Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м. Києва за січень-квітень 2021 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

 

Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 1 квітня 2021р. становила 2958669 осіб. Упродовж січня-березня 2021р. чисельність населення зменшилась на 3511 осіб.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного скорочення – 4175 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 664 особи.

Чисельність наявного населення1

(осіб)

 

На 1 січня 2021р.2

На 1 квітня 2021р.

 

 

 

м. Київ

2962180

2958669

райони

 

 

Голосіївський

254014

253618

Дарницький

348401

348411

Деснянський

368461

367582

Дніпровський

357936

357410

Оболонський

318137

317742

Печерський

163672

163895

Подільський

209133

209346

Святошинський

341886

341403

Солом’янський

384616

384701

Шевченківський

215924

214561

 

У січні-березні 2021р. кількість живонароджених зменшилась на 22 особи порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 7221 особу. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 1067 осіб, найменше у Голосіівському – 493 особи.

Кількість померлих у місті збільшилася з 8217 осіб у січні-березні 2020р. до 11396 осіб у січні-березні 2021р. У районному розрізі майже в усіх районах міста спостерігалося природне скорочення населення у січні-березні 2021р. – від 62 осіб у Солом’янському районі до 1589 осіб у Шевченківському районі. Серед причин смерті населення у січні-березні 2021р. хвороби системи кровообігу складали 55,4% від загальної кількості померлих, 16,5% – коронавірусна інфекція COVID-19, 12,0% – новоутворення, 3,6% – хвороби органів травлення, по 3,1% – зовнішні причини смерті та хвороби органів дихання.

_____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

2Дані попередні.

Шлюбів у січні-березні 2021р. по м. Києву укладено 4020, що складає 5,5 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (10,4 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (4,2 на 1000 осіб) – у Деснянському районі.

Частота реєстрацій розірвань шлюбів по місту становить 1,1 на 1000 осіб. Найвищий рівень розірвань шлюбів спостерігався у Дарницькому районі (1,5 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Деснянському та Оболонському районах (по 0,9 на 1000 осіб)1.

 

Середня заробітна плата

У березні 2021р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 20132 грн, що у 3,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 131,09 грн, що на 0,1% більше, ніж у лютому 2021р.

У березні п.р. заробітна плата по відношенню до лютого збільшилася на 8,8%, а проти березня 2020р. – на 11,9%.

Традиційною для економіки є галузева диференціація зарплат. Найбільшою була заробітна плата працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; фінансової та страхової діяльності; сфери інформації та телекомунікацій; з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. Перевищення заробітної плати відносно середнього рівня по економіці в зазначених видах діяльності становило 1,5-2,0 раза.

Водночас заробітна плата працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; виробництва електричного устатковання, а також виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання не перевищувала 60,5% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у березні п.р. порівняно із лютим 2021р. становив 106,6%, відносно березня 2020р. – 103,8%, а у січні-березні 2021р. відносно відповідного періоду попереднього року – 104,2%.

 

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Заборгованість із виплати заробітної плати в березні 2021р. збільшилась на 0,2%, або на 809,5 тис.грн, і на 1 квітня 2021р. становила 438766,7 тис.грн, що дорівнює 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2021р.

На 1 квітня 2021р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (38,1%) і професійну, наукову та технічну діяльність (36,6%).

Збільшення боргу в березні п.р. спостерігалось у Печерському (на 7548,0 тис.грн), Дарницькому (на 5955,3 тис.грн) та Подільському (на 4892,7 тис.грн) районах, а в Деснянському районі заборгованість утворилася упродовж березня п.р.

Упродовж березня 2021р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 11,8% і на 1 квітня 2021р. становила 16,2 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 27114 грн, що на 34,7% перевищує середню заробітну плату за березень 2021р.

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворена за рахунок бюджетних коштів, на 1 квітня 2021р. становила 18071,0 тис.грн, або 4,1% від обсягу заборгованості в цілому.

 

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-квітні 2021р. становив 82124,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,4% більше від обсягу січня-квітня 2020р. У квітні 2021р. порівняно з квітнем 2020р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 24,8%, порівняно з березнем 2021р. зменшився на 13,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-квітні 2021р. становив 71039,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,4% більше, від обсягу січня-квітня 2020р. У квітні 2021р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти квітня 2020р. зріс на 25,2%, порівняно з березнем 2021р. зменшився на 11,5%.

 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У квітні 2021р. через мережу АЗС по м. Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 17,3 тис.т, та збільшився порівняно з березнем 2021р. на 8,4%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 9,8 тис.т, що відповідно на 4,3% більше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 9,8 тис.т, (на 11,8% більше, ніж у березні 2021р.)

На кінець квітня 2021р. на автозаправних станціях м. Києва нараховувалось бензину моторного 6,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т.

Загалом у квітні 2021р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 1285,2 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 674,3 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 334,3 млн.грн.

 

Промислове виробництво

Індекс промислової продукції в квітні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2020р. становив відповідно 89,3% та 123,2%, за підсумками січня-квітня 2021р. – 105,7%.

У переробній промисловості порівняно із січнем-квітнем 2020р. індекс промислової продукції становив 106,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 104,5%.

Серед підприємств переробної промисловості збільшення виробництва промислової продукції спостерігалось майже в усіх видах діяльності. Найвагоміше збільшення відбулось на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 24,9%; машинобудування – на 20,7%. Збільшили обсяги підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 16,6%); металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 10,7%); з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 4,8%); виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,7%).

Зменшення обсягів промислового виробництва відбулось лише на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 16,6%; виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 6,1%.

 

Виробництво будівельної продукції

У січні-березні 2021р. підприємствами м. Києва вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 6155994 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні-березні 2021р. порівняно із січнем-березнем 2020р. становив 84,0%.

У січні-березні 2021р. порівняно із січнем-березнем 2020р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 89,9% (житлових – 102,5%, нежитлових – 78,8%), інженерних споруд – 68,5%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 4706795 тис.грн (76,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 2547426 тис.грн (41,4%), нежитлових – 2159369 тис.грн (35,1%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 1449199 тис.грн (23,5% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 47,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 21,6%, реконструкція та технічне переоснащення – 31,3%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 66742 тис.грн (1,1% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

 

Робота транспорту

У січні-березні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 1523,6 млн.ткм, або 92,2% від обсягу січня-березня 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 5565,3 тис.т вантажів, що становить 77,7% від обсягів січня-березня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні-березні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 1253,7 млн.ткм (85,5% від обсягу січня-березня 2020р.) та перевезено 5303,2 тис.т вантажів (76,8% від обсягів січня-березня 2020р.).

У січні-березні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 3036,8 млн.пас.км, або 54,2% від обсягу січня-березня 2020р. Послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою) у січні-березні 2021р. скористалося 145047,8 тис. пасажирів, або 74,7% від обсягу січня-березня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 31564,6 тис. пасажирів (72,3% від обсягу січня-березня 2020р.), авіаційним транспортом перевезено 803,9 тис. пасажирів (48,5% від обсягу січня-березня 2020р.), міським електричним транспортом – 112069,3 тис. пасажирів (75,7% від обсягу січня-березня 2020р.).

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні-березні 2021р. експорт товарів становив 3074,3 млн.дол. США, імпорт – 6147,1 млн.дол. Порівняно з січнем-березнем 2020р. експорт зменшився на 0,4% (на 13,5 млн.дол.), імпорт збільшився на 11,2% (на 621,6 млн.дол.). Негативне сальдо становило 3072,8 млн.дол. (у січні-березні 2020р. також негативне – 2437,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,50 (у січні-березні 2020р. – 0,56).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 195 країн світу.

Основу товарної структури експорту у січні-березні 2021р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-березнем 2020р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 22,8% до 30,0%, готових харчових продуктів – з 11,4% до 12,4%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 4,7% до 5,8%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 3,6% до 5,3%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 45,4% до 33,0%, мінеральних продуктів – з 3,8% до 2,9%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 2,8% до 2,2%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 906,3 млн.дол., або 29,5% від загального обсягу експорту (у січні-березні 2020р. – 932,5 млн.дол., або 30,2%), та зменшився порівняно з січнем-березнем 2020р. на 26,2 млн.дол., або на 2,8%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 5,6% від загального обсягу експорту, Польщі – 4,4%, Італії та Іспанії – по 4,0%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 19,8%, Індії – 9,4%, Єгипту – 6,0%, Туреччини – 3,6%, Ірану (Ісламської Республіки) – 3,1%, Іраку та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – по 2,3%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю та Італії у 1,6 раза по кожній країні, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 29,1%, Індії – на 28,4%, Ірану (Ісламської Республіки) – на 27,8% та Польщі – на 14,1%, зменшився – до Іраку на 32,2%, Єгипту – на 27,9%, Нідерландів – на 23,3%, Іспанії – на 21,5% та Туреччини – на 0,1%.

Основу товарної структури імпорту у січні-березні 2021р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; мінеральні продукти.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем-березнем 2020р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 20,3% до 22,6%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 9,2% до 9,9%, продуктів рослинного походження – з 5,5% до 5,8%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,3% до 6,0%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,4% до 3,8%, живих тварин, продуктів тваринного походження з 1,7% до 2,0%. Зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 23,4% до 21,5%, мінеральних продуктів з 12,3% до 9,7%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,7% до 3,5%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 3,3% до 2,7%, різних промислових товарів – з 2,5% до 2,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 2613,6 млн.дол., або 42,5% від загального обсягу (у січні-березні 2020р. – 2378,0 млн.дол., або 43,0%), та збільшився проти січня-березня 2020р. на 235,6 млн.дол., або на 9,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 8,8%, Польщі – 5,6%, Франції – 4,9%, Італії – 4,0%, Угорщини – 2,5% та Іспанії – 2,1%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 17,6%, Білорусі – 6,7%, Російської Федерації – 5,6%, Туреччини – 4,3%, США – 3,4% та Японії – 2,7%.

Порівняно з січнем-березнем 2020р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Угорщини на 30,1%, Туреччини – на 28,0%, Китаю – на 18,9%, Італії – на 16,1%, Білорусі – на 14,3%, Іспанії – на 13,0%, Німеччини – на 10,0%, Японії – на 8,4%, Польщі – на 7,3% та Франції –на 0,8%, зменшився із Російської Федерації на 8,9% та США – на 3,5%.

_____________

Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

 

Зовнішня торгівля послугами

У січні-березні 2021р. експорт послуг становив 1071,6 млн.дол. США, імпорт – 670,7 млн.дол. Порівняно з січнем-березнем 2020р. експорт збільшився на 12,7% (на 120,5млн.дол.), імпорт зменшився на 2,3% (на 15,6 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 400,9 млн.дол. (у січні-березні 2020р. також позитивне – 264,8 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,60 (у січні-березні 2020р. – 1,39).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 176 країн світу.

У січні-березні 2021р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, які займали 50,3% від загального обсягу експорту, ділові послуги – 19,8%, транспортні послуги – 17,6%.

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з січнем-березнем 2020р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг з 44,6% до 50,3%, послуг зі страхування – з 1,0% до 2,5%. Натомість зменшилась частка ділових послуг з 21,2% до 19,8%, транспортних послуг – з 18,4% до 17,6%, послуг, пов’язаних з подорожами – з 4,3% до 1,9%, послуг з переробки матеріальних ресурсів – з 3,6% до 3,0%, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 2,7% до 2,1%.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 390,9 млн.дол., або 36,5% від загального обсягу експорту (у січні-березні 2020р. – 359,0 млн.дол., або 37,7%), та збільшився порівняно з січнем-березнем 2020р. на 31,9 млн.дол., або на 8,9%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Німеччиною, Кіпром, Нідерландами, Францією, Австрією, Польщею, Бельгією та Естонією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги США, Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарії, Об’єднаним Арабським Еміратам та Російській Федерації.

Серед найбільших країн-партнерів експорт послуг зріс Австрії у 4,5 раза, США – на 31,6%, Кіпру – на 31,0%, Бельгії – на 28,4%, Нідерландам – на 28,3%, Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії – на 27,2%, Франції – на 19,2%, Швейцарії – на 16,4% та Російській Федерації – на 15,1%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Естонії на 30,3%, Польщі – на 21,7%, Німеччині – на 16,6% та Об’єднаним Арабським Еміратам – на 1,8%.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2021р. складали послуги, пов’язані з подорожами; ділові послуги; транспортні послуги; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні; послуги пов’язані з фінансовою діяльністю; роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами з 23,9% до 28,3%, транспортних послуг – з 13,7% до 15,2%. Зменшилась частка ділових послуг з 20,8% до 18,0%, послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних – з 13,6% до 13,5%, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 12,9% до 11,3%, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності – з 9,6% до 9,1%, послуг зі страхування – з 4,2% до 3,7%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу у січні–березні 2021р. становив 304,0 млн.дол., або 45,3% від загального обсягу (у січні-березні 2020р. - відповідно 293,9 млн.дол. та 42,8%), та збільшився проти січня-березня 2020р. на 10,1 млн.дол., або на 3,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Німеччини, Ірландії, Мальти, Бельгії, Кіпру, Польщі, Австрії та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччиною, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Китаєм, США, Єгиптом, Швейцарією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Порівняно з січнем-березнем 2020р. серед найбільших країн-партнерів імпорт послуг збільшився з Мальти у 3,2 раза, Туреччини – у 1,5 раза, Німеччини – на 41,0%, Швейцарії – на 24,8%, Ірландії – на 22,1% та США – на 0,4%, зменшився від Кіпру в 1,9 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 1,8 раза, Китаю – на 28,1%, Нідерландів – на 27,6%, Єгипту – на 18,4%, Польщі – на 14,8%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 8,2%, Бельгії – на 5,7% та Австрії – на 2,6%.

 

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м. Києва в квітні 2021р. порівняно із березнем 2021р. становив 100,3% (у цілому по Україні – 100,7%).

 

ІСЦ у 2020–2021 роках

(у % до попереднього місяця)

На споживчому ринку в квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 6,8%) подорожчала соняшникова олія. На 4,1–0,1% зросли ціни на макаронні вироби, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, сир і м’який сир (творог), масло, безалкогольні напої, хліб, яйця. Водночас на 2,3% подешевшало молоко, на 1,6% – фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося за рахунок підвищення цін на утримання та ремонт житла на 3,5%.

Ціни на транспорт знизились на 0,5% в першу чергу за рахунок зниження транспортних послуг на 2,2%.

____________

Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

Здійснення наукових досліджень і розробок

На кінець 2020р. кількість установ, які здійснюють виконання наукових досліджень і розробок становила 295, у т.ч. 191 установа державного сектору, 76 – підприємницького сектору, 28 – сектору вищої освіти.

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень та розробок становила 39484 особи, з них дослідників – 26720 осіб, техніків – 2434 особи, допоміжного персоналу – 10330 осіб. Із загальної кількості працівників науковий ступінь доктора наук мали 3956 осіб, доктора філософії (кандидата наук) – 9515 осіб.

У 2020р. внутрішні витрати на виконання наукових досліджень та розробок установ м. Києва склали 9115,7 млн.грн, з яких 4139,8 млн.грн (45,4% від загального обсягу витрат) на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, 2747,2 млн.грн (30,1%) – на виконання фундаментальних досліджень, 2228,7 млн.грн (24,5%) – на виконання прикладних досліджень.

На кінець 2020р. кількість установ, які здійснювали підготовку аспірантів складала 168 одиниць, з них 114 – наукові установи, 54 – заклади вищої освіти. Кількість аспірантів на кінець 2020р. становила 8589 осіб. У 2020р. кількість осіб, зарахованих до аспірантури становила 2361 особу, кількість осіб, які закінчили аспірантуру – 1471 особа, у т.ч. із захистом дисертації – 345 осіб.

 

З М І С Т

Стор.

Демографічна ситуація ..............................................................................................3

Середня заробітна плата………………………………………….................................4

Оборот роздрібної торгівлі ........................................................................................5

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС....................................................5

Промислове виробництво..........................................................................................6

Виробництво будівельної продукції..........................................................................6

Робота транспорту .....................................................................................................7

Зовнішня торгівля товарами .....................................................................................7

Зовнішня торгівля послугами ....................................................................................9

Індекси споживчих цін..............................................................................................11

Здійснення наукових досліджень і розробок …......................................................12

 

від 27.05.2021

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

 

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Відповідальна за випуск Л.В. Буєва

скорочення

 

% – відсоток

‰ – промілле

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год – людино-година

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс – місяць

млн – мільйон

млрд – мільярд

мм – міліметр

од – одиниць

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

рр. – роки

стор. – сторінка

т – тонна

тис – тисяча

ткм – тонно-кілометр

шт – штука

ц – центнер

Умовні позначення

Тире (–)

Крапки (...)

Нуль (0; 0,0)

 

 

Символ (к)

 

 

Символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

 

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку


 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ