Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Євген Павлович Гребінка. Письменник, педагог, видавець»

Поділіться цією сторінкою:

Біобібліографічний покажчик

Гребінка

До 200-річчя від дня народження
байкаря, письменника, перекладача, видавця, громадського діяча Є.П.Гребінки.

За рішенням ЮНЕСКО, день народження Євгена Гребінки визнано знаменною датою. Його спадщина не тільки документ минулого - вона й нині несе людям світло гуманізму.

З метою вшанування пам'яті та більш глибокого вивчення діяльності цієї яскравої особистості, МСМБ пропонує до вашої уваги покажчик «Євген Павлович Гребінка. Письменник, педагог, видавець»

Видання складається з розділів:

Про відзначення 200-річчя з дня народження Євгена Гребінки [Текст] = http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3302-vi: постанова Верховної Ради України від 21 квітня 2011 року N 3302-VІ

Сюндюков І. На стику двох культур
«Шлях Євгена Гребінки»

«…Воістину яскравим є життєвий шлях і творчість визначного українського й російського письменника ХIХ століття Євгена Павловича Гребінки (1812-1848). Спадщині Гребінки, блискучого прозаїка, поета-лірика, байкаря, який однаково плідно й успішно творив і мовою Котляревського, й мовою Пушкіна (з останнім, до речі, був знайомий особисто, переклав його «Полтаву» українською), сказати б, «не пощастило».

Написане ним давало Євгену Павловичу вагомі підстави вважатися якщо не класиком, то, принаймні, вельми шанованим автором обох літератур. Проте реальність склалась дещо інакше. Попри достатньо високі оцінки безперечних авторитетів (так російськомовним романом Гребінки «Доктор» свого часу захоплювався Антон Чехов) ім’я та твори письменника, як здається, ще не здобули належної поваги в критиків і у широкого загалу. Можливо, річ у тім, що для російської культури Гребінка видавався занадто «українським» і навпаки? Досить сумний парадокс...

Пояснення і розгадку цього парадоксу ми знаходимо як у специфіці часу (перша половина ХIХ століття, як відомо, була добою, коли, незважаючи на інтерес в імперських культурних колах до української історії, традицій та звичаїв, українська мова вважалась «наречием» і, отже, досягти суспільного визнання й успіху український письменник — до Шевченка! — на практиці міг, лише використовуючи російську мову), так і в обставинах його біографії. Євген Павлович Гребінка народився 2 лютого 1812 року в маєтку Убєжище біля містечка Пирятин на Полтавщині в родині відставного офіцера, котрий за часів Катерини II «врезывался в турецкие колонны» та «казачествовал в Отечественную войну» (1812 року; слова взяті з певною мірою автобіографічної повісті «Записки студента»), але швидко перетворився на звичайного полтавського дрібного поміщика…»

http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=131734&mainlang=ukr

Коротка хронологія життя

Євген Павлович Гребінка прожив коротке життя - всього 36 років. Та за недовгий вік він встиг зробити собі ім’я і в українській, і в російській літературі, створивши поетичні та прозаїчні шедеври. За 15 років літературної діяльності Гребінка надрукував понад 50 повістей, романів і оповідань. Впродовж 1830-х – початку 1840-х років Є. Гребінка, разом із Г. Квіткою-Основ’яненком, М. Костомаровим, А. Метлинським, М. Шашкевичем, був ключовою постаттю українського національного відродження.

1812 рік, 21 січня - народився на хуторі Убіжище Пирятинського повіту (тепер у складі с. Мар'янівки Гребінківського р-ну) в сім'ї дрібного поміщика - штаб-ротмістра Малоросійського кавалерійського полку П. І. Гребінки. Батько був учасником Вітчизняної війни 1812 р., пройшов шлях до Парижа, після відставки займався господарством, мав 20 кріпаків. Товаришував з В. І. Григоровичем, В. І. Марковичем

У 1825-1831 рр. Є. Гребінка навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, одержав чин 14 класу. Влітку 1831 р. повернувся додому, відвідав Лубни, гостював у Снітині в маєтку Новицьких (товариш по гімназії), пережив особисту драму через кохання до його сестри (описав у "Записках студента", 1841). На початку вересня виїхав до Пирятина. 7 вересня Пирятинське дворянство обрало Є. Гребінку обер-офіцером резервного ескадрону Малоросійського кавалерійського полку, який базувався у Переяславі.

1826 рік, 14 листопада - гімназичний наглядач одібрав у Гребінки список недрукованої оди Пушкіна «Вольность».
Листопад - грудень - в листах до рідних і знайомих Гребінка хвалиться своїми успіхами у складанні поезій. Згадує такі твори: байки «Мышь» і «Вишня», пісню «Пленник», вірші «Переяславль», «Осень», «Отзывы русского воина к товаришам его молодости», «Буря», «Совет русскому гражданину», «Лилия», «Ручеек», «Соловей», «Радость Мазепы, когда он узнает о смерти Кочубея».
1827 рік - написав перший і єдиний драматичний твір для самодіяльного театру «В чужие сани не садись».

1829 рік - почав працювати над перекладом на українську мову поеми Пушкіна «Полтава». Разом з товаришами-гімназистами брав участь у створенні студентської бібліотеки, видавав рукописні журнали «Аматузія» та «Пафія».

1830 рік, квітень - під час весняних канікул Гребінку викликали до гімназії на допит з приводу оди Пушкіна «Вольность», одібраної у 1826 році.

1831рік - закінчив гімназію вищих наук дійсним студентом з правом на чин XIV класу.
На сторінках «Украинского альманаха», що видавався у Харкові, було вміщено перший друкований твір Гребінки - вірш «Рогдаев пар», а в журналі «Московский телеграф», уривок з його перекладу поеми Пушкіна «Полтава».

У грудні 1831 р. вийшов у відставку і повернувся до Убіжища, де провів два роки, працював над "Малоросійськими приказками" (видані у 1834 р.), над перекладом на українську мову пушкінської "Полтави", яка вийшла окремою книжкою у 1836 р. Постійно їздив до Пирятина за кореспонденцією.

Восени 1833 р. зустрівся у місті з українським художником А. Мокрицьким (випускником Ніжинської гімназії вищих наук), відвідав його в Олександрівці під Пирятином. Мокрицький гостював в Убіжищі, малював тут портрет поета.

1833 — в журналі «Утренняя звезда» надрукував ще один уривок з перекладу поеми Пушкіна «Полтава».
У кінці 1833 р. виїхав до Петербурга, звідки писав батькам: "Тіло моє було в столиці, а душа далеко - в рідному степу, під солом'яною покрівлею маленького будиночка".

Служив чиновником, з 1835 р. викладав словесність у Дворянському полку, з 1837 р. - у військово-навчальних закладах.
Був знайомий з О. Пушкіним, І. Криловим, О. Кольцовим. І. Тургенєвим, мав дружні зв'язки з Г. Квіткою-Основ'яненком, П. Гулаком-Артемовським, Л. Боровиковським, В. Забілою.

1834 року, 1 лютого — почав працювати реєстратором у комісії духовних училищ.
Вересень — вийшла окремим виданням збірка байок «Малоросеийские приказки».

1835 рік, червеньІ. Сошенко познайомив Євгена Гребінку з Т. Шевченком, підтримував його матеріально, допомагав у самоосвіті, взяв безпосередню участь у викупі поета з кріпацтва. У травні 1836 р. виїхав з Петербурга до Убіжища. Пробув тут до вересня, відвідав Мокрицьких, писав "Оповідання пирятинця" (видав у 1837 р. з посвятою своєму землякові В.І. Григоровичу).

1838 рік —другим виданням вийшла збірка байок «Малороссийские приказки». Видав окремою книжкою переклад поеми «Полтава» з посвятою О. С. Пушкіну.

1837 рік — у журналі «Современник», ч. VI і VII, надруковані вірші Євгена Гребінки «Недуг» і «Молитва».

29 листопада — звільнився з чиновницької посади в комісії духовних училищ. Працює вчителем російської мови у Дворянському полку.
Окремим виданням вийшли «Рассказы пирятинца» з посвятою В. І. Григоровичу.

1838 рік, 2 лютого — відбулося урочисте святкування п'ятдесятирічного ювілею літературної діяльності І. А. Крилова. Гребінка присвятив цій події вірш «Лавровый венок».

Листувався з Г. Ф. Квіткою-Основ'яненком та іншими українськими письменниками. Познайомився і здружився з О. В. Кольцовим. Брав участь у складанні «Лексикону» Плюшара.

1839 рік — Краєвський відмовився видавати додатки до журналу «Отечественньїе записки» українською мовою. Із зібраних для додатків матеріалів Гребінка укладає альманах «Ластівка».

1840 рік — допомагає Шевченку у виданні «Кобзаря».В альманасі «Утренняя заря» надруковано повість «Братья».

У травні 1840 р. знову виїхав на Полтавщину. З Убіжища виїздив до Лубен, де почув сюжет, використаний у повісті "Кулик".

У 1841 рік, 27 квітня видав у Петербурзі альманах "Ластівка". В журналі «Отечественные записки» надрукована повість «Записки студента».роман.

27 листопада — з Дворянського полку Гребінка перейшов на посаду викладача російської словесності в 2-й кадетський корпус.
В альманасі «Утренняя заря» надруковано повість «Кулик»,- яку Бєлінський назвав одним а найкращих творів останнього часу.

1842 рік, квітень — початок травня — пише повість «Сеня».

1842 р, травень після смерті батька, знову приїхав до Убіжища. По дорозі завітав до Харкова, гостював у Квітки-Основ'яненка. Двічі відвідав село Рудку, де мешкав дрібний поміщик Ростенберг з онукою Марією Василівною.

29-30 червня — Гребінка і Шевченко, який приїхав до Убежище, відвідали маєток Т. Г. Волховської в Мосівці (Мойсівці, тепер Черкаської обл.).

Липень — В журналі «Отечественньїе записки» надруковано роман «Чайковський».

Відвідав с. Рудку. В Рудці перебував близько двох тижнів, написав тут свій широко відомий романс "Очи чёрные", присвятивши його своєму палкому коханню Марії Василівни Ростенберг.
„Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас!
Как боюсь я вас!...”

Світова естрада нещодавно визначила три найпопулярніші у ХХ столітті естрадні пісні. Перше місце віддано іспанській поетесі Консуело Веласкес за романс на її слова «Бесаме мучо». а на другому місці — наш земляк Євген Гребінка з романсом «Очи черные». Його з успіхом виконують на всіх континентах.

У травні - червні 1844 р. Гребінка знову на Полтавщині. Прибув він разом з В. І. Далем (1801-1872, російський лексикограф, етнограф, письменник, член-кореспондент Петербурзької. АН, основна праця "Тлумачний словник живої великоруської мови", т. 1 - 4, 1863-1866 рр.). Мешкав в Убіжищі, відвідав Мар'янівку, Турівку, Рудку.

В кінці червня обвінчався з М. В. Ростенберг і повернувся до Петербурга.
Неодноразово порушував питання про відкриття в Рудці Лубенського повіту парафіяльного уч-ща

Вийшли окремим виданням «Путевые записки зайца». Одну з книжок Гребінка подарував своєму учневі, майбутньому петрашевцю Момбеллі.
В журналі «Отечественньїе записки» надруковано роман «Доктор»

1845 рік — познайомився з П. С. Кулішем. Грудень — народилася дочка Надія.
В журналі «Финский вестник» надруковано повість «Йван Иванович».
Для збірки «Физиология Петербурга» на замовлення М. О. Некрасова Гребінка написав нарис «Петербургская сторона».

З 1846 року Гребінка почав видавати зібрання своїх прозових творів.

1847 рік, початок року — клопочеться про відкриття в селі Рудці Лубенського повіту на Полтавщині приходського училища своїм коштом.

17 травня 1847 року відкрив своїм коштом у селі Рудці парафіяльне училище для селянських дітей (прийняло перших 15 учнів). Того ж року вийшли повість«Заборов» та «Приключения синей ассигнации».
В «Иллюстрированном альманахе», виданому Панаєвим та Некрасовяи, надруковано повість «Заборов». Альманах був заборонений цензурою.

У газеті «Санкт-Петербургские ведомости» надруковано повість «Приключения синей ассигнацни».

Кінець лютого — початок березня — знайомиться з болгарським діячем Захарієм Княжеським, допомагав йому в вбиранні літератури для болгарських національних бібліотек.

Починав багатотомне видання своїх творів. 4 томи вийшли в 1847 р., ще 4 - в наступному. Смерть письменника припинила це видання, до якого увійшло 17 повістей і оповідань і один роман. Повне зібрання творів Гребінки було видане лише в 1862 р. (у 1903 р. - перевидано).

Помер літератор, "викладач російської словесності в 2-х відділеннях II кадетського корпусу Гірського інституту колезький радник Гребінка" від туберкульозу - 15 грудня 1848 р., в столиці Російської Імперії Санкт-Петербурзі. Проте прах було перевезено і поховано на батьківщині, в селі Мар'янівка - біля хутора Притулок, який, за однією з версій, міг бути місцем народження Є. Гребінки.

Усі твори Гребінки українською мовою були опубліковані у 1878 р.

Жінка літератора, Марія Василівна, прожила після кончини чоловіка 46 років.

Залізнична станція Петрівка, що знаходиться недалеко від місця народження і упокоєння письменника, перейменована до 100-річчя письменника у 1912 р. в Гребінку, і сьогодні зберігає свою назву.

С. Мар'янівка, місце поховання Євгена Павловича Гребінки
http://www.poltava.pl.ua/news/13344/

Більш докладну інформацію про життя та творчість Євгена Гребінки дивіться на сайті «Grebenka.com» http://grebenka.com/index/0-80

Бібліографія статей з періодичних видань

(подано в зворотній хронології)

2012

Боронь, Олександр. Спадкоємність традицій [Текст]: Тарас Шевченко-повістяр у творчому діалозі з прозою Євгена Гребінки / Боронь, Олександр // Літературна Україна. - 2012. - 2 лют. (№5). - С. 5. Проза Гребінки - традиційна для свого часу. Проза Шевченка за проблемно-тематичним рівнем рушила далеко вперед, хоч і пов'язана генетично з літературою 1830-1840-х рр. Спільність зацікавлень українською історією у Гребінки ("Чайковський") та Шевченка ("Близнецы", окремі моменти в інших повістях) істотно зближує їхню творчість

Данилець, Олександр. Гребінчина світлиця [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/hreshenij-batko-kobzarya/: на батьківщині байкаря / Данилець, Олександр // Урядовий кур`єр. - 2012. - 2 лют. (№20). - С. 21. Євген Павлович Гребінка народився 2 лютого 1812 року на хуторі Убєжище поблизу Пирятина. Цей куточок полтавської землі став ще й тією бездонною криницею, з якої він черпав теми для своїх літературних праць. Мальовничі пейзажі малої батьківщини органічно впліталися в його твори. Протягом усього життя він линув думками на землю предків, завжди повертався сюди й саме тут знайшов свій останній притулок. Вдячні земляки свято шанують його пам’ять. На його честь названо районний центр, щорічно в день його народження тут проводяться обласне свято «Гребінчина світлиця» та конкурс читців його творів. Гостями свята бувають столичні та зарубіжні науковці й мистецтвознавці, історики й літератори. Гідно відзначає Полтавщина і його двохсотрічний ювілей

Купман, Олена. До ювілею Євгена Гребінки [Текст] = http://litukraina.kiev.ua/index.php/component/content/article/23-2012-01-25-11-11-27.html / Купман, Олена // Літературна Україна. - 2012. - 26 січ. (№4). - С. 1, 2. Відбулося засідання громадського організаційного комітету з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження поета. Головуючий на засіданні заступник Голови ВР України, співголова організаційного комітету Микола Томенко детально поінформував про підготовку до заходів, які заплановано провести до ювілею відомого поета в Полтаві, Києві, Гребінці, Мар’янівці та інших місцях. Серед запланованих заходів з нагоди 200-річчя від дня народження Євгена Гребінки - проведення наукової конференції, присвяченої творчості митця, яка відбудеться в Полтавському педуніверситеті, урочистості на батьківщині поета в Гребінці, відвідини могили та шкільного музею письменника-земляка в Мар’янівці, урочистий вечір у Київському міському будинку вчителя (10 лютого), висвітлення життєвого і творчого шляху Євгена Гребінки в засобах масової інформації, виставки творів письменника в бібліотеках України тощо

Кучеренко, Олеся. "Очи черные" стали пророческими для его автора [Текст] = http://kp.ua/daily/210112/321041/: 21 января исполняется 200 лет со дня рождения украинского писателя Евгения Гребинки / Кучеренко, Олеся // Комсомольская правда в Украине. - 2012. - 21 янв. (№12). - С. 16

Наєнко, Михайло. Романсеро Євгена Гребінки [Текст]= http://litukraina.kiev.ua/romansero-vgena-greb-nki: До 200-річчя від дня народження митця / Наєнко, Михайло // Літературна Україна. - 2012. - 2 лют. (№5). - С. 1, 4. У творенні по-справжньому популярних пісень-романсів Євгенові Гребінці належить, либонь, перше місце серед українських поетів. Романс «Черные очи» з успіхом виконують на всіх континентах. Менш відомі інші його романси - «Молода еще девица я была», що теж писаний російською мовою, та «Казак на чужбине» (переспів українського варіанта), а українською йому вдалося створити теж дуже популярну згодом пісню-романс «Ні, мамо, не можна нелюба любить»

Неїжмак, Василь. «Прощай, мій покою...» [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2022/169/72012/: 200 років тому народився Євген Гребінка, котрий став другом Тараса Шевченка та прославив «Очі чорнії» своєї коханої на весь світ / Неїжмак, Василь // Україна молода. - 2012. - 2 лют. (№17). Найвелелюдніші ювілейні віншування з цієї нагоди відбуваються сьогодні на малій батьківщині видатного байкаря, поета, прозаїка, видавця, справжнього подвижника української справи. Спершу представники обласної та місцевої влади й громадськості покладуть квіти на могилу митця слова з його погруддям у селі Мар’янівка (з ним свого часу «злився» їхній родовий хутір, який називався Гребінчиним яром, доки батько майбутнього письменника, відставний офіцер, не перейменував його на Убєжище). Квіти шани ляжуть і до пам’ятника землякові біля відреставрованого районного Будинку культури в місті Гребінка. Саме тут після ознайомлення з експозицією кімнати–музею і виставкою робіт майстрів народної творчості почнуться головні ювілейні урочистості та традиційне щорічне обласне літературно–мистецьке свято «Гребінчина світлиця». Цього ж дня у Полтавському національному педуніверситеті ім. В. Короленка триватиме міжнародна наукова конференція «Євген Гребінка у крайовому, українському та світовому літературному контекстах».

Панасенко С. Вшанують земляка [Електронний ресурс]=http://www.silskivisti.kiev.ua/18608/index.php?n=8246 / С. Панасенко // Сільські вісті. - 2011. - 15 лют.(№18). На Полтавщині почали готуватися до 200-річчя з дня народження славного земляка - видатного українського поета, байкаря, письменника та громадського діяча Євгена Гребінки, яке відзначатиметься наступного року

Шпак, Віктор. Хрещений батько Кобзаря [Текст] =http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/hreshenij-batko-kobzarya/: у двохсотрічний ювілей Євгена Гребінки доречно згадати, що письменник - не лише талановитий байкар і прозаїк / Шпак, Віктор // Урядовий кур`єр. - 2012. - 2 лют. (№20). - С. 21. Старовинний «циганський» романс «Очи черные», текст якого перекладено практично на всі основні мови світу, став мало не візитівкою російської культури. Тим часом написав його… наш Євген Гребінка. Більше того, навіть автор музики не росіянин, а німець Флоріан Герман, що певною мірою символічно, адже закоханий українець присвятив вірш зустрінутій ним на рідній Полтавщині Марії Ростенберг. Утім, для земляків великого поета лише літературою його заслуги не обмежуються

2011

Україна. Верховна Рада. Про відзначення 200-річчя з дня народження Євгена Гребінки [Текст] = http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3302-vi: постанова Верховної Ради України від 21 квітня 2011 року N 3302-VІ / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2011. - 13 трав.(№85). - С. 5.

Скобельський В. Гребінка повертається до Гребінки [Текст] / В. Скобельський // Голос України. - 2011. - 24 груд. (№244). - С. 13. 21 січня 2012 року минає 200 років від дня народження Євгена Гребінки, українського поета-байкаря, белетриста, прозаїка, видавця, громадського діяча. До ювілею на Полтавщині планують видати книжку Олексія Припутня «Гребінка та його родина» і перевидати книжку Ольги Цибаньової «Євген Гребінка»

2008

Сюндюков І.Скромний класик [Текст] = http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=262504&mainlang=ukr: терни та зірки Євгена Гребінки / І. Сюндюков // День. - 2008. - 26 груд. (№237-238). - С. 8. Євген Павлович Гребінка (1812 - 1848) залишився в українській та російській літературах як талановитий, самобутній поет-лірик, автор блискучих байок, що по праву увійшли до «золотого фонду» нашого письменства, визнаний майстер прози: ним створено понад сорок романів, повістей, нарисів та оповідань найрізноманітніших жанрів. Якби Гребінка нічого б більше не зробив для української літератури, а тільки підготував і видав славетний альманах «Ластівка» (1841 рік; це була видатна подія у становленні нашого рідного слова - під однією обкладинкою зустрілись твори Шевченка, Квітки, Куліша, Котляревського, самого Гребінки, Боровиковського, Забіли...) - то й тоді його ім’я заслуговувало б на вдячну пам’ять нащадків. Але ж найбільша перемога «українця» над Гребінкою-малоросом - це, безперечно, його роль у народженні першого видання шевченкового «Кобзаря».

2005

Лавров Д. "Очи чёрные, очи страстные!" наш поэт Евгений Гребинка посвятил украинке. Теперь этот романс поёт весь мир [Текст] / Д. Лавров // Сегодня. - 2005. - 12 дек. (№281). - С. 15. В свій час були дуже популярними пісні "Помню, я ещё молодушкой была", "Поехал далеко казак на чужбину", "Почтальон". Але не всі знають, що автором слів до цих улюблених народом мелодій був Євген Гребінка, обдарований та самобутній письменник, що залишив нащадкам у спадок високохудожні твори - поезії, байки, оповідання, повісті та очерки

Сюндюков І. На стику двох культур [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=131734&mainlang=ukr: шлях Євгена Гребінки / І. Сюндюков // День. - 2005. - 4 лют. (№19). Спадщині Гребінки, блискучого прозаїка, поета-лірика, байкаря, який однаково плідно й успішно творив і мовою Котляревського, й мовою Пушкіна. В історії України, в історії нашої духовності Євген Павлович Гребінка назавжди залишиться насамперед як людина, за чиєї прямої ініціативи, безпосередньої матеріальної та моральної підтримки був підготовлений до друку й виданий «Кобзар» Тараса Шевченка (1840 рік)! Причому ж не слід забувати, що іще раніше, 1838 року, Гребінка брав активну участь у викупі Шевченка з кріпацтва, та й згодом залишався одним з його добрих близьких знайомих (про що свідчить і той красномовний факт, що саме Євгена Павловича обрав Шевченко своїм супутником під час подорожі Україною 1843 року). Між іншим, Гребінка, людина м’якої та лагідної вдачі, коли вважав за необхідне, був цілком здатний на громадянські вчинки; так, він не побоявся, взявши епіграфом відразу до декількох розділів роману «Чайковский» вірші Шевченка, зберегти їх і при перевиданні книги у 1848 році (щоправда, без вказівки прізвища автора), коли було якнайсуворіше заборонено згадувати твори засланого Кобзаря...

Пам’ятна монета "Євген Гребінка"

Про це йдеться у листі Нацбанку від 16 січня. "Національний банк України, продовжуючи серію "Видатні особистості України", вводить в обіг 19 січня 2012 року пам’ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену поету, прозаїку, автору байок - Євгену Павловичу Гребінці, який ввів в українську літературу також романтичні жанри - романси, пісні тощо, зокрема неперевершені зразки любовної лірики", - йдеться у повідомленні НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, стилізовану композицію - у центрі зображено вершника, праворуч - фрагмент рукописної сторінки, унизу - гусяче перо та номінал 5 гривень, ліворуч - рік карбування монети - 2012. На реверсі монети зображено портрет Євгена Гребінки, праворуч від якого на тлі фрагмента стилізованої рукописної сторінки зазначено роки життя - 1812-1848, ліворуч напис - Євген Гребінка", - повідомляє НБУ.

Монета виготовлена зі срібла 925-ї проби. Тираж монети - 3 тисячі штук.

Погашення поштового конверту з маркою та образом ювіляра

На батьківщині поета-байкаря у місті Гребінка на честь 200-річчя Євгена Гребінки були проведені урочисті заходи. З нагоди свята побувала делегація високих гостей із Полтави та Києва. Гребінку не забувають ні на районному, ні на обласному рівні. Так, уже багато років поспіль у місті його імені проводиться обласне свято «Гребінчина світлиця» та конкурс читців його творів. Районний відділ культури і туризму РДА цьогоріч провів літературний конкурс на здобуття премії Є. П. Гребінки. Крім того, відбувся ще один цікавий урочистий момент: погашення конверту з маркою і образом нашого видатного земляка, Щорічно в день народження Євгена Гребінки в м. Гребінка проводиться обласне свято „Гребінчина світлиця” та конкурс читців його творів.

Твори Євгена Гребінки із фондів МСМБ “Молода гвардія”

Гребінка, Єген Павлович. Твори в 5-ти т. [Текст]. / Гребінка, Єген Павлович; Упоряд. та приміт. С.Д.Зубкова; Худож. І.Я.Ігнатьєв. - К.: Художня література, 1957

Т.2: Повісті, оповідання 1839-1841. - 1957. - 364 с.
Т.3: Повісті, оповідання 1842-1844. - 1957. - 368 с.
Т.4: Повісті, оповідання 1844-1847. - 1957. - 324 с.
Т.5: Повісті, оповідання 1847-1848. - 1957. - 364 с.

Гребінка, Єген Павлович. Твори в 3-х т. [Текст]. / Гребінка, Єген Павлович ; Передм. С.Д.Зубкова; Під ред., В.Л.Микитася; Упоряд. та приміт. І.О.Лучника, К.М.Сєкарєвої; Худож. І.П.Антонюк, А.Ф.Пономаренко. - К.: Наукова думка,1980 -1981.

Т.1: Байки, поезії, оповідання, повісті, 1980. - 560 с.
Т.2: Прозові твори, 1981. - 744 с.
Т.3: Повісті, оповідання, нариси, статті, рецензії, листи, 1981. - 704 с.

Байки [Текст] / Гребінка, Єген Павлович ; Худож. Ю.В.Северин. - К.: Художня література, 1962. - 56 с.

Вибране [Текст] / Гребінка, Єген Павлович; Упоряд. та всуп. ст. С.Д.Зубкова; Худож. В.А.Боконь. - К.: Музична Україна, 1976. - 224 с.

Вибрані твори [Текст] / Гребінка, Єген Павлович ; Упоряд. та всуп. ст. С.Д.Зубкова; Худож. П.Т.Вишняк. - К.: Дніпро, 1971. - 280 с.

Вибрані твори [Текст] / Гребінка, Єген Павлович ; Упоряд. та всуп. ст. С.Д.Зубкова; Худож. Б.Й.Бродський, В.С.Кравченко. - К.: Дніпро, 1980. - 368 с

Ведмежий суд [Текст]: Вибрані твори / Гребінка, Єген Павлович; Всуп. ст. В.Неділька; Худож. В.Ю.Северина, В.С.Кравченко. - К.: Веселка, 1967. - 152 с.

Чайковский [Текст]: роман, повести / Гребенка, Евгений Павлович ; Предисл. С.Д.Зубкова. - К.: Дніпро, 1988. - 555 с.

Гулак-Артемовський, Петро Петрович. Поетичні твори; Повісті та оповідання [Текст] / Гулак-Артемовський, Петро Петрович, Гребінка, Єген Павлович ; Упорядк. та приміт. М.М.Павлюка; Вступ. ст. П.М.Федченка; Під ред. П.М.Федченка. - К: Дніпро, 1978. - 608 с.

Література про життя та діяльність Євгена Гребінки

Деркач Б.А. Євген Гребінка [Текст] / Б. А. Деркач. - К.: Дніпро, 1974. - 150 с.

Історія, біографія, поезія, творчість, романси, реферати, портрети, вірші та байки Євгена Павловича Гребінки [Електронний ресурс] / «Grebenka.com» Інформаційний сайт міста Гребінка - Електрон. дані. - 2011. - Гребінка. Полт. - Режим доступу: http://grebenka.com/index/0-80 Загол з титул. екрану. - Мова: укр., рос. – Останнє поновлення: 2012

Задорожна, Людмила. Євген Гребiнка [Текст]: Лiтературна постать / Задорожна, Людмила. - К.: Твiм iнтер, 2000. - 160 с.

Зубков, Євген Павлович. Євген Павлович Гребінка [Текст]: Життя і творчість / Зубков, Євген Павлович. - К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962. - 212 с. - (В паліт.) 15-00.

Історія української літератури (перші десятиріччя XIX століття) [Текст] : Підручник для вузів / За ред. П.П.Хропка. - К.: Либідь, 1992. - 512 с.

Цибаньова О. Євген Гребінка [Текст] / О. Цибаньова. - К.: Молодь, 1972. - 304 с.

Українська байка [Текст] / Упоряд. і вст. ст. Б.А.Деркача, В.Т.Косяченка; Ілюстр. Ю.Криги. - К. : Дніпро, 1983. - 463 с.

Хінкулов, Леонід Федорович. Літературні зустрічі [Текст]: Розповіді про письменників у Києві / Хінкулов, Леонід Федорович; Фотогр. А.М.Макарова. - К. : Радянський письменник, 1980. - 255 с.

Хінкулов Л. Тарас Шевченко і його сучасники [Текст] : Етюд до біографії / Л. Хінкулов. - К. : Держлітвидав, 1962. - 304 с.

Додатково літературу про Є.П. Гребінку та його твори дивіться в електронному каталозі на нашому c айті: www.msmb.org.ua

Інтернет-ресурси

http://www.day.kiev.ua - сайт газети «День»

http://www.ukurier.gov.ua - електронна версія газети «Урядовий кур’єр»

http://www.dt.ua - сайт Міжнародного суспільно-політичного тижневика «Дзеркало тижня»

http://www.vechirka.kiev.ua - електронна версія газети «Вечірній Київ»

http://www.umoloda.kiev.ua - електронна версія газети «Україна молода»

http://kreschatic.kiev.ua - сайт газети київської міської ради «Хрещатик»

http://www.golos.com.ua - сайт газети «Голос України»

http://www.zorya.poltava.ua/index.php?rozd=&nomst=4656 - сайт газети «Зоря полтавщини»

***

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 вікіпедія про Є.Гребінку
http://grebenka.com/index/0-80 Біографія, творчість, діяльність, твори
http://www.ukrlit.vn.ua/biography/grebinka.html Євген Гребінка. Біографія
http://www.newsru.ua/rest/14jan2012/civil_society_fable.html До 200-річчя з дня народження байкаря Євгена Гребінки
http://poltavanews.com.ua/media/2171840/grebinka.doc До 200-річчя Євгена Гребінки
http://www.people.su/ua/30749 Євген Гребінка: біографія
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/grebinka1.txt Гребiнка Євген Павлович
http://www.poltava.pl.ua/news/13344/ Євген Гребінка: «Нема на світі кращого місця, як Полтавська губернія»
http://grebenka.com/index/0-359 Євген Гребінка. Літературні вечори та викуп із кріпацтва Тараса Шевченка
http://grebenka.com/index/0-244 Село Мар'янівка Гребінківського району.
Батьківщина Євгена Павловича Гребінки
http://poltavanews.com.ua/news/culture/2012/1/19/film-pro-grebinku-nad-yakim-pracyuvali-majzhe-rik-prezentuvali-u-poltavi.aspx про документальний фільм «Той, хто торував шлях, присвячений 200-річчю від дня народження Євгена Гребінки.

***

http://www.youtube.com/watch?v=P1MbvtfcDck відео матеріали про Є.П. Гребінку
http://video.bigmir.net/show/192460/ відео матеріали про Є.П.Гребінку
http://www.poltava.pl.ua/news/1 4324/ 200-річчя Євгена Гребінки: гості свята отримали срібні монети

Бібліографи-укладачі: Мілашенко Т.І.
Фоміна Н.І.
Омельяненко А.С.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ