Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м.Києва у 2017 році

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 2933537 осіб. Упродовж січня-листопада 2017р. чисельність населення збільшилася на 7777 осіб.

Порівняно із січнем-листопадом 2016р. обсяг природного приросту зменшився на 1349 осіб.

Природний рух населення у січні-листопаді 2017р. характеризувався перевищенням числа живонароджених над померлими: на 100 живо-народжених – 87 померлих.(осіб)

 

 

Січень-листопад

 

2017р.

2016р.

Кількість живонароджених

32459

33416

Кількість померлих

28164

27772

у т.ч. дітей у віці до 1 року

192

183

Природний приріст, скорочення (–) населення

4295

5644

 

Серед причин смерті населення міста у січні-листопаді 2017р. кількість померлих від хвороб системи кровообігу становила 17880 осіб, від новоутворень – 4887 осіб, від зовнішніх причин смерті – 1396 осіб, від хвороб органів травлення – 1310 осіб, від хвороб органів дихання – 598 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

 

Упродовж 2017р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 31,0 тис. осіб, що на 8,4 тис., або на 21,3% менше, ніж у минулому році.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж грудня 2017р. на 1,7% і на кінець місяця становила 9212 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 86,2% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з листопадом 2017р. не змінився і на кінець грудня 2017р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2017р. порівняно з листопадом зменшилася на 4,1 тис., або на 38,4%, і на кінець грудня 2017р. становила 6,6 тис.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у грудні 2017р., становила 7577 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4775 грн, що у 1,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ організацій1 (далі – підприємства) у листопаді 2017р. становила 11643 грн, що у 3,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з жовтнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 1,7%, а порівняно з листопадом 2016р. – на 29,2%.

Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Так, найбільш оплачуваними в економіці були працівники сфери інформації та телекомунікацій; державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування; фінансової та страхової діяльності, а серед промислових видів діяльності – підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–1,7 раза.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників, зайнятих на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань; операцій з нерухомим майном, а також будівництва, не перевищував 64,5% від середнього рівня по економіці.

_____________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Соціальний захист

 

У 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 395,3 тис. домогосподарств, що на 39,6% більше, ніж у 2016р.

У грудні 2017р. у столиці 282,5 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 11,8% більше ніж у грудні 2016р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Дніпровському та Деснянському районах (13,4% та 13,3% відповідно), а найменше – у Печерському районі (3,2%).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 29,4% і становив 908,3 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Оболонському та Деснянському районах (1171,1 грн та 1111,9 грн відповідно).

Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 40,0% складалися з однієї особи, 26,8% – із двох, решта – із трьох та більше осіб.

У 2017р. 41 домогосподарству (93,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Порівняно з відповідним періодом 2016р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, зменшилась на 19,6%.

За 2017р. загальна сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 120,7 тис.грн, у відповідному періоді 2016р. – 118,8 тис.грн.

У січні-листопаді 2017р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 10025,9 млн.грн (97,4% нарахованих за цей період сум).

На кінець листопада 2017р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 2250,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 619,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 485,5 млн.грн, за газопостачання – 226,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,0 млн.грн.

Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець листопада 2017р. становила 232,3 млн.грн.

 

Правопорушення

 

За повідомленням прокуратури міста, протягом 2017р. обліковано 70,71 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 64,8% становили злочини проти власності, 8,0% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,0% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,4% – злочини проти правосуддя, 2,2% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,8% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 1,1% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 150, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 179, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 36.

Кількість випадків крадіжок становила 31,7 тис., шахрайств – 6,9 тис., грабежів – 3,8 тис., розбоїв – 0,5 тис., хабарництва – 0,4 тис.

Правоохоронними органами за 2017р. виявлено 87 осіб, які скоїли злочини у складі 17 організованих груп і злочинних організацій. Закінчено 17 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у 2017р. становила 39,4 тис. осіб, із числа яких 14,2 тис. – жінки, 0,9 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 283 особи – неповнолітні та 117 осіб – діти до 14 років.

Найбільша кількість потерпілих (70,8%) – від крадіжок та шахрайств (23,9 тис. осіб та 4,0 тис. осіб відповідно), серед яких 39,2% – жінки (11,0 тис. осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території міста постраждало 689 осіб, з яких 135 осіб (19,6%) – загинули.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 563 особи, із числа яких 201 особа була умисно вбита, 35 осіб загинули у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 7,4 тис., з них жінки – 1,2 тис., неповнолітні – 0,2 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини 15,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких три чверті мали незняту або непогашену судимість, 7,0% вчинили злочин у групі, 2,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 43,8%, безробітних – 37,4%.

_____________

1 Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та Національним антикорупційним бюро України.

 

Споживчі ціни

 

Динаміка цін споживчого ринку столиці у 2017р. визначалася збільшенням цінових показників на 13,4% (грудень 2017р. до грудня 2016р.).

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої зареєстровано за такими товарними групами: фрукти – на 41,7%, хліб – на 31,0%, м'ясо та м'ясопродукти – на 28,4%, яйця – на 24,5%, олія та жири – на 23,5%, молоко, сир та яйця – на 20,2%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 20,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,0% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій в 2 рази, електроенергію – на 28,1%, водопостачання – на 21,0%, каналізацію – на 4,1%.

На 3,2% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

У сфері послуг з охорони здоров’я підвищення цін на 9,3% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 19,1%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 7,2%.

Спостереження за змінами цін (тарифів) на послуги відпочинку і культури в цілому показало їх підвищення на 5,4%.

 

Промисловість

У 2017р. відповідно до 2016р. індекс промислової продукції становив 95,1%, у тому числі у переробній промисловості – 94,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 100,5%. Скоротився випуск продукції на підприємствах переробної промисловості з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (індекс промислової продукції 68,0%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (80,6%); металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (95,3%); виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (97,4%). Одночасно збільшився випуск продукції на підприємствах переробної промисловості з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс промислової продукції 127,0%); виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (109,5%); виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (107,5%); виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (100,2%).

У 2017р. на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності обсяги промислової продукції зменшились на 32,0% порівняно з відповідним періодом попереднього року. Так, менше виготовлено: мішків та пакетів з паперу; книг, брошур, листівок та подібної продукції, віддрукованої (крім у вигляді окремих аркушів); газет, журналів і видань періодичних, які виходять менше 4-х разів на тиждень, віддрукованих та інше. Разом з цим, збільшився випуск журналів та видань періодичних, які виходять менше 4-х разів на тиждень; етикеток з паперу чи картону.

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, промислове виробництво зменшилось на 19,4%. Скоротилось виготовлення окремих видів продукції: приладів для контролю інших фізичних характеристик; бухгалтерських машин, контрольно-касових апаратів, поштових маркувальних машин, апаратів для видавання квитків та аналогічних машин, що містять лічильні пристрої; схем друкованих змонтованих; обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та інших ємностей.

На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, зменшено випуск продукції на 4,7%. Порівняно з відповідним періодом минулого року зменшення відбулося за рахунок виробництва будівельних металевих конструкцій і виробів; у виробництві інших готових металевих виробів; у куванні, пресуванні, штампуванні, профілюванні; порошковій металургії.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів відбулось зменшення виробництва на 2,6%. Спостерігається скорочення виробництва шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, у пакованнях масою менше 2 кг; хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання; тортів. Збільшення виробництва відбулось по деяких видах продукції, це – пироги, пиріжки, пончики; печиво солодке і вафлі.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-грудні поточного року відносно січня-грудня попереднього року обсяг продукції збільшився на 27,0%. Зокрема, збільшено випуск трикотажу спіднього – з 766,6 до 1059,6 тис.шт; білизни постільної – з 500,9 до 723,7 тис.шт; комплектів і костюмів чоловічих з тканини, виробничих та професійних – з 133,8 до 191,5 тис.шт; пальт, напівпальт, плащів чоловічих – з 11,6 до 12,5 тис.шт тощо. Разом з цим у виробництві предметів одягу іншого жіночого та дівчачого з тканини, виробничого та професійного спостерігалось зменшення обсягу – з 70,4 до 44,9 тис.шт; одягу і аксесуарів до одягу, трикотажного, включаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, верхнього одягу, рукавички, рукавиці й мітенки, для маленьких дітей зростом не більше 86 см – з 339,3 до 303,3 тис.шт.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2017р. відносно 2016р. обсяги промислової продукції збільшились на 9,5% за рахунок такої продукції як: засоби косметичні для макіяжу чи догляду за шкірою; засоби мийні та засоби для чищення; пасти, порошки та засоби для чищення та інше.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2017р. відносно 2016р. обсяг продукції зріс на 7,5%. Зростання обсягів продукції відбулось у виробництві: виробів для транспортування чи пакування продукції, з пластмас – 61244,0 тис.шт (у 2016р. – 40465,3 тис.шт); розчинів бетонних, готових для використання – 6739,0 тис.т (5890,5 тис.т); плит, плиток, черепиць та виробів подібних з цементу, бетону або каменю штучного (крім блоків та цегли для будівництва) – 146,5 тис.т (114,3 тис.т). Водночас спостерігалось скорочення обсягів випуску продукції у виробництві блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – 206,8 тис.т (246,2 тис.т); конструкцій інших та їх частин, плит, прутків та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію – 8837 т (9971 т).

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяги продукції у 2017р. порівняно із 2016р. збільшилися на 0,2% за рахунок матеріалів перев'язувальних, клейких, кетгутів і матеріалів подібних, аптечок першої допомоги та сумок санітарних (в 1,8 раза); препаратів лікарських, що містять алкалоїди, або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики (на 2,4%). Зменшився випуск препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики (на 13,1%); реактивів діагностичних та препаратів фармацевтичних (на 5,8%); препаратів лікарських, що містять гормони і не містять антибіотики (на 1,4%).

 

Будівництво

 

У 2017р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 24825,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2016р. становив 130,1%.

Індекс будівельної продукції у 2017р. проти 2016р. з будівництва будівель становив 118,1%, у тому числі, житлових будівель – 114,7%, нежитлових будівель – 123,8%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 160,7%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 15952,9 млн.грн або 64,3% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 9440,0 тис.грн або 38,0%, нежитлових – 6512,9 тис.грн або 26,3%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 8872,9 тис.грн або 35,7% від загального обсягу.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 84,4% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів, відповідно 10,1% та 5,5%.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Голосіївського району – 5143,5 млн.грн. або 20,7% від загального обсягу. Підприємствами Печерського району виконано робіт на суму 4318,0 млн.грн або 17,4%, Дарницького – 3175,6 млн.грн або 12,8%, Шевченківського – 3082,3 млн.грн або 12,4%, Святошинського – 2930,9 млн.грн або 11,8%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,2% та 2,1% від загального обсягу в цілому по місту.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

За січень-листопад 2017р. оборот зовнішньої торгівлі товарами становив 26623,8 млн.дол. США і збільшився проти січня-листопада 2016р. на 20,4% (на 4502,4 млн.дол). Порівняно із січнем-листопадом 2016р. експорт збільшився на 15,6% (на 1201,9 млн.дол.), імпорт – на 22,9% (на 3300,5 млн.дол.). Негативне сальдо становило 8768,6 млн.дол. (за січень-листопад 2016р. також негативне – 6670,0 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 202 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 35,7% від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 64,3% (за січень-листопад 2016р. – відповідно 28,1% та 71,9%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 11,6%, Нідерландів, Китаю, Іспанії, Єгипту, Італії, Туреччини, Російської Федерації, Ірану, Ісламської Республіки, Польщі, Франції, Німеччини, Молдови, Республіки – 48,7% експортних поставок міста.

Порівняно із січнем-листопадом 2016р. експорт товарів збільшився серед країн ЄС: до Німеччини – в 1,8 раза, Нідерландів – в 1,5 раза, Іспанії – на 42,6%, Італії – на 30,6%, Франції – на 20,5%, Польщі – на 0,9%; серед інших країн світу: до Молдови, Республіки – в 2,0 раза, Індії – в 1,6 раза, Туреччини – на 31,4%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок серед інших країн світу: до Російської Федерації – на 17,2%, Ірану, Ісламської Республіки – на 16,5%, Китаю – на 13,0%, Єгипту – на 3,5%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 38,3% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 61,7% (за січень-листопад 2016р. – відповідно 39,8% та 60,2%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 15,2% та Російської Федерації – 14,4%, Білорусі, Німеччини, Польщі, США, Франції, Італії, Японії, Туреччини разом становили 39,6%.

Збільшились проти січня-листопада 2016р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Італії – на 23,5%, Польщі – на 21,9%, Франції – на 16,6%, Німеччини – на 16,1%; серед інших країн світу: із Російської Федерації – на 39,2%, США – на 38,2%, Японії – на 28,4%, Китаю – на 23,2%, Білорусі – на 16,5%, Туреччини – на 12,0%.

Основними статтями експорту товарів за січень-листопад 2017р. були: продукти рослинного походження – 41,1% від загального обсягу експорту (за січень-листопад 2016р. – 44,4%), жири та олії тваринного або

рослинного походження – 25,6% (22,0%), готові харчові продукти – 8,8% (8,2%).

Основу товарної структури імпорту за січень-листопад 2017р. складали: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 21,1% від загального обсягу імпорту (за січень-листопад 2016р. – 22,5%), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – 20,6% (23,5%), мінеральні продукти – 15,2% (13,5%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 10,3% (9,3%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 5,9% (6,3%).

____________

Примітка. У розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2017р. становив 158236,3 млн.грн, що на 8,9%1 більше обсягів 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2017р. становив 137596,8 млн.грн, що на 9,7%1 більше, ніж за відповідний період попереднього року.

_____________

1 У порівнянних цінах.

Транспорт

 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у 2017р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 16698,1 тис.т комерційних вантажів (124,3% до рівня 2016р.).

За звітними даними підприємств-перевізників, за 2017р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 13064,1 тис.т (115,4% до рівня 2016р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 4524,2 млн.ткм (112,4% до рівня 2016р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 3508,0 млн.ткм (103,7% до рівня 2016р.).

Автобусами за всіма видами сполучень у 2017р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 310003,4 тис. пасажирів (99,4% від рівня 2016р.). За звітними даними, автобусами підприємств за 2017р. перевезено 278976,2 тис. пасажирів (100,3% до рівня 2016р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 3641,1 млн.пас.км (107,2% до рівня 2016р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 3376,8 млн.пас.км (107,6% до рівня 2016р.).

Міським електричним транспортом у 2017році перевезено 784,7 млн. пасажирів (102,8% до рівня 2016р.).

 

Головне управління статистики у м.Києві

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ