Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище в м.Києві за січень-вересень 2018 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

 

Соціально-економічне становище в м.Києві

за січень-вересень 2018 року

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 2937531 особу. Упродовж січня-серпня 2018р. чисельність населення збільшилася на 3009 осіб.

Порівняно із січнем-серпнем 2017р. обсяг природного приросту зменшився на 845 осіб.

Природний рух населення у січні-серпні 2018р. характеризувався перевищенням числа живонароджених над померлими: на 100 живо-народжених – 91 померлий.

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці.

(осіб)

 

Січень-серпень

2018р.

2017р.

Кількість живонароджених

23129

23328

Кількість померлих

21095

20449

у т.ч. дітей у віці до 1 року

127

128

Природний приріст, скорочення (–) населення

2034

2879

 

Серед причин смерті населення міста у січні-серпні 2018р. перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення.

 

 

Осіб

У % до підсумку

Січень-серпень

2018р.

2017р.

2018р.

2017р.

Усього померлих

21095

20449

100,0

100,0

у т.ч. від

 

 

 

 

хвороб системи кровообігу

13266

13063

62,9

63,9

новоутворень

3678

3519

17,4

17,2

зовнішніх причин смерті

982

994

4,7

4,9

із них від

 

 

 

 

транспортних нещасних випадків

131

157

0,6

0,8

випадкових утоплень та занурень у воду

42

28

0,2

0,1

випадкових отруєнь та дії алкоголю

4

1

0,0

0,0

навмисних самоушкоджень

102

121

0,5

0,6

наслідків нападу з метою вбивства
чи нанесення ушкоджень

61

88

0,3

0,4

хвороб органів травлення

1049

958

5,0

4,7

хвороб органів дихання

490

415

2,3

2,0

 

Зайнятість та безробіття

 

Упродовж січня-вересня 2018р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 23,3 тис. осіб, що на 2,9 тис., або на 11,1% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж вересня п.р. на 1,6% і на кінець місяця становила 8405 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 86,2% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини від загальної кількості безробітних (60,0%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з серпнем 2018р. не змінився і на кінець вересня 2018р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у вересні 2018р., становила 7064 особи. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 5190 грн., що на 39,4% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).

 

Доходи населення

 

У січні-вересні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 13136 грн. і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 22,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися інформація та телекомунікації; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устаткування; в установах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, а також на підприємствах із водопостачання, каналізації, поводження з відходами і не перевищував 63,3% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 110,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня-вересня 2018р. збільшилась у 1,8 раза, або на 80224,3 тис. грн., і на 1 жовтня п.р. становила 178234,7 тис. грн., що дорівнює 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась вдвічі, або на 65901,0 тис. грн., і на 1 жовтня п.р. становила 133566,8 тис. грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах промисловості (на 27442,1 тис. грн.), професійної, наукової та технічної діяльності (на 27342,0 тис. грн.), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 8788,6 тис. грн.). Разом з тим, у сфері інформації та телекомунікацій зафіксовано зменшення суми боргу на 1132,1 тис. грн.., а у фінансовій та страховій діяльності заборгованість на 1 жовтня п.р. повністю погашена.

У районному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось в усіх районах міста, а найвагоміше – у Печерському (на 26131,8 тис. грн.), Оболонському (на 11626,6 тис. грн..) та Дарницькому (на 8439,9 тис. грн.) районах. Винятком був Шевченківський район, де зафіксовано зменшення суми заборгованості на 2350,0 тис. грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 жовтня 2018р., становила 6,2 тис. осіб, або 0,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 21578 грн., що у 1,6 раза більше середньої заробітної плати за вересень 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні-вересні 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 269,0 тис. домогосподарств, що на 27,1% менше, ніж у січні-вересні 2017р.

Призначено субсидії 171,4 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848). Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 187,3 тис., або у 2,1 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-вересні 2018р. становила 53446,3 тис.грн, у відповідному періоді 2017р. – 188126,6 тис. грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2018р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 30,2% і становив 218,6 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Дарницькому районі (250,8 грн.).

У вересні 2018р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 570,8 млн. грн., що становило 103,6% нарахованих за цей період сум.

За постачання електричної енергії – відповідно 246,5 млн. грн.. і 133,9%.

На кінець вересня 2018р. заборгованість населення за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 2038,6 млн. грн.., за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 795,8 млн. грн.., за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 615,8 млн .грн, за постачання природного газу – 213,4 млн. грн., за вивезення побутових відходів – 1,0 млн. грн., за постачання електричної енергії – 243,1 млн. грн.

 

Правопорушення

(за даними Прокуратури міста Києва)

 

За повідомленням прокуратури міста, протягом січня-вересня 2018р. обліковано 52,01 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 62,1% становили злочини проти власності, 7,0% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 5,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 5,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,6% – злочини проти правосуддя, по 2,5% – злочини проти громадського порядку та моральності та злочини у сфері господарської діяльності, 1,4% – злочини проти громадської безпеки, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом січня-вересня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 87, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 153, згвалтувань і замахів на згвалтування – 16.

Кількість випадків крадіжок становила 22350, шахрайств – 5091, грабежів – 2102, розбоїв – 248, хабарництва – 364.

Правоохоронними органами у січні-вересні 2018р. виявлено 115 осіб, які скоїли злочини у складі 22 організованих груп і злочинних організацій. Закінчено 22 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні-вересні 2018р. становила 29,9 тис. осіб, із числа яких 9,6 тис. – жінки, 641 – особа похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 215 осіб – неповнолітні та 104 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,2%) – від крадіжок та шахрайств (18,6 тис. осіб та 3,3 тис. осіб відповідно), серед яких 33,3% – жінки (7,3 тис. осіб).

_____________

1 Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань.

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території міста постраждало 516 осіб, з яких 86 осіб (16,7%) – загинули.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 379 осіб, із числа яких 60 осіб (15,8%) було умисно вбито, 28 осіб (7,4%) загинули у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 6057, з них жінки – 1039 осіб, неповнолітні – 194 особи. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них 911 осіб (72,0%) мали не зняту або непогашену судимість, 6,4% вчинили злочин у групі, 1,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 54,8%, безробітних – 27,5%.

 

Споживчі ціни

 

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-вересні 2018р. визначалася збільшенням цінових показників на 6,0% (вересень 2018р. до грудня 2017р.).

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої зареєстровано майже за всіма товарними групами. Найбільше подорожчали: хліб – на 12,3%, м'ясо та м'ясопродукти – на 11,7%, риба та продукти з риби – на 10,7%, макаронні вироби – на 9,5%, масло – на 6,9%, молоко – на 5,7%, сир і м'який сир (творог) – на 5,6%, олія соняшникова – на 2,4%. Водночас подешевшали: фрукти – на 16,9%, овочі – на 14,6%, яйця – на 7,3%, цукор – на 3,7%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 12,6%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 19,0% та алкогольних напоїв – на 4,6%.

Поряд з цим спостерігалося зниження цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,2%, що відбулося за рахунок зменшення тарифів на гарячу воду, опалення на 4,2%.

На 8,2% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

У сфері послуг з охорони здоров’я підвищення цін на 6,2% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 9,9%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 5,6%.

Ціни на транспорт зросли на 21,1%, що пов’язано зі зростанням вартості транспортних послуг на 53,8%, палива та мастил – на 12,8%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,6% за рахунок збільшення вартості поштових послуг на 60,0%, телефонних і телефаксових послуг – на 9,4%.

Спостереження за змінами цін (тарифів) на послуги відпочинку і культури в цілому показало їх підвищення на 2,8% за рахунок зростання вартості туристичних послуг на 33,4%.

Вартість послуг освіти зросла на 11,8% за рахунок підвищення вартості середньої освіти – на 29,0%, дошкільної та початкової освіти – на 16,1%, освіти, що не визначається за рівнями – на 13,4%, вищої освіти – на 9,0%.

 

Промисловість

 

У січні-вересні 2018р. відносно січня-вересня 2017р. індекс промислової продукції становив 97,0%, у т.ч.: у переробній промисловості – 96,3%; у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 101,1%. На підприємствах переробної промисловості скоротився випуск продукції: у виготовленні виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 15,1%); у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 12,6%); текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 12,5%); виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 4,4%); виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,9%); машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (на 1,5%). Зростання обсягів продукції відбулось на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування (на 5,5%) та з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 1,6%).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні-вересні 2018р. відносно січня-вересня 2017р. спостерігалось скорочення випуску тістечок – на 12,4%, хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання – на 14,7%, пирогів, пиріжків, пончиків – на 7,8%, пряників та виробів подібних – на 8,5%. Водночас спостерігалося зростання обсягів випуску продукції у виробництві ковбас напівкопчених, тортів, цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-вересні 2018р. відносно січня-вересня 2017р. скорочення випуску продукції відбулось за рахунок: предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 10,2%); сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих (на 37,9%); блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих та дівчачих (на 12,0%). Поряд із цим спостерігалося збільшення випуску килимів та покриттів для підлоги текстильних інших, тафтингових; панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки); светрів та пуловерів тонких з м’яким чи високим коміром з бавовни.

На підприємствах з виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у січні-вересні 2018р. проти січня-вересня 2017р. скоротився випуск: етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих інших (крім самосклеювальних) (на 39,2%); журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону (на 24,2%); коробок та ящиків, складаних з паперу або картону, негофрованих (на 50,8%). Водночас збільшилось виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону, гофрованих; проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції, віддрукованої (крім каталогів рекламних); газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих.

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у січні-вересні 2018р. відносно січня-вересня 2017р. спостерігалось скорочення обсягів виробництва такої продукції, як: засобів проти накипу та сполук подібних; фарб та лаків на основі синтетичних полімерів, н.в.і.у.; засобів дезінфікуючих на основi четвертинних солей амонію, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів (крім пестицидів небезпечних); засобів миючих та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасованих для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини). Водночас зросло виробництво інсектицидів; мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах, н.в.і.у. (крім для туалетних цілей); засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку).

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-вересні 2018р. відносно січня-вересня 2017р. обсяги продукції збільшилися за рахунок зростання випуску препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу – на 7,4%; препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів дiагностичних для введення хворим – на 38,6%; препаратів лiкарських, що мiстять iншi антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу – на 9,5%. Поряд із цим спостерігалося скорочення випуску препаратів лiкарських iнших, що мiстять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу (на 18,4%); препаратів лiкарських iнших, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрiбного продажу (на 1,1%).

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-вересні 2018р. порівняно з січнем-вереснем 2017р. спостерігалось скорочення обсягів виробництва посуду столового і кухонного, з пластмас до 82671 кг (у січні-вересні 2017р. – 257044 кг); блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – 151,0 тис. т (158,6 тис. т); розчинів бетонних, готових для використання – 4506,7 тис. т (5090,8 тис. т). Водночас у 4,7 раза збільшився випуск бутлів, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних для транспортування або пакування продукції мiсткiстю 2 л і менше, з пластмас; у 1,8 раза – вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас; на 15,4% – сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання).

На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання за січень-вересень 2018р. збільшено випуск блоків дверних і віконних з алюмінію (у 3,2 раза); конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 27,2%); виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, н.в.і.у. (на 3,9%). Зменшилось виробництво прутків, стержнів та профілів (уключаючи порожнисті), зі сплавів алюмінієвих (крім готових для використання в конструкціях); вікон і коробок віконних засклених, з металів чорних; листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої.

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування у січні-вересні 2018р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився випуск: основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ (на 8,7%); устаткування для пакування та обгортання (крім устаткування для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 14,4%); інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у. (на 18,4%); електроустаткування звукового або візуально-сигналізаційного, н.в.і.у. (на 28,0%). При цьому збільшено виробництво апаратури високовольтної та приладів комутаційних інших для кіл електричних на напругу більше 1 кВ; машин для автоматизованого оброблення даних цифрових у вигляді систем; ліфтів та підйомників скіпових з електроприводом та іншої продукції.

Будівництво

 

У січні-вересні 2018р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 19579,3 млн. грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-вереснем 2017р. становив 95,2%.

Індекс будівельної продукції у січні-вересні 2018р. проти січня-вересня 2017р. з будівництва будівель становив 101,8%, у тому числі, житлових – 106,4%, нежитлових – 94,3%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 80,3%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 14255,2 млн. грн. або 72,8% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 9015,8 млн. грн. або 46,0%, нежитлових – 5239,4 млн. грн.. або 26,8%.

З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 5324,1 млн. грн. або 27,2% від загального обсягу.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 86,6% від загального обсягу, решта – з поточного і капітального ремонтів, відповідно 7,5% та 5,9%.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Голосіївського – 3519,2 млн. грн. або 18,0% від загального обсягу та Печерського районів – 3415,9 млн. грн. або 17,4%. Підприємствами та організаціями Дарницького району виконано робіт на 2696,3 млн. грн. або 13,8%, Шевченківського – 2353,7 млн. грн. або 12,0%, Святошинського – 1972,7 млн. грн. або 10,1%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,5% та 2,9% від загального обсягу в цілому по місту.

 

Зовнішня торгівля

 

У січні-серпні 2018р. оборот зовнішньої торгівлі товарами становив 20932,3 млн. дол. США і збільшився проти січня-серпня 2017р. на 13,5% (на 2488,1 млн. дол.). Порівняно з січнем-серпнем 2017р. експорт збільшився на 3,0% (на 191,1 млн. дол.), імпорт – на 19,0% (на 2297,0 млн. дол.). Негативне сальдо становило 7861,1 млн. дол. (у січні-серпні 2017р. також негативне – 5755,2 млн. дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 203 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 35,4% від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 64,6% (у січні-серпні 2017р. – відповідно 35,8% та 64,2%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 11,1%, Китаю, Нідерландів, Італії, Іспанії, Туреччини, Єгипту, Ірану, Ісламської Республіки, Польщі, Іраку, Болгарії, Російської Федерації, Білорусі, Бельгії, Німеччини, Саудівської Аравії – 51,8% експортних поставок міста.

Порівняно з січнем-серпнем 2017р. експорт товарів збільшився серед країн ЄС: до Болгарії – в 5,5 раза, Бельгії – в 1,8 раза, Німеччини – на 42,3%, Польщі – на 29,7%; серед інших країн світу: до Іраку – в 2,8 раза, Білорусі та Саудівської Аравії – в 1,6 раза кожна країна, Ірану, Ісламської Республіки – на 6,2%, Китаю – на 2,4%, Індії – на 0,5%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок серед країн ЄС: до Нідерландів – на 29,7%, Іспанії – на 29,3%, Італії – на 12,9%; серед інших країн світу: до Єгипту – на 37,9%, Російської Федерації – на 16,5%, Туреччини – на 6,8%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 39,1% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 60,9% (у січні-серпні 2017р. – відповідно 38,7% та 61,3%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 15,7% та Російської Федерації – 12,6%, Білорусі, Німеччини, Польщі, США, Франції, Італії, Туреччини, Японії разом становили 40,7% від загального обсягу імпорту.

Збільшились проти січня-серпня 2017р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Польщі – на 31,2%, Італії – на 26,5%, Німеччини – на 21,6%, Франції – на 12,9%; серед інших країн світу: із Туреччини – на 45,7%, Білорусі – на 25,8%, Китаю – на 22,3%, США – на 8,5%, Російської Федерації – на 5,7%. Утім, спостерігалось зменшення імпортних поставок серед інших країн світу: із Японії – на 4,6%.

Основними статтями експорту товарів у січні-серпні 2018р. були: продукти рослинного походження – 38,4% від загального обсягу експорту (у січні-серпні 2017р. – 40,2%), жири та олії тваринного або рослинного походження – 23,4% (27,2%), готові харчові продукти – 8,8% (9,0%), недорогоцінні метали та вироби з них – 6,0% (3,0%).

Основу товарної структури імпорту у січні-серпні 2018р. складали: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – 23,6% від загального обсягу імпорту (у січні-серпні 2017р. – 23,6%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 19,6% (22,5%), мінеральні продукти – 16,4% (14,2%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,1% (10,4%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 5,8% (5,9%).

____________

Примітка. У розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-вересень 2018р. становив 125350,9 млн. грн., що на 3,2%1 більше обсягів січня-вересня 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-вересень 2018р. становив 108202,6 млн. грн., що на 2,5%1 більше, ніж за відповідний період попереднього року.

_____________

1 У порівнянних цінах.

Транспорт

 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-вересні 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 11310,7 тис. т комерційних вантажів (93,9% від рівня січня-вересня 2017р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-вересень 2018р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 9440,9 тис. т (101,3% до рівня січня-вересня 2017р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 3255,2 млн. ткм (99,1% від рівня січня-вересня 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 2458,3 млн. ткм (96,2% від рівня січня-вересня 2017р.).

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-вересні 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 200212,4 тис. пасажирів (86,2% від рівня січня-вересня 2017р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-вересень 2018р. перевезено 189269,0 тис. пасажирів (90,9% від рівня січня-вересня 2017р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 2700,1 млн. пас. км (100,1% до рівня січня-вересня 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 2604,5 млн. пас. км (104,5% до рівня січня-вересня 2017р.).

Міським електричним транспортом у січні-вересні 2018р. перевезено 559,5 млн. пасажирів (96,4% від рівня січня-вересня 2017р.).

 

Головне управління статистики у м.Києві

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ