Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м.Києва у 2018 році

Поділіться цією сторінкою:

Повідомлення для ЗМІ

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Населення

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 2949558 осіб. Упродовж січня-листопада 2018р. чисельність населення збільшилася на 15036 осіб.

Порівняно із січнем-листопадом 2017р. обсяг природного приросту зменшився на 1505 осіб.

Природний рух населення у січні-листопаді 2018р. характеризувався перевищенням числа живонароджених над померлими: на 100 живо-народжених – 91 померлий.

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці.

(осіб)

 

Січень-листопад

2018р.

2017р.

 

 

 

Кількість живонароджених

32038

32459

Кількість померлих

29248

28164

у т.ч. дітей у віці до 1 року

167

192

Природний приріст, скорочення (–) населення

2790

4295

 

Серед причин смерті населення міста у січні-листопаді 2018р. перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення,     третє – хвороби органів травлення.

 

Осіб

У % до підсумку

Січень-листопад

2018р.

2017р.

2018р.

2017р.

 

 

 

 

 

Усього померлих

29248

28164

100,0

100,0

у т.ч. від

 

 

 

 

хвороб системи кровообігу

18455

17880

63,1

63,5

новоутворень

5063

4887

17,3

17,3

зовнішніх причин смерті

1369

1396

4,7

5,0

із них від

 

 

 

 

транспортних нещасних випадків

189

249

0,6

0,9

випадкових утоплень та занурень у воду

52

35

0,2

0,1

випадкових отруєнь та дії алкоголю

4

2

0,0

0,0

навмисних самоушкоджень

138

167

0,5

0,6

наслідків нападу з метою вбивства

чи нанесення ушкоджень

75

114

0,3

0,4

хвороб органів травлення

1448

1310

5,0

4,6

хвороб органів дихання

677

598

2,3

2,1

Зайнятість та безробіття

Упродовж 2018р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 28,3 тис. осіб, що на 2,7 тис., або на 8,6% менше, ніж у минулому році.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж грудня 2018р. на 0,4% і на кінець місяця становила 8631 особу. Допомогу по безробіттю отримували 86,7% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини від загальної кількості безробітних (59,9%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з листопадом 2018р. не змінився і на кінець грудня 2018р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у грудні 2018р., становила 6807 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 5601 грн., що у 1,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).

Доходи населення

У січні-грудні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 13542 грн. і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 21,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4-1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, будівництва, підприємствах із виробництва електричного устаткування, в установах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, а також на підприємствах із водопостачання, каналізації, поводження з відходами і не перевищував 64,3% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-грудні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 110,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня-грудня 2018р. збільшилась у 1,5 раза, або на 46986,4 тис.грн., і на 1 січня 2019р. становила 144996,8 тис.грн., що дорівнює 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась у 1,4 раза, або на 29919,4 тис.грн., і на 1 січня 2019р. становила 97585,2 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах промисловості (на 20836,7 тис.грн), наукових досліджень та розробок (на 7120,3 тис.грн). Разом з тим, у сфері інформації та телекомунікацій зафіксовано найвагоміше зменшення суми боргу на 1407,2 тис.грн., а у державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні вона повністю погашена.

У районному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у більшості районів міста, а найвагоміше – у Оболонському (на 13627,4 тис.грн.) районі. Винятком були Шевченківський та Святошинський райони, де зафіксовано зменшення суми заборгованості на 2556,8 тис.грн та 642,5 тис.грн відповідно.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 січня 2019р., становила 4,8 тис. осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 20129 грн, що в 1,2 раза більше середньої заробітної плати за грудень 2018р.

Соціальний захист

У січні-грудні 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 443,3 тис. домогосподарств, що на 12,1% більше, ніж у січні-грудні 2017р.

Призначено субсидії 336,2 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848). Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 55,9 тис., або на 14,3%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-грудні 2018р. становила 155758,3 тис.грн, у відповідному періоді 2017р. – 206651,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2018р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 15,9% і становив 764,2 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Дарницькому районі (1430,8 грн.).

У грудні 2018р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги 1412,5 млн.грн., що становило 68,8% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 309,7 млн.грн і 166,9% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець грудня 2018р. заборгованість населення за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 3607,9 млн.грн., за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 800,2 млн.грн., за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 671,5 млн.грн., за постачання природного газу – 338,7 млн.грн., за вивезення побутових відходів – 1,0 млн.грн., за постачання електричної енергії – 360,7 млн.грн.

Правопорушення

(за даними Прокуратури міста Києва)

За повідомленням прокуратури міста, протягом 2018р. обліковано 60,01 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 39,0% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 62,6% становили злочини проти власності, 7,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 5,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 5,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,0% – злочини проти правосуддя, 2,5% – злочини у сфері господарської діяльності, 2,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,5% – злочини проти громадської безпеки, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 103, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 179, згвалтувань і замахів на згвалтування – 12.

Кількість випадків крадіжок становила 26488, шахрайств – 5389, грабежів – 2616, розбоїв – 340, хабарництва – 454.

Правоохоронними органами у 2018р. виявлено 115 осіб, які скоїли злочини у складі 22 організованих груп і злочинних організацій. Закінчено 22 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у 2018р. становила 35,5 тис. осіб, із числа яких 11,6 тис. – жінки, 709 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 262 особи – неповнолітні та 114 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,9%) – від крадіжок та шахрайств (22,7 тис. осіб та 3,6 тис. осіб відповідно), серед яких 34,3% – жінки (9,0 тис. осіб).

_____________

1 Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань.

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території міста постраждало 606 осіб, з яких 102 особи (16,8%) – загинули.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 366 осіб, із числа яких 70 осіб (19,1%) було умисно вбито, 34 особи (9,3%) загинули у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 8204, з них жінки – 1405 осіб, неповнолітні – 273 особи. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них 1249 осіб (73,2%) мали незняту або непогашену судимість, 6,6% вчинили злочин у групі, 1,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 55,7%, безробітних – 26,2%.

Споживчі ціни

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-грудні 2018р. визначалася збільшенням цінових показників на 8,8% (грудень 2018р. до грудня 2017р.).

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої зареєстровано майже за всіма товарними групами. Найбільше подорожчали: овочі – на 26,5%, хліб – на 24,7%, макаронні вироби – на 16,9%, масло – на 13,7%, риба та продукти з риби – на 13,0%, молоко – на 11,6%, м'ясо та м'ясопродукти – на 11,1%, сир і м'який сир (творог) – на 10,8%, олія соняшникова – на 3,9%. Водночас подешевшали: фрукти – на 29,0%, цукор – на 8,9%, яйця – на 8,3%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 17,9%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 24,9% та алкогольних напоїв – на 9,2%.

Поряд з цим спостерігалося підвищення цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,5%, що відбулося за рахунок збільшення тарифів на каналізацію на 31,8% та природний газ – на 22,9%.

На 10,0% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

У сфері послуг з охорони здоров’я підвищення цін на 8,6% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 13,7%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 7,9%.

Ціни на транспорт зросли на 20,0%, що пов’язано зі зростанням вартості транспортних послуг на 56,2%, палива та мастил – на 8,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 12,8% за рахунок збільшення вартості поштових послуг на 75,0%, телефонних і телефаксових послуг – на 18,2%.

Спостереження за змінами цін (тарифів) на послуги відпочинку і культури в цілому показало їх зниження на 0,1% за рахунок зменшення вартості аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації на 16,6%.

Послуги освіти зросли на 12,7% за рахунок підвищення вартості середньої освіти на 29,0%, дошкільної та початкової освіти – на 21,0%, вищої освіти – на 9,0%.

Вартість послуг ресторанів та готелів зросла на 10,9% за рахунок збільшення вартості послуг готелів на 20,6%, харчування поза домом – на 11,7%.

Різні товари та послуги зросли на 9,0% за рахунок збільшення вартості послуг перукарень та закладів по особистому догляду на 19,5%, послуг нотаріусів – на 14,1%, послуг страхування – на 5,5%.

Промисловість

У 2018р. порівняно з 2017р. індекс промислової продукції становив 97,8%, у т.ч. у переробній промисловості – 96,8%; постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 103,6%.

На підприємствах переробної промисловості скоротився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 16,6%); текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 11,5%); виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 11,2%); виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 3,9%); виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,8%); машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 1,6%). Зростання обсягів продукції відбулосьна підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 7,2%) та з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 4,3%).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у 2018р. порівняно з 2017р. спостерігалось скорочення виробництва хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання на 15,2%, тістечок – на 12,5%, пирогів, пиріжків, пончиків – на 9,1%, пряників та виробів подібних – на 2,7%. Водночас відбулося зростання виробництва ковбас напівкопчених, тортів, цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у 2018р. відносно 2017р. скорочення виробництва продукції відбулось за рахунок зменшення випуску предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 14,4%); сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих (на 43,1%); блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих та дівчачих (на 24,4%). Поряд із цим спостерігалося збільшення випуску килимів та покриттів для підлоги текстильних інших, тафтингових; панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки); светрів та пуловерів тонких з м’яким чи високим коміром з бавовни.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у 2018р. порівняно з 2017р. скоротився випуск коробок та ящиків, складаних, з паперу або картону негофрованих на 51,2%; журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону – на 18,0%; етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих інших (крім самосклеювальних) – на 40,5%. Водночас збільшилось виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих; газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих; книг, брошур, листівок та подібної продукції, віддрукованої (крім у вигляді окремих аркушів).

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у 2018р. порівняно з 2017р. спостерігалось падіння обсягів випуску такої продукції, як засоби дезінфікуючі на основі четвертинних солей амонію, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів (крім пестицидів небезпечних); фарби та лаки на основі синтетичних полімерів, н.в.і.у.; засоби мийні та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасовані для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини); засоби проти накипу та сполуки подібні. Водночас спостерігався приріст продукції у виробництві інсектицидів; мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах, н.в.і.у. (крім для туалетних цілей); засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку).

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у 2018р. відносно 2017р. обсяг продукції зріс за рахунок збільшення випуску препаратів лікарських, що містять iншi антибіотики, розфасованих для роздрібного продажу (на 2,5%); препаратів лікарських, що містять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрібного продажу (на 10,2%); препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів діагностичних для введення хворим (на 33,3%). Поряд із цим спостерігалося скорочення виробництва препаратів лікарських інших, що містять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрібного продажу (на 11,7%); препаратів лікарських інших, що містять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрібного продажу (на 0,2%).

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2018р. відбулося скорочення обсягів виробництва посуду столового і кухонного, з пластмас на 211717 кг; елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 332,3 тис.т; розчинів бетонних, готових для використання – на 675,1 тис.т. Водночас зросло виробництво бутлів, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних для транспортування або пакування продукції (стакани для сметани, йогурту тощо) мiсткiстю 2 л і менше, з пластмас у 4,5 раза; вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас – на 52,0%; сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) – на 10,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у 2018р. порівняно з 2017р. зросло виробництво конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 29,0%); блоків дверних й віконних з алюмінію (у 3,7 раза); виробів з металів чорних, н.в.і.у. (у 5,7 раза). Зменшилось виробництво листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої; прутків, стержнів та профілів (уключаючи порожнисті), зі сплавів алюмінієвих (крім готових для використання в конструкціях); вікон і коробок віконних засклених, з металів чорних.

У 2018р. відносно 2017р. на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, зменшився випуск таких видів продукції: інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у. (на 20,7%); основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ (на 15,7%); електроустатковання звукового або візуально-сигналізаційного, н.в.і.у. (на 30,5%); устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 14,0%). При цьому збільшено виробництво машин для автоматизованого оброблення даних цифрових у вигляді систем; апаратури високовольтної та приладів комутаційних інших для кіл електричних на напругу більше 1 кВ; ліфтів та підйомників скіпових з електроприводом та іншої продукції.

Будівництво

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами м.Києва у 2018р. становив 30105,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017р. склав 96,5%.

Індекс будівельної продукції у 2018р. проти 2017р. з будівництва будівель становив 101,8%, у тому числі житлових – 104,1%, нежитлових – 98,3%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд склав 86,2%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 20550,1 млн.грн. або 68,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, у тому числі з будівництва житлових будівель – 12379,6 млн.грн. або 41,1%, нежитлових – 8170,5 млн.грн. або 27,2%. З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 9554,9 млн.грн. або 31,7% від загального обсягу.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 83,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 9,9% та 6,5% відповідно.

Найбільший обсяг будівельної продукції вироблено підприємствами та організаціями Голосіївського (6197,3 млн.грн або 20,6% від загального обсягу) та Печерського (5200,2 млн.грн або 17,3%) районів, а найменший – Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,4% та 2,7% від загального обсягу в цілому по місту.

Зовнішня торгівля

У січні-листопаді 2018р. оборот зовнішньої торгівлі товарами становив 30512,5 млн.дол. США і збільшився проти січня-листопада 2017р. на 14,5% (на 3863,3 млн.дол.). Порівняно з січнем-листопадом 2017р. експорт збільшився на 3,4% (на 299,3 млн.дол.), імпорт – на 20,1% (на 3564,0 млн.дол.). Негативне сальдо становило 12041,9 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. також негативне – 8777,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 208 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 36,4% від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 63,6% (у січні-листопаді 2017р. – відповідно 35,6% та 64,4%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 9,8%, Китаю, Нідерландів, Іспанії, Італії, Єгипту, Німеччини, Туреччини, Іраку, Польщі, Ірану, Ісламської Республіки, Саудівської Аравії, Бельгії, Російської Федерації, Білорусі, Болгарії, Франції – 54,2% експортних поставок міста.

Порівняно з січнем-листопадом 2017р. експорт товарів збільшився серед країн ЄС: до Болгарії – в 3,7 раза, Німеччини – в 1,6 раза, Бельгії – на 45,0%, Польщі – на 21,9%; серед інших країн світу: до Іраку – в 3,2 раза, Саудівської Аравії – в 1,7 раза, Білорусі – на 44,7%, Китаю – на 0,5%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок серед країн ЄС: до Нідерландів – на 27,3%, Іспанії – на 14,2%, Італії – на 12,7%, Франції – на 5,1%; серед інших країн світу: до Єгипту – на 30,7%, Туреччини – на 18,2%, Російської Федерації – на 15,9%, Індії – на 13,1%, Ірану, Ісламської Республіки – на 0,9%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 37,7% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 62,3% (у січні-листопаді 2017р. – відповідно 38,4% та 61,6%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 16,4% та Російської Федерації – 13,3%, Білорусі, Німеччини, Польщі, США, Франції, Італії, Туреччини, Японії разом становили 40,0% від загального обсягу імпорту.

Збільшились проти січня-листопада 2017р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Італії – на 25,6%, Польщі – на 23,2%, Німеччини – на 20,2%, Франції – на 10,1%; серед інших країн світу: із Туреччини – в 1,5 раза, Китаю – на 30,6%, Білорусі – на 25,1%, США – на 17,6%, Російської Федерації – на 11,5%.

Утім, зменшення імпортних поставок спостерігалось лише з Японії – на 5,6%.

Основними статтями експорту товарів у січні-листопаді 2018р. були: продукти рослинного походження – 40,7% від загального обсягу експорту (у січні-листопаді 2017р. – 41,0%), жири та олії тваринного або рослинного походження – 22,4% (25,7%), готові харчові продукти – 8,9% (8,9%), недорогоцінні метали та вироби з них – 5,4% (3,2%).

Основу товарної структури імпорту у січні-листопаді 2018р. складали: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – 25,0% від загального обсягу імпорту (у січні-листопаді 2017р. – 23,6%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 17,9% (21,2%), мінеральні продукти – 17,5% (15,2%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,0% (10,3%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 5,5% (5,9%), текстильні матеріали та текстильні вироби – 3,1% (2,9%).

_________________

Примітка. У розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-грудень 2018р. становив 176964,7 млн.грн., що на 3,4%1 більше обсягів січня-грудня 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-грудень 2018р. становив 152755,6 млн.грн, що на 2,7%1 більше, ніж за відповідний період попереднього року.

_____________

1 У порівнянних цінах.

Транспорт

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 15272,8 тис.т вантажів (91,5% від обсягу 2017р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за 2018р. обсяг вантажних перевезень становив 12775,5 тис.т (97,8% від обсягу 2017р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 4286,6 млн.ткм (94,7% від обсягу 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 3289,6 млн.ткм (93,8% від обсягу 2017р.).

Автобусами за всіма видами сполучень у 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 262110,3 тис. пасажирів (84,6% від обсягу 2017р.). За звітними даними, автобусами підприємств за 2018р. перевезено 248068,1 тис. пасажирів (88,9% від обсягу 2017р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 3593,8 млн.пас.км (98,7% від обсягу 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 3470,6 млн.пас.км (102,8% до обсягу 2017р.).

Міським електричним транспортом у 2018р. перевезено 743,9 млн. пасажирів (94,8% від обсягу 2017р.).

Головне управління статистики у м.Києві

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ