Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м.Києва у січні 2019 року

Поділіться цією сторінкою:

Повідомлення для ЗМІ

 

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 2950819 осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення збільшилася на 16297 осіб.

Порівняно із 2017 роком обсяг природного приросту зменшився на 2196 осіб.

Природний рух населення у 2018р. характеризувався перевищенням числа живонароджених над померлими: на 100 живонароджених – 93 померлих.

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці.

 (осіб)

 

2018р.1

2017р.

 

 

 

Кількість живонароджених

34586

35359

Кількість померлих

32231

30808

у т.ч. дітей у віці до 1 року

184

203

Природний приріст, скорочення (–) населення

2355

4551

_____________

1 Дані попередні.

 

Серед причин смерті населення міста у 2018 році перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення.

 

 

Осіб

У % до підсумку

2018р.1

2017р.

2018р.1

2017р.

 

 

 

 

 

Усього померлих

32231

30808

100,0

100,0

у т.ч. від

 

 

 

 

хвороб системи кровообігу

20482

19543

63,6

63,4

новоутворень

5514

5339

17,1

17,3

зовнішніх причин смерті

1482

1542

4,6

5,0

із них від

 

 

 

 

транспортних нещасних випадків

201

269

0,6

0,9

випадкових утоплень та занурень у воду

52

38

0,2

0,1

випадкових отруєнь та дії алкоголю

4

7

0,0

0,0

навмисних самоушкоджень

152

185

0,5

0,6

наслідків нападу з метою вбивства
чи нанесення ушкоджень

83

117

0,3

0,4

хвороб органів травлення

1587

1454

4,9

4,7

хвороб органів дихання

753

645

2,3

2,1

_____________

1 Дані попередні.

Ринок праці

 

Упродовж IV кварталу 2018р. на підприємства1 було прийнято    103,6 тис. осіб, а звільнено 98,9 тис. осіб (відповідно 9,0% та 8,6% середньооблікової кількості штатних працівників).

Загалом середньооблікова кількість штатних працівників             у ІV кварталі 2018р. становила 1145,5 тис. осіб, що на 3,6% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж січня 2019р. на 0,6% і на кінець місяця становила 8577 осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 86,6%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву на кінець січня 2019р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у січні 2019р., становила 8037 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 5551 грн, що на 33,0% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

_________________

1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Доходи населення

 

У січні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 13721 грн і порівняно з січнем 2018р. збільшився на 17,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; виробництва електричного устатковання, а також будівництва і не перевищував 65,3% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2019р. порівняно з січнем 2018р. становив 108,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня 2019р. збільшилась на 0,2%, або на 260,6 тис.грн, і на 1 лютого 2019р. становила 145257,4 тис.грн, що дорівнює 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2019р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 1,9%, або на 1833,1 тис.грн, і на 1 лютого 2019р. становила 99418,3 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах промисловості (на 8699,4 тис.грн), наукових досліджень та розробок (на 5127,6 тис.грн), операцій з нерухомим майном
(на 4103,5 тис.грн).

У районному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у половини районів міста, а найбільше в Солом’янському (на 5470,0 тис.грн), Печерському (на 4631,2 тис.грн) та Дарницькому (на 3866,6 тис.грн) районах.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 лютого 2019р., становила 5,1 тис. осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 19563 грн, що в 1,4 раза більше середньої заробітної плати за січень 2019р.

 

Соціальний захист

 

У січні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 8,8 тис. домогосподарств, що на 38,4% більше, ніж у січні 2018р.

У січні 2019р. призначено субсидії 8,3 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тількиу 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. №848). Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 938, або на 12,8%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні 2019р. становила 7025,5 тис.грн, у відповідному періоді 2018р. – 8061,7 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
у січні 2019р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2018р. на 22,8% і становив 850,2 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Дарницькому районі (1043,5 грн).

У січні 2019р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги 1807,1 млн.грн, що становило 73,7% нарахованих
за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 393,2 млн.грн і 207,2% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець січня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 4553,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 813,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 645,8 млн.грн, за постачання природного газу – 348,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 516,3 млн.грн.

 

Споживчі ціни

 

На споживчому ринку столиці у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,0%. Найбільше подорожчали: овочі – на 14,8%, фрукти – на 3,6%, молоко – на 3,4%, масло – на 2,7%, риба та продукти з риби – на 2,3%, цукор – на 1,8%, сир і м’який сир (творог) –     на 1,4%, макаронні вироби – на 1,1%. Водночас подешевшали: м’ясо та м’ясопродукти – на 1,4%, яйця – на 0,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 2,0%, алкогольних напоїв – на 1,0%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 10,0%, що зумовлено збільшенням тарифу на гарячу воду, опалення на 22,0%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла зросли на 1,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% зумовлено збільшенням вартості амбулаторних послуг на 3,7%, послуг лікарень –     на 1,7%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,7%, що пов’язано зі зменшенням вартості палива та мастил на 6,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7% за рахунок збільшення вартості поштових послуг на 14,3%, телефонних і телефаксових послуг – на 3,8%.

Відпочинок та культура зросли на 2,0%, що пов’язано зі збільшенням вартості послуг відпочинку та культури на 5,9% та туристичних послуг – на 2,9%.

Послуги ресторанів та готелів зросли на 1,6% за рахунок збільшення вартості  послуг готелів на 5,0%, харчування поза домом – на 1,0%.

 

Промисловість

 

У січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. індекс промислового виробництва становив 77,8%  та січнем 2018р. – 98,2%.

У переробній промисловості у січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. індекс промислової продукції становив 95,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 105,5%.

На підприємствах переробної промисловості у січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. скоротився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 23,6%); текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 13,9%); машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 8,1%); виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 5,7%); виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,3%). Зростання обсягів продукції відбулось на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 19,3%); металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 17,3%). У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції склав 100,0%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні 2019р. порівняно з січнем 2018р. спостерігалось скорочення виробництва вод з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 22,6%, хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання – на 12,8%, тортів – на 5,6%, тістечок – на 5,3%, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 3,8%, пирогів, пиріжків, пончиків – на 2,5%. Поряд із цим зросли обсяги виробництва виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових); пряників та виробів подібних; виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо); масла вершкового жирністю не більше 85%; цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. скорочення виробництва продукції відбулось за рахунок зменшення випуску білизни постільної бавовняної (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) (на 32,6%); комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 4,5%); сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих (на 74,5%); футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного вʼязання  (на 79,0%). Поряд із цим збільшився випуск тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності, тканин з ниток стрічкових чи подібних (уключаючи нейлон, інші поліаміди, віскозний (штучний) шовк); ковдр та пледів дорожних вовняних або з волосу тварин тонкого (крім електроковдр); предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних; панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. скоротився випуск журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих – на 88,4%; листівок вітальних, інформаційних, з особистими повідомленнями, ілюстрованих або неілюстрованих, з конвертами або без конвертів, з прикрасами чи без прикрас, віддрукованих – на 34,5%; паперу копіювального, паперу самокопіювального, паперу копіювального або перебивного іншого; трафаретів для копіювальних апаратів і форм офсетних, з паперу; паперу гумованого або клейкого – на 20,8%. Водночас збільшилось виробництво журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону; календарів усіх видів, уключаючи блокові календарі, віддрукованих; книг, брошур, листівок та подібної продукції, віддрукованої (крім у вигляді окремих аркушів).

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. спостерігалось зростання випуску діоксиду вуглецю – на 34,1%; засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасованих для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини) – на 23,8%; речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які містять або не містять мило, розфасованих для роздрібної торгівлі – на 38,8%; лосьйонів та засобів для догляду за волоссям інших, н.в.і.у. (крім шампунів, засобів для завивки чи випрямлення волосся, лаків для волосся) – у 3,0 раза; шампунів – у 8,8 раза. Водночас скоротилось виробництво фарб та лаків, включаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених в летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину); сумішей невогнетривких для поверхонь фасадів, внутрішніх стін будинків, підлог, стель і т.ін.; засобів полірувальних, мастик та засобів подібних для догляду за дерев’яними меблями, пiдлогами або iншими дерев’яними виробами (крім восків штучних та восків готових).

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні 2019р. відносно січня 2018р. відбулось збільшення випуску препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів діагностичних для введення хворим (на 74,4%), препаратів лікарських інших, що містять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрібного продажу (на 13,6%). Скоротилось  виробництво препаратів лiкарських, що мiстять iншi антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу – на 12,2%; препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу – на 12,9% та іншої продукції.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. зменшилось виробництво плит, листів, плівки, фольги i стрічок, з полімерів етилену, неармованих або не з’єднаних з іншими матеріалами, завтовшки 0,125 мм і менше – на 172 т; вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас – на 1,6 тис.шт; виробів багатошарових ізолюючих зі скла – на 4,3 тис.м2; елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 25,8 тис.т. Водночас зросло виробництво виробів для транспортування чи пакування продукції, з пластмас (крім коробок, ящиків, тари ґратчастої та виробів подібних; мiшків та пакетів, у т.ч. конусоподiбних; бутлiв, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних; бобiн, котушок, шпуль та подібних виробів; корків, кришок, ковпачків та подібних засобів для закупорювання) на 20,0%; виробів інших з пластмас (крім виробів медичного та хірургічного призначення інших та пристроїв для стомічного використання) у 3,2 раза.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. збільшено виробництво блоків дверних й віконних з алюмінію – у 5,4 раза; конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших – у 2,5 раза; грат, сіток й огорож, зварних на перетині, з розміром чарунки 100 см2 і більше з дроту сталевого діаметром 3 мм і більше, уключаючи з підкладкою з паперу, що застосовуються в цементуванні та у штукатурних роботах – на 11,9%. Водночас зменшився випуск листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої; полотен для пилок стрічкових; виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, н.в.і.у.

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, у січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. скоротився випуск таких видів продукції: інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у. (на 15,1%); коробок передач зубчастих для стаціонарного обладнання, циліндричних та гвинтових (на 27,4%); устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 60,0%). При цьому збільшено виробництво електроустатковання звукового або візуально-сигналізаційного, н.в.і.у.; машин бухгалтерських та подібних, з лічильними пристроями; апаратури, основаної на дії ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювання, яка використовується в медицині, хірургії, стоматології та ветеринарії.

 

Виробництво будівельної продукції

 

У січні 2019р. підприємствами м.Києва вироблено будівельної продукції на суму 1384,9 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2019р. порівняно з січнем 2018р. становив 78,7%.

У січні 2019р. порівняно з січнем 2018р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 72,7% (житлових – 57,1%, нежитлових – 111,2%), інженерних споруд – 107,2%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 1047,4 млн.грн (75,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 570,6 млн.грн (41,2%), нежитлових – 476,8 млн.грн (34,4%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 337,5 млн.грн (24,4% від загального обсягу).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 87,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 8,0% та 4,8% відповідно. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 8,0 млн.грн (0,6% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту.

Найбільший обсяг будівельної продукції вироблено підприємствами та організаціями Голосіївського (230,6 млн.грн або 16,7% від загального обсягу), Печерського (218,8 млн.грн або 15,8%), Оболонського (206,9 млн.грн або 14,9%) та Святошинського (191,8 млн.грн або 13,8%) районів, а найменший – Подільського та Деснянського районів, відповідно 2,0% та 2,4% від загального обсягу в цілому по місту.

 

Зовнішня торгівля

 

Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку м.Києва на 31 грудня 2018р. становив 16910,2 млн. дол. США.

Інвестиції надійшли зі 104 країн світу. Майже 65% загального обсягу надходжень прямих інвестицій належить інвесторам з Нідерландів (25,4%), Кіпру (25,0%), Великої Британії (5,9%), Російської Федерації (4,8%) та Австрії (3,7%).

На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів зосереджено 23,0% загального обсягу прямих інвестицій. В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 19,1% прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 14,9%, у сфері інформатизації та  телекомунікації – 12,8%, професійної, наукової і технічної діяльності –10,1%.

 

Оборот роздрібної торгівлі

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2019р. становив 14579,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,1% більше від обсягу січня 2018р. Порівняно з груднем 2018р. оборот роздрібної торгівлі зменшився на 26,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні 2019р. становив 12634,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,5% більше, від обсягу січня 2018р. Порівняно з груднем 2018р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах зменшився на 25,7%.

 

Транспорт

 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 1734,1 тис.т вантажів (168,7% від обсягу січня 2018р.).
За звітними даними підприємств-перевізників, за січень 2019р. обсяг вантажних перевезень становив 1580,0 тис.т (188,0% від обсягу січня 2018р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 386,1 млн.ткм (125,3% від обсягу січня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 348,0 млн.ткм (144,8% від обсягу січня 2018р.).

Автобусами за всіма видами сполучень у січні 2019р. перевезено
(з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 18296,7 тис. пасажирів (81,4% від обсягу січня 2018р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень 2019р. перевезено 17234,1 тис. пасажирів (81,8% від обсягу січня 2018р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 340,6 млн.пас.км (116,8% від обсягу січня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 330,9 млн.пас.км (118,5% від обсягу січня 2018р.).

Міським електричним транспортом у січні 2019р. перевезено 53,3 млн. пасажирів (89,4% від обсягу січня 2018р.).

 

 

Головне управління статистики у м.Києві

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ