Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Іван Мазепа – людина і історичний діяч»

Поділіться цією сторінкою:

До 370-річчя з дня народження та 300-річчя від дня смерті Івана Степановича Мазепи.

Іван Мазепа належить до тих історичних постатей, чиїми іменами називають епохи. Іван Степанович Мазепа-Колединський (1639, за ін. даними 1629 або 1644-1709 рр.) є однією з найяскравіших і найсуперечливіших постатей української історії. Його життя та вчинки і сьогодні викликають гарячі суперечки та неоднозначні оцінки істориків. Мало кому випала така цікава і непроста доля за життя і після смерті. Приятель царя Петра, один із перших кавалерів ордену Андрія Первозванного – і борець за інтереси Української козацької держави. Будівничий величних соборів – і «Юда» та зрадник, відлучений від церкви, підданий анафемі …з амвонів тих самих соборів. Зазвичай неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор – і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою програла найризикованішу й найголовнішу гру свого життя. Блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів.

Пропонуємо віртуальну виставку матеріалів про життя та діяльність гетьмана України Івана Мазепи. Виставку доповнено повнотекстовими статтями з Інтернету.

Законодавчі документи стосовно святкування ювілеїв  Івана Мазепи на державному рівні:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=955%2F2007 - Указ Президента «Про відзначення 300-річчя подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу» N 955/2007 від 9 жовтня 2007 року

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=567-2008-%F0 - Розпорядження Кабінету міністрів України «Про підготовку та відзначення 300-річчя подій, пов'язаних з воєннополітичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу» від 2 квітня 2008 р. N 567-р

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=825-17 - Постанова Верховної ради України «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2009 році» від 25 грудня 2008 року N 825-VI
 

«Постать Івана Мазепи породила в літературі величезну кількість інтерпретацій та оцінок, часом не лише суперечливих, а й діаметрально протилежних. Сама вже не буденна особистість Мазепи була неординарна, і діяльність його – надзвичайно складна, а відтак потребує діалектичного підходу, що має застерегти дослідника від крайнощів…Довкола особи І.Мазепи сконцентровано безліч тенденційних пліток, а той прямих вигадок…»
Михайло Брайчевський, доктор історичних наук.

І. Особистість Івана Мазепи через призму істориків та його сучасників

«Доба Мазепи характеризується незвичайним піднесенням у всіх галузях мистецтва, друкарства і книговидання.» М.Андрусяк

Журавльов, Денис. Мазепа: Людина, політик, легенда / Журавльов, Денис. - Харків : Фоліо, 2007. - 382 с. - (Історичне досьє). - Джерела та література: с.378.
Іван Мазепа – одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки фахових істориків, аматорів і людей взагалі далеких від історичних перипетій. Політичний діяч, військовий, меценат, просвітянин, дипломат, блискучий світський кавалер, обдарований поет і музикант серед усіх українських гетьманів…Можливо Вам вдасться створити свій власний образ Мазепи після знайомства з цією книгою.
Борщак, Ілько. Іван Мазепа : Життя й пориви великого гетьмана / Борщак, Ілько, Мартель, Рене ; Пер. з фр. М.Рудницького. - К.: Рад. письменник, 1991. - 316 с.
Серед найталановитіших і найоб’єктивніших життєписів Івана Мазепи є широко відома за кордоном документальна повість двох авторів – українського історика І.Борщака (емігранта з 1919р.) та французького історика і публіциста Рене Мартеля.
50 знаменитых историй любви /Авторы-сост. У.К.Васильева, А.П.Ильченко и др.; Худож.-оформитель Л.Д.Киркач-Осипова. - Харьков : Фолио, 2006. - 510 с
Окрему главу книги присвячено романтичному коханню Мазепи в літньому віці до юної Мотрі Кочубей.
Антонович, Володимир Бонiфатiйович. Моя сповiдь: Вибранi iсторичнi та публiцистичнi твори / Антонович, Володимир Бонiфатiйович ; Упоряд. О.Тодiйчук, В.Ульяновський. - К. : Либiдь, 1995. - 816 с.
Автор досліджує відносини між двома сильними і яскравими  історичними особистостями Мазепою і  народним ватажком повстанців Палієм. Крім того тут ви знайдете відомості про місце захоронення Мазепи та його могилу.
Мазепа: Збірник / Пер. з рос. Ю.О.Іванченка; Пер. з кн. укр. мови В.О.Шевчука; Передм., упоряд. та комент. Ю.О.Іванченка; Худож. Ю.О.Іванченко. - К. : Мистецтво, 1993. - 240 с.
Зрадник чи герой українського народу? Відповідь на це питання ви можливо знайдете в збірнику, присвяченому одному з найосвіченіших діячів історії, гетьману України Івану Мазепі. Книга багато ілюстрована репродукціями з творів вітчизняних та зарубіжних художників.

Про Івана Колединського-Мазепу (1639-1709 рр.) є обширна література, зокрема значимі праці М.Андрусяка, І.Борщака, М.Грушевського, Д.Дорошенка, Б.Кентржинського, М.Костомарова, Б.Крупницького, О.Лазаревського, Т.Мацьківа, О.Оглобліна, Д.Олянчина, В.Січинського, О.Субтельного, С.Томашівського, Ф.Уманця та інших.
uk.wikipedia.org/wiki/Мазепа - 23k - на сайті електронної енциклопедії ви знайдете основні матеріали про життя та діяльність І.Мазепи
http://www.getman-museum.kiev.ua/ - сайт музею гетьманства в Києві містить матеріали про гетьмана Мазепу.

http://litopys.org.ua/coss4/mazk.htm - на сайті розміщено спогади очевидців- сучасників Мазепи, зібрані по архівах .

http://www.ukrop.com/ua/encyclopaedia/100names/6127.html - Стаття з енциклопедії Українського об’єднаного порталу розповідає про гетьмана Мазепу і закінчується «Думою» у авторстві Мазепи.

ІІ. Іван Мазепа – гетьман України. Особливості історичної обстановки.

«Без жодної політики,
Озмітеся всі за руки…
А за віру хоч умріте ,
а вольностей бороніте!
«Дума пана Гетьмана Мазепи»
(За списком В.Кочубея)

Реєнт, Олександр Петрович.Усі гетьмани України : Легенди. Міфи. Біографії / Реєнт, Олександр Петрович, Коляда, Ігор Анатолійович. - Харків: Фоліо, 2008. - 415 с.
За роки свого існування Україна мала 17 гетьманів. Ідеї незалежності і самостійності Української держави вони присвятили все своє життя.
Гетьману Івану Мазепі довелося діяти в найскладніших, найтяжчих і найтрагічніших історичних умовах. Але інтереси держави Мазепа ставив вище особистих. Володіючи сильною персональною владою, він застосовував  колегіальні форми правління, зокрема Генеральну раду.
Володарі гетьманської булави: Історичні портрети / Передм. В.А.Смолія; Під ред. О.М.Дмитренка; Худож. Ю.В.Бойченко. - К. : Варта, 1991. - 560 с.
Серед багатогранних портретів козацьких обранців, особливо виділяється один. 
Захоплення, різке несприйняття, замовчування – такий діапазон суджень дослідників  про великого гетьмана Івана Мазепу. Що спонукало Мазепу виступити проти Росії? Чому улюбленець Петра І став його заклятим ворогом? Відповіді ви знайдете на основі маловідомих, раніше недоступних матеріалів
Апанович, Олена Михайлівна. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / Худож. Є.І.Муштенко. - К. : Либідь, 1993. - 288 с.
Дотримуючись історичної істини, авторка висвітлює основну державну ідею Мазепи, ідею  виведення України з «руїни» та об’єднання всіх її земель.
Гетьмани України : Історичні портрети: Збірник / Передм. Я.Дзири; Худож. І.С.Камінський, Ю.Ф.Назаренко. - К. : Журнал "Україна"; Газета "Вечірній Київ", 1991. - 216 с.
Окрім особистості Івана Мазепи, збірник присвячено його попередникам Мазепи та його послідовникам. Більшість портретів належать перу видатного історика  В.Антоновича. Інші життєписи складено академіком  М.Василенком. письменниками й науковцями Г. Хоткевичем, О.Левицьким, Я. Дзирою,
Ю Хорунжим . 
Хоткевич, Гнат Мартинович. Два гетьмани / Худож. К.Т.Лавро; В кн. вик. жівописн. та граф. роботи худож. XVII-XIX ст. - К. : Днiпро, 1991. - 107 с.
Дві історичні постаті, два гетьмани. Богдан Хмельницький стояв біля витоків ідеї української державності. Іван Мазепа намагався втілити цю ідею в життя.

http://litopys.org.ua/coss3/ohl.htm - Оглоблин Олександер. Гетьман Іван Мазепа та його доба /Редактор Любомир Винар, упорядники Ігор Гирич, Алла Атаманенко. - 2-е доповнене видання. - Нью-Йорк - Київ - Львів - Париж - Торонто, 2001. - 464 с.
У збірці праць видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина вміщені одна з найкращих монографій про гетьмана Івана Мазепу, доповнена пізнішими примітками автора, а також статті, присвячені Мазепинській добі. Написані у кін. 20-х — 60-і роки XX століття, вони не втратили свого наукового значення і сьогодні. Крім того, до книги включено бібліографію праць різних авторів про Мазепу, опублікованих після 1960 року

ІІІ. Будівничий держави, політик, дипломат.

«Я мріяв волю Україні здобути тихою ходою»
(З поеми «Розп’ятий Мазепа» І.Огієнка )

Європейці Вольтер (1731 г.), Францишак Госецький (1732 г.), Анрі Констана д’Орвіль (1764 г.), Генріх Бертуха (1812 г.), американець Джон Говард Пейн (1852 г.) – ось лиш кілька авторів засновників світової мазепіани. В XIX столітті її доповнили опери, музичні симфонії, етюди, романи, повісті, поеми, художні полотна.

Борщак, Ілько. Іван Мазепа : Життя й пориви великого гетьмана / Борщак, Ілько, Мартель, Рене ; Пер. з фр. М.Рудницького. - К.:Свенас, 1991.-136с.
Життєпис і політичний портрет гетьмана Івана Мазепи, однієї з найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії України, видатного полководця, громадського діяча. До неї також увійшли романтичні поеми В.Гюго та Дж.Байрона, присвячені образу Мазепи в європейській уяві.
Антонович, Володимир Бонiфатiйович. Про козацькі часи на Україні [Текст] / Худож. В.С.Василенко. - К. : Видавництво художньої літератури "Дніпро", 1991. - 238 с.
Незвичайна історія створення цієї книги. Це - конспекти таємних лекцій з історії козаччини професора Київського університету В.Б. Антоновича, відредаговані О.Кониським і потайки видані подалі від цензури в Чернівцях та Коломиї. Дев’ята глава повністю присвячена гетьмануванню Івана Мазепи.
Єнсен, Альфред. Мазепа: Історичні картини /Пер. зі швед. Н.Р.Іванчук; Ред., передм. та прим. Б.З.Якимовича; Худож. О.І.Яцун, В.Ф.Яцун. - К.: Український письменник, 1992. - 205 с.
Шведського дослідника Альфреда Єнсена вразила постать та біографія легендарного гетьмана Мазепи. Про фатальний збіг історичних обставин, про його стосунки з Карлом ХІІ розповідає автор у монографії.
Субтельний, Орест. Мазепинці: Український сепаратизм на початку XVIII ст. / Пер. з англ. В.Кулика; Під ред. О.Вітрученка; Худож. О.Григора. - К.: Либідь, 1992. - 240 с. На підставі численних документів у контексті європейської історії висвітлюється діяльність гетьмана Мазепи та його однодумців.
Сергійчук Володимр Іванович. Кого зрадив гетьман Мазепа?. К.: МП «Фотовідеосервіс»,1992. - 70с.
Волею історичної долі, Мазепа опинився у фокусі тогочасного міжнародно-
го життя. Він був найактивнішою дійовою особою у політичних відносинах Росії з Швецією, Польщею, Туреччиною, Кримом…Хто ж він був насправді? Здібний воєначальник, дипломат чи політичний авантюрист і зрадник? Подумайте разом з автором!
Костомаров, Николай Иванович. Мазепа [Текст] / Под ред. Б.Г.Литвака; Предисл. Б.Г.Литвака; Худож. В.А.Серов, М.Л.Уранова. - М. : Издательство "Республика", 1992. - 335 с.
Книга видатного історика М. І. Костомарова «Мазепа» нагадує історичний детектив, написаний на точному викладенні історичних фактів, почерпнутих з великого комплексу джерел російського, українського, польського, шведського походження
 Яковенко, Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України  3-те вид., переробл. та розшир. /Яковенко, Наталя. - К. : Критика, 2006. - 584 с.
Концепція «Нарису…історії України» та трактування образу І.Мазепи авторкою, спрямовані на переосмислення усталеної схеми історичного сприйняття. Це новий свіжий погляд в дослідженні та історико- культурному синтезі минулого України.

http://www.day.kiev.ua/263567/ - Стаття Ю. Килимника «Жива книга про гетьмана. Національного героя більше знають у Європі, ніж в Україні», надрукована в газеті «День» в цьому році, поповнить ваш кругозір новими знаннями та враженнями про Мазепу.

ІV. Меценат, просвітянин, культурний діяч

«Меценат, будівничий церков і монастирів, натхненник і творець Високого бароко в українській культурі.»
Валерій Шевчук

Шевчук,Валерій. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой. - К. : Либідь, 2006. - 464 с.
В історичній розвідці перед читачем постає легендарний гетьман Мазепа, з’ясовується його роль у розбудові Козацької держави. Меценат, будівничий церков і монастирів, натхненник і творець Високого бароко в українській культурі. Авторський виклад документовано історичними джерелами.
Андрусяк, Микола. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч.- К.: АТ «Обереги», 1991.-48с.
В нарисах розповідається про фатальну долю гетьмана Івана Мазепи, про його величезний  вклад в розбудову культури України. Його стараннями Києво-Могилянську Колегію перетворено на Академію, відбудовуються і підтримуються українські церкви. Доба Мазепи характеризується  незвичайним піднесенням у всіх галузях мистецтва, друкарства і книговидання.
Огієнко, Іван. Розп'ятий Мазепа / Огієнко, Іван ; Упорядник. автор передмови і коментарів М.Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2003. - 348 с.
Збірка творів митрополита на заборонену раніше «мазепинську» тему дає змогу простежити еволюцію творення автором трагічної  і водночас величної постаті української історії Івана Мазепи. І.Огієнко. Автор глибоко усвідомлює й пояснює заповітну ідею гетьмана «тихою ходою здобути волю Україні».
Іван Мазепа: Художньо-документальна книжка: Для серед. та ст. шк. віку / Передм. та упоряд.В.О.Шевчука; Худож. Л.А.Кацнельсон. - К. : Веселка, 1992. - 132 с.
Художньо-біографічна книга про гетьмана Лівобережної України крім життєпису, містить цікаві документи: вірші, думи Івана Мазепи, любовні послання Мазепи до юної Мотрі Кочубей, дипломатичне листування, універсали та інше.

http://www.getman-museum.kiev.ua/0006.html - Якщо бажаєте знати  про нові архівні матеріали з «мазепіани», зайдіть на цей сайт. Про архівні скарби та перспективи вивчення гетьманства Івана Мазепи у своїй статті розповідає історик Т .Яковлева ("Український історичний журнал)

http://www.getman-museum.kiev.ua/search.php - Авторка книги – доктор історичних наук, директор Центру з вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету Тетяна Таїрова-Яковлєва. Науково-популярну біографію Івана Мазепи – гетьмана України, політичного діяча, дипломата й мецената – вперше видано в знаменитій серії. Авторка розповідає про культурне середовище українського відродження кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття і про Мазепу як яскравого його представника – поета, покровителя архітектури, книговидання, освіти та богослов’я.

V. Художнє сприйняття образу Мазепи у світовій культурі

Байрон, Джордж Гордон. Мазепа: Поеми, поезії /Байрон, Джордж Гордон ; Пер. з англ. - Харків: Фоліо, 2005. - 477 с.
Поема Джорджа Байрона «Мазепа» змальовує образ гетьмана в романтичному ореолі, з таємничо – містичними навіюваннями. Незважаючи на міфологічність постаті Мазепи, поема вважається одним з найкращих творів Байрона.
Іваничук, Роман Іванович. Мальви; Орда: Романи / Іваничук, Роман Іванович; Худож-оформ. А.С.Ленчик. - Харків: Фоліо, 2006. - 415 с.
У романі «Орда» відтворені події «мазепинської» доби в історії України – зруйнування  гетьманської столиці Батурина. 
Лепкий, Богдан Сильвестрович. Мазепа: Трилогія. Кн.1: Мотря: Історична повість у 2-х тт. / Лепкий, Богдан Сильвестрович ; Худож. Б.Р.Пікулицький. - Львів: Кооператив "Манускрипт"; Видавництво "Каменяр", 1991. - 424 с.
Лепкий, Богдан Сильвестрович. Мазепа: Трилогія. Кн.2, 3: Не вбивай: Історична повість; Батурин: Історична повість / Худож. Б.Р.Пікулицький. - Львів : Кооператив "Манускрипт"; Видавництво "Каменяр", 1991. - 488 с.
Трилогія «Мазепа» відомого українського письменника відображає складні історичні процеси, що відбувалися на Україні в першій чверті ХVІІ століття.
Пушкин А.С. Сочинения .В 3-х т..Т.2.Поэмы.Драматические произведения.- М.:Худож.лит, 1986.- 527 с. 
Поема «Полтава»  розповідає про трагічні для Мазепи та його союзника Карла  події Полтавської битви.
Старицький, Михайло.   Руїна; Облога Бушi / Старицький, Михайло. - К. : Український Центр духовної культури, 1996. - 280 с.
У романі простежується шлях  Івана Мазепи до Гетьманства. Вражають яскраво змальовані образи Петра Дорошенка, Івана Самойловича, кошового Івана Сірка.
Сосюра, Володимир. Мазепа: Поема; Лiрика / Ред. П.Ромко. - К. : Днiпро, 2001. - 221 с.
Добірка творів відомого поета містить замовчувану понад півстоліття поему «Мазепа» та вибрані поезії різних років.

Молитва за гетьмана Мазепу. У 2001 році режисером Юрієм Іллєнком було знято україномовний фільм «Молитва за гетьмана Мазепу»

Вікіпедія рекомендує: http://uk.wikipedia.org/wiki/

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ