Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Хто піклується про довкілля?

Поділіться цією сторінкою:

Серія «Нове екологічне мислення»

Шановні користувачі!

З нагоди «Дня довкілля» пропонуємо Вам ознайомитись із новинкою серії «Нове екологічне мислення»,  тематичним покажчиком статей « Хто піклується про довкілля?». До покажчика увійшли статті періодичної преси що стосуються питань охорони і збереження довкілля, та література по цій темі із фондів бібліотеки. Особливу увагу пропонуємо Вам звернути на таке:

 

Головна особливість нашої планети – існування життя  

Саме цим вона відрізняється від решти сусідок по Сонячній системі, і це її та наше найголовніше надбання. Однак далеко не кожний мешканець планети усвідомлює, що можливість життя на Землі та загалом її існування – це справжнє диво. І його треба оберігати, а якщо вже не оберігати, то хоча б не шкодити. Потрібно цінувати те, що маємо, тоді, можливо, й уникнемо багатьох проблем
Проблеми навколишнього середовища не дають спокою
жодному біологу, екологу чи медику. Провідні фахівці України сходяться на тому, що найбільше екологічних загроз для людини несуть забруднені повітря, вода та грунти. Також гострою є проблеми утилізації побутових та промислових відходів, радіаційного забруднення та зменшення площі лісів (внаслідок чого зменшується кількість видів флори та фауни).

Так чи інакше, всі екологічні проблеми важливі і всі пов'язані одна з одною. Проте екологів хвилює недостатня увага держави до проблем збереження екосистеми України. Світ з 1992 року переймається проблемами гармонійного розвитку, а в Україні ще не набули статусу законодавчих актів ні «Стратегія збалансованого розвитку», ні закон «Про екологічну освіту». Міністерство освіти й науки та Мінприроди не опрацювали навіть «Стратегію для збалансованого розвитку», яка, на відміну від України, активно впроваджується в життя у більшості країн.

Мінприроди вбачає вихід із ситуації в тому, щоб розробити кардинально нову екологічну стратегію й концепцію державного управління, яка враховувала б сучасні природоохоронні й екологічні вимоги до економічної діяльності людини та різних її підприємств усіх галузей і стала б складовою основних державних програм економічного напряму.

Нагадаємо, що Україна підписала й ратифікувала 1999 року Оргуську конвенцію «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища». Ситуація з втіленням доступу громадськості до інформації, участі в прийнятті екологічно важливих рішень та доступу до правосуддя в Україні є доволі суперечливою. Непогане за світовими стандартами екологічне законодавство фактично не застосовується для захисту права громадян. Стаття 34 Конституції дає право на отримання інформації, але на практиці отримати необхідну інформацію в передбачені законом терміни під силу лише досвідченим юристам.

Ініціатива доступу (The Access Initiative — TAI) — це глобальна коаліція організацій громадянського суспільства, ініційована Інститутом світових ресурсів (World Resources Institute (WRI, Вашингтон, США) на початку 2000 року. Україна першою серед країн СНД долучилась до цієї програми. Координатором здійснення програми в Україні стала громадська еколого-правова організація «ЕкоПраво-Київ», котра 2003 року працювала над першим науковим дослідженням щодо доступу до інформації та участі в прийнятті рішень. А в 2006 році команда експертів включила в оновлене дослідження ще й оцінку доступу до правосуддя.

Оцінка доступу — це моніторинг виконання урядом міжнародного та національного законодавства, зобов’язань щодо покращання доступу громадськості до інформації, участі в прийнятті рішень та доступу до правосуддя з екологічних питань через підвищення екологічної спроможності громадськості, реформування національної політики та законодавства, розвиток відповідних державних інститутів. Запровадження результатів цього дослідження в практику дозволить стати процесу прийняття рішень, що стосуються проблем довкілля в нашій державі, більш прозорим та доступним широкій громадськості

Законодавчі документи

Україна. Закон. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України // Урядовий кур'єр.- 2000.- 31 серп.(№ 157).- С.3

Україна. Закон. Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції: Закон України // Урядовий кур'єр.- 2005.- 4 жовт.(№ 187).- С. 2

Україна. Закон. Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату: Закон України // Урядовий кур'єр.- 2004.- 10 берез.(№ 45).- С. 4

Україна. Закон. Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля: Закон України // Урядовий кур'єр.- 1999.- 5 серп.(№ 145-146).- С. 2

Україна. Закон. Про ратифікацію Поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар: Закон України // Урядовий кур'єр.- 2006.- 8 листоп.(№ 210).- С. 4

Київська міська рада. Київська міська програма охорони навколишнього природного середовища на період до 2007 року// Хрещатик ("Документ" Вип.№9). - 2005.- 16 берез.(№37). - С.15

Кіотський протокол

Верховна Рада нарешті ратифікувала Кіотський протокол (Кіотський протокол, є додатком до конвенції. Протоколом установлюються певні квоти для різних країн на викид в атмосферу парникових газів, а також він визначає механізми зменшення викидів в атмосферу)— один із найкорисніших, на думку екологів, міжнародних документів, що передбачає зменшення обсягів викидів парникових газів. А у профільному міністерстві вже почали говорити про конкретні технології його втілення. Першим кроком стали переговори зі Світовим банком, аби той фінансово підтримав створення в Україні єдиної системи моніторингу забруднення повітря.

Статті з періодичних видань
(станом на 22 квітня 2007 р.)

Как делать деньги из воздуха? : Четыре наивных вопроса о том, что нам сулит Киотский протокол// Комсомольская правда. - 2005.- 18-24 ноябр.(№213/46). - С. 6-7. Як Україна може заробляти кошти буквально із повітря

Карпенко,Д. Земля в противогазе : Киотский договор о международной защите окружающей среде вступил в силу / Д. Карпенко // Киевские ведомости. - 2005.-17 лют.(№30). - С.4.

Крюков, В. Атмосфера как источник доходов : Киотский протокол дал новые возможности украинской металлургии. Деньги иностранных инвестовор помогут осознать что, инвестируя в читый воздух, металлурги повышают эффективность своего бизнеса / В. Крюков, Д. Семененко// Эксперт. - 2006 .- 10-16 июля (№27). - С.68-71. Інвестиції в екологіюв в розвинених країнах - не просто додаткові витрати підприємств, а необхідні умови їх подальшої успішної роботи

Литовченко, Т. Великий "Кіотський розвод" : Ймовірно, хтось вирішив нагріти руки на торгівлі "брудними" квотами, лякаючи людство "парниковим ефектом"... / Т. Литовченко// ПіК. - 2004.- 20-26 лют. (№6). - С.24-25.

Омельченко, О. Продавати "повітря" : Як користуватися Кіотським протоколом? / О. Омельченко // День. - 2004.- 12 лют. (№24) . - С.1-2.  Верховна Рада нарешті ратифікувала Кіотський протокол - один із найкорисніших, на думку екологів, міжнародних документів, що передбачає зменшення обсягів викидів парникових газів.

Подписано соглашение по климату : В минувший вторник в Бонне 178 стран подписали соглашение по климату - документ, составленный на основе Киотского протокола от 1997 года. / Коментар газети "2000"// 2000 - 2001.- 27 июля-2 авг. (№30). - С.6.  Про "парниковий ефект", його вплив на глобальнi змiни клiмату Землi.

Шевчук, В. Епоха Кіото: нові можливості і національна політика : 16 лютого вступив у дію Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату. Перед Україною відкриваються нові можливості залучення значних інвестиційних ресурсів для модернізації економіки і розв'язання багатьох болючих екологічних та соціальних проблем / В. Шевчук // Урядовий кур'єр. - 2005.- 15 берез.(№46). - С. 11.

Стан довкілля та міжнародне співробітництво


Екологічна криза — це криза не природи, а сучасної цивілізації. На Землі на цивілізованому рівні живе близько 1,5 млрд. чол., що відповідає величині демографічної ємності Землі — чисельності населення планети, для якого можуть бути забезпечені високі стандарти добробуту при збереженні біотичної рівноваги. Якщо рівень життя всіх людей підняти до західних стандартів, то навантаження на природу збільшиться настільки, що біосфера не витримає. Попри те, що проблему по суті було вперше сформульовано Донеллою і Деніссом Медоузами ще 1972 року в доповіді Римському клубу під назвою «Межі росту», вона досі фактично замовчується елітою міжнародної спільноти. Міжнародна екополітика не здатна уповільнити розвиток екологічної кризи, а породжувані нею невиправдані ілюзії («сталого розвитку» і т.п.) стають найнебезпечнішими помилками (І.Острєцов). Оскільки сценарій із істотним скороченням населення планети не проходить, то необхідно шукати інші шляхи вирішення проблеми.

Вишневський,В. Гармонія чи протистояння? : Яким же є стан довкілля насправді? / В. Вишневський // Урядовий кур'єр. - 2005.-16квіт(№71). - С.12.

Галушко, О. Центр порозуміння / О. Галушко// Урядовий кур'єр. - 2005. - 14січ. (№6).-С.5. Сьогодні проблеми екології турбують людей чи не найбільше

Загадки і подробиці Полярного року : Чому він викликає такий інтерес у нашому суспільстві і полярні думки? / Інтерв'ю провів Яків Кальченко // Голос України. - 2007.- 16 лют. (№29). -С. 11. Два роки тому ЮНЕСКО оголосило 2007 рік початком ІІІ міжнародного полярного року. Яку мету поставила ця структура Організації Об'єднаних Націй, яка опікується питаннями гуманітарної політики, науки, культури? Які заходи з цього приводу проводитимуться у світі і, зокрема, в Україні, котра, як відомо, є однією з антарктичних країн? Розповідає директор НАНЦ Валерій Литвинов

Любешкина, Е. Обратная сторона упаковки : Во многом именнобурное развитие упаковочной отрасли в последние десятилетия привело к тому, что объем бытовых отходов на душу населения в индустриальных странах увеличился по сравнению с 1980 годом втрое. Куда девать бесчисленное количество полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок, алюминиевых банок и другой утратившей потребительские свойства тары? Закапывать в землю - значит загрязнять литосферу. Делать захоронения в морях и океанах - наносить ущерб гидросфере планеты. Сжигать - вредить атмосфере. Между тем эффективные способы хотя бы частичного решения проблемы существуют / Е. Любешкина // Наука и жизнь. - 2007. - №3. - С.44-51.

Константинов, О. Канал "Дунай - Черное море": два шага к реализации мечты : Похоже, в скором времени одной социально-экономической проблемой у нашей страны станет меньше. Как обещают чиновники, 27 апреля войдет в строй канал "Дунай - Черное море" - головная боль не одного украинского правительства /О.Константинов // 2000. - 2007. - 20-26 апр.(№16). - С. Е,Е5

Литвин,О. Кримінально-правовий захист екологічної безпеки /О. Литвин// Право України. - 2005.-лют (№2). - С.23-27.
      
Прісняков, В. Фантастичні замальовки майбутнього можуть стати реальністю / В. Прісняков // Дзеркало тижня. - 2006.- 16-22 груд.(№48). - С. 14. Екологічна криза або "планетарна криза" переросте у катастрофу всієї людської цивілізації застерігають вчені

Пуговиця, М. Остров блажених голосує... за дрова : До 2010 року Австрія планує одержувати 12% енергії з відновлювальних джерел / М. Пуховиця // День. - 2007.- 17 квіт. (№65). - С. 6.

Пуговиця, М. Уроки Лахемаа : ООН рекомендує вивчати досвід Естонії в розв'язанні екологічних проблем / М. Пуговиця.Досід Естонії у розв'язанні екологічних проблем // День. - 2007.- 14 берез.(№43). - С.6.

Рой, М. ЮНЕСКО проводить Полярний рік у Києві, де влада замовчує ювілей "антарктичної України" : У рік парламентських виборів в Україні міжнародна організація ООН з питань науки й культури ЮНЕСКО, що розташована в Парижі, проголосила 2008 рік Полярним. Для успішного проведення в світі Полярного року створено міжнародний комітет, до складу якого входять представники всіх "антарктичних країн", котрі мають науково-дослідні станції на шостому континенті. 2008 року всі такі держави братимуть участь у спеціальній нараді в Києві, де обговорять перспективи і напрями розвитку наукових досліджень в Антарктиді, правові та організаційні питання діяльності взагалі й зокрема - збереження екології унікального континенту / М. Рой//Голос України. - 2007.- 6 лют. (№21).-С. 11.

Скоробагатько, С. Віч-на-віч із смертельною загрозою : Якщо людство не схаменеться, то незабаром його може спіткати екологічна катастрофа всесвітнього масштабу / С. Скоробагатько // Сільські вісті. - 2005.- 4 берез.(№26). - С.5.

Скорченко,В. Знепилення грунтових і щепневих дорожних покриттів / В.Скорченко // Безпека життєдіяльності. – 2005.-січ.(№1). - С.6-10.

Тацій, О. Професія ЕКОЛОГ : Сьогодні людство опинилося перед проблемою збереження життя на планеті. Не даремно ЮНЕСКО оголосила ХХІ століття екологічним, бо захист планети стало завданням кожного. Ми маємоз великою обережністю поводитися із нашим навколишнім середовищем - делікатною матерією, вічність якої залежить від нашого розумного ставлення до неї / О. Тацій// Куди піти навчатись. - 2006.- №1. - С.32-33. Фахівці-екологи виступають у ролі необхідної ланки, яка поєднує прагнення людини втілити у життя свої найсміливіші, але не завжди безпечні для довкілля задумки, із збереженням цієї самої біосфери

Чорней, І. Не зривай у гаю сон-траву : До числа найважливіших екологічних проблем сьогодення належить збереження біорізноманіття загалом і рослинного покриву зокрема / І. Чорней, В. Буджак// Урядовий кур'єр. - 2005.- 15 січ.(№7). - С.12. Міжнародний день біологічного різноманіття

Экология - это большая политика : В эти дни Киев превратился в столицу Зеленых Европы. В Украину, на заседание высшего руководящего органа Европейской Партии Зеленых, съхались лидеры европейских экологических партий. Отом, почему столь уважаемое в ЕС политическое сообщество избрало местом проведения заседания именно Киев, рассказал глава политсовета Партии Зеленых Украины (ПЗУ) Сергей Курыкин / За матеріалами "Коррепондента"// Корреспондент. - 2005.- №41. - С.26-27.

Парниковий ефект
Глобальне потепління

Міжурядова група експертів зі зміни клімату, одне з найавторитетніших учених співтовариств ООН, оприлюднила нову доповідь про загрозу, яку несе для людства глобальне потепління, повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з її прогнозом, до 2100 року через активне танення льодовиків Антарктиди і Гренландії рівень світового океану підвищиться на 18—59 сантиметрів, що призведе до затоплення деяких острівних держав і прибережних міст. Так, під воду можуть піти острівна держава Кірібаті в Тихому океані, а також китайський Шанхай й аргентинська столиця Буенос-Айрес.

Середня температура повітря у світі може підвищитися на 1,8—4 градуси за Цельсієм. Посилиться вплив на клімат тропічних циклонів, які стануть причиною засух чи, навпаки, повеней у різних регіонах планети. Вчені знову наголосили, що катаклізми будуть наслідком антропогенного чинника, а саме — збільшення викидів парникових газів.

Чиновники ООН прямо заявили, що нова доповідь (попередня була опублікована в 2001 році) експертної групи має змусити світові уряди і, передусім, США скоротити промислові викиди в атмосферу. Крім того, вчені закликали владу активніше брати участь у розробленні рішень щодо Кіотського протоколу, згідно з яким до 2012 року встановлять квоти для промислово розвинених країн на викиди парникових газів.

До Міжурядової групи експертів зі зміни клімату входять 2,5 тисячі вчених зі 130 країн світу. Доповідь «Зміни клімату 2007» була оприлюднена другого лютого в Парижі на Міжнародній конференції з питань охорони навколишнього середовища. На ній присутні представники з 50 країн світу. Ініціатором міжнародної зустрічі є президент Франції Жак Ширак, який сподівається, що за її підсумками в системі ООН з’явиться організація з охорони навколишнього середовища. Проти цих планів виступають США і Китай, промисловість яких забруднює атмосферу найбільше.

Александрова, В. Самый жаркий день : В 2005-2015 годах потепление продолжиться / В. Александрова// Мир денег. - 2007.- №1. - С. 38-39.

Борисова, С. Чем грозит Украине глобальное потепление? : Для нашей страны прогноз специалистав выглядит не очень пессимистиным / С. Борисова // Комсомольская правда. - 2004.- 13 марта (№47). - С.5.

Волков, О. Не бывать послезавтра в Кирибати? / О. Волков // Знание и сила. - 2004.- №12. - С.8-13. Стаття розповідає про можливе глобальне потепління кліматуу на планеті

Глобальное потепление придумали экологи и политики? : Мы продолжаем серию публикаций, ставящих под сомнение устойчивые научные мифы. Сегодня мы пытаемся разобраться, что же происходит с погодой на самом деле / Подгот. Смирнова Ю.// Комс. правда. - 2003.- 8-16 мая (№82). - С.8-9.   Міфи науки

Жданов, В. Температура апокалипсиса : 2007 год будет самым теплым в истории наблюдений за среднегодовой температурой нашей планеты. А потому в научном мире накаляются страсти по поводу причин глобального потепления и последствий для человечества / В. Жданов // Корреспондент. - 2007.- №4. - С. 54-56. Экологія

Каленикин С. Что-то с климатом нашим стало... : В чём суть Киотского Протокола? По замыслу этот документ должен остановить и обратить вспять тенденцию увеличения выбросов парниковых газов, которая началась в развитых странах ещё 150 лет назад /С.Каленикин// Наука и религия. - 2003.- №11. - С.2-6.  Потепління клімату Землі.

Климат менялся всегда : Случалиь времена, когда уровень мирового океана поднимался на 30 метров: так потеплело на планете. Потом снова холодало и опять теплело. Сегодня мировой океан продолжает "съедать" сушу мелкими порциями // АиФ Украина. - 2007. -  апр.(№14). - С.33.

Ковальчук, И. Глобальное потепление на руку Украине : Комиссия ООН прогнозирует к концу ХХІ века страшные цунами, засухи и ураганы. Но ученые Украины утверждают, что глобальное потепление нам лишь на руку / И. Ковальчук // Сегодня. - 2007. - 9 февр.(№32). - С.8.

Кому на руку жара? / Коментар газети "2000" // 2000. - 2001.- 27 июля-2 авг. (№30). - С.5. - За висновками Мiжнародного iнститу прикладних дослiжень(м.Амстердам) 2001 рiк принiс iстотне потеплiння глобального клiмату, викликане поширенням парникового ефекту.

Лысцов, В. Угрожающее потепление: Климат Земли становится с каждым годом мягче, а в Арктике теплеет в два-три раза быстрее, чем на всей остальной планете: за последнюю сотню лет температура там выросла на 4-5 градуса / В. Лысцов // Наука и жизнь. - 2005.- №2. - С.14-20.

Межжерін,В. Планета катастроф : Хто винен у зміні клімату / В. Межжерін // День. – 2005.- 3 лют.(№18). - С.6.

Омельченко, О. Тепло, ще тепліше... : Україна може стати субтропічною країною /О.Омельченко // День. - 2004.- 21 серп. (№149). - С.1.

Писаренко, Д. Чем обернется глобальное потепление : Сэр Дэвид Кинг в среде ученых имеет репутацию едва ли не главного пропагандиста идей борьбы с глобальным потеплением. По его мнению, сей климатический процесс куда опаснее международного терроризма / Д. Писаренко // АиФ Украина. - 2004.- авг. (№32). - С.24.

"Про парниковий ефект" i глобальнi змiни клiмату на Землi // Урядовий кур"єр. - 2001.- 21 лип. (№129). - С.6.   Про "парниковий ефект", його вплив на глобальнi змiни клiмату йшла розмова нашого кореспондента з заступ.нач. Департаменту гiдрометеорологiчної служби i монiторингу Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України, членом української делегацiї Боннської Коференцiї Сторiн Олегом Величком

Салімонович, Л. Ковчег замовляли? : Українські вчені знають, як вижити в умовах глобального потепління / Л. Салімонович// Україна молода. - 2007.- 31 січ.(№18). - С. 8.Про програму "Ковчег", розроблену українськими та російськими ученими

Семенов, С. Все будет ха-ра-шо! : Учёные говорят, что ближайшие годы глобального потепления пойдут Украине на пользу /С.Семенов// Бизнес. - 2004.- 1 марта (№9). - С.76-79.

Семенюк, В. Не такий страшний "Ель-Ніньо"... : Чому немає снігу? куди пропала зима? ці питання, безперечно, цікавлять усіх. А от за відповідями, певна річ, треба звертатись до фахівців /В. Семенюк // Урядовий кур'єр. - 2007. - 16 січ.(№7). - C.12.

Сергей Правденко: "Капля дождя на раскаленной скале, : или Полемические заметки о погоде // Голос Украины. - 2005.- 16 марта (№47). - С.6-7.Необратимі процеси зміни клімату Землі за останні 50-60 років

Ситник, К. Чи порятують АЕС від глобального потепління? : Теплове забруднення планети, внаслідок розсіювання теплоти і парникового ефекту / К. Ситник// Урядовий кур'єр. - 2005.- 26 трав.(№96). - С.20.
Скоробагатько, С. іч-на-віч із смертельною загрозою : Якщо людство не схаменеться, то незабаром його може спіткати екологічна катастрофа всесвітнього масштабу / С. Скоробагатько // Сільські вісті. - 2005.- 4 берез.(№26). - С.5.

Ставчук, І. Пастка "парникового" ефекту : Для світової спільноти вже немає сумнівів щодо негативних наслідків глобальної зміни клімату та її причин. Останній звіт Міжурядової групи експертів зі зміни клімату і результати багатьох наукових досліджень зарубіжних та українських вчених заявляють про необхідність термінових та всеосяжних дій зі зниження викидів "парникових" газів у всьому світі задля запобігання глобальної катастрофи / І. Ставчук// Урядовий кур'єр. - 2006.- 2 груд.(№228). - С.5. Проблема зміни клімату

Трибушная, Е. Парниковый аффект : Революционное решение Брюссельского саммита ЕС выводит Европу в лидеры по борьбе с глобальным потеплением. Теперь жизнь рядовых европейцев может кардинально измениться / Е. Трибушная// Корреспондент. - 2007.- №11. - С. 64-66. Екологія

Трансгенні продукти

Наприкінці 80-х років минулого століття у світі з’явилися перші трансгенні або генетично модифіковані організми. Це штучно виведені рослини, стійкі до певних несприятливих факторів (приміром, картопля, яку не їсть колорадський жук). Такі рослини, які вже стали продуктами харчування багатьох людей, містять неприродну для себе комбінацію генетичного матеріалу, переміщеного завдяки генній інженерії. За словами заступника голови Всеукраїнської екологічної ліги, Тетяни Тимочко, так зване генетичне забруднення, яке відбувається на фоні втрат біологічного різноманіття, стає однією з найбільших загроз сучасності: за останнє десятиріччя площа, засіяна трансгенами, збільшилась на планеті у 40 разів.

Як запевняє Тетяна Тимочко, гострою проблемою сьогодення в Україні є відсутність законодавчих актів, які б контролювали ввезення та використання ГМ-продуктів. Так, якщо в багатьох країнах світу це питання давно вирішено на урядовому рівні, то в Україні застосування з ГМО регулюється лише постановою Кабміну, прийнятою ще у 1998 році, «Про затвердження тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні».

Друга проблема — відсутність відповідної статистики. За даними неофіційних джерел, у нашій державі найчастіше вирощується генетично змінений рапс, соя, картопля та кукурудза. Та, на жаль, мало пересічних українців при виборі продуктів харчування у магазинах звертають увагу на їхні етикетки. Часто вони містять фразу на зразок «При виготовленні цього продукту використано генетично модифікований крохмаль» тощо. Тому дуже важливо, аби громадяни звертали увагу на написи на етикетках продуктів, які вони купують.

Жданов,В. Пища зомби: Пока ученые спорят о целесообразности выращивания генетически модифицированных продуктов, они захватывают все больше посевных площадей на планете / В. Жданов // Корреспондент. - 2007.- №9. - С. 60-62.

Малкина, Н. Генетически изменённые продукты сделают из людей мутантов? : Ученые возражают: вред ГМК (генетически модифицированных компонентов) еще не доказан, а их преимущества бесспорны. Но так ли это? / Н. Малкина // Комсомольская правда. - 2007. - 5 апр.(№67). - С. 17.

Малолєткова, О. Мутанти в холодильнику : Перша перевірка продуктів харчування на вміст генетично модифікованих інгредієнтів (ГМІ), ініційована наприкінці лютого поточного року спеціалістами Всеукраїнського центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарту), засвідчила, що чимало вітчизняних виробників подають на стіл українського споживача їжу, в складі якої присутні ГМІ. А це -справжнісіньке введення покупця в оману / О. Малолєткова. // Урядовий кур'єр. - 2007 .- 5 квіт. (№61). - С.6

Московська, Н. Мічурінська селекція - невинне заняття порівняно з трансгенними організмами : Всесвітній день прав споживачів започатковано в 1962 році, коли в США вперше проголосили права людини як споживача, який має право на безпечні товари й послуги, на їхній вибір, на інформацію про них, а також право бути вислуханим у суді, якщо першими трьома правами нехтують / Н. Московська.Як з'явилися на світовому ринку гентично модифіковані продукти, і чому вони шкідливі або корисні// Урядовий кур'єр. - 2007 .- 15 берез. (№46). - С.5

Пристурко,Н. Продукти майбутнього : Трансгенні культури аж ніяк не гарантують нам активного довкілля, впевнені українські екологі / Н. Пристурко // Хрещатик. - 2005.-13 квіт.(№53). - С.12.

Україна екологічна

За підсумками 2006 року, в 21 регіоні України погіршилися показники забрудненості атмосфери. На 70% виявилися забрудненими поверхневі води в нашій країні (за повідомленням Міністерства охорони навколишнього середовища). В Україні спостерігається погіршення показників у всіх складових природокористування. Минулого року лише з стаціонарних джерел в атмосферу потрапило понад 4,5 мільйона тонн забруднюючих речовин. А неконтрольовані викиди отруйних речовин призвели не лише до забруднення поверхневих джерел, але й до втрати великих запасів підземних вод, які вже не можна використовувати як джерела питної води.
 
Афоніна,А. Бумеранг : За новою програмою столичні ріки та озера оберігатимуть від сміття, ліси - від пожеж,схили -т від зсуву грунтів,повітря від шкідливих речовин,риб- від загибелі, а киян - від деяких неприємних запахів. / А. Афоніна // Хрещатик. - 2005.- 21 січ.(9). - с.6.

Власенко, І. Пуща - не зона запустіння : "Чорнобильська Пуща" - заповідник особливий, єдиний де працівники щодня ризикують здоров'ям / І. Власенко// Урядовий кур'єр. - 2006. - 18 лип.(№131). - С.13.
Гетьман, В. Туди, де грегочуть бескиди : Сьогодні - День довкілля /В.Гетьман // Урядовий кур'єр. - 2007. - 21 квіт.(№72). - С. 7.

Гетьман, В. Чи все добре в "заповідному королівстві"? : П'ять років тому у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища, згідно з урядовою постановою №239, створено Державну службу заповідної справи. Як забезпечується збереження природно-заповідних територій та об'єктів, який стан заповідної справи в нашій державі? / В. Гетьман // Урядовий кур'єр. - 2006. - 8 груд.(№232). - C.12.

Гори недоторкані! : Шість країн зобов'язуються охороняти й розвивати Карпати / Інф. "Дня"// День. - 2006.- 14 груд.(№219). - С. 1. Україні, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Угрщина та Чехія підписали Карпатську декларацію, для стабільного розвитку та охорони Карпатських гір

Джарти, В. Василь Джарти: "Ми по-варварськи користуємося природою" / В. Джарти// День. - 2006 .- 18 листоп. (№201). - С. 4. Про перші 100 днів роботи уряду розповідає міністр охорони навколишнього природного середовища України Джарти Василь

Жулинський, М. Ековарварство : Йде велика війна з природою України / М. Жулинський// День. - 2007.- 27 січ.(№14). - С. 1,6. Про культивацію національного та історико-культурного ландшафту, та екологічну освіту

Колиска майбутнього : Сьогодні - День довкілля / Інформація "УК"// рядовий кур'єр. - 2007. - 21 квіт.(№72). - С. 1.

Кулик, О. Збережемо лебедині острови / О. Кулик // Урядовий кур'єр. - 2005.-19 січ.(№9). - С.13. Серед незайманих цивілізацією куточків Криму Лебедині острови користуються найбільшою любов"ю відвідувачів

Курик, М. и потрібні здорові діти? / М. Курик// Голос України. - 2005.- 25 лист.(№224). - С.11.Ця стаття - звернення до тих, кому не може бути байдужою доля наших дітей, народжених і ненароджених. Ця стаття - застереження про те, що Україна переступила ту межу свого розвитку, коли настав екологічно-соціальний геноцид ХХІ століття

Мельник, В. Дерева рубають - ліси летять : Катастрофічний стан лісових систем в Україні / В. Мельник // Урядовий кур"єр. - 2005.-11 черв.(№108). - С.12.

Мельник,А. Полісся й досі під ударом Чорнобильської катастрофи / А. Мельник// Урядовий кур'єр. - 2005.- 20 квіт.(№73). - С.13.

Мельник, О. Що несуть гірські річки... : Тихим раєм донедавна вважалося мальовниче село Сянки, що загубилось поміж карпапськими лісами на межі двох областей на українсько-польському прикодонні. Та вже кілька років назва цього селаа стала синонімом екологічного лиха, яке завдає непоправної шкоди довкіллю. Трапилось воно не черерз природні чи техногенні фактори, а з людської недбалості чи, можливо, й фінансової вигоди: на околоицю лісу за кількасот метрів від людських осель хтось невідомий викинув... понад 20 тонн отрутохімікатів / О.Мельник // Урядовий кур'єр. - 2007. - 21 квіт.(№72). - С. 11.

Мельник, О. Екологічний паспорт Львівщини : Всі найгостріші екологічні проблеми області фахівці не просто внесли до екологічного паспорта Львівщини, а й окреслили страткгію й тактику їх розв'язання, аби зона Карпат і Передкарпаття стала екологічно чистим куточком / О. Мельник
// Урядовий кур'єр. - 2006.- 20 жов. (№197). - С.13.

Миколюк, О. Ліки для липи : Найстаршому дереву Укарїни екологи поставили "пломбу" з паркетного клею та тирси / О. Миколюк// День. - 2007.- 19 квіт. (№67). - С. 2.
Нікитенко, Л. У рамках акції "Майбутнє лісу - в твоїх руках" черкащани посадили 3 млн. дерев : Черкаське обласне управління лісового господарства провело цей захід 11 квітня повсьому Шевченковому краю / Л. Нікитенко// Україна молода. - 2007.- 12 квіт.(№66). - С. 8.

Новосвітній, В. Київ стоїть... не на Дніпрі : Столиця розташована на березі Канівського водосховища, яке змініло гідрологічний режим і змінює її екологію / В. Ново світній // Хрещатик. - 2006 .- 12 лип.(№98). - С.8. Круглий стіл у столичному Будинку природи, на якому порушили питання збереження екосистеми головної ріки України, був приурочений до Дня Дніпра

Панова, К. Лесные разбойники : Земли заповедников тают под натиском чиновников и бизнесменов, которые апелируют к интересам местного населения / К. Панова// Корреспондент. - 2007. - №13. - С. 28-31. Гуцульський національний природний парк потребує допомоги - заповідні території можуть бути відібрані

Парнікоза, І. Як зберегти український степ / І. Парнікоза// Дзеркало тижня. - 2007.- 10-16 лют.(№5). - С. 17.Вся смуга Понто-Каспійських степів перебуває на межі повного знищення

Пуговиця, М. Врятувати черноземи / М. Пуговиця// Столиця. - 2005.- 26 серп.-1 вер.(№34). - С.24-25.За інерцією ми продовжуємо пишатися українськими чорноземами. Сьогодні вітчизняні чорноземи можуть служити хіба що "взірцем" виснаження та виродження

Пуговиця, М. Місцями - недоторкані, місцями - знищені... : Як зберегти біосферу Карпат / М. Пуговиця// День. - 2007.- 25 січ. (№12). - С. 6. Про найкращі шляхи збереження та відновлення потенційних сил природи

Романець, Д. Побудувати будинок, виростити сина, зрубати дерево : екологічно-економічна мандрівка столицею України / Д. Романець// Україна молода. - 2006.- 24 черв.(№114). - С. 6.Про проблеми київських насаджень, будівельного сміття, та питної води Києва

Сафонов, Ю. Край наляканих птахів / Ю. Сафонов// День. - 2007.- 31 січ.(№16). - С. 6.Про книгу Володимира Стадниченка "Лоно Дунаю" (про Дунайський біосферний заповідник), яку висуното на здобуття журналістської премії ім. Івана Франка

Шепель, О. Розбалансованість : Експерти "Дня" склали рейтинг екологічних загроз України / О. Шепель// День. - 2007.- 2 берез.(№38). - С. 6.Екологічні загрози Укарїни

Ярош, О. Проблеми екологічної безпеки приморських територій Криму при експлуатації вуглеводневих родовищ / О. Ярош// Економіка України. - 2007.- №2. - С.69-73.Мета цієї статті - аналіз та оцінка найважливіших екологічних проблем, пов'язаних з просторовим поширенням нафтопродуктів у різних компонентах біосфери, у світлі екологічної безпеки Кримського регіону

Промислове забруднення
Відходи

Сьогодні полігони відходів  на території України
займають 130 тис. Гектарів

На початку січня 2007 рокуУкраїну відвідав спеціальний доповідач ООН iз питань токсичних відходів Окечукву Ібеану. Протягом візиту представник Об’єднаних Націй особисто побував у регіонах, зокрема, відвідав Закарпатську та Львівську області, і ознайомився зі станом справ безпосередньо на місцях, де нині зберігаються незаконно ввезені в Україну та захоронені небезпечні продукти та відходи.

Назвати точну кількість токсичних відходів, що зберігаються в Україні, не може ніхто. І українські екологи, й закордонні комісії коливаються між 50 і 60 мільйонів тонн небезпечних речовин. Це — як незаконні звалища ввезених відходів, так і спродуковані власне в Україні речовини, а також офіційні дані експорту-імпорту небезпечних речовин. «Збирати» токсичні речовини українці почали настільки давно, що їхня кількість уже не має значення: саме час говорити про якість відходів, про наслідки, до яких вони призводять, і про те, як їх позбутися законним і цивілізованим шляхом.

Токсичні відходи, що зберігаються в Україні, порушують права людей на безпечне довкілля, на чисту воду, на безпечні для життя і здоров’я умови праці тощо. На жаль, встановити науково обґрунтовані зв’язки між токсичними відходами, які зберігаються поблизу населених пунктів, і здоров’ям нації доволі складно. Досвід інших країн показує, що продукція з однаковим токсичним вмістом призводить до однакових проблем у здоров’ї. «Отже, необхідно керуватися принципом попередження проблем і відповідальності з боку влади за це, навіть якщо наукові докази цього не є остаточними», — сказав спеціальний доповідач під час прес-конференції. Він наголосив також на тому, що пересічні українці дуже мало знають про незаконне захоронення відходів, а отже, щоб убезпечити їх, необхідно надати доступ до інформації, зокрема, про екологічний стан регіонів.

Андрєєва, Н. "Будь-яке звалище - це біохімічний реактор" : Як чинити з відходами / Н. Андрєєва // День. - 2005.- 13 квіт.(№65). - С.6.
  
Вишневська, З. Як дихається, мегаполіс? / З. Вишневська// Дзеркало тижня. - 2005.-15січ.(№1). - С.15.

Герасимчук, В. Запах грошей : Чому в Києві не можуть поводитися з побутовими відходами / В. Герасимчук// День. - 2005.- 3 бер.(№38). - С.6.

Дацюк Л. Гроші з повітря. : Україна може заробляти мільярди, продаючи квоти на шкідливі викиди. / Л. Дацюк// Хрещатик. - 2003.-6 черв.(№ 81). - С.7.  1999 року Україна продукувала на 135 мільйонів тонн шкідливих викідів менше, ніж у 1990-му. Експортуючи цю різницю за ціною 14-23 долари за метричну тонну, щорічно можна було б отримувати 1,5-2 мільярди.

Дацюк, Л. Побічний ефект урбанізації : Як нейтралізувати вплив життєдіяльності мегаполіса на його екологію, вирішували в профільній комісії Київради / Л. Дацюк// Хрещатик. - 2007. - 1 лют.(№15). - С. 2-3. 30 січня відбулося засідання постійної комісії Київради з екологічної політики. У порядку денному - десятки пимтань. Серед них - звернення голови столичної міськдержадміністрації з приводу будівництва сучасного заводу з переробки твердих побутових відходів

Динец, П. Приднепровье задыхается в отходах : Экологи бьют в набат, но у властей на экопроекты нет средств / П. Динец// Комсомольская правда. - 2005.-11-17 ноября(№208). - С.6-7.Дніпропетровська область потерпае від промислового забруднення

Жданов,В.  Городские прелести : Развитие промышленности, засилье транспорта и бедность - основные причины загрязнения мегаполисов. В ТОП-10 самых загрязненных городов мира - пять представителей бывшего СССР / В. Жданов// Корреспондент. – 2006 .- №45. - С. 65-67. Найзабруднені місця планети

Клюшник, Х. "Після Чорнобиля нам уже нічого не страшно" : Кореспондент "Вечірки" побувала на місці можливої екологічної катастрофи у селі Підгірці (Київська область). Як ми повідомляли напередодні, тут, на площі 64 га, розташоване одне з найнебезпечніших звалищ відходів з усього Києва / Х. Ключник // Веч. Київ. - 2007. - 4 квіт.(№57). - С. 2.

Кніжанський, В. Грабіжник у храмі природи : У 21 регіоні України погіршилися показники забрудненості атмосфери / В. Кніжанський // День. - 2007.- 8 лют.(№22). - С. 1.

Корнійчук, О. На полігоні все спокійно : На полігоні №5 немає ніяких витоків / О. Корнійчук
// Хрещатик. - 2007. - 4 квіт.(№49). - С. 2. Кілька днів тому в Інтернеті з'явилася інформація про нові витоки фільтрату на полігоні №5 у Підгірцях

Лисниченко, І. Хранилище бытовых отходов в Пидгирцах можна сравнить с кладбищем или скотомогильником, где в течении 50 лет разлагаются останки / І. Лисниченко// Факты. - 2006.-3июл(№100). - С.10.

Мороз, П. Екологія промислового міста та стан нинішньої атмосфери : Існує точка зору, що дві третини сумарних викидів у атмосферу в Україні (4,1 млн.тонн) припадає на промисловість (ТЕЦ, заводи, фабрики тощо), а одна третина - на автотраспорт / П. Мороз // Наука і суспільство. - 2006. - №1/2. - С.26-31.

Нагребецька, І. Золото під ногами : Чи поводимося ми з відходами як із ресурсами, з котрих належить діставати якомога більше користі? / І. Нагребецька // Урядовий кур'єр. - 2006. - 31 жов.(№204). - С. 6. Вторинне ресурсокористування - важливий елемент у формуванні та реалізації комплексної стратегії стійкого розвитку країни і всіх її територій

Ніколаєнко, Р. На варті чистого повітря : Де в столиці легше дихається і коли відкривати кватирку, аби впіймати свіже і відносно чисте повітря, "Вечірка" дізнавалася від фахівців Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) Мінприроди / Р. Ніколаєнко// Вечірній Київ. - 2005.- 23 лют.(№33). - С.5.Довкілля

Омельченко, О. "Брудна" тема : Учора в парламенті говорили про відходи. На кожного українця їх припадає по 500 тонн / О. Омельченко // День. - 2005.- 14 верес.(№166). - С.1.

Плаксіна, С. Второе ведро на кухне : Три тысячи переполненных мусорных полигонов и десятки тысяч нелегальных свалок представляют опасность для природы и людей.Только внедрение замкнутого цикла переработки бытовых отходов позволит решить эту проблему / С. Плаксіна// Експерт. - 2006.-29трав-4черв(№21). - С.24-287.

Покотило, О. Захоронення природи : Доповідач ООН розповів про токсичні відходи в Україні / О. Покотило // День. - 2007.- 31 січ.(№16). - С. 2. Проблеми токсичних відходів в Україні

Супруненко, О. Час нещасливих знахідок : в Закарпаття кілька років поспіль завозили небезпечні промислові відходи / О. Супруненко// Дзеркало тижня. - 2005.- 9-15 квіт. (№13). - С. 17.

Тишко, І. Шкодить не кількість, а токсичність викидів : Закінчується традиційна екологічна виставка / І. Тишко// Україна молода. - 2007.- 6 квіт.(№63). - С. 17.Уже десятий рік поспіль у Києві проходить міжнародна виставка-ярмарок "Екологія-2007"

Трифонова, О. По запахах - новими технологіями : Бортницька станція аерації - єдине в Києві підприємство, де очищують нечистоти столиці. Щодоби тут обробляють понад мільйон кубометрів стоків / О. Трифонова// Українська столиця. - 2007. – 26 січ. - 1лют. (№4). - С.6. У Бортничах всерйоз надумали здійснити екологічну революцію, покінчивши зі смердючим виробництвом

Шепель, О. Розбалансованість : Експерти "Дня" склали рейтинг екологічних загроз України / О. Шепель// День. - 2007.- 2 берез.(№38). - С. 6.Екологічні загрози Укарїни

Янішевський,В. Нові піходи до відходів / В. Янішевський// Хрещатик. - 2005.-9лист(№166). - С.6.

Водні ресурси

Щороку внаслідок вживання неякісної води на Землі помирає близько 3,5 мільйона осіб. А до 2008 року, прогнозують фахівці, до 60 відсотків населення планети відчуватиме дефіцит питної води задовільної якості. Ці цифри, які навела на презентації карти (лютий 2007) «Екологічна ситуація та стан питних вод в Україні» перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, здається, насамперед стосуються країн Африки та Азії, де питна вода завше була в дефіциті. Одначе, вважають екологи, наївно думати, що нас ця проблема не торкнеться. Точніше, вона вже для країни постала досить гостро. Приклад тому – тільки в 2006 році в Україні через брудну воду сталося вісім спалахів інфекцій.

Найбруднішими регіонами України, зазначають екологи, сьогодні є Донецька, Дніпропетровська, Луганська області, а також території довкола Запоріжжя, Маріуполя, Кіровограда, Керчі та Армянська. Крім перерахованих регіонів, занепокоєння викликає також екологічна ситуація в Києві, Харкові, Сумах, Полтаві, Житомирі, Луцьку, Рівному, і навіть на переважній частині Криму та узбережжях Чорного й Азовського морів, тобто на курортах країни, куди ми зазвичай їздимо «оздоровитися»!

Фахівці Всеукраїнської екологічної ліги, оприлюднюючи дані свого дослідження, особливо акцентували увагу на стані водних ресурсів країни. На сьогодні 61 відсоток із них не відповідають установленим нормам і стандартам.

Багнюк,А.  Чим "годуємо" Дніпро, тим він нас і поїть : У Запоріжжі атмосфера виграє усіма барвами веселки, а головна річка держави нев стигає самоочищуватися / А. Багнюк// Україна молода. - 2005.-12квіт(№66). - С.12.

Касьяненко, М. Пірати Донузлава : Екологи вимагають заборонити видобуток піску в озері Донузлав, проте цей бізнес нелегально процвітає з 1965 року / М. Касьяненко// День. - 2007.- 18 квіт. (№66). - С. 6. 

Марків, Н. Дніпро біля Києва : У своїй праці доктор географічних наук віктор Вишневський розповідає про вчорашні і сьогоднішні дні найбільшої річки України / Н. Марків // Хрещатик. - 2005.- 7 жовт.(№148). - С.5.  Відповіді на запитання щодо Дніпра можна знайти в одній книжці - "Дніпро біля Києва", яку написав доктор географічних наук Віктор вишневський

Мельник, О. Що несуть гірські річки... : Тихим раєм донедавна вважалося мальовниче село Сянки, що загубилось поміж карпапськими лісами на межі двох областей на українсько-польському прикодонні. Та вже кілька років назва цього селаа стала синонімом екологічного лиха, яке завдає непоправної шкоди довкіллю. Трапилось воно не черерз природні чи техногенні фактори, а з людської недбалості чи, можливо, й фінансової вигоди: на околоицю лісу за кількасот метрів від людських осель хтось невідомий викинув... понад 20 тонн отрутохімікатів / О. Мельник// Урядовий кур'єр. - 2007. - 21 квіт.(№72). - С. 11.

Олександренко,М. Вода для кримчан : Цими днями за участю заступника Голови Держводгоспу України О.Романова відбувся 49 пуск Північно-Кримського каналу - найдовшого каналу в європі. Його довжина сягає 400,5 км, а пропускна спроможність в голові каналу - 294 куб.м/с. на магістральному каналі працюють 4 насосних станції перекачування, які піднімають воду на 101 метр / М. Олександренко // Урядовий кур'єр. - 2007. - 20 квіт.(№71). - С.6.

Олександренко, М. Передбачливість проти стихії : Паводки та повені на річках Закарпаття відбуваються від 3 до 8разів на рік. Для реалізації протипаводкових заходів Держводгоспом була розроблена нова за своїм змістом Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р.Тиса у Закарпатській області, затверджена згодом урядом / М. Олександренко// Уряд. кур'єр. - 2007. - 4 квіт.(№60). - С.20.

Чуменкова, О. Джин із крана : Екологи склали карту регіонів із найбруднішою в Україні водою / О. Чуменкова// Україна молода. - 2007.- 1 берез.(№39). - С. 2. Екологія

Підгірна, Н. Кран-кола : Хлорована вода провокує розвиток ракових пухлин / Н. Підгірна // Україна молода. - 2007.- 25 січ.(№14). - С.11. Небезпека питної води

Ткаченко, О. Мертва вода : До Азовського моря щорічно потрапляє 1,9 мільярда кубометрів неочищених стоків / О. Ткаченко// День. - 2005.- 25 трав.(№91). - С.6.За словами начальника Держуправління екології та природних ресурсів у Луганськіій області на стан 88-ми малих річок регіону найбільше впливає господарська діяльність

Трибушная, Е. Всемирный РЕКвием : Миру грозит великая сушь и водные войны: десятькрупнейших рек планеты, на берегах которых живет половина человечества, на грани смерти / Е. Трибушная// Корреспондент. - 2007.- №13. - С. 62-64.Екологія

Хрипункова, Г. Водний "коктель" по-донецьки : У Донецькій області вода не лише погана - її ще й не вистачає / Г. Хрипункова// День. - 2006.- 27 груд.(№228). - С. 6.

Якименко, М. Суворі уроки Прип'яті : Розливи найбільшої притоки Дніпра - Прип'яті завдають поліщукам величезних збитків. Часто річка місяцями не входить в береги. А втім, програми з боротьби з цим стихійним лихом через недостатнє фінансування виконують вкрай повільно / М. Якименко // Голос України. - 2006.- 7 лист.(№208). - С.13.

Екологія і економіка
Енергозбереження

Альтернативний "енерджайзер" : Зелена енегрія - не лише прибуток і захист довкілля, а й частина національної безпеки - у США, Бразилії й навіть в ОАЕ / Підготував О.Боровський// Україна молода. - 2007.- 4 квіт. (№62). - С. 7.Альтернативні джерела енергії у світі

Гулич, О. Чинники регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій : Економічеі проблеми природокористування / О. Гулич// Економіка України. - 2005.-трав(№5). - С.78-82.

Драган,О. Еколого-економічні проблеми розвитку України та шляхи її вирішення / О. Драган// Економіка Фінанси Право. - 2005.-(№8). - С.3-6

Московська, Н. Екологічна складова до вступу в СОТ / Н. Московська// Урядовий кур'єр. - 2005.-11бер(№44). - С.14.

Пуговиця, М. У них біогаз . А у нас? : Максим Мельничук про енергію, що... росте поруч / М. Пуговиця// День. - 2007.- 3 квіт. (№57). - С. 6. Про впровадження відновнювальних джерел енергії, енергії рослинного походження на Україні

Семенченко, М. Пункт прийому ідей: Вчені та винахідники, що працюють у сфері енергозбереження, отримали інтернет-сторінку / М.Семенченко // День. - 2007.- 21 берез. (№48). - С. 5.Відтепер вітчизняні науковці та винахідники можуть в онлайн-режимі надсилати свої пропозиції та ідеї

Екологія «нетрадиційна»

Доценко, А. Антигорожане : Утомленные городской жизнью люди меняют комфортабельное на избы без водопровода и електричества, а деликатесы - на овощо и фрукты, выращенные собственными руками / А. Доценко // Корреспондент. - 2007.- №8.- С.35-38. Про екологічні поселення на Україні

Коротченко, М. Екологічне мистецтво : Фестиваль "Шешори" намагається зберегти живе середовище для автентики та ремесел / М. Коротченко// День. - 2005.-30черв(№114). - С.7.

Салімонович, Л. Дух вічної Гомільші : Екологічно виважена подорож слідами мамонта / Л. Салімонович // Україна молода. - 2007.- 7 квіт.(№64). - С. 9. Про перший на Харківщині туристичний екомаршрут

Соловйов, А. Клінічна ендоекологія у країні вимираючиго етносу / А. Соловйов// Дзеркало тижня. - 2006.- 28 січн.-3 лют.(№3). - С. 15. Про клінічну ендоекологію (науку про хвороби людини, викликані забрудненням внутрішнього середовища організму техногенними отрутами) розповідає Анатолій Соловйов, доктор медичних наук, професор Донецького державного медичного університету

Книги по темі

Акимова, Татьяна Акимовна. Экология : Учебник / Т. А. Моисеенкова, Хаскин, Владлен Владимирович ; Под ред. В.В.Хаскина. - 456 с.

Андрейцев, Володимир Іванович. Право екологічної безпеки : Навчальний та науково-практичний посібник / Андрейцев, Володимир Іванович. - К. :Знання-Прес, 2002. -332 с.

Андрейцев, Володимир Iванович. Екологічне і земельне право України : Практикум для студентiв юридичних вузiв i факультетiв / Андрейцев, Володимир Iванович. - 272 с.

Благодiйний фонд "Екоправо-Львiв"; Правнича Iнiцiатива для Центральної та Схiдної Європи, Регiонаьний Екологiчний Центр для Центральної та Схiдної Європи. Екологічні права громадян : Як їх захистити за допомогою закону / Вiдповiд. за вип. А.Конеченкова; Пер. з англ. М.Большакова. - К. : Ехо-Восток, 1997. - 159 с.

Бойчук, Юрій Дмитрович. Екологія і охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник / Бойчук, Юрій Дмитрович, Солошенко, Ельвіра Миколаївна, Бугай, Олег Вікторович. - Суми : Університетська книга, 2003. - 284 с.

Вернадский, В.И. Научная мысль как планетное явление : Отрывки / В.И. Вернадский // Экологическая антология. - М., Бостон, 1992.

Williams, Luanne Kemp. Environmental health secrets = Здоров'я та довкілля / Williams, Luanne Kemp, Langley, Ricky L. - Index: с. 239.

Воронков, Н.А. Основы общей экологии: общеобразовательный курс: Учебное пособие для студентов вузов и учителей / Н. А. Воронков. - М. : Агар, 1997. - 88 с.

Гайнріх, Дітер. Екологія : dtv-Atlas / Гайнріх, Дітер, Гергт, Манфред ; Пер. з нім. В.І. Лахно. - 287 с.

Генсірук, Степан Антонович. Ліси України : Монографія / Генсірук, Степан Антонович. - 3-тє вид., доопрацьоване і розширене. - Львів, 2002. - 496 с.

Герасимчук, Андрiй Андрiйович. Основи екологiї : Опорний курс лекцiй / Герасимчук, Андрiй Андрiйович, Палеха, Юрiй Iванович. - 68 с.

Глухов, Владимир Викторович. Экономические основы экологии : Учебник / Глухов, Владимир Викторович, Лисочкина, Татьяна Витальевна, Некрасова, Татьяна Петровна. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 304 с.

Голод: Бедствие, вызванное деятельностью человека? : Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам / Предисл. Р.С.Макнамары; Введ. С.Ага Хана, Х.Бен Талала; Предысл. к русск. изд. И.Блищенко. - М. : Международные отношения, 1990.

Горелов, Анатолий Алексеевич. Концепции современного естествознания : Учебное пособие / Горелов, Анатолий Алексеевич. – 208 с.
Горелов, Анатолий Алексеевич. Экология : Учебное пособие / Горелов, Анатолий Алексеевич. - Вопросы к экзаменам: с. 237.

Демина, Т. А. Экология,природопользование,охрана окружающей среды : Пособие для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений/Демина, Татьяна Андреевна. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 144 с.

Джигирей, Вiктор Степанович. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посiбник / Джигирей, Вiктор Степанович. - К.: Знання, 2000. - 202 с.

Дзісь, Георгій Васильович. В епіцентрі людської біди : Громадсько-політичне видання / Дзісь, Георгій Васильович. - К. : АртЕк, 2003.

Дрейер, О.К. Экология и устойчивое развитие: Учебное пособие / О. К. Дрейер, В. А. Лось; Университет РАО; Ин-т востоковедения РАН. - 224 с.

Заяц, Р.Г. Пособие по биологии для абитуриентов / Р. Г. Заяц, И. В. Рачковская, В. М. Стамбровская. - 512 с.

Злобін, Юліан Андрійович. Загальна екологія : Навчальний посібник / Злобін, Юліан Андрійович, Кочубей, Наталія Василівна. - Суми : Університетська книга, 2003. - 416 с.

Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". Основи екології : Навчальний посібник / Адаменко О. М., Коденко Я. В., Консевич Л. М., Періжок Й. І., Пилипчук О. Я. - 2-ге вид. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 320 с.

Киевский эколого-культурный центр; Украинская молодежная экологическая лига. Скорая заповедная зона. Охрана местных природно-исторических святынь / Сост. В.Е.Борейко, О.Г.Листопад, В.Ф.Руденко, А.В.Подобайло. - К., 1998. - 142 с.

Кормилицын, Владимир Ильич. Основы экологии : Учеб. пособие / Кормилицын, Владимир Ильич, Цицкишвили, Марат Семенович, Ядамов, Юрий Иванович; М-во общего и профессионального образования РФ; Моск. педагог. ун-т; Моск. энергетический ин-т . - 368 с.

Корсак, Костянтин Віталійович. Основи екологiї : Навч. посiбник / Корсак, Костянтин Віталійович, Плахотнік, Ольга Василівна. - Бiбл.: с. 225. - 228 с.

Крисаченко, Валентин Семенович. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку : Монографiя / Крисаченко, Валентин Семенович, Хилько, Микола. - 598 с.

Кучерявий, Володимир Панасович. Екологія : Пiдручник для вузiв / Кучерявий, Володимир Панасович. - Львiв : Свiт, 2000. - 500 с.

Лучшие рефераты по экологии / Автор-составитель И.А.Елисеев . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 320 с

Міністерство освіти і науки України. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Екологічне право України : Підручник для студентів юридич. вищ. навч. закладів / За ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. - Х. : Право, 2005. - 382 с.

Міністерство освіти і науки України . Київський національний економічний університет. Екологія : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, О. К. Аблова та ін. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : КНЕУ, 2005.

М-во охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України; Iн-т держави i права НАН України iм. В.М.Корецького. Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Шевченка; Юридичний факультет. Екологія і закон : Екологiчне законодавство України: В 2-х кн. Кн.1 / Вiдповiд. ред., доктор юридичних наук В.I.Андрейцева. - К. : Юрiнком iнтер, 1998. - 701 с.

Міністерство освіти і науки України. Одеський державний економічний університет. Екологічний менеджмент : Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 516 с.

 Мусієнко, Микола Миколайович. Екологія. Тлумачний словник / Мусієнко, Микола Миколайович, Серебряков, Валентин Валентинович, Брайон, Олександр Володимирович. - К. : Либідь, 2004. - 376 с.

Мусієнко, Микола Миколайович. Екологія: Охорона природи : Словник-довідник / Мусієнко, Микола Миколайович, Серебряков, Валентин Валентинович, Брайон, Олександр Володимирович. - 551 с.

Назарук, Микола Миколайович. Основи екологiї та соцiоекологiї / Назарук, Микола Миколайович. - Львiв : Афiша, 1999. - 256 с

Никаноров, Анатолий Максимович. Глобальная экология : Пособие / Никаноров, Анатолий Максимович, Хоружая, Татьяна Алексеевна. - Предметный указатель: с.272. - 286 с.

Новиков, Юрий Владимирович. Экология, окружающая среда и человек : Учебное пособие для вузов / Новиков, Юрий Владимирович. - М. : Фаир, 1998. - 317 с.

Основы экологии и природопользования : Компьютерный курс: Учеб. пособие для 9-10 кл. общеобразоват. учреждений / Cост. В.Ф.Шолохович, А.Г.Гейн, С.В.Комов и др. - 127 с.

Петров, Кирилл Михайлович. Общая экология : Взаимодействие общества и природы / Петров, Кирилл Михайлович. - Изд. 2-е, стереотип. - СПб. : Химия, 1998. - 351 с.

Пехов, Александр Петрович. Биология с основами экологии : Учебник /Пехов, Александр Петрович. - СПб.:Лань, 2000. - 672 с.

Правовые проблемы охраны окружающей среды / Под ред. проф. Э.Н.Жевлакова. - 270 с.

Протасов, Виталий Федорович. Словарь экологических терминов и понятий /Протасов, Виталий Федорович, Молчанов, Александр Васильевич.– М.:Финансы и статистика, 1997. - 160 с.

Ravade, Francois. Elements d`ecologie : Ecologie fondamentale / Ravade, Francois. - Paris : MrGRAW-HILL, 1991. - 414 c.

Семененко, Борис Анальевич. По следам Чернобыльской катастрофы : Социально-экономические и экологические аспекты / Семененко, Борис Анальевич, Белова, Инна Валерьевна. - 125 с.

Скребець, В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи: Монографія / В. О. Скребець. - Київ : Слово, 2004. - 440 с.

Советско-американская гуманитарная инициатива: "Golubka". Экологическая антология = Ecological antology: Ecological writings from the West : Экологические произведения западных авторов /Ред. коллегия: Г.Уорнер, Д.Кригер, Е.Алексеева, Г.Джибладзе и др.; Пер. с англ. О.Писаревой.-270 с.

Сутокская, И.В. Экология как отправная точка нового видения мира / И. В. Сутокская// Экологическая антология. - М., Бостон, 1992.

Товариство "Зелена Україна" Нацiонального екологiчного центруУкраїни. Конвенцiя про бiологiчне рiзномаїття: Громадська обiзнаннiсть i участь: Терминологический словарь-справочник / Вiдп. ред. В.П.Гардашук. - 154 с.

Тупикин, Евгений Иванович. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности : Учебное пособие / Тупикин, Евгений Иванович. - М. : Academia, 1999. - 379 с.

Хоружая, Т.А. Методы оценки экологической опасности / Т. А. Хоружая. - М. : ЭБМ-Контур, 1998. - 222 с.

Шилов, Игорь Александрович. Экология: Учебник для студентов биологических и медицинских высших учебных заведений / Шилов, Игорь Александрович. - М. : Высшая школа, 1997. - 512 с.

Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.В.Гирусова. -  455 с.

Экологическое законодательство Украины: Водный кодекс; Лесной кодекс; Кодекс о недрах: Сборник / Сост. М.В.Шульга. - 192 с.

Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів та судової практики / За ред. О. О. Погрібного. - 928 с.

ІНТЕРНЕТ – РЕСУРСИ

Екологічні сайти

http://www.eko.org.ua/ua/ — Сайт науково-просвітницького  центру «Екологія Наука Техніка».
http://www.babies.kiev.ua/ — Екология младенчества.
http://www.esz.org.ua/ — Екологія та соціальний захист.
http://uk.wikipedia.org/wiki — Українськи вільна енциклопедія.
http://www.nep.org.ua/ — Народна Екологічна партя.
http://www.zelenysvit.org.ua/ — Українська екологічна асоціація.
http://ecologyic.com.ua/ — Екологія. Людина. Суспільство Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених.
http://users.iptelecom.net.ua/ — Лаборатория экологического анализа и прогноза.
http://www.ecopravo.kiev.ua/ — Електронна версію дослідження  щодо  доступу до екоінформації.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ