Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Прес-бюлетень за січень-квітень 2020 року по м. Києву

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням

статистики у м.Києві

Середня заробітна плата

У березні 2020р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 17990 грн. Порівняно з лютим 2020р. розмір заробітної плати збільшився на 9,4%, а порівняно з березнем попереднього року – на 11,0%. Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 127,72 грн, що на 13,1% більше, ніж у лютому 2020р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися професійна, наукова та технічна діяльність; фінансова та страхова діяльність; надання інших видів послуг; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; інформація та телекомунікації, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; виробництва електричного устатковання; виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання; будівництва; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання; виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів; операцій з нерухомим майном; функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; освіти, а також охорони здоров’я та надання соціальної допомоги і не перевищував 62,4% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у березні 2020р. порівняно з лютим 2020р. становив 107,3%, відносно березня 2019р. – 107,8%, а у січні-березні 2020р. відносно відповідного періоду попереднього року – 109,9%.

Упродовж березня 2020р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 17,2%, або на 39551,7 тис. грн, і на 1 квітня 2020р. становила 269751,5 тис. грн, що дорівнює 1,2% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2020р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (44,8%) та промисловість (33,9%). При цьому основну частку боргу утворено у Печерському районі (41,0%).

У структурі боргу 81,9% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 15,8%, або на 30190,9 тис. грн, і на 1 квітня 2020р. становила 220816,7 тис. грн.

У районному розрізі сума заборгованості економічно активних підприємств збільшилася в усіх районах, а найвагоміше – у Подільському (на 6701,4 тис.грн), Солом’янському (на 6596,1 тис.грн) та Печерському (на 6234,6 тис. грн) районах.

Упродовж березня 2020р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася у 1,8 раза і на 1 квітня 2020р. становила 7,2 тис. осіб, або 0,6% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 30767 грн, що у 1,7 раза перевищує середню заробітну плату за березень 2020р.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-квітні 2020р. становив 67069,2 млн. грн, що в порівнянних цінах на 1,6% більше від обсягу січня-квітня 2019р. У квітні 2020р. порівняно з квітнем 2019р. оборот роздрібної торгівлі зменшився на 14,2%, порівняно з березнем 2020р. – на 22,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-квітні 2020р. становив 58018,4 млн. грн, що в порівнянних цінах на 1,5% більше, від обсягу січня-квітня 2019р. У квітні 2020р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти квітня 2019р. зменшився на 13,9%, порівняно з березнем 2020р. – на 22,1%.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У квітні 2020р. через мережу АЗС по м.Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 10,9 тис. т, та зменшився порівняно з березнем 2020р. на 23,8%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 6,4 тис. т, що відповідно на 24,9% менше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 7,1 тис. т (на 24,6% менше, ніж у березні 2020р.).

На кінець квітня 2020р. на автозаправних станціях м.Києва нараховувалось бензину моторного 7,6 тис. т, газойлів (палива дизельного) – 3,7 тис. т, пропану і бутану скраплених – 0,8 тис. т.

Загалом у квітні 2020р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 641,7 млн. грн, у тому числі бензину моторного – на 350,3 млн. грн, газойлів (палива дизельного) – на 174,0 млн. грн.

Промислове виробництво

Індекс промислової продукції в квітні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2019р. становив відповідно 75,4% та 77,8%, за підсумками січня-квітня 2020р. – 93,4%.

У переробній промисловості порівняно із січнем-квітнем 2019р. індекс промислової продукції становив 90,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 98,0%.

Серед підприємств переробної промисловості зменшення виробництва промислової продукції спостерігалось майже в усіх видах діяльності. Найбільше зменшення відбулось на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 25,6%) та металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 21,6%). Зменшили обсяги підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 13,9%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 11,3%); виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 10,8%); виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 4,8%); текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 2,6%).

Збільшення обсягів промислового виробництва відбулось лише на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 0,8%.

Виробництво будівельної продукції

У січні-березні 2020р. підприємствами м.Києва вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 6465608 тис. грн. Індекс будівельної продукції в січні-березні 2020р. порівняно із січнем-березнем 2019р. становив 91,7%.

У січні-березні 2020р. порівняно із січнем-березнем 2019р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 99,8% (житлових – 83,8%, нежитлових – 120,0%), інженерних споруд – 75,7%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 4722719 тис. грн (73,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 2276630 тис. грн (35,2%), нежитлових – 2446089 тис. грн (37,8%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 1742889 тис. грн (27,0% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 55,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 24,4%, реконструкція та технічне переоснащення – 20,4%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 46473 тис. грн (0,7% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Робота транспорту

У січні-квітні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 2139,9 млн.ткм, або 86,3% від обсягу січня-квітня 2019р. Підприємствами транспорту перевезено 9232,9 тис. т вантажів, що становить 76,7% від обсягів січня-квітня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні-квітні 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 1840,2 млн.ткм (87,3% від обсягу січня-квітня 2019р.) та перевезено 8835,6 тис.т вантажів (76,0% від обсягів січня-квітня 2019р.).

У січні-квітні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 5629,0 млн.пас.км, або 57,8% від обсягу січня-квітня 2019р. Послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою) у січні-квітні 2020р. скористалося 197271,6 тис. пасажирів, або 64,6% від обсягу січня-квітня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 44959,4 тис. пасажирів (61,6% від обсягу січня-квітня 2019р.1), авіаційним транспортом перевезено 1662,4 тис. пасажирів (56,4% від обсягу січня-квітня 2019р.), міським електричним транспортом – 149797,4 тис. пасажирів (65,7% від обсягу січня-квітня 2019р.).

Зовнішня торгівля товарами

У січні-березні 2020р. експорт товарів становив 3131,1 млн. дол. США, імпорт – 5527,0 млн. дол. Порівняно із січнем-березнем 2019р. експорт збільшився на 2,9% (на 86,8 млн. дол.), імпорт зменшився на 4,3% (на 249,7 млн. дол.). Негативне сальдо становило 2395,9 млн. дол. (у січні-березні 2019р. також негативне – 2732,4 млн. дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,57 (у січні-березні 2019р. – 0,53).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 196 країн світу.

Основу товарної структури експорту у січні-березні 2020р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем-березнем 2019р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 21,3% до 23,5%, готових харчових продуктів – з 9,6% до 11,3%,

_____________
1 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 

продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 3,3% до 4,6%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання –   з 3,2% до 3,6%, мінеральних продуктів – з 2,7% до 3,7%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 46,3% до 44,4%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 4,1% до 2,8%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1003,9 млн. дол., або 32,1% від загального обсягу експорту (у січні-березні 2019р. – 1160,4 млн. дол., або 38,1%), та зменшився порівняно із січнем-березнем 2019р. на 156,5 млн. дол., або на 13,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 7,2% від загального обсягу експорту, Іспанії – 5,1%, Польщі – 3,9% та Італії – 2,5%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 13,0%, Єгипту – 8,2%, Індії – 7,5%, Туреччини – 3,7%, Республіки Корея – 3,5%, Іраку – 3,3%, Білорусі – 2,5% та Ірану (Ісламської Республіки) – 2,4%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Ірану (Ісламської Республіки) у 4,8 раза, Республіки Корея – у 2,3 раза, Іраку – у 1,6 раза, Китаю – на 37,7%, Єгипту – на 18,6%, Білорусі – на 14,8% та Нідерландів – на 9,9%, зменшився – до Італії на 35,6%, Туреччини – на 26,4%, Індії – на 14,2%, Польщі – на 6,3% та Іспанії – на 0,7%.

Основу товарної структури імпорту у січні-березні 2020р. складали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем-березнем 2019р. збільшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 22,7% до 23,6%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 8,4% до 9,1%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,0% до 5,5%, продуктів рослинного походження – з 5,0% до 5,4%, готових харчових продуктів – з 3,7% до 5,1%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 2,9% до 3,3%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,2% до 2,4%, різних промислових товарів – з 2,0% до 2,5%. Зменшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 22,9% до 20,1%, мінеральних продуктів – з 15,2% до 12,3%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,8% до 3,7%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 2483,0 млн. дол., або 44,9% від загального обсягу (у січні-березні 2019р. – 2324,5 млн. дол., або 40,2%), та збільшився проти січня-березня 2019р. на 158,5 млн. дол., або на 6,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 9,0%, Польщі – 5,8%, Франції – 5,5%, Італії – 3,9%, Угорщини – 2,2%, Литви – 2,1% та Іспанії – 2,0%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 16,3%, Російської Федерації – 6,9%, Білорусі – 6,5%, США – 4,2%, Туреччини – 3,7%, Японії – 2,7% та Індії – 2,0%.

Порівняно із січнем-березнем 2019р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Індії у 1,7 раза, Японії – на 36,2%, Польщі – на 20,9%, Угорщини – на 18,7%, Італії – на 11,8%, Туреччини – на 3,5%, Литви – на 2,9% та Іспанії – на 2,7%, зменшився з Російської Федерації у 1,7 раза, Білорусі – на 28,2%, Китаю та США – на 10,7% з кожної країни, Німеччини – на 1,8% та Франції – на 0,1%.

_____________
Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

 

Зовнішня торгівля послугами

У січні-березні 2020р. експорт послуг становив 951,1 млн.дол. США, імпорт – 686,3 млн. дол. Порівняно із січнем-березнем 2019р. експорт збільшився на 8,5% (на 74,1 млн. дол.), імпорт – на 2,1% (на 14,0 млн. дол.).

Позитивне сальдо становило 264,8 млн. дол. (у січні-березні 2019р. також позитивне – 204,7 млн. дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,39 (у січні-березні 2019р. – 1,30).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 183 країн світу.

У січні-березні 2020р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, які займали 43,5% від загального обсягу експорту, ділові послуги – 21,1%, транспортні послуги – 19,1%.

У загальному обсязі експорту послуг порівняно із січнем-березнем 2019р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг з 43,1% до 43,5%, ділових послуг – з 19,5% до 21,1%, послуг з переробки матеріальних ресурсів – з 4,4% до 4,6%, послуг, пов’язаних з подорожами – з 2,6% до 4,3%, послуг пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 2,6% до 2,9%. Натомість зменшилась частка транспортних послуг з 22,3% до 19,1%.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 456,6 млн. дол., або 48,0% від загального обсягу експорту (у січні-березні 2019р. – 400,1 млн. дол., або 45,6%), та збільшився порівняно із січнем-березнем 2019р. на 56,5 млн. дол., або на 14,1%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Німеччиною, Кіпром, Польщею, Естонією, Нідерландами, Францією та Ірландією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги США, Швейцарії, Об’єднаним Арабським Еміратам, Російській Федерації та Республіці Молдова.

Серед найбільших країн-партнерів експорт послуг зріс Республіці Молдова у 7,0 раза, Ірландії – у 2,0 раза, Німеччині – у 1,7 раза, Франції – на 24,5%, Естонії – на 19,4%, Об’єднаним Арабським Еміратам – на 15,5%, США – на 15,0%, Польщі – на 8,2%, Кіпру – на 6,1% та Нідерландам – на 2,6%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Швейцарії на 38,2%, Російській Федерації – на 33,3%, Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії – на 8,4%.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2020р. складали послуги, пов’язані з подорожами; ділові послуги; транспортні послуги; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні; послуги пов’язані з фінансовою діяльністю.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка ділових послуг з 20,0% до 20,9%, послуг пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 12,7% до 13,0%, послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних –  з 10,9% до 13,6%, послуг зі страхування – з 2,7% до 4,0%. Зменшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами з 25,4% до 23,7%, транспортних послуг – з 15,5% до 13,7%, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності – з 11,5% до 9,7%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу у січні-березні 2020р. становив 399,7 млн. дол., або 58,2% від загального обсягу (у січні-березні 2019р. - відповідно 351,3 млн. дол. та 52,3%), та збільшився проти січня-березня 2019р. на 48,4 млн. дол., або на 13,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Ірландії, Німеччини, Бельгії, Кіпру, Польщі, Нідерландів та Австрії.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччиною, Китаєм, США, Єгиптом, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Швейцарією.

Порівняно із січнем-березнем 2019р. серед найбільших країн-партнерів імпорт послуг збільшився з Німеччини на 41,9%, Кіпру – на 32,2%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 28,4%, Бельгії – на 21,8%, США – на 20,2%, Ірландії – на 14,6%, Польщі – на 8,4%, Туреччини – на 2,2%, зменшився від Швейцарії на 24,7%, Єгипту – на 21,8%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 13,8%, Австрії – на 3,8%, Китаю та Нідерландів – на 1,1% по кожній країні.

_____________
Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у квітні 2020р. становив 100,5%. У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 100,8%.

На споживчому ринку столиці у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше подорожчали: фрукти – на 11,6%, яйця – на 9,2%, цукор – на 4,9%, овочі – на 4,7%, олія соняшникова – на 2,6%, риба та продукти з риби – на 1,9%, макаронні вироби – на 1,6%, хліб – на 0,4%, м'ясо та м’ясопродукти – на 0,1%. Водночас подешевшали: масло – на 2,6%, сир і м’який сир (творог) – на 1,1%, молоко – на 0,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося в основному за рахунок здешевлення  природного газу на 13,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,1% в першу чергу  зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1,4%, послуг лікарень – на 0,4%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,2% в основному через здешевлення палива і мастил на 9,0%. Водночас на 0,8% подорожчали автомобілі.

Здійснення наукових досліджень і розробок

На кінець 2019р. кількість установ, які здійснюють виконання наукових досліджень і розробок становила 339, у т.ч. 174 установи державного сектору, 136 – підприємницького сектору, 29 – сектору вищої освіти.

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень та розробок становила 37921 особу, з них дослідників – 25499 осіб, техніків – 2383 особи, допоміжного персоналу – 10039 осіб. Із загальної кількості працівників науковий ступінь доктора наук мали 3618 осіб, доктора філософії (кандидата наук) – 8833 особи.

У 2019р. внутрішні витрати на виконання наукових досліджень та розробок установ м.Києва склали 8307,0 млн. грн, з яких 3987,5 млн. грн – на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, 2468,2 млн. грн – фундаментальних досліджень, 1851,3 млн. грн – прикладних досліджень.

Підготовка наукових кадрів

 

2017

2018

2019

 

 

 

 

Кількість аспірантів на кінець року, осіб

9181

7828

8376

Кількість осіб, зарахованих до аспірантури

2510

2492

2383

Кількість осіб, які закінчили аспірантуру

2340

2410

1089

у тому числі із захистом дисертації

574

559

278

 

 

 

 

Кількість докторантів на кінець року, осіб

644

433

407

Кількість осіб, зарахованих до докторантури

187

205

181

Кількість осіб, які закінчили докторантуру

222

355

185

у тому числі із захистом дисертації

58

85

47

 

На кінець 2019р. кількість установ, які мають аспірантуру налічувала 175, з них 124 – наукові установи, 51 – заклади вищої освіти. Кількість установ, які мають докторантуру відповідно налічувала 93, з них 63 – наукові установи, 30 – заклади вищої освіти.

 

З М І С Т

                                                                                                             Стор.

Середня заробітна плата…………………………………………..............3

Оборот роздрібної торгівлі ....................................................................4

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС................................4

Промислове виробництво.......................................................................5

Виробництво будівельної продукції.......................................................5

Робота транспорту .................................................................................6

Зовнішня торгівля товарами ..................................................................6

Зовнішня торгівля послугами.................................................................8

Індекси споживчих цін...........................................................................10

Здійснення наукових досліджень і розробок ......................................11

 

від 27.05.2020

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

 

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Відповідальна за випуск Л.В. Буєва

 

СКОРОЧЕННЯ

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–)

Крапки (...)

Нуль (0; 0,0)

 

 

Символ (к)

 

 

Символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

 

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку

 

© Головне управління статистики у м.Києві, 2020

 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється

 з посиланням на джерело

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ