Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Прес – бюлетень за січень-жовтень 2018 року

Поділіться цією сторінкою:

Інформація надана Головним управлінням статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 жовтня 2018р. становила 2944408 осіб. Упродовж січня-вересня 2018р. чисельність населення збільшилась на 9886 осіб.

Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного приросту – 2595 осіб, міграційного приросту – 7291 особу1.

Чисельність наявного населення2

(осіб)

 

На 1 січня 2018р.

На 1 жовтня 2018р.

   

м.Київ

2934522

2944408

райони

 

 

Голосіївський

251895

252524

Дарницький

339894

342223

Деснянський

369288

369399

Дніпровський

356131

356879

Оболонський

320701

320196

Печерський

158327

160526

Подільський

201511

204356

Святошинський

341638

342228

Солом’янський

370838

373641

Шевченківський

224299

222436

У січні-вересні 2018р. кількість живонароджених зменшилась
на 261 особу порівняно з відповідним періодом минулого року і становила 26141 особу. Найбільше народилося немовлят у Дарницькому районі – 3372 особи, найменше у Голосіївському – 1838 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 22887 осіб у січні-вересні 2017р. до 23546 осіб у січні-вересні 2018р. У районному розрізі у Шевченківському та Дніпровському районах зафіксовано природне скорочення населення у січні-вересні 2018р. на 2460 осіб та на 475 осіб відповідно. Структура причин смерті населення у січні-вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 62,7% від загальної кількості померлих, 17,5% припадали на новоутворення, 5,0% – на хвороби органів травлення, 4,7% – на зовнішні причини смерті.

_____________

1 Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи міської ради). Дані можуть бути уточнені.

2 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Шлюбів у січні-вересні 2018р. по м.Києву укладено 20884, що складає 9,5 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (16,8 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий (7,2 на 1000 осіб) – в Оболонському районі.

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,4 на 1000 осіб.

У більшості районів міста значення паказника коливається у межах 1,3-1,4 реєстрацій на 1000 осіб. Разом з тим у Дарницькому районі  спостерігався найвищий рівень розлучуваності – 1,8 реєстрацій на 1000 осіб.1

                                                                                    Про надання населенню субсидій
У січні-жовтні 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 411,2 тис. домогосподарств, що на 8,9% більше, ніж у січні-жовтні 2017р.

Призначено субсидії 300,7 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848). Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 67,5 тис., або на 18,3%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-жовтні 2018р. становила 132834,0 тис.грн., у відповідному періоді 2017р. – 192070,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2018р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2017р. у 1,5 раза  і становив 614,3 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Святошинському районі (724,1 грн.).

_____________

1 Без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI.

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2018 року

 

Кількість домогосподарств, од

Середній розмір призначеної субсидії, грн

які звернулися за субсидіями

яким призначено субсидії1

    

м.Київ

142235

129223

614,3

райони

 

 

 

Голосіївський

10598

9637

541,6

Дарницький

11025

7717

450,4

Деснянський

21078

21244

708,3

Дніпровський

19480

17270

670,7

Оболонський

15724

13293

588,8

Печерський

5335

5120

569,7

Подільський

9151

8385

576,8

Святошинський

19946

18621

724,1

Солом’янський

19830

18306

499,6

Шевченківський

10068

9630

607,9

_____________

1 Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у жовтні 2018р., та ті, яким продовжено надання субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями).

У жовтні 2018р. у столиці 117,3 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що вдвічі менше, ніж у жовтні 2017р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі (16,4% ), а найменше – у Печерському та Дарницькому районах  (4,3% та 4,5% відповідно).

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, у січні-жовтні 2018р. становила 2469,3 млн.грн., що на 11,9% більше, ніж у січні-жовтні 2017р. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають послуги, на кінець жовтня 2018р. становила 12216,8 тис.грн.

Зайнятість та безробіття

Упродовж січня-жовтня 2018р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 25,1 тис. осіб, що на 2,8 тис., або на 10,2% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилась упродовж жовтня п.р. на 1,7% і на кінець місяця становила 8544 особи, із них допомогу по безробіттю отримували 86,8%.

Більше половини від загальної кількості безробітних (59,5%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з вереснем 2018р. не змінився і на кінець жовтня 2018р. становив 0,5% населення працездатного віку.

На кінець вересня 2018р. серед зареєстрованих безробітних, які не працювали менше року, дві третини (67,1%) були звільнені з попереднього місця роботи за угодою сторін; 11,4% – вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності або штату без права на пенсію; 9,1% – звільнені за власним бажанням.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття на кінець вересня 2018р. становила 4,5 місяця. Більшість безробітних (41,1%) шукали роботу за допомогою державної служби зайнятості до 3 місяців, кожен третій – від 3 до 6 місяців, майже кожен четвертий – від 6 до 12 місяців, решта (1,7%) – понад один рік.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у жовтні 2018р., становила 7612 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 5437 грн., що на 46,0% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2018р. порівняно з вереснем зменшилась на 0,2 тис., або на 1,8%, і на кінець місяця становила 12,3 тис. одиниць.

За останніми даними, у загальній кількості вакансій кожна шоста була у промисловості; майже кожна сьома – у оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів; кожна дев’ята – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності; діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець жовтня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з  інструментом (20,6% від загальної кількості заявлених вакансій) та найпростіших професій (19,6%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,7%) і законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) (4,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вакансій у цілому по м.Києву порівняно з вереснем п.р. не змінилося і на кінець жовтня п.р. становило 7 осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року у більшості професійних груп зазначений показник суттєво не змінився. Водночас серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) значення показника збільшилося на 25 осіб.

За районами міста цей показник коливався від 3 осіб у Печерському районі до 15 осіб у Солом’янському районі.

Заробітна плата

У вересні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 13614 грн. Порівняно з серпнем 2018р. розмір заробітної плати зменшився на 0,3%, а порівняно з вереснем 2017р. – зріс на 19,2%. Нарахування за одну відпрацьовану годину у вересні п.р. становили 96,99 грн, що на 1,0% менше, ніж у серпні 2018р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4-1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; операцій з нерухомим майном, а також водопостачання, каналізації, поводження з відходами і не перевищував 66% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. становив 97,5%, відносно вересня 2017р. – 110,0%, а у січні–вересні 2018р. відносно відповідного періоду попереднього року – 110,4%.

Упродовж вересня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 16,3%, або на 25031,0 тис.грн, і на 1 жовтня п.р. становила 178234,7 тис.грн., що дорівнює 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2018р.

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (45,6%), промисловість (22,8%), а також фінансову та страхову діяльність (9,8%). При цьому майже дві третини суми боргу утворено у Печерському (34,2%), Шевченківському (20,2%) та Солом’янському (10,5%) районах.

У структурі боргу 74,9% припадає на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилась на 21,8%, або на 23886,6 тис.грн., і на 1 жовтня 2018р. становила 133566,8 тис.грн.

У районному розрізі сума заборгованості економічно активних підприємств збільшилася у більшості районів міста, а найвагоміше –у Печерському (на 11447,7 тис.грн) та Дарницькому (на 7178,4 тис.грн.) районах. Водночас у Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано зменшення суми заборгованості (на 29,3 тис.грн та 1034,9 тис.грн. відповідно).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась на 25,9% і на 1 жовтня 2018р. становила 6,2 тис. осіб, або 0,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 21578 грн., що в 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за вересень 2018р.

Діяльність підприємств сфери послуг1 у ІІІ кварталі 2018 року

 

Обсяг реалізованих послуг

(у ринкових цінах2), тис.грн

Частка послуг, реалізованих населенню

у загальному

обсязі, %

усього

у т.ч.

населенню

    

м.Київ

75134197,2

20953556,0

27,9

райони

 

 

 

Голосіївський

9451594,5

1508194,8

16,0

Дарницький

2657058,6

1355428,1

51,0

Деснянський

1514089,3

656980,9

43,4

Дніпровський

2224661,6

307509,2

13,8

Оболонський

3628213,6

600036,1

16,5

Печерський

11969052,8

2564849,5

21,4

Подільський

8654507,6

712321,8

8,2

Святошинський

3957371,7

307133,2

7,8

Солом’янський

7662210,3

1677894,2

21,9

Шевченківський

23415437,2

11263208,2

48,1

__________

1 Інформація наведена по підприємствах (юридичних особах) та їхніх відокремлених підрозділах, основним видом діяльності яких є надання нефінансових послуг, без урахування обсягів послуг, наданих фізичними особами-підприємцями.

2 Включаючи ПДВ.

Оборот роздрібної торгівлі

За січень-жовтень 2018р. оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по відношенню до січня-жовтня 2017р. збільшився на 3,2%1 – до 140971,2 млн.грн.

За січень-жовтень 2018р. роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, порівняно з січнем-жовтнем 2017р. збільшився на 2,4%1 – до 121686,0 млн.грн.

_____________

1 У порівнянних цінах.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

Через мережу АЗС по м.Києву продаж (відпуск) населенню бензину моторного у жовтні 2018р. по відношенню до попереднього місяця збільшився на 24,4% і становив 12,4 тис.т, дизельного пального (газойлю) − на 21,3% (7,4 тис.т).

Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 6,8 тис.т, що на 35,3% більше, ніж за вересень 2018р.

На автозаправних станціях м.Києва станом на 01.11.2018р. бензину моторного нараховувалось 3,9 тис.т, дизельного пального – 1,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т.

Загалом за жовтень 2018р. світлих нафтопродуктів та газу для автомобілів було продано (відпущено) населенню на 1037,0 млн.грн, у т.ч. бензину моторного – на 557,3 млн.грн., дизельного пального – на 282,2 млн.грн.

Промисловість

У січні-жовтні 2018р. відносно січня-жовтня 2017р. індекс промислової продукції становив 97,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції дорівнював 97,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 95,7%. Так, скоротився обсяг виробництва тістечок – на 11,8%, хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання – на 14,9%, пирогів, пиріжків, пончиків – на 8,1%, пряників та виробів подібних – на 7,9%. Водночас спостерігалося зростання обсягів випуску продукції у виробництві ковбас напівкопчених, тортів, цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні-жовтні 2018р. відносно січня-жовтня 2017р. індекс промислової продукції склав 87,5%. Зокрема, скоротилось виробництво предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 3,4%); сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих (на 36,5%); блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих та дівчачих (на 13,7%). Поряд із цим спостерігалося збільшення випуску килимів та покриттів для підлоги текстильних інших, тафтингових; панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки); светрів та пуловерів тонких з м’яким чи високим коміром з бавовни.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності у січні-жовтні 2018р. порівняно з січнем-жовтнем 2017р індекс промислової продукції склав 84,2%. Так, скоротився випуск: етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих інших (крім самосклеювальних) (на 38,9%); журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону (на 20,2%); коробок та ящиків, складаних, з паперу або картону негофрованих (на 53,2%). Водночас збільшилось виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих; проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції, віддрукованої (крім каталогів рекламних); газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за січень-жовтень 2018р. відносно січня-жовтня 2017р. індекс промислової продукції склав 89,1%. Так, спостерігалось скорочення виробництва: засобів проти накипу та сполук подібних; фарб та лаків на основі синтетичних полімерів, н.в.і.у.; засобів дезінфікуючих на основi четвертинних солей амонію, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів (крім пестицидів небезпечних); засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасованих для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини). Водночас зросло виробництво інсектицидів; мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах, н.в.і.у. (крім для туалетних цілей); засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку).

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-жовтні 2018р. відносно січня-жовтня 2017р. обсяг продукції зріс на 3,6% за рахунок збільшення випуску препаратів лiкарських, що мiстять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу – на 10,0%; препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів дiагностичних для введення хворим – на 43,7%; препаратів лiкарських, що мiстять iншi антибіотики, розфасованих для роздрiбного продажу – на 11,7%. Поряд із цим спостерігалося скорочення виробництва препаратів лiкарських iнших, що мiстять вiтамiни чи провiтамiни,  їх похiднi та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрiбного продажу (на 14,0%); препаратів лiкарських iнших, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрiбного продажу (на 0,8%).

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–жовтні 2018р. відносно відповідного періоду минулого року індекс промислової продукції становив 96,6%. Скорочення обсягу продукції за січень-жовтень 2018р. спостерігалося у виробництві посуду столового і кухонного, з пластмас до 93639 кг (за січень–жовтень 2017р. – 281117 кг); блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – 171,6 тис.т (174,5 тис.т); розчинів бетонних, готових для використання – 5103,8 тис.т (5680,1 тис.т). Водночас у 4,7 раза зросло виробництво бутлів, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних для транспортування або пакування продукції мiсткiстю 2 л і менше, з пластмас; у 1,7 раза – вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас; на 15,1% – сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання).

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції склав 105,5%. Порівняно з січнем-жовтнем 2017р. збільшилось виробництво блоків дверних і віконних з алюмінію (у 3,2 раза); конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 25,0%); виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, н.в.і.у. (на 3,6%). Зменшилось виробництво прутків, стержнів та профілів (уключаючи порожнисті), зі сплавів алюмінієвих (крім готових для використання в конструкціях); вікон і коробок віконних засклених, з металів чорних; листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої.

У січні-жовтні 2018р. відносно січня-жовтня 2017р. на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислового виробництва склав 98,7%. Зменшився випуск таких видів продукції: основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ (на 5,3%); устатковання для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 9,3%); інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у. (на 21,1%); електроустатковання звукового або візуально-сигналізаційного, н.в.і.у. (на 33,7%). При цьому збільшено виробництво апаратури високовольтної та приладів комутаційних інших для кіл електричних на напругу більше 1 кВ; машин для автоматизованого оброблення даних цифрових у вигляді систем; ліфтів та підйомників скіпових з електроприводом та іншої продукції.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 100,2%.

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій

У січні-жовтні 2018р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 22733,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-жовтнем 2017р. становив 96,3%.

Індекс будівельної продукції у січні-жовтні 2018р. проти січня-жовтня 2017р. з будівництва будівель становив 103,2%, у тому числі, житлових – 108,2%, нежитлових – 95,3%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 81,7%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 16280,4 млн.грн. або 71,6% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 10235,7 млн.грн. або 45,0%, нежитлових – 6044,7 млн.грн. або 26,6%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 6453,0 млн.грн. або 28,4% від загального обсягу.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 85,7% від загального обсягу, роботи з поточного ремонту – 7,2%, з капітального ремонту – 7,1%. Господарським способом виконано робіт обсягом 82,7 млн.грн. або 0,4% від загального обсягу будівельних робіт в цілому по місту.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Голосіївського – 4315,6 млн.грн. або 19,0% від загального обсягу та Печерського районів – 3999,9 млн.грн. або 17,6%. Підприємствами та організаціями Дарницького району виконано робіт на 2980,3 млн.грн або 13,1%, Шевченківського – 2807,9 млн.грн. або 12,4%, Святошинського – 2265,0 млн.грн. або 10,0%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,4% та 2,7% від загального обсягу в цілому по місту.

Обсяги виконаних будівельних робіт

 

Виконано будівельних робіт у січні–жовтні 2018р.

тис.грн

у % до загального обсягу

   

м.Київ

22733388

100,0

райони

 

 

Голосіївський

4315572

19,0

Дарницький

2980324

13,1

Деснянський

551947

2,4

Дніпровський

1778719

7,8

Оболонський

2047344

9,0

Печерський

3999943

17,6

Подільський

613908

2,7

Святошинський

2264953

10,0

Солом’янський

1372761

6,0

Шевченківський

2807917

12,4

Робота транспорту

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні-жовтні 2018р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 12646,5 тис.т комерційних вантажів (91,5% від рівня січня-жовтня 2017р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень-жовтень 2018р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 10596,8 тис.т (98,8% від рівня січня-жовтня 2017р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 3624,1 млн.ткм (98,2% від рівня січня-жовтня 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 2737,6 млн.ткм (95,3% від рівня січня-жовтня 2017р.).

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  у січні-жовтні 2018 року1

 

Вантажооборот

Перевезено вантажів

млн.ткм

у % до

січня-жовтня
2017р.

тис.т

у % до

січня-жовтня
2017р.

     

м.Київ

3624,1

98,2

12646,5

91,5

райони

 

 

 

 

Голосіївський

135,1

66,2

903,2

75,2

Дарницький

199,2

68,1

946,7

80,6

Деснянський

20,1

102,3

73,7

78,4

Дніпровський

515,2

106,1

582,7

140,6

Оболонський

25,7

48,5

249,6

85,8

Печерський

708,8

108,0

3216,0

113,5

Подільський

104,8

123,9

618,6

119,0

Святошинський

456,1

97,1

2341,3

90,9

Солом’янський

126,4

103,9

441,4

124,8

Шевченківський

446,2

92,0

1223,6

96,5

__________

1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Автобусами за всіма видами сполучень у січні-жовтні 2018р.
перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 221369,1 тис. пасажирів (85,4% від рівня січня-жовтня 2017р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень-жовтень 2018р. перевезено 209390,9 тис. пасажирів (90,2% від рівня січня-жовтня 2017р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 3017,1 млн.пас.км (100,0% до рівня січня-жовтня 2017р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 2912,3 млн.пас.км (104,4% до рівня січня-жовтня 2017р.).

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом у січні-жовтні 2018 року1

 

Пасажирооборот

Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до
січня-жовтня
2017р.

тис.

у % до
січня-жовтня
2017р.

     

м.Київ

3017,1

100,0

221369,1

85,4

райони

 

 

 

 

Голосіївський

62,5

166,0

3837,1

136,1

Дарницький

167,7

86,8

12624,6

87,5

Деснянський

104,6

132,5

9162,0

136,0

Дніпровський

Оболонський

2

2

2

2

Печерський

2

2

2

2

Подільський

678,5

84,0

114870,7

83,9

Святошинський

676,6

103,6

39091,4

98,8

Солом’янський

182,7

101,7

2381,6

89,0

Шевченківський

659,1

153,1

507,3

135,1

__________

1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Міським електричним транспортом у січні-жовтні 2018р. перевезено 623,4 млн. пасажирів (96,1% від рівня січня-жовтня 2017р.).

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг

За 9 місяців 2018р. споживачам надано послуг у сферітелекомунікацій та поштового зв’язку на 20277,2 млн.грн., у т.ч. населенню – на 8166,5 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку

(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ, млн.грн)

 

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку

З нього обсяг міжнародних реалізованих послуг

усього

з них населенню

усього

з них населенню

     

Усього

20277,2

8166,5

3574,5

461,5

у тому числі

 

 

 

 

поштова та кур’єрська діяльність

1906,7

354,2

900,2

192,7

телеграфний зв’язок

0,9

0,0

0,2

фіксований телефонний зв’язок

1938,7

536,6

406,8

1

рухомий (мобільний) зв’язок

6497,2

3086,9

1970,2

200,5

супутниковий зв’язок

99,6

трансляція, ретрансляція теле- та

радіопрограм, технічне

обслуговування й експлуатація

обладнання в мережах мовлення,

радіозв’язок

1757,5

1200,8

23,1

з них кабельне телебачення

991,7

972,1

проводове мовлення

49,2

41,5

х

х

інтернет-послуги

4209,5

2915,5

131,7

52,7

_________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Зовнішня торгівля товарами

За 9 місяців 2018р. експорт товарів становив 7273,6 млн.дол. США, імпорт – 16450,8 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2017р. експорт збільшився на 1,6% (на 116,5 млн.дол.), імпорт – на 18,8% (на 2608,2 млн.дол.). Негативне сальдо становило 9177,2 млн.дол. (за 9 місяців 2017р. також негативне – 6685,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 207 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 35,7% від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 64,3% (за 9 місяців 2017р. – відповідно 36,1% та 63,9%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 10,4%, Китаю, Нідерландів, Італії, Іспанії, Туреччини, Єгипту, Ірану, Ісламської Республіки, Польщі, Іраку, Болгарії, Російської Федерації, Німеччини, Саудівської Аравії, Бельгії, Білорусі, Франції – 53,2% експортних поставок міста.

Порівняно з 9 місяцями 2017р. експорт товарів збільшився серед країн ЄС: до Болгарії – в 5,8 раза, Бельгії – на 44,0%, Німеччини – на 26,8%, Польщі – на 25,5%; серед інших країн світу: до Іраку – в 2,6 раза, Білорусі – на 49,9%, Саудівської Аравії – на 45,6%, Ірану, Ісламської Республіки – на 5,9%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок серед країн ЄС: до Іспанії – на 30,7%, Нідерландів – на 30,6%, Італії – на 13,5%, Франції – на 5,9%; серед інших країн світу: до Єгипту – на 36,6%, Російської Федерації – на 17,0%, Туреччини – на 11,3%, Китаю – на 8,9%, Індії – на 2,9%.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження – 39,7%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 22,5%, готові харчові продукти – 8,6%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,9%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 38,7% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 61,3% (за 9 місяців 2017р. – відповідно 38,4% та 61,6%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 15,8% та Російської Федерації – 12,8%, Білорусі, Німеччини, Польщі, США, Франції, Італії, Туреччини, Японії разом становили 40,8% від загального обсягу імпорту.

Збільшились проти 9 місяців 2017р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Польщі – на 29,3%, Італії – на 26,0%, Німеччини – на 21,2%, Франції – на 13,9%; серед інших країн світу: із Туреччини – в 1,5 раза, Китаю – на 23,8%, Білорусі – на 22,7%, США – на 14,6%, Російської Федерації – на 7,5%. Утім, спостерігалось зменшення імпортних поставок серед інших країн світу: із Японії – на 7,6%.

Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання складали 24,1% від обсягу вартості імпорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 18,9%, мінеральні продукти – 16,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,2%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 5,7%.

__________

Примітка. Обсяг імпорту товарів наведено без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Зовнішня торгівля послугами

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами м.Києва за 9 місяців 2018р. становив 2491,5 млн.дол. США, імпорту – 2154,4 млн.дол.

У порівнянні з 9 місяцями 2017р. обсяги експорту збільшились на 14,8%, імпорту – на 14,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 337,1 млн.дол. (за 9 місяців 2017р. також позитивне – 290,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства м.Києва здійснювали із партнерами зі 208 країн світу.

Експорт послуг до країн ЄС за 9 місяців 2018р. становив 48,5% від загального обсягу експорту послуг, до інших країн світу – 51,5% (за 9 місяців 2017р. – відповідно 44,7% та 55,3%).

Основними партнерами в експорті послуг від підприємств та організацій м.Києва серед країн ЄС були: Велика Британія – 11,4% від загального обсягу експорту послуг, Німеччина – 6,6%, Кіпр – 4,6%, Естонія – 3,9%, Польща – 3,3%, Нідерланди – 2,8%; серед інших країн світу: США – 19,4%, Швейцарія – 8,4%, Російська Федерація – 6,3%, Об’єднані Арабські Емірати – 3,0%.

Порівняно з 9 місяцями 2017р. обсяг експорту послуг збільшився серед країн ЄС: до Польщі – в 1,5 раза, Естонії – на 44,3%, Великої Британії – на 28,4%, Нідерландів – на 20,3%, Кіпру – на 19,8%, Німеччини – на 16,2%; серед інших країн світу: до США – на 13,6%, Швейцарії – на 11,5%. Одночасно скоротились обсяги експорту послуг серед інших країн світу: до Об’єднаних Арабських Еміратів – на 13,3%, Російської Федерації – на 7,1%.

У загальному обсязі експорту послуг найбільша частка припадала на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (40,4%), транспортні послуги (23,3%), ділові послуги (19,4%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (5,6%).

Імпорт послуг від країн ЄС за 9 місяців 2018р. становив 52,8% від загального обсягу імпорту послуг, від інших країн світу – 47,2% (за 9 місяців 2017р. – відповідно 52,2% та 47,8%).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг серед країн ЄС мали: Велика Британія – 10,8%, Кіпр – 5,6%, Мальта – 5,2%, Німеччина – 4,5%, Ірландія – 3,9%, Бельгія – 3,0%, Нідерланди – 2,5%, Польща – 2,0%; серед інших країн світу: Туреччина – 12,7%, Російська Федерація – 9,0%, Китай – 5,9%, США – 4,6%, Єгипет – 3,9%, Швейцарія – 3,2%, Об’єднані Арабські Емірати – 2,7%.

Зросли проти 9 місяців 2017р. обсяги імпорту послуг серед країн ЄС: від Бельгії – в 1,5 раза, Нідерландів – на 42,4%, Ірландії – на 34,5%, Мальти – на 27,2%, Польщі – на 25,3%, Кіпру – на 21,6%, Німеччини – на 15,4%, Великої Британії – на 7,8%; серед інших країн світу: від Єгипту – в 2,2 раза, Китаю – на 40,0%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 22,7%, Туреччини – на 12,8%, США – на 5,7%, Російської Федерації – на 4,7%. Утім, спостерігалось скорочення обсягів імпорту послуг серед інших країн світу: від Швейцарії – на 18,9%.

У структурі імпорту послуг за 9 місяців 2018р. переважали: послуги, пов’язані з подорожами (31,7% від загального обсягу імпорту послуг), ділові послуги (21,4%), транспортні послуги (14,1%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (10,8%), послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (9,7%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (8,4%).

Індекси споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у жовтні 2018р. становив 101,3%. У цілому по Україні індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 101,7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На споживчому ринку столиці у жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше подорожчали: овочі – на 13,7%, хліб – на 4,2%, молоко – на 2,4%, риба та продукти з риби – на 1,8%, макаронні вироби, сир і м’який сир (творог) – на 1,7%, олія соняшникова – на 0,7%, яйця – на 0,6%. Водночас подешевшали: фрукти– на 7,5%, м'ясо та м’ясопродукти – на 1,4%, цукор – на 1,3%, масло – на 0,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,3%, що пов'язано зі здорожчанням вартості алкогольних напоїв на 3,1%, тютюнових виробів – на 1,8%.

____________

Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 0,5% за рахунок зростання тарифів на каналізацію на 11,5% та водопостачання – на 8,7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 0,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,1% зумовлено збільшенням вартості амбулаторних послуг на 2,0%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,1%.

Ціни на транспорт зросли на 2,1%, що пов’язано зі збільшенням вартості  палива та мастил на 5,5%, транспортних послуг – на 0,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5% за рахунок збільшення вартості поштових послуг на 9,4%, телефонних і телефаксових послуг – на 3,1%.

Відпочинок і культура подорожчали на 0,3%, що пов’язано зі зростанням вартості туристичних послуг на 3,5%, послуг відпочинку та культури – на 1,6%.

Подорожчання послуг освіти на 0,7% відбулося за рахунок підвищення плати за навчання в закладах дошкільної та початкової освіти – на 4,2%.

З М І С Т

                                                                                                                                                                            Стор.

Демографічна ситуація ..............................................................................................................................................3

Про надання населенню субсидій ..............................................................................................................................4

Зайнятість та безробіття..............................................................................................................................................5

Заробітна плата …………............................................................................................................................................7

Діяльність підприємств сфери послуг у ІІІ кварталі 2018 року.......................................................................................8

Оборот роздрібної торгівлі ..........................................................................................................................................8

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС.........................................................................................................9

Промисловість.............................................................................................................................................................9

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій.............................................................................................12

Робота транспорту .....................................................................................................................................................13

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг.....................................................................................15

Зовнішня торгівля товарами ………………………..........................................................................................................15

Зовнішня торгівля послугами ......................................................................................................................................17

Індекси споживчих цін.................................................................................................................................................18

                                                                                                                                                                     від 27.11.2018

                                                                                                                 Державна служба статистики України

                                                                                                                Головне управління статистики у м.Києві

                                                                                                                                                   вул. Тургенєвська, 71

                                                                                                                                                       ел. (044) 486-98-83

                                                                                                               електронна пошта: kyivstat@kyiv.ukrstat.gov.ua  

                                                                                                                                    веб-сайт: www.kyiv.ukrstat.gov.ua    

                                                                                                                            Відповідальний за випуск О.О. Шестак

                                                                                                                                    СКОРОЧЕННЯ

в.п. – відсотковий пункт

г – грам

га – гектар

грн – гривня

год. – година

дал – декалітр

дол.США – долар США

кВ – кіловольт

кВт – кіловат

кВт.год – кіловат-година

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

л – літр

люд.-год. – людино-година

км/год – кілометр на годину

люд.-дні – людино-дні

ц – центнер

од – одиниць

шт. – штука

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

мм – міліметр

пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

р.б. – разів більше

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

умов. – умовний

% – відсоток

‰ – промілле

 

Умовні позначення

Тире (–)

крапки (...)

нуль (0; 0,0)

 

 

символ (х)

 

«з них», «у тому числі»

– явищ не було

– відомості відсутні

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у

таблиці розрядами

– заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу

– наведено не всі доданки загальної суми

 

 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

 

© Головне управління статистики у м.Києві, 2018

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ