Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Відомий незнайомець – Іван Якович Франко

Поділіться цією сторінкою:

Важко знайти людину, яка б не чула ім’я відомого поета, літературознавця, перекладача та фольклориста Івана Яковича Франка. Але знання більшості охоплюють лише загальновідомі біографічні факти, зазвичай ще зі шкільної програми, які не дають повного уявлення про особистість цієї великої людини.  Надаємо цікаві факти, які, на наш погляд, розкривають характер Івана Яковича, розповідають про його вподобання та принципи, наміри і мрії, висвітлюють різні грані цієї талановитої та багатогранної особистості. Отже, чи знаєте Ви, що ...

Усім, кого зацікавила постать великого поета та письменника, рекомендуємо ближче ознайомитись з його життям та творчістю, взявши книги в абонементному відділі нашої бібліотеки:

Гундорова, Тамара.
Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду / Гундорова, Тамара ; Передмова М.Жулинський. - К. : Либідь, 2006. - 360 с. : іл. - Івани Франко: таємниця духу митця і його доби: с.6; Примітки: с.355; Слово від автора: с.358. - ISBN 9660604351: (В паліт.) 85-00.

Білоштан, Яків Порфирійович.
Іван Франко і театр [Текст] / Білоштан, Яків Порфирійович. - К. : Мистецтво , 1967. - 159 с. : іл. - (В пер.) 30-00.

Кирилюк, Євген Прохорович.
Вічний революціонер [Текст] : Життя і творчість Івана Франка / Кирилюк, Євген Прохорович. - К. : Дніпро, 1966. - 424 с. : іл., фотогр. - Передмова: с.3; Покажчик імен: с.403; Список ілюстрацій: с.421. - (В паліт.) 1-30.

Павличко, Дмитро Васильович.
"Зів'яле листя" Івана Франка [Текст] : Літературознавче дослідження / Павличко, Дмитро Васильович. - 2-ге вид. - К. : Веселка, 2008. - 23 с. : фотоіл. - (Урок літератури). - ISBN 9789660102545 : (В обкл.) 10-00. - ISBN 9789660104730.

Франко, Іван Якович.
Будівничий української державності [Текст] : Хрестоматія політологічних статей Івана Франка / Франко, Іван Якович ; Упор. Д.Павличко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 640 с. : портр. - Іван Франко - будівничий української державності: с.5; Покажчик імен і назв: с.620. - ISBN 9665183729 : (В паліт.) 25-00.

Панасенко, Тетяна Михайлівна.
Іван Франко [Текст] : Науково-популярне видання / Панасенко, Тетяна Михайлівна. - Харків : Фоліо, 2013. - 122 с. : іл. - ISBN 9789669723178 : (В паліт.) 24-00.
Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, етнограф.

Жулинський, Микола.
Він знав, "Як много важить слово..." [Текст] : Біографічні статті / Жулинський, Микола. - К. : Просвіта, 2008. - 136 с. : іл. - ISBN 9668547780 : (В обкл.) 8-16.
Книжка містить серію статей про життя та творчість Івана Яковича Франка

Спогади про Івана Франка [Текст] : Наукове видання / Упор., вст. ст., прим. М.Гнатюка. - 2-ге вид., доп., переробл. - Львів : Каменяр, 2011. - 814 с. : іл. - У фокусі мемуаристики. Вступна стаття: с.5; Додатки: с.792. - ISBN 9789666071807 : (В паліт.) 184-00.
У виданні представлені согади широкого кола громадських і культурних діячів Західної України і Наддніпрянщини кінця XIX - початку XX століття, рідних, близьких і знайомих Івана Франка, у яких міститься багатий і цікавий матеріал про життя та діяльність великого Каменяра.

 

 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ