Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Україна в Болонському процесі

Поділіться цією сторінкою:

Болонський процес

19 травня 2005 року на конференції у норвезькому місті Берген Україна офіційно приєдналася до «Болонського процесу», що має на меті створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 року. Приєднання нашої країни до Болонського процесу надає можливість здійснити структурні перетворення вищої освіти за узгодженою системою критеріїв, стандартів і характеристик, що дозволить Україні стати визнаною частиною європейського освітнього і наукового простору.

З огляду на стан української системи вищого освіти, головним напрямом Болонського процесу для нас стане лібералізація вищої школи, навчання студентів принципів свободи й одночасно відповідальності за свій вибір. Адже тільки внутрішньо вільна людина, котра опанувала мистецтво прийняття рішень і відповідальності за них, може бути по-справжньому свідомим громадянином, а також конкурентоспроможним, мобільним професіоналом. Західна практика показує: студент, який вибрав курс на основі особистого інтересу, і навчається зовсім інакше.

На сьогодні 45 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. Крім того, значна кількість міжнародних організації підтримують ідеї процесу та сприяють його реалізації.

Болонський процес (БП) — це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації. Представники 29 європейських країн зібралися в італійському місті Болонья на святкування 900-річчя найстаршого університету в Європі і підписали декларацію про побудову так званої «Зони європейської вищої освіти». Передумовою її створення стало підписання Великої Хартії європейських університетів (Magna Charta Universitatum).

Згідно з цілями БП до 2010 року освітні системи країн-учасниць Болонського процесу повинні бути змінені, щоб сприяти:

Слід зазначити, що БП не передбачає створення повністю ідентичних систем освіти у різних країнах, він призначений лише для зміцнення взаємозв'язків та покращення взаєморозуміння між різними освітніми системами. Если вам нужен срочный переезд - грузчики Киев, всегда к вашим услугам. Найбільшим досягненням Болонського процесу є створення умов кожній країні порівняти свої освітні системи і можливість кожній країні зрозуміти, що її освітня система унікальна, самобутня, глибоко національна. Заради цього варто включатися в Болонський процес і бути його активним учасником. Болонський процес — це інтеграція заради самоідентифікації і самоусвідомлення себе в європейському контексті

Рекомендаційний список статей з періодичних видань (станом на 16 березня 2006 року)

Артеменко, О. Вік живи — вік учись. Або про терміни і про суть: Як відомо, 19 травня цього року Україна офіційно приєдналася до «Болонського процесу», що має на меті створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 року / О. Артеменко. // Дзеркало тижня. — 2005. — 25 черв. (№ 24). — С.17.

Богуславська, А. ОБОЛОНювання освіти: Україна, згідно з Болонським договором, наближатиме свою систему освіти до європейських стандартів. Проте поки що важко сказати, наскільки глибокими і структурними будуть ці зміни / А. Богуславська// Україна молода. — 2005.- 4 лист.(№ 206). — С.14.Багатьох сьогодні цікавить, чи не зруйнують запропоновані нововведення нашу «стару і добру» освітню систему?

Белоусова, А. Два диплома и три года обучения: Такие перспективы ждут студентов в соответствии с Болонским процессом/А.Белоусова // Сегодня. — 2005. — 26 май. (№ 116). — С.21.

Бутинець, Ф. Бухгалтерська освіта і Болонський процес: уніфікація чи гармонізація: Підготовка фахівця-бухгалтера з вищою освітою в Україні сьогодні тісно пов'язана з формуванням структур багаторівневого навчання /Ф.Бутинець // День. — 2005. — 27 серп. (№ 154). — С.5

Воротилов, О. Болонському процесу — осмислений підхід: Український стандарт і Болонська траєкторія: Чи приживаються нові правила у вищій школі? / О. Воротилов // День. — 2005. — 31 серп. (№ 156). — С.1, 6

Гуцайлюк, Г. Ще раз про вдосконалення викладання бухгалтерського обліку в контексті Болонського процесу: В статті розповідається про вдосконалення підготовки кадрів з обліку і аудиту у вищих навчальних закладах у зв'язку з приєднанням нашої держави до Болонського процесу /Г. Гуцайлюк // Бух. облік і аудит. — 2004. — № 10. — С.31 — 32.

Данилишин, Б. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення іх використання / Б. Данилишин// Економіка України. — 2006.- № 1. — С.71-79.Потенціал освітньо-наукової сфери та перспективи його розвитку

Дем'яненко, Н. Класичний університет України і Болонський процес: реалізація принципу автономії в управлінні: Реформування вищої освіти і Болонський процес. Демократизація і автономність українських вищих навчальних закладів / Н. Дем'яненко // Рідна школа. — 2004. — № 5. — С.53 — 56. 

Добрянський, І. Вища освіта України: європейський вимір: (аспекти доступності): Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, наполегливо працює над практичним приєднанням до Болонського процесу / І. Добрянський // Рідна школа. — 2005. — № 9 — 10. — С.12 — 16. 

Жовта, І. З 2007 року до української вищої школи вступатимуть за результатами незалежного зовнішнього тестування: Прес-конф. міністра освіти і науки С.Ніколаєнка /І.Жовта, Л. Марченко. // Освіта України. — 2005. — 13 груд. — С.1,2-3.

Жовта, І. Реформування вищої освіти і Болонський процес /І.Жовта, // Освіта України. — 2003. — № 92, 9 груд. — С.3 

Жук, Ю. Треба вміти дивитись у вічі: або в Болонський процес слід входити з українським досвідом, враховуючи реалії / Ю. Жук // Освіта. — 2005.- 16-23 бер.(№ 12). — С. 4-5.

Загальноєвропейський простір вищої освіти — досягнення цілей: Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти (м. Берген, 19-20 трав. 2005 р.) // Освіта України. — 2005. — 5 лип. (№ 50). — С.5

Згуровський М. Україна ще має шанс…: Дослідження можливостей, які відкриває перед Україною приєднання до Болонського процесу у реструктуризації вищої освіти в Україні, теоретичне обґрунтування шляхів реформування вищої освіти (обрання досвіду Європейських та ін. країн, повернення статусу українській освіті інтелектуального генератора) /М.Згуровський // Дзеркало тижня. — 2005. — 3 черв. (№ 20). — С.13.

Илюшина, И. Студенты без границ: Подписав Болонское соглашение, Украина обещает к 2010 году сделать дипломы своих вузов конвертируемыми в Европе, а студентов — свободными в выборе дисциплин и места их изучения / И. Илюшина, А. Нечипоренко// Корреспондент. — 2005.- № 26. — С. 42-44

Касьянов, Г. «Болонізація»: поспішайте повільно: Динаміка й масштаби подій та заходів, які отримали назву «Болонський процес», вражають: у 2001-2003 роках за потужної підтримки Європейського Союзу: Обговорення процесу та його масштабів, роль України /Г. Касьянов // Дзеркало тижня. — 2004. — 22 — 28 трав. (№ 20). — С.14.

Кириленко, В. В'ячеслав Кириленко: «Тестування виб'є грунт з-під ніг корупції»: Бесіда з віце-прем'єр-міністром України: Щодо впровадження нової системи оцінювання випускників серед. навч. закладів в Україні /Розмову вів В. Чухліб. // Веч. Київ. — 2005. — 29 листоп. — С.4.

Клочек, Г. Вища літературна освіта в контексті Болонського процесу: Мова йдеться про приєднання України до Болонського процессу / Г. Клочек // Дивослово. — 2006. — № 1. — С.2-6.

Коваленко, О. Один з принципів Болонського процесу — мобільність студентів у Європейському просторі: Минулого року на черговій конференції міністрів освіти країн Європи в Бергені Україна приєдналася до Болонського процесу і стала повноправним учасником формування європейського простору вищої освіти / О. Коваленко// Освіта України. — 2006. — 20 січ.(№ 5). — С.5

Корецька, А. Освітні тенденції в контексті Болонського процесу: Актуальність напрямів Болонського процесу для України / А. Корецька // Освіта. — 2004. — 27 жовт. — 3 листоп. (№ 46). — С.4.

Корпусенко, Л. Болонському процесу — осмислений підхід: Чи приживаються нові правила у вищий школі? / Л. Корпусенко// День. — 2005.-31серп(№ 156). — С.1,6.

Корсак, К. Міфи про Болонський процес: Що таке Болонський процес? / К. Корсак// Дзеркало тижня. — 2005.- 8-14 жовт.(№ 39). — С.15.

Кремень,В. Болонський процес: зближення а не уніфікація: Міністр освіти України про роль і місце України у створенні в Європі єдиного освітнього простору / В. Кремень // Дзеркало тижня. — 2003. — № 48 (473) , 13 — 19 грудня. — С.15.

Кремень, В. «Обговорення завершено. Огляд починаємо. А процес — триває»: Болонський процес в дії: Українська вища освіта має всі підстави для її прийняття в Болонську співдружність / В. Кремень // Освіта. — 2005. — 26 січ. — 2 лют.. — С.5.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Інформація з питань інтеграції України в Європейський простір вищої освіти для вивчення працівниками вищих навчальних закладів та роз'яснення студентам основних напрямів реалізації положень Болонського процесу // Освіта. — 2004. — 25серп. — 1верес. верес.(№ 38). — С.12 — 15. 

На засадах прозорості освітнього простору: Міжнар. семінар «Вища освіта в Україні і Болонський процес», що відбувся у Києві у Нац. технічному цн-ті України «КПІ» // Уряд. кур'єр. — 2004. — 14 трав. — С.2.

Никанорова, О. Зелене світло Україні до Болонського процесу: Про роботу Міністерства освіти і науки / О. Никанорова // Уряд. кур'єр. — 2005. — 14 трав. (№ 88). — С.4.

Ніколаєнко, С. Наше завдання — збільшити доступ до навчання талановитої молоді: Про те, як вища освіта активно готується до вступу в Болонський процесс / С. Ніколаєнко // Освіта України. — 2005. — 21 січ. (№ 6). — С.3.

Пацера, Н. Тест честнее экзамена: Наша страна интегрируется в Европу всистеме высшегообразования. Подписав «Совместную декларацию министров образования Европы»Украина присоединилась к так называемому Болонскому процессу / Н. Пацера // Киев. ведомости. — 2005. — 1 сент. (№ 179). — С.3

Радецький, В На основі вимог Болонського процесу / В. Радецький // Урядовий кур'єр. — 2005.- 8 лип.(№ 124). — С. 11..Вищі військові навчальні заклади Збройних сил України в русі до Болонського процесу

Рожен, О. В Європі з нами не хотіли розмовляти… / О. Рожен// Дзеркало тижня. — 2005.- 18 -24черв.(№ 23). — С.1, 14.Бесіда про українську науку та вищу освіту з ректором Національного аграрного університету України, академіком НАНУ й УААН, прфесором Дмитром Мельничуком

Рожок, В Інтеграція-не уніфікація: Музична освіта та Болонський процес: Сьогодні одним із провідних питань музичної освіти в Україні є його інтеграція в європейський культурний простір / В. Рожок // День — 2005. — 16 лист. (№ 211). — С.7

Рожок, В. Мистецька освіта і Болонський процес: Системна модернізація освітньо-кваліфікаційної структури мистецького, зокрема музичного навчання / В. Рожок // Уряд. кур'єр. — 2005. — 4 серп. (№ 143). — С.12

Рузін, В. Болонський процес як точка зустрічі двох Європ: Погляд з Англії, Ірландії та Польщі / В. Рузін// День. — 2005.- 2 груд.(№ 223). — С. 18.В інституті журналістики Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка розпочалася європейська програма «Розвиток медіа-навичок». Участь у провадженні програми бере консорціум, ускладі якого ББС (Велика Британія), Оксфордський університет (Велика Британія), Дублінський технологічний університет (Ірландія), університет міста Лілль (Франція), університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща). У рамках цієї програми директор інституту журналістики проф. В.В.Різун знайомився з організацією навчального процесу в школах журналістики Ірландії, Англії та Польщі

Рябоконь, Л. Євроклуби: новий вимір в освіті: Про нову форму позакласної роботи — європейські клуби (їх історія та діяльність) // День. — 2004. — 9 листоп. (№ 203). — С.1, 2.

Рябоконь, Л. Почуття — рушій прогресу: Майстер-клас для вчителів від відомого педагога Івана Зязюна: Заслужений працівник вищої школи України І.А.Зязюн про вплив Болонського процесу на сучасну українську освіту, вузівську підготовку вчителів та на зміст шкільної освіти / Л. Рябоконь // День. — 2005. — 1 жовт. (№ 179). — С.6.

Рябоконь, Л. Україна прєднується до Болонської конвенції: Що це означає?: Сьогодні (19 травня) Україна стає повноправним партнером європейського простору // День. — 2005. — 19 трав. (№ 87). — С.1.

Семиноженко В. Освіта та національні інтереси: вибір траєкторії: Проблеми приєднання української освіти до Болонського процесу. Про стандарти освіти в Європі / В. Семиноженко // День. — 2004. — 1 квіт. (№ 58). — С.4.

Сікорський, П. Якість вищої освіти- основна вимога Болонського процесу: Проблема підвищення якості вищої освіти- одна із ключових вимог Болонської декларації. Одним із важливих шляхів виконання цієї вимоги є перехід на кредитно-модульну технологію навчання /П. Сікорський // Освіта. — 2004. — 14 — 21 квіт. (№ 19). — С.3.

Соловей, М. Удосконалення виховної системи вищого навчального закладу у світлі Болонського процесу: У контексті Болонського процесу як нової історичної реальності постає вимога переосмислення традиційних основ виховання / М. Соловей // Рідна школа. — 2005. — № 6. — С.3-9.

Сорока, Б. Болонський стандарт: Систему вищої освіти України почали адаптувати до світових вимог / Б. Сорока// Україна молода. — 2005.- 30 лист.(№ 224). — С.9.19 червня 1999 року розпочався важливий етап у науковому та освітянському житті Європи. Цього дня міністри оствіти більшості європейських країн підписали Болонську декларацію. Україна офіційно приєдналася до цього процесу лише у травні 2005 року

Степанюк, О. Болонська угода: кому це потрібно: Дослідження основи Болонської угоди, потреба України у раціональному реформуванні освіти, вибору освіти вищої школи / О. Степанюк // Дзеркало тижня. — 2004. — 30 жовт. — 5 лис. (№ 44). — С.14.
Суліма, Є. Україна у Болонському процесі: Європейський вибір / Є. Суліма// Урядовий кур'єр. — 2005.-20 трав.(№ 92). — С.5.

Терещенко, Н. Вивчення університетською бібліотекою потреб іноземних студентів у контексті Болонського процесу: Основним завданням є сприяння мобільності студентів шляхом отримання доступу до освіти в різних країнах, а викладачам — шляхом врахування часу для проведення дослідження без заподілення шкоди їх законним правам // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 8. — С.33 — 36.

Терещенко, Ю. Проблема якості освіти в контексті Болонського процесу: Болонський процес в дії / Ю. Терещенко // Освіта. — 2004. — 30 — 7 лип. (№ 30). — С.2. —

Фігель, Я. Ян Фігель: «Євросоюз підтримує освітні реформи в Україні»: Бесіда з комісаром Європ. коміс. з освіти, культури, проф. підготовки та багатомовності: Підсумки візиту Я.Фігеля до України /Бесіду вела О. Корнійчук. // День. — 2005. — 12 листоп.(№ 209) — С.3.

Шикула, М. Без грунтознавців не обійтись: Останнім часом, згідно з вимогами Болонської конвенції, переглядається перелік напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється перехід до підготовки кадрів у вищих навчальних закладах. Справа ця дуже тонка, делікатна, тож потрібно зробити все, щоб зопалу не наламати дров / М. Шикула //Сільські вісті.-2006.-21лют.(№ 21).-С.2. Грунтознавство обслуговує не тільки агрономію — його набутками і висновками користуються спеціалісти лісового, садово-паркового та водного господарства

Шинкаренко, И. Наш Болонский процесс: Реформировать или модернизировать высшую школу уже поздно, ее нужно создавать заново — по европейскому оюразцу / И. Шинкаренко, И. Гасанова// Эксперт. — 2005.- 29авг.-4сент.(№ 32). — С.14-24.Освіта в Україні і за кордоном. В чому допоможе нам Болонський процес

Шот, М. На засадах Болонської декларації: Україна, як було заявлено на конференції міністрів освіти Євросоюзу в норвезькому місті Берген, має намір приєднатися до Болонської декларації, увійти до європейського освітнього простору / М. Шот // Уряд. кур'єр. — 2005. — 2 черв. (№ 101). — С.6.

Юхновський, І. Процес пішов… Болонський. А гарантії якості вищої освіти?: Болонський процес відкриває ще один напрям інтеграції України в Європу. Нам надається реальна можливість отримати рівноправний статус у європейському освітньому просторі, який визначає розвиток Європи на ціле покоління вперед. Участь вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована на її розвиток і набуття нових якісних ознак / І. Юхновський// Голос України. — 2005.- 30 лист.(№ 227). — С.10-11.

Список книг

Болонський процес: Нормативно-правові документи /Уклад. З.І. Тимошенко; Європейський ун-т . — К. : Видавництво Європейского ун-ту, 2004.

Болонський процес і реформування вищої освіти Франції /Упоряд. Г. Крючков, В. Бурбело; Посольство Франції в Україні; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка .- К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2004.

Болонський процес: модель структури додатку до диплому /Уклад.З.І. Тимошенко; Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 74с.

Вища освіта України і Болонський процес: Навч.посіб. / Ред.В.Г. Кремень . — Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004.

Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти«/ В. С. Журавський, М. З. Згуровський. — Київ: Політехніка, 2003.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков; відп. ред.М.Ф.Степко. — К.: Изд. , 2004. — 24 с. 

Степко М. Болонський процес і навчання впродовж життя / Степко  М., Клименко  Б., Товажнянський  Л. ; Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Х. : НТУ «ХПІ», 2004.

Товажнянський Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити/ Л. Товажнянський,Є. Сокол, Б. Клименко. — Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2004.

Інтернет ресурси

http://www.mon.gov.ua/education/higher/bolpr Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Докладна інформація про Болонський процес, факти та подробиці, документи та накази Міністерства освіти і науки

http://www-ukr.univer.kharkov.ua/ Офіційний сайт Харківського національного університету ім. В. Н. Карабіна. Містить інформацію про Болонський процес та посилання на відповідні документи Мінистерства освіти та науки України

http://www.uef.ru/rus/academic/master/bologna Сайт СПбГУЕФ
Містить інформацію про Болонський процес в документах і статтях (Сорбонна — Болонья -Саламанка — Прага), хронологія подій.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ