Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою МСМБ було приємним, цікавим та корисним для вас. Будь ласка, допоможіть нам зробити бібліотеку ще краще, дайте відповідь на декілька питань.
Останнє оновлення: 13.08.2019 р.

«Скоропадський Павло Петрович. Останній гетьман України»

«Скоропадський Павло Петрович. Останній гетьман України»
До 140 - річчя від дня народження
Біобібліографічний покажчик

Пропонуємо до вашої уваги біобібліографічний покажчик «Останній гетьман України», присвячений 140 - річчю від дня народження Павла Скоропадського, непересічної особи в історії становлення української держави.

Олена Отт-Скоропадська, Павло Гай-Нижник
Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945)

Павло Скоропадський - особа, навколо якої тривалий час точилися неабиякі дискусії в українській історіографії - від відвертої ідеалізації його діяльності прихильниками гетьмана до не менш відвертої, навіть часто фальсифікованої критики всіх його політичних кроків радянськими істориками та соціалістичними діячами в діаспорі. Сьогодні постала потреба об'єктивного висвітлення життя і діяльності П.Скоропадського як у контексті загальноукраїнської історії, так і в плані пізнання його як особистості. Нарис спогадів останнього гетьмана України, що пропонується читачеві, дає можливість відчути внутрішній світ цієї безумовно видатної постаті в українській історії, побачити і зрозуміти світогляд Скоропадського, його оцінку подій, які переживала українська земля у важкі роки революції і в епіцентрі яких певний час він перебував.
Коротка хроніка життя Павла Скоропадського дасть читачеві можливість більш повно познайомитися з його особою, життєвим шляхом та багатовіковою історією родоводу.

Опубліковано: Отт-Скоропадська О., Гай-Нижник П.
 Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945) // Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ; – Філадельфія, 1995. – С.35–43.
http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/4doc.php

Бібліографія статей

До 140-річчя від дня народження Павла Скоропадського

Бойко, Володимир. Державна служба України та Павло Скоропадський [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/derzhavna-sluzhba-ukrayini-ta-pavlo-skoropadskiy: чим сьогодні нам цінний досвід 95-річної давності / Бойко, Володимир // День. - 2013. - 22 трав. (№85). - С. 4. Кінець травня 1918 року - Українська держава періоду правління Павла Скоропадського. Про це і багато іншого йшлося в Чернігові на науковій конференції «Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: проблеми дослідження (до 95-ї річниці проголошення)», що відбулася 16 травня 2013 року, тобто наступного дня після малопомітного відзначення в Україні 140-ї річниці від дня народження її непересічного громадського та державного діяча

Литвин В. До уроків історії [Текст]: з виступу на Всеукраїнській науковій конференції "Павло Скоропадський - останній гетьман України" / В. Литвин // Голос України. - 2013. - 14 трав. (№87). - С. 4. У квітні 2013 року, а якщо бути зовсім точним, то саме 29-го відзначили 95-ту річницю створення Української держави, відомішої в історичній літературі як Гетьманат Павла Скоропадського, а 15 травня святкуватимемо 140-річчя від дня його народження. Деякі міркування щодо сучасного стану і перспективи дослідження історії останнього Гетьманату і Української революції 1917-1921 рр. загалом

Павленко С. Слід від держави гетьмана Павла Скоропадського [Текст] / С. Павленко // Голос України. - 2013. - 18 трав. (№91). - С. 10. У Чернігові відбулася наукова конференція "Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: проблеми дослідження (до 95-ї річниці проголошення)"

Гетьманат Павла Скоропадського

Галушко, Кирило. Чужий сучасникам, але корисний нащадкам [Текст]: правління гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році залишило по собі спадок, яким досі, після десятиліть радянської окупації, користується незалежна Україна / Галушко, Кирило // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 34-37. Скоропадський у 1918 році робив усе "навпаки", але з часової дистанції починало видаватися, що оте "навпаки", цілком не виключено, й було певною панацеєю для українського державницького проекту. Панацеєю, що не здійснилася. Недосконалою, недодуманою і недоробленою. Можливо, нездійсненною. Що ж було правильного і що помилкового в тій, як називав це сам Скоропадський, "спробі"? Що залишилося нам від тих недовгих семи з половиною місяців останнього українського гетьманату?

Двинский, Александр. Последний гетьман Украины [Текст]: его называли немецкой марионеткой, недобитым русским монархистом и военным диктатором. Кем же на самом деле был последний гетман Украины? / Двинский, Александр // VIVА! Биография. - 2011. - 10. - С. 70-77

Дубов В. І переможців переоцінюють [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=16357: у листопаді 2010 р. виповнилося 90 років з часу закінчення громадянської війни в Україні, на період якої припали найдраматичніші події / В. Дубов // Урядовий кур'єр. - 2010. - 26 лист. (№222). - С. 11. Історія світового розвитку свідчить: усі революції супроводжувалися протистоянням і збройною боротьбою, яка переростала у величезну трагедію для народів. В Україні змагання різних сил тривало майже три роки. Під впливом жовтневих подій піднялися національні сили проти прибічників Тимчасового уряду Росії. Але влада перейшла не до рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, як в Росії, а до Української Центральної Ради (УЦР), яка очолила національно-визвольний рух і проголосила Українську Народну Республіку (УНР)...

Калинчук, Дмитро. Гетьманоміка [Текст]: за сім із половиною місяців уряду Павла Скоропадського вдалося створити національну економіку та фінанси фактично з нуля, всупереч німецькій окупації та важкому спадку, який залишили по собі соціалістичні лідери Центральної Ради / Калинчук, Дмитро // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 42-45. Павло Скоропадський прийняв країну в становищі, близькому до руїни. Гетьман чудово розумів, що діяти йому доведеться за принципом "або пан, або пропав". У тому разі, якби гетьманат не дав реальних результатів, його противниками ставали водночас і розчаровані союзники-німці, і озлоблені втратою влади українські соціалісти. Та поряд із цим Україна мала неабиякий економічний потенціал, за таких умов можна було ризикнути, і Павло Скоропадський зважився

Калинчук, Дмитро. Державницький проект Павла Скоропадського: досягнення та прорахунки [Текст] / Калинчук, Дмитро // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 46-47.

Калинчук, Дмитро. Операція «Федерація з Росією» гетьмана Скоропадського [Електронний ресурс] = http://tyzhden.ua/History/65078: мабуть немає в історії України керманича більш оббреханого та зневаженого, ніж гетьман Української держави Павло Скоропадський. Це, певно, унікальний випадок – гетьмана Павла ненавиділи практично усі сучасники / Калинчук, Дмитро // Тиждень ua. - 2012. - 15 лист. Для соціалістів він був царським генералом та «паном». Для шанувальників Російської імперії – зрадником та сепаратистом. Для більшовиків – генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, та класовим ворогом. І що найбільш трагічно - для українських патріотів він був навіки проголошений німецькою маріонеткою та білогвардійським підлабузником. Хоча детальне дослідження періоду гетьманату наводить на зовсім інші висновки

Кентій, А. Важкі шляхи державотворення: до 90-річчя проголошення П. Скоропадського гетьманом України / А. Кентій // Сільські вісті. - 2008. - 6 трав. (№52). - С. 3

Лосєв, Ігор. Пориваючи з подвійною лояльністю [Текст]: шлях до свого українства був для Павла Скоропадського таким самим важким і неоднозначним, як і для цілої української нації / Лосєв, Ігор // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 38-40. Гетьман Української Держави у 1918 році Павло Скоропадський, який був нащадком українського гетьмана XVIII століття, є постаттю надзвичайно контраверсійною, суперечливою і дискусійною. В історичній літературі аж дотепер точаться дебати між прихильниками й противниками цього політика. Якщо бути об'єктивними, то в оцінках режиму Скоропадського однаковою мірою є позитивне і негативне, на кожне pro обов'язково знайдеться і своє contra

Папакін, Георгій. 29 квітня 1918 року: «Переворот у цирку» чи закономірний етап революції? [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/29-kvitnya-1918-roku-perevorot-u-cirku-chi-zakonomirniy-etap-revolyuciyi / Папакін, Георгій // День. - 2013. - 26-27 квіт. (№77-78). - С. 11. Події, що відбулися в Києві 29 квітня 1918 р., досі викликають розмаїття думок та оцінок, зіткнення поглядів і концепцій. Це пояснюється насамперед їхньою історичною значущістю, вагомим впливом на подальший хід Української революції, а також контраверсійністю самої постаті організатора і винуватця державного перевороту - Павла Скоропадського. Внаслідок цих подій відбулася заміна ліворадикальної владної еліти на ліберально-консервативну, встановився в Україні на сім із половиною місяців авторитарний режим, відродилася історична національна форма правління - гетьманат.

Пиріг Р. Український Сейм: нереалізована ідея Гетьманату Павла Скоропадського [Текст] / Р. Пиріг // Голос України. - 2013. - 13 квіт. (№72). - С. 22. 95 років тому, 29 квітня 1918 року в результаті перевороту, інспірованого штабом німецьких окупаційних військ у Києві, було повалено Українську Народну Республіку і проголошено утворення Української держави, більше відомої як Гетьманат Павла Скоропадського

Сагайдак, Дмитро. Україна. Другий Гетьманат. Чи буде Третій? [Текст] / Гетьман козацтва Запорозького // Гетьман. - 2011. - трав.-серп. (№3-4). - С. 69-77. Наступниками соціалістів став уряд гетьмана Павла Скоропадського - видатного українського діяча, реформи та здобутки якого чомусь уперто обходять своєю увагою сучасні історики

Сюндюков, Ігор. Сповідь після поразки [Текст] = http://www.day.kiev.ua/160671: "Момент істини" гетьмана П. Скоропадського / Сюндюков, Ігор // День. - 2006. - 8 квіт. (№59). - С. 7. Мова йде про його «Спогади», давно відомі на Заході, проте ще належним чином, на жаль, не оцінені в Україні. В цьому творі, як у своєрідному дзеркалі, відобразилися безперервні політичні хитання гетьмана - від українського патріотизму («територіального»!) до горезвісної грамоти, виданої 14 листопада 1918 року, де йшлося про федерацію України з Росією. Але всі ці хитання важко назвати лише особистими помилками П. Скоропадського. Справа серйозніша й проблема глибша. Проблема в тому, що й зараз немала частина вітчизняного правлячого політичного класу свідомо чи несвідомо стоїть на тих же позиціях «територіального» або ж «подвійного» українсько-російського патріотизму, як і П. Скоропадський. Тому-то такими повчальними й несподівано абсолютно актуальними є для нас його «Спогади»

Шевченко В. «Українізація» за часів Директорії [Текст]: сучасні уроки давніх подій / В. Шевченко // День. - 2008. - 12 груд.(№227). - С. 8. – Зак. у №232. У листопаді 2008 р. минуло 90 років від початку діяльності Директорії. Заснована в ніч з 13 на 14 листопада 1918 р. на таємному засіданні в будинку міністерства

шляхів за участі представників всіх політичних сил, що входили до Національного Союзу, вона проголосила і значною мірою спрямувала свою роботу на відновлення й розвиток завоювань першого етапу визвольних змагань, здобутих під час здійснення Центральною Радою політики українізації протягом березня 1917 - квітня 1918 рр.

Особисте життя Павла Скоропадського

Горак, Володимир. Незвичайна жінка в долі незвичайної людини [Текст] = http://incognita.day.kiev.ua/nezvichajna-zhinka-v-doli-nezvichajnoyi-lyudini.html: Павло й Олександра Скоропадські: вибрані сторінки / Горак, Володимир // День. - 2008. - 21 трав. (№52). - С. 16. Про генерала та гетьмана України Павла Петровича Скоропадського - одного з найбільш відомих персонажів вітчизняної історичної драми - сьогодні відомо вже немало. Однак це у своїй більшості - дані про військовий та політичний шлях відомої людини, а ось про особисте життя Павла Петровича нам поки що відомо набагато менше. Але й те, що відомо, переконливо свідчить - його особисте життя було не менш драматичним, ніж усі його військові та політичні звершення...

ПОДРУЖЖЯ СКОРОПАДСЬКИХ НА СХИЛІ РОКІВ. НІМЕЧЧИНА, ВАНЗЕЄ, 1942 РІК

Рід Скоропадських

Каганець, Олена. Скоропадський уже в Україні. Назавжди [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/skoropadskiy-uzhe-v-ukrayini-nazavzhdi / Каганець, Олена // День. - 2007. - 20 січ. (№9). - С. 7. Рідний внук гетьмана Павла Скоропадського - Борис Данилович Скоропадський - повернувся з сім'єю на батьківщину предків для відновлення історичної правди про Другий гетьманат

Рід Скоропадських продовжить Ванесса? [Текст] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/1996/163/71091/: до питання про спадковість «верховної влади» в гетьманській династії / Інф. "УМ" // Україна молода. - 2011. - 14 груд. (№227). - С. 10. Скидається на те, що кількість прихильників відродження в Україні гетьманства як спадкової монархічної системи по лінії Скоропадських зменшується паралельно зі згасанням самого роду Скоропадських. Єдина з живих дітей останнього гетьмана - 92–річна Олена Отт–Скоропадська - мешкає в місті Кюснахт біля Цюріха, Швейцарія, але переїхала вже до хоспісу

Чернецький, Євген (кандидат історичних наук, генеалог). Скоропадськi [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/simeyniy-albom-ukrayini/skoropadski / Чернецький, Євген // День. - 2013. - 7-8 бер. (№42-43). - С. 10. – Зак. у №62-63. Два гетьмана, кілька генеральних старшин та низка громадських діячів, меценатів і науковців - таким є внесок роду Скоропадських до пантеону найвизначніших українців

Архівні документи

Розвідники виявили листи гетьмана: Служба зовнішньої розвідки України передала до Українського інституту національної пам'яті та Музею гетьманства архівні документи, які розкривають нові сторінки з життя та діяльності гетьмана Павла Скоропадського, повідомляє Укрінформ / Інф. "УК" // Урядовий кур'єр. - 2009. - 25 лист.(№219). - С. 4.

Файзулін, Ярослав. Забутий архів Скоропадських [Текст] / Файзулін, Ярослав // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 41. 24 листопада 2009 року голова Служби зовнішньої розвідки та співробітники архіву спецслужби урочисто передали Музею гетьманства в Києві оригінальні речі родини Скоропадських, а Українському інституту національної пам'яті - цифрові копії 2247 невідомих документів канцелярії гетьмана Павла Скоропадського, впорядковані у велику 19-томну архівну справу. Віднайдені документи є унікальними для розуміння діяльності гетьмана Павла Скоропадського та його сина Данила, сутності й генези гетьманського руху в еміграції

Могила Павла Скоропадського

могила 2Шовкун, Леся. Німецькі сліди останнього гетьмана [Текст]: могила Павла Скоропадського в баварському містечку Оберстдорф - місце не паломництва, а забуття / Шовкун, Леся, Лиховій, Дмитро // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 52-54. В Оберстдорфі буває чимало українських туристів, але мало кому відомо, що саме тут знайшов вічний спочинок останній гетьман України Павло Скоропадський. Іронія долі: за свого життя він так і не доїхав до цієї місцини в "німецькому Тіролі", де на нього чекали дружина й діти

Лиховій, Дмитро. Останній притулок останнього гетьмана [Текст] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/1996/163/71090/: Напередодні річниці падіння гетьманату–1918 журналісти «України молодої» першими серед вітчизняних ЗМІ побували на місці поховання Павла Скоропадського й дослідили його життя в Німеччині / Лиховій, Дмитро, Шовкун, Леся // Україна молода. - 2011. - 14 груд. (№227). - С. 8-10. Кореспонденти «УМ» віддали шану гетьманові на цвинтарі Оберстдорфа та дослідили життя Павла Скоропадського в еміграції у Німеччині загалом. Саме цього дня - 14 грудня 1918 року - впав гетьманат, почалося вигнання аристократичного глави держави з України.

Література до теми

Із творчої спадщини Павла Скоропадського

Скоропадський, Павло Петрович. Спомини [Текст] / Скоропадський, Павло Петрович; Передм. Г.В.Папакіна; Худож. С.І.Тарасенко. - К.: Україна, 1992. - 115 с.

Література із фондів МСМБ про Павла Скоропадського

Гунчак, Тарас Григорович. Україна: перша половина ХХ століття [Текст]: нариси політичної історії / Гунчак, Тарас Григорович; Передм. авт.; Худож. О.Г.Григор. - К.: Либідь, 1993. - 288 с.

Довженко, Александр Петрович. Думы у карты Родины [Текст] / Довженко, Александр Петрович; Сост., послесл. и коммент. К.П.Волынского; Пер. с укр. - СПб: Лениздат, 1983. - 463 с

Довженко, Олександр Петрович. Кіноповісті; Оповідання [Текст] / Довженко, Олександр Петрович ; Упоряд. та приміт. Ю.Г.Григор'єва; Вступ. ст. Б.С.Буряка; Під ред. Б.С.Буряка. - К.: Наукова думка, 1986. - 710 с.

Журавльов, Денис Володимирович. Усі гетьмани України [Текст] / Журавльов, Денис Володимирович ; Вст. сл. авт.; Худож.-оформ. Є.В.Вдовиченко. - Харків: Фоліо, 2011. - 508 с.

Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України [Текст]: науково-популярне видання / Мельничук, Георгій; Худ. Ю.А.Демидьонок. - К.: Школа, 2005. - 288 с.

Національна академія наук України. Історія України [Текст]: нове бачення. У 2-х тт. Т.2 / Під ред. В.А.Смолія; Худож. С.В.Мінгальов. - К.: Україна, 1996. - 494 с

Реєнт, Олександр. Павло Скоропадський / Реєнт, Олександр. - К.: Альтернативи, 2003. - 304 с. Історичний портрет одного з видатних діячів української історії ХХ століття гетьмана Павла Скоропадського створено на основі вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних праць.

Реєнт, Олександр Петрович. Усі гетьмани України [Текст]: Легенди. Міфи. Біографії / Реєнт, Олександр Петрович, Коляда, Ігор Анатолійович; Слово до читача від авторів. - Харків : Фоліо, 2008. - 415 с.

100 великих украинцев [Текст]: Авт.-сост.: Н.Астапенко, О.Барашкова, Л.Дидух [и др.]. - К.: Арий, 2007. - 480 с.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України в 2-х ч. [Текст]: підручник для 10-го кл. середньої школи. Ч.1: 1917-1945 рр. /Ф.Г.Турченко; Худ. В.О.Гурлєв. - К.: Генеза, 1994. - 344 с.

Харченко, Татьяна Николаевна. 100 знаменитых людей Украины [Текст] / Харченко, Татьяна Николаевна, Очкурова, Оксана Юрьевна, Рудычева, Ирина Анатольевна. - Харьков: Фолио, 2004. - 511 с.

Документальні фільми

http://doc-films.com/history/ukrhistory/1304-nevidoma-ukraina-pavlo-skoropadskyj-1993-pdtvrip.html - Невідома Україна. Павло Скоропадський (1993)

http://doc-films.com/history/ukrhistory/134-neproshheni-pavlo-skoropadskyj-2007-tvrip.html - Непрощені: Павло Скоропадський (2007)

http://doc-films.com/history/ukrhistory/807-ostannij-getman.-zdijsnennya-mrii...-2008-tvrip.html - Останній гетьман. Здійснення мрії... (2008)

Інтернет-ресурси

http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU-1-6-2006/25.pdf - Георгій Папакін. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904–1905 рр.

http://www.vesna.org.ua/txt/masenkol/movpol/07.html - Масенко Лариса. Феномен малоросійства: Павло Скоропадський

http://esgalar-teren.livejournal.com/7921.html - Останній гетьман України

http://regiment.ru/bio/S/118.htm# - Скоропадский Павел Петрович

http://hetman-ua.org/history/skoropadsky.html - ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ

http://hetman-ua.org/history/skoropadsky-biography.html - До біографій Павла Скоропадського

http://historybooks.com.ua/prosmotr_podrobnuy.php?id=183   - Савченко В. А.Скоропадський П.

http://www.twirpx.com/file/194556/

Левчук Д. Гетьман Павло Скоропадський у світлі історичних фактів.

Монографія вченого із української діаспори, присвячена П. Скоропадському і періоду Української Держави 1918 р. Автор намагається висвітити події, які призвели до виникнення консервативної ідеї, а також причини падіння гетьманського режиму

http://booklya.com.ua/books/46547/#search  

 

 

 

Віктор Савченко. Павло Скоропадський – Харків: Фоліо, 2009. – 128 с. – («Знаменитi українцi») Нова книжка відомого історика В. Савченка присвячена Павлу Скоропадському, останньому гетьману України, діяльність якого пов'язана з бурхливими подіями епохи Громадянської війни. Кавалергард і генерал, найбагатший поміщик, плоть від плоті вищого світу Петербурга, що успішно робив кар'єру й особисто знав імператора, він волею долі стає диктатором України. Оцінювати гетьмана Скоропадського можна і як «лиходія», і як «праведника», але саме своєю неоднозначністю він і цікавий. Лев Троцький називав його українським Бонапартом, генерал Денікін - другим Мазепою. Ким же він був насправді? Відповідь на це запитання допоможе знайти книжка, при написанні якої автор використав архівні матеріали, документальні джерела, спогади учасників подій

http://prostobooks.nethouse.ua/products/1094118

 

«Проект Україна. Грушевський. Скоропадський. Петлюра» Данило Яневський

Яневський Д. Б. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра – Харків: Прапор, 2012. – 921с.

Нова книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук Данила Яневського є посібником для політиків, журналістів, політологів.

На сторінках цієї книги автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе, ясне уявлення про феномен української державності

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Допоможіть молодіжній бібліотеці

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці - Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки): (044) 288-23-36

ВГОРУ