвропейському рівні.
Автори також ставлять за мету виховання у фахівця-правознавця, міжнародника, державного службовця, політолога почуття європейської ідентичності
Штрайнц Рудольф Штрайнц Рудольф.
Європейське право / Перекл. з нім. Катерина Котюк; наук, ред. укр. вид. Михайло Микієвич. - Львів: Астролябія, 2009. - 480 с.
Книга професора Мюнхенського університету Рудольфа Штрайнца належить до числа найкращих університетських підручників із європейського права і витримала вже 8 перевидань. Вона присвячена вивченню права Європейського Союзу і зокрема, права Європейських Спільнот як найважливішої основи Союзу. Підручник розроблено на основі законодавства, яке набрало чинності після Амстердамського договору, а також договору в Ніцці. Крім того, нове видання бере до уваги зміни, пов- язані із розширенням ЄС. Конкретні ж юридичні випадки, на прикладах яких розкриваються окремі теми та ретельно опрацьована бібліографія до кожної з тем робить це видання не лише підручником для студентів у звичному розумінні, а її своєрідним довідником як для українських аспірантів та докторантів, так і для дослідників та юристів-практиків. Ця книга вводить в живий процес формування ЄС та його правової основи.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ