Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище в м.Києві за січень-березень 2018 року

Поділіться цією сторінкою:

інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація у січні-лютому 2018 року

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 2935239 осіб. Упродовж січня-лютого 2018р. чисельність населення збільшилась на 717 осіб.

Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного приросту - 144 особи, міграційного приросту - 573 особи1.

Чисельність наявного населення2

(осіб)

 

На 1 січня 2018р.3

На 1 березня 2018р.

 

 

 

м.Київ

2934522

2935239

райони

 

 

Голосіївський

251895

251647

Дарницький

339894

340293

Деснянський

369288

369193

Дніпровський

356131

356194

Оболонський

320701

320608

Печерський

158327

158584

Подільський

201511

202153

Святошинський

341638

341671

Солом’янський

370838

371080

Шевченківський

224299

223816

У січні-лютому 2018р. кількість живонароджених збільшилась на 82 особи, порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 5609 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі - 786 осіб, найменше у Голосіївському - 418 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 5402 осіб у січні-лютому 2017р. до 5465 осіб у січні–лютому 2018р. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-лютому 2018р. - від 12 осіб у Деснянському районі до 608 осіб у Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні-лютому 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 65,1% від загальної кількості померлих, 17,1% припадали на новоутворення, 5,2% - на хвороби органів травлення, 4,0% – на зовнішні причини смерті.

_____________

1 Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи міської ради). Дані можуть бути уточнені.

2 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

3 Дані попередні.

Шлюбів у січні-лютому 2018р. по м.Києву укладено 2608, що складає 5,5 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (10,0 реєстрацій на 1000 осіб) - у Печерському районі, найнижчий (3,9 на 1000 осіб) - у Голосіївському районі.

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,3 на 1000 осіб. Найвищий рівень розлучуваності спостерігався у Дарницькому районі (2,1 реєстрації на 1000 осіб), найнижчий - у Голосіївському, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах (по 1,1 на 1000 осіб).1

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Про надання населенню субсидій у березні 2018 року

У січні-березні 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 15,5 тис. домогосподарств, що у 4,4 раза менше, ніж у січні-березні 2017р.

Призначено субсидії 17,3 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями). Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 50,0 тис., або у 3,9 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-березні 2018р. становила 20373,3 тис.грн, у відповідному періоді 2017р. - 97078,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2018р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 7,3% і становив 1232,8 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Святошинському районі (1563,3 грн).

Надання населенню субсидій для відшкодування витра

на оплату житлово-комунальних послуг у березні 2018 року

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

 

 

 

 

м.Київ

3490

3728

1232,8

райони

 

 

 

Голосіївський

245

244

1252,0

Дарницький

761

761

1169,0

Деснянський

463

654

1247,1

Дніпровський

362

378

1310,1

Оболонський

300

291

1392,1

Печерський

116

126

1072,2

Подільський

180

192

1272,4

Святошинський

311

300

1563,3

Солом’янський

504

519

877,5

Шевченківський

248

263

1448,3

_____________

1 Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у березні 2018р., та ті, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями).

У березні 2018р. у столиці 294,1 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 431 домогосподарство більше ніж у березні 2017р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі (13,9%), а найменше у Печерському районі (3,2%).

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, у січні-березні 2018р. становила 1330,0 млн.грн, що на 42,5% більше, ніж у січні-березні 2017р. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають послуги, на кінець березня 2018р. становила 1058,8 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15-70 років1 становила 1457,9 тис. осіб, з яких 1356,8 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, а решта (101,1 тис.) - безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15-70 років - 61,8%, а в працездатному віці - 68,3%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15-70 років становив 6,9%, а працездатного віку - 7,4%.

Упродовж січня-березня 2018р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 14,2 тис. осіб, що на 2,5 тис., або на 15,0% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж березня п.р. на 1,7% і на кінець місяця становила 9280 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 87,0% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини від загальної кількості безробітних (59,4%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з лютим 2018р. не змінився і на кінець березня 2018р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у березні 2018р., становила 7983 особи. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4964 грн, що на 33,3% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2018р. порівняно з лютим збільшилась на 0,3 тис., або на 3,4%, і на кінець місяця становила 9,7 тис.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець березня 2018р. спостерігалася серед найпростіших професій (19,2% від загальної кількості заявлених вакансій) та кваліфікованих робітників з інструментом (17,5%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%) і законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) (5,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вакансій у цілому по м.Києву на кінець березня 2018р., як і в лютому п.р. та в березні 2017р., становило 10 осіб. Якщо в цілому по м.Києву навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вакансій не змінилося, то за професійними групами тенденції щодо зміни цього показника, порівняно з відповідним періодом минулого року, були неоднозначними. У більшості професійних груп значення показника несуттєво зменшилося або залишилося без змін, тоді як серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) та професіоналів відбулося збільшення даного показника (на 20 осіб та 4 особи відповідно).

За районами міста цей показник коливався від 4 осіб у Печерському та Шевченківському районах до 19 осіб у Святошинському районі.

_____________

1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 2017р.

Заробітна плата у лютому 2018 року

У лютому 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 12124 грн. Порівняно з січнем 2018р. розмір заробітної плати збільшився на 3,9%, а порівняно з лютим 2017р. – на 23,3%. Нарахування за одну відпрацьовану годину у лютому п.р. становили 83,45 грн, що на 6,3% більше, ніж у січні 2018р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися інформація та телекомунікації; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; фінансова та страхова діяльність; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; виробництва електричного устатковання; будівництва; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; водопостачання, каналізації, поводження з відходами, а також операційз нерухомим майном і не перевищував 65,7% від середнього рівняпо економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. становив 103,3%, відносно лютого 2017р. – 108,5%, а у січні-лютому 2018р. відносно відповідного періоду попереднього року – 109,2%.

Упродовж лютого 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 7,2%, або на 7182,9 тис.грн, і на 1 березня п.р. становила 107209,3 тис.грн., що дорівнює 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2018р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (55,3%), фінансову та страхову діяльність (13,0%), а також промисловість (12,1%). При цьому дві третини суми боргу утворено у Печерському (29,9%), Шевченківському (25,3%) та Солом’янському (11,4%) районах.

У структурі боргу 66,0% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 16,1%, або на 9786,0 тис.грн. і на 1 березня 2018р. становила 70741,9 тис.грн.

У районному розрізі збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулося в усіх районах міста, а найвагоміше – в Оболонському (на 4136,3 тис.грн), Печерському (на 2508,7 тис.грн.) та Дніпровському (на 1280,8 тис.грн.) районах. Винятком був Шевченківський район, де зафіксовано зменшення суми заборгованості на 275,7 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась в 1,5 раза і на 1 березня 2018р. становила 2,7 тис. осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 25979 грн., що в 2,1 раза перевищує середню заробітну плату за лютий 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у січні-березні 2018 року

За січень-березень 2018р. оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по відношенню до січня-березня 2017р. збільшився на 6,8%1 – до 41780,9 млн.грн.

За січень-березень 2018р. роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, порівняно з січнем-березнем 2017р. збільшився на 6,0%1 – до 36065,2 млн.грн.

_____________

1 У порівнянних цінах.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у 2017 році

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р. збільшився на 6,5%1 порівняно з попереднім роком і становив 137325,0 млн.грн. (продаж продовольчих товарів збільшився на 2,7%1, непродовольчих товарів – на 9,3%1). Співвідношення продажу продовольчих та непродовольчих товарів становить 40,0% і 60,0% за 2017р. проти 43,2% і 56,8% за 2016р.

Серед товарів продовольчої групи перше та друге місця за обсягом продажу займають алкогольні напої (15,5%) і м’ясопродукти (13,3%), третє та четверте – кондитерські вироби (12,4%) і молокопродукти (12,0%).

За обсягом продажу серед непродовольчих товарів перше місце посідають автомобілі і автотовари (16,4%), друге – світлі нафтопродукти, газ стиснений та скраплений для автомобілів (10,8%), третє – одяг (9,7%), четверте – товари фармацевтичні (9,6%).

По відношенню до 2016р. питома вага роздрібного продажу товарів, вироблених в Україні, за 2017р. зменшилась на 1,9 в.п. і становила 43,3%. Частка продажу продовольчих товарів вітчизняної харчової промисловості становила 76,7% (2016р. – 78,1%), питома вага продажу непродовольчих товарів українського виробника – 20,9% (2016р. – 20,1%).

У 2017р. обсяг роздрібного продажу товарів виробництва України по відношенню до минулого року збільшився на 0,3%1. Має місце зростання на 0,9%1 обсягів продажу продовольчих товарів вітчизняного виробництва та зменшення на 1,0%1 непродовольчих товарів.

По м.Києву у 2017р. найбільший обсяг роздрібного товарообороту підприємств мають торговельні об’єкти, що розташовані в Оболонському (16,6% від обсягу), Голосіївському (13,5%) та Дарницькому (13,4%) районах.

Дані щодо роздрібного товарообороту підприємств по м.Києву в розрізі районів у 2017р. наведено в таблиці.

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств1

Роздрібний товарооборот

у 2017р.,

млн.грн

Питома вага,

у % до підсумку

Індекс фізичного обсягу

роздрібного товарообороту

(у порівнянних цінах)

у 2017р.

до 2016р., %

 

 

 

 

м.Київ

137325,0

100,0

106,5

райони

 

 

 

Голосiївський

18562,7

13,5

102,9

Дарницький

18383,4

13,4

101,6

Деснянський

12089,2

8,8

99,2

Дніпровський

12062,5

8,8

95,2

Оболонський

22764,6

16,6

106,3

Печерський

13000,9

9,5

139,1

Подільський

5539,5

4,0

103,9

Святошинський

14977,3

10,9

116,8

Солом'янський

9653,9

7,0

111,6

Шевченківський

10291,0

7,5

99,1

___________

1 Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.

Роздрібний продаж споживчих товарів, вироблених на території України,

підприємствами через торгову мережу у 2017 році

У 2017р. підприємствами (юридичними особами), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по м.Києву було реалізовано населенню товарів виробництва України на суму 59417,8 млн.грн., обсяг роздрібного продажу товарів по відношенню до минулого року збільшився на 0,3%1. Питома вага продажу вітчизняних товарів становила 43,3% (2016р. – 45,2%) від усього продажу товарів через торгову мережу.

Споживчих товарів продовольчої групи українського товаровиробника через торгову мережу було реалізовано на суму 42196,7 млн.грн., що на 0,9%1 більше, ніж за попередній рік. Питома вага продажу продовольчих товарів, вироблених в Україні, становила 76,7% за 2017р. проти 78,1% за 2016р.

Найбільша (від 95% до 100%) частка продажу продовольчих товарів українського виробника спостерігалась в обороті йодованої кухонної солі – 97,9%, напівфабрикатів м'ясних – 97,5%, яєць – 95,6%.

Найбільше зростання питомої ваги продажу вітчизняних продовольчих товарів спостерігалось в обороті риби і морепродуктів харчових – на 8,8 в.п., виробів тютюнових – на 3,5 в.п., м'яса та птиці свіжих та заморожених – на 3,1 в.п., напоїв слабоалкогольних – на 2,9 в.п., коньяку – на 1,9 в.п., олії рослинної – на 1,3 в.п.

Споживчих товарів непродовольчої групи вітчизняного виробника через торгову мережу було реалізовано на суму 17221,1 млн.грн, що на 1,0%1 менше, ніж за минулий рік. Питома вага продажу непродовольчих товарів, вироблених в Україні, становила 20,9% за 2017р. проти 20,1% за 2016р.

Найбільша (від 50% до 100%) питома вага продажу продукції українських виробників спостерігалась в обороті книг, газет та журналів – 79,4% (2016р. – 83,6%), газу стисненого та скрапленого для автомобілів – 64,5% (61,6%), засобів для миття, чищення, полірування та догляду за автомобілями – 54,1% (56,4%), дизельного пального (газойлів) – 54,0% (9,4%), фарб, лаків та емалі – 53,9% (55,7%), залізних виробів та інших будівельних матеріалів – 52,4% (53,5%).

Найнижча (до 5%) частка продажу непродовольчих товарів вітчизняного виробництва спостерігалась в обороті аудіо - та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне устатковання – 0,1% (2016р. – 0,0%), комп'ютерів, переферійного устатковання, програмного забезпечення – 0,3% (0,0%), фотографічного, оптичного та точного устатковання – 0,4% (0,4%), шкіряних виробів та дорожніх приналежностей – 0,5% (1,1%), мотоциклів, деталей та приладдя для них – 1,7% (8,0%), взуття – 2,5% (1,7%), велосипедів – 2,6% (1,5%), одягу зі шкіри, хутра та інших виробів з них – 2,6% (2,5%), головних уборів – 2,8% (3,6%), автомобілів та автотоварів – 3,3% (5,3%), трикотажу верхнього та білизняного – 3,6% (2,8%), одягу та білизни з тканин – 3,6% (4,3%).

_____________

1 У порівнянних цінах.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у березні 2018 року

Через мережу АЗС по м.Києву продаж (відпуск) населенню бензину моторного у березні 2018р. по відношенню до попереднього місяця зменшився на 0,4% і становив 9,2 тис.т, дизельного пального (газойлю) – на 0,2% (5,1 тис.т).

Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 4,2 тис.т, що на 4,1% менше, ніж за лютий 2018р.

На автозаправних станціях м.Києва станом на 01.04.2018р. бензину моторного нараховувалось 3,8 тис.т, дизельного пального – 2,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,3 тис.т.

Загалом за березень 2018р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 650,3 млн.грн, у т.ч. бензину моторного – на 379,3 млн.грн., дизельного пального – на 171,5 млн.грн.

Промисловість

У січні-березні 2018р. відносно січня-березня 2017р. індекс промислової продукції становив 96,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції дорівнював 94,0%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 92,1%. Так, скоротився обсяг виробництва хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання (на 11,9%), тістечок (на 11,4%), пряників та виробів подібних (на 8,3%), пирогів, пиріжків, пончиків (на 3,3%). Водночас спостерігалося зростання випуску ковбас напівкопчених, тортів, цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-березні 2018р. відносно січня-березня 2017р. індекс промислової продукції склав 91,0%. Зокрема, скоротилось виробництво предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 27,7%); сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих (на 13,4%); футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного вʼязання (на 7,5%). Також скорочено випуск тканин бавовняних; тканин з ниток синтетичних та штучних; білизни постільної бавовняної; взуття з верхом зі шкіри натуральної та іншої продукції.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні-березні 2018р порівняно з січнем-березнем 2017р випуск промислової продукції зменшився на 4,8%. Так, скоротився випуск: етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих інших (крім самосклеювальних) (на 66,0%); журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону (на 29,4%); коробок та ящиків, складаних, з паперу або картону негофрованих (на 27,6%).

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні-березні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. випуск промислової продукції скоротився на 12,7%. Це відбулось за рахунок скорочення виробництва засобів проти накипу та сполук подібних; фарб та лаків на основі синтетичних полімерів; засобів дезінфікуючих інших у формах і упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів; лосьйонів та засобів для догляду за волоссям.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-березні 2018р. відносно січня-березня 2017р. обсяг продукції зменшився на 5,1% за рахунок скорочення випуску препаратів лiкарських iнших, що мiстять вiтамiни чи провiтамiни, розфасованих для роздрiбного продажу (на 28,3%); препаратів лiкарських iнших, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрiбного продажу (на 3,3%), препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу (на 1,9%).

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-березні 2018р. проти січня-березня 2017р. випуск промислової продукції зменшився на 7,0%. Скорочення обсягів продукції у січні-березні 2018р. спостерігалося у виробництві посуду столового і кухонного, з пластмас до 17276 кг (у січні-березні 2017р. – 88312 кг); блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – 43,0 тис.т (45,4 тис.т); розчинів бетонних, готових для використання – 1173,1 тис.т (1431,5 тис.т).

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, збільшено випуск промислової продукції на 8,2%. Порівняно з січнем-березнем 2017р. збільшення виробництва відбулось за рахунок конструкцій та частин конструкцій з алюмінію, н.в.і.у (в 1,7 раза); полотен і коробок дверних, з металів чорних (на 44,1%); листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої (на 28,8%); конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 8,6%).

У січні-березні 2018р. відносно січня-березня 2017р. на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислового виробництва склав 94,1%. Зменшився випуск окремих видів продукції: машин та механічних пристроїв інших, н.в.і.у. (на 47,1%); основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ (на 37,8%); устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 31,0%); інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у. (на 24,3%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 104,3%.

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій
у січні-березні 2018 року

У січні-березні 2018р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 4836,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-березнем 2017р. становив 99,3%.

Індекс будівельної продукції у січні-березні 2018р. проти січня-березня 2017р. з будівництва будівель становив 103,7%, у тому числі, житлових – 107,6%, нежитлових – 95,7%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 84,8%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 3843,7 млн.грн або 79,5% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 2590,1 тис.грн або 53,6%, нежитлових – 1253,6 тис.грн або 25,9%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 992,6 тис.грн або 20,5% від загального обсягу.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 92,7% від загального обсягу, роботи з поточного ремонту – 4,6%, з капітального ремонту – 2,7%. Господарським способом виконано робіт обсягом 16,8 млн.грн або 0,3% від загального обсягу будівельних робіт в цілому по місту.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Печерського району – 851,1 млн.грн або 17,6% від загального обсягу. Підприємствами Дарницького району виконано робіт на суму 704,9 млн.грн або 14,6%, Голосіївського – 682,8 млн.грн або 14,1%, Шевченківського – 609,1 млн.грн або 12,6%, Святошинського – 561,5 млн.грн або 11,6%, Оболонського – 482,9 млн.грн або 10,0%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,1% та 2,4% від загального обсягу в цілому по місту.

Обсяги виконаних будівельних робіт за районами

 

Виконано будівельних робіт у січні-березні 2018р.

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

м.Київ

4836276

100,0

райони

 

 

Голосіївський

682791

14,1

Дарницький

704896

14,6

Деснянський

100169

2,1

Дніпровський

350734

7,2

Оболонський

482929

10,0

Печерський

851093

17,6

Подільський

116512

2,4

Святошинський

561542

11,6

Солом’янський

376547

7,8

Шевченківський

609063

12,6

Робота транспорту у січні-березні 2018 року

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-березні 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 3377,7 тис.т комерційних вантажів (102,4% до рівня січня-березня 2017р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-березень 2018р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 2663,6 тис.т (101,1% до рівня січня-березня 2017р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 1009,7 млн.ткм (104,5% до рівня січня-березня 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 751,7 млн.ткм (98,6% від рівня січня-березня 2017р.).

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

за районами у січні-березні 2018 року1

 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

млн.ткм

у % до
січня-березня 2017р.

тис.т

у % до
січня-березня 2017р.

 

 

 

 

 

м.Київ

1009,7

104,5

3377,7

102,4

райони

 

 

 

 

Голосіївський

41,4

66,9

291,6

74,1

Дарницький

56,5

77,1

277,8

109,0

Деснянський

5,9

125,2

12,3

77,5

Дніпровський

158,4

116,4

143,9

114,1

Оболонський

7,3

43,4

45,5

71,1

Печерський

174,5

115,6

683,8

111,6

Подільський

30,6

122,3

178,8

117,0

Святошинський

131,5

113,8

614,7

102,6

Солом’янський

32,5

109,5

93,1

116,5

Шевченківський

113,1

76,1

322,1

95,8

_____________

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-березні 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 68556,2 тис. пасажирів (89,8% від рівня січня-березня 2017р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-березень 2018р. перевезено 64460,9 тис. пасажирів (94,1% від рівня січня-березня 2017р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 873,4 млн.пас.км (98,9% від рівня січня-березня 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 837,8 млн.пас.км (102,4% до рівня січня-березня 2017р.).

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

за районами у січні-березні 2018 року1

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до
січня–березня 2017р.

тис.

у % до
січня–березня 2017р.

 

 

 

 

 

м.Київ

873,4

98,9

68556,2

89,8

райони

 

 

 

 

Голосіївський

13,0

133,1

1022,5

132,6

Дарницький

2

2

2

2

Деснянський

24,9

117,0

2149,2

113,8

Дніпровський

Оболонський

2

2

2

2

Печерський

2

2

2

2

Подільський

2

2

2

2

Святошинський

193,2

92,0

11720,0

95,3

Солом’янський

46,3

76,2

696,7

78,3

Шевченківський

174,3

158,1

136,8

136,4

______________

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Міським електричним транспортом у січні-березні 2018р. перевезено 186,0 млн. пасажирів (97,0% від рівня січня-березня 2017р.).

Зовнішня торгівля товарами у січні-лютому 2018 року

У січні-лютому 2018р. експорт товарів становив 1562,4 млн.дол. США, імпорт – 3391,1 млн.дол. Порівняно із січнем-лютим 2017р. експорт збільшився на 10,0% (на 142,6 млн.дол.), імпорт – на 27,5% (на 731,9 млн.дол.). Негативне сальдо становило 1828,7 млн.дол. (у січні-лютому 2017р. також негативне – 1239,4 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 185 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 40,1% від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 59,9% (у січні-лютому 2017р. – відповідно 34,0% та 66,0%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 10,5%, Нідерландів, Іспанії, Італії, Туреччини, Єгипту, Ірану, Ісламської Республіки, Іраку, Польщі, Російської Федерації, Болгарії, Портуґалії, Білорусі, Таїланду, Марокко – 54,6% експортних поставок міста.

Порівняно із січнем-лютим 2017р. експорт товарів збільшився серед країн ЄС: до Болгарії – в 8,9 раза, Польщі – в 1,5 раза, Портуґалії – на 46,1%, Італії – на 42,6%, Нідерландів – на 29,2%; серед інших країн світу: до Таїланду – в 7,1 раза, Білорусі та Марокко – в 2,5 раза кожна країна, Іраку – в 1,8 раза, Туреччини – на 32,9%, Єгипту – на 15,1%, Російської Федерації – на 3,1%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок серед країн ЄС: до Іспанії – на 15,4%; серед інших країн світу: до Індії – на 34,8%, Ірану, Ісламської Республіки – на 33,2%.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження – 40,9%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 20,8%, готові харчові продукти – 9,5%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 39,8% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 60,2% (у січні-лютому 2017р. – відповідно 39,2% та 60,8%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 15,1% та Російської Федерації – 13,7%, Німеччини, Білорусі, Франції, США, Польщі, Туреччини, Італії, Угорщини разом становили 41,0% від загального обсягу імпорту.

Збільшились проти січня-.лютого 2017р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Польщі – в 1,6 раза, Угорщини – на 48,3%, Італії – на 33,7%, Німеччини – на 31,9%, Франції – на 22,2%; серед інших країн світу: із Туреччини – на 40,3%, США – на 36,2%, Китаю – на 29,6%, Білорусі – на 12,5%, Російської Федерації – на 10,9%.

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості складали 23,7% від обсягу вартості імпорту, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – 22,5%, мінеральні продукти – 14,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,9%, продукти рослинного походження – 5,6%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 5,3%.

_______________________

Примітка. Обсяг імпорту товарів наведено без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у березні 2018р. становив 101,9%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 101,1% .

На споживчому ринку столиці у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше подорожчали: хліб – на 5,2%, овочі – на 4,5%, фрукти – на 4,0%, масло – на 2,5%, риба та продукти з риби – на 1,8%, макаронні вироби – на 1,1%, цукор – на 0,6%, м'ясо та м’ясопродукти – на 0,4%. Водночас подешевшали: олія соняшникова – на 1,1% та яйця – на 0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов'язано зі здорожчанням алкогольних напоїв на 1,8% та тютюнових виробів на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання та ремонт житла на 1,2%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,8% пов’язано зі зменшенням вартості палива та мастил на 3,0%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3% за рахунок зростання вартості телефонних та телефаксових послуг на 0,5%.

У сфері відпочинку та культури ціни зросли на 2,1% через подорожчання туристичних послуг на 14,7%.

З М І С Т

Стор.

Демографічна ситуація у січні-лютому 2018 року...............................................................................................................................3

Про надання населенню субсидій у березні 2018 року.......................................................................................................................4

Зайнятість та безробіття....................................................................................................................................................................5

Заробітна плата у лютому 2018 року..................................................................................................................................................7

Оборот роздрібної торгівлі у січні-березні 2018 року...........................................................................................................................8

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у 2017 р.....................................................................................................8

Роздрібний продаж споживчих товарів, вироблених на території України, підприємствами через торгову мережу у 2017 році...............9

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у березні 2018 р....................................................................................................10

Промисловість.................................................................................................................................................................................11

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій у січні-березні 2018 року............................................................................13

Робота транспорту у січні-березні 2018 року.....................................................................................................................................14

Зовнішня торгівля товарами у січні-лютому 2018 року......................................................................................................................16

Індекси споживчих цін.....................................................................................................................................................................18

Вих. 16.1-06/1430 від 25.04.2018

СКОРОЧЕННЯ

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт. – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

Умовні позначення

Тире (–)

крапки (...)

нуль (0; 0,0)

 

 

символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

© Головне управління статистики у м.Києві, 2018

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ