Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.
Останнє оновлення: 20.05.2022 р.

Інформаційна підтримка молоді (IV квартал 2010 року)

Пропонуємо ознайомитись з поточним бібліографічним покажчиком, присвяченим розвитку держави і права в Україні. До покажчика увійшли матеріали по правовому захисту населення в Україні. Видання висвітлює процес приєднання України до одного з базових документів у галузі прав людини - Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, прийнятої 60 років тому.

Покажчик приурочено до місячника правових знань, до Дня місцевого самоврядування та тижня права, який проходив з 6 по 12 грудня 2010року.

Матеріал розташовано за розділами:

Держава і право

Україна. Президент. Про відзначення 20-ї річниці Незалежності України [Текст]: указ Президента України від 1 листопада 2010 року № 990/2010 / Інф. "УК" // Урядовий кур ` єр. - 2010. - 10 лист.(№210). - С. 9.

Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки [Текст]: розпорядження від 3 листопада 2010 року №2056-р / Інф. "УК" // Урядовий кур ` єр. - 2010. - 10 лист.(№210). - С. 8.

Теорія та практика права

Бєлкін Л. Від верховенства права до правового нігілізму: небезпеки деяких тлумачень [Текст] / Л. Бєлкін // Право України. - 2010. - №11. - С. 56-65. У статті розглянуто співвідношення між верховенством права та позитивними правовими нормами

Верхвенство права: проблеми теорії та юридичної практики [Текст]: актуальна тема номера // Право України. - 2010. - №3. - С. 6-97.

Гордєєв В. Реалізація принципу рівності в адміністративних процесуальних правовідносинах [Текст] / В. Гордєєв // Право України. - 2010. - №11. - С. 128-134. Стаття присвячена дослідженню принципу рівності в адміністративних процесуальних правовідносинах

Інститут, де народжуються законопроекти [Текст]: Документи мають узгоджуватися з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / Підготував Яків Кальченко // Голос України. - 2010. - 10 лист.(№211). - С. 5. Однією з державних установ України, яка опікується питаннями прав людини і основоположних свобод та приділяє їм значну увагу в своїй роботі, є Інститут законодавства - базовий підрозділ науково-правового забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради

Корнієнко М. Актуальні проблеми правоохоронної системи в Україні [Текст] / М. Корнієнко // Право України. - 2010. - №11. - С. 13-23. Статтю присвячено інституціональним та функціональним аспектам реформування правоохоронної системи України. Особливу увагу приділено місцю органів внутрішніх справ у цій системі та процесі

Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб'єктів сектору безпеки [Текст] / В. Пилипчук // Право України. - 2010. - №11. - С. 24-32. У статті висвітлено ключові проблеми реформування правоохоронної системи і надано пропозиції щодо алгоритму подальшого розвитку правоохоронних органів, органів безпеки та розвідки України

Праворозуміння - фундамент юридичної науки та практики [Текст]: актуальна тема номера / Журнал "Право України" // Право України. - 2010. - №4. - С. 4-205

Рабінович С. Поняття природного права - невід'ємна складова предмета юридичної науки [Текст]: філософія права / С. Рабінович // Право України. - 2010. - №1 . - С. 62-67. У статті висувається положення про те, що спільною буттєвою основою природно-правових уявлень та концепцій є закономірності соціально-юридичної діяльності як владного регулювання та саморегулювання людської поведінки. Здійснюється реконструкція загального операціонального поняття природного права

Файєр О. Правові засади здійснення страхування професійної відповідальності лікарів [Текст] / О. Файєр // Право України. - 2010. - №9. - С. 268-274. Стаття присвячена проблемам здійснення страхування професійної відповідальності лікарів. Автором подано визначення поняття "професійна відповідальність лікаря", розглянуто особливості страхування професійної відповідальності лікарів, страхові ризики та випадки, підстави плати страхового відшкодування за договором страхування

Фесенко Є. Сучасні завдання кримінально-правової науки [Текст]: (Загальна частина) / Є. Фесенко // Право України. - 2010. - №9. - С. 66-72. У статті визначаються основні напрями наукового пошуку вирішення проблем Загальної частини кримінального права України, містяться рекомендації методологічного та етичного характеру

Шостко О. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання [Текст] / О. Шостко // Право України. - 2010. - № 2. - С. 198-203. У статті розглянуто теоретичні питання запобігання організованій злочинності в європейських країнах

Шукліна Н. Зміст конституційного принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю [Текст] / Н. Шукліна // Право України. - 2010. - №11. - С. 76-83. У статті досліджується проблема щодо змісту принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю як пріоритетного принципу в системі принципів конституційного ладу України. Аналізується поняття: життя і здоров'я, честі та гідності, недоторканності й безпеки

Юридична наука в Україні: стан, проблеми, тенденції та перспективи [Текст]: актуальна тема номера / В.Тацій, Ю.Шемшученко, О.Скрипник, П.Рабінович, М.Козюбра, Ю.Оборотов, П.Пацурківський // Право України. - 2010. - №1 . - С. 6-61

Право України

Судова реформа в Україні

Меведько О. Гарантії забезпечення незалежності Генерального прокурора України при виконанні його обов'язків [Текст] / Генеральний прокурор України // Право України. - 2010. - №4. - С. 231-238. Розглядається проблема незалежності прокуратури: по-перше, стан, у якому перебуває орган держави і його посадові особи у стосунках з іншими суб'єктами права і який характеризується певним ступенем самостійності при здійсненні компетенції; по-друге, можливість Генерального прокурора України безперешкодно в межах закону реалізовувати свої повноваження; по-третє, відчуття правової, соціальної та особистої його захищеності як суб'єкта правозастосування

Судова влада в Україні: необхідність комплексного реформування [Текст]: актуальна тема номера // Право України. - 2010. - № 5. - С. 4-63

До Дня місцевого самоврядування

Корнієнко М. Територіальна організація влади в Україні: якою вона має бути? [Текст] / М. Корнієнко // Право України. - 2010. - №4. - С. 239-248. На основі науково-критичної оцінки юридичної літератури та практики конституційного будівництва з позиції державницької концепції місцевого самоврядуваhttps://msmb.org.ua/spaw/lib/themes/classic/img/tb_design_tab.gifння визначаються шляхи вдосконалення конституційно-правового статусу цього та інших компонентів територіальної організації влади, пропонується нова редакція окремих положень Конституції України

Скуба В. Магдебурзьке право: "Європа на рівні генетичної пам'яті" [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/318183: Володимир Бойко: "Традиції європейського самоврядування нам цікаві, бо так жили наші предки. Якщо поступово вдасться згадати ці речі, на багато проблем ми дивитимемося інакше" / В. Скуба // День. - 2010. - 26 лист.(№217-218). Про магдебурзьке право нам розповідали ще на шкільних уроках з історії. Але це явище, як і багато інших, досі належно не осмислене. Про це розповідають вчені-історики з Чернігівщини Володимир Бойко та Сергій Леп'явко. За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та за участі Чернігівської обласної телерадіокомпанії «Сівер-Центр» обидва вчені працюють над чотирисерійним документальним фільмом про розвиток і традиції міського самоврядування в Україні. У фільмі буде представлено фактично всі регіони. Детальніше про проект, а також про особливості самоврядування на українських землях «Дню» розповів кандидат історичних наук, співавтор проекту Володимир Бойко

Правовий захист населення

Беспальська О. Затриманий, але не безправний [Текст] / О. Беспальська // Голос України. - 2010. - 18 лист. (№217). - С. 6. Тема самозахисту громадян у стосунках з міліцією, які саме права нам гарантуються

Біттнер О. Якщо ваша оселя - не фортеця [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=12706 : літній відпочинок можуть зіпсувати злодії / О. Біттнер // Урядовий кур'єр. - 2010. - 23 черв.(№113). - С. 20. Доступність - ось головний "рушій! більшості квартирних крадіжок. А все тому, що навіть найелементарніші правила убезпечення свого житла видаються багатьом із нас занадто банальними, а отже, і необов'язковими

Борисов В. До проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації засуджених і осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі [Текст] / В. Борисов, В. Батиргарєєва, І. Яковець // Право України. - 2010. - №9. - С. 197-206. Метою статті є розвиток понятійного апарату, що вживається у відповідній сфері діяльності. Розкрито зміст і співвідношення таких категорій, як "соціальна адаптація" та "ресоціалізація", а також проаналізовано діяльність соціальних інституцій, покликаних здійснювати роботу зі звільненими особами

Габдуллина Ю. Как купить пистолет в Украине [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1225 : правовые основы приобретения права на оружие / Ю. Габдуллина // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 17 мая (№18). - С. 14.

Джунь В. Соціологія конституційного права (до постановки питання) [Текст] / В. Джунь // Право України. - 2010. - №11. - С. 66-75. У статті обгрунтовується необхідність системного дослідження соціологічних аспектів конституційного права, пропонується авторське бачення предмета і методологічних основ соціології конституційного права

Здоров'я дітей - це відповідальність не лише їхніх батьків [Текст] // Голос України. - 2010. - 11 лист.(№212). - С. 4. У Верховній Раді відбулися парламентські слухання про становище молоді в Україні...

Коломоєць Т. Базова одиниця обчислення розмірів адміністративних штрафів: пошук оптимального варіанта [Текст] / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України. - 2010. - №11. - С. 120-127. Стаття присвячена аналізу сутності адміністративного штрафу, розміру положень перспективного законодавства у цій сфері

Козуб І. Особливості трудової дієздатності осіб зі зниженою працездатністю [Текст] / І. Козуб // Право України. - 2010. - №9. - С. 275-280. Метою статті є встановлення особливостей трудової дієздатності осіб зі зниженою працездатністю, виявлення проблемних питань у цій сфері та встановлення шляхів їх вирішення

Козуб І. Права людини чи інваліда? [Текст] / І. Козуб // Право України. - 2010. - №1 . - С. 122-127. Стаття присвячена з'ясуванню необхідності заміни термінів, що використовуються в національному законодавстві для означення осіб зі зниженою працездатністю. Автором обгрунтовано, що слід використовувати саме поняття особи зі зниженою працездатністю, адже вказаний термін дозволяє розглядати цю категорію осіб саме як таких, що потребують різного роду соціальної допомоги, юридичного захисту і таких, що водночас є визначеною мірою працездатними і рівноправними членами соціуму

Колісникова Г. Право споживача на інформацію [Текст] / Г. Колісникова // Право України. - 2010. - №11. - С. 248-252. У статті висвітлюється питання про права споживача на освіту в сфері захисту прав споживачів

Нове у реєстрації нерухомого майна [Текст] / Інф. "УК" // Урядовий кур'єр. - 2010. - 8 квіт.(№64). - С. 4. З 1 червня 2010 року всі бюро технічної інвентаризації в Україні (БТІ) оформлятимуть свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна на спеціальних бланках за зразком, затвердженим Міністерством юстиції

Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров'я: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / А. Пазенок // Право України. - 2010. - №3. - С. 120-125. У статті здійснено загальнотеоретичний аналіз конституційного права людини на охорону здоров'я та охарактеризовано законодавче забезпечення цього права в Україні. Проведено дослідження стану забезпечення та реалізації зазначеного права в Україні та країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині

Права і свободи людини та громадянина: загальнотеоретичні питання та проблеми забезпечення [Текст]: актуальна тема номера / Журнал "Право України" // Право України. - 2010. - № 2. - С. 18-87.

Скулиш Є. Прояви корупції у сучасних умовах [Текст] / Є. Скулиш // Право України. - 2010. - №11. - С. 213-228. Стаття присвячена дослідженню видів корупції у сучасних умовах

Ткачук А. Актуальні питання конституційного захисту основних прав і свобод людини [Текст] / А. Ткачук // Право України. - 2010. - №11. - С. 297-304. У статті досліджуються актуальні питання конституційного захисту основних прав і свобод людини. Аналізується ряд основних положень Основного Закону України

Сімейне право

 

Габдуллина Ю. Раздел имущества супругов при разводе[Текст] http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id article=1029 : как определить, кому достанутся машина и «брюлики», а кому – долги? Ю. Габдуллина // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 22 марта (№10). - С. 9

Кушнір Л. Моя чужа дитина [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/1661/188/58616/ : вирішуючи народити дитину за програмою сурогатного материнства, обом сторонам варто укласти детальний договір, радять юристи / Кушнір, Ліна // Україна молода. - 2010. - 27 трав.(№94).. Розповідає директор Центру медичного права Сергій Антонов

Який порядок оформлення спадщини [Текст] / За даними офіційного сайту Мін'юсту України // Урядовий кур'єр . - 2010. - 2 черв.(№98). - С. 21. Роз'яснення Департамент нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань Міністерства юстиції

Трудове право

Україна. Кабінет Міністрів. Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі [Текст]: постанова від 5 травня 2010 року № 330 / Інф. "УК"// Урядовий кур'єр. - 2010. - 7 трав.(№82). - С. 4.

Ананко С. Как получить законный «больничный» [Текст] = http://sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1143 : о праве граждан на материальное обеспечение в случае временной нетрудоспособности / С. Ананко // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 19 апр.(№14). - С. 12.

Вовк Е. Особенности исправления записей в трудовой книжке [Текст]= http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1071 / Е. Вовк // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 29 марта(№11). - С. 7. Діючим законодавством встановлені вимоги до порядку ведення та обліку трудових книжок на підприємстві. Такі вимоги відображені в «Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», що затверджена Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 г. №58.

Габдуллина Ю. Как "правильно" уволить работника [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1051 / Ю. Габдуллина // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 5 апр.(№12). - С. 8. Що треба знати, якщо вас хочуть звільнити та практичні поради для тих, хто має бажання звільнитися з роботи

Габдуллина Ю. Почему и как наказывают работников [Текст] = http://sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1140 : к вопросу о дисциплинарной ответственности наемного персонала / Ю. Габдуллина // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 19 апр.(№14). - С. 8. Що ж таке - заходи дисциплінарного стягнення?

Габдуллина Ю. Правовые основы проведения «субботников» [Текст] = http://sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1173 : украинское законодательство не содержит ни термина "субботник", ни порядка его организации и проведения. Поэтому все сообщения о планируемом дне "чистоты" носят сугубо добровольный характер / Ю. Габдуллина // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 26 апр.(№15). - С. 13.

Габдуллина Ю. Фитнес с зал для секретарей и программистов [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1265 : правовые основы охраны труда офисных работников при работе с компьютерами / Ю. Габдуллина // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 24 мая (№19). - С. 10

Заржицький О. До питання про трудові процесуальні правовідносини [Текст] / О. Заржицький, Н. Башмакова // Право України. - 2010. - №11. - С. 135-139. Стаття присвячена дослідженню трудових процесуальних правовідносин як центральному елементу механізму трудового процесуального регулювання системи трудових процесуальних правовідносин

Ізарова І. Істотні умови договору підряду на виконання проектних робіт [Текст] / І. Ізарова // Право України. - 2010. - №11. - С. 90-96. Стаття присвячена проблемам визначення істотних умов договору підряду на виконання проектних робіт та деяких особливостей їх укладення

Кокіна В. Літо: йдемо у відпустки! [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=12805/ В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2010. - 26 черв. (№116). - С. 6. Зазвичай українці люблять брати відпустку влітку. Тож "Урядовий кур'єр" поцікавився, хто має право на повну відпустку, коли її можна ділити та в яких випадках надається додаткова. Про все це нашому кореспондентові розповідає начальник відділу режимів праці, нормування та професійної класифікації Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Мінпраці Тетяна Сташків

Костюк В. Зміст трудової правосуб'єктності працівника за трудовим законодавством України та проектом Трудового кодексу: науково-правовий аспект [Текст] / В. Костюк// Право України. - 2010. - №11. - С. 140-146. Стаття присвячена порівняльно-правовому дослідженню проблем визначення змісту трудової правосуб'єктності працівника за трудовим законодавством України та проектом Трудового кодексу. Аналізуються ключові проблеми правового становища працівника

Маловичко С. До питання правового регулювання роботи за сумісництвом [Текст] / С. Маловичко // Право України. - 2010. - №9. - С. 146-153. Аналіз роботи за сумісництвом в історичному, сучасному і перспективному аспектах. Проаналізовано нормативно-правові акти СРСР, УРСР, України і Російської Федерації, проект Трудового кодексу України. Виявлено відставання чинного трудового законодавства від законодавчих змін у визначенні понять "державна" і "комунальна" власність (після набуття чинності ЦК України). Зроблено пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства

Цікало В. Корпоративні права: поняття, ознаки та класифікація [Текст] / В. Цікало // Право України. - 2010. - №11. - С. 102-111. У статті характеризуються поняття корпоративних прав. Зроблено аналіз законодавчих ознак корпоративних прав.

Кримінальне право

Андрушко П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення [Текст] / П. Андрушко // Право України. - 2010. - №9. - С. 90-101. У статті аналізуються окремі положення норм антикорупційних законів, прийнятих Верховною Радою України 11 червня 2009 року, звертається увага на змістовні та техніко-юридичні вади норм, якими доповнений КК України, обгрунтованість їх введення в КК України та шляхи їх вдосконалення

Гуторова Н. Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи [Текст] / Н. Гуторова, О. Шаповалова // Право України. - 2010. - №9. - С. 56-65. У статті на підставі аналізу чинного законодавства та практики його застосування обгрунтовується необхідність виключення загальної конфіскації майна з числа видів кримінального покарання. Доведено, що спеціальна конфіскація майна, за умови її належної правової регламентації, є ефективним засобом протидії корисливим тяжким і особливо тяжким злочином, запропоновано шляхи вдосконалення в цій частині кримінального законодавства

Корнякова Тетяна. Запобігання злочинним проявам у сфері навколишнього природного середовища як складова системи попередження злочинності у суспільстві [Текст] / Корнякова, Тетяна // Право України. - 2010. - №9. - С. 187-196. На підставі загальних положень та визначень кримінологічної теорії запобігання злочинності викладаються теоретичні засади запобігання злочинності у сфері довкілля. Визначаються поняття, функції, мета, основні завдання і зміст запобіжної діяльності щодо злочинності у досліджуваній сфері

Костенко О. Злочини і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) [Текст] / О. Костенко // Право України. - 2010. - №9. - С. 31-39. Спираючись на світоглядну ідею соціального натуралізму, автор формулює соціально-натуралістичну доктрину у кримінальному правознавстві

Тацій В. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права [Текст]: кримінальне право України: актуальні проблеми / В. Тацій, В. Борисов, В. Тютюгін // Право України. - 2010. - №9. - С. 4-15. У статті аналізуються основні проблеми, які виникають на сучасному етапі розвитку кримінального права України, і насамперед - у сфері правотворчої діяльності. Звертається увага, що одним зі стрижневих питань на сьогодні залишаються проблеми якості та стабільності закону про кримінальну відповідальність. Під цим кутом зору досліджуються питання, пов'язані з правотворчою діяльністю у сфері кримінального законодавства як у цілому, так і в таких його напрямах, які регулюють інститути множинності злочинів, охорони власності, боротьби з корупційними правопорушеннями. Автори формулюють рекомендації, яких, на їх думку, слід дотримуватися при вирішенні питань удосконалення кримінального законодавства України

Тихий В. П. Актуальні питання застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочин проти громадської безпеки [Текст] / В. П. Тихий // Право України. - 2010. - №9. - С. 25-30. Сформульовано поняття злочинів проти громадської безпеки та внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань протидії злочинам проти громадської безпеки як однієї з основоположних цінностей суспільства

Фінансове право

Ровинський Ю. Поняття та види відповідальності за порушення фінансового законодавства України [Текст] / Ю. Ровинський// Право України. - 2010. - №11. - С. 147-153. Стаття присвячена дослідженню проблеми правової природи відповідальності за порушення фінансового законодавства України, а також визначено ознаки фінансово-правової відповідальності

Податковий кодекс України

Україна. Закон. Податковий кодекс України [Текст]: 2 грудня 2010 року №2756-VI // Голос України. - 2010. - 4 груд.(№229-230). - С. 4-62

Право на життя

Ворона В. Право на евтаназію як складова права людини на життя [Текст] / В. Ворона // Право України. - 2010. - № 5. - С. 199-205. У статті розглядаються правові та етико-філософські аспекти права на евтаназію, а також здійснюється аналіз українського законодавства у сфері права на евтаназію. Особлива увага приділяється розгляду досвіду легалізації евтаназії в інших країнах

Грищук В. Еутаназія: суспільна та кримінально-правова оцінка [Текст] / В. Грищук // Право України. - 2010. - №9. - С. 110-119.У статті розглядається питання соціальної та кримінально-правової оцінки еутаназії - заподіяння смерті людині зі співчуття. Підтримується пропозиція вчених щодо виокремлення в чинному КК України самостійного складу злочину "Заподіяння смерті зі співчуття"

Адвокатура

Александр Зарудный – адвокат сложной эпохи [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1095/ Инф. "Судебно-юридическая газета" // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 5 апр.(№12). - С. 15

Палийчук Г. Куплю адвоката. Дорого [Текст] = http://sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1108 сколько стоят юридические услуги в Украине и за рубежом / Г. Палийчук // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 19 апр.(№1 4). - С. 14. Оплата послуг адвоката

Правдин И. Зачем украинцам нужен семейный адвокат [Текст] = http://sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1146хороший юридический совет, данный вовремя, обычно в состоянии предотвратить самые невероятные ситуации. В этом и состоит задача семейного адвоката: своевременно обеспечить юридическую безопасность своего доверителя и его семьи / И. Правдин // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 19 апр.(№14). - С. 14.

Сафулько С. Українська адвокатура: в очікуванні вчорашнього дня [Текст]: актуальні питання інституту адвокатури / С. Сафулько // Право України. - 2010. - №3. - С. 133-139. У статті аналізуються позиції політичних партій України стосовно адвокатури,вносятьсярекомендаціїщодополіпшенняправовогорегулюванняадвокатськоїдіяльності

Ювенальна юстиція: за і проти

Злочинність неповнолітніх [Текст] = http://www.dt.ua/1000/1050/69256/ Інф. "ДТ" // Дзеркало тижня. - 2010. - 24-29 квіт.(№16). - С. 6. Експерти Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) проведуть для України експертизу проекту Концепції з провадження в країні юстиції для неповнолітніх (ювенальної юстиції). Про це йшлося під час прес-конференції у Києві відомого європейського правозахисника, екс-міністра юстиції Франції Робера Бадінтера. Прес-конференція відбулася в рамках візиту французького політика до України, який проводиться з метою привернення уваги до питань розвитку ювенальної юстиції та захисту прав дітей в Україні

Косянчук І. Громадські організації бояться "дитячої" юстиції [Текст] / І. Косянчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 19 трав.(№89). - С. 4. Якою має бути система ювенальної, тобто підліткової юстиції в Україні?

Косянчук І. Термінологія "Дитяча" юстиція буде не ювенальна, а кримінальна [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=12529 / Косянчук, Інна // Урядовий кур ` єр. - 2010. - 16 черв.(№108). - С. 18. Міністерство юстиції скасувало наказ щодо створення робочої групи з розробки проекту Концепції розвитку ювенальної юстиції. Натомість міністр Олександр Лавринович видав наказ про створення робочої групи з розробки проекту Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Принципової різниці між суттю цих документів немає. Але, як виявилося, проблема виникла саме на новому грунті

Михайленко А. Будет ли государство отбирать детей у родителей? [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1264/ А. Михайленко // Судебно-юридическая газета. - 2010 . - 24 мая (№19). - С. 11. Що являє собою ювенальна юстиція і чим вона може обернутися для України

Сікалов В. На ювенально точній вазі [Текст] = http://www.dt.ua/3000/3050/69340 / В. Сікалов // Дзеркало тижня. - 2010. - 30 квіт.-14 трав.(№17). - С. 20. Дитину на Заході (а скоро і в нас) намагаються визначити як незалежного суб'єкта. Це робить ювенальна юстиція. Згідно з логікою, незалежним можна бути від будь-чого, що ти можеш вибирати самостійно. Але в нашому випадку відбувається істотна підміна - дитину намагаються виставити незалежною насамперед від батьків, від тих, кого не вибирають. І водночас вона, дитина, повністю залежна від держави, навіть не від держави, а від спеціального механізму, єзуїтськи-кафкіанської по суті системи

Тимощук А. Ювенальная юстиция: зло во благо детей? [Текст] = http://sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1171/ А. Тимощук // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 26 апр.(№15). - С. 12.

Міжнародне право

Гачкевич А. До питання походження терміна "міжнародне право" (на основі поглядів Людвіка Ейрліха) [Текст] / А. Гачкевич // Право України. - 2010. - №1 . - С. 163-168. У статті здійснено аналіз проблеми назви правової системи для регулювання відносин між державами. Предметом дослідження є погляди Л.Ейрліха на назву такої системи. Розглядається етимологія терміна "міжнародне право", а також пропонуються альтернативи цьому терміну

Макаруха З. Правове регулювання розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках ЄС: реформи Лісабонського договору [Текст] / З. Макаруха // Право України. - 2010. - №11. - С. 188-193. Стаття присвячена аналізу положень Лісабонського договору 2007 р. з точки зору змін, які він вносить у правове регулювання сфери простору свободи, безпеки та юстиції ЄС

60 років Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Буроменський М. Європейський кодекс свободи та демократії [Текст] / М. Буроменський // Право України. - 2010. - №10. - С. 89-97. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод розглядається як ключовий міжнародний договір. Звернуто увагу на ключові міжнародно-правові важелі впливу Конвенції на збереження та зміцнення політико-правової ідентичності Європи. Показано визначальні напрями впливу Конвенції на правову систему України

Інтерв'ю Голови Європейського суду з прав людини Жана-Поля Кости - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому [Текст] // Право України. - 2010. - №10. - С. 128-134. 4 листопада 2010 року виповнюється 60 років з дня проголошення у м. Римі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Враховуючи важливе значення Конвенції для українського суспільства, юридичний журнал "Право України" звернувся з відповідними запитаннями до Голови Європейського суду з прав людини Жана-Поля Кости

Карпачова Н. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - основа формування європейських стандартів прав і свобод людини в Україні [Текст] / Н. Карпачова // Право України. - 2010. - №10. - С. 24-42. У статті йдеться про процес приєднання України до одного з базових документів у галузі прав людини - Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, прийнятої 60 років тому . Висвітлено діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо приведення законодавства України та правової практики у відповідність до європейських стандартів, аналізується практика Європейського суду з прав людини щодо України. Розкриваються форми співпраці Омбудсмана України з Комісаром з прав людини та іншими органами Ради Європи

Карпачова Н. Омбудсман України на захисті прав і свобод людини в умовах глобальної фінансово-економічної кризи [Текст] / Н. Карпачова // Право України. - 2010. - № 2. - С. 4-17. У статті аналізуються проблеми дотримання прав і свобод людини в Україні в умовах світової та загальнодержавної фінансово-економічної кризи.

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - 60 років [Текст] // Право України. - 2010. - №10. - С. 4-267.4 листопада 2010 року виповнюється 60 років з дня проголошення у м. Римі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Враховуючи важливе значення Конвенції для українського суспільства, юридичний журнал "Право України" присвятив цій події спеціальний випуск журналу

Лавринович О. Європейська конвенція з прав людини - надійний дороговказ гуманістичного розвитку України [Текст] / О. Лавринович // Право України. - 2010. - №10. - С. 43-47. Стаття присвячена питанням визначального впливу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 60-річчя якої відзначається 4 листопада 2010р., на утвердження і забезпечення прав і свобод людини в Україні. Аналізується сутність і зміст цієї Конвенції, а також закладені в ній конвенційні та інституційні механізми захисту основоположних прав людини . Обгрунтовується висновок про актуальність Конвенції для подальшої євроінтеграції України

Литвин В. Європейська конвенція з прав людини: уроки і перспективи [Текст] / В. Литвин // Право України. - 2010. - №10. - С. 4-18. У статті розглядаються умови прийняття України в Раду Європи. У порівняльному плані розкриваються положення Європейської конвенції про захист прав людини та історико-правові положення в галузі прав людини в Україні. Проаналізовано проблеми правозахисної системи прав людини в Європі. Висловлено пропозиції щодо її удосконалення

Олійник О. Місце юридичної риторики у колі гуманітарних наук, їх взаємозв'язок та взаємодія [Текст] / О. Олійник // Право України. - 2010. - №9. - С. 245-251.На основі досліджень учених, що звертаються до проблеми комунікативних якостей юридичного мовлення, вивчення юридичної риторики у контексті інших гуманітарних наук, можна сформувати оптимальну риторичну модель сучасного юриста-професіонала. При цьому юридична риторична модель має бути ідеальною, оскільки будь-який юридичний текст - усний чи письмовий - передбачає прямо чи опосередковано певні правові наслідки. Така "юридично-риторична" модель має бути адресною, термінологічно точною, логічно вивіреною, юридично коректною, зрозумілою та переконливою

Райхель Ю. Перша справа правозахисників [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/296688/ : у справі Дрейфуса Франція відстояла демократію / Райхель, Юрій // День. - 2010. - 14 трав.(№81). Сто років тому подія у французькому місті, адміністративному центрі регіону Бретань, привернула увагу не лише Франції, а й усієї Європи. Завершився повторний суд над Альфредом Дрейфусом. Проблема дуже скоро вийшла за межі долі однієї особи або групи осіб, щодо яких було здійснено судові помилки. Зіткнулися дві ідеології: захист престижу держави та права окремої людини. Франція відстояла демократію і свободу, довівши, що «Декларація прав людини і громадянина» на її землі з'явилася не випадково. Її приклад - іншим наука

Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини та Україна [Текст] / Т. Хаммарберг // Право України. - 2010. - №10. - С. 19-23. У статті йдеться про особливості європейської системи захисту прав людини, яка заснована на Європейській конвенції з прав людини, роль Європейського суду з прав людини, Комісара Ради Європи з прав людини, національних Омбудсманів і громадянського суспільства у забезпеченні її належної реалізації. Комісар з прав людини надає оцінку Україні з точки зору ефективної реалізації стандартів, закріплених у Конвенції та інших ключових договорах Ради Європи з прав людини, а також конкретні шляхи для її забезпечення, таких як національна стратегія і план дій, засновані на концепції прав людини

Європейський суд

Дудаш Т. Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини [Текст]: (загальнотеоретичний аспект) / Т. Дудаш // Право України. - 2010. - № 2. - С. 173-179. Статтю присвячено з'ясуванню юридичної природи та праворегулятивної функції рішень Європейського суду з прав людини через посередництво методологічного інструментарію загальної теорії права.

Прокопенко О. Законні підстави для обмеження права особи на справедливий суд: pro et contra [Текст] / О. Прокопенко // Право України. - 2010. - №9. - С. 234-244. Існує широка практика Європейського суду та можливих його обмежень (відповідно до ст. 6 Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод). Автор обгрунтовує, що право на справедливий суд не є абсолютним і може підлягати певним обмеженням за умови дотримання декількох передумов

Який порядок звернення до Європейського суду з прав людини [Текст] / Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини // Урядовий кур'єр. - 2010. - 21 трав.(№91). - С. 21. Інформацію підготовлено за матеріалами офіційного Інтернет-сайту Європейського суду

З історії права

Акимов – генпрокурор, арестовывавший Троцкого [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1000/ Инф . "Судебно-юридическая газета" // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 15 марта (№8-9). - С15

Александр Керенский – революционный министр юстиции [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1283 / Инф. "Судебно-юридическая газета" // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 24 мая (№19). - С. 16

Василий Ульрих - символ советского беззакония [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1129: имя многолетнего председателя Военной коллегии Верховного суда Ульриха сегодня, пожалуй, мало о чем говорит молодому поколению. Но за этим именем скрыта не просто судьба какого-то очередного сталинского временщика, вдруг потерявшего расположение хозяина. За ним целая эпоха советского политического террора, и в центре как зловещий символ - год 1937-й / Инф. "Судебно-юридическая газета" // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 12 апр.(№13). - С. 15

Граф Сперанский - из грязи в князи [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=969 о родоначальнике первых кодексов, министерств и государствен-ной Думы / Инф. "Судебно-юридическая газета"// Судебно-юридическая газета. - 2010. - 8 марта (№7). - С. 15

Екатерина Флейшиц - первая леди-адвокат [Текст] = http://sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1147 /Инф. "Судеб-но-юридическая газета" // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 19 апр.(№14). - С. 15

Лев Петражицкий – человек, который наделил право эмоциями [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1254 / Инф. "Судебно-юридическая газета" // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 17 мая(№18). - С. 15

Нагребецька І. Єдина по обидва береги Дніпра [Текст] / І. Нагребецька // Урядовий кур'єр. - 2010. - 7 квіт.(№63). - С. 1,5. 300 років тому, 5 квітня 1710 року було ухвалено Конституцію Пилипа Орлика - праобраз першого Основного Закону про права і вольності Війська Запорозького, предтечі української державності. На прохання редакції свій погляд на трьохсотлітній ювілей Конституції Пилипа Орлика висловив відомий історик права, член-кореспондент НАН України, академік Академії правових наук Олександр КОПИЛЕНКО

Прокурор и министр Андрей Вышинский [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1039к : кто он – «кровавый» палач, шоумен или жертва режима? / Инф. "Судебно-юридическая газета" // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 22 марта (№10). - С. 15

Сюндюков І. Лист у майбутнє [Електронний ресурс]: до 300-річчя ухвалення Конституції Пилипа Орлика / Сюндюков І. // День. - 2010. - 7 квіт.(№60). 5 квітня 1710 року, в місті Бендерах (сучасна Республіка Молдова) новообраний гетьман України у вигнанні (в Екзилі) Пилип Орлик у присутності представників козацької старшини, кошового отамана Запорізької Січі Костя Гордієнка, а також представників шведського короля Карла ХІІ, уклав зі своїми виборцями офіційно затверджувану угоду, в котрій було ясно, конкретно, юридично обов'язковим чином викладено умови, на яких новий гетьман публічно наділявся владою.

Таганцев Микола Степанович - представник класичного напряму в науці кримінального права [Текст]: визначні юристи / Інф. "Право України" // Право України. - 2010. - №9. - С. 294-295.

Тищик Б. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV-XVIII ст .) [Текст]: історія держави та права / Б. Тищик, М. Бедрій // Право України. - 2010. - №1 . - С. 68-75. У статті з'ясовано суть та особливості здійснення копного судочинства на українських землях у XIV-XVIII ст.. Проаналізовано стадії копного судочинства, слідчі та інші процесуальні дії, які здійснювались копними судами. Досліджено доказову систему, що діяла в українському звичаєвому праві, порядок прийняття, оскарження та виконання рішень копних судів

Унковский А. – защитник крестьян и родоначальник суда присяжных [Текст] = http://www.sug.kiev.ua/articles.php?id_article=1062 / Инф. "Судебно-юридическая газета" // Судебно-юридическая газета. - 2010. - 29 марта (№11). - С. 15.

Інтернет-ресурси:

www.president.gov.ua — офіційний сайт Президента України

http://zakon1.rada.gov.ua — офіційний сайт Верховної Ради України

http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search — офіційний сайт Кабінету Міністрів України

http ://www.minjust.gov.ua/ — Міністерство юстиції України

http://www.sug.kiev.ua/ — сайт «Судебно-юридической газеты»

www.pravoua.com.ua — сайт журналу «Право України»

http://www.umoloda.kiev.ua/ — сайт газети «Україна молода»

http://www.ukurier.gov.ua/ — сайт газети «Урядовий кур`єр»

Бібліографи-укладачі:    Мілашенко Т.І.

Фоміна Н.І.,

Омельяненко А.С.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ