Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Шевченківська премія – ретроспектива за півстоліття»

Поділіться цією сторінкою:
Тематичний бібліографічний покажчик
/До 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка/

„Вона, безумовно, є творчим стимулом і предметом гордості
за імена і твори, які поповнювали і поповнюють
скарбницю літератури і мистецтва...
Шевченківська премія – це знаменна і поважна іпостась
невсипущого кожноденного діяння у сфері високої духовності,
утривалення неперебутних цінностей української нації”

 

/Роман Лубківський/

Від укладача

Виповнилося 50 років від дня заснування Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Найвища відзнака в галузі літератури, мистецтва і культури України, увінчує найвидатніші твори не тільки українських, а й зарубіжних митців. Освячена іменем великого Кобзаря, ця творча нагорода має незаперечний авторитет і в Україні, і в усьому світі. Рішення про присудження премії приймає Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, створений Указом Президента України.

На відзначення цієї події МСМБ „Молода гвардія” підготувала тематичний бібліографічний покажчик «Шевченківська премія – ретроспектива за півстоліття». Покажчик, знайомить користувачів з лауреатами Національної премії імені Т.Г.Шевченка, містить бібліографію про митців та їх творчість. Матеріали покажчика доповнюють енциклопедичні довідники з фондів МСМБ «Шевченківські лауреати 1962-2001», «Шевченківські лауреати 1962-2007».

Бібліографія розміщена у зворотній хронології, а в межах року – в алфавіті авторів та назв творів друку. Бібліографію подано за 2001-2011 роки. Особливу вагу має бібліографія за 2007-20011 роки. Вона органічно продовжує енциклопедичні довідники та вдало їх доповнює. Покажчик містить:

Указ Президента України
«Про відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=182%2F2010

Національній премії України імені Тараса Шевченка - 50 років!

Костюченко Вікторія «Літературна Україна»
http://www.litukraina.kiev.ua/20shevpremiya.html

До історії Національної премії України імені Тараса Шевченка

1961 рік був роком безпрецедентного за масштабами вшанування пам’яті Тараса Шевченка. Століття від дня його смерті стало приводом для проведення шанобливих урочистих заходів не лише в Україні, а й у всьому СРСР. І хоч КПРС використовувала народну любов до великого поета з метою пропаганди “успіхів ленінської національної політики”, але вона була змушена рахуватися з національними почуттями українців. У цій атмосфері помітного патріотичного піднесення 20 травня 1961 року вийшла постанова Ради Міністрів УРСР «Про встановлення щорічних Республіканських премій імені Т.Т.Шевченка». Тоді ж були затверджено Положення про премії та зразки почесних знаків і дипломи лауреатів, створено Урядовий комітет на чолі з O.Корнійчуком, до якого ввійшли поряд з партійно-державними керівниками й визначні діячі української культури.

Присуджуватися премії мали за високохудожні твори літератури, журналістики, образотворчого мистецтва, музики, театру, кіно, які визнані та високо оцінені громадськістю. Щоразу присудженню їх передувало широке обговорення і популяризація мистецьких творів у пресі, по радіо, телебаченню, на художніх виставках тощо. 9 березня 1962 року першими лауреатами Шевченківської премії стали Олесь Гончар, Павло Тичина і Платон Майборода.

23 квітня 1969 року Республіканські премії імені Т.Т.Шевченка та Республіканські державні премії з архітектури перетворено на Державні премії УРСР імені Т.Т.Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури. З 1977 року додано ще три премії - в галузях журналістики і публіцистики, теорії та історії літератури, театрального мистецтва. Урядовий комітет став іменуватися Комітетом по Державних преміях УРСР імені Т.Г.Шевченка в галузях літератури, журналістики, мистецтва і архітектури при Раді Міністрів УРСР. У 1982 році встановлено додатково ще одну премію за кращий твір літератури і мистецтва для дітей та юнацтва. Відповідно до урядової постанови від 12 квітня 1988 року «Про заснування Державної премії УРСР по архітектурі», в Положення про Державні премії УРСР імені Т.Г.Шевченка було внесено зміни – вилучено премії в галузі архітектури.

У 1997-1999 роках було запроваджено й Малу Державну премію України імені Тараса Шевченка, яку присуджували за кращий творчий дебют молодим митцям віком до 35 років.

Сорокап’ятирічна історія Шевченківської премії є частиною історії української культури, тож у радянські часи вона зазнавала того свавілля і деформацій, що й вся культура. Хоч переважна більшість лауреатів премії - це ті, хто був і є окрасою нашої культури, однак траплялися і випадкові постаті або «проведені» з кон’юнктурних міркувань, під тиском офіційної думки. Не можна не відзначити і надмірної тенденції в минулому до «групових» нагороджень. Це загрожувало девальвацією премії. Проте Комітет, до складу якого в різні часи входили найавторитетніші представники літератури і мистецтва, зміг здебільше протистояти цьому процесові, підтвердити високу гідність премії.

Новий етап в історії Шевченківської премії розпочався із здобуттям Україною державної незалежності. Процедура присудження премії постійно вдосконалювалася.

З метою піднесення ролі й престижу Державної премії України імені Тараса Шевченка як найвищої в Україні премії в галузі культури, літератури і мистецтва 27 вересня 1999 року Указом Президента України № 1228/99 її перейменовано в Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища творча відзнака в незалежній Україні. Шевченківська премія увінчує найвидатніші твори літератури та мистецтва. Освячена іменем великого Кобзаря, ця творча нагорода має незаперечний авторитет в Україні і в усьому світі. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка щороку, в результаті конкурсного відбору, всебічного обговорення і таємного голосування, визначає твори, гідні високої премії. Президент України своїм Указом присуджує Національні премії тим, хто здолав усі сходинки до творчої вершини.

В день народження Тараса Шевченка, 9 березня, Україна узнає імена нових Шевченківських лауреатів (список публікується у пресі, про нього повідомляють інші засоби масової інформації). Цим не лише підсумовуються культурні здобутки року, а й віддають світлу данину пам’яті геніальному українському поетові й художникові.

Іван Дзюба
/Вступне слово до енциклопедичного довідника Шевченківські лауреати 1962-2007/

Перші лауреати Республіканської премії імені Т.Г.Шевченко

Павло Григорович Тичина - за тритомник вибраних творів

Олесь Терентійович Гончара - за роман «Людина і зброя»

Платон Майборода - за «Вибрані пісні»

Пам'ятна монета
50-річчя заснування Національної
премії України
імені Тараса Шевченка

За матеріалами Національного банку України www.bank.gov.ua

Бібліографія статей з періодичних видань

(подано у зворотній хронології)

2011 рік

Україна. Президент. Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]: указ Президента України від 4 березня 2011 року N 275/2011 / Інф. "УК" // Урядовий кур'єр. - 2011. - 10 бер.(№43)

Україна. Президент. Про внесення змін до Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка [Текст]: указ Президента України від 17 січня 2011 року № 48/2011 / Інф. "УК" // Урядовий кур'єр. - 2011. - 25 січ. (№13). - С. 21.

МИРОСЛАВ СКОРИК

Бентя Ю. Мирослав Скорик: "У багатьох країнах відбувається поворот до традиційної музики" [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/853: найвідоміший композитор сучасності розказав «Дню» про наболіле в житті та творчості / Ю. Бентя // День. - 2011. - 4 бер. (№39-40). Нині Мирослав Скорик має всі відзнаки й посади, на які може претендувати в сучасній Україні композитор. Він - Герой України, лауреат Шевченківської премії, член-кореспондент Академії мистецтв, художній керівник міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест», професор, завідувач кафедри української музики Національної музичної академії України ім. П. Чайковського, входить до журі численних конкурсів та премій тощо. Тепла атмосфера концерту налаштувала маестро на тривалу та щиру розмову про нинішній стан і майбутнє українських фестивалів та класичної музики взагалі, вплив політики на музику, особливості власного «творчого побуту» й улюблених виконавців

БОРИС ОЛІЙНИК

Борис Олійник: "Тарас Шевченко і Шевченківська премія - поняття нерозмінні" [Текст] / Розмову вела Валентина Пащенко // Голос України. - 2011. - 25 трав. (№93). - С. 1, 31. Національна премія України імені Тараса Шевченка відзначає 2011-го ювілей - 50 років від дня заснування. Про роль премії в культурно-мистецькому житті держави, зміну її статусу та, власне, відзначення цієї дати - розмова кореспондента Укрінформу з головою Шевченківського комітету - Героєм України, відомим поетом, лауреатом Шевченківської премії Борисом Олійником

Визначено лауреатів Шевченківської премії 2011 року [Електронний ресурс] = http://dt.ua/articles/75223 / Інф. "Дзеркало тижня" // Дзеркало тижня. - 2011. - 19-25 бер. (№10). За підсумками таємного голосування, яке відбулося сьогодні, визначено лауреатів Шевченківської премії 2011 року. Про це повідомили DT . UA в Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка . Премію з літератури отримає Василь Шкляр за роман «Залишинець» («Чорний ворон»). У номінації «літературознавство і мистецтвознавство» лауреатами стали Роман Горак і Микола-Ярослав Гнатів за книгу «Іван Франко». У «театральному мистецтві» викликали дискусії два різних формати - опера і драматичний театр. У результаті премія буде вручена тим, хто працював над постановкою опери «Норма» у Київській опері. Лауреатами стали: Микола Дядюра (диригент-постановник), Анатолій Солов'яенко (режисер-постановник), Сергій Магера (виконавець партії Оровезо), Оксана Крамарева (виконавиця партії Норми). У номінації «концерно-виконавське мистецтво» перемогла Лідія Забіляста з Київського оперного театру.

Вергеліс, Олег. Вороняча свободка [Електронний ресурс] = http://www.dt.ua/newspaper/articles/77210 / Вергеліс, Олег // Дзеркало тижня. - 2011. - 12-18 бер. (№9) Книжка В.Шкляра „Залишенець. Чорний Ворон», яку заклеймили як „ксенофобську“ й яка не стала „шевченківською“, виявилася активно затребуваною, на тижні, що минає, особливо. Так і є: до нинішнього успіху твору доклав свою „руку“ навколополітичний сюжет, пов'язаний з Шевченківською премією. Як усім відомо, письменник Шкляр несподівана відмовився і від грошей (250 тис. грн.), і від статусу володаря „найбільш престижної творчої відзнаки“ (відповідно до положення про премію). А причина цього - постать популярного міністра з нашої нинішньої епохи Просвітництва

Дмитренко Н. Білий ворон [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/1846/164/65585/: вiдмова Василя Шкляра стала безпрецедентною подією в історії Шевченківської премії / Н. Дмитренко // Україна молода. - 2011. - 10 бер.(№37). Такого скандалу Шевченківська премія ще не знала. Минулої п'ятниці з'явилася заява найбільш дискутованого цьогорічного претендента на Шевченківську премію Василя Шкляра, в якій письменник просив Президента відтермінувати вручення йому премії «...на той час, коли при владі в Україні не буде українофоба Дмитра Табачника». Увечері того ж дня було оприлюднено указ Президента щодо лауреатів, в якому прізвище Шкляра не значилося. Останні дні ця тема залишається найбільш обговорюваною, проте питань більше, ніж відповідей. І вони здебільшого - у політичній площині

Дмитренко Н. Василь Шкляр: "Премію отримав не стільки я, як герої Холодного Яру" [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/1834/164/65131/: письменник–«радикал» дає власну оцінку дискусіям навколо свого лауреатства й розповідає про деталі обговорення номінації / Н. Дмитренко // Україна молода. - 2011. - 15 лют.(№23)

Кобзар єднає Україну [Електронний ресурс] = http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=18704: атмосфера на Чернечій горі у Каневі спонукає до роздумів про минуле і осмислення сьогодення // Урядовий кур'єр. - 2011. - 10 бер.(№43). У день 197-ї річниці з дня народження Великого Кобзаря канівський Музей Тараса Шевченка традиційно став місцем вручення однойменної Національної премії

Козирєва, Тетяна. Портрет України, що зникає [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/206327: у Львові експонують твори Володимира Патика / Козирєва, Тетяна // День. - 2011. - 11 бер. (№42-43). Виставка у галереї «Зелена канапа» (вул. Вірменська, 7) присвячена 85-річчю від дня народження художника. Нагадаємо, що Володимир Патик - народний художник України, лауреат Шевченківської премії, почесний громадянин Львова. Творчість Володимира Йосиповича вже протягом майже 60 років є візитною карткою галицької малярської школи, а вперше свої картини Патик представив публіці 1954-го.

РОМАН ГОРАК

Козирєва Т. Роман Горак: «Iван Франко не дає спокою багатьом до сьогодні» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/686 / Т. Козирєва // День. - 2011. - 25 лют.(№34-35). Кілька днів тому Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2011 року. У категорії «літературознавство і мистецтвознавство» перемогли львів'яни Роман Горак та Микола-Ярослав Гнатів, які отримали високу нагороду за десятитомне літературознавче й біографічне видання «Іван Франко». Напередодні вручення Шевченківської премії «День» попросив директора Львівського меморіального музею Івана Франка Романа Горака відповісти на кілька запитань.

Коцарев О. Шевченківська премія як «тест для влади» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/878 / О. Коцарев // День. - 2011. - 10 бер.(№41). Багато хто останнім часом називав Шевченківську премію 2011 року «тестом для влади». «Тестом» на те, чи відмежується Президент від антиукраїнської риторики і практики декого зі своїх однопартійців та урядовців, чи візьмуть у владному середовищі конструктивні тенденції в гуманітарних питаннях, а чи «біло-блакитні» остаточно і публічно утвердяться на радикальних позиціях Дмитра Табачника та Вадима Колісниченка. Скидається на те, що «тест» не відбувся. Влада зробила вигляд, що нічого не сталося: відмовився письменник від премії, мовляв, то й нехай, зекономимо чверть мільйона...

ВАЛЕРІЙ ФРАНЧУК НА ВІДКРИТТІ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ У «СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ» 10 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ

Кущ С. Книга Пам'яті та Ріка Забуття [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/303162: Валерій Франчук: "Над циклом із 126 полотен, присвячених пам'яті жертв Голодомору, я працював 17 років" / С. Кущ // День. - 2011. - 11 лют.(№24-25). Валерій Франчук пройшов досить довгу дорогу становлення: навчання у Миколи та Алли Мазурів у Хмельницькому в 1972- 1973 рр.; 1980-1986 рр. - Київський художній інститут (куди вдалося вступити лише з третьої спроби); участь у 105 виставках (групових, міжнародних); 130 виставок персональних. Нині він лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений художник України. Всеперемагаюча потреба працювати, вперте вміння йти, випереджаючи час, робить твори цього художника-життєлюба такими винятковими. А нещодавно Валерій Франчук закінчив роботу над ілюстраціями до книжки вибраних поезій П. Тичини «Послав я в небо свою молитву», що була видана до 120-річчя від дня народження поета

Нікітенко Л. «Кобзар» українiзував навiть Азарова [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/1846/164/65587/: але на Чернечу гору не прибули нi Президент Янукович, нi лауреат Шевченкiвської премiї Шкляр / Л. Нікітенко // Україна молода. - 2011. - 10 бер.(№37). Незважаючи на морозну погоду, вчора канiвчани та гостi мiста прийшли на Чернечу гору, щоб урочисто вшанувати Тараса Шевченка на 197–й день його народження. Оскiльки лiкарi заборонили Президентовi Вiктору Януковичу пiсля операцiї пересуватися на великi вiдстанi, до Канева приїхав Прем'єр–мiнiстр Микола Азаров. Це вперше в iсторiї незалежностi України на Шевченковi днi владу представляє не глава держави, а Прем'єр–мiнiстр

Черевко, Олександр. Табачник дорожчий... [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18617/index.php?n=8492 / Черевко, Олександр // Сільські вісті. - 2011. - 10 бер. (№27) . За піввіку, відколи існує Державна премія імені Тараса Шевченка, ще не було такого, щоб Шевченківський комітет визначився з номінантами та подав їх на затвердження, а найвища посадова особа держави проігнорувала те рішення. Цього року таке сталося. Ще 4 лютого таємним голосуванням комітету було вирішено, що Державну премію в галузі літератури отримає письменник Василь Шкляр за свій історичний роман «Залишенець. Чорний ворон». Проте в указі Президента про відзначення Шевченківською премією його імені немає

ВАСИЛЬ ШКЛЯР

Яновська Л. Українська кров візьме гору [Електронний ресурс] = http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=18193: країна вітає нових лауреатів Шевченківської премії / Л. Яновська // Урядовий кур'єр. - 2011. - 12 лют.(№26). З-поміж письменників лауреатом став Василь Шкляр за роман "Залишенець. Чорний Ворон" - твір про Холодний Яр на Черкащині, де у 20-ті роки минулого століття боролися проти радянської влади повстанські загони УНР."Урядовий кур'єр" привітав з перемогою відомого українського письменника Василя Шкляра та поспілкувався з ним

 

 

2010 рік

Україна. Президент. Про відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка: указ Президента України від 17 лютого 2010 року № 182/2010 // Урядовий кур'єр (Орієнтир). - 2010. - 3 бер.(№40). - С. 9.

Україна. Президент. Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка [Текст]: указ Президента України від 4 жовтня 2010 року №932/2010 / Інф. "УК" // Урядовий кур'єр. - 2010. - 16 жовт.(№193). - С. 21.

Україна. Кабінет Міністрів. Про підготовку та відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка [Текст]: розпорядження від 4 серпня 2010 р. N 1600-р / Інф."УК" // Урядовий кур'єр (Орієнтир). - 2010. - 15 вер.(№170). - С. 15.

Україна. Президент. Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка [Текст]: указ Президента України від 4 березня 2010 року № 285/2010 // Урядовий кур'єр. - 2010. - 12 бер.(№46). - С. 4.

Дмитренко Н. Шевченківські лауреати–2010 [Електронний ресур ] http://www.umoloda.kiev.ua/number/1595/180/56194/ = / Н. Дмитренко // Україна молода. - 2010. - 13 лют. (№28). Фінальне засідання членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка відбулося 11 лютого. З 31 позиції претендентів на найвищу державну нагороду в галузі літератури, мистецтва, публіцистики і журналістики Комітет обрав 10. З джерел «УМ» стало відомо, що список лауреатів виглядає наступним чином: письменниця Оксана Пахльовська - за книгу публіцистики «Ave, Europa!»; письменник Дмитро Іванов - за книгу поезій «Село в терновому вінку»; письменниця Галина Пагутяк - за книгу прози «Слуга із Добромиля»; художник Микола Бабак і мистецтвознавець Олександр Найден - за монографію «Народна ікона Середньої Наддніпрянщини ХVІІІ - ХХ ст. у контексті селянського культурного простору»; художник Віктор Ковтун - за цикл живописних полотен «Мій край - Слобожанщина»; художник Кость Лавро - за ілюстрації до творів класиків вітчизняної літератури та монументальні розписи на тему українських народних казок у Державному академічному театрі ляльок у Києві; композитор Левко Колодуб - за симфонію №9 Sensilis moderno («Новітні відчуття»), симфонія №10 «За ескізами юних літ», симфонія №11 «Нові береги»; актор Богдан Козак - за концертне виконання поетичної композиції «Євангеліє від Тараса» за творами Т. Шевченка, літературно–музична композиція «Думи» на вірші Т. Шевченка; художник–килимар Степан Ганжа - за серію килимів; письменник Михайло Андрусяк - за документально–художню трилогію «Брати грому», «Брати вогню», «Брати просторів».

Іванов Д. Село в терновому вінку [Текст]: вірші / Дмитро Іванов // Культура і життя. - 2010. - № 9. - С. 9. Національна премія ім. Т.Г.Шевченка-2010

Іванов, Дмитро. Шевченківська премія: шедеври приймають до 1 листопада [Текст] = http :// www . dt . ua /3000/3680/70395/ / Іванов, Дмитро // Дзеркало тижня. - 2010. - 18-24 вер.(№34). - С. 16. Цього тижня майже в повному складі зібрався оновлений Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка. Голова комітету - поет Борис Олійник - узяв курс на деідеологізацію премії. І на першому, і на другому планах, за словами пана Олійника, мають бути художні достоїнства поданих творів незалежно від суспільно-політичної принагідності 

Галина Пагутяк. (Фото Укрінформ.)

ГАЛИНА ПАГУТЯК

Жук О. Галина Пагутяк: "Як істинна відьма, я зачарувала їх магією своєї мови"[Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/1612/164/56793/ : подробиці нагородження найвищою державною премією від цьогорічної лауреатки / О. Жук // Україна молода. - 2010. - 11 бер. (№45).

Журавльова, Любов. Шевченківська премія: новий статут і свій "монастир" [Текст]: Борис Олійник прокоментував "ДТ" нове положення про найпрестижнішу творчу відзнаку / Журавльова, Любов // Дзеркало тижня. - 2010. - 16-22 жовт. (№38). - С. 14. Нове положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка (затверджене указом президента України від 4 жовтня 2010 року № 932/2010) викликає у нашої творчої спільноти обгрунтованузацікавленість. А також провокує низку дискусійних запитань, створює ланцюг різноманітних інформприводів... Про новації - коментар для "ДТ" Бориса Олійника, голови Комітету з національної премії України імені Тараса Шевченка

КОСТЬ ЛАВРО

Головко, Тарас. Казкар [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/295944: графічні містерії Костя Лавро та його внесок у сучасну літературу / Головко, Тарас // День. - 2010. - 22 квіт. (№71). За багатолітню працю на ниві книжкової графіки Костянтин Тихонович Лавро став лауреатом Шевченківської премії за ілюстрації до творів класиків вітчизняної літератури та монументальні розписи на теми українських народних казок у Київському академічному театрі ляльок. На сьогодні у творчому доробку митця десятки проілюстрованих книжок, які побачили світ не лише в Україні, а й в країнах Європи та Америки. Книжки з ілюстраціями Костянтина Лавра ламають звичне уявлення про видання, розраховане на зовсім маленького читача

БОГДАН КОЗАК

Козирєва, Тетяна. «...Завжди говорити народу правду» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/293334: Богдан Козак про Шевченка, Театр і Львів / Козирєва, Тетяна // День. - 2010. - 10 бер. (№41). Богдан Миколайович - творча особистість, прекрасний актор Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької, режисер, педагог, театрознавець, академік Національної академії мистецтв, професор Національного університету ім. Івана Франка. Нині до численних титулів Козака, додався, напевно, найважливіший - він став Шевченківським лауреатом. Високу мистецьку нагороду актор отримав за концертне виконання поетичної композиції «Євангеліє від Тараса» за творами Т.Шевченка, літературно-музичної композиції «Думи» на вірші Т.Шевченка. Нашу бесіду про вплив постаті Кобзаря на його творчість, про рідний театр, код Львова, закон неприв'язаності, громадянську позицію, різні покоління, акторський «тил» та інше - читайте у цьому інтерв'ю

2009 рік

Друженко Т. Панна квітів Шевченкового саду [Текст]: письменник-шестидесятник Валерій Шевчук святкує своє сімдесятиріччя /Т. Друженко //Голос України. - 2009. - 20 серп.(№155). - . 22.

Козирєва, Тетяна. Письменник Роман Іваничук: "Література - це храм, а не дім розпусти" [Текст] / Козирєва, Тетяна // Дзеркало тижня. - 2009. - 6 черв.(№21) . - С.11. Відомому українському письменнику Роману Іваничуку виповнилося 80 років. Його ім'я пов'язують передусім з "Мальвами", "Черленим вином", "Манускриптом з вулиці Руської", "Водою з каменю", "Четвертим виміром", "Вогненими стовпами"...А всього історичних романів у творчому доробку професора Львівського національного університету ім.Івана Франка, лауреата Шевченківської премії, а віднедавна Героя України - шістнадцять

ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК - ПРОЗАЇК, ПЕРЕКЛАДАЧ, ІСТОРИК ЛІТЕРАТУРИ

Рябець, Олена. Валерій Шевчук: "Ліпше бути ніким, ніж рабом " [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/280163: в Музеї літератури відкрилась експозиція, присвячена ювіляру / О. Рябець // День. - 2009. - 17 вер. (№165). З нагоди 70-річчя від дня народження видатного українського письменника та дослідника літератури Національний музей літератури України підготував експозицію, присвячену творчості Шевчука. На виставці «Дню» вдалося поспілкуватися з паном Шевчуком.

ЦЬОГОРІЧНІ ЛАУРЕАТИ (зліва направо): ВОЛОДИМИР МЕЛЬНИЧЕНКО, ЛАРИСА КАДИРОВА, ВІКТОР НАКОНЕЧНИЙ, ДРУЖИНА ВІКТОРА ГОНТАРОВА ТА ПАВЛО ГІРНИК

Тисячна, Надія. « Iм'я Тараса Шевченка зобов'язує» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/270964: як святкували ювілей Кобзаря на його малій батьківщині та в столиці / Тисячна, Надія // День. - 2009. - 11 бер.(№40). 9 березня у Національній опері України відбулися вручення Шевченківської премії й урочистості з нагоди 195-ї річниці від дня народження Кобзаря. Цьогорічних Шевченківських лауреатів лише п'ятеро: Віктор Гонтаров - за серію полотен «Мій Гоголь» та цикл живописних робіт «Рік 33. Україна», «Затемнення», «Лихоліття», «Рік 33. Останній Кобзар»; Віктор Наконечний - за серію картин народного малярства; Володимир Мельниченко - за документально-публіцистичну книгу «На славу нашої преславної України» (Тарас Шевченко й Осип Бодянський); Павло Гірник - за поетичну збірку «Посвітається»; Лариса Кадирова - за створення жіночих образів у моновиставах «Посаг кохання», «Сара Бернар», «Бути» та у виставі «Всі ми киці та коти». Із проханням прокоментувати вибір цьогорічних лауреатів, а також зміни, що відбулися у складі, й як наслідок, - у діяльності Шевченківського комітету, «День» звернувся до відомого поета, лауреата Шевченківської премії Тараса Федюка. Пан Тарас - нове обличчя у комітеті - разом з іншими долучився до його роботи лише кілька місяців тому

 

 

 

2008 рік

ОДНА З ОСТАННІХ ФОТОГРАФІЙ ЄВГЕНА ЛИСИКА

Єгорова, Ірина. Планета «Лисик» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/201019: 17 років тому обірвалось земне життя видатного українського театрального художника / Єгорова, Ірина // День. - 2008. - 14 трав. (№82). Нащадки спитають: чого ж це ви небо коптили, чого ж так багато не зберегли, чого не зберегли для нас Євгена Микитовича Лисика? Чого лише в статтях тепер читаємо: «планета Лисик»! Де ця планета? Вона розсипалася, як сиплються і прогнівають туго скручені його декорації, сотні, тисячі метрів монументального живопису, створеного цим дивовижним сценографом. Філософом, який іще в змозі своїми роботами освітити людству його складну ходу. Нащадки дізнаватимуться з книг - народний художник України, лауреат Шевченківської премії створив 83 вистави. І не переживуть тих дивовижних хвилин, яких довелося пережити кожному, хто бачив хоч один оформлений ним спектакль

Лубківський Р. Алмаз Шевченкової душі [Текст]: виступ голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2008 року / Р. Лубківський // Літературна Україна. -2008. -20 бер. (№11). - С. 1.

Невичерпний потенціал української культури [Текст]: про лауреатів Шевченківської премії 2008 року розповідає голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Роман Лубківський / Інф. „Літ.Укр.” //Літературна Україна. - 2008. - 13 бер. (№10). - С. 1,2.

«Планку підняв - й її потрібно тримати» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/254194: як «модернізувати» головну мистецьку премію / Підготував Тарас Ковальський // День. - 2008. - 26 вер.(№173). Щороку Українська держава відзначає групу митців найвищою своєю нагородою - Національною премією України імені Тараса Шевченка. І щороку точаться гарячі дискусії стосовно як самого рішення Комітету з Національної премії (голова комітету - Роман Лубківський), так і стосовно положення про премію. Ми запропонували шевченківським лауреатам різних років відповісти на два запитання. Богдан Бенюк, актор, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2008 року за виставу «Про мишей та людей». Зоя Чегусова, мистецтвознавець, лауреат 2006 року за альбом-каталог «Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен». Валерій Франчук, художник, лауреат 2008 року за цикл живописних творів «Розгойдані дзвони пам'яті», присвячений жертвам голодоморів в Україні

Про присудження Шевченковської премії [Текст] // Голос України. - 2008. - 7 бер.(№46). - С. 6. Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2008 року

«ЖИВИЙ СТРУМІНЬ». ВПЕРШЕ ЗА ОСТАННІ ДЕСЯТЬ РОКІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКУ ПРЕМІЮ ОТРИМАЛИ МУЗИКАНТИ «ЛЕГКОГО» ЖАНРУ — ВОКАЛЬНА ФОРМАЦІЯ «ПІККАРДІЙСЬКА ТЕРЦІЯ»

Тисячна Н. Про мистецькі явища та потребу змін [Текст] = http://www.day.kiev.ua/197947: чи відчуваємо ми, що українська культура твориться не тільки у столиці? / Н. Тисячна // День. - 2008. - 12 бер. (№45). - С. 2. 9 березня у Національній опері України відбулися вручення Шевченківської премії й урочистості з нагоди 194 річниці від дня народження Кобзаря. Цьогорічними лауреатами стали: режисер Олександр Дзекун та актор Володимир Петрів за виставу «Берестечко» Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру; письменниця Любов Голота за роман «Епізодична пам'ять»; композитор Геннадій Ляшенко за кантати «Містерія тиші» та «Вітражі й пейзажі» для хору a cappella на вірші Тараса Шевченка і Богдана-Ігоря Антонича; режисер Віталій Малахов, актори Наталія Сумська і Богдан Бенюк за виставу «Про людей і мишей»; поет Петро Перебийніс за збірку «Пшеничний годинник»; скульптор Василь Сідак за серію дерев'яної скульптури; кінорежисер Михайло Ткачук за документальний серіал «Загадка Норильського повстання»; художник Валерій Франчук за цикл картин «Розгойдані дзвони пам'яті», присвячений жертвами Голодомору; вокальна формація «Піккардійська терція» за концертні програми 2003-2006 років і письменниця Віра Вовк (Бразилія) за книжки «Сьома печать» і «Ромен-зілля» та переклади творів української літератури португальською мовою

2007 рік

Гнатюк Н. Визначено лауреатів Шевченківської премії [Текст]: 16 лютого на засіданні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка було названо імена лауреатів 2007 року / Н. Гнатюк // Українська столиця. - 2007. - 23 лют.-1 бер. (№8). - С. 6.

Кремінь Д. Над берегами княжої землі: штрихи до творчого портрета [Текст] / Д. Кремінь // Київ. - 2007. - № 7-8. - С. 190-192. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, майстер образотворчого мистецтва ХХ ст. Михайло Озерний

МИХАЙЛО МЕЛЬНИК У ВИСТАВI «ГРIХ»

Овсянникова, Ассоль. «Грішний» Мельник [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/178616/ / Овсянникова, Ассоль // День. - 2007. - 14 бер.(№43). У цьому році лауреатом Національної премії України ім. Т. Шевченка став відомий артист, режисер, художній керівник Дніпропетровського театру одного актора «Крик» Михайло Мельник. Найвищу державну нагороду він отримав за виставу «Гріх», яку поставив за мотивами творів класика української літератури Михайла Коцюбинського «Intermezzo» і «Що записано у книгу буття». Прем'єра «Гріха» відбулася три роки тому. Відразу вистава набула розголосу та стала резонансною подією у театральному Дніпропетровську. Того ж року актор отримав Гран-прі театрального конкурсу Придніпров'я «Січеславна». Потім виставу оцінило журі Міжнародного театрального фестивалю «Золотий витязь» у Мінську, віддавши срібну статуетку (золоту нагороду отримала російська актриса Аліса Фрейндліх). Сьогодні «Гріх» по достоїнству оцінила вся Україна... 9 березня у Києві відбулися урочистості - нагородження Шевченківських лауреатів-2007 року, серед митців-переможців був і Михайло Мельник

Тисячна, Надія. Творча різноманітність і національна премія: рух із перешкодами [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/178548 / Тисячна, Надія // День. - 2007. - 13 бер.(№42). У рамках урочистостей з нагоди 193-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у Національному театрі опери та балету відбулася церемонія вручення Шевченківської премії. Цього року її присуджено: Миколі Гобдичу, художньому керівникові академічного хору «Київ» - за мистецьку програму «Тисяча років української духовної музики»; Євстахію Лапському, поетові, громадянину Польщі - за книги віршів «Себе: розшукую?!», «Обабіч: істини?!»; Михайлу Мельнику, режисерові і акторові - за виставу «Гріх» Дніпропетровського Українського театру одного актора «Крик»; Дмитру Стусу, літературознавцеві - за книгу «Василь Стус: життя як творчість»; Раймонду Турконяку, богослову, громадянину США - за переклад Острозької Біблії сучасною українською мовою; Тарасу Федюку, поетові - за книгу віршів «Обличчя пустелі»; художникам - Івану Остафійчуку - за цикли художніх робіт «Моя Україна», «Подорож до Батурина», «Бойківська сага»; Борису Плаксію - за цикли живописних робіт «Творці незалежності», «Агонія зла»; Андрію Чебикіну - за цикли художніх робіт «Кримські мотиви», «Жіночі образи», «Зів'яле листя». До речі, це вперше за всю історію існування премії відразу три художники стали лауреатами

 

ЛАУРЕАТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ: ( зліва направо) МИХАЙЛО МЕЛЬНИК, АНДРІЙ ЧЕБИКІН, ІВАН ОСТАФІЙЧУК, РАЙМОНД ТУРКОНЯК, БОРИС ПЛАКСІЙ, ТАРАС ФЕДЮК І ДМИТРО СТУС

2006 рік

Веселка, Світлана. Сучасні курбасівці [Текст] = http://www.day.kiev.ua/160854: відомий львівський театральний колектив став лауреатом Шевченківської премії 2006 року / Веселка, Світлана // День. - 2006. - 12 квіт. (№61). - С. 7. Володимир Кучинський, художній керівник Театру ім. Леся Курбаса, не тільки вистояв, а й довів свою мистецьку правоту й далекоглядність

Волга Л. В його слові - наша сила, і правда, і воля [Текст]: 9 березня, коли наша країна відзначала 192-гу річницю від дня народження великого сина українського народу Тараса Шевченка, в Національній опері України відбулася урочиста церемонія вручення нагород лауреатам Національної премії держави, що носить ім'я Кобзаря / Л. Волга // Урядовий кур'єр. - 2006.- 11 бер.(№47). - С.1-2.

Коскін В. Василь Нечепа: "У мене політика одна - Україна" [Текст] / В. Коскін // Демократична Україна. - 2006. - 29 бер. (№57). - С. 10. Козак-лірник, козак-характерник, заслужений артист і цьогорічний лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка Василь Нечепа

«Виходьте, ви ж люди».

Лауреатів названо [Текст]: Президент України Віктор Ющенко на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка підписав Указ "Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2006 року" // Вечірній Київ. - 2006.- 10 бер.(№44). - С.2.

Марусик Т. Валерій Франчук: "Я творю для того, щоб люди не забували, що в них є душа" [Текст] = / http://www.umoloda.kiev.ua/number/606/164/21931/ Т. Марусик // Україна молода. - 2006. - 2 лют.(№20). - С. 13. В Київській міській галереї мистецтва "Лавра" 10 лютого відкриється виставка "Розгойдані дзвони пам'яті" художника Валерія Франчука. Цей цикл висунутий на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка за 2006 рік. Цикл присвячений трьом голодоморам в Україні: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років

Названо шевченківських лауреатів - 2006 [Текст] = http://www.day.kiev.ua/158813/: 9 березня Президент України Віктор Ющенко підписав Указ про нагородження та присудження Національної премії ім. Тараса Шевченка / За повідомленням Інтерфакс-Україна // День. - 2006. - 10 бер. (№38). - С. 2. Цього року її лауреатами стали 13 осіб. Премією в розмірі 100 тис. грн. кожна нагороджені: художник Євген Безніску за серію ілюстрацій до творів Івана Франка, письменник Григорій Гусейнов за художньо-документальний життєпис у 9-ти книжках «Господні зерна», письменник Ігор Качуровський за книжку «Променисті сильветки», поет Анатолій Кичиньський за книжки «Пролітаючи над листопадом» і «Танець вогню», диригент Валерій Матюхін за музично-художній проект «Музика від старовинних часів до сьогодення», художник Володимир Недяк за ілюстровану історію українського козацтва «Україна - козацька держава», кобзар Василь Нечепа за концертну програму «В рокотанні, риданні бандур», публіцист Анатолій Погрібний за публіцистичну трилогію «По зачарованому колу століть», «Раз ми є, то де?», «Заклик сильної дії», мистецтвознавець Зоя Чегусова за альбом-каталог «Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен». Крім того, премії удостоєні режисер Володимир Кучинський й актори Львівського театру імені Леся Курбаса - Олег Стефанов, Наталія Половинка, Андрій Водичев - за вистави за творами Платона, Сковороди та Стуса

Поліщук Т. "Партитура" для лауреатів [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/158907: Хто, кому й за що дає сьогодні Шевченківську премію / Т. Поліщук // День. - 2006. - 11 бер.(№39). - С. 1, 2.Учора ми повідомляли, що Президент України В. Ющенко підписав указ про нагородження переможців найпрестижнішої державної премії нашої країни. Шевченківську премію почали присуджувати ще за радянських часів (з 1961 року). Досі вона викликає неоднозначні реакції серед діячів мистецтва. Одні називають її намаганням держави приручити митців, а для інших вона завжди була найвищою оцінкою справи всього життя. «День» звернувся до колишніх і нинішніх лауреатів, членів комітету, відомих митців, щоб почути від них про роль і значення Шевченківської премії, у чому її суть, за якими ознаками обирають кращих?

Роман Лубківський: "Ми повинні мати увінчаних Шевченківською премією талановитих майстрів і водночас свідомих свого покликання патріотів " [Текст]: учора в Національній опері України відбулось урочисте вручення Шевченківської премії новим лауреатам / Записала Олена Никанорова // Урядовий кур'єр. - 2006.- 10 бер.(№46). - С.8. Роман Лубківський, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, прокоментував результати нинішнього конкурсу

Стельмах, Людмила. Вимірювана "фікція"... [Текст] = http://www.day.kiev.ua/160667: як повернути Шевченківській премії її вагу? / Стельмах, Людмила // День. - 2006. - 8 квіт. (№59). - С. 6. Сорокарічна історія Шевченківської премії стала частиною історії української культури, отож у радянські часи вона зазнала тих негараздів і деформацій, що і вся культура. Траплялися випадкові постаті або «проведені» під тиском кон'юнктурних офіціозних міркувань. Все це загрожувало знецінюванням премій. Хоч переважна більшість лауреатів - це ті, хто був і залишається окрасою нашої культури. Кажуть, що у пам'яті хороший смак - їй притаманна вибірковість. Тож мені хочеться нагадати читачам про декількох славних лауреатів з минулого, творчість яких є підгрунтям теперішнього

2005 рік

Білоцерківець Н. Марія Матіос: „У моїй лівій руці зосереджено все моє серце, письменницький досвід і жадоба знань” [Текст] / Н. Білоцерківець // Українська культура. - 2006.-(№3-4). - С.14-15. Інтерв'ю з лауреатом Шевченківської премії 2005 року

Тисячна Н. Щастя прижиттєвого визнання [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/133621: «День» вітає лауреатів! / Н. Тисячна // День. - 2005. - 11 бер.(№42). 9 березня у Національній опері України у Києві пройшов вечір з нагоди 191-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Уже понад сорок років ці святкові урочистості є частиною ритуалу нагородження лауреатів Шевченківської премії. Цього разу переможців дев'ять. Премія у номінації «кіно і театр» не присуджувалася. А лауреатами стали: скульптор Айдер Алієв, архітектори Ібрагім-Герей та Зарема Нагієви, Февз Якубов та Азіз Абдуллаєв - автори концепції та оформлення скульптурного комплексу «Відродження» у Сімферополі; композитори Віктор Камінський за симфонію-кантату «Україна. Хресна дорога», ораторію «Іду. Накликую. Взиваю...», «Акафіст до Пресвятої Богородиці» та Юрій Ланюк за музичні твори «Палімпсести» та «Музика з Книги Стайнених Просторів та Елегії для Птаха Сяйва»; філософ та культуролог Сергій Кримський за праці «Философия как путь человечности и надежды» і «Запити філософських смислів»; художник Володимир Микита за серію робіт «Рідний край», літературознавець Михайлина Коцюбинська за книжку «Мої обрії» у 2-х томах; поет Микола Воробйов за збірку «Слуга півонії»; письменники Марія Матіос за прозовий твір «Солодка Даруся» та Михайло Слабошпицький за роман-біографію «Поет із пекла»

ЛАУРЕАТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ 2005 РОКУ: СЕРГІЙ КРИМСЬКИЙ, МИХАЙЛО СЛАБОШПИЦЬКИЙ, МИХАЙЛИНА КОЦЮБИНСЬКА

МАРІЯ МАТІОС ПРИЙМАЄ ВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА

2004 рік

Бондаренко С. Книгу о Шевченко хотели предать анафеме [Текст] / С. Бондаренко // Киевские ведомости. - 2004.- 25 марта (№64). - С.10. Серед ново спече них лауреатів Національної премії імені Т.Г.Шевченка є й громадянин Росії - наш земляк Юрій Барабаш. Премію одержав за книгу "Коли забуду тебе, Єрусалиме. Гоголь і Шевченко".

Приступко Н. Ані зерна неправди немає у картинах відомого митця Василя Забашти [Текст] / Н. Приступко // Хрещатик. - 2004. - 30 січ. (№13). - С. 5. Твори відомого митця Василя Забашти номіновано на Шевченківську премію

2003 рік

Василь Герасим'юк: "Поезія - це серце істини, але й тіло також" [Текст] / Зап. І. Андрусяк // Книжковий огляд. - 2003. - № 11. - С. 62-66. Інтерв'ю з лауреатом Шевченківської премії 2003 року Василем Герасим'юком

Вручення Шевченківських премій >[Текст] / Укрінформ повідомляє // Урядовий кур'єр. - 2003. - 22 бер.(№54). - С. 2. Найвищу творчу відзнаку в Україні отримали поет В.Герасим'юк, художниця-сценограф М.Левитська, прозаїк В.Медвідь, диригент В.Палкін, режисер-постановник В.Шулаков і художній керівник М.Бровун

Кремінь Д. Євангеліє від Андрія [Текст] / Д. Кремінь // Українська культура. - 2003. - № 2. - С. 20-21. Андрій Антонюк - лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений художник України]

2002 рік

Островський, Ігор. Пісні та гроші [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/58340/: в палаці «Україна» пройшов перший благодійний концерт «Сузір'я Шевченківських лауреатів» / Островський, Ігор // День. - 2002. - 4 черв.(№98). Новітня ініціатива Комітету, за задумом організаторів, покликана популяризувати високодостойних лауреатів та їхню творчість, презентувати високі здобутки та рівень нашої культури. Окрім того, концерт задекларовано як благодійний - всі учасники зголосилися працювати на безгонорарній основі, а отримані кошти мають стати першим внеском у нещодавно створений «Шевченківський фонд - ХХI століття». Накопиченим планують підтримати один iз основних «позаурочних» напрямків діяльності Комітету - видання серії книг призабутих лауреатів минулих років, влаштування виставок переможців тощо

ЛЕОНIД КУЧМА ВIТАЄ КУЛЬТУРОЛОГА СЕРГIЯ БIЛОКОНЯ

Островський, Ігор. 40 років пошуку [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/54452 : найпрестижнішу Національну премію ім. Тараса Шевченка традиційно вручали у знаменний день 9 березня / Островський, Ігор // День. - 2002. - 12 бер. (№45). Шевченківка'2002 назавжди закарбувала наступні імена: Білокінь Сергій - культуролог, за науково-публіцистичну книгу «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР»; Бокотей Андрій - художник, за просторові композиції зі скла; Майборода Роман - артист, за вокальні партії в оперних виставах; Микульський Аркадій, кінорежисер та Череватенко Леонід, кінодраматург - за документальну кінотрилогію «Я камінь з Божої пращі»; Римарук Ігор - письменник, за книгу поезій «Діва Обида». Шевченківський комітет також започаткував кілька нових проектів. Серед них утворення бібліотеки комітету, що складатиметься з творів лауреатів останніх років, та створення Шевченківського фонду

2001 рік

Булавко В. Відзначені високим іменем Тараса [Текст] / В. Булавко // Освіта України. - 2001. - № 31. - С. 7. 3. Лауреати Шевченківської премії в енциклопедичному довіднику «Шевченківські лауреати 1962-2001»

Десятерик, Дмитро. Шевченківська премія: ознаки одужання? [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/60899 / Десятерик, Дмитро // День. - 2001. - 14 бер. (№46). Здається, вперше за довгі роки свого існування найстаріша премія України в області мистецтва не викликає сумнівів. Особливо відрадно те, що цього року Комітет по преміях не став гнатися за кількістю, нарощуючи список національних геніїв, а зосередився на якісній оцінці результатів діяльності того чи іншого претендента

Дзюба І. Роман Рахманний – лауреат Національної премії ім. Т.Г. Шевченка [Текст] / І. Дзюба // Народна творчість та етнографія. - 2001. - № 3. - С. 60-63.

Добра слава України [Текст] // Урядовий кур'єр. - 2001. - 11 трав. (№ 81) - С. 4. До історії Національної премії ім. Тараса Шевченка

Єфімов Л. Любомир Дмитренко в житті і в бронзі [Текст] / Л. Єфімов // Дзеркало тижня. - 2001. - № 11. - С. 11. Лауреат Державної премії України ім. Шевченка

Коханець Л. Бог на боцi дбайливих [Текст] / Л. Коханець // Голос України. - 2001. - 22 лют. (№34). - C. 7. Євген Пашковський - український прозаїк, якого за роман-есей "Щоденний жезл" висунуто на на здобуття Шевченкiвської премiї

Лабінський М. Високий престиж і шана [Текст]: декілька сторінок з біографії Національної премії України імені Тараса Шевченка / М. Лабінський // Укр. культура. - 2001. - № 1. - С. 14-15.

Література до теми

Шевченківські лауреати, 1962—2007

 

 

Донець Г. П. Державні премії Української РСР імені Т.Г.Шевченка // Шевченківський словник. Том 1 / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Академії Наук УРСР. - К.: Головна редакція УРЕ, 1978. - С. 188.

Шевченківські лауреати, 1962—2007 : Енцикл. довід. /Авт.-упоряд. М. Г. Лабінський; Вступ. слова І.М.Дзюби, P . M . Лубківського. – 2-ге вид., змін, і допов. – К.: Криниця, 2007. – 768 с.: портр.

 

 

 

 

Шевченківські лауреати. 1962-2001 : Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник Микола Лабінський. - К.: Криниця, 2001. – 696 с.

Шевченківська премія, або Національна премія України імені Тараса Шевченка // Літературознавча енциклопедія / Автор-укладач Юрій Ковалів. - Т. 2. - К.: Академія, 2007. - С. 583-584.

 

 

 

Інтернет-ресурси

http://www.umoloda.kiev.ua - сайт газети «Україна молода»

http://www.ukurier.gov.ua - сайт газети «Урядовий кур`єр»

http://www.golos.com.ua - сайт газети «Голос України»

http://www.silskivisti.kiev.ua - сайт газети «Сільські вісті»

http://www.day.kiev.ua - сайт газети «День»

http://kreschatic.kiev.ua - сайт газети київської міської ради «Хрещатик»

http://www.vechirnij.kiev.ua - сайт газети «Вечірній Київ»

http://www.dt.ua - сайт Міжнародного суспільно-політичного тижневика «Дзеркало тижня»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=182%2F2010 - Указ Президента України

http://www.litukraina.kiev.ua/20shevpremiya.html - матеріали до теми

www.bank.gov.ua – сайт Національного Банку України

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ