Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м. Києва у січні-квітні 2020 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Населення

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 2966320 осіб. Упродовж січня-березня 2020р. чисельність населення зменшилась на 1040 осіб.

Природний рух населення у січні-березні 2020р. характеризувався перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 88 живонароджених. Обсяг природного скорочення населення за цей період склав 974 особи.

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці.

(осіб)

 

Січень-березень

2020р.

2019р.

 

 

 

Кількість живонароджених

7243

8018

Кількість померлих

8217

8652

у т.ч. дітей у віці до 1 року

32

49

Природний приріст, скорочення (–) населення

–974

–634

Доходи населення

У січні-квітні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 16380 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року  збільшився на 8,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; фінансова та страхова діяльність; інформація та телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; виробництва електричного устатковання; виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання; будівництва; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також охорони здоров`я та надання соціальної допомоги і не перевищував 63,5% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 105,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–квітня 2020р. збільшилась на 45,0%, або на 90832,2 тис.грн, і на 1 травня 2020р. становила 292462,3 тис.грн, що дорівнює 1,6% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2020р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 41,6%, або на 70597,0 тис.грн, і на 1 травня 2020р. становила 240232,3 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах наукових досліджень та розробок (на 35280,7 тис.грн), промисловості (на 30216,7 тис.грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 9891,3 тис.грн).

У районному розрізі збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулося в усіх районах міста, а найвагоміше – у Печерському (на 29607,2 тис.грн) та Подільському (на 12067,6 тис.грн) районах.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 травня 2020р., становила 7,8 тис. осіб, або 0,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 30689 грн, що вдвічі більше середньої заробітної плати за квітень 2020р.

Соціальний захист

У квітні 2020р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії, 1739,9 млн.грн, що становило 139,2% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум.

На кінець квітня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої води становила 4676,5 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 1011,9 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 774,4 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 391,0 млн.грн, за постачання та розподіл природного газу – 282,9 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,8 млн.грн.

Ціни

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні–квітні 2020р. визначалася збільшенням цінових показників на 2,9% (квітень 2020р. до грудня 2019р.).

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої зареєстровано майже за всіма товарними групами. Найбільше подорожчали: фрукти – на 28,0%, овочі – на 16,1%, макаронні вироби – на 6,3%, цукор – на 6,2%, олія соняшникова – на 2,5%, риба та продукти з риби – на 2,4%, хліб – на 1,5%, сир і м'який сир (творог) – на 0,7%. Водночас подешевшали: яйця – на 20,7%, масло – на 1,9%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%, молоко – на 0,1%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 3,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 6,7% та алкогольних напоїв – на 0,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 4,8%, зокрема, одяг – на 6,0%, взуття – на 2,4%.

Водночас спостерігалося зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,1%, що в основному зумовлено зниженням вартості природного газу на 29,0%.

На 1,0% збільшилися ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 5,0% зумовлено здорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 6,2%, амбулаторних послуг – на 1,2%.

Підвищення цін на транспорт на 0,4% в основному спричинено подорожчанням автомобілів на 12,7%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 7,8%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5% за рахунок збільшення вартості поштових послуг на 12,5%, телефонних і телефаксових послуг – на 3,8%.

Спостереження за змінами цін на послуги відпочинку і культури в цілому показало їх зростання на 2,3% за рахунок збільшення вартості послуг відпочинку та культури на 8,3%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 1,1%.

Послуги освіти зросли в ціні на 1,7% за рахунок підвищення вартості дошкільної та початкової освіти на 8,1%, освіти, що не визначається за рівнями – на 5,3%.

Вартість послуг ресторанів та готелів зросла на 2,6%.

Промислове виробництво

Індекс промислової продукції в квітні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2019р. становив відповідно 75,4% та 77,8%, за підсумками січня–квітня 2020р. – 93,4%.

У переробній промисловості порівняно із січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції становив 90,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 98,0%.

Серед підприємств переробної промисловості зменшення виробництва промислової продукції спостерігалось майже в усіх видах діяльності. Найбільше зменшення відбулось на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 25,6%) та металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 21,6%). Зменшили обсяги підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 13,9%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 11,3%); виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 10,8%); виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 4,8%); текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 2,6%).

Збільшення обсягів промислового виробництва відбулось лише на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції –  на 0,8%.

Виробництво будівельної продукції

У січні–березні 2020р. підприємствами м. Києва вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму
6465608 тис.грн. Індекс будівельної продукції в січні–березні 2020р. порівняно із січнем–березнем 2019р. становив 91,7%.

У січні–березні 2020р. порівняно із січнем–березнем 2019р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 99,8% (житлових – 83,8%, нежитлових – 120,0%), інженерних споруд – 75,7%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 4722719 тис.грн (73,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 2276630 тис.грн (35,2%), нежитлових – 2446089 тис.грн (37,8%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 1742889 тис.грн (27,0% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 55,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 24,4%, реконструкція та технічне переоснащення – 20,4%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 46473 тис.грн (0,7% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2020р. експорт товарів становив 3131,1 млн.дол. США, імпорт – 5527,0 млн.дол. Порівняно із січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 2,9% (на 86,8 млн.дол.), імпорт зменшився на 4,3% (на 249,7 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2395,9 млн.дол. (у січні–березні 2019р. також негативне – 2732,4 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,57 (у січні–березні 2019р. – 0,53).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 196 країн світу.

Основу товарної структури експорту у січні–березні 2020р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–березнем 2019р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 21,3% до 23,5%, готових харчових продуктів – з 9,6% до 11,3%,

продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 3,3% до 4,6%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання –   з 3,2% до 3,6%, мінеральних продуктів – з 2,7% до 3,7%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 46,3% до 44,4%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 4,1% до 2,8%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1003,9 млн.дол., або 32,1% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2019р. – 1160,4 млн.дол., або 38,1%), та зменшився порівняно із січнем–березнем 2019р. на 156,5 млн.дол., або на 13,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 7,2% від загального обсягу експорту, Іспанії – 5,1%, Польщі – 3,9% та Італії – 2,5%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 13,0%, Єгипту – 8,2%, Індії – 7,5%, Туреччини – 3,7%, Республіки Корея – 3,5%, Іраку – 3,3%, Білорусі – 2,5% та Ірану (Ісламської Республіки) – 2,4%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Ірану (Ісламської Республіки) у 4,8 раза, Республіки Корея – у 2,3 раза, Іраку – у 1,6 раза, Китаю – на 37,7%, Єгипту – на 18,6%, Білорусі – на 14,8% та Нідерландів – на 9,9%, зменшився – до Італії на 35,6%, Туреччини – на 26,4%, Індії – на 14,2%, Польщі – на 6,3% та Іспанії – на 0,7%.

Основу товарної структури імпорту у січні–березні 2020р. складали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–березнем 2019р. збільшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 22,7% до 23,6%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 8,4% до 9,1%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,0% до 5,5%, продуктів рослинного походження – з 5,0% до 5,4%, готових харчових продуктів – з 3,7% до 5,1%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 2,9% до 3,3%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,2% до 2,4%, різних промислових товарів – з 2,0% до 2,5%. Зменшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 22,9% до 20,1%, мінеральних продуктів – з 15,2% до 12,3%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,8% до 3,7%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 2483,0 млн.дол., або 44,9% від загального обсягу (у січні–березні 2019р. – 2324,5 млн.дол., або 40,2%), та збільшився проти січня–березня 2019р. на 158,5 млн.дол., або на 6,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 9,0%, Польщі – 5,8%, Франції – 5,5%, Італії – 3,9%, Угорщини – 2,2%, Литви – 2,1% та Іспанії – 2,0%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 16,3%, Російської Федерації – 6,9%, Білорусі – 6,5%, США – 4,2%, Туреччини – 3,7%, Японії – 2,7% та Індії – 2,0%.

Порівняно із січнем–березнем 2019р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Індії у 1,7 раза, Японії – на 36,2%, Польщі – на 20,9%, Угорщини – на 18,7%, Італії – на 11,8%, Туреччини – на 3,5%, Литви – на 2,9% та Іспанії – на 2,7%, зменшився з Російської Федерації у 1,7 раза, Білорусі – на 28,2%, Китаю та США – на 10,7% з кожної країни, Німеччини – на 1,8% та Франції – на 0,1%.

У січні–березні 2020р. експорт послуг становив 951,1 млн.дол. США, імпорт – 686,3 млн.дол. Порівняно із січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 8,5% (на 74,1 млн.дол.), імпорт – на 2,1% (на 14,0 млн.дол.).

Позитивне сальдо становило 264,8 млн.дол. (у січні–березні 2019р. також позитивне – 204,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,39 (у січні–березні 2019р. – 1,30).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 183 країн світу.

У січні–березні 2020р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, які займали 43,5% від загального обсягу експорту, ділові послуги – 21,1%, транспортні послуги – 19,1%.

У загальному обсязі експорту послуг порівняно із січнем–березнем 2019р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг з 43,1% до 43,5%, ділових послуг – з 19,5% до 21,1%, послуг з переробки матеріальних ресурсів – з 4,4% до 4,6%, послуг, пов’язаних з подорожами – з 2,6% до 4,3%, послуг пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 2,6% до 2,9%. Натомість зменшилась частка транспортних послуг з 22,3% до 19,1%.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 456,6 млн.дол., або 48,0% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2019р. – 400,1 млн.дол., або 45,6%), та збільшився порівняно із січнем–березнем 2019р. на 56,5 млн.дол., або на 14,1%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Німеччиною, Кіпром, Польщею, Естонією, Нідерландами, Францією та Ірландією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги США, Швейцарії, Об’єднаним Арабським Еміратам, Російській Федерації та Республіці Молдова.

Серед найбільших країн-партнерів експорт послуг зріс Республіці Молдова у 7,0 раза, Ірландії – у 2,0 раза, Німеччині – у 1,7 раза, Франції – на 24,5%, Естонії – на 19,4%, Об’єднаним Арабським Еміратам – на 15,5%, США – на 15,0%, Польщі – на 8,2%, Кіпру – на 6,1% та Нідерландам – на 2,6%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Швейцарії на 38,2%, Російській Федерації – на 33,3%, Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії – на 8,4%.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2020р. складали послуги, пов’язані з подорожами; ділові послуги; транспортні послуги; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні; послуги пов’язані з фінансовою діяльністю.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка ділових послуг з 20,0% до 20,9%, послуг пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 12,7% до 13,0%, послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних –  з 10,9% до 13,6%, послуг зі страхування – з 2,7% до 4,0%. Зменшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами з 25,4% до 23,7%, транспортних послуг – з 15,5% до 13,7%, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності – з 11,5% до 9,7%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу у січні–березні 2020р. становив 399,7 млн.дол., або 58,2% від загального обсягу (у січні–березні 2019р. - відповідно 351,3 млн.дол. та 52,3%), та збільшився проти січня–березня 2019р. на 48,4 млн.дол., або на 13,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Ірландії, Німеччини, Бельгії, Кіпру, Польщі, Нідерландів та Австрії.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччиною, Китаєм, США, Єгиптом, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Швейцарією.

Порівняно із січнем–березнем 2019р. серед найбільших країн-партнерів імпорт послуг збільшився з Німеччини на 41,9%, Кіпру – на 32,2%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 28,4%, Бельгії – на 21,8%, США – на 20,2%, Ірландії – на 14,6%, Польщі – на 8,4%, Туреччини – на 2,2%, зменшився від Швейцарії на 24,7%, Єгипту – на 21,8%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 13,8%, Австрії – на 3,8%, Китаю та Нідерландів – на 1,1% по кожній країні.

_____________
Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2020р. становив 67069,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,6% більше від обсягу січня–квітня 2019р. У квітні 2020р. порівняно з квітнем 2019р. оборот роздрібної торгівлі зменшився на 14,2%, порівняно з березнем 2020р. – на 22,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні–квітні 2020р. становив 58018,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,5% більше, від обсягу січня–квітня 2019р. У квітні 2020р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти квітня 2019р. зменшився на 13,9%, порівняно з березнем 2020р. – на 22,1%.

Транспорт

У січні–квітні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 2139,9 млн.ткм, або 86,3% від обсягу січня–квітня 2019р. Підприємствами транспорту перевезено 9232,9 тис.т вантажів, що становить 76,7% від обсягів січня–квітня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–квітні 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 1840,2 млн.ткм (87,3% від обсягу січня–квітня 2019р.) та перевезено 8835,6 тис.т вантажів (76,0% від обсягів січня–квітня 2019р.).

У січні–квітні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 5629,0 млн.пас.км, або 57,8% від обсягу січня–квітня 2019р. Послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою) у січні–квітні 2020р. скористалося 197271,6 тис. пасажирів, або 64,6% від обсягу січня–квітня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 44959,4 тис. пасажирів (61,6% від обсягу січня–квітня 2019р.1), авіаційним транспортом перевезено 1662,4 тис. пасажирів (56,4% від обсягу січня–квітня 2019р.), міським електричним транспортом – 149797,4 тис. пасажирів (65,7% від обсягу січня–квітня 2019р.).

_____________
1 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 

Головне управління статистики у м.Києві

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ