Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Іван Пулюй – вчений і патріот»

Поділіться цією сторінкою:

 

Біобібліографічний список джерел

до 175-річчя від дня народження

Івана Павловича Пулюя –

українського фізика, винахідника

 

 

 

 

2 лютого 2019 року виповнюється 174 роки від дня народження вітчизняного фізика і електротехніка, винахідника “X”-променiв, перекладача Біблії та Псалтиря, відомого громадсько-політичного діяча, вченого і патріота України – Івана Пулюя. Винахідник був дійсним і почесним членом Наукового Товариства імені Т.Шевченка, належав до когорти вчених світової слави, що формували світ двадцятого століття. 2018-го наукова спільнота вшанувала 100-і роковини з дня смерті українського науковця, завдяки якому ми маємо безліч технологій для медицини, геології, будівництва і навіть силових структур. Але насправді його відкриття - через брак коштів на патентуванням та політичну слабкість України, поділеної між декількома імперіями, - присвоїв собі інший учений. Хто це і як це сталося? Як українець відкрив «рентгенівські» промені, але всі про це забули, ви дізнаєтеся з поданої бібліографії

Біографія

Іван Павлович Пулюй (1845-1918)

Видатний електротехнiк, знаменитий фiзик i громадсько-полiтичний дiяч, відомий вчений i патрiот України Iван Пулюй народився 2 лютого 1845 року в в релігійній греко-католицькій родині мiстечка Гримайлiв, що на Тернопільщині.

Батьківська хата Івана Пулюя в селищі Гримайлові на Тернопіллі

В 1864 роцi юнак з вiдзнакою закiнчив Тернопiльську гімназію і для продовження освiти пiшки вирушив до столицi Австро-Угорщини. Через п'ять рокiв він опанував курс богослов'я, а згодом закiнчив i фiлософський факультет Вiденського Унiверситету. Одночасно відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Після закінчення курсу богослов'я Івана Пулюя чекав вигідний сан священика. Цього так хотіли і його батьки. Іван Пулюй вибрав іншу життєву дорогу - поглиблено вивчає фізику та електротехніку. Саме ці знання підняли його на вершину світової слави.

Своїм творчим кредом у науцi Iван Пулюй обирає дослiдження фiзичних процесiв та явищ.

Після закінчення навчання - асистент кафедри експериментальної фізики цього університету, згодом - асистент-викладач кафедри фізики, механіки та математики Військово-морської академії у м. Фіуме (тепер Рієка в Хорватії).

1875 р. в Страсбурзькому університеті вивчає електротехніку, з відзнакою захищає дисертацію і здобуває ступінь доктора філософії цього ж університету (спеціалізація з фізики).

Здобувши у Вiднi звання доцента, вчений понад тридцять рокiв (1884-1916) працював професором нiмецького Празького полiтехнiчного iнституту, займав посади декана фiзичного факультету та ректора цього закладу.

1902 р. - перший декан першого в Європі електротехнічного факультету.

Цісар Франц-Йосиф іменував Івана Пулюя Радником Двору, нагородив Лицарським Хрестом.

Як не прикро, але в Україні ім'я Пулюя донедавна багатьом було невідоме. Тільки із здобуттям незалежності про нього заговорили, його наукові здобутки стають надбанням нації. Вчені особливо відзначають праці Івана Пулюя в галузі молекулярної фізики - дані про коефіцієнти внутрішнього тертя та дифузії газів і пари є вихідними, коли обчислюють такі мікроскопічні величини, як середня довжина вільного пробігу молекул, їх кількість в одній граммолекулі тощо.

Свiтова наукова громада знає професора Пулюя як визначного теоретика i експериментатора, автора багатьох неординарних наукових праць, оригiнальних i цiнних винаходiв, загальновизнаного фахiвця iз спорудження електростанцiй, висококвалiфiкованого спецiалiста iз стародавнiх мов.

Перша у світі рентгенограма цілого організму дитини, зроблена Іваном Пулюєм. Лютий, 1886 року

Iван Пулюй стояв бiля витокiв одного iз найвизначнiших досягнень людства - вiдкриття "X"-променiв, отримав першi високоякiснi свiтлини з їх застосуванням. Всi експерименти з "X"-променями вчений проводив з вакуумними трубками власної конструкцiї. Об'єктом його уваги були також проблеми молекулярної фiзики, дослiдження властивостей та природи катодних променiв. Ним опублiковано десятки статей i брошур, всього понад 50 наукових праць, однак уся слава дісталася Рентгену.

Досі залишається спірним питання про відкриття рентгенівських променів. Якщо Рентгена знає нині весь світ, то ім'я Івана Пулюя тільки набуває розголосу. На думку науковців, внесок Рентгена у дослідження Х-променів є явно завищеним. Рентген надавав значення тільки фактам, а не їх поясненню. Як не дивно, певний час він заперечував вивчення механізму явищ, у тому числі й нововідкритих променів. Іван Пулюй досліджував мікроскопічні процеси (на атомно-молекулярному рівні).

Дослідники наукових здобутків Івана Пулюя стверджують, що вже через півтора місяця від першого повідомлення Рентгена і до появи його другої статті Пулюй подає другу грунтовну працю, присвячену вивченню Х-променів, яка містить значно глибші порівняно з Рентгеном результати про природу та механізми виникнення цих променів. Пулюєві рентгенограми мали вищу якість, ніж Рентгенові, тривалий час лишалися неперевершеними за технікою виконання. Пулюй зробив перший знімок повного людського скелета. Рентген був знайомий з Пулюєм під час роботи в лабораторії Кундта і провадив досліди з катодними трубками під впливом Пулюя. Чи не тут бере початок "випадкове" відкриття? Гельмут Лінднер у книзі "Картини сучасної фізики" відзначає, що шлях, яким Рентген прийшов до свого відкриття, є загадковим. Дослідники життя та діяльності Рентгена не залишили поза увагою і такий факт, пов'язаний з відкриттям Х-променів: працюючи в лабораторії, він перебував у повній ізоляції від зовнішнього світу, записи про свої спостереження тримав у таємниці і заповідав спалити зразу після смерті. Що було й зроблено. Посилаючись на досліди своїх попередників у галузі газорозрядних процесів, Рентген ніколи не згадував Пулюя чи його трубки, хоч вони у той час були добре відомі серед науковців. На дослідників діяльності Івана Пулюя ще чекають нові знахідки. Та вже й нині їх достатньо, щоб вважати Івана Пулюя основоположником науки про рентгенівські промені аж ніяк не меншою мірою, ніж Рентгена.

В галузі електротехніки Іван Пулюй удосконалив технологію виготовлення розжарювальних ниток для освітлювальних ламп, першим дослідив неонове світло. Ряд промислово розвинених країн Європи запатентували запропоновану Іваном Пулюєм конструкцію телефонних станцій та абонентських апаратів, зокрема застосування розподільчого трансформатора.

З участю винахідника запущено ряд електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині, а також першу в Європі на змінному струмі.

Але не тільки науковими дослідженнями вичерпується талант Івана Пулюя. Науково-популярні книги "Непропаща сила", "Нові і перемінні звізди" глибоко філософські, в них формується мета наукового пізнання як відкриття законів природи за допомогою досліду.

Iван Пулюй - прекрасний перекладач з оригiналiв Бiблiї, Псалтиря, молитовника. Широко вiдома його активна позицiя щодо захисту прав українського народу, його полiтичних свобод, рiдної мови, велика органiзацiйна робота на культурно-просвiтницькiй нивi. Вчений створив фонд допомоги бiдним українським студентам, що навчалися за кордоном, сприяв вирiшенню проблем українських бiженцiв пiд час Першої свiтової вiйни.

 

Велична постать Івана Пулюя і на громадській ниві. Ще гімназистом Пулюй засновує молодіжний гурток «Громада» для вивчення і популяризації української історії та літератури. А в студентські роки став організатором «Віденської Січі», що об’єднувала українську молодь австрійської столиці. Ще у студентські роки перекладає українською мовою підручник геометрії, пізніше виступає за створення українського університету у Львові, друкує статті на захист української мови. В роки першої світової війни виступає за відродження української державності. За свідченням очевидців, Іван Пулюй знав 15 мов, у тому числі давні - грецьку і гебрейську.

Вiдкриття i працi, залишенi ним, вписанi в iсторiю свiтової науки. Нинi його iм'я займає чiльне мiсце у перелiку славетних дiячiв вiтчизняної науки та культури.

Помер видатний вчений та громадсько-культурний дiяч Iван Пулюй 31 сiчня 1918 року у Празi, де i похований.

Життя Івана Пулюя пройшло в основному за межами України. Але помислами і добрими справами він залишався серед свого народу, співпереживав за його долю, підносив його велич. Сьогодні ім'я вченого свiтової слави Iвана Пулюя назавжди повертається iз забуття, як символ iнтелектуальної могутностi українського народу і орiєнтир майбутнiх звершень нашої держави.

http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/code-4FA1F99618EC1/list-162A7204727

До біографії

Іван Пулюй, як справжній український патріот, спробував почати свою наукову діяльність в Київському університеті, відіславши запит на кафедру фізики. Але, його захопленість українською культурою йому зашкодила – він отримав відмову, оскільки поліція Російської імперії вважала його неблагонадійним (Київ тоді був у складі Російської імперії, а щодо вживання української мови діяв Валуєвській циркуляр). Крім того, поліцейські чиновники в науково-популярній статті Пулюя “Про нерухомі зірки і планети” вмудрилися знайти критику самодержавства.

Отримавши відмову, молодий вчений залишається у Віденському університеті на скромній посаді асистента на кафедрі фізики, потім якийсь час він викладає фізику у Військово-морській академії в місті Фіумі (нині хорватське місто Рієка).

Іван Пулюй, 1870 рік

В 1875 році Іван Пулюй стає стипендіатом австрійського Міністерства освіти і його відряджають удосконалювати свої професійні знання в Страсбургській університет до професора Августа Кундта.

Там вперше і відбулася його зустріч з Вільгельмом-Конрадом Рентгеном, який був у той час асистентом професора Кундта.

Через деякий час Пулюй знайомиться з молодим Ніколою Теслою, який також проходить стажування у Кундта. Удвох вони починають цікавитися явищами, породжуваними електричним струмом у вакуумі. Для виготовлення трубок, необхідних для проведення наукових експериментів, Пулюй з Теслою попутно освоюють ремесло склодувів.

Рентген же, за свідченням деяких істориків, мав інші наукові захоплення, але був в курсі успіхів Пулюя і Тесли.

Саме І. Пулюй своїми глибокими дослідженнями катодних променів і конструюванням досконалих катодних ламп, здійсненими на початку 1880-х років, прокладав шлях до відкриття Х-променів, яке завдяки щасливому випадкові випало на долю Рентгена наприкінці 1895 р. 

Чому ж так сталося, що відкриття українця відоме світові під іншим іменем?

Катодні трубки і скляні прилади для фізичних експериментів український фізик створював самотужки - і перші зразки своїх «ламп» він презентував за 12-14 років до експериментів Рентгена. Проте останній був німцем, а перший - українцем у німецькій імперії. Було би дивно, якби українцеві в ті часи вдалося захистити свій патент.

У 1880-1882 роках Пулюй робить докладний опис катодного видимого випромінювання. А згодом робить декілька променевих знімків - зламаної кістки 13-річного підлітка та руки власної дочки із металевою шпилькою під поверхнею долоні, а також скелета мертвої дитини. Для запровадження регулярних лабораторних дослідів потрібна була і лабораторія, і кошти, яких у Пулюя не було. А от Рентген все це мав - тому й промені «дісталися» йому.

Так згадував син Пулюя про день, коли батько довідався, що його відкриття приписано іншому. "Він прочитав звістку про Рентгенове відкриття, лежачи ще в ліжку. Підірвавшись із нього і схопившись руками за голову, він раз у раз скрикував: "Моя лямпа! Моя лямпа!". Пулюй одразу сів писати листа колезі – Вільгельму Рентгену. Він запитував Рентгена, чи користувався той подарованими йому "лампами Пулюя", Рентген не відповів…

Успіхи на науковій ниві дозволили Івану Пулюю в 1877 році одержати ступінь доктора натуральної філософії Страсбургського університету, що стало першим визнанням його таланту науковою громадськістю.

Альберт Ейнштейн, котрий був його добрим товаришем, пише в листі до Пулюя: "Не можу Вас нічим утішити: що сталося - не змінити. Хай залишається при Вас сатисфакція, що й Ви вклали свою частку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А коли на тверезий розум, то все має логіку. Хто стоїть за Вами, русинами, - яка культура, які акції? Прикро Вам це слухати, та куди дінешся від своєї долі? А за Рентгеном - уся Європа".

В 1888 р. брав участь в електричній віденській виставі із своїми науковими і електричними приладами.

З огляду на особливу актуальність досліджень Пулюя Лондонське фізичне товариство 1889 р. видало його монографію, присвячену катодним променям і дотичним питанням, в англійському перекладі в книжці, де друкувалися результати найважливіших фізичних досліджень, виконаних поза межами Великобританії. Ця книжка містить праці чотирьох авторів - Гельмгольца, Гітторфа, Пулюя і Ван дер Ваальса,  ці імена добре відомі сучасним фізикам й історикам науки.

Іван Пулюй – збудував першу в Австро-Угорській імперії електростанцію, удосконалив телефон, першим дослідив неонове світло, налагодив промислове виробництво люмінесцентних ламп власної конструкції. У 90-х роках ХІХ ст. Пулюй відіграв вирішальну роль як керівник проектування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проектів і їх реалізації були дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть сучасного рівня (тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку дає їм «Пулюєва» електростанція)

Був першим деканом першого в Європі електротехнічного факультету, радником цісарського двору.

Також І. Пулюй виступав із обґрунтованою критикою політики австрійських властей щодо права української молоді здобувати вищу освіту рідною мовою. Починаючи від 1902 р. наполегливо домагався відкриття українського університету у Львові. Врешті послідовність і впертість Пулюя змусили австрійський уряд, в листопаді 1912 р. оголосити проект заснування українського університету у Львові. Його відкриття призначалося на початок 1916 р., однак через війну цей проект не було здійснено.

1915 року видав низку статей і дві брошури німецькою мовою. В них він обґрунтував тезу про необхідність створення самостійної української держави, яка стане ключем до миру і стабільності в Європі. Зокрема, сто років тому в брошурі «Україна та її міжнародне політичне значення» наголосив: «Вільна Україна означає бастіон, безпеку середньоєвропейських держав, тому її визволення лежить не тільки в інтересі цих держав, а й цілої Європи». Ніби сьогодні сказано...

1916 року професор Пулюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти Австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров’я і вийшов на пенсію. 

Але осторонь громадського життя не залишився: створює товариство в Празі, яке допомагало українським емігрантам. Також Пулюй запускає фонд допомоги талановитим студентам.

Титульна сторінка Біблії в перекладі Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя та Івана Нечуя-Левицького, 1903 рік

Крім того Пулюй знав 15 мов.

Багато зусиль патріот доклав, щоб вибороти право поширювати Святе Письмо українською мовою для земляків у Російській імперії. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм-Левицьким брав участь у першому повному перекладі Біблії на українську мову, який був опублікований Британським біблійним товариством у 1903 році. 

Батьки, які були дуже релігійними, хотіли аби він став священиком. Відмовившись від цього Пулюй втратив їхню фінансову підтримку, але зумів досягти всього сам.

 

Фізик виявився не лише талановитим вченим та винахідником, але й сімейною людиною: дружина, була на 18 років молодшою за нього.

Повернувшись до Відня, викладав, досліджував, експериментував... мав для цього умови, працюючи технічним директором електротехнічного бюро університету. А ще мав помічників з-поміж студентів. Одна з помічниць, полячка Катерина Стозітська, підтримувала вчителя з особливим натхненням. Коли Іван Пулюй міркував над тим, із чого б видобути нитки для освітлювальних ламп, дівчина, не вагаючись, відтяла косу по пояс - і «поклала на вівтар науки». Те волосся припаювали до ламп... Світло любові горіло яскраво: Катерина стала дружиною фізика, народила коханому п’ятнадцятеро дітей. На жаль, лише шістьом iз них судилося вижити...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іван Пулюй із дружиною Катериною та дітьми

 

Бібліографія статей
(подано за алфавітом авторів)

«Завдяки самостійній Україні було б знищено зазіхання Росії на всесвітнє панування» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/ivan-pulyuj-lishe-vnaslidok-priyednannya-ukrayini- : 170 років з дня народження Івана Пулюя / Підготували Тетяна Моісеєва, Віктор Шпак // Урядовий кур`єр. - 2015. - 31 січ. (№18). - С. 9. Окрім відкриттів у науці, найважливіше з яких - Х-промені, що їх знаємо як рентгенівські, уродженець Тернопільщини Іван Пулюй був одним із головним проектантів електростанцій у Європі, ініціював запровадження трамвая у Празі, удосконалив лампи розжарювання Едісона, завдяки яким вони стали служити набагато довше, був радником при імператорському дворі у Відні.

Видатний фізик перекладав Біблію і вигадав конструкцію телефонних станцій [Текст] / Спільний проект телеканала "Рада" і "ГУ" // Голос України. - 2017. - 17 лют. (№31). - С. 10. Іван Пулюй - видатний фізик і електротехнік, вчений, винахідник і громадський діяч. Пулюй як фізик - це віртуозний конструктор і експериментатор. Він і блискучий популяризатор, що зумів поєднати у своїх лекціях, бстаттях і брошурах наукову чіткість з чудовим літературним стилем. Іван Павлович знав багато мов, у тому числі грецьку, іберійську, староєврейську. Разом із Пантелеймоном Кулішем, а потім з Іваном Нечуєм-Левицьким, вони переклали на українську мову Біблію, що видавалася частинами. Повне зібрання вийшло у Відні 1903 року

Коваленко, Ольга. Сусід Альберта Ейнштейна [Текст] / Коваленко, Ольга // Освіта України. - 2015. - 23 лют. (№23). - С. 15. Він завжди залишався вірним двом пріоритетам у житті - науці та своїй Батьківщині. І заповів поховати його в україні. Але так сталося, що останню волю виконати не вдалося. Хоча весь світ шанував його як геніального вченого і винахідника, відкриття століття і перша Нобелівська премія дістались іншому. А ім'я науковця замовчувалося на його ж Батьківщині мало не сто років, хоча й досі точаться суперечки, хто ж таки першим відкрив оті промені, названі згодом рентгенівськими? Доля дає людині кілька можливостей, алн обирати, яким шляхом іти, має все-таки сама особистість. Іванові Пулюю довелося робити це кілька разів протягом життя

Левицька Л. Увічнили пам'ять Івана Пулюя [Текст]: бронзове погруддя видатного вченого світового масштабу Івана Пулюя встановлено біля головного корпусу Тернопільського державного технічного університету, який носить його ім'я / Л. Левицька // Голос України. - 2009. - 19 лист.(№219). - С. 28.

Михлик З. "Повік науці не обняти всього, що ти создав єси"[Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. - 2005. - 4 лют.(№14). - С. 2. Справжнє відкриття для нас непересіченої особистості Івана Пулюя відбулося десять років тому

Осадчук, Лариса. До 165-річчя Iвана Пулюя в Тернополі відкрили музей [Текст] / Осадчук, Лариса  // День. - 2010. - 5 лют.(№19). - С. 165 років з дня народження видатного українського фізика світового рівня, який за три роки до Рентгена відкрив ікс-промені, перекладача й публіциста Івана Пулюя вшанували на Тернопільщині. Ім’я цього організатора науки, громадського діяча, популяризатора української мови й культури носить Тернопільський національний технічний університет, де з нагоди ювілейної дати відкрили музей Івана Пулюя. У рамках урочистої академії, яка відбулася в Тернопільському ТНУ, Національний банк України репрезентував пам’ятну монету «Іван Пулюй» із серії «Видатні особистості України».

Пляцко, Роман . Феноменальний Iван Пулюй [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/fenomenalnyy-ivan-pulyuy: людина, яка спричинилася до перетворень світу (до 170-річчя від дня народження) / Пляцко, Роман  // День. - 2015. - 6 лют. (№19-20). - С. 22. Іван Пулюй був яскравою особистістю навіть для вчених із поза меж України, його сучасників - це при тому, що вони не могли належним чином знати та оцінити його громадську, політичну та освітню діяльність власне для українців. Обсяг доробку Пулюя в науковій, гуманітарній і культурній сферах справді грандіозний. Працюючи майже все свідоме життя за межами України, переважно в Празі та Відні, саме він узяв на себе обов’язок розбудови усієї системи освіти - від початкової школи до українського університету у Львові, від невеликого молитовника до повного видання Біблії, від підручників для гімназій до публікації актуальних наукових праць українською мовою. Досягнувши особистих вершин у науці, він наполегливо торував шлях до таких вершин іншим. Його віра в майбутнє рідного народу була безмежною, а практичні кроки для його досягнення - надзвичайно дієвими

Рокiцький, О. Iван Пулюй - громадсько-полiтичний дiяч [Текст] / О. Рокiцький // Пам'ять століть. - 2002. - №1. - С. 54-59.

Фаріон, Ірина. Націєтвірна функція мови в рецепції Івана Франка та Івана Пулюя [Текст] / Фаріон, Ірина // Слово Просвіти. - 2017. - 16-22 лют. (№ 7). - С. 6-7. Аналіз націєтвірної функції мови на прикладі спадщини двох видатних постатей Івана Франка та Івана Пулюя - поліглотів, перекладачів, суспільних діячів має значення для зміни ієрархії класичного трактування функцій мови з основної на націєтвірну

Шама, Олег. Иванова лампа [Текст] / Шама, Олег // Новое время страны. - 2016. - 29 июля. (№27). - С. 62-65. Досліди українського фізика Івана Пулюя XIX століття були в центрі уваги світової спільноти: за кілька років до Рентгена він відкрив Х-промені

Шендеровський В. Апостол правди [Текст]: у лютому цього року виповнилося 160 років від дня народження великого українського вченого й громадського діяча Івана Пулюя / В. Шендеровський, В. Козирський // Урядовий кур'єр. - 2005. - 2 квіт.(№61). - С. 12. Іван Пулюй як ніхто інший розумів, що без національного інтелекту неможливо мати ні власної сильної держави, ні високого добробуту нації

Якуб Ю. Фізик світового рівня переклав Біблію [Текст] / Ю. Якуб // Столиця. - 2005. - 28 січ.(№4). - С. 24. Історія життя видатного українського фізика (знав п'ятнадцять мов) Івана Пулюя

Янкель, Роман. У променях славного імені [Текст] = https://dt.ua/HISTORY/u-promenyah-slavnogo-imeni-267356_.html: відкриття Х-променів підняло на вищий рівень низку сфер людської діяльності / Янкель, Роман // Дзеркало тижня. - 2018. - 27 січ. (№ 3). - С. 15. Але чому лаври першовідкривача Х-променів дісталися Вільгельму Конраду Рентгену, а не Івану Пулюю? А на початку 1896 р. Пулюй здійснив уже фундаментальні дослідження природи й властивостей невідомих променів, які він відкрив; результати опублікував у "Доповідях Віденської академії наук". Але ширший публічний розголос мало відкриття іншого вченого. 11 січня 1896 р. празька газета Bohemia опублікувала статтю під назвою "Відкриття Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання", в якій містилося посилання на іншу статтю Рентгена - "Про новий тип випромінювання", опубліковану 28 грудня 1895 р. в журналі Вюрцбурзького фізико-медичного товариства

Список літератури про життя та діяльність Пулюя

Наприкінці минулого століття - як повернення із забуття - вийшла чудова книжка «Іван Пулюй. Збірник праць / Упорядн. В. Шендеровський. Київ: Рада, 1996. - 708 с.», де зібрані всі роботи вченого: відкриття з фізики, електротехніки, науково-популярні та публіцистичні статті, спогади сучасників, а в додатку міститься бібліографія праць професора. http://chornomorka.com/archive/21585/a-5312.html

Видатні постаті в історії України XX ст. [Текст]: Короткі біографічні нариси / Авт.-упорядн.: В.І.Гусєв, О.В.Даниленко, Л.В.Іваницька, О.М.Назарчук, Н.В.Терес, В.І.Червінський. - К. : Вища школа, 2011. - 391 с.

Ільченко, Олесь. NOMINA. Україна. Сторінки родинного альбому [Текст] = NOMINA. Ukraine. Pages from a Family Album : [Популярне видання] / Ільченко, Олесь ; Упор. В Кирилова; Худож. В.Кучер; Пер. англійською О.Микитки, М.Качмар, Н.Сисюк та ін. - К. : ArtHuss, 2017. - 192 с. Вочевидь, ви знаєте героя «Зоряного шляху» містера Спока, а виконавця цієї ролі Леонарда Німоя? Культовий Енді Ворхол, володар Оскара, Золотого глобуса, премії Еммі - Джек Паланс, Джордж Гершвін з його “Summertime”, джазмен Біл Еванс, американська співачка Квітка Цісик, французький скандаліст Серж Гензбур, медіа-магнат Роберт Максвел, письменник Станіслав Лем, засновник «фільм-нуар» Едвард Дмитрик, англійський письменник Джозеф Конрад, батько італійського кримінального роману Джорджіо Щербаненко. Вісім лауреатів Нобелівської премії! Що об‘єднує цих людей?

Історія України в особах [Текст]: XIX століття / Автори: В.С.Шандра, Т.Б.Ананьєва; С.Г.Біленький, І.І.Глизь та ін.Худож. В.О.Павленко. - К. : Україна, 2015. - 368 с. Книга містить нариси про найвидатних діячів суспільно-політичного життя, яскравих представників науки, культури й мистецтва, які залишили помітний слід в української історії XIX століття

Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України [Текст]: науково-популярне видання / Мельничук, Георгій ; Худ. Ю.А.Демидьонок. - К. : Школа, 2005. - 288 с.

Скицька, Уляна. Наші на карті світу. Історії про людей, якими захоплюється світ [Текст] : [Популярне видання] / Скицька, Уляна ; Худож. А.Селлешій. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 320 с. «НАШІ на карті світу» - це 80 історій про непересічних людей: українців за походженням чи місцем народження. Книжка журналістки Уляни Скицької - про НАШИХ, людей, яких визнав увесь світ, які змінили хід історії, чиї досягнення дивують і вражають. Серед героїв книжки є добре знані Іван Пулюй, Соломія Крушельницька, Енді Воргол, Софія Яблонська, Казимир Малевич, Ігор Сікорський, Марія Примаченко. А є й ті, хто стане для читачів справжнім відкриттям: оскароносний мультиплікатор студії «Дісней» Володимир Титла; талановитий генетик, який розвинув теорію Дарвіна, Теодозій Добжанський; вчений-математик, чиї розробки лягли в основу першого у світі комп’ютера, Михайло Кравчук; донька львівського банкіра, яка винайшла принцип роботи Wi-Fi, Геді Ламар; легендарний воротар NHL Террі Савчук; харків’янин, який розшифрував писемність майя, Юрій Кнорозов. Ці люди надихають, і часом їхні біографії настільки дивовижні, що виникає думка: «Так буває лише в кіно»

Сливинський, Орест. І білі купави [Текст]: есеїстика / Сливинський, Орест ; Худож. В.Коряченко. - К. : Задруга, 2004. - 184 с. Ці есе-неначе відблиск незаперечної істини з потоку життя, доказ того, що внутрішнє єство людини не замикається лишень у сьогоднішньому дні. Майбутнє вибудовує смисл нашого існування. збуджує енергію, живіть надію на успіх

Таранюк, Владислав. Владислав Таранюк про Івана Пулюя, Василя Єрошенка, Василя Каразіна, Агатангела Кримського, Лазаря Заменгофа [Текст]: овідання: Літературно-художнє видання / Таранюк, Владислав ; Худож. І.Михайлов. - К. : Грані-Т, 2008. - 88 с

Шаров, Ігор. Вчені України: 100 видатних імен [Текст] / Шаров, Ігор. - Від автора: с.5. - 481 с. : іл. Вчені України: 100 видатних імен

Шендеровський, Василь. Нехай не гасне світ науки [Текст]: 50 нарисів про українських вчених: Науково-популярне видання / Шендеровський, Василь ; Під ред. Е.Бабчук. - К. : Рада, 2003. - 416 с.

Нагороди та відзнаки

З нагоди 100-літнього ювілею Німецької політехніки в Празі Пулюя відзначили орденом Залізної корони ІІІ ступеня. за його наукову та викладацьку працю (1906).

Він отримав також хрест ордена Франца-Йосифа і високий титул Радника двору (1910).

У 1913 р. І. Пулюя обирають почесним членом Віденського електротехнічного товариства

Його прилад для визначення механічного еквівалєнту тепла відзначено на Парижській Всесвітній виставці 1878 р. срібною медаллю, а його електричні прилади (Vacuum Apparate) на парижській електричній виставі в 1881 році -  дипломом «de cooperation»

Вшанування пам'яті

Всеукраїнська стипендійна програма імені Івана Пулюя неприбуткової благодійної організації «Кирило-Мефодіївська фундація»

Основною метою створення Всеукраїнської стипендійної програми імені Івана Пулюя є формування національної самосвідомості студентської молоді та надання їй практичних можливостей для особистого і професійного розвитку.

Завданням Всеукраїнської стипендійної програми імені Івана Пулюя є підтримка і матеріальне заохочення обдарованої молоді, інтелектуальний потенціал якої в майбутньому послугує соціально-економічному розвитку України. Всеукраїнська стипендійна програма імені Івана Пулюя проводиться для студентів національних вузів міст України.

 

 

 

НАН України. Премія імені Івана Пулюя за особливі досягнення в галузі прикладної фізики

 

 

 

Національний банк України.

Ювілейна монета із зображенням портрета українського фізика, від 25 січня 2010 року

 

До 150-річчя Івана Пулюя в обіг запущено  поштову марку

 

 

 

 

В Тернополі у 2014 році відкрито меморіальну дошку на будинку, де збиралися члени учнівської «Громади», основаної Пулюєм гімназистом

 

 

 

 

 

                               

Ім'ям видатного вченого названо середню школу, вулицю і площу Гримайлова. У 1995 р. встановлено пам'ятник на честь славетного земляка у селищі Гримайлів. У Гримайлівській середній школі діє музей імені Пулюя. Серед експонатів є ксерокопії багатьох праць вченого, сімейні фотографії. Зібрано багато матеріалу про педагогічну, наукову, дослідницьку діяльність І. Пулюя.

                              

Експозиція музейної кімнати Пулюя у гримайлівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів на Тернопіллі

                               

Експозиція музею Пулюя в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

 

На честь вшанування пам’яті славетного українця у 1995 році його ім’я присвоєно Тернопільському державному політехнічному університету.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ятники

Погруддя українському вченому та винахіднику Івану Пулюю (1845-1918) під час відкриття на території Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Івано-Франківськ, 21 вересня 2015 року

 

 

 

Пам’ятник Івану Пулюю, встановлений на Байковому кладовищі в Києві

 

 

 

 

Пам’ятна дошка на стіні будинку №9 по вулиці Жаль Грассе. Відень. Австрія

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятна дошка Івану Пулюю у Києві, відкрита 2015 року, до 170-річчя від дня народження.

Ініціаторами встановлення дошки виступив Дмитро Рудобоженко -  представник клубу «Наукова спадщина» при Київському будинку вчених НАН України. Виготовив дошку власним коштом відомий український скульптор, заслужений художник УРСР Микола Обезюк. Встановили дошку активісти ГО «Турецьке містечко».  

 

 

 

Вулиця Івана Пулюя у Києві виникла на початку 1990-х років під час будівництва невеликого мікрорайону для колишніх військовослужбовців

 

 

Вулиця Івана Пулюя (Бровари)

Вулиця Івана Пулюя (Дніпро)

Вулиця Івана Пулюя (Дрогобич)

Вулиця Івана Пулюя (Івано-Франківськ)

Вулиця Івана Пулюя (Київ)

Вулиця Івана Пулюя (Львів)

Вулиця Івана Пулюя (Тернопіль)

Провулок Івана Пулюя

Фільмографія

 Документальный фильм: "Наука: особистості. Іван Пулюй"

 ІВАН ПУЛЮЙ: Біблія, Рентген і Тесла. 5 серія «Книга-мандрівка. Україна».

Наукова спадщина І.П. Пулюя он-лайн

 Бібліографії творчості Івана Пулюя та про нього

 Іван Пулюй

Іван Пулюй - життя в ім’я науки та України

https://nachasi.com/2018/02/05/puluy-story/ Іван Пулюй

Електронний фонд І. Пулюя

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/329

Структура фонду Івана Пулюя. Читати он-лайн

фізика,

електротехніка,

прилади для експериментів у викладах фізики в середніх та високих школах,

переклади та публіцистичні статті,

листування,

рукописні матеріали з архіву Віденського університету,

рукописні матеріали з ЛННБ НАНУ ім. В. Стефаника,

рукописні матеріали з ЦДІА України у Львові,

графічні матеріали (фотографіїмультимедіазнімки в X-променяхпамятні знаки тощо),

матеріали про Івана Пулюя (книги, статті тощо).

Електронний фонд Івана Пулюя створений у 2009 році і призначений для накопичення, зберігання та вивчення наукової спадщини великого українського фізика, ім’я якого носить наш Університет.

Також у цьому фонді зберігаються різноманітні фото, відео та текстові матеріали, які популяризують наукову та громадянську діяльність Івана Пулюя.

ELARTU - Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя

ЧЕРЕЗ КНИГИ ДО ЗІРОК

  Іван Пулюй : апостол правди і науки

Великий українець Іван Пулюй. Чи буде достойно відзначено його 175-літній ювілей?

 Іван Пулюй - українець, який першим відкрив Х-промені, відомі нині як рентгенівські

 Великий українець Іван Пулюй. Чи буде достойно відзначено його 175-літній ювілей?

 Пулюй І. Нові і перемінні зьвізди

Іван Пулюй (1845-1918). Листи: До 160 – річчя від дня народження. / Збір, упорядкування, пояснення О.М. Збожна. – Тернопіль: Воля, 2007. – 544 с.

 

 

Інтернет-ресурси

http://www.golos.com.ua - сайт газети «Голос України»

https://day.kyiv.ua - сайт газети «День»

https://dt.ua - тижневик «Дзеркало тижня»

https://ukurier.gov.ua - сайт газети «Урядовий кур`єр»

Бібліограф-укладач: Фоміна Н.І.

Відповідальна за випуск: Мілашенко Т.І.

 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ