Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Незалежна Україна: віхи історії

Поділіться цією сторінкою:

Той, хто не любить своєї країни, не може любити нічого! (Дж. Байрон).

Коли суспільство переживає кризу і відчуває загрозу розпаду, погляди людей звертаються до національної ідеї. Філософи й політики стверджують, що це потужний чинник консолідації народу. Бізнесмени наголошують, що національна ідея підвищує репутацію держави у світі - отже, посилює конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Військові бачать в ній джерело патріотизму й обороноздатності.

Українці - планетарна спільнота. Це великий скарб, адже в сьогоднішньому світі для вирішення національних проектів потрібні глобальні зусилля. Ми повинні бути всюди, але завжди залишатися єдиним народом. Для цього маємо телефони й Інтернет, для яких не існує відстаней та перешкод.

Та головний чинник нашої єдності - рідна земля, Ненька Україна. Це наша точка опори в бурхливому світі. Де б ми не перебували - тут наша колиска, наші предки, наша душа. Тут повинні навчатися і вдосконалюватися наші діти - тоді вони будуть українцями і їм не загрожуватиме жодна асиміляція на чужині. Українці мають бути господарями своєї землі. Тому нам потрібна українська держава. Така, щоб відповідала українському звичаю і викликам часу. Її місією має бути щастя українців, а воно досягається створенням умов для індивідуальної і етнічної самореалізації. Так нас навчали Григорій Сковорода і Тарас Шевченко.

Конституційна мета держави – щоб українці ставали багатшими, культурнішими й здоровішими, і щоб їх було все більше. Державою має керувати вибраний народом лідер, що несе персональну відповідальність за стан справ. Народ має бути просвіченим і озброєним. Це традиційний для України устрій.

Ми пропонуємо поглянути на нашу державу під різними кутами зору і створити власний образ України. Багатогранність висвітлення теми допоможе Вам в цьому.

http://www.president.gov.ua/ - Офіційне Інтернет представництво голови держави.
http://www.kmu.gov.ua/ – офіційний портал органів виконавчої влади України.
http://www.rada.gov.ua/ офіційний сайт Верховної Ради України.

Україна через призму історії

Україна: хронологія розвитку : З давніх часів до пізньої античності / Толстоухов, Анатолій Володимирович, Зубанов, Володимир Олександрович. - К.: КВІЦ, 2007. - 544 с. : Іл. - (. Т.1). - Література: с.538.
Украина-Европа: Хронология развития 1000-1500. Т.3 / Авторы, руководители проекта: А.В.Толстоухов; В.А.Зубанов. - К.: КВІЦ, 2007. - 560 с.: ил.
Україна віхи історії : Альбом; Історико-культурологичне видання
/ Авт.-упоряд.: В.Томазов; О.Ясь; Перемова В.Смолія. - К. : Мистецтво, 2003. - 432 с. : іл.
Енциклопедія історії України: У 5-ти т. Т.1: А-В / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.- К. : Наукова думка, 2005. - 688 с. : іл.
Енциклопедія Сучасної України. Т.1 / Національна академія наук України; Наукове товариство ім. Т.Шевченка; Координаційне бюро Енциклопедії сучасної України; НАН України; Гол. ред. колегія: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Романів О.М. - К. : Поліграфкнига, 2001. - 824 с. : іл.
Відейко, Михайло. Шляхами трипільського світу / Відейко, Михайло. – К. : Наш час, 2008. – 296 с. :  л.. – (Невідома Україна).
Трипільська культура не залишила після себе ні пірамід, ні величних храмів, ні камінних палаців та фортець. Всі свідчення про її існування понад 6 тисячоліть були сховані у землі. І лише у 2 половині 19 століття археологи відкрили її світові. У цій книзі ми дізнаємось як і коли виникла ця давня культура і хто такі трипільці, чим і як вони жили; про давні житла, храми, поселення, про перші ремесла та винаходи тих далеких часів та багато іншого.
Мицик, Вадим. За законом Світового ладу : Трипільська цивілізація і світогляд українського народу / Мицик, Вадим. - 328 с. : ил.
Про філософські аспекти Буття хліборобів Трипільської цивілізації, яка існувала у половині 6 тис. та в 1-их століттях 3 тисячоліття до нашої ери на землях від Дунаю до Дніпра, про духовно-господарський та космотворчий феномен пращурів, про розвиток Життя на засадах мірностей. Світогляду, про спільність образотворчої мови історичних культур і народної культури в Україні йдеться у праці відомого етнографа й археолога.
http://www.aratta-ukraine.com/ - Український національний Інтернет - портал "Арата Вікно в Україну" - приватний суспільно-політичний проект, метою якого є презентація України, як держави у світовому інформаційному просторі, формування у відвідувачів позитивного іміджу України.
http://www.vox.com.ua/ – загально інформаційний портал для українців - "Портал Українця".

Політичні і економічні аспекти розвитку держави

Права без обов'язків - то сваволя
(Леся Українка)

 
 

Декларація про державний суверенітет України [Текст]: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року. - К.: Політвидав України, 1990. - 8 с.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сессії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV. - К. : Юридична практика, 2006. - 512 с.
Конституцiя України: З офіційним тлумаченням конституційного суду України / Відповідальний ред. С.Б.Чехович. - К. : Ліра-К, 2006. - 96 с.
Фрицький, О.В. Конституційне право України: Підручник / О. В. Фрицький. - 2-ге вид., перероблене і доповнене. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 510 с.

Погорілко, Віктор. Конституційне право України: Підручник / Погорілко, Віктор, Федоренко,Владислав. - К. : Наукова думка, 2006. - 344 с.

Все починається з містики і все кінчиться політикою
(Ш. Пері)

 
 

Україна в ХХ столiттi [Текст]: Збiрник документiв i матерiалiв/ А.Г.Слюсаренко, В.I.Гусєв, В.Ю.Король. - К.: Вища школа, 2000. - 352 с. (Перелiк документiв)

Вперше друкується частина документів, які висвітлюють суспільно-політичний розвиток України у 1900 – 2000 роках. Три частини книги висвітлюють проблеми України в роки визрівання і творення незалежної держави, України за радянської доби, та сучасності.

 
 

Хрестоматія з історії держави і права України [Текст]: У 2-х тт.: Навчальний посiбник. Т.2: Лютий 1917 р.-1996 р. / За ред. В.Д.Гончаренка. - К.: Iн Юре, 2000. – 728 с.

Том 2 хрестоматії містить законодавство та інші матеріали, що характеризують державний механізм, галузі права в Україні з Лютневої (1917р.) демократичної революції і до 1996 р. Хрестоматія забезпечує поглиблене вивчення найважливіших проблем вітчизняної держави і права.

 
 

Кудряченко, Андрій.

Політична історія України ХХ століття [Текст]: Підручник для студ. вузів/ Кудряченко, Андрій, Калінічева, Галина, Костиря, Анатолій; Рец.: Ф.М.Рудич та інш. - К.: МАУП, 2006. - 696 с.

У пропонованому підручнику розглянуто характерні риси й практика політичної історії України ХХ ст. Викладено матеріали пов’язані з політичними процесами в Україні на різних історичних етапах, їх особливості, з’ясовано логіку і причинно-наслідковий зв’язок.

 
 

Касьянов, Георгій Володимирович.

Україна 1991-2007 [Текст]: Нариси новітньої історії/ Касьянов, Георгій Володимирович; Пер. О.Гейко. - К.: Наш час, 2007. - 432 с.: іл., фото. Книга подає широку панораму фактів та подій історії України після здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії – зрушення в політичній системі, становлення структур державної влади, побудова нації, проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, в моделях соціальної поведінки.

Українська державницька ідея : Антологія політичного традиціоналізму / Укладання та передм. О.Шокало, Я.Орос; Біогр. довідки О.Шокало. - К. : МАУП, 2007. - 520 с. - Подвижники української державницької ідеї: с.3.
Лукацький, Єфрем.  Україна: від незалежності до свободи: Фотоальбом / Лукацький, Єфрем, Яневський, Данило ; Худож.-оформлювач І. В. Осипов. - Харків : Фоліо, 2005. - 95 с. : іл.
Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї: Збірка наук. праць / Гол. редкол. М.І.Михальченко. - К., 2007. - 327 с.
Економічні проблеми ХХІ століття. Міжнародний та український виміри / За ред. С.І.Юрія, Є.В.Савельєва. - К. : Знання, 2007. - 595 с.: іл.
Ліпкан В.А. Національна безпека України : Навчальний посібник / В. А. Ліпкан. - К. : Кондор, 2008. - 552 с.
Україна - НАТО: Оборонно-промислова перспектива / Ред.колегія: В.Бадрак; С.Згурець; М.Самусь та інш. - К., 2008. - 206 с. : іл.
У книзі представлена інформація щодо можливих напрямків кооперації українських підприємств оборонно-промислового комплексу з партнерами з країн НАТО.Також у книзі презентовану успішно реалізовані спільні проекти українських підприємств, які вже працюють в цьому напрямку.
http://www.ua-today.com/ - новини України: актуальні події українського життя, політика й бізнес, суспільство, культура, спорт тощо.
http://www.u-kraina.com/ - U-kraina.com: об'єктивний огляд української дійсності - про Україну: огляд, символіка, географія, клімат, населення, влада, транспорт, зв'язок тощо.

Культура – це грядуще нації

 
 

Історія української культури У 5-ти тт. Том 2 : Українська культура ХІІІ-першої половини ХVІІ століть [Текст] / Ред. колегія: Я.Д.Ісаєвич, Ю.П.Ясіновський, Л.В.Войтович. - К.: Наукова думка, 2001. - 848 с.

 
 

Попович, Мирослав. Нарис iсторії культури України [Текст] / Попович, Мирослав. - К.: АртЕк, 1999. - 728 с.: iл.

 
 

Українське народознавство [Текст]: Навчальний посiбник / Павлюк С П., Горинь Г. Й., Кирчів Р. Т. та ін. автори; Передмова М. Жулинського. - 3-тє вид., випр. - К.: Знання, 2006. - 568 с.: іл.

 
 

Чубинський, Павло Платонович. Мудрість віків [Текст]: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: У 2 кн. К.1 / Чубинський, Павло Платонович. - К.: Мистецтво, 1995. - 224 с.

 
 

Воропай, Олекса. Звичаї українського народу [Текст]: Етногр. епос / Воропай, Олекса ; Післям. І.Андрусяка. - К.: Школа, 2006. - 384 с.: іл.

 
 

Українські традиції і звичаї [Текст]: Для дітей середнього шкільного віку / Авт.-упоряд. В.М.Скляренко, А.С. Шуклінова; В.В. Сядро. - Х.: Фоліо, 2006. - 318 с.: іл. - (Дитяча енциклопедія).

 
 

Ніколаєва, Тамара Олександрівна. Історія українського костюма [Текст] / Ніколаєва, Тамара Олександрівна. - К.: Либідь, 1996. - 176 с. : іл. - Бібл-фія: с.163.

 
 

Кара-Васильєва, Тетяна. Українська вишивка: 6-та збiрка [Текст] / Кара-Васильєва, Тетяна, Чорноморець, Алла. - К.: Либідь, 2002. - 160 с.: іл.

 
 

Боряк, Олена. Україна: етнокультурна мозаїка [Текст] / Боряк, Олена. - К.: Либідь, 2006. - 328 с.: іл.

В етнокультурологічних нарисах, присвячених традиційному буттю пересічного українця 19 – 1 половини 20ст.,йдеться про свята і будні, звичаї та обряди, повір’я і символіку та багато що інше. Разом зі свідченнями очевидців, узагальненнями дослідників та маловідомим ілюстративним матеріалом із архівів та малярських майстерень усе це складає своєрідну мозаїчну панораму народного світосприйняття .

http://www.brama.com/ - інформація про українську освіту, культуру, політику, традиції, магазини, ЗМІ, релігію, свята.
http://www.artvertep.dp.ua/ - інформація про українську культуру: живопис, танці, літературу, кіно, театри тощо.
http://www.oko.kiev.ua/ - інформація про українські пам'ятки культури, історії та природи, їх опис, історія, класифікація (архітектурні стилі, офіційний статус), ретроспективні та сучасні фотографії.
http://www.hurtom.com/ - Гуртом - українське гніздечко! - cайт підтримки всього українського - українське кіно, музика, програми та каталог українських сайтів.

Ногами людина повинна врости в землю своєї вітчизни,
але очі її нехай оглядають увесь світ
(Д. Сантаяна).

 
 

Національний атлас України [Текст] / Ред. кол.: Б.Є.Патон; А.П.Шпак; Л.Г.Руденко; Члени ред. кол.: М.В.Багров; Л.М.Веклич; В.М.Геєць та інш. - К.: Картографія, 2007. - 435 с.: іл.

 
 

Удовік, Сергій. Україна: 100 визначних місць. Фотокнига [Текст] / Удовік, Сергій. - К.: Ваклер, 2006. - 160 с. - (Мальовнича Україна).

 
 

Україна: Для дітей середнього шкільного віку: Енциклопедія [Текст] / Авт.-упорядники Скляренко В. М., Іовлева Т. В., Мирошнікова В. В., Панкова М. О. - Харків: Фоліо, 2006. - 463 с.: іл. - (Дитяча енциклопедія).

http://www.sd.org.ua/ - щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки "Народний Оглядач".
http://www.karpaty.com.ua/ - Українські Карпати - сайт містить інформацію про регіон, клімат, флору, фауну Український Карпат, а також карти, маршрути, репортажі, інші туристичні матеріали.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ