Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Збережемо природу – збережемо Україну!»

Поділіться цією сторінкою:

Бібліографічний список статей до Дня працівника природно-заповідної справи

Однією із нагальних потреб сучасної людини є єднання її з природою. Цей вибір відображає прагнення всіх і кожного з нас жити в гармонії з довкіллям, в якому джерельно чиста вода та цілюще повітря. Незважаючи на те, що Україна охоплює менше 6% площі Європи, на неї припадає майже 35% європейського біорізноманіття. Цьому сприяє її розташування на перехресті багатьох природних екосистем, шляхів міграції тварин і поширення рослин. Збереження цього біорізноманіття, як основної ланки функціонування біосфери, має першочергове значення для виживання людства.

Ще з часу виникнення самої ідеї заповідання, яку висловив у 1895 році великий вчений, засновник науки про ґрунтознавство В.В.Докучаєв, наукові кола та прогресивна громадськість вважали збереження заповідних еталонів кожної природно-історичної області своїм святим обов’язком, справою совісті й честі нації. Загалом заповідну справу можна визначити як теорію та практику збереження і відновлення ландшафтних комплексів, а також їх раціональне використання у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Заповідна справа нині є найефективнішим методом охорони природи.

Завдяки природоохоронним територіям на теренах Україні вдалося зберегти і повернути в природу великих тварин (зубри, бурі ведмеді, рисі), зберегти десятків видів рідкісних рослин і тварин, що занесені до Червоної книги України; та просто унікальні куточки неповторної природи нашої держави

Після проголошення незалежності України було зроблено перший крок до створення сучасної моделі управління заповідною справою. У червні 1992 році був затверджений Закон України «Про природно-заповідний фонд України», у вересні 1994 року Верховна Рада України затвердила Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток мережі природно-заповідних об’єктів є одним з пріоритетів державної політики в галузі економічного та соціального розвитку країни.

Природно-заповідна справа в Україні завжди була справою відданих їй ентузіастів, краєзнавців, науковців, та професіоналів, які постійно стоять на сторожі природоохоронного законодавства, а своєю щоденною, непомітною працею зберігають природу для майбутніх поколінь українців.

В умовах сьогодення праця співробітників заповідників і національних природних парків пов’язана з багатьма складнощами і перешкодами, але розуміючи звитяги своєї професії, вони не полишають обраного шляху. Більшість тих, хто присвячує своє життя природоохоронній справі – це небайдужі люди, це патріоти своєї держави, це будівничі екологічного благополуччя майбутнього.

Ураховуючи вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Указом Президента України № 629 від 18 серпня 2009 року «Про день працівника природно-заповідної справи» встановлено професійне свято − День працівника природно-заповідної справи, що відзначається 7 липня.

Цей день обрано невипадково, адже асоціюється він зі святом Івана Купала, присвяченим загадковим і чудодійним силам природи. Символом свята щороку слугує один з видів папороті, квітка якого, за легендою, має чарівні властивості.

Зараз однозначно вже можна сказати, що зусиллями працівників природно-заповідної справи вдалося в значній мірі зберегти від руйнування багато унікальних природних комплексів, сприяючи збереженню біологічного розмаїття та протидіючи екологічному розоренню багатьох регіонів.

Природоохоронна діяльність

Законодавство України

Україна. Президент. Про День працівника природно-заповідної справи [Електронний ресурс] = https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/629/2009#Text: Указ Президента України від 18 серпня 2009 р. № 629/2009 / Інф. //zakon.rada.gov.ua/ // Законодавство України. - 2009. - серпень. Установити в Україні професійне свято - День працівника природно-заповідної справи, яке відзначати щорічно 7 липня

Україна. Президент. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/1392019-26526: Указ Президента України від 11 квітня 2019 р. №139/2019 // Урядовий кур`єр. - 2019. - 16 квіт. (№73). - С. 7. З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, збереження у природному стані окремих унікальних природних утворень

Україна. Президент. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/6792019-29557: указ Президента України від 10 вересня 2019 р. № 679/2019 / Інф. "Оф. вісник Президента України" // Офіційний вісник Президента України. - 2019. - 19 вер. (№20). - С. 39-40. Оголосити погоджені в установленому порядку території та об'єкти природно-заповідного фонду заказниками загальнодержавного значення згідно з переліком

Україна. Закон. Про природно-заповідний фонд України [Електронний ресурс] = https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text: закон України від 16 червня 1992 р. № 2456-XII / Інф. https://zakon.rada.gov.ua/ // Законодавство України. - 1992. - черв

Цей Закон визначає правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів та об’єктів. Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. У зв’язку з цим законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною

Національні природні парки. Створення

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, збереження у природному стані окремих унікальних природних утворень, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню, естетичну цінність, відповідно до статті 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"

2022

Україна. Президент. Про створення національного природного парку "Куяльницький" [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/32022-41117: указ Президента України від 1 січня 2022 р. №3/2022 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2022. - 5 січ. (№1). - С. 10.

Україна. Президент. Про створення національного природного парку "Пуща Радзівіла" [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/42022-41113: указ Президента України від 1 січня 2022 р. № 4 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2022. - 5 січ. (№1). - С. 10.

Україна. Президент. Про створення національного природного парку "Холодний Яр" [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/22022-41109 : указ Президента України від 1 січня 2022 р. №2/2022 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2022. - 5 січ. (№1). - С. 10.

2020

Україна. Президент. Про створення національного природного парку «Королівські Бескиди» [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/5262020-35761: указ Президента України від 30 лист. 2020 р. №526/2020 / Інф. "Оф.вісн.Президента Укр." // Офіційний вісник Президента України. - 2020. - 18 груд. ()№25). - С. 6.

2019

Україна. Президент. Про оголошення акваторії Азовського моря гідрологічним заказником загальнодержавного значення «Приморський» [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/1322019-26490: Указ Президента України від 11 квітня 2019 р. №132/2019 // Офіційний вісник Президента України. - 2019. - 19 квіт. (№7). - С. 241-242.

Україна. Президент. Про створення національного природного парку «Бойківщина» [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/1302019-26486: Указ Президента України від 11 квітня 2019 р. №130/2019 / Інф. "УК" // Урядовий кур`єр. - 2019. - 17 квіт. (№74). - С. 10.

Україна. Президент. Про створення національного природного парку «Кам’янська Січ» [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/1402019-26530: Указ Президента України від 11 квітня 2019 р. №140/2019 // Урядовий кур`єр. - 2019. - 16 квіт. (№73). - С. 7.

Україна. Президент. Про створення Нобельського національного природного парку [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/1312019-26482: Указ Президента України від 11 квітня 2019 р. №131/2019 // Урядовий кур`єр. - 2019. - 16 квіт. (№73). - С. 10.

Бібліографія статей

(подано в алфавіті авторів)

Галущенко, С.В. О необходимости соответствия национальных природных парков Украины международным стандартам [Текст] / С. В. Галущенко // Екологічний вісник. - 2016. - № 4. - С. 5-7. Національні парки повинні відповідати міжнародним критеріям, прийнятим для категорії "національний парк". Національній парк - це категорія охоронюваних природних територій, більш сувора після природних заповідників. Не менш 75% території національного парку повинні бути віднесені до зони суворої охорони і управлятися без втручання людини в природні процеси, виключається будь-яка господарська діяльність, використання природних ресурсів

Гетьман, Володимир. Природа має ще багато неусвідомлених цінностей [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/303852 / Гетьман, Володимир // Голос України. - 2018. - 7 черв. (№103). - С. 4. Красивий пейзаж містить у собі високий виховний потенціал. Його естетика виховує. Людина, вбираючи в себе враження від споглядання його живописних краєвидів, збагачується духовно. Природа заповідних територій має багато ще неусвідомлених нами цінностей. Одною з таких цінностей первинної природи є пізнавально-гуманістична, що властива, зокрема, територіям національних парків, де охороняються природні та історико-культурні об’єкти, покликані служити святій справі патріотичного виховання

Гришина, Даша. Майже четверть площі Києва займає природно-заповідний фонд [Електронний ресурс] = https://vechirniy.kyiv.ua/news/48315/ / Гришина, Даша // Вечірній Київ. - 2021. - 11 січ. Управління екології та природних ресурсів КМДА інформує, що Київ - лідер серед міст України за кількістю та площею об’єктів природно-заповідного фонду. У порівнянні з іншими містами України площа природньо-заповідного фонда м. Києва значно вища. Наразі на території м. Києва розташовується 190 об’єктів (ПЗФ) загальнодержавного та місцевого значення на загальній площі 20,1 тис. га, що складає 23,97% від загальної площі міста Києва

Пуговиця, Микола. Місцями - недоторкані, місцями - знищені... [Текст] = http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/miscyami-nedotorkanni-miscyami-znishchen: як зберегти біосферу Карпат / Пуговиця, Микола // День. - 2007. - 25 січ. (№12). - С. 6. Одним із найкращих шляхів збереження, відновлення потенційних сил природи, розумного поєднання туризму з інтересами заповідності землі є створення національних природних парків. У цьому переконує як багатий світовий досвід, так і вітчизняний - варто лише побувати на Львівщині, в парку «Сколівські Бескиди».

Національні природні парки України

Булковська, Ольга. Волинське закрайсвіття [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/volinske-zakrajsvittya/: втомлені від надшвидкого ритму життя, містяни знаходять тут тихий рай, у якому час ніби зупинився / Булковська, Ольга // Урядовий кур`єр. - 2017. - 15 черв. (№109). - С. 10. Національний природний парк «Прип’ять - Стохід» цьогоріч у серпні відзначатиме 10-річчя. Територія національного парку надзвичайно цінна для збереження природи у глобальному сенсі

Вертіль, Олександр. Побачити Київську Русь [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/pobachiti-kiyivsku-rus/: Гетьманський національний природний парк зберігає унікальний рослинний і тваринний світ лівобережного лісостепу / Вертіль, Олександр // Урядовий кур`єр. - 2014. - 8 серп. (№143). - С. 9. Створенню у 2009 році Гетьманського національного природного парку передувала наполеглива робота упродовж більш як 10 років. Нині можна констатувати: він став неоціненною зеленою перлиною, яку ми зобов’язані передати нашим дітям, онукам і правнукам

Мельник, Валерій. Українська «Амазонія» чекає на туристів! [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinska-amazoniya-chekaye-na-turistiv/: справжні шанувальники диких туристських мандрівок усе частіше спрямовують свої погляди до Національного природного парку «Прип’ять - Стохід» / Мельник, Валерій // Урядовий кур`єр. - 2014. - 23 серп. (№154). - С. 16. Найцікавішими та найпоширенішими на території парку нині є водні мандрівки

Гетьман, Володимир. Тузлівські лимани: проблеми і реальність [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/325253 / Гетьман, Володимир // Голос України. - 2019. - 12 груд. (№238). - С. 7. Серед наявних нині майже 120 територій та об’єктів природно-заповідного фонду Одеської області (включно з найвищою категорією заповідності) особливе місце посів Національний природний парк «Тузлівські лимани», водно-болотні угіддя якого є унікальними екологічними системами, що зберігають генофонд рослинного і тваринного світу та відіграють важливу роль у підтриманні екологічного балансу.

Гетьман, Володимир. Тут творив Тарас Шевченко [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/278744 / Гетьман, Володимир // Голос України. - 2016.-10 лист. (№214). - С. 21. Найяскравішою перлиною Полтавщини мабуть, варто вважати Національний природний парк «Пирятинський», що розкинувся по живописних долинах річки Удай та її допливу річки Перевод з притокою річкою Рудою. Цей національний парк є надзвичайно цінним резерватом генофонду флори Лівобережного Придніпров’я, оскільки поєднує Галицько-Слобожанський і Поліський екокоридори загальнодержавного значення. Всього на території парку виявлено 34 види рослин, занесених до Червоної книги України

Діковицький, Володимир. Таємниця заповідного Нобеля [Текст] / Діковицький, Володимир // Екологічний вісник. - 2020. - № 2. - С. 15-19. Нобельський національний природний парк створений Указом Президента України від 11 квітня 2019 року з метою збереження, відтворення та ефективного використання типових і унікальних природних комплексів Західного Полісся, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. Ця територія виконує роль екологічного коридору для біорізноманіття наземних й водних екосистем. Парк розташований практично у центрі Східної Європи, є одним з небагатьох куточків, де добре збереглись природні, мало перетворені наземні й водно-болотні ландшафти

Івашко, Олена. Місце козацької слави та незайманої природи може опинитися під водою [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/345564 / Івашко, Олена // Голос України. - 2021. - 6 трав. (№83). - С. 16. Бузький Ґард - серце гранітно-степового Побужжя, заповідне урочище на Південному Бузі, в районі сучасного м. Южноукраїнська, де річка, прорізаючи скелясті породи, утворює дивовижні пороги. Це одна з найдавніших ділянок суші Євразії. Для збереження цієї унікальної території з набуттям незалежності Україною був створений Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-Степове Побужжя», а згодом, наприкінці 2000-х, і Національний природний парк «Бузький Ґард».

 

Кирей, Роман. «Холодний Яр»: роботи тільки починаються [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/holodnij-yar-roboti-tilki-pochinayutsya/: з підписанням указу Президента про створення Національного природного парку розпочався його перший етап / Кирей, Роман // Урядовий кур`єр. - 2022. - 4 лют. (№22). - С. 4. Це реліктовий лісовий масив у центрі України, де зафіксовано зростання видів рослин, вписаних у Червону та Зелену книги України. Територія парку входить до Смарагдової мережі Європи (UA000026 Kholodnyi Yar). Тепер ми ще на крок наблизилися до того, щоб зберегти ці унікальні природні комплекси та передати їх під особливий режим охорони держави

Малімон, Наталія. Ода рідному болоту [Текст] = https://day.kyiv.ua/uk/article/naprykinci-dnya/oda-ridnomu-bolotu / Малімон, Наталія // День. - 2018. - 2-3 лют. (№ 18-19). - С. 31. Таких місць зі збереженою первісною природою, як на території НПП «Прип’ять - Стохід», немає ніде більше в Європі. «Поліською Амазонією» називають ці місця на Волині

Парнікоза І.Ю. Національні природні парки на сході України [Текст] / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. - 2012. - № 2. - С. 24-26. Хвиля президентських указів 2010 року огорнула і наш "Далекий Схід", в результаті чого розширено національний природний парк (НПП) "Святі гори", а також створено НПП "Сіверсько-Донецький", "Слобожанський" та "Дворічанський". У статті розповідь про них

Садовий, Василь. Стежками «Зачарованого краю» [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/19903/index.php?n=49447: дивовижні місця України / Садовий, Василь // Сільські вісті. - 2021. - 27 лип. (№55). В Іршавському районі Закарпатської області є унікальний куточок природи - Національний природний парк «Зачарований край». За його створення місцеві ентузіасти невпинно боролися 15 років. Унікальними і цінними об’єктами парку є геологічний заказник «Зачарована долина»; гідрологічна пам’ятка природи - болото «Чорне багно», внесене до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення. А праліси й старовікові букові ліси належать до об’єктів Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. У 2016 році парк першим в Україні отримав визнання Європейського товариства дикої природи як частина мережі «Європейської дикої природи». Цей куточок природи зберігає ще одну унікальність: виходи на поверхню вулканічних порід у вигляді мальовничо-химерних скель

Табінський, Ігор. Перспективи «Сколівських Бескидів» [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/19954/index.php?n=51046 / Табінський, Ігор // Сільські вісті. - 2022. - 8 лют. (№10). Цей Національний природний парк розташований у карпатській частині Львівщини. Нещодавно він став переможцем конкурсу «Українська туристична премія 2021» (Ukraine Tourism Awards 2021) у номінації «Найкращий природний парк». Унікальні фауна і флора, бурхливі водоспади, Східницькі родовища мінеральних вод, більш ніж два десятки туристичних маршрутів та екологічних стежок, палац Гредлів, історико-культурний заповідник Тустань... Все це приваблює будь-якої пори року

Національний природний парк «Синевір»

«Синевир» - наше унікальне багатство й історико-культурна спадщина [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/310685: розмова з директором національного природного парку Миколою Дербаком / Розмовляв Василь Нитка // Голос України. - 2018. - 29 лист. (№227). - С. 10-11. Дика природа - це та цінність, якої у Європі майже не залишилося. Тільки маленькі клаптики цього скарбу. А Національний парк «Синевир» має цілі урочища дикої природи. І найперше — праліси. Вони розміщені у важкодоступних місцях, переважно в приполонинній частині гірських схилів Карпат. У цих місцях ніколи не господарювала людина!.. Тож не випадково наші науковці називають праліси лабораторією просто неба. А ще тут сконцентроване велике біологічне різноманіття

«Синевир» - один із найунікальніших та найчистіших куточків Карпат», [Текст]: - стверджує директор однойменного національного природного парку Микола Дербак / Вів інтерв'ю Василь Нитка // Голос України. - 2015. - 16 січ. (№6). - С. 15. "Синевір" популярний не лише серед українців. Сюди приїжджає чимало й іноземців. Найвідвідуванішими місцями серед туристів є озеро Синевір та Центр реабілітації бурих ведмедів, але не менш цікаві і Дике озеро, сфагнове болото Глуханя, військово-історичний сканзен "Лінія Арпада", Музей лісу і сплаву

 

Усі тварини, які потрапили у Центр реабілітації бурих ведмедів з неналежних умов утримання, пройшли реабілітацію і добре адаптувалися до напіввільних умов. Для них створено все, що необхідне для нормального життя

 

 

«Природа стогне від війни»

Через повномасштабну війну потерпають природно-заповідні території. Вторгнення призвело до значних жертв серед мирних мешканців. Також значних втрат при цьому зазнають і природоохоронні об’єкти – заповідники, національні парки, зоопарки тощо. В багатьох місцях тривають активні бойові дії, створюються численні обмеження для природоохоронної діяльності на тимчасово окупованих територіях. Природні екосистеми потерпають також через фортифікаційне будівництво, пошкодження їх вибухами, військовим транспортом, пожежами тощо. Частина національних парків опинилася в зоні гуманітарної кризи. Проте злагоджена робота волонтерів та громадських організацій допомагає закладам оперативно зібрати кошти для найбільш кричущих потреб та здійснити першочергову доставку кормів. Військові дії РФ, безперечно, є невиправданим і неспровокованим актом агресії проти незалежної і суверенної України, а також порушенням усіх існуючих норм міжнародного права щодо охорони природи

Захист довкілля під час дії воєнного стану та післявоєнний період [Електронний ресурс] = http://www.golos.com.ua/article/357352 / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2022. - 17 бер. Верховна Рада спростила деякі адмінпроцедури та вимоги у сфері захисту довкілля під час дії воєнного стану та післявоєнний період. Парламент прийняв в цілому законопроєкт № 7144 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану»

Збережемо природно-заповідний фонд України [Електронний ресурс] = http://www.golos.com.ua/article/357482: природно-заповідний фонд вздовж Азово-Чорноморського узбережжя, а також вздовж східного і північного кордонів України зазнає особливих уражень / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2022.- 19 бер. Багато регіонів України, зокрема Київська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Луганська, Донецька та Херсонська області, сьогодні охоплені воєнними діями унаслідок російської агресії.

Кількість екологічних злочинів унаслідок російської агресії щодня збільшується [Електронний ресурс] = http://www.golos.com.ua/article/359935 / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2022. - 12 трав. Російські війська скоїли понад 200 злочинів проти українського довкілля: найбільше - на Київщині та Донеччині

Набрала чинності Методика розрахунку шкоди, завданої землі та ґрунтам внаслідок бойових дій [Електронний ресурс] = http://www.golos.com.ua/article/359039 / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2022. - 22 квіт. З перших днів війни російськими військами завдано колосальної шкоди довкіллю України. Наші природні ресурси безжалісно знищуються. Ворог заплатить сповна. Саме тому, при Держекоінспекції на початку березня було створено оперативний Штаб для формування єдиного реєстру збитків заподіяних довкіллю окупантом. Для розрахунку збитків, пред'явлення та стягнення їх у подальшому з агресора, фахівці ДЕІ спільно із Міндовкіллям розробили спеціальну Методику визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стан

Омельчук, Оксана. Природа стогне від війни [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/ECOLOGY/priroda-stohne-vid-vijni.html: як воєнне вторгнення Росії впливає на довкілля України / Омельчук, Оксана, Садогурська, Соф'я // Дзеркало тижня. - 2022. - 27 бер. Що довше триває війна, то більшої шкоди вона завдає довкіллю і то більше негативних наслідків ми матимемо в майбутньому. Це підтвердилося, хоч і в меншому масштабі, вісім років тому, коли як безпосередньо бойові дії, так і дії окупантів негативно вплинули на природу цих регіонів. Тож наразі вже можна спробувати спрогнозувати наслідки нинішнього повномасштабного вторгнення

Про ключові наслідки для довкілля від російської агресії в Україні інформує Міндовкілля [Електронний ресурс] = http://www.golos.com.ua/article/358214 / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2022. - 4 квіт.

44% найцінніших природних територій України охоплені війною [Електронний ресурс] = https://m.day.kyiv.ua/uk/news/220322-44-naycinnishyh-pryrodnyh-terytoriy-ukrayiny-ohopleni-viynoyu / Підготувала Олеся Шуткевич // День. - 2022. - 22 бер. Природно-заповідний фонд найвищого рангу охорони (національні парки, природні і біосферні заповідники, національні природні парки) охоплює 1 236 366 га, а це 44 % з них опинилися в зоні бойових дій, під тимчасовим контролем російських загарбників або є недоступними для України. Для того, щоб врятувати ці території Українська природоохоронна група започаткувала ініціативу започаткувала ініціативу «Рятуємо природу у дні війни разом». До неї можуть долучитись небайдужі люди всієї планети

Через дії окупантів під загрозою знищення перебувають майже 200 територій Смарагдової мережі [Електронний ресурс] = http://www.golos.com.ua/article/358108 / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2022. - 1 квіт. Ці території є значною частиною природоохоронної мережі Європи, яка охороняється в рамках законодавства ЄС та Ради Європи. Бойові дії, які розпочали російські загарбники, охопили третину площ природно-заповідного фонду України. Як наслідок, значних втрат зазнають заповідники та національні парки. На їх територіях росте тисячі видів рослин, що занесені до Червоної книги України і охороняються законом. Бойові дії порушують спокій диких тварин. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. Серед наслідків війни, яку розпочала росія на нашій землі, будуть руйнування екосистем, забруднення ґрунтів, зменшення біорізноманіття, зростання кількості шкідників у лісах. Однак агресор обов’язково нестиме відповідальність за всі скоєні злочини. А Україна обов’язково вистоїть та переможе!

Усі заподіяні нашому довкіллю збитки ворог має обов’язково відшкодувати [Електронний ресурс] = http://www.golos.com.ua/article/360514: інтерв'ю з головою Комітету з питань екологічної політики та природокористування народним депутатом України Олегом Бондаренком / Спілкувалася Марина Кривда // Голос України. - 2022. - 25 трав. (№110). - С. 3.

Широкомасштабне російське вторгнення в Україну вже призвело до значних втрат для українського довкілля, завдало серйозної шкоди економіці та інфраструктурі країни [Електронний ресурс] = http://www.golos.com.ua/article/358408 / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2022. - 8 квіт.

Інтернет-ресурси

https://www.president.gov.ua  - сайт Президента України

https://vechirniy.kyiv.ua  -  сайт газети «Вечірній Київ»

http://www.golos.com.ua - сайт газети «Голос України»

https://day.kyiv.ua - сайт газети «День»

http://www.dt.ua - сайт тижневика «Дзеркало тижня»

http://www.silskivisti.kiev.ua - сайт газети «Сільські вісті»

http://www.ukurier.gov.ua - сайт газети «Урядовий кур’єр»

Web-ліографія

https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/aktualyni-temi/bolota-stabilizatori-naprugi-v-prirodi/ - «Болота – «стабілізатори напруги в природі»

https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/aktualyni-temi/desyatirichchya-bioriznomanittya-oon-2011-2020/ - Десятиріччя біорізноманіття ООН. 2011-2020

https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/aktualyni-temi/yevropeysykiy-deny-parkiv/ - «Європейський День Парків»

https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/aktualyni-temi/ekologichna-bezpeka-osnova-natsionalynoi-bezpeki/ - «Екологічна безпека – основа національної безпеки»

https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/istorichni-podii/pushta-voditsya-podorozh-v-inshu-realynisty/ - Пуща-Водиця: подорож в іншу реальність

https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/istorichni-podii/kiyevo-pechersyka-lavra-duhovniy-svidok-desyati-stolity/ - «Києво-Печерська лавра. Духовний свідок десяти століть»

https://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/pryrodno-zapovidnyi-fond - Всеукраїнська екологічна ліга. Природно-заповідний фонд

https://mepr.gov.ua/news/37722.html - День працівника природно-заповідної справи

http://speckor.net/svij-den-vidznachayut-pratsivnyky-pryrodno-zapovidnoyi-spravy/ - Свій день відзначають працівники природно-заповідної справи

https://library.khntusg.com.ua/sociokulturna-diyalnist/kalendarniy-koshik/2021-rik/7-lipnya-den-pracivnika-prirodno-zapovidnoi-spravi-ukraini - 7 липня – День працівника природно-заповідної справи України

https://wownature.in.ua/ - Заповідні території під час війни

https://www.rada.gov.ua/news/razom/220659.html - Збережемо природно-заповідний фонд України

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3434657-u-radi-rozpovili-pro-vtrati-prirodoohoronnih-obektiv-cerez-vtorgnenna-rf.html - У Раді розповіли про втрати природоохоронних об’єктів через вторгнення рф

https://ukrainaincognita.com/botanichni-sady-2/obekty-pryrodno-zapovidnogo-fondu-mistsevogo-znachennya-mista-kyeva  - Об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення міста Києва

https://uncg.org.ua/pzf/ - Заповідна справа

https://life.pravda.com.ua/society/2015/03/7/190398/ - Війна і довкілля: заповідники в зоні АТО

https://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000004684 - Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення

Підготувала бібліограф Мілашенко Т. І.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ