Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Всесвітній день охорони праці 2020

Поділіться цією сторінкою:

 

Тематичний бібліографічний дайджест до Всесвітнього дня охорони праці

«Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я
на роботі можуть врятувати життя»

У Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, в Україні також відзначають День охорони праці.

Цінність результатів будь-якої трудової діяльності не може бути вище цінності здоров’я та життя працівника.

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначають День охорони праці. Цього року він присвячений боротьбі з пандемією смертельно небезпечної недуги коронавірусної хвороби COVID-19. Девiз дня: «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя»

 http://dsp.gov.ua/main-news/den-ohorony-pratsi/

 

 

.

Указ Президента України від 18.08.2006 №685/2006 )

Про День охорони праці

З метою привернення уваги суспільства, органів  державної

влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій до питань

охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам'яті осіб, які загинули на виробництві,  постановляю:

Установити в Україні День охорони праці, який відзначати щорічно 28 квітня – у Всесвітній день охорони праці.

Президент України                                       

В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 18 серпня 2006 року N 685/2006

З метою належного відзначення організаційний комітет з підготовки та проведення у 2020 році Дня охорони праці в Україні за участі представників Держпраці, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Міжнародної організації праці в Україні, Фонду соціального страхування України та організацій профспілок і роботодавців опрацював Звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня охорони праці в Україні та рекомендує під час організації відзначення Дня охорони праці використовувати підготовлений Міжнародною організацією праці Контрольний перелік заходів, що є важливим елементом профілактики і пом’якшення наслідків поширення коронавірусної інфекції на робочому місці, та постер до Дня охорони праці.

                https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

 ЗАКОН УКРАЇНИ  «Про охорону праці»

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення понять і термінів

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Стаття 3. Законодавство про охорону праці

Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.

Iсторія виникнення свята

Iдея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві.

У 1996 році Міжнародна організація праці (МОП) приєдналась до ініціативи Міжнародної конференції вільних профспілок про визнання 28 квітня Всесвітнім Днем охорони праці, який вперше офіційно був відзначений в 2003 році. Україна є членом МОП з 1954 року. Кожний рік понад 100 країн світу відзначають День охорони праці. У цьому році МОП у Всесвітній день охорони праці робить акцент на безпецi та здоров’ї при пандемiї COVID-19 на робочому місці.    Посилання на офіційний сайт МОП

Заходи профілактики для пом’якшення наслідків поширення

коронавірусної інфекції COVID-19 на робочому місці.

МОН рекомендує під час організації відзначення Дня охорони праці використовувати підготовлений Міжнародною організацією праці Контрольний перелік заходів, що є важливим елементом профілактики і пом’якшення наслідків поширення коронавірусної інфекції на робочому місці.

Звернення 

Контрольний перелік заходів

Постер до Дня охорони праці

Цей Контрольний перелік є управлінським iнструментом для реалізацiї практичних заходів із метою зменшення поширення пандемії COVID-19 на робочому місці. Успішне впровадження цього iнструменту залежить від співпраці між роботодавцями, керівниками та працівниками задля здійснення позивних змін на підприємствах із метою посилення реагування на COVID-19 i покращення готовності до неї. Роботодавцям слід залучити до цього процесу комітети з безпеки та здоров’я на роботі або представників із питань безпеки.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)   Закон України № 530-IX  від 17 березня 2020 року.

Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину…  

Постанова КМ України №256 від 25.03.2020 року.

Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19   Постанова КМ України №211 від 11.03.2020 року.

Iнформаційна безпека на період карантину з протидії кіберзлочинності

«Коронавірус COVID-19: запобігання та протидія»  Бібліографічний дайджест по запобіганню та протидії розповсюдження коронавірусу COVID-19.

Ваша інформаційна безпека  Інформаційний дайджест на період карантину з протидії кіберзлочинності та фейкам.

Безпека бiблiотек, читачiв iспiвробiтникiв пiд час i пiсля пандемiї пандемії COVID-19   Рекомендації УБА

Важливі аспекти роботи бібліотекарiв в умовах пандемії:

1. Бібліотеки мають залишатися безпечним місцем і для користувачів, і для бібліотекарів.

2. Важливо спланувати дії, щоб усунути ризик зараження населення після закінчення карантину, коли бібліотеки відкриються для громадськості.

3. Дуже важливо обговорити багато питань, зокрема, як безпечно приймати книги, коли читачі почнуть повертати їх після завершення карантину, зрозуміти і пояснити працівникам бібліотек, як довго вірус зберігається на різних поверхнях – папері, картоні, пластику, щоби це було безпечно і, водночас запобігти руйнуванню документів зайвою і небезпечною дезінфекцією.

4. Треба подумати про захисний одяг, маски і рукавички для бібліотекарів і прибиральниць, про дезінфікуючі засоби і про можливість регулярно мити руки

Книги з охорони працi в Українi

Бібліографія джерел

(подано в алфавітному порядку)

Україна. Президент. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" [Текст] = https://www.president.gov.ua/documents/872020-32741: Указ Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 // Голос України. - 2020. - 17 бер. (№ 50). - С. 3. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV -2"

Гандзюк, Михайло Петрович. Основи охорони праці: Підручник. - 3-тє вид. – К.: Каравела, 2005. - 392 с. :іл., табл. – Список літератури: с.388. - Передмова: с.7.

Геврик, Євген Олександрович. Охорона праці |Тексті: Навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України. -К.:Ельга; Ніка-Центр, 2003. - 280 с.- Список використаної літератури: с.277. - Вступ: с.7; Навчальне видання: с.780.

Гогіташвілі, Георгій Григорович. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами |Тексті : Навчальний посібник. - Список літератури: с. 330. - Вступ: с.5; Додатки: с.333; Відомості про авторів: с.366.

Жидецький, Валерій Цезарійович. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - Вид. 2-е, стереотип. - 348 с : іл.

Жидецький, Валерій Цезарійович. Основи охорони праці: Підручник . - Львів: Афіша, 2002. - 320 с. - Додатки: с.303; Предметний покажчик: с.307; Короткі відомості про автора: с.311; Список літератури: с.312. - Від автора: с.5; Передмова: с.7.

Керб, Лариса Петрівна. Основи охорони праці: Навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України: Київський національний економічний університет. - К.: КНЕУ, 2003. - 215 с. іл., табл. - Термінологічний словник: с.181: Література: с.188: Додаттки: с.190. - Вступ: с.3.

Охорона праці |Тексті: Навчальний посібник з тестовим комплектом на СО / Під ред. К.Н.Ткачука. -К.: Знання, 2010.-16/с.- Передмова: с.5; Додаток. Тестовий комплекс для самоперевірки знань з тем самостійного засвоєння.

Русаловський, Анатолій Вікторович. Правові та організаційні питання охорони праці : Навчальний посібник. -К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с. :іл. табл.- Література: с. 174

Сивко, Вадим Йосипович. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні : Навчальний посібник. -К.:Кондор, 2008. - 140 с. : іл., табл

Tрудове право України |Тексті|: Навчальний посібник / За ред. д. юрид. н. П.Д.Пилипенка.- Вид. 2-ге, перероб. і допов. -К.: Ін Юре, 2006.- 544 с.- Передмова: с.3.-

Інтернет-ресурси

https://zakon.rada.gov.ua – офiцiйний веб-портал Верховної Ради України

http://dsp.gov.ua – сайт Державної служби України з питань працi

https://moz.gov.ua  – cайт МОЗ

https://ula.org.ua – сайт УБА

http://www.golos.com.ua – сайт газети «Голос України»

https://msmb.org.ua – сайт МСМБ «Молода гвардiя»

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  – офiцiйний сайт МОП (англомовний)

Бібліограф-укладач: Качановська Н.В.

Відповідальна за випуск: Мілашенко Т.І.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ