Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Соціально-економічне становище м. Києва за січень-липень 2021 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 1 липня 2021р. становила 2954275 осіб. Упродовж січня-червня 2021р. чисельність населення зменшилась на 7905 осіб.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного скорочення – 8397 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 492 особи.

Чисельність наявного населення1

(осіб)

 

На 1 січня 2021р.

На 1 липня 2021р.

м. Київ

2962180

2954275

райони

  

Голосіївський

254014

252774

Дарницький

348401

348189

Деснянський

368461

366506

Дніпровський

357936

356880

Оболонський

318137

317065

Печерський

163672

164141

Подільський

209133

209679

Святошинський

341886

340898

Солом’янський

384616

384796

Шевченківський

215924

213347

У січні-червні 2021р. кількість живонароджених збільшилась на 138 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 14420 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 2152 особи, найменше у Голосіївському – 960 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 16295 осіб у січні-червні 2020р. до 22817 осіб у січні-червні 2021р. У районному розрізі майже в усіх районах міста спостерігалося природне скорочення населення у січні-червні 2021р. – від 37 осіб у Солом’янському районі до 3126 осіб у Шевченківському районі. Серед причин смерті населення у січні-червні 2021р. хвороби системи кровообігу складали 54,6% від загальної кількості померлих, 17,7% – коронавірусна інфекція COVID-19, 11,7% – новоутворення, 3,5% – хвороби органів травлення, 3,2% – хвороби органів дихання, 2,9% –  зовнішні причини смерті.

Шлюбів у січні-червні 2021р. по м. Києву укладено 9757, що складає 6,7 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (13,3 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (4,9 на 1000 осіб) – у Деснянському районі.

_____________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Частота реєстрацій розірвань шлюбів по місту становить 1,0 на 1000 осіб. Найвищий рівень розірвань шлюбів спостерігався у Шевченківському районі (1,2 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Подільському районі (0,8 на 1000 осіб)1.

Середня заробітна плата

У червні 2021р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 20455 грн, що у 3,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину в червні становили 149,55 грн, що на 0,9% менше, ніж у травні 2021р.

У червні п.р. заробітна плата по відношенню до травня збільшилася на 6,1%, а проти червня 2020р. – на 24,8%.

Традиційною для економіки є галузева диференціація зарплат. Найбільшою була заробітна плата працівників підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування; сфери інформації та телекомунікацій. Перевищення заробітної плати відносно середнього рівня по економіці в зазначених видах діяльності становило 1,6-1,7 раза.

Водночас заробітна плата працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устатковання; виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання, а також металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання не перевищувала 61,7% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у червні п.р. порівняно із травнем 2021р. становив 105,8%, відносно червня 2020р. – 114,1%, а у січні-червні 2021р. відносно відповідного періоду попереднього року – 110,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати в червні 2021р. збільшилась на 4,2%, або на 19332,9 тис.грн, і на 1 липня 2021р. становила 482344,1 тис.грн, що дорівнює 1,9% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2021р.

На 1 липня 2021р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (40,4%) і професійну, наукову та технічну діяльність (37,5%).

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Збільшення боргу в червні п.р. спостерігалось у більшості районів міста, а найсуттєвіше – у Солом’янському (на 12160,4 тис.грн) та Шевченківському (на 10496,9 тис.грн) районах.

Упродовж червня 2021р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 10,8% і на 1 липня 2021р. становила 16,3 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 29639 грн, що на 44,9% перевищує середню заробітну плату за червень 2021р.

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворена за рахунок бюджетних коштів, на 1 липня 2021р. становила 19532,2 тис.грн, або 4,0% від обсягу заборгованості в цілому.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-липні 2021р. становив 150931,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,1% більше від обсягу січня-липня 2020р.

У липні 2021р. порівняно з липнем 2020р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 4,8%, порівняно з червнем 2021р. – на 3,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні-липні 2021р. становив 129885,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,4% більше, від обсягу січня-липня 2020р. У липні 2021р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти липня 2020р. зріс на 6,0%, порівняно з червнем 2021р. − на 3,5%.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

У липні 2021р. через мережу АЗС по м. Києву роздрібний продаж (відпуск) населенню бензину моторного становив 18,2 тис.т, та збільшився порівняно з червнем 2021р. на 0,7%, роздрібний продаж газойлів (палива дизельного) становив 10,1 тис.т, що відповідно на 0,4% менше. Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 10,3 тис.т, (на 3,1% менше, ніж у червні 2021р.)

На кінець липня 2021р. на автозаправних станціях м. Києва нараховувалось бензину моторного 4,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т.

Загалом у липні 2021р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 1421,4 млн.грн, у тому числі бензину моторного – на 768,1 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – на 351,8 млн.грн.

Промислове виробництво

Індекс промислової продукції в липні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2020р. становив відповідно 97,4% та 99,1%, за підсумками січня-липня 2021р. – 104,7%.

У переробній промисловості порівняно із січнем-липнем 2020р. індекс промислової продукції становив 106,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 101,4%.

Серед підприємств переробної промисловості найвагоміше збільшення виробництва промислової продукції спостерігалось на підприємствах машинобудування – на 25,0%; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 20,7%; з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 16,8%. Збільшили обсяги підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 5,6%); виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 1,4%).

Зменшення обсягів промислового виробництва відбулось на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 13,7%; з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 11,3%; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 10,2%.

Виробництво будівельної продукції

У січні-червні 2021р. підприємствами м. Києва вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 18158801 тис.грн. Індекс будівельної продукції в січні-червні 2021р. порівняно із січнем-червнем 2020р. становив 101,7%.

У січні-червні 2021р. порівняно із січнем-червнем 2020р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 101,8% (житлових – 118,3%, нежитлових – 87,5%), інженерних споруд – 101,4%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено з будівництва будівель – 11632272 тис.грн (64,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 6352933 тис.грн (35,0%), нежитлових – 5279339 тис.грн (29,1%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 6526529 тис.грн (35,9% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 40,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 32,5%, реконструкція та технічне переоснащення – 27,5%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 134743 тис.грн (0,7% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Робота транспорту

У січні-червні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 3466,1 млн.ткм, або 101,8% від обсягу січня-червня 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 12913,4 тис.т вантажів, що становить 88,5% від обсягів січня-червня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні-червні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 2805,4 млн.ткм (100,4% від обсягу січня-червня 2020р.) та перевезено 12178,9 тис.т вантажів (88,1% від обсягів січня-червня 2020р.).

У січні-червні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 7294,6 млн.пас.км, або 117,8% від обсягу січня-червня 2020р. Послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою) у січні-червні 2021р. скористалося 274902,0 тис. пасажирів, або 111,0% від обсягу січня-червня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 61700,5 тис. пасажирів (110,4% від обсягу січня-червня 2020р.), авіаційним транспортом перевезено 2569,9 тис. пасажирів (149,3% від обсягу  січня-червня 2020р.), міським електричним транспортом – 209408,8 тис. пасажирів (110,8% від обсягу січня-червня 2020р.).

Зовнішня торгівля товарами

У І півріччі 2021р. експорт товарів становив 6477,2 млн.дол. США, імпорт – 13576,2 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2020р. експорт збільшився на 12,2% (на 701,8 млн.дол.), імпорт – на 28,9% (на 3040,8 млн.дол.). Негативне сальдо становило 7099,0 млн.дол. (у І півріччі 2020р. також негативне – 4760,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,48 (у І півріччі 2020р. – 0,55).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із  217 країн світу.

Основу товарної структури експорту у І півріччі 2021р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з І півріччям 2020р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 26,4% до 29,1%, готових харчових продуктів – з 11,0% до 12,0%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 5,5% до 6,8%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 4,0% до 4,6%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 41,1% до 33,1%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,0% до 2,5%. Не змінилась частка мінеральних продуктів – 2,7%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1822,4 млн.дол., або 28,1% від загального обсягу експорту (у І півріччі 2020р. – 1671,4 млн.дол., або 28,9%), та збільшився порівняно з І півріччям 2020р. на 151,0 млн.дол., або на 9,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 6,6% від загального обсягу експорту, Польщі – 4,2%, Іспанії – 3,7% та Італії – 3,4%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 19,3%, Індії – 10,0%, Єгипту – 4,2%, Іраку – 3,9%, Ірану (Ісламської Республіки) – 3,8%, Туреччини – 3,1%, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії – 2,2% та Білорусі – 2,0%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 1,7 раза, Індії – у 1,6 раза, Ірану (Ісламської Республіки) – у 1,5 раза, Італії – на 35,1%, Польщі – на 34,8%, Китаю – на 29,1%, Іраку – на 27,5%, Білорусі – на 6,5% та Нідерландів – на 4,9%, зменшився – до Іспанії на 24,0%, Єгипту – на 23,7% та Туреччини – на 9,2%.

Основу товарної структури імпорту у І півріччі 2021р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з І півріччям 2020р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 21,3% до 22,2%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 8,5% до 10,8%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,3% до 6,0%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 3,2% до 3,4%. Зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 20,8% до 19,0%, мінеральних продуктів з 15,5% до 14,8%, готових харчових продуктів – з 5,3% до 5,2%, продуктів рослинного походження – з 4,3% до 4,2%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,8% до 3,7%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 3,2% до 2,5%, різних промислових товарів – з 2,4% до 2,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 5754,9 млн.дол., або 42,4% від загального обсягу (у І півріччі 2020р. – 4633,7 млн.дол., або 44,0%), та збільшився проти І півріччя 2020р. на 1121,2 млн.дол., або на 24,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 8,5%, Польщі – 5,4%, Італії – 4,1%, Франції – 4,0% та Угорщини – 3,3%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 16,6%, Білорусі – 6,5%, Російської Федерації – 5,4%, США – 4,1%, Туреччини – 3,8%, Швейцарії – 3,3% та Японії – 2,9%.

Порівняно з І півріччям 2020р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Швейцарії у 2,1 раза, Угорщини та Білорусі – у 1,6 раза, по кожній країні, Туреччини – на 42,7%, Японії – на 29,0%, Італії – на 26,9%, США – на 26,7%, Німеччини – на 25,8%, Китаю – на 25,4%, Франції – на 18,5%, Польщі – на 11,4% та Російської Федерації – на 8,3%.

Зовнішня торгівля послугами

У І півріччі 2021р. експорт послуг становив 2224,2 млн.дол. США, імпорт – 1610,8 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2020р. експорт збільшився на 8,1% (на 167,0 млн.дол.), імпорт – на 45,6% (на 504,6 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 613,4 млн.дол. (у І півріччі 2020р. також позитивне – 951,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,38 (у І півріччі 2020р. – 1,86).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 188 країн світу.

У І півріччі 2021р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, які займали 49,9% від загального обсягу експорту, ділові послуги – 20,6%, транспортні послуги – 17,1%.

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з І півріччям 2020р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг з 47,8% до 49,9%, послуг зі страхування – з 1,0% до 2,3%. Натомість зменшилась частка ділових послуг з 20,8% до 20,6%, транспортних послуг – з 18,9% до 17,1%, послуг, пов’язаних з подорожами – з 2,5% до 2,3%, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 2,2% до 1,8%. Частка послуг з переробки матеріальних ресурсів не змінилась – 3,1%.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 794,5 млн.дол., або 35,7% від загального обсягу експорту (у І півріччі 2020р. – 801,7 млн.дол., або 39,0%), та зменшився порівняно з І півріччям 2020р. на 7,2 млн.дол., або на 0,9%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Німеччиною, Кіпром, Нідерландами, Францією та Австрією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги США, Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарії,  Російській Федерації та Об’єднаним Арабським Еміратам.

Серед найбільших країн-партнерів експорт послуг зріс Австрії у 3,5 раза, Швейцарії – на 41,4%, США – на 31,1%, Нідерландам – на 21,3%, Російській Федерації – на 11,9%, Німеччині – на 5,3% та Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії – на 4,4%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Кіпру на 33,0%, Об’єднаним Арабським Еміратам – на 27,5% та Франції – на 11,1%.

Основу структури імпорту послуг у І півріччі 2021р. складали послуги, пов’язані з подорожами; ділові послуги; транспортні послуги; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні; роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності; послуги пов’язані з фінансовою діяльністю.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами з 15,2% до 35,0%, транспортних послуг – з 14,4% до 14,8%. Зменшилась частка ділових послуг з 22,1% до 16,2%, послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних – з 15,4% до 12,0%, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності – з 13,8% до 9,2%, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 12,0% до 8,3%, послуг зі страхування – з 5,8% до 3,7%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу у І півріччі 2021р. становив 770,1 млн.дол., або 47,8% від загального обсягу (у І півріччі 2020р. - відповідно 545,5 млн.дол. та 49,3%), та збільшився проти
І півріччя 2020р. на 224,6 млн.дол., або на 41,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Ірландії, Німеччини, Мальти, Кіпру, Бельгії, Австрії, Франції та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччиною, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, США, Єгиптом, Китаєм, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Швейцарією.

Порівняно з І півріччям 2020р. серед найбільших країн-партнерів імпорт послуг збільшився з Мальти у 8,3 раза, Туреччини – у 4,2 раза, Об’єднаних Арабських Еміратів – у 1,9 раза, Кіпру та Єгипту – у 1,9 раза, по кожній країні, Франції – на 41,6%, Ірландії – на 39,0%, Швейцарії – на 36,9%, Німеччини – на 29,0%, Австрії – на 27,8%, США – на 25,0%, Бельгії – на 23,0% та  Польщі – на 1,6%, зменшився від Китаю на 18,9% та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 14,9%.

_____________

Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м. Києва в липні 2021р. порівняно із червнем 2021р. становив 99,6% (у цілому по Україні – 100,1%).

ІСЦ у 2020–2021 роках

(у % до попереднього місяця)

На споживчому ринку столиці в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше (на 6,7-2,2%) подешевшали яйця, овочі, фрукти, безалкогольні напої. На 1,4-0,1% знизилися ціни на соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, масло. Водночас на 3,6% подорожчав цукор, на 1,6-0,3% зросли ціни на сир і м’який сир (творог), молоко, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у т.ч. на алкогольні напої – на 1,1%, тютюнові вироби – на 1,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 10,9%, зокрема, одяг – на 12,6%, взуття – на 9,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,8% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 22,0%, утримання та ремонт житла – на 1,3%.

Ціни на транспорт зросли на 1,4% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 2,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,0%.

З М І С Т

Стор.

Демографічна ситуація ..........................................................................3

Середня заробітна плата………………………………….........................4

Оборот роздрібної торгівлі ....................................................................5

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС................................5

Промислове виробництво.......................................................................6

Виробництво будівельної продукції.......................................................6

Робота транспорту .................................................................................7

Зовнішня торгівля товарами ..................................................................7

Зовнішня торгівля послугами ................................................................9

Індекси споживчих цін...........................................................................11

вул. Тургенєвська,71

тел. (044)486-98-83

електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Примітка. Бюлетень містить статистичну інформацію у районному розрізі. Інформація за звітні періоди 2021 року сформована у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). Інформація за звітні періоди 2020 року сформована по районах відповідно до КОАТУУ.

скорочення

% – відсоток

‰ – промілле

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год – людино-година

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс – місяць

млн – мільйон

млрд – мільярд

мм – міліметр

од – одиниць

пас.км – пасажиро-кілометр

р. – рік

рр. – роки

стор. – сторінка

т – тонна

тис – тисяча

ткм – тонно-кілометр

шт – штука

ц – центнер

Умовні позначення

Тире (–)

Крапки (...)

Нуль (0; 0,0)

 

 

Символ (к)

 

 

Символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

 

 

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку

© Головне управління статистики у м. Києві, 2021

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ