Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м. Києва за січень-липень 2019 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 2952692 особи. Упродовж січня-червня 2019р. чисельність населення збільшилась на 1873 особи.

Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок міграційного приросту – 3030 осіб, водночас зафіксовано природне скорочення населення – 1157 осіб.

 

Чисельність наявного населення1

(осіб)

 

На 1 січня 2019р.

На 1 липня 2019р.

 

 

 

м.Київ

2950819

2952692

райони

 

 

Голосіївський

253283

252821

Дарницький

343679

345127

Деснянський

369641

369157

Дніпровський

357623

357899

Оболонський

319982

319440

Печерський

161079

161701

Подільський

205080

206471

Святошинський

342225

342361

Солом’янський

375909

376529

Шевченківський

222318

221186

 

У січні-червні 2019р. кількість живонароджених зменшилась на 1198 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 15782 особи. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 2166 осіб, найменше у Голосіївському – 1095 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 16049 осіб у січні-червні 2018р. до 16939 осіб у січні-червні 2019р. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-червні 2019р. – від 165 осіб у Оболонському районі до 1968 осіб у Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні-червні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 65,4% від загальної кількості померлих, 16,6% припадали на новоутворення, 4,3% – на хвороби органів травлення, 4,0% – на зовнішні причини смерті.

_____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Шлюбів у січні-червні 2019р. по м.Києву укладено 10716, що складає 7,3 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (14,1 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (5,6 на 1000 осіб) – у Святошинському районі.

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,4 на 1000 осіб. Найвищий рівень розлучуваності спостерігався у Шевченківському районі (2,0 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Печерському, Святошинському та Солом’янському районах (по 1,2 на 1000 осіб).1

 

Про надання населенню субсидій

 

У січні-липні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 157,0 тис. домогосподарств, що у 1,6 раза менше, ніж у січні-липні 2018р.

У січні-липні 2019р. призначено субсидії 136,8 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тількиу 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. №848). Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 19,8 тис., або на 12,6%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-липні 2019р. становила 48801,0 тис.грн, у відповідному періоді 2018р. – 50469,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2019р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2018р.у 1,6 раза і становив 311,8 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Подільському (399,0 грн) та Деснянському (396,7 грн) районах.

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

 

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

у липні 2019 року

 

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

 

 

 

 

м.Київ

3815

7333

311,8

 

райони

 

 

 

 

Голосіївський

196

467

258,2

 

Дарницький

374

481

381,9

 

Деснянський

757

1852

396,7

 

Дніпровський

365

888

251,2

 

Оболонський

401

481

313,1

 

Печерський

128

153

268,6

 

Подільський

139

308

399,0

 

Святошинський

566

754

335,7

 

Солом’янський

784

1746

221,7

 

Шевченківський

105

203

342,9

 

      

_____________

1 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у липні 2019р., та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями).

 

У липні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 103,2 тис. домогосподарств, або 9,3% від загальної кількості домогосподарств міста Києва. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському районі (15,8%), а найменше – у Печерському районі (4,2%).

 

Середня заробітна плата

 

У червні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 15650 грн. Порівняно з травнем 2019р. розмір заробітної плати зріс на 3,3%, а порівняно з червнем попереднього року – на 15,5%. Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 124,68 грн, що на 24,8% більше, ніж у травні 2019р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; інформація та телекомунікації; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; виробництва електричного устатковання; будівництва; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції і не перевищував 66,5% від середнього показника.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у червні 2019р. порівняно з травнем 2019р. становив 104,1%, відносно червня 2018р. – 106,6%, а у січні-червні 2019р. відносно відповідного періоду попереднього року – 108,7%.

Упродовж червня 2019р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 3,3%, або на 5524,6 тис.грн, і на 1 липня п.р. становила 173349,8 тис.грн, що дорівнює 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2019р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (41,0%), промисловість (34,4%), а також фінансову та страхову діяльність (8,7%). При цьому майже дві третини суми боргу утворено у Печерському (31,3%), Солом’янському (17,4%) та Шевченківському (16,6%) районах.

У структурі боргу 77,9% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 7,7%, або на 9709,9 тис.грн, і на 1 липня 2019р. становила 135086,0 тис.грн.

У районному розрізі сума заборгованості економічно активних підприємств зросла у більшості районів міста, а найвагоміше – у Шевченківському (на 5132,1 тис.грн), Солом’янському (на 3695,9 тис.грн) та Дарницькому (на 2448,6 тис.грн) районах. Водночас у Печерському та Святошинському районах зафіксовано зменшення суми заборгованості (на 3669,5 тис.грн та на 269,0 тис.грн відповідно).

Упродовж червня 2019р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась на 21,2% і на 1 липня 2019р. становила 6,8 тис. осіб, або 0,6% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 20010 грн, що на 27,9% більше середньої заробітної плати за червень 2019р.

 

Оборот роздрібної торгівлі

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-липні 2019р. становив 115505,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,0% більше від обсягу січня-липня 2018р. У липні 2019р. порівняно з липнем 2018р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 11,7%, порівняно з червнем 2019р. – на 1,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-липні 2019р. становив 100096,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,4% більше, від обсягу січня-липня 2018р.  У липні 2019р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти липня 2018р. зріс на 12,2%, порівняно з червнем 2019р. – на 1,9%.

 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

 

У липні 2019р. через мережу АЗС по м.Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 12,8 тис.т, та зменшився порівняно з червнем 2019р. на 5,9%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 7,4 тис.т, що відповідно на 4,2% менше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 7,4 тис.т (на 10,1% менше, ніж у червні п.р.)

На кінець липня 2019р. на автозаправних станціях м.Києва нараховувалось бензину моторного 5,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.

Загалом у липні 2019р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 945,3 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 516,2 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 256,3 млн.грн.

 

Промислове виробництво

 

У липні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 109,6%  та 101,9%, за підсумком січня-липня 2019р. – 97,8%.

У переробній промисловості у січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. індекс промислової продукції становив 96,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 104,1%.

На підприємствах переробної промисловості у січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. скоротився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 29,3%); виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 15,0%); металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 7,2%); виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 1,4%). Зростання обсягів продукції відбулось на підприємствах: з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 11,6%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 2,4%); з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 1,9%); текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 0,1%).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. спостерігалось зменшення виробництва хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 21,8%; тортів – на 0,6%; печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 19,2%; пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%) – на 4,3%. При цьому збільшилось виробництво виробів ковбасних варених, сосисок, сардельок; тістечок; пряників та виробів подібних; вод натуральних мінеральних газованих та вод натуральних мінеральних негазованих.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. спостерігалось збільшення виробництва білизни постільної бавовняної (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) – на 37,9%; комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних – на 52,0%; сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих – на 12,6%; одягу і аксесуарів до одягу трикотажних машинного або ручного в’язання для немовлят (для дітей зростом не більше 86 см), уключаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми еластичні, рукавички, рукавиці й мітенки, верхній одяг – на 52,2%. Поряд із цим спостерігалось скорочення виробництва предметів одягу інших жіночих та дівчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних; футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в’язання; суконь трикотажних машинного або ручного в'язання, жіночих та дівчачих та іншої продукції.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. скоротився випуск журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих – на 87,6%; газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих – на 29,3%. Також зменшено випуск шпону струганого з деревини листяних порід; коробок та ящиків, складаних, з паперу або картону негофрованих; паперу і картону інших для писання, друкування чи іншого графічного призначення, тиснених або перфорованих; литих чи пресованих виробів з паперової маси. Водночас збільшилось виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих – на 10,9%; етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих самосклеювальних – на 13,8%; книг, брошур, листівок та подібної продукції, віддрукованої (крім у вигляді окремих аркушів) – на 69,7%.

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. спостерігалось скорочення виробництва засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби, для миття, розфасованих для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини) – на 26,3%; речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які містять або не містять мило, розфасованих для роздрібної торгівлі – на 6,2%; фарб та лаків, включаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених в летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину) – на 9,5%; засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку) – на 34,6%.  Водночас зросло виробництво лосьйонів та засобів для догляду за волоссям інших, н.в.і.у. (крім шампунів, засобів для завивки чи випрямлення волосся, лаків для волосся) – на 21,5%; шампунів – на 19,1%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-липні 2019р. відносно січня-липня 2018р. спостерігалось зростання випуску препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів діагностичних для введення хворим на 53,6%; препаратів лiкарських iнших, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрiбного продажу на 2,4%; препаратів лiкарських, що мiстять iншi антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу – на 1,1%. Також збільшився випуск препаратів лiкарських, що мiстять інсулін і не містять інших антибіотиків, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу; препаратів лiкарських, що містять алкалоїди або їх похiдні, розфасованих для роздрiбного продажу.  При цьому скоротилось виробництво препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу – на 13,5%; препаратів лікарських інших, що містять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрібного продажу – на 1,9%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. збільшилось виробництво такої продукції: вироби інші з пластмас (крім виробів медичного та хірургічного призначення інших та пристроїв для стомічного використання) – на 254,9 т; вироби для транспортування чи пакування продукції, з пластмас (крім коробок, ящиків, тари ґратчастої та виробів подібних; мiшків та пакетів, у т.ч. конусоподiбних; бутлiв, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних; бобiн, котушок, шпуль та подібних виробів; корків, кришок, ковпачків та подібних засобів для закупорювання) – на 8,3 млн.шт; будівельні елементи, які використовуються для спорудження підлог, стін, перегородок, стель, дахів і т.ін., ринви та фітинги до них, перила, парапети та подібні огорожі, конструкційні елементи стелажів для складання і стаціонарного встановлення у магазинах, майстернях, складах і т. ін., декоративні архітектурні елементи, такі як канелюри, арки та фризи, з пластмас, н.в.і.у.– на 20,0 т; вироби багатошарові ізолюючи зі скла – на 2,5 тис.м2. При цьому на 166 т скоротилось виробництво мiшків та пакетів (у т.ч. конусоподiбних), з полiмерiв етилену (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів); на 13,6 тис.шт – вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас; на 62,1 тис.м3 – елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. скоротився випуск: листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої на 39,1%; полотен для пилок стрічкових на 11,1%; ґрат, сіток й огорож, зварних на перетині, з розміром чарунки 100 см2 і більше з дроту сталевого діаметром 3 мм і більше, уключаючи з підкладкою з паперу, що застосовуються в цементуванні та у штукатурних роботах на 23,6%; сейфів та вогнетривких шаф, броньованих або армованих, з металів недорогоцінних на 13,3%. При цьому на 63,4% зросло виробництво блоків дверних й віконних з алюмінію; на 24,2% – конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших; на 27,4% – водозливів, шлюзів, шлюзних воріт, дебаркадерів, доків стаціонарних, конструкцій для морських та водних споруд інших, з металів чорних; конструкцій інших та їх частин, з металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу).

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, у січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. збільшився випуск приладів електричних сигналізаційних для захисту від крадіжки або пожежі та апаратури подібної для використання в будівлях – у 2,0 раза; інструментів й апаратури для вимірювання та контролю рівня рідини електронних – у 4,0 раза; устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) – на 70,2%; основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ – на 11,0%. При цьому скорочено виробництво машин бухгалтерських та подібних, з лічильними пристроями  на 47,3%; машин та механічних пристроїв інших, н.в.і.у.  на 35,1%; пристроїв для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та інформації іншої (уключаючи пристрої для комутації та маршрутизації) на 32,8%.

 

 

Виробництво будівельної продукції

 

У січні-липні 2019р. підприємствами м.Києва вироблено будівельної продукції на суму 19312819 тис.грн. Індекс будівельної продукції в січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. становив 123,3%.

У січні-липні 2019р. порівняно із січнем-липнем 2018р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 104,7% (житлових – 86,6%, нежитлових – 141,6%), інженерних споруд – 184,1%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг виробленоз будівництва будівель – 12472867 тис.грн (64,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 6811456 тис.грн (35,3%), нежитлових – 5661411 тис.грн (29,3%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 6839952 тис.грн (35,4% від загального обсягу).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 86,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 8,9% та 4,8% відповідно. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 84433 тис.грн (0,4% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Найбільший обсяг будівельної продукції вироблено підприємствами та організаціями Голосіївського (3575453 тис.грн або 18,5% від загального обсягу), Печерського (3262596 тис.грн або 16,9%) та Шевченківського (2412737 тис.грн або 12,5%) районів, а найменший – Деснянського та Подільського районів, відповідно 1,9% та 4,3% від загального обсягу в цілому по місту.

 

Обсяги виробленої будівельної продукції за районами

у січні-липні 2019 року

 

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

м.Київ

19312819

100,0

райони

 

 

Голосіївський

3575453

18,5

Дарницький

1982010

10,3

Деснянський

355245

1,9

Дніпровський

1668011

8,6

Оболонський

1976439

10,2

Печерський

3262596

16,9

Подільський

829880

4,3

Святошинський

2165273

11,2

Солом’янський

1085175

5,6

Шевченківський

2412737

12,5

 

Житлове будівництво

 

У січні-червні 2019р. в м.Києві прийнято в експлуатацію 430,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), з яких 10,7 тис.м2 (або 2,5% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 №158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні-червні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 28,9%.

 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла за районами в січні-березні 2019 року

 

 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла в січні-червні 2019р.

м2

загальної площі

у % до

Загального

обсягу

Січня-червня 2018р.

 

 

 

 

м.Київ

430585

100,0

128,9

райони

 

 

 

Голосіївський

17232

4,0

16,2

Дарницький

91193

21,2

361,7

Деснянський

4609

1,1

5121,1

Дніпровський

83228

19,3

Оболонський

1100

0,2

433,1

Печерський

73544

17,1

321,0

Подільський

108174

25,1

84,0

Святошинський

2476

0,6

30,5

Солом’янський

8603

2,0

35,4

Шевченківський

40426

9,4

227,8

 

Найбільше прийнято в експлуатацію житла у Подільському районі (108,2 тис.м2, або 25,1% від загального обсягу площі житла), а найменше – в Оболонському (1,1 тис.м2, або 0,2%) районі.

Переважну частину (93,7%, або 403,3 тис.м2) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках з двома та більше квартирами, 6,3%, або 27,3 тис.м2 – в одноквартирних будинках.

У січні-червні 2019р. прийнято в експлуатацію 6430 квартир. Середній розмір квартири становить 67,0 м2 загальної площі.

Крім того, у січні-червні 2019р. в м.Києві прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 17,0 тис.м2, з яких 8,6 тис.м2 – відповідно до Порядку.

У цілому в січні-червні 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні й садові будинки) становила 447,6 тис.м2, що порівняно із січнем-червнем 2018р. більше на 28,9%.

 

Робота транспорту

 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-липні 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 22235,0 тис.т вантажів (у 2,6 раза більше від обсягу січня-липня 2018р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-липень 2019р. обсяг вантажних перевезень становив 20540,9 тис.т (у 2,9 раза більше від обсягу січня-липня 2018р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 3945,8 млн.ткм (у 1,6 раза більше від обсягу січня-липня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 3550,2 млн.ткм (у 1,9 раза більше від обсягу січня-липня 2018р.).

 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом за районами у січні-липні 2019 року1

 

 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

млн.ткм

у % до  січня-липня 2018р.

тис.т

у % до січня-липня 2018р.

 

 

 

 

 

м.Київ

3945,8

159,12

22235,0

260,82

райони

 

 

 

 

Голосіївський

240,1

250,2

2171,4

339,3

Дарницький

360,0

267,8

1287,0

206,2

Деснянський

50,1

363,2

299,2

625,9

Дніпровський

394,3

105,9

748,9

193,8

Оболонський

203,8

1171,7

3207,2

1771,3

Печерський

1047,9

231,0

5570,0

275,0

Подільський

228,6

316,0

1800,4

423,8

Святошинський

390,5

122,8

1782,6

112,8

Солом’янський

145,9

173,4

487,6

179,8

Шевченківський

489,0

164,2

3186,6

383,9

____________

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Збільшення відбулося за рахунок підприємств, які зареєстровані у м.Києві та здійснюють діяльність в інших регіонах.

 

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-липні 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 125870,3 тис. пасажирів (78,8% від обсягу січня-липня 2018р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-липень 2019р. перевезено 118852,9 тис. пасажирів (78,8% від обсягу січня-липня 2018р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 2882,0 млн.пас.км (138,0% від обсягу січня-липня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 2818,3 млн.пас.км (140,1% від обсягу січня-липня 2018р.).

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за районами у січні-липні 2019 року1

 

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до

січня-липня 2018р.

тис.

у % до

січня-липня 2018р.

 

 

 

 

 

м.Київ

2882,0

138,0

125870,3

78,8

райони

 

 

 

 

Голосіївський

221,2

688,8

1127,9

44,7

Дарницький

61,7

48,3

3276,5

34,1

Деснянський

81,1

133,2

8314,3

143,6

Дніпровський

2

2

2

2

Оболонський

254,6

98,1

18368,4

96,6

Печерський

2

2

2

2

Подільський

1074,9

215,0

61319,5

72,4

Святошинський

425,3

91,2

24054,4

88,5

Солом’янський

156,9

128,1

1697,5

101,2

Шевченківський

526,4

121,1

413,5

123,3

____________

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Міським електричним транспортом у січні-липні 2019р. перевезено 395,4 млн. пасажирів (88,7% від обсягу січня-липня 2018р.).

 

Обсяг реалізованих послуг

у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку

 

У січні-червні 2019р. обсяг реалізованих послуг (без ПДВ) у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку склав 28193,2 млн.грн, у т.ч. міжнародних – 3241,5 млн.грн.

У загальному обсязі реалізованих послуг 14,4% становили інтернет- послуги, 5,4% – послуги поштової та кур’єрської діяльності, 4,6% – фіксованого телефонного зв’язку, 4,1% – трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку.

 

(без ПДВ; млн.грн)

 

Обсяг реалізованих послуг

усього

з них міжнародних

 

 

 

Поштова та кур’єрська діяльність

1511,2

742,2

Фіксований телефонний зв’язок

1287,0

1

Трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок

1158,9

1

з них кабельне телебачення

1

Інтернет-послуги

4069,5

85,8

з них послуги широкосмугового доступу

3950,7

85,7

з нього послуги фіксованого (проводового) широкосмугового доступу

1899,4

81,3

____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Зовнішня торгівля послугами

 

У січні-червні 2019р. експорт послуг становив 1808,9 млн.дол. США, імпорт – 1481,1 млн.дол. Порівняно з січнем-червнем 2018р. експорт збільшився на 7,1% (на 120,2 млн.дол.), імпорт – на 8,8% (на 119,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 327,8 млн.дол. (у січні-червні 2018р. також позитивне – 326,8 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,22 (у січні-червні 2018р. – 1,24).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 205 країн світу.

У січні-червні 2019р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, які займали 42,3% від загального обсягу експорту, транспортні послуги – 23,4%, ділові послуги – 19,3%, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 4,5%, послуги пов’язані з фінансовою діяльністю – 3,1%, послуги пов’язані з подорожами – 2,6%,

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з січнем–червнем 2018р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг з 40,8% до 42,3%, транспортних послуг – з 22,9% до 23,4%, послуг пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 2,8% до 3,1%. Натомість зменшилась частка ділових послуг з 19,8% до 19,3%, послуг з переробки матеріальних ресурсів – з 5,5% до 4,5%, послуг пов’язаних з подорожами – з 3,4% до 2,6%.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив
842,9 млн.дол., або 46,6% від загального обсягу експорту (у січні-червні 2018р. – 806,0 млн.дол., або 47,7%), та збільшився порівняно з
січнем-червнем 2018р. на 36,9 млн.дол., або на 4,6%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Великою Британією, Німеччиною, Кіпром, Польщею, Нідерландами, Естонією, Францією та Бельгією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги США, Швейцарії, Російській Федерації, Об’єднаним Арабським Еміратам.

Серед найбільших країн-партнерів експорт послуг зріс Франції та Бельгії – у 1,5 раза, Об’єднаним Арабським Еміратам – на 36,1%, Швейцарії – на 28,6%, США – на 20,5%, Нідерландам – на 17,8%, Німеччині, Польщі, Великій Британії та Кіпру – на 2,2–11,0%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Естонії – на 11,8% та Російській Федерації – на 34,3%.

Основу структури імпорту послуг у січні–червні 2019р. складали послуги, пов’язані з подорожами; ділові послуги; транспортні послуги; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні; роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності; послуги пов’язані з фінансовою діяльністю, послуги зі страхування.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами з 27,4% до 31,6%, транспортних послуг – з 14,6% до 15,3%, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності – з 9,2% до 9,8%. Зменшилась частка ділових послуг з 23,7% до 20,4% та послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних – з 11,3% до 10,1%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу у січні–червні 2019р. становив 811,7 млн.дол., або 54,8% від загального обсягу (у січні-червні 2018р. - відповідно 694,6 млн.дол. та 51,0%), та збільшився проти
січня–червня 2018р. на 117,1 млн.дол., або на 16,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Великої Британії, Ірландії, Кіпру, Німеччини, Мальти, Бельгії, Польщі та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччиною, Китаєм, Єгиптом, США, Російською Федерацією, Швейцарією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Порівняно з січнем–червнем 2018р. серед найбільших країн-партнерів імпорт послуг збільшився з Ірландії та Єгипту – у 1,5 раза, Китаю – на 39,9%, Бельгії – на 31,4%, Великої Британії – на 28,9%, Кіпру – на 27,2%, Мальти – на 22,3%, Німеччини – на 16,6%, Туреччини – на 14,1%, США – на 8,3%, зменшився від Швейцарії, Нідерландів, Об’єднаних Арабських Еміратів та Російської Федерації (на 13,2–56,9%).

________________

Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

Індекси споживчих цін

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у липні 2019р. становив 99,0%. У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 99,4%.

На споживчому ринку столиці у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,2%. Найбільше подешевшали: овочі –
на 15,2%, фрукти – на 2,6%, молоко – на 1,7%. Водночас подорожчали: яйця – на 13,4%, макаронні вироби – на 3,2%, цукор – на 1,4%, сир і м’який сир (творог) – на 1,0%, риба та продукти з риби – на 0,8%, м'ясо та м’ясопродукти – на 0,6%, хліб – на 0,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, що пов'язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 11,1% за рахунок зменшення вартості одягу на 12,8%, взуття – на 9,6%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,7% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 11,0%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подешевшали на 0,6%.

Зниження цін у сфері охорони здоров'я на 0,3% зумовлено зменшенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,5%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,3% за рахунок зниження вартості палива та мастил на 2,3%.

 

З М І С Т

                                                                                                 Стор.

Демографічна ситуація .....................................................................................3

Про надання населенню субсидій ....................................................................4

Середня заробітна плата………………………………………….........................5

Оборот роздрібної торгівлі ................................................................................6

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС............................................7

Промислове виробництво...................................................................................7

Виробництво будівельної продукції..................................................................11

Житлове будівництво.........................................................................................12

Робота транспорту ............................................................................................13

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку...15

Зовнішня торгівля товарами .............................................................................16

Зовнішня торгівля послугами ............................................................................18

Індекси споживчих цін.........................................................................................19

 

від 28.08.2019

 

 

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

 

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

 

Відповідальна за випуск Л.В. Буєва

 

скорочення

 

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

 

Умовні позначення

Тире (–)

крапки (...)

нуль (0; 0,0)

 

 

символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

 

Символ (к)

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми

 

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

 

© Головне управління статистики у м.Києві, 2019

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ