Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Скоропадський Павло Петрович. Останній гетьман України»

«Скоропадський Павло Петрович. Останній гетьман України»
До 140 - річчя від дня народження
Біобібліографічний покажчик

Пропонуємо до вашої уваги біобібліографічний покажчик «Останній гетьман України», присвячений 140 - річчю від дня народження Павла Скоропадського, непересічної особи в історії становлення української держави.

Олена Отт-Скоропадська, Павло Гай-Нижник
Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945)

Павло Скоропадський - особа, навколо якої тривалий час точилися неабиякі дискусії в українській історіографії - від відвертої ідеалізації його діяльності прихильниками гетьмана до не менш відвертої, навіть часто фальсифікованої критики всіх його політичних кроків радянськими істориками та соціалістичними діячами в діаспорі. Сьогодні постала потреба об'єктивного висвітлення життя і діяльності П.Скоропадського як у контексті загальноукраїнської історії, так і в плані пізнання його як особистості. Нарис спогадів останнього гетьмана України, що пропонується читачеві, дає можливість відчути внутрішній світ цієї безумовно видатної постаті в українській історії, побачити і зрозуміти світогляд Скоропадського, його оцінку подій, які переживала українська земля у важкі роки революції і в епіцентрі яких певний час він перебував.
Коротка хроніка життя Павла Скоропадського дасть читачеві можливість більш повно познайомитися з його особою, життєвим шляхом та багатовіковою історією родоводу.

Опубліковано: Отт-Скоропадська О., Гай-Нижник П.
 Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945) // Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ; – Філадельфія, 1995. – С.35–43.
http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/4doc.php

Бібліографія статей

До 140-річчя від дня народження Павла Скоропадського

Бойко, Володимир. Державна служба України та Павло Скоропадський [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/derzhavna-sluzhba-ukrayini-ta-pavlo-skoropadskiy: чим сьогодні нам цінний досвід 95-річної давності / Бойко, Володимир // День. - 2013. - 22 трав. (№85). - С. 4. Кінець травня 1918 року - Українська держава періоду правління Павла Скоропадського. Про це і багато іншого йшлося в Чернігові на науковій конференції «Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: проблеми дослідження (до 95-ї річниці проголошення)», що відбулася 16 травня 2013 року, тобто наступного дня після малопомітного відзначення в Україні 140-ї річниці від дня народження її непересічного громадського та державного діяча

Литвин В. До уроків історії [Текст]: з виступу на Всеукраїнській науковій конференції "Павло Скоропадський - останній гетьман України" / В. Литвин // Голос України. - 2013. - 14 трав. (№87). - С. 4. У квітні 2013 року, а якщо бути зовсім точним, то саме 29-го відзначили 95-ту річницю створення Української держави, відомішої в історичній літературі як Гетьманат Павла Скоропадського, а 15 травня святкуватимемо 140-річчя від дня його народження. Деякі міркування щодо сучасного стану і перспективи дослідження історії останнього Гетьманату і Української революції 1917-1921 рр. загалом

Павленко С. Слід від держави гетьмана Павла Скоропадського [Текст] / С. Павленко // Голос України. - 2013. - 18 трав. (№91). - С. 10. У Чернігові відбулася наукова конференція "Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: проблеми дослідження (до 95-ї річниці проголошення)"

Гетьманат Павла Скоропадського

Галушко, Кирило. Чужий сучасникам, але корисний нащадкам [Текст]: правління гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році залишило по собі спадок, яким досі, після десятиліть радянської окупації, користується незалежна Україна / Галушко, Кирило // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 34-37. Скоропадський у 1918 році робив усе "навпаки", але з часової дистанції починало видаватися, що оте "навпаки", цілком не виключено, й було певною панацеєю для українського державницького проекту. Панацеєю, що не здійснилася. Недосконалою, недодуманою і недоробленою. Можливо, нездійсненною. Що ж було правильного і що помилкового в тій, як називав це сам Скоропадський, "спробі"? Що залишилося нам від тих недовгих семи з половиною місяців останнього українського гетьманату?

Двинский, Александр. Последний гетьман Украины [Текст]: его называли немецкой марионеткой, недобитым русским монархистом и военным диктатором. Кем же на самом деле был последний гетман Украины? / Двинский, Александр // VIVА! Биография. - 2011. - 10. - С. 70-77

Дубов В. І переможців переоцінюють [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=16357: у листопаді 2010 р. виповнилося 90 років з часу закінчення громадянської війни в Україні, на період якої припали найдраматичніші події / В. Дубов // Урядовий кур'єр. - 2010. - 26 лист. (№222). - С. 11. Історія світового розвитку свідчить: усі революції супроводжувалися протистоянням і збройною боротьбою, яка переростала у величезну трагедію для народів. В Україні змагання різних сил тривало майже три роки. Під впливом жовтневих подій піднялися національні сили проти прибічників Тимчасового уряду Росії. Але влада перейшла не до рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, як в Росії, а до Української Центральної Ради (УЦР), яка очолила національно-визвольний рух і проголосила Українську Народну Республіку (УНР)...

Калинчук, Дмитро. Гетьманоміка [Текст]: за сім із половиною місяців уряду Павла Скоропадського вдалося створити національну економіку та фінанси фактично з нуля, всупереч німецькій окупації та важкому спадку, який залишили по собі соціалістичні лідери Центральної Ради / Калинчук, Дмитро // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 42-45. Павло Скоропадський прийняв країну в становищі, близькому до руїни. Гетьман чудово розумів, що діяти йому доведеться за принципом "або пан, або пропав". У тому разі, якби гетьманат не дав реальних результатів, його противниками ставали водночас і розчаровані союзники-німці, і озлоблені втратою влади українські соціалісти. Та поряд із цим Україна мала неабиякий економічний потенціал, за таких умов можна було ризикнути, і Павло Скоропадський зважився

Калинчук, Дмитро. Державницький проект Павла Скоропадського: досягнення та прорахунки [Текст] / Калинчук, Дмитро // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 46-47.

Калинчук, Дмитро. Операція «Федерація з Росією» гетьмана Скоропадського [Електронний ресурс] = http://tyzhden.ua/History/65078: мабуть немає в історії України керманича більш оббреханого та зневаженого, ніж гетьман Української держави Павло Скоропадський. Це, певно, унікальний випадок – гетьмана Павла ненавиділи практично усі сучасники / Калинчук, Дмитро // Тиждень ua. - 2012. - 15 лист. Для соціалістів він був царським генералом та «паном». Для шанувальників Російської імперії – зрадником та сепаратистом. Для більшовиків – генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, та класовим ворогом. І що найбільш трагічно - для українських патріотів він був навіки проголошений німецькою маріонеткою та білогвардійським підлабузником. Хоча детальне дослідження періоду гетьманату наводить на зовсім інші висновки

Кентій, А. Важкі шляхи державотворення: до 90-річчя проголошення П. Скоропадського гетьманом України / А. Кентій // Сільські вісті. - 2008. - 6 трав. (№52). - С. 3

Лосєв, Ігор. Пориваючи з подвійною лояльністю [Текст]: шлях до свого українства був для Павла Скоропадського таким самим важким і неоднозначним, як і для цілої української нації / Лосєв, Ігор // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 38-40. Гетьман Української Держави у 1918 році Павло Скоропадський, який був нащадком українського гетьмана XVIII століття, є постаттю надзвичайно контраверсійною, суперечливою і дискусійною. В історичній літературі аж дотепер точаться дебати між прихильниками й противниками цього політика. Якщо бути об'єктивними, то в оцінках режиму Скоропадського однаковою мірою є позитивне і негативне, на кожне pro обов'язково знайдеться і своє contra

Папакін, Георгій. 29 квітня 1918 року: «Переворот у цирку» чи закономірний етап революції? [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/29-kvitnya-1918-roku-perevorot-u-cirku-chi-zakonomirniy-etap-revolyuciyi / Папакін, Георгій // День. - 2013. - 26-27 квіт. (№77-78). - С. 11. Події, що відбулися в Києві 29 квітня 1918 р., досі викликають розмаїття думок та оцінок, зіткнення поглядів і концепцій. Це пояснюється насамперед їхньою історичною значущістю, вагомим впливом на подальший хід Української революції, а також контраверсійністю самої постаті організатора і винуватця державного перевороту - Павла Скоропадського. Внаслідок цих подій відбулася заміна ліворадикальної владної еліти на ліберально-консервативну, встановився в Україні на сім із половиною місяців авторитарний режим, відродилася історична національна форма правління - гетьманат.

Пиріг Р. Український Сейм: нереалізована ідея Гетьманату Павла Скоропадського [Текст] / Р. Пиріг // Голос України. - 2013. - 13 квіт. (№72). - С. 22. 95 років тому, 29 квітня 1918 року в результаті перевороту, інспірованого штабом німецьких окупаційних військ у Києві, було повалено Українську Народну Республіку і проголошено утворення Української держави, більше відомої як Гетьманат Павла Скоропадського

Сагайдак, Дмитро. Україна. Другий Гетьманат. Чи буде Третій? [Текст] / Гетьман козацтва Запорозького // Гетьман. - 2011. - трав.-серп. (№3-4). - С. 69-77. Наступниками соціалістів став уряд гетьмана Павла Скоропадського - видатного українського діяча, реформи та здобутки якого чомусь уперто обходять своєю увагою сучасні історики

Сюндюков, Ігор. Сповідь після поразки [Текст] = http://www.day.kiev.ua/160671: "Момент істини" гетьмана П. Скоропадського / Сюндюков, Ігор // День. - 2006. - 8 квіт. (№59). - С. 7. Мова йде про його «Спогади», давно відомі на Заході, проте ще належним чином, на жаль, не оцінені в Україні. В цьому творі, як у своєрідному дзеркалі, відобразилися безперервні політичні хитання гетьмана - від українського патріотизму («територіального»!) до горезвісної грамоти, виданої 14 листопада 1918 року, де йшлося про федерацію України з Росією. Але всі ці хитання важко назвати лише особистими помилками П. Скоропадського. Справа серйозніша й проблема глибша. Проблема в тому, що й зараз немала частина вітчизняного правлячого політичного класу свідомо чи несвідомо стоїть на тих же позиціях «територіального» або ж «подвійного» українсько-російського патріотизму, як і П. Скоропадський. Тому-то такими повчальними й несподівано абсолютно актуальними є для нас його «Спогади»

Шевченко В. «Українізація» за часів Директорії [Текст]: сучасні уроки давніх подій / В. Шевченко // День. - 2008. - 12 груд.(№227). - С. 8. – Зак. у №232. У листопаді 2008 р. минуло 90 років від початку діяльності Директорії. Заснована в ніч з 13 на 14 листопада 1918 р. на таємному засіданні в будинку міністерства

шляхів за участі представників всіх політичних сил, що входили до Національного Союзу, вона проголосила і значною мірою спрямувала свою роботу на відновлення й розвиток завоювань першого етапу визвольних змагань, здобутих під час здійснення Центральною Радою політики українізації протягом березня 1917 - квітня 1918 рр.

Особисте життя Павла Скоропадського

Горак, Володимир. Незвичайна жінка в долі незвичайної людини [Текст] = http://incognita.day.kiev.ua/nezvichajna-zhinka-v-doli-nezvichajnoyi-lyudini.html: Павло й Олександра Скоропадські: вибрані сторінки / Горак, Володимир // День. - 2008. - 21 трав. (№52). - С. 16. Про генерала та гетьмана України Павла Петровича Скоропадського - одного з найбільш відомих персонажів вітчизняної історичної драми - сьогодні відомо вже немало. Однак це у своїй більшості - дані про військовий та політичний шлях відомої людини, а ось про особисте життя Павла Петровича нам поки що відомо набагато менше. Але й те, що відомо, переконливо свідчить - його особисте життя було не менш драматичним, ніж усі його військові та політичні звершення...

ПОДРУЖЖЯ СКОРОПАДСЬКИХ НА СХИЛІ РОКІВ. НІМЕЧЧИНА, ВАНЗЕЄ, 1942 РІК

Рід Скоропадських

Каганець, Олена. Скоропадський уже в Україні. Назавжди [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/skoropadskiy-uzhe-v-ukrayini-nazavzhdi / Каганець, Олена // День. - 2007. - 20 січ. (№9). - С. 7. Рідний внук гетьмана Павла Скоропадського - Борис Данилович Скоропадський - повернувся з сім'єю на батьківщину предків для відновлення історичної правди про Другий гетьманат

Рід Скоропадських продовжить Ванесса? [Текст] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/1996/163/71091/: до питання про спадковість «верховної влади» в гетьманській династії / Інф. "УМ" // Україна молода. - 2011. - 14 груд. (№227). - С. 10. Скидається на те, що кількість прихильників відродження в Україні гетьманства як спадкової монархічної системи по лінії Скоропадських зменшується паралельно зі згасанням самого роду Скоропадських. Єдина з живих дітей останнього гетьмана - 92–річна Олена Отт–Скоропадська - мешкає в місті Кюснахт біля Цюріха, Швейцарія, але переїхала вже до хоспісу

Чернецький, Євген (кандидат історичних наук, генеалог). Скоропадськi [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/simeyniy-albom-ukrayini/skoropadski / Чернецький, Євген // День. - 2013. - 7-8 бер. (№42-43). - С. 10. – Зак. у №62-63. Два гетьмана, кілька генеральних старшин та низка громадських діячів, меценатів і науковців - таким є внесок роду Скоропадських до пантеону найвизначніших українців

Архівні документи

Розвідники виявили листи гетьмана: Служба зовнішньої розвідки України передала до Українського інституту національної пам'яті та Музею гетьманства архівні документи, які розкривають нові сторінки з життя та діяльності гетьмана Павла Скоропадського, повідомляє Укрінформ / Інф. "УК" // Урядовий кур'єр. - 2009. - 25 лист.(№219). - С. 4.

Файзулін, Ярослав. Забутий архів Скоропадських [Текст] / Файзулін, Ярослав // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 41. 24 листопада 2009 року голова Служби зовнішньої розвідки та співробітники архіву спецслужби урочисто передали Музею гетьманства в Києві оригінальні речі родини Скоропадських, а Українському інституту національної пам'яті - цифрові копії 2247 невідомих документів канцелярії гетьмана Павла Скоропадського, впорядковані у велику 19-томну архівну справу. Віднайдені документи є унікальними для розуміння діяльності гетьмана Павла Скоропадського та його сина Данила, сутності й генези гетьманського руху в еміграції

Могила Павла Скоропадського

могила 2Шовкун, Леся. Німецькі сліди останнього гетьмана [Текст]: могила Павла Скоропадського в баварському містечку Оберстдорф - місце не паломництва, а забуття / Шовкун, Леся, Лиховій, Дмитро // Український тиждень. - 2013. - 17-23 трав. (№19). - С. 52-54. В Оберстдорфі буває чимало українських туристів, але мало кому відомо, що саме тут знайшов вічний спочинок останній гетьман України Павло Скоропадський. Іронія долі: за свого життя він так і не доїхав до цієї місцини в "німецькому Тіролі", де на нього чекали дружина й діти

Лиховій, Дмитро. Останній притулок останнього гетьмана [Текст] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/1996/163/71090/: Напередодні річниці падіння гетьманату–1918 журналісти «України молодої» першими серед вітчизняних ЗМІ побували на місці поховання Павла Скоропадського й дослідили його життя в Німеччині / Лиховій, Дмитро, Шовкун, Леся // Україна молода. - 2011. - 14 груд. (№227). - С. 8-10. Кореспонденти «УМ» віддали шану гетьманові на цвинтарі Оберстдорфа та дослідили життя Павла Скоропадського в еміграції у Німеччині загалом. Саме цього дня - 14 грудня 1918 року - впав гетьманат, почалося вигнання аристократичного глави держави з України.

Література до теми

Із творчої спадщини Павла Скоропадського

Скоропадський, Павло Петрович. Спомини [Текст] / Скоропадський, Павло Петрович; Передм. Г.В.Папакіна; Худож. С.І.Тарасенко. - К.: Україна, 1992. - 115 с.

Література із фондів МСМБ про Павла Скоропадського

Гунчак, Тарас Григорович. Україна: перша половина ХХ століття [Текст]: нариси політичної історії / Гунчак, Тарас Григорович; Передм. авт.; Худож. О.Г.Григор. - К.: Либідь, 1993. - 288 с.

Довженко, Александр Петрович. Думы у карты Родины [Текст] / Довженко, Александр Петрович; Сост., послесл. и коммент. К.П.Волынского; Пер. с укр. - СПб: Лениздат, 1983. - 463 с

Довженко, Олександр Петрович. Кіноповісті; Оповідання [Текст] / Довженко, Олександр Петрович ; Упоряд. та приміт. Ю.Г.Григор'єва; Вступ. ст. Б.С.Буряка; Під ред. Б.С.Буряка. - К.: Наукова думка, 1986. - 710 с.

Журавльов, Денис Володимирович. Усі гетьмани України [Текст] / Журавльов, Денис Володимирович ; Вст. сл. авт.; Худож.-оформ. Є.В.Вдовиченко. - Харків: Фоліо, 2011. - 508 с.

Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України [Текст]: науково-популярне видання / Мельничук, Георгій; Худ. Ю.А.Демидьонок. - К.: Школа, 2005. - 288 с.

Національна академія наук України. Історія України [Текст]: нове бачення. У 2-х тт. Т.2 / Під ред. В.А.Смолія; Худож. С.В.Мінгальов. - К.: Україна, 1996. - 494 с

Реєнт, Олександр. Павло Скоропадський / Реєнт, Олександр. - К.: Альтернативи, 2003. - 304 с. Історичний портрет одного з видатних діячів української історії ХХ століття гетьмана Павла Скоропадського створено на основі вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних праць.

Реєнт, Олександр Петрович. Усі гетьмани України [Текст]: Легенди. Міфи. Біографії / Реєнт, Олександр Петрович, Коляда, Ігор Анатолійович; Слово до читача від авторів. - Харків : Фоліо, 2008. - 415 с.

100 великих украинцев [Текст]: Авт.-сост.: Н.Астапенко, О.Барашкова, Л.Дидух [и др.]. - К.: Арий, 2007. - 480 с.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України в 2-х ч. [Текст]: підручник для 10-го кл. середньої школи. Ч.1: 1917-1945 рр. /Ф.Г.Турченко; Худ. В.О.Гурлєв. - К.: Генеза, 1994. - 344 с.

Харченко, Татьяна Николаевна. 100 знаменитых людей Украины [Текст] / Харченко, Татьяна Николаевна, Очкурова, Оксана Юрьевна, Рудычева, Ирина Анатольевна. - Харьков: Фолио, 2004. - 511 с.

Документальні фільми

http://doc-films.com/history/ukrhistory/1304-nevidoma-ukraina-pavlo-skoropadskyj-1993-pdtvrip.html - Невідома Україна. Павло Скоропадський (1993)

http://doc-films.com/history/ukrhistory/134-neproshheni-pavlo-skoropadskyj-2007-tvrip.html - Непрощені: Павло Скоропадський (2007)

http://doc-films.com/history/ukrhistory/807-ostannij-getman.-zdijsnennya-mrii...-2008-tvrip.html - Останній гетьман. Здійснення мрії... (2008)

Інтернет-ресурси

http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU-1-6-2006/25.pdf - Георгій Папакін. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904–1905 рр.

http://www.vesna.org.ua/txt/masenkol/movpol/07.html - Масенко Лариса. Феномен малоросійства: Павло Скоропадський

http://esgalar-teren.livejournal.com/7921.html - Останній гетьман України

http://regiment.ru/bio/S/118.htm# - Скоропадский Павел Петрович

http://hetman-ua.org/history/skoropadsky.html - ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ

http://hetman-ua.org/history/skoropadsky-biography.html - До біографій Павла Скоропадського

http://historybooks.com.ua/prosmotr_podrobnuy.php?id=183   - Савченко В. А.Скоропадський П.

http://www.twirpx.com/file/194556/

Левчук Д. Гетьман Павло Скоропадський у світлі історичних фактів.

Монографія вченого із української діаспори, присвячена П. Скоропадському і періоду Української Держави 1918 р. Автор намагається висвітити події, які призвели до виникнення консервативної ідеї, а також причини падіння гетьманського режиму

http://booklya.com.ua/books/46547/#search  

 

 

 

Віктор Савченко. Павло Скоропадський – Харків: Фоліо, 2009. – 128 с. – («Знаменитi українцi») Нова книжка відомого історика В. Савченка присвячена Павлу Скоропадському, останньому гетьману України, діяльність якого пов'язана з бурхливими подіями епохи Громадянської війни. Кавалергард і генерал, найбагатший поміщик, плоть від плоті вищого світу Петербурга, що успішно робив кар'єру й особисто знав імператора, він волею долі стає диктатором України. Оцінювати гетьмана Скоропадського можна і як «лиходія», і як «праведника», але саме своєю неоднозначністю він і цікавий. Лев Троцький називав його українським Бонапартом, генерал Денікін - другим Мазепою. Ким же він був насправді? Відповідь на це запитання допоможе знайти книжка, при написанні якої автор використав архівні матеріали, документальні джерела, спогади учасників подій

http://prostobooks.nethouse.ua/products/1094118

 

«Проект Україна. Грушевський. Скоропадський. Петлюра» Данило Яневський

Яневський Д. Б. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра – Харків: Прапор, 2012. – 921с.

Нова книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук Данила Яневського є посібником для політиків, журналістів, політологів.

На сторінках цієї книги автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе, ясне уявлення про феномен української державності

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ