Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м.Києва за січень-травень 2019 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 травня 2019р. становила 2952294 особи. Упродовж січня-квітня 2019р. чисельність населення збільшилась на 1475 осіб.

Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок міграційного приросту - 2390 осіб, водночас зафіксовано природне скорочення населення - 915 осіб.

Чисельність наявного населення1

(осіб)

 

На 1 січня 2019р.

На 1 травня 2019р.

 

 

 

м.Київ

2950819

2952294

райони

 

 

Голосіївський

253283

253034

Дарницький

343679

344696

Деснянський

369641

369304

Дніпровський

357623

357881

Оболонський

319982

319565

Печерський

161079

161548

Подільський

205080

206004

Святошинський

342225

342326

Солом’янський

375909

376269

Шевченківський

222318

221667

У січні-квітні 2019р. кількість живонароджених зменшилась на 785 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 10459 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі - 1406 осіб, найменше у Голосіївському - 745 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 11025 осіб у січні-квітні 2018р. до 11374 осіб у січн-квітні 2019р. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-квітні 2019р. - від 138 осіб у Оболонському районі до 1316 осіб у Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні-квітні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 66,2% від загальної кількості померлих, 16,2% припадали на новоутворення, 4,4% -хвороби органів травлення, 3,8% - на зовнішні причини смерті.

____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Шлюбів у січні–квітні 2019р. по м.Києву укладено 5697, що складає 5,9 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (11,2 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (4,5 на 1000 осіб) – у Оболонському районі.

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,4 на 1000 осіб. Найвищий рівень розлучуваності спостерігався у Шевченківському районі (2,1 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Печерському, Подільському, Святошинському та Солом’янському районах (по 1,2 на 1000 осіб).1

Про надання населенню субсидій

У січні-травні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 147,0 тис. домогосподарств, що у 5,1 раза більше, ніж у січні-травні 2018р.

У січні-травні 2019р. призначено субсидії 116,9 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тількиу 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. №848). Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 95,9 тис., або у 5,6 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-травні 2019р. становила 42632,1 тис.грн, у відповідному періоді 2018р. - 23921,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2019р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2018р. у 3,2 раза і становив 209,6 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Дарницькому районі (245,1 грн).

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

у травні 2019 року

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

 

 

 

 

м.Київ

124491

95716

209,6

райони

 

 

 

Голосіївський

9161

6787

203,1

Дарницький

11465

8979

245,1

Деснянський

17448

11163

210,9

Дніпровський

17682

12051

209,5

Оболонський

13311

11540

210,5

Печерський

4785

4023

169,1

Подільський

8328

6473

203,5

Святошинський

16617

13497

230,8

Солом’янський

15679

13092

192,3

Шевченківський

10015

8111

190,3

_____________

1 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у травні 2019р., та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями).

У травні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 94,9 тис. домогосподарств, або 8,6% від загальної кількості домогосподарств міста Києва. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському районі (14,2%), а найменше - у Печерському районі (4,2%).

Середня заробітна плата

У квітні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 15876 грн. Порівняно з березнем 2019р. розмір заробітної плати зменшився на 2,0%, а порівняно з квітнем попереднього року зріс на 20,7%. Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 107,68 грн, що на 2,7% менше, ніж у березні 2019р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; фінансова та страхова діяльність; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; інформація та телекомунікації, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4-1,9 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; виробництва електричного устаткування; будівництва; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; освіти, і не перевищував 62,9% від середнього показника.

Середній розмір оплати праці у І кварталі 2019р. в усіх районах міста був вищим за мінімальну заробітну плату (4173 грн.). Водночас лише у Подільському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах ередній розмір заробітної плати перевищив середній показник по м.Києву і становив відповідно 19029 грн., 17298 грн., 16493 грн. та 15720 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався

у Деснянському - 10227 грн. та Дарницькому - 10284 грн. районах (на 32,9% та на 30,6% менше за середній показник відповідно).

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у квітні 2019р. порівняно з березнем 2019р. становив 96,9%, відносно квітня 2018р. - 111,3%, а у січні-квітні 2019р. відносно відповідного періоду попереднього року - 110,4%.

Упродовж квітня 2019р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 10,3%, або на 16033,5 тис.грн., і на 1 травня 2019р. становила 172366,0 тис.грн., що дорівнює 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2019р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (50,4%), промисловість (24,2%), а також фінансову та страхову діяльність (9,9%). При цьому більше половини суми боргу утворено у Печерському (38,7%) та Шевченківському (17,7%) районах.

У структурі боргу 73,2% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 13,1%, або на 14644,8 тис.грн., і на 1 травня 2019р. становила 126180,2 тис.грн.

У районному розрізі сума заборгованості економічно активних підприємств зросла у більшості районів міста, а найвагоміше - у Печерському (на 11895,6 тис.грн), Оболонському (на 2134,0 тис.грн.) та Голосіївському (на 859,7 тис.грн.) районах. Водночас у Святошинському та Шевченківському районах зафіксовано зменшення суми заборгованості (на 953,0 тис.грн та на 248,1 тис. грн. відповідно).

Упродовж квітня 2019р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 4,1% і на 1 травня 2019р. становила 4,4 тис. осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 28528 грн, що у 1,8 раза перевищує середню заробітну плату за квітень 2019р.

Фінансові результати діяльності підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування за 12 місяців 2018 року є позитивним і становить 232214,5 млн.грн. (у січні-грудні 2017р. склав 168254,5 млн.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості підприємств міста становила 68,8%, отримано 359002,9 млн.грн. прибутку, що на 4,0% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Значну частку прибутку (29,2% від загального обсягу прибутку) отримали підприємства фінансової та страхової діяльності.

За видами промислової діяльності найбільшу частку у формуванні прибутку становлять підприємства, які відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів (62,8% від загального обсягу прибутку, що отримали промислові підприємства) та підприємства, які відносяться до постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18,6%).

За січень-грудень 2018р. 31,2% підприємств отримали збитки на суму 126788,4 млн.грн (на 28,4% менше, ніж за січень-грудень 2017р.). Найбільша частка збиткових підприємств зафіксована на підприємствах, які займаються сільським, лісовим та рибним господарством (46,9% від загальної кількості підприємств за видом економічної діяльності), операціями з нерухомим майном (42,6%), мистецтвом, спортом, розвагами та відпочинком (38,9%). Значні обсяги збитку отримали підприємства, які займаються транспортом, складським господарством, поштовою та кур’єрською діяльністю (42396,3 млн.грн), фінансовою та страховою діяльністю (24772,0 млн.грн), оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів 12475,1 млн.грн.).

За видами промислової діяльності найбільшу частку в формуванні збитку становлять підприємства, які відносяться до постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (49,3% від загального обсягу збитку, що отримали промислові підприємства) та  підприємства, які відносяться до переробної промисловості (43,0%).

Діяльність підприємств сфери послуг

У I кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачем підприємствами сфери послуг, становить 86253,8 млн.грн.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, склав 20,1% від загального обсягу реалізованих послуг.

 

Обсяг реалізованих послуг
(включаючи ПДВ), тис.грн

Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі, %

усього

у т.ч. населенню

 

 

 

 

м.Київ

86253837,6

17360082,6

20,1

райони

 

 

 

Голосіївський

15664391,2

862635,1

5,5

Дарницький

3327844,0

1744562,2

52,4

Деснянський

1722769,9

735573,0

42,7

Дніпровський

2991644,8

484250,2

16,2

Оболонський

4769394,0

845670,8

17,7

Печерський

14533733,6

2563821,6

17,6

Подільський

8388133,1

797965,2

9,5

Святошинський

4775003,9

354211,8

7,4

Солом’янський

8080200,9

1428923,4

17,7

Шевченківський

22000722,2

7542469,3

34,3

__________

1 Інформація наведена по підприємствах (юридичних особах) та їхніх відокремлених підрозділах, основним видом діяльності яких є надання нефінансових послуг, без урахування обсягів послуг, наданих фізичними особами-підприємцями.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-травні 2019р. становив 81255,5 млн.грн., що в порівнянних цінах на 13,2% більше від обсягу січня-травня 2018р. У травні 2019р. порівняно з травнем 2018р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 11,6%, порівняно з квітнем 2019р. - на 1,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-травні 2019р. становив 70415,4 млн.грн., що в порівнянних цінах на 13,7% більше, від обсягу січня-травня 2018р.

У травні 2019р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти травня 2018р. зріс на 12,0%, порівняно з квітнем 2019р. - на 1,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-березні 2019р. становив 41771,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,8% більше, від обсягу січня-березня 2018р.

У структурі роздрібного товарообороту підприємств у січні-березні 2019р. частка продажу продовольчих товарів становила 44,6%, непродовольчих товарів - 55,4% (у січні-березні 2018р.  45,2% та 54,8% відповідно).

Обсяг продажу продовольчих товарів у січні-березні 2019р. склав 18632,7 млн.грн., і в порівнянних цінах зріс проти січня-березня 2018р. на 9,7%. Серед товарів продовольчої групи за обсягом товарообороту найбільше було реалізовано алкогольних напоїв (14,6%), м’ясопродуктів (12,6%), кондитерських виробів (12,3%) та молочних продуктів (12,2%).

Обсяг продажу непродовольчих товарів у січні-березні 2019р. склав 23138,4 млн.грн., та відповідно збільшився проти січня-березня 2018р. на 19,0%. За обсягом товарообороту серед непродовольчих товарів переважали автомобілі, деталі та приладдя для них (14,9%), фармацевтичні товари (12,0%) та одяг (10,8%).

Питома вага роздрібного продажу товарів, які вироблені на території України, січні-березні 2019р. порівняно з січнем-березнем 2018р. зменшився на 2,2 в.п. і становила 45,3% від загального обсягу продажу. Частка продажу продовольчих товарів українського виробника склала 76,6%, непродовольчих товарів - 20,0% (у січні-березні 2018р. - 77,3% та 22,9% відповідно).

У січні-березні 2019р. обсяг роздрібного продажу товарів, які вироблені на території України, у порівнянних цінах збільшився проти січня-березня 2018р. на 9,5% (продовольчих товарів - на 8,8%, непродовольчих - на 11,5% відповідно).

За районами м.Києва найбільший обсяг роздрібного товарообороту у січні-березні 2019р. мали підприємства роздрібної торгівлі, що розташовані в Оболонському та Дарницькому районах (15,5% та 14,5% від обсягу відповідно).

 

 

Роздрібний товарообороту

березні 2019р.,млн.грн

Питома вага,
у % до підсумку

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту
(у порівнянних цінах) у січні-березні 2019р.до січня-березня 2018р., %

 

 

 

 

м.Київ

41771,1

100,0

114,8

райони

 

 

 

Голосіївський

5286,8

12,6

122,0

Дарницький

6047,7

14,5

117,3

Деснянський

3620,7

8,7

113,1

Дніпровський

3585,5

8,6

111,7

Оболонський

6459,7

15,5

111,7

Печерський

3367,8

8,0

107,1

Подільський

1635,1

3,9

117,2

Святошинський

4917,0

11,8

111,3

Солом’янський

3422,7

8,2

119,2

Шевченківський

3428,1

8,2

119,3

_____________

Примітка. Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.

 

Роздрібний продаж споживчих товарів, вироблених на території України, підприємствами через торгову мережу

У січні-березні 2019р. підприємствами (юридичними особами), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по м.Києву було реалізовано товарів, які вироблені на території України на суму 18912,0 млн.грн. Обсяг роздрібного продажу товарів по відношенню до січня-березня 2018р. в порівнянних цінах збільшився на 9,5%. Питома вага продажу товарів українського виробника становила 45,3% від усього продажу товарів через торгову мережу (у січні-березні 2018р. - 47,5%).

Обсяг продажу продовольчих товарів у січні-березні 2019р. склав 14275,5 млн.грн, і в порівнянних цінах зріс проти січня-березня 2018р. на 8,8%. Питома вага продажу продовольчих товарів, вироблених в Україні, у січні-березні 2019р. становила 76,6% (у січні-березні 2018р. - 77,3%).

Серед товарів продовольчої групи найбільша частка товарів українського виробника спостерігалась у продажі яєць - 98,2%, молока - 97,0%, напоїв слабоалкогольних - 96,2%, соків - 95,7%, масла вершкового та продуктів молочних пастоподібних - 95,5%, м'яса - 95,1% та цукру - 95,0%, найменша - у продажі вина - 37,7%, фруктів та овочів свіжих  41,5%, вин ігристих (шампанського) - 49,8%.

Обсяг продажу непродовольчих товарів українського виробника у січні-березні 2019р. склав 4636,5 млн.грн, що відповідно на 11,5% більше, ніж у січні-березні 2018р. Питома вага продажу непродовольчих товарів, які вироблені на території України, становила 20,0% (у січні-березні 2018р. - 22,9%).

Найбільша частка товарів непродовольчої групи українського виробника спостерігалась у продажі книг, газет та журналів - 84,8%, засобів для миття, чищення, полірування та догляду за автомобілями - 68,8%, побутового рідкого котельного палива, газу у балонах, вугілля і деревини для опалення - 67,3%, фарб, лаків та емалі - 58,6%, квітів, рослин та насіння - 52,4%. Найменша частка непродовольчих товарів вітчизняного виробництва спостерігалась у продажі апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; автомобілів; шкіряних виробів та дорожніх приналежностей; годинників та ювелірних виробів; комп'ютерів, периферійного устатковання, програмного забезпечення; взуття; мотоциклів, деталей та приладдя для них; велосипедів; побутових електротоварів (0,1-4,6% від загального продажу товарів).

Продаж і запаси товарів (продукції) на підприємствах
оптової торгівлі

У січні-березні 2019р. оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (без ПДВ) становив 290329,6 млн.грн.

У товарній структурі оптового обороту у січні-березні 2019р. продаж непродовольчих товарів займав 87,3% (253483,3 млн.грн.), продовольчих товарів  12,7% (36846,3 млн.грн.).

За обсягом продажу серед непродовольчих товарів переважали паливо моторне - 12,3%, добрива, агрохімічна продукція  11,4%, зернові - 8,8%, продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні - 7,7%, метали основні: залізо, чавун, сталь і феросплави - 5,1%, засоби автотранспортні легкові - 4,6%, паливо тверде - 3,6%.

Серед товарів продовольчої групи за обсягом продажу найбільше було реалізовано виробів тютюнових, крім відходів тютюну  36,1%, напоїв алкогольних - 7,7%,  виробів кондитерських цукрових та шоколаду - 6,6%, олії та жирів харчових - 6,1%, вод мінеральних та напоїв безалкогольних й соків фруктових та овочевих - 5,5%, продуктів молочних, масла та сирів - 5,0%, кави, чаю, какао та прянощів - 3,7%, риби, ракоподібних та молюсків - 3,3%, фруктів та овочів свіжих - 2,6%.

Питома вага оптової торгівлі товарами, які вироблені на території України, у січні-березні 2019р. порівняно з січнем-березнем 2018р. збільшилась на 2,5 в.п. і становила 37,5% від загального обсягу продажу. Частка продажу непродовольчих товарів українського виробника склала 32,8%, продовольчих товарів - 69,9% (у січні-березні 2018р. - 29,2% та 71,8% відповідно).

На 1 квітня 2019р. товарні запаси на підприємствах оптової торгівлі становили 162916,2 млн.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 86,3%, решту складали продовольчі товари.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У травні 2019р. через мережу АЗС по м.Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 12,7 тис.т, та зменшився порівняно з квітнем 2019р. на 0,5%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 7,4 тис.т, що відповідно на 0,3% більше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 7,6 тис.т (на 0,5% більше, ніж у квітні п.р.)

На кінець травня 2019р. на автозаправних станціях м.Києва нараховувалось бензину моторного 4,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 2,3 тис.т, пропану і бутану скраплених - 0,4 тис.т.

Загалом у травні 2019р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 978,2 млн.грн, у тому числі бензину моторного - на 527,6 млн.грн, газойлів (палива дизельного) - на 264,7 млн.грн.

Промислове виробництво

У травні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 103,4%  та 96,5%, за підсумком січня-травня 2019р. - 99,4%.

У переробній промисловості у січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. індекс промислової продукції становив 98,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 105,2%.

На підприємствах переробної промисловості у січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. скоротився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 28,8%); виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 12,6%); металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 3,2%); виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 0,6%). Зростання обсягів продукції відбулось на підприємствах: з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 8,2%), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 4,0%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 1,2%); текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 0,7%).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. спостерігалось зменшення виробництва хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання - на 19,5%; тортів - на 1,2%; цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) - на 12,0%; печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) - на 3,1%. При цьому збільшилось виробництво виробів ковбасних копчено-апечених, тістечок, пряників та виробів подібних, вод натуральних мінеральних газованих та негазованих.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. спостерігалось збільшення виробництва білизни постільної бавовняної (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) - на 37,5%; комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних - на 64,0%; одягу і аксесуарів до одягу трикотажних машинного або ручного в’язання для немовлят (для дітей зростом не більше 86 см), уключаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми еластичні, рукавички, рукавиці й мітенки, верхній одяг - на 32,2%. Поряд із цим скоротився випуск фіранок та штор для інтер’єрів, ламбрекенів або запон для ліжок з тканих матеріалів; предметів одягу інших жіночих та дівчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних; сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих; футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в’язання.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. скоротився випуск журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих - на 87,3%; газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих - на 27,7%; паперу копіювального, паперу самокопіювального, паперу копіювального або перебивного іншого; трафаретів для копіювальних апаратів і форм офсетних, з паперу; паперу гумованого або клейкого - на 1,0%. Водночас збільшилось виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих - на 6,0%; етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих самосклеювальних - на 17,2%; книг, брошур, листівок та подібної продукції, віддрукованої (крім у вигляді окремих аркушів) - на 71,3%.

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. спостерігалось скорочення виробництва засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби, для миття, розфасованих для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини) - на 14,9%; речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які містять або не містять мило, розфасованих для роздрібної торгівлі - на 8,2%; фарб та лаків, включаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених в летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину) - на 2,0%. Водночас зросло виробництво засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку) - на 9,0%; лосьйонів та засобів для догляду за волоссям інших, н.в.і.у. (крім шампунів, засобів для завивки чи випрямлення волосся, лаків для волосся) - на 21,4%; шампунів - на 14,0%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-травні 2019р. відносно січня-травня 2018р. спостерігалось збільшення випуску препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів діагностичних для введення хворим на 57,5%; препаратів лiкарських iнших, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрiбного продажу  на 1,2%. Також збільшився випуск препаратів лiкарськтх, що мiстять інсулін і не містять інших антибіотиків, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу; препаратів лiкарських, що містять алкалоїди або їх похiдні, розфасованих для роздрiбного продажу; сироваток імунних, продуктів імунологічних інших (які беруть участь у регуляції імунологічних процесів) та фракцiй кровi iнших. При цьому скоротилось виробництво препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу - на 14,2%; препаратів лікарських інших, що містять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрібного продажу - на 7,1%; препаратів лiкарських, що мiстять iншi антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу - на 2,7%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. збільшилось виробництво виробів інших з пластмас (крім виробів медичного та хірургічного призначення інших та пристроїв для стомічного використання) - на 181,1 т; блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва - на 2,3 тис.т.; бутлiв, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних; бобiн, котушок, шпуль та подібних виробів; корків, кришок, ковпачків та подібних засобів для закупорювання) - на 13,0 млн.шт.; виробів багатошарових ізолюючих зі скла - на 6,1 тис.м2. Водночас скоротилось виробництво плит, листів, плівки, фольги і стрічок, з полімерів етилену, неармованих або не з'єднаних з іншими матеріалами, завтовшки 0,125 мм і менше; вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас; елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. скоротився випуск: листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої на 28,1%; полотен для пилок стрічкових на 15,2%; виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, н.в.і.у. на 80,2%. При цьому у 2,5 рази зросло виробництво блоків дверних й віконних з алюмінію; на 41,8% - конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших; на 27,3% – водозливів, шлюзів, шлюзних воріт, дебаркадерів, доків стаціонарних, конструкцій для морських та водних споруд інших, з металів чорних; конструкцій інших та їх частин, з металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу).

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, у січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. зросло виробництво такої  продукції, як: прилади електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та апаратура подібна для використання в будівлях (у 2,5 раза); устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 35,2%); коробки передач зубчастих для стаціонарного обладнання, циліндричні та гвинтові (на 8,3%). При цьому скорочено виробництво машин бухгалтерських та подібних, з лічильними пристроями - на 50,1%, машин та механічних пристроїв інших, н.в.і.у. - на 37,2%, пристроїв для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та інформації іншої (уключаючи пристрої для комутації та маршрутизації) - на 40,8%.

Виробництво будівельної продукції

У січні-травні 2019р. підприємствами м.Києва вироблено будівельної продукції на суму 12205552 тис.грн. Індекс будівельної продукції в січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. становив 119,4%.

У січні-травні 2019р. порівняно із січнем-травнем 2018р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 99,9% (житлових - 83,9%, нежитлових - 134,4%), інженерних споруд - 196,1%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель - 8046073 тис.грн (65,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель - 4553665 тис.грн (37,3%), нежитлових - 3492408 тис.грн (28,6%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 4159479 тис.грн (34,1% від загального обсягу).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 88,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти - 6,6% та 5,0% відповідно. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 56111 тис.грн (0,5% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Найбільший обсяг будівельної продукції вироблено підприємствами та організаціями Печерського (2084073 тис.грн або 17,1% від загального обсягу), Голосіївського (1946562 тис.грн або 15,9%) та Шевченківського (1629873 тис.грн або 13,4%), а найменший - Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,0% та 4,0% від загального обсягу в цілому по місту.

Обсяги виробленої будівельної продукції за районами у січні-травні 2019 року

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

м.Київ

12205552

100,0

райони

 

 

Голосіївський

1946562

15,9

Дарницький

1287183

10,5

Деснянський

241732

2,0

Дніпровський

1077335

8,8

Оболонський

1259055

10,3

Печерський

2084073

17,1

Подільський

483191

4,0

Святошинський

1462182

12,0

Солом’янський

734366

6,0

Шевченківський

1629873

13,4

Житлове будівництво

У січні-березні 2019р. в м.Києві прийнято в експлуатацію 174,3 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), з яких 3,7 тис.м2 (або 2,1% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 №158.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні-березні 2019р. порівняно з січнем-березнем 2018р. зменшилась на третину (33,7%).

Прийняття в експлуатацію житла

 

Прийнято у січні-березні 2019р.

м2 загальної площі

у % до

Січня-березня 2018р.

загального обсягу

 

 

 

 

м.Київ

174279

66,3

100,0

райони

 

 

 

Голосіївський

814

1,4

0,5

Дарницький

12399

49,9

7,1

Деснянський

3642

2,1

Дніпровський

13070

7,5

Оболонський

805

0,4

Печерський

372

1,6

0,2

Подільський

107127

83,2

61,5

Святошинський

1354

503,3

0,8

Солом’янський

3367

18,2

1,9

Шевченківський

31329

280,4

18,0

Найбільше прийнято в експлуатацію житла у Подільському районі (107,1 тис.м2, або 61,5% від загального обсягу площі житла), а найменше - у Печерському (0,4 тис.м2, або 1,6%) районі.

У м.Києві будуються переважно багатоповерхові житлові будинки. Так, загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будинків, які мають 9 і більше поверхів, становить 160,8 тис.м2 (92,3% від загального обсягу площі житла), у т.ч. 16-поверхових і вище - 128,8 тис.м2 (73,9%).

У січні-березні 2019р. прийнято в експлуатацію 3058 квартир. Середній розмір квартири становить 57,0 м2 загальної площі. Переважно будуються однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири.

Розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир

 

Кількість квартир

Загальна площа квартир

Середній розмір квартири, м2 загальної площі

м2

% до загального обсягу

 

 

 

 

 

Усього

3058

174279

100,0

57,0

однокімнатних

1718

68331

39,2

39,8

двокімнатних

931

59830

34,3

64,3

трикімнатних

343

29626

17,0

86,4

чотирикімнатних

25

3087

1,8

123,5

п’ятикімнатних і більше

8

2431

1,4

303,9

кількість кімнат не вказано

33

10974

6,3

332,5

Робота транспорту

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-травні 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 14992,6 тис.т вантажів (254,0% від обсягу січня-травня 2018р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-травень 2019р. обсяг вантажних перевезень становив 13886,5 тис.т (292,9% від обсягу січня-травня 2018р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 2729,9 млн.ткм (156,5% від обсягу січня-травня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 2464,5 млн.ткм (189,6% від обсягу січня-травня 2018р.).

Вантажні перевезення автомобільним транспортом у січні-травні 2019 року1

 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

млн.ткм

у % до січня-травня2018р.

тис.т

у % досічня-травня2018р.

 

 

 

 

 

м.Київ

2729,9

156,52

14992,6

254,02

райони

 

 

 

 

Голосіївський

171,1

253,9

1560,6

331,6

Дарницький

241,1

255,1

836,9

176,8

Деснянський

32,4

327,4

234,6

801,6

Дніпровський

275,9

102,1

475,6

180,7

Оболонський

148,6

1228,3

2062,1

1842,6

Печерський

750,6

246,0

3925,0

310,1

Подільський

170,4

330,7

1454,9

482,5

Святошинський

272,9

119,2

1190,1

111,3

Солом’янський

96,8

167,8

327,6

189,9

Шевченківський

304,7

150,5

1819,1

311,9

____________

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Збільшення відбулося за рахунок підприємств, які зареєстровані у м.Києві та здійснюють діяльність в інших регіонах.

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-травні 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 91696,2 тис. пасажирів (79,4% від обсягу січня-травня 2018р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-травень 2019р. перевезено 86520,4 тис. пасажирів (79,7% від обсягу січня-травня 2018р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 1977,7 млн.пас.км (133,6% від обсягу січня-травня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 1930,6 млн.пас.км (135,9% від обсягу січня-травня 2018р.).

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом у січні-травні 2019 року1

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до

січня–травня 2018р.

тис.

у % до

січня–травня 2018р.

 

 

 

 

 

м.Київ

1977,7

133,6

91696,2

79,4

райони

 

 

 

 

Голосіївський

101,0

455,1

769,4

43,8

Дарницький

44,8

46,9

2411,0

33,8

Деснянський

61,6

144,1

6328,9

159,0

Дніпровський

2

2

2

2

Оболонський

182,5

98,5

13126,9

96,6

Печерський

2

2

2

2

Подільський

787,0

217,8

44342,0

72,5

Святошинський

301,1

92,6

17895,8

91,7

Солом’янський

89,2

106,8

1178,4

98,7

Шевченківський

352,8

117,3

284,5

121,7

____________

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Міським електричним транспортом у січні–травні 2019р. перевезено 288,6 млн. пасажирів (89,6% від обсягу січня-травня 2018р.).

Зовнішня торгівля товарами

У січні-квітні 2019р. експорт товарів становив 4035,4 млн.дол. США, імпорт - 7731,4 млн.дол. Порівняно з січнем-квітнем 2018р. експорт збільшився на 19,5% (на 658,4 млн.дол.), імпорт - на 11,4% (на 790,9 млн.дол.). Негативне сальдо становило 3696,0 млн.дол. (у січні-квітні 2018р. також негативне - 3563,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,52 (у січні-квітні 2018р. - 0,49).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 197 країн світу.

Основу товарної структури експорту у січні-квітні 2019р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти; недорогоцінні метали та вироби з них; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.- квітнем 2018р. збільшилась частка продуктів рослинного походження з 40,1% до 45,6%, готових харчових продуктів - з 8,9% до 9,2%, деревини і виробів з деревини - з 1,3% до 1,4%. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або росли - з 6,2% до 4,0%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання - з 4,1% до 3,5%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - з 4,1% до 3,4%, мінеральних продуктів - з 3,1% до 2,8%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1478,4 млн.дол., або 36,6% від загального обсягу експорту (у січні-квітні 2018р. - 1212,6 млн.дол., або 35,9%), та збільшився порівняно з січнем-квітнем 2018р. на 265,8 млн.дол., або на 21,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів - 7,0% від загального обсягу експорту, Іспанії - 4,9%, Італії та Польщі - по 3,8%, Німеччини - 3,2%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 10,5%, Індії - 8,9%, Єгипту - 7,5%, Туреччини -4,9% та Іраку - 2,9%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Німеччини та Саудівської Аравії у 3,0 раза, Ізраїлю - у 2,2 раза, Китаю - у 2,0 раза, Єгипту - у 1,8 раза, Польщі - у 1,5 раза, зменшився - до Франції, Італії, Марокко, Індії та Російської Федерації (на 0,5-18,4%).

Основу товарної структури імпорту у січні-квітні 2019р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; продукти рослинного походження; недорогоцінні метали та вироби з них; готові харчові продукти.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем-квітнем 2018р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 22,0% до 22,4%, мінеральних продуктів - з 14,6% до 15,7%, недорогоцінних металів та виробів з них - з 3,9% до 4,0%, текстильних матеріалів та текстильних виробів - з 2,6% до 3,0%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних - з 2,1% до 2,3%. Зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 23,3% до 22,3%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів - з 9,6% до 8,1%, продуктів рослинного походження - з 5,0% до 4,7%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 3112,4 млн.дол., або 40,3% від загального обсягу (у січні-квітні 2018р. - 2765,3 млн.дол., або 39,8%), та збільшився проти січня-квітня 2018р. на 347,1 млн.дол., або на 12,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини - 8,9%, Франції - 4,8%, Польщі - 4,7% та Італії - 3,4%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю - 16,6%, Російської Федерації - 11,4%, Білорусі - 8,7%, США - 4,2% та Туреччини - 3,8%.

Порівняно з січнем-квітнем 2018р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Саудівської Аравії та Литви у 1,6 раза, Туреччини - на 32,7%, Китаю - на 26,7%, Іспанії - на 20,8%, зменшився - з Російської Федерації, США, Марокко та Ізраїлю (на 3,5-11,9%).

_____________

Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у квітні 2019р. становив 101,1%.

У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 101,0%.

На споживчому ринку столиці у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали: овочі - на 12,8%, молоко - на 2,7%, м'ясо та м’ясопродукти - на - 0,8%, макаронні вироби - на 0,6%, сир і м’який сир (творог) - на 0,5%, масло - на 0,4%. Водночас подешевшали: яйця - на 9,5%, фрукти - на 1,1%, цукор - на 0,8%, хліб - на 0,1%, риба та продукти з риби - на 0,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4%, що пов'язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 1,5%, алкогольних напоїв - на 1,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися без змін.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 1,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% зумовлено збільшенням вартості амбулаторних послуг на 3,4%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання - на 1,1%.

Ціни на транспорт зросли на 1,9% за рахунок підвищення вартості палива та мастил на 4,0%, транспортних послуг - на 1,2%.

Відпочинок і культура подорожчали на 0,8%, що в основному пов’язано зі збільшенням вартості туристичних послуг на 1,7%.

Різні товари та послуги знизилися в ціні на 2,8% за рахунок зменшення вартості ритуальних послуг на 35,5%.

З М І С Т

Стор.

Демографічна ситуація ..................................................................................3

Про надання населенню субсидій ................................................................4

Середня заробітна плата…………………………………………......................5

Фінансові результати діяльності підприємств………………………...............7
Діяльність підприємств сфери послуг………………………............................7

Оборот роздрібної торгівлі .......................................................................... ..8

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі........................ .8

Роздрібний продаж споживчих товарів, вироблених на території України,

підприємствами через торгову мережу.........................................................10

Продаж і запаси товарів (продукції) на підприємствах
оптової торгівлі................................................................................................11

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС.........................................11

Промислове виробництво...............................................................................12

Виробництво будівельної продукції...............................................................15

Житлове будівництво......................................................................................16

Робота транспорту .........................................................................................17

Зовнішня торгівля товарами ..........................................................................19

Індекси споживчих цін..................................................................................... 21

від 26.06.2019

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Відповідальна за випуск Л.В. Буєва

скорочення

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

Умовні позначення

Тире (–)

крапки (...)

нуль (0; 0,0)

 

 

символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

 

Символ (к)

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми

 

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

© Головне управління статистики у м.Києві, 2019

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ