Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Повагу людям «третього віку»

Поділіться цією сторінкою:

Бібліографічний список статей до

Всесвітнього дня розповсюдження інформації про зловживання щодо літніх людей

У календарі подій ООН 15-го червня – Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання щодо літніх людей. Рішення про встановлення цього дня 15 червня прийняла Генеральна Асамблея ООН 2011 року (резолюція №66/127), маючи на меті винесення питання незахищеності людей похилого віку на високий міжнародний рівень через часті випадки зловживань, жорстокості щодо них у світі та необхідність привернути увагу всіх держав до проблем, пов’язаних з цією категорією громадян задля забезпечення їхніх інтересів, прав і свобод нарівні з усіма членами суспільства.

Всесвітня організація Охорони здоров’я розробила документ – спеціальну вікову класифікацію –  згідно з яким: 25-44 років – молодий вік; 44-65 років – середній вік; 65-75 років – похилий вік; 75-90 років – старечий вік; особи які досягли 90 років – довгожителі

Людей похилого віку в усьому світі близько 700 мільйонів, а це майже кожна десята людина на планеті. Практика, особливо останніх десятиліть, показує, що люди похилого віку потребують фізичного і юридичного захисту, і це не дивлячись на те, що найчастіше вони, на відміну від дітей, мають багатий досвід, прекрасні знання, професійні навички та мудрість, якої ще не набуло підростаюче покоління. Незважаючи на це, зазначена категорія громадян піддається дискримінації за віковою ознакою. Часто не затребувані суспільством та обдурені шахраями, вони опиняються за межею бідності у злиднях. Сьогодні їхня незахищеність у суспільстві стає глобальною соціальною проблемою. Вона негативно впливає на здоров’я і тривалість життя мільйонів літніх людей у всьому світі, а, головне, є грубим порушенням їхніх людських прав. Нерідко причиною вікової дискримінації старших людей стає поширена у суспільстві зневага до них через нібито вікові відхилення у роботі мозку і буцімто нездатність через це вести активну трудову чи громадську діяльність.

Жорстоке поводження зі старими може мати різні форми, такі як фізичне, психологічне чи емоційне, сексуальне або ж фінансове насилля й може призвести до серйозних фізичних травм і тривалих психологічних наслідків. Воно також може бути результатом умисного чи ненавмисного зневажливого ставлення. Ця проблема заслуговує уваги як міжнародного співтовариства, до чого закликає ООН, так і кожного з нас, хто так чи інакше, в сім’ї чи просто на вулиці стикається з людьми похилого віку.

Вчені переконані, що ставлення суспільства до людей похилого віку безпосередньо впливає на стабільність і процвітання всього соціуму. Вони закликають використовувати багатий досвід та знання громадян похилого віку, які здатні сьогодні приносити неабияку користь країнам, у яких вони живуть.

За прогнозами Організації Об’єднаних Націй, у середині ХХІ століття кількість людей похилого віку складатиме майже 20% від усього населення нашої планети. Найбільше їх буде у країнах, що розвиваються. В Україні, за оцінками експертів, до недавнього часу таких людей було більше 11 мільйонів.

Встановлення ООН Всесвітнього дня розповсюдження інформації про зловживання щодо літніх людей покликане нагадати, що шанобливе і соціально відповідальне ставлення до літніх людей є запорукою і гарантією благополуччя тих, хто стане на їх місце в наступних роках і про це не слід забувати. Будьмо уважнішими і толерантнішими!

В Україні питання захисту прав літніх людей стоїть гостро та має довгострокові наслідки, починаючи з 2014 року. На тлі повномасштабної війни, люди похилого віку стикаються з дедалі зростаючим спектром проблем в доступі до пенсій, охорони здоров’я та інших основних соціальних послуг. Літні люди опинилися перед непропорційно більшою загрозою смерті й поранень, погіршення стану здоров’я, ризику втрати житло. Ті, хто відмовився від евакуації, часто стикається з особливими проблемами у пошуку безпечного місця для перебування, предметів першої необхідності та їжі через інвалідність, обмежену кількість соціальних зв’язків, самотність, недостатню цифрову грамотність тощо. Через підвищену вразливість особи похилого віку стають жертвами насильства та знущань з боку окупаційних військ.

Сьогодні питання захисту прав людей похилого віку перебуває у центрі уваги міжнародної спільноти та національних інституцій.

На міжнародному рівні одним із основоположних актів, що визначає регулювання становища людей похилого віку в суспільстві, є Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 року, яка проголосила право кожної особи похилого віку на соціальний захист.

Важливим документом у цій сфері є також програмний документ ВООЗ «Подолання жорстокого поводження з людьми похилого віку: п’ять пріоритетів Десятиліття здорового старіння ООН (2021-2030)».

В Україні створено систему законодавства щодо соціального захисту літніх людей. Законодавчі акти спрямовані на підтримку громадян похилого віку, забезпечення повернення до повноцінного життя. Серед таких актів:

• Конституція України;

• Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

• Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

• Закон України «Про соціальні послуги» тощо.

Окреме місце займають акти, спрямовані на боротьбу з насильством та дискримінацією стосовно осіб похилого віку, а саме:

• Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

• Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Детальніше: https://www.hsa.org.ua/blog/15-cervnia-vsesvitnii-den-rozpovsiudzennia-informaciyi-pro-zlovzivannia-vidnosno-litnix-liudei

Бібліографія статей

(подано в алфавіті авторів)

Грень Н. М. Міжнародні інституційні органи попередження та протидії дискримінації осіб літнього віку [Електронний ресурс] = https://elar.naiau.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/94b77bbf-5cda-408b-817f-c1839e8fa444/content / Н. М. Грень // Право і суспільство. - 2020. - № 6-2 част. І. - С. 16-19. Мадридський міжнародний план дій щодо старіння та Політична декларація, прийнята на Другій світовій асамблеї щодо старіння у квітні 2002 року, ознаменували переломний момент у тому, як світ вирішує ключовий виклик створення суспільства для всіх віків. Цей План активізував процеси як превентивного, так і правозастосовного характеру щодо захисту осіб літнього віку від дискримінації, ізоляції та упередження. Вказаний документ є ключовим із таких причин: він заклав нову ідеологію рівності для всіх, у тому числі з акцентом на осіб старшої вікової групи як повноцінних членів суспільства; вперше практично репрезентував світову домовленість щодо потреби вирішення проблеми; пов’язав питання старіння з іншими соціальними рамками економічного розвитку та прав людини

Європейська соціальна хартія (переглянута). Страсбург, 3 травня 1996 року [Текст] = https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text: Офіційний переклад / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2006. - 30 нояб.(№227). - С. 18-21.

Люди похилого віку і пандемія [Електронний ресурс] = https://zn.ua/ukr/HEALTH/lyudi-pohilogo-viku-i-pandemiya-345256_.html: люди похилого віку не є головним джерелом поширення коронавірусу COVID-19 // Дзеркало тижня. - 2020. - 20 квіт. Ці короткі нотатки - про людей похилого віку в розпал пандемії

Міщенко, Іванка. Чиї ви, старенькі люди прифронтової зони? [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chiyi-vi-starenki-lyudi-prifrontovoyi-zoni: лінія розмежування відокремила батьків похилого віку від їхніх дітей / Міщенко, Іванка // Урядовий кур`єр. - 2019. - 11 трав. (№87). - С. 6. Донбас побив рекорд світу за кількістю постраждалих стареньких людей. Українське представництво Офісу ООН з координації гуманітарних питань повідомляє, що «в Східній Україні 30% людей потребують допомоги – це найвищий показник у світі». Хто подбає про тих старих, які несподівано стали самотніми, коли лінія розмежування поділила Луганщину та Донеччину на частини? Тільки Червоний Хрест допомагає людям за будь-яких обставин

Скрипник, Ольга . Вік осені – сонце крізь хмари [Текст] = https://zn.ua/ukr/HEALTH/vik-oseni-sonce-kriz-hmari-324724_.html: люди хочуть жити якомога довше, але більшість дуже боїться старості / Скрипник, Ольга // Дзеркало тижня. - 2019. - 28 вер. (№36). - С. 12. І, на жаль, досить часто оточення нешанобливо, байдуже, а часом і грубо ставиться до людей похилого віку. Ейджизм розповзається світом як епідемія кору, заражає депресією, змушує страждати, принижує людей тільки тому, що вони дожили до поважних літ.

Будинок для літніх людей

Кирей, Роман. Куточок заслуженого відпочинку [Текст]: варто викоренити стереотип, що будинок для літніх людей означає розрив стосунків з родиною / Кирей, Роман // Урядовий кур`єр. - 2019. - 26 вер. (№184). - С. 6. За даними Міністерства охорони здоровя, кожна пята літня людина самотня, а серед самотніх багато неспроможних подбати про себе. Тоді на допомогу приходять заклади для літніх людей.

Козак, Ірина. Життя в інтернаті - нелегке випробування [Текст] = http://www.golos.com.ua/article/348409 / Козак, Ірина // Голос України. - 2021. - 13 лип. (№ 129). - C.12 .Інтернати для людей похилого віку – це як окремий світ. Вони відкриті й доступні для всіх, та водночас мало хто зі сторонніх насправді знає, що відбувається там усередині. Окрім зовнішньої чистоти, доглянутості холів, вимитих підлог та обідів за розкладом, є ще й інше життя. Воно не таке парадне, як для гостей. Бо це хвороби і неміч, з якими доводиться справлятися мешканцям інтернатів. А ще – важка праця з догляду за хворими, нерухомими людьми тощо

Активний спосіб життя

Білик, Оксана. При здоровому глузді й твердій пам'яті [Текст] = https://zn.ua/ukr/family/pri-zdorovomu-gluzdi-y-tverdiy-pam-yati-_.html / Білик, Оксана // Дзеркало тижня. - 2016. - 30 січ. (№3). - С. 13. Дбати про психічне здоров'я потрібно набагато раніше, задовго до пенсійного віку й "офіційної" старості

Бутусова, Тетяна. …Я чому раніше бурчала? У мене комп’ютера не було! [Текст] = https://zn.ua/ukr/SOCIUM/ya_chomu_ranishe_burchala__u_mene_kompyutera_ne_bulo.html/ Бутусова, Тетяна // Дзеркало тижня. - 2012. - 11-17 лют. (№5). - С. 14. Проблема ліквідації комп’ютерної безграмотності серед літнього населення досить актуальна

Галаур, Володимир. Чугуївські рецепти активного довголіття [Текст] = https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chuguyivski-recepti-aktivnogo-dovgolittya/: щоб люди похилого віку не потрапляли на узбіччя життя, в Україні потрібно створити базу для розвитку конкурентного середовища на ринку соціальних послуг / Галаур, Володимир // Урядовий кур`єр. - 2019. - 1 черв. (№102). - С. 6. В Чугуєві функціонує дивовижна установа, переступивши поріг якої, люди позбуваються більшості тривог і самотності. Тут і справді винайшли, точніше, зробили доступним для всіх охочих еліксир від старості. А секрет його виготовлення дуже простий і давно відомий. Криється він у створенні таких умов, щоб людина почувалася потрібною іншим, громаді, собі.

Зеленюк, Віктор. Хвилини добра і краси [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/19978/index.php?n=51739 / Зеленюк, Віктор // Сільські вісті. - 2022. - 20 вер. (№34). Для самотніх літніх людей прихід перукарки — це важлива подія серед одноманітних звичних буднів. Бо якщо в них не зникло бажання мати охайний вигляд, якщо доглядають за собою — значить, іще живуть повноцінним життям

Скиталінська, Оксана. Старість може бути красивою [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/19816/PostZdorovja.php?n=46607 / Скиталінська, Оксана // Сільські вісті. - 2020. - 8 вер. (№ 68). Процес старіння не болить. Не відчувається, як збільшується маса тіла. Непомітно з’являються проблеми з пам’яттю, настроєм, травленням. Підвищується тиск, дошкуляє безсоння... І все ж старість може бути красивою! Ніколи не пізно розпочати оздоровлення свого життя, тобто зробити його простішим і щасливішим. Не вагайтеся, змінюйтеся. Завтра зранку випийте склянку води й лише після того, як добре порухаєтеся, з’їжте легкий сніданок

Шахрайство

Кощенко, Олена. Старість у тенетах шахраїв і закону [Текст] = http://www.silskivisti.kiev.ua/19610/index.php?n=39821 / Кощенко, Олена // Сільські вісті. - 2018. - 17 серп. (№63). - С. 1, 2. В Україні давно процвітає злочинний «бізнес» на самотніх людях похилого віку, які мають нерухомість. На них полюють шахраї різного штибу, пропонуючи підписати договір утримання в обмін на успадкування майна або дарчу. Прикладів, коли довірливі люди через це не лише втрачають майно, а й гинуть, є чимало. На жаль, наші закони і суди аж ніяк не завжди здатні вчасно захистити їх або хоча б відновити справедливість

Цікавий досвід

Лазарева, Алла. Майже щаслива старість [Текст] = https://tyzhden.ua/majzhe-shchaslyva-starist/: Алла Лазарева про життя найстаршої генерації парижан / Лазарева, Алла // Український тиждень. - 2018. - 21-27.09 (№38). - С. 37. Якщо узагальнено: щасливі французькі пенсіонери – це ті, хто вміє почуватися потрібним

Онищенко, Оксана. Кому потрібні люди похилого віку [Текст] = https://zn.ua/ukr/SOCIUM/komu_potribni_lyudi_pohilogo_viku.html / Онищенко, Оксана // Дзеркало тижня. - 2010. - 25-29 груд.(№48). - С. 15. Коли молоде покоління переймається пошуками хліба насущного для себе і своєї сім’ї, виживанням в умовах економічної кризи і кар’єрою, ставлення до старшого покоління іноді зводиться, хоч як боляче це констатувати, до обтяжливого усвідомлення якогось тягаря. Докази цього ми бачимо повсюдно і щодня: у транспорті, у магазині, у метро. Чи знайомі з подібними проблемами розвинені європейські країни? Як вони піклуються про своїх стариків? Про це розповідає Ніколетта Д’Алессандро, координатор програм опіки над людьми похилого віку Римської мерії та католицької доброчинної організації Comunita di Sant Egidio

Прокопчук, Станіслав. Закон, що захищає старість [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/zakon-sho-zahishaye-starist/: у Піднебесній уже давно й ефективно працюють соціальні механізми стимулювання та державної підтримки активного способу життя китайських пенсіонерів / Прокопчук, Станіслав // Урядовий кур`єр. - 2014. - 17 жовт. (№192). - С. 12. Досвід Китаю у «захисті старості»

Webліографія

https://caritas.ua/news/15-chervnya-den-zahystu-lyudej-pohylogo-viku/  – 15 червня – День захисту людей похилого віку

Гарантії гідного старіння: заходи для забезпечення достатнього життя, здоров’я та соціального захисту для людей похилого віку | Безоплатна правова допомога (legalaid.gov.ua)

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/ombudsman-suspilstvo-yake-dbaye-pro-svoyih-litnih-gromadyan-buduye-majbutnye-na-micnih-cinnostyah-ta-lyudyanosti  – Омбудсман: суспільство, яке дбає про своїх літніх громадян, будує майбутнє на міцних цінностях та людяності!

https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/mizhnarodni-pidkhody-do-polityky-shchodo-hromadyan-povazhnoho-viku – Міжнародні підходи до політики щодо громадян поважного віку

Інтернет-ресурси

http://www.golos.com.ua – сайт газети «Голос України»

https://zn.ua – сайт газети «Дзеркало тижня»

http://www.silskivisti.kiev.ua – сайт газети «Сільські вісті»

http://www.ukurier.gov.ua – сайт газети «Урядовий кур’єр»

https://tyzhden.ua – сайт часопису «Український тиждень»

Підготувала бібліограф Мілашенко Т. І.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ