Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.
Останнє оновлення: 21.05.2022 р.

Інформаційна підтримка молоді (I квартал 2013 року)

Пропонуємо ознайомитись з черговим поточним бібліографічним списком статей з періодичних видань за І-й квартал 2013 року, який складається з трьох частин:
„Освіта та наука”,
„Соціальний та правовий захист”,
„Охорона здоров’я.”

Видання створено з метою інформаційної підтримки та соціального захисту молоді.

 

І. ОСВІТА ТА НАУКА

ІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

 

ІІІ. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 

I. ОСВІТА ТА НАУКА

 

Наука


Україна. Президент. Про Велику українську енциклопедію [Текст]: указ Президента України від 2 січня 2013 р. № 1/2013 // Урядовий кур`єр. - 2013. - 5 січ. (№3). - С. 20.

Велика українська енциклопедія сприятиме поступу нашого суспільства [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/articles/boris-paton-velika-ukrayinska-enciklopediya-spriya/ Спілкувалася Наталя Ліщинська // Урядовий кур`єр. - 2013. - 17 січ. (№10). - С. 7. По коментар редакція звернулася до президента НАН України академіка Бориса Патона

Гальченко Я. "Знанню" бути вічно! [Текст]: нотатки з приводу чергового з’їзду носіїв розумного, важливого і доброго / Я. Гальченко // Голос України. - 2013. - 26 січ. (№17). - С. 12. 18 січня, у приміщенні Київського планетарію відбувся VІ з’їзд Товариства "Знання" України. Саме цього дня 65 років тому 18 січня 1948 року в Київському театрі опери та балету імені Т.Г.Шевченка відбулися установчі збори зі створення цього Товариства і було ухвалено його Статут. Ця подія була наслідком реакції на опубліковане раніше, у травні 1947-го, звернення групи видатних учених, громадських діячів, працівників культури і мистецтв УРСР до інтелігенції республіки із закликом створити товариство для поширення політичних і наукових знань

«Досягнення науки варто пропагувати через життєпис учених, які їх творять» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/vasil-shenderovskij-dosyagnennya-nauki-varto-propa/ Спілкувався Іван Власенко // Урядовий кур`єр. - 2013. - 22 лют. (№36). - С. 13. Доктор фізико-математичних наук Василь Шендеровський, широкій громадськості відомий насамперед як автор тритомника нарисів про видатних учених з українським корінням, які зробили значний внесок у розвиток світової науки, «Нехай не гасне світ науки».

Дроздовський, Дмитро. Нерозсудливість або чийсь задум? [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/science/nerozsudlivist-abo-chiys-zadum.html / Дроздовський, Дмитро // Дзеркало тижня. - 2013. - 22 лют.- 1 бер. (№7). Про науку та її долю в нашій країні. Ця доля останніми роками незаслужено трагічна.

Знаменський В. Співпраця освітян з науковцями [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4218/art/1359406640.html: у гімназії № 267 відбулася творча зустріч вчителів початкових класів зі співробітниками Інституту педагогіки НАПН України / В. Знаменський // Хрещатик. - 2013. - 29 січ. (№11). - С. 4. Присутні обговорювали особливості навчання першокласників за новою програмою, підготовку учнів 4-тих класів до державної підсумкової атестації.

Корепанов, Валерій. Українські прилади - на борту МКС! [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/science/ukrayinski-priladi-na-bortu-mks.html Корепанов, Валерій // Дзеркало тижня. - 2013. - 15-22 лют. (№6). Перший український комплект приладів для фізичних досліджень - на борту МКС - плазмовий хвильовий комплекс (ПХК) для проведення міжнародного космічного експерименту "Обстановка", мета якого - дослідження навколо МКС плазмових та хвильових процесів, які виникають при опроміненні станції сонячним світлом та при її взаємодії з іоносферою. При цьому саме українські прилади, створені у Львівському центрі Інституту космічних досліджень Національної академії наук та Державного космічного агентства України, є основними для успішного виконання мети експерименту.

Малиновський Б. Ім’я академіка Сергія Лебедєва довго було засекречене [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua-/uk/articles/imya-akademika-sergiya-lebedyeva-dovgo-bulo-zasekr/: а саме цей вчений, чий 110-річний ювілей відзначений наприкінці минулого року, створив у Києві найкращу в Європі супер-ЕОМ / Б. Малиновський // Урядовий кур`єр. - 2013. - 17 січ. (№10). - С. 19.

«Наша освіта не здатна забезпечити рівень, який задовольнив би європейського студента» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/nataliya-shulga-nasha-osvita-ne-zdatna-zabezpechit// Спілкувалася Тетяна Моісеєва // Урядовий кур`єр. - 2013. - 10 січ. (№5). - С. 9. Одним з чинників, який стримує формування майбутньої наукової еліти в Україні, є те, що в нашій державі освіта, наука та технології існують у різних площинах. Тому, наполягають в Українському науковому клубі, ключовим моментом реформування має стати нова концепція розвитку та новий термін - «наукова сфера», котра включає в себе ці три складові.

Омецинський, Дмитро. Чого навчав Сергій Капіца [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/personalities/chogo-navchav-sergiy-kapica.html Омецинський, Дмитро // Дзеркало тижня. - 2013. - 1-8 лют. (№4). 14 лютого, виповнилося 85 років від дня народження видатного вченого та популяризатора науки Сергія Петровича Капіци. Рівно півроку йому не судилося дожити до свого ювілею. До останнього дня він був сповнений енергії, зберіг юнацьку допитливість, а своїм чіпким розумом міг загнати в кут будь-якого опонента. Він використовував будь-яку нагоду, щоб донести свої погляди до тих, хто повинен відповідати за долю країни. У свої 84 роки Сергій Капіца був весь націлений у майбутнє, а отже, залишався молодим!

Селіванов А. Справа всього життя професора Леоніда Юзькова [Текст]: (до 75-річчя видатного вченого-конституціоналіста) / А. Селіванов // Голос України. - 2013. - 29 січ. (№18). - С. 5. Серед всіх постатей, які присвятили своє життя ідеалам демократичного облаштування держави і суспільства, цінностям цивілізованих країн, в яких права і свободи людини визнаються і забезпечуються Конституціями, в Україні пам’ять зберігає людські почуття і відзнаку наукових висот, які досяг професор Леонід Юзьков. Леонід Петрович Юзьков - перший Голова Конституційного Суду України, один із засновників Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Сененко, Світлана. Вчимося? Наука нам у поміч [Текст] / Сененко, Світлана // Дзеркало тижня. - 2012. - 17-23 лист. (№41). - С. 14. Традиційні підходи до організації навчального процесу побудовані на здоровому глузді, закріплені досвідом поколінь і здаються очевидними. Останнім часом за них узялися когнітивні психологи (вивчають пізнавальні процеси людської свідомості), які для початку вирішили перевірити ефективність усталених уже рішень. Як це буває, результати досліджень викрили одні з них і підкріпили інші. Головне ж, з'ясувалися нові, часто контрінтуїтивні (само) навчання, які можуть допомогти не тільки школярам та їхнім батькам, а й людям будь-якого віку і становища, від студентів до пенсіонерів, хоч би який предмет вони вивчали

Суржик, Лідія. "Спецназ" науки [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/science/specnaz-nauki.html / Суржик, Лідія // Дзеркало тижня. - 2013. - 1-8 лют. (№4). Ексклюзивне інтерв'ю президента Українського наукового клубу, академіка НАН України Олега Кришталя з нагоди п'ятиріччя УНК і відкриття наукового кафе

Освіта вища


Гриневич Л. Дві моделі вищої освіти - два шляхи розвитку країни [Текст] / Л. Гриневич // Голос України. - 2013. - 19 лют. (№33). - С. 4. Україна потребує сучасної вищої освіти, яка дасть кожному шанс на успіх, а країні забезпечить гідне місце серед провідних держав світу.

Згуровський, Михайло. Вища освіта на зламі суспільного розвитку [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/vischa-osvita-na-zlami-suspilnogo-rozvitku.html / Згуровський, Михайло // Дзеркало тижня. - 2013. - 8-15 лют. (№5). Незалежна Україна успадкувала від СРСР дуже деформовану систему вищої освіти. З одного боку, ця система була достатньо розвиненою в компоненті фундаментально-природничої, технічної, медичної, педагогічної, військової підготовки, а з другого, будучи вмонтованою в централізовану планову економіку, вона була надзвичайно нечутливою до змін, вузькоспеціалізованою, мала надмірну ідеологізацію навчально-виховного процесу, звужені засади демократії. Починаючи з 1991 року, перед державою постало завдання унормувати діяльність цієї системи в нових соціально-політичних умовах, збалансувати її з потребами перехідної економіки і суспільства

Ніколаєнко, Станіслав. П'ять кроків назустріч освіті [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/p-yat-krokiv-nazustrich-osviti.html Ніколаєнко, Станіслав // Дзеркало тижня. - 2013. - 15-22 лют. (№6). Пропоную вихід із кризи в освіті, тому йтиметься не про конкретних осіб, прізвища, а про ідеї, шляхи та способи їх досягнення. Скажу лише про п'ять кроків, які, на мою думку, потрібно зробити в освіті. Незалежно від того, хто нині керує (чи керував учора) галуззю

Суржик, Лідія. "неЗАКОНчена" освіта [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/nezakonchena-osvita.html / Суржик, Лідія, Онищенко, Оксана // Дзеркало тижня. - 2013. - 22 лют.- 1 бер. (№7). Напевно, жоден закон не з'являвся на світ з такими муками, як закон про вищу освіту. Потуги тривають шостий рік - з лютого 2008-го. Цей закон так чи інакше торкається всіх.

Шинкарук, Василь. Шлях до якісної вищої освіти [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/shlyah-do-yakisnoyi-vischoyi-osviti.html / Шинкарук, Василь // Дзеркало тижня. - 2013. - 22 лют.- 1 бер. (№7). У 2000 році Україна приєдналася до глобально визнаних "Цілей Розвитку Тисячоліття" і взяла на себе політичні зобов'язання щодо їх досягнення та реалізації до 2015 року. Серед восьми визначених цілей другою названо забезпечення якісної освіти впродовж життя. Як вона реалізується в Україні? Якість вищої освіти розглядається насамперед як відповідність реальних освітніх потреб усіх суб'єктів освітньої діяльності (студента, регіональної освітньої системи, держави) отримуваному результату. Звідси випливають основні показники якості: задоволеність студентів і випускників рівнем набутої освіти; конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг випускників та вищого навчального закладу, який надає освітні послуги.

 

Вищий навчальний заклад


Антіпова А. Від регіонального - до класичного [Текст]: одному з найстарших навчальних закладів Донбасу - 92 / А. Антіпова // Голос України. - 2013. - 5 бер. (№43). - С. 9. 1 березня 1921 року засновано перший на Донбасі вищий навчальний заклад, Донецькі вищі педагогічні губернські курси, а нині - Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. В Україні та світі він відомий як сучасний науково-дослідний центр. Тут функціонує відділення міжнародної Академії наук педагогічної освіти, працюють філії п’яти інститутів Національної академії наук України, два центри Національної академії педагогічних наук, а також сім науково-дослідних центрів і шість науково-дослідних лабораторій

«В онкології вдалося напрацювати чимало прогресивних методів лікування» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/-uk/articles/yurij-dumanskij-v-onkologiyi-vdalosya-napracyuvati // Спілкувася Павло Кущ // Урядовий кур`єр. - 2013. - 30 бер. (№60). - С. 18. Альма-матер кількох поколінь вітчизняних медиків - Донецький національний медичний університет імені М. Горького - має стійку репутацію одного з найбільших і успішних навчальних закладів України. Аби керувати таким серйозним закладом, потрібно мати неабиякий авторитет ученого і педагога, фаховий досвід лікаря, організаторські здібності, завидну працездатність і енергію. Саме згадані риси та низка інших позитивних якостей притаманні Юрію Думанському

«Вважаю, що коефіцієнт корисної дії вишу важливіший, ніж гучне ім’я» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua-/uk/articles/yevstahij-krizhanivskij-vvazhayu-sho-koeficiyent-k/ Спілкувався Василь Туглук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 16 лют. (№32). - С. 7. Щодо Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, то навіть за вимірами людського життя він ще молодий - лише 45 років. Однак, поцікавившись коментарями, які залишають на сайті його вихованці, серед інших можна наткнутися й на такий: «Універ із великими традиціями, хто хоче вчитись - отримує якісну освіту і без всяких хабарів, а випускники з головою - в ціні та пошані. Викладач - профі, а мажорам тут нічого робити

Коваленко, Наталья. Профессор Сергей Иванов: "Работники пищевой отрасли никогда не останутся без работы" [Текст] / Коваленко, Наталья // Комс. правда в Украине. - 2013. - 28 марта (№67). - С. 10. Про нові перспективні та затребувані на ринку праці навчальні програми розповідає ректор Національного університету харчових технологій Сергій Іванов

«Наша мета - стати університетом європейського типу» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/anatolij-kobec-nasha-meta-stati-universitetom-yevr/ / Спілкувалася Наталія Біловицька // Урядовий кур`єр. - 2013. - 9 січ. (№4). - С. 17. Нещодавно Дніпропетровський державний аграрний університет (колишній Дніпропетровський сільськогосподарський інститут - ДСГІ) відзначив 90-річчя. Сьогодні вишу є чим пишатися. Він відомий і в Україні, і за кордоном своїми науковими школами і оригінальними дослідженнями.

Поліщук, Тетяна. Олександр Злотник: «Навчання професійного музиканта і співака - це не потік, а ручна і копітка робота» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/-uk/article/kultura/oleksandr-zlotnik-navchannya-profesiynogo-muzikanta-i-spivaka-ce-ne-potik-ruchna-i: 18 січня Київський інститут музики ім. Р. Глієра відзначив 145-річчя / Поліщук, Тетяна // День. - 2013. - 17 січ. (№7). Про сьогоднішній день вишу розповів «Дню» його ректор, професор, відомий композитор Олександр Злотник, але почав бесіду з витоків його створення. Ми говорили про традиції і проблеми інституту, а також його найближчі перспективи

Якель, Роман. Благородний Чацький [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/history/blagorodniy-chackiy.html / Якель, Роман // Дзеркало тижня. - 2013. - 8-15 лют. (№5). У монументальній будівлі педагогічного інституту Кременця два століття тому навчалися учні Вищої Волинської гімназії. Та ефект прилучення до яскравої освітньої історії був би неповноцінним, якби на думку не спало ім'я засновника цього непересічного навчального закладу - Тадеуша Чацького. 200 років відтоді, як упокоївся цей великий муж. Найвдалішим освітнім проектом пана Тадеуша стало створення 1805 року в Кременці Вищої Волинської гімназії, яку згодом російська влада перетворила на ліцей (1819)

 

Рейтинг вишів


Капуста Т. Українські виші просуваються у світовому рейтингу [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinski-vishi-prosuvayutsya-u-svitovomu-rejting/: з минулого року київська Політехніка піднялася з 957-ї на 510-у сходинку, а КНУ імені Тараса Шевченка - з 1934-ї на 704-у / Т. Капуста // Урядовий кур`єр. - 2013. - 2 бер. (№42). - С. 19. Рейтинг складає група вчених при найбільшому в Іспанії дослідницькому центрі Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Вищої ради з наукових досліджень)

Кириченко, Ірина. Українські університети: рейтинги "на виріст" [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua-/EDUCATION/ukrayinski-universiteti-reytingi-na-virist.html / Кириченко, Ірина // Дзеркало тижня. - 2013. - 11-18 січ. (№1). За якістю освіти ми особлива країна - вважаємо себе "просунутими" професіоналами, тоді як наших вишів немає у світових університетських рейтингах. Яким має бути по-справжньому, за світовими мірками, конкурентоспроможний виш в Україні? Яким його уявляють українські роботодавці й випускники вітчизняних вишів? Про це розповідає координатор проектів Київського міжнародного інституту соціології Андрій Кашин

Онищенко, Оксана. Кому потрібні результати TIMSS ? [Текст] = http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/-komu_potribni_rezultati_timss_.html / Онищенко, Оксана // Дзеркало тижня. - 2012. - 22-27 груд. (№47-48). - С. 1, 12. Міжнародна асоціація з оцінки освітніх досягнень (IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement) оприлюднила результати Міжнародного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) за 2011 рік. Уже вдруге в такому дослідженні бере участь і Україна. Основна мета міжнародного порівняльного дослідження TIMSS - порівняльна оцінка якості навчальних досягнень учнів з математики та природознавства, а також виявлення чинників, що впливають на якість цих досягнень

 

Онлайн-освіта


Верстюк, Іван. Мода на платформи [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/socium/moda-na-platformi.html/ Верстюк, Іван // Дзеркало тижня. - 2013. - 1-8 лют. (№4). У світі онлайн-освіта стає дуже популярним способом вкладення часу. Про онлайн-освіту говорили на Всесвітньому економічному форумі-2013 у Давосі, - там відбувся круглий стіл на тему "RevolutiOnline.edu - Онлайн-освіта змінює світ". Учасники заходу зійшлися на думці, що перспективи, які відкриває онлайн-освіта, радикально змінюють характер та, що найголовніше, якість нинішньої освіти, а заодно і життя дуже багатьох людей. Онлайн-освіта дає можливість прилучитися до тих монстрів академічних традицій, які очолюють світові рейтинги. Не скористатися такою можливістю в нинішніх умовах - означає, м'яко кажучи, змарнувати свій шанс

Прядко, Инна. Внеклассная работа [Текст]: бесплатные курсы от лучших вузов мира больше не заоблачная мечта. Онлайн-образование бросает вызов академическому и завоёвывает миллионные аудитории студентов по всей планете / Прядко, Инна // Корреспондент. - 2013. - 1 февр. (№4). - С. 38-39

 

Молодь


Аносова А. Диплом чи досвід? [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/diplom-chi-dosvid/: чому студентам важко влаштуватися на роботу без відриву від навчання / А. Аносова // Урядовий кур`єр. - 2013. - 27 бер. (№57). - С. 6. Певно, в житті кожного студента настає момент, коли він відчуває, що сухої університетської теорії стає замало. Потрібна практика, реальна праця, випробування самого себе. Студент ніби шукає відповіді на запитання: чи той фах я обрав? Ось тільки пошуки ці напрочуд копіткі й неприємні

Карпенко, Ксения. Успеть до тридцати [Текст]: молодые бизнес-таланты / Карпенко, Ксения // Корреспондент. - 2013. - 18 янв. (№2). - С.16-22. "Корреспондент" розповідає десять історій успіху молодих українців, яким сьогодні ще не виповнилося й 30 років

Тымкив К. Труженики мира: силами ІТ-специалистов и прочих профессионалов Украина вошла в пятерку стран, где особенно хорошо зарабатывают фрилансеры / К. Тымкив // Корреспондент. - 2013. - 18 янв. (№2). - С. 37-39. Кількість українців, не бажаючих бути прив'язаними до місця в офісі та одноманітному робочому графіку, стрімко росте

 

Молодіжні субкультури
Кіріна С. Ще один спосіб знайти себе! [Текст]: молодіжні субкультури / С. Кіріна // Голос України. - 2013. - 27 бер. (№58). - С. 9. Кожен з нас бодай раз у житті бачив на вулицях міста дивно (на погляд обивателя) одягнену молодь. Одні з голови до ніг - у чорному одязі, з похмурими поглядами, що навіюють жах, інші - кидаються в очі яскраво-рожевими барвами у поєднанні з чорним кольором, із зачесаним набік довгим чубом. Треті - носять занадто широкі і великі футболки та джинси, які, здається, ось-ось спадуть. Це - представники молодіжних субкультур, популярних нині серед молоді у всьому світі. Молодіжні субкультури - це неформальні групи, які продукують власну культуру з усіма властивими елементами: сленгом, стилем одягу, нормами та цінностями

Кіріна С. Субкультура як спосіб знайти себе [Текст]: молодіжні рухи / С. Кіріна // Голос України. - 2013. - 10 квіт. (№69). - С. 9. Про прихильників пост-панку, репу та ще деяких напрямків, а саме про готів, реперів та скінхедівНеформальна спільнота як внутрішній протест? [Текст] / Розпитувала Злата Гордаш // Голос України. - 2013. - 27 бер. (№58). - С. 9. Опитування серед молоді щодо молодіжних субкультур

 

 

 

 

Загальноосвітня школа


Знаменський В. Школа європейського типу [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4241/art/1363032900.html: у навчальному закладі № 329 створено всі умови для повноцінного розвитку учнів / В. Знаменський // Хрещатик. - 2013. - 12 бер. (№34). - С. 4. Зусилля адміністрації були націлені саме на створення такого педагогічного середовища, яке спроможне успішно вирішувати завдання сучасної школи

Катаєва М. Виховання творчої особистості [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4233/art/1361477156.html: про це йшла мова під час зустрічі столичних освітян в СЗШ № 284 Дарницького району / М. Катаєва // Хрещатик. - 2013. - 22 лют. (№26). - С. 4. 2013 рік проголошений в нашій країні Роком дитячої творчості, і педагогічна ідея розвитку юних талантів є сьогодні дуже актуальною. Учасники заходу познайомили один одного з новими доробками і проектами, що сприяють вихованню творчої особистості

Катаєва М. Географія: зв'язок школи з наукою [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4235/art/1361911803.html: педагоги та науковці визначили концептуальні підходи до викладання цього предмету / М. Катаєва // Хрещатик. - 2013. - 27 лют. (№28). - С. 4. Перехід на нові шкільні програми поставив нагальним питання детального обговорення в учительському середовищі сучасних підходів до організації географічної освіти.

Катаєва М. "Золотий переріз" об’єднав учнів у позаурочний час [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4226/art/-1360614989.html: в гімназії № 267 розповіли, як зацікавити дітей фізикою та математикою / М. Катаєва // Хрещатик. - 2013. - 12 лют. (№19). - С. 4. Педагоги представили інтегрований проект “Чарівний світ золотого перерізу” клубу математики і фізики “Ерудит”

Катаєва М. Український гуманітарний ліцей поєднує традиції та інновації [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua-/ua/4222/art/1360010373.html: тут учнів навчають за авторською концепцією акмеологічного закладу інноваційного типу / М. Катаєва // Хрещатик. - 2013. - 5 лют. (№15). - С. 4. Про високий рівень та якість навчання свідчить той факт, що після його закінчення ліцеїсти вступають до престижних вищих навчальних закладів України та світу

Катаєва М. Якісне навчання - запорука успіху особистості [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4235/-art/1361911484.html: в Дарницькому районі управління освіти плідно співпрацює з Академією педагогічних наук України / М. Катаєва // Хрещатик. - 2013. - 27 лют. (№28). - С. 4.

Красовская, Алиса. Лучше всего наших детей учат в Киеве и Львове [Текст] = http://kp.ua/daily/190413/390139/: журнал "Фокус" и ТСН представляют рейтинг украинских школ / Красовская, Алиса // Комс. правда в Украине. - 2013. -19-25 апр. (№86/16). - С. 6.

Рейтинг презентує 50 найкращих шкіл України. При підготовці рейтингу "Фокус" проаналізував результати зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) випускників понад 12 тис. загальноосвітніх закладів України

Онищенко, Оксана. Сізіфові канікули [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/sizifovi-kanikuli.html / Онищен-ко, Оксана // Дзеркало тижня. - 2013. - 11-18 січ. (№1). Задля справедливості, слід зауважити, що практика задавати непомірно великі домашні завдання і навантажувати ними дітей на каніку-лах популярна не в усіх учителів. Але така тенденція є, і вона стає дедалі загрозливішою. Чи любитимуть діти навчатися, чи відчують смак відкриттів і пошуків, якщо завдання перетво-рюються для них на батіг, на безперервну одноманітну працю?

«Те, що засвоюється змалку, стає переконанням на все життя» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/mikola-kononchuk-te-sho-zasvoyuyetsya-zmalku-staye/ / Спілкувалася Євдокія Тютюнник // Урядовий кур`єр. - 2013. - 25 січ. (№16). - С. 7. Жартують, що коли школярик переходить до третього-четвертого класу, батьки, допомагаючи йому з підготовкою домашніх завдань, вже починають почуватися… хм… не зовсім інтелектуалами. Чи варто так навантажувати школярів? Про це розмова з директором школи № 20 міста Чернігова

Шестакова, Ольга. Напрасный труд: от каких уроков пора избавляться современной школе [Текст] = http://kp.ua/daily/210313/385223/: по мнению родителей, детей нагружают ненужными знаниями вместо того, чтобы убрать устаревшие предметы и ввести более актуальные и современные / Шестакова, Ольга // Комс. правда в Украине. - 2013. - 21 марта (№61). - С. 13. З кожним роком збільшується кількість знань, які сучасна дитина повинна засвоїти у школі. В першу чергу це навички роботи з комп'ютером та іноземна мова, а краще дві. Внаслідок чого у випускному класі майже 80% школярів мають проблеми із здоров'ям, а частіше всього із зором. Судячи з опитування, що провела "КП", практично усі батьки вважають, що діти перевантажені непотрібними знаннями

Шестакова, Ольга. Оценка или кошелек! Школьники требуют деньги за учебу на "отлично" [Текст] = http://kp.ua/daily/140313/384044/: родители все чаще платят детям за полученные в школе "двенадцать" и "десять". Когда-то это сложно было представить, а сейчас становится нормальным явлением / Шестакова, Ольга// Комс. правда в Украине. - 2013. - 14 марта (№55). - С. 15. "КП" вирішила з'ясувати як "оплата" відбивається на успішності та як впливає на дитячю психіку такий прагматичний підхід

Шукевич, Юрій. Велосипед із квадратними колесами, [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/-velosiped-iz-kvadratnimi-kolesami-abo-paradoksi-ukrayinskoyi-shkilnoyi-osviti.html: або Парадокси української шкільної освіти / Шукевич, Юрій // Дзеркало тижня. - 2013. - 8-15 лют. (№5). Різні країни мають свої власні системи управління школами та якістю освіти, схеми їх фінансування. Водночас на території Євросоюзу діють і певні спільні закономірності та тенденції, розуміння яких допоможе мінімізувати ризики на шляху до підвищення економічної ефективності шкільної освіти в нашій країні. Проте вектори розвитку європейської та української освіти істотно розходяться

Медогляди у школах


Онищенко, Оксана. Медогляд школярів: ширвжиток чи індпошив? [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/-socium/medoglyad-shkolyariv-shirvzhitok-chi-indposhiv.html / Онищенко, Оксана // Дзеркало тижня. - 2013. - 1-8 лют. (№4). Новина про те, що в школу повертається медогляд, стала несподіванкою. Забезпечити професійний супровід цієї ідеї доручено Міністерству охорони здоров'я. Що ж змусило міністра освіти зайти "в чужий монастир зі своїм статутом" і навіть нав'язати колегам виконання доручення, яке, мабуть, не викликає в них однозначного схвалення?Романюк Н. На медогляд - класом руш! [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2220/218/79052/: повернення профілактичних оглядів у школи: черговий крок для галочки чи турбота про дитяче здоров’я? / Н. Романюк // Україна молода. - 2013. - 7 лют. (№20).

 

 

Уроки плавання


Антонова, Віра. Навчіть мене плавати [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/family/navchit-mene-plavati.html / Антонова, Віра // Дзеркало тижня. - 2013. - 1-8 лют. (№4). Як вивести себе зі стану сплячки, бути бадьорим і в доброму гуморі? Відповідь дуже проста: йдіть усією сім'єю до басейну! Геннадій Альбертович Жданов знає про плавання все. Він закінчив педагогічний факультет Київського інституту фізкультури. Ще 1980-го після строкової служби його запросили тренувати команду брасистів до Олімпійського юнацького підліткового центру "Либідь", де він виховав не одного призера. Тепер тренує дітей і дорослих в одному з міських басейнів

Шестакова, Ольга. Уроки плавания в школах: появятся или пойдут ко дну? [Текст] = http://kp.ua/daily/060313/382914/: учителя от инициативы в ужасе: бассейнов не хватает, возить детей в платные - дорого, а заниматься на речках и прудах - опасно. / Шестакова, Ольга // Комс. правда в Украине. - 2013. - 6 марта (№50). - С. 15. Ідея чудова: навчити дітей плавати, оздоровити, а когось ще й долучити до спорту.

 

Професія - учитель


«Вчительська робота - це театр одного актора» [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/-number/2233/174/79494/: учений Іван Зязюн - про вчителів як про кадри, що вирішують усе, педагогічну майстерність та вусатих «нянів» у дитсадках / Спілкувалася Ліна кушнір // Україна молода. - 2013. - 1 бер. (№33). Івану Зязюну було лише 37 років, коли він очолив Полтавський педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка і став наймолодшим ректором у радянській Україні. Сьогодні Іван Андрійович із посмішкою каже - вчитель в усьому має бути прикладом для своїх учнів. І саме від учителя залежить, яким буде суспільство через 15–20 років, коли проросте і дасть плоди засіяне ним «добре, розумне, вічне». З нагоди ювілею - 75–річчя - «УМ» зустрілася з відомим ученим...

 

ЗНОІгор Калєтнік: "Самі творці та ідеологи ЗНО не знають, що вони хочуть сформувати в учнів: чи то знання, чи то навички, чи то вміння" [Текст] // Голос України. - 2013. - 1 лют. (№21). - С. 3. Перший заступник Голови Верховної Ради України розповів про слабкі сторони Зовнішнього незалежного оцінювання і новації за допомогою яких можна вдосконалити систему

Кому муляє рівний доступ до освіти? [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/articles/komu-mulyaye-rivnij-dostup-do-osviti/: система ЗНО, котру підтримує близько половини українців, потребує розвитку, а не скасування, вважають експерти / Матеріали «круглого столу» підготувала Тетяна Моісеєва // Урядовий кур`єр. - 2013. - 18 січ. (№11). - С. 8-9. Про наслідки, які загрожуватимуть майбутнім абітурієнтам та український освіті загалом у разі знищення зовнішнього оцінювання, говорили експерти «круглого столу» «Кому і чому заважає ЗНО: роль незалежного оцінювання в українській освіті»

Кощенко, Олена. ЗНО - на гачку у шахраїв [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18909/index.php?n=16507 / Кощенко, Олена // Сільські вісті. - 2013. - 8 лют. (№16). Вже місяць триває реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні знань. Стільки ж часу залишилося до її закінчення - 5 березня. Прелюдія цьогорічної вступної кампанії прикметна поки що низькою активністю випускників і винахідливістю так званих шахраїв від ЗНО. Як не потрапити на їхній гачок?

Маринченко Т. Що нового в ЗНО? [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2214/174/78832/: за якими посібниками готуватися і яких змін чекати від тестування / Т. Маринченко ; Інф. «УМ» // Україна молода. - 2013. - 29 січ. (№14).

Моісеєва Т. Сертифікат надійде рекомендованим листом [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/sertifikat-nadijde-rekomendovanim-listom/: якщо протягом трьох тижнів ви не отримали підтвердження про реєстрацію, зверніться до регіонального центру оцінювання якості освіти / Т. Моісеєва // Урядовий кур`єр. - 2013. - 10 січ. (№5). - С. 4. Як наголошується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, підтвердженням того, що вас зареєстровано на участь у тестуванні, є сертифікат учасника ЗНО.

Пробні тестові завдання від "Генези" максимально наближені до "бойових" [Текст] // Голос України. - 2013. - 1 бер. (№41). - С. 15-22. Зовнішнє незалежне оцінювання стартує 3 червня тестом з хімії, а фінішує основна сесія ЗНО-2013 27 червня тестом зі світової літератури. На численні прохання читачів "Голос України" цією публікацією починає друкувати для абітурієнтів окремі тренувальні завдання з шести шкільних дисциплін. Пробні тести редакції надало столичне видавництво "Генеза". Його автори та фахівці підготували високо- якісні видання до ЗНО. Збірники тестових завдань відповідають усім програмним вимогам ЗНО-2013, вони прорецензовані Українським центром оцінювання якості освіти

 

Виховання


Большая разница [Текст]: как воспитывать мальчиков и девочек / ЖЖ "Здоровье" // Женский журнал "Здоровье". - 2012. - № 12. - С. 32-35. Батьки дуже часто неправильно реагують на вчинки своїх дітей - сина чи дочки, не розуміючи, що стоїть за цими діями. Хлопчик та дівчина - два різних всесвіта. Методи виховання, що безвідмовно діють на сина, для дочки зовсім не годяться. І навпаки.

Валентина Стрілько: "Наше завдання - спонукати державних мужів до прийняття довгострокової програми національно-патріотичного виховання" [Текст] / Спілкувався Іван Ілляш // Голос України. - 2013. - 23 лют. (№37). - С. 17. Міжнародний благодійний імені Ярослава Мудрого Фонд сприяння розвитку української національної школи протягом 2013 року проводитиме в регіонах всеукраїнські науково-практичні конференції на тему "Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи". Про її мету, завдання, а також про те, як вона проходитимеКак избежать ошибок в воспитании сына [Текст] = http://kp.ua/daily/050313/382695/: во все времена считалось, что прозвище "маменькин сынок" - чуть ли не клеймо / Подготовила Наталья Мичковская // Комс. правда в Украине. - 2013. - 5 марта (№49). - С. 13. Виховання хлопчиків у сім'ї - виховання з урахуванням статі

Тимощук, Олександра. Військове виховання знову в моді: [Текст] = http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/viyskove_vihovannya-_znovu_v_modi___yaka_tsina_takoyi_populyarnosti.html: яка ціна такої популярності? / Тимощук, Олександра // Дзеркало тижня. - 2012. - 22-27 груд. (№47-48). - С. 14. В Україні сьогодні великий попит серед підростаючого покпоління на військово-орієнтовані ліцеї. На одне місце в цих навчальних закладах претендують десятеро і більше хлоп'ят. А все тому, що тут, окрім якісної освіти, велику увагу приділяють національно-патріотичному вихованню, спрямованому на всебічний розвиток особистості дитини, і, звісно ж, дотримуються суворої дисципліни

 

Читання


Зварич О. Шкала знецінених цінностей [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2218/164/78968/: літературні премії та книжкові рейтинги. Чому в нас усе так печально? / О. Зварич // Україна молода. - 2013. - 5 лют.(№18). Книжкові рейтинги і їхні «побратими» - літературні премії - кому вони потрібні, чи мають вплив на читача і бізнес, а чи є клубною забавкою інтелектуалів і графоманів?

Паньо, Тарас. Баришники під чорним стягом [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/CULTURE/barishniki-pid-chornim-styagom.html / Паньо, Тарас, Паньо, Катерина // Дзеркало тижня. - 2013. - 25 січ.- 1 лют. (№3). Останні два роки змінили ситуацію в пострадянському секторі Інтернету радикально. Радості правовласникам ці зміни навряд чи додадуть, а ось знайти бажаний текст незаможним книголюбам стало значно важче, дарма що з'явилося безліч багатих, змістовних і добре оптимізованих під запити пошукачів онлайнових бібліотек. І все тому, що вони всілякими способами намагаються викачати гроші з користувачів, тоді як їхні власні права на торгівлю текстами уявляються більш ніж сумнівними.

Семенченко, Марія. Зустріти весну з книжкою [Текст]: "День" пропонує добірку для підлітків / Семенченко, Марія // День. - 2013. - 1-2 бер. (№38-39). - С. 23. Презентація книжок для дівчаток письменників Великобританії - Джаклін Вілсон, канадської письменниці Люсі Мод Монтгомері, норвезької письменниці та ілюстратора Ніни Елізабет ҐрьонтведтСеменченко, Марія. Українські дитячі книжки - знову у списку найкращих! [Текст] = http://www.day.kiev.ua/-uk/article/taym-aut/ukrayinski-dityachi-knizhki-znovu-u-spisku-naykrashchih: «Вісім днів з життя Бурундука» Івана Андрусяка з ілюстраціями Ганни Осадко та «Ріпка» творчої майстерні «Аґрафка» - у щорічному каталозі найкращих дитячих видань світу «Білі Ворони-2013» / Семенченко, Марія // День. - 2013. - 13 бер. (№45). - С. 12. Каталог «Білі Ворони» (White Ravens) - це 250 дитячих книжок, відібраних із понад дев’яти тисяч новинок із 40 країн світу. Цей каталог є престижним, він - своєрідний орієнтир для критиків, авторів, видавців, ілюстраторів та, найголовніше, для батьків. Він окреслює тенденції у сучасній дитячій літературі та розповідає про найкращі книжки для маленьких читачів з усього світу. Те, що українські дитячі книжки регулярно потрапляють до «Білої Ворони», - не приємна випадковість, а цілеспрямована та наполеглива робота видавців, їхнє бажання заявити про свої книжки на світовому рівні

 

 

Хобі


А з ким ви посткросуєте? [Текст] / За матеріалами сайту postcrossing.com. // Голос України. - 2013. - 6 бер. (№44). - С. 8. Останніми роками молоде покоління, окрім традиційних малювання, танців, співів, почало цікавитися різними незвичайними хобі.


Починалося все з буккросингу, а вже потім передати далі. На хвилі популярності цього громадського руху став розвиватися суміжний - посткросинг, що сьогодні вже охоплює 390 тисяч учасників з 218 країн

Толокольнікова, Катерина. Світ у поштовій скриньці [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/media/svit-u-poshtoviy-skrinci: Рух обміну листівками між незнайомцями стає дедалі популярнішими в Україні / Толокольнікова, Катерина // День. - 2013. - 1-2 бер. (№38-39). - С. 20. Рік тому зовсім несподівано з’явилося нове захоплення. Воно не потребує великих матеріальних витрат, проте приносить багато радості. Підійде людям будь-якого віку, які люблять романтику, спілкування та дізнаватися щось нове про інші країни. Це хобі має назву postcrossing (англійською post - пошта, cross - переходити, переправлятися). А по суті це обмін поштовими листівками з випадковими людьми з різних куточків світу.

 

 

Інтернет
Гнатюк, Роксолана. Соціальні мережі: співвідношення позитиву і негативу? [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/family/socialni-merezhi-spivvidnoshennya-pozitivu-i-negativu.html / Гнатюк, Роксолана // Дзеркало тижня. - 2013. - 18-25 січ. (№2). Інтернет, чати, віртуальні щоденники, соціальні мережі стали прикметою сучасності. Сьогодні там проводять час не лише активні й особливо просунуті. У віртуальних мережах вирує своє життя - люди спілкуються, зустрічаються, закохуються, сваряться, висловлюють свої думки, завантажують фотографії, відео тощо... Одна з найголовніших небезпек соціальних мереж - упевненість тамтешніх завсідників у тому, що більшість їхніх віртуальних дій минаються без наслідків. У житті ми звикли відповідати за свої вчинки, а тут - можна "підправити" підпис чи стерти коментар. Однак пам'ятайте: будь-яка інформація, розміщена бодай для кількох людей, має здатність випливати у найнесподіваніший момент. І навіть тоді, коли ви цю інформацію вже стерли.

Кіріна С. Як віртуальне стало реальним [Текст] / С. Кіріна // Голос України. - 2013. - 6 бер. (№44). - С. 9. Сьогодні знайомства в Інтернеті стають дедалі популярнішими і поширенішими. В умовах нинішньої комп’ютеризації і розвитку Всесвітньої павутини з’являються нові соціальні мережі, форуми, блоги, до яких залучається не лише молодь, а й люди середнього віку.

Кириченко, Ірина. Інтернет: спілкування "без кордонів" [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/socium/internet-spilkuvannya-bez-kordoniv.html / Кириченко, Ірина // Дзеркало тижня. - 2013. - 15-22 лют. (№6). Повсюдна поширеність Інтернету сприймається нами вже як даність. Мережа дає нам можливість знаходити великі масиви найрізноманітнішої інформації, об'єднуватися у співтовариства і встановлювати зв'язки, спілкуватися з друзями та отримувати послуги. А чи можна за допомогою соціальних мереж нарощувати соціальний капітал усього суспільства? Розповідає кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України Максим Назар

Михайлова О. Знайомтеся, але обережно! [Текст] / О. Михайлова // Голос України. - 2013. - 6 бер. (№44). - С. 9. Спілкування в Інтернеті дуже відрізняється від реального. Головна відмінність у тому, що при віртуальному спілкуванні відбувається постійне зіткнення особистості з власними фантазіями про себе і навколишній світ. Люди багато домислюють і приймають бажане за дійсне

Щербань Н. «Ти монстр, хочеш перетворити людей на котів!» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/ti-monstr-hochesh-peretvoriti-lyudej-na-kotiv/: заходи протидії небезпечним проявам в Інтернет-просторі - лише в проектах / Н. Щербань // Урядовий кур`єр. - 2013. - 12 бер. (№46). - С. 10. За підрахунками соцекспертів, майже 90% школярів сидять в Інтернеті щодня по чотири-п’ять годин. І не завжди у пошуках необхідної для навчання інформації. Психологи констатують, що у дитини порушується адекватне ставлення до себе й до своїх вчинків, зненацька проявляється невмотивована жорстокість, з’являються пригнічені й тривожні стани, спостерігається скутість і байдужість у реальних стосунках з однолітками

 

Дошкільне виховання


Иванова, Екатерина. Нескучный сад [Текст] / Иванова, Екатерина // Корреспондент. - 2013. - 1 марта (№8). - С. 38-39. Медитація, три іноземні мови та вихователь-друг - так приватні дитсадочки виховують українців нового покоління. Ця альтернатива державним закладам - бальзам на душу співвітчизникам, які бачать у спадкоємці яскраву особистість

Катаєва М. З дитячого садка у школу - без проблем [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4237/art/1362083742.html: між дошкіллям та початковою освітою має забезпечуватися наступність / М. Катаєва // Хрещатик. - 2013. - 1 бер. (№30). - С. 5. Перехiд дитини з дитячого садка у школу - важливий етап в її житті. Він пов’язаний не лише зi змiною середовища розвитку дитини, а й iз самоусвiдомленням, із зіткненням з новими проблемами, вiдкриттям у собi нових можливостей тощо

Косянчук І. «Скажеш матері, то на ніч тебе в комірчині залишу!» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/-uk/articles/category/society/?page=2: «Урядовий кур’єр» дізнався, що буде з вихователями дитсадків, які жорсто поводяться з дітьми / І. Косянчук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 15 лют. (№31). - С. 12. Викладені на Ютубі відеозаписи з прихованих камер, де гувернантки «виховують» дітей стусанами, стали майже бестселерами в Інтернеті і обійшли немало телеканалів. Вони викликали чималий резонанс у суспільстві. Адже хто знає, як поводяться з дітьми сучасні мері Поппінс, поки батьки ввірених їм малят на роботі? Втім, здавалось би, альтернатива гувернанткам є - дитсадочки. Там суворий контроль за нянями і виховательками. От тільки… Насправді тут теж ситуація не завжди райдужна

 

Історія педагогіки


Груша, Христофор. "Блажен стократно..." [Текст]: минуло 240 років від дня народження Василя Каразіна, засновника Харківського університету / Груша, Христофор // Голос України. - 2013. - 9 лют. (№27). - С. 13. Каразін став одним із перших, хто запропонував відкрити по всій Російській імперії університети - навчальні заклади нового типу, і заснувати міністерство народної освіти. Такого тоді в жодній країни Європи не було. А головним подвигом життя Василя Назаровича стало відкриття Харківського університету

Худицький, Василь. Лазаренківська республіка [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/personalities/-lazarenkivska-respublika.html / Худицький, Василь // Дзеркало тижня. - 2013. - 25 січ.-1 лют. (№3). В актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Урочиста академія, присвячена 100-річчю від дня народження академіка Євгена Лазаренка. Колишній ректор Львівського університету Євген Лазаренко - видатний український науковець, доктор геолого-мінералогічних наук, академік, дійсний член Товариства мінералогії та геології Чехословацької академії наук, Мінералогічного товариства Великобританії та Ірландії, почесний член Всесоюзного мінералогічного товариства, Болгарського геологічного товариства, Наукового товариства імені Шевченка (посмертно, 2002 р.).

Чебан О. Він заважав більшовикам творити міфи [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/vin-zavazhav-bilshovikam-tvoriti-mifi/: сьогодні минає 120 років від дня народження історика, правника, педагога Валентина Отамановського / О. Чебан // Урядовий кур`єр. - 2013. - 14 лют. (№30). - С. 12. Широкому загалу мало відоме ім’я вченого, ерудита, який сенс свого життя бачив у служінні Україні. Працюючи з першоджерелами, зробив помітний внесок в українську історіографію. Його робота краєзнавця була всебічна та пробуджувала національну свідомість. У Вінниці відроджувати ім’я невтомного дослідника Поділля почали у перші роки незалежності держави. Краєзнавці зв’язалися з архівами Києва, Москви, Санкт-Петербурга, відшукали могилу вченого на одному з цвинтарів Харкова. Тепер вона доглянута

 

 

 

 

До 125-ї річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка


Зиненко, Юрий. Антон Макаренко полжизни любил попадью с разрешения ее мужа [Текст] = http://kp.ua/daily/140313/384041/: 13 марта автору "Педагогической поэмы" исполнилось 125 лет / Зиненко, Юрий // Комс. правда в Украине. - 2013. - 14 марта (№55). - С. 16. Про маловідомі факти життя видатного педагога розповідає дослідник його творчості - професор Михайл Гетманець

«Читаючи «Педагогічну поему», не можна не відчути, що її автор - українець» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/mihajlo-getmanec-chitayuchi-pedagogichnu-poemu-ne-// Спілкувалася Світлана Галаур // Урядовий кур`єр. - 2013. - 13 бер. (№47). - С. 12. Антон Семенович Макаренко працював у Харкові в двох закладах - Курязькій колонії і Дитячій трудовій комуні імені Дзержинського. Саме тут новаторські пошуки, починання і задуми відомого на весь світ педагога, які народилися ще в колонії імені Горького на Полтавщині, отримали подальший розвиток і склалися в цільну, глибоконаукову систему виховання, яка отримала визнання не лише на батьківщині автора, а й далеко за її межами. А його «Педагогічною поемою» зачитуються й нині в багатьох країнах. Не стихає інтерес до спадщини Антона Семеновича й у вчених-дослідників макаренкознавців. Один із них - доктор філологічних наук професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Михайло Гетманець. З ним напередодні відзначення 125-річчя з дня народження Антона Макаренка, зустрілась кореспондент і попросила розповісти про феномен його особистості та роль у сучасній педагогіці і літературі

 

Збройні сили України


Армія сильна не кількістю, а якістю [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/volodimir-askarov/: черговим гостем нашої «прямої лінії» став начальник Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних сил України Володимир Аскаров / «Пряму лінію» підготував і провів Олександр Біттнер // Урядовий кур`єр. - 2013. - 15 січ. (№8). - С. 8-9.Скрипник В. Призов-2013: передостанній пішов... [Текст] = http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=287001 / В. Скрипник // Голос України. - 2013. - 10 квіт. (№69). - С. 1, 6. Офіційно в Україні з 1 квітня 2013 року стартувала чергова призовна кампанія на строкову військову службу «Весна-2013». Ця традиційна акція може стати передостанньою в епопеї обов’язкової віддачі громадянського обов’язку батьківщині юнаками нашої країни. Принаймні вище військове керівництво заявляє про перехід Збройних Сил на контрактну основу вже 2014 року. Втім, такі плани відмови від строкової служби озвучуються не вперше. Та з різних причин терміни цієї справді історичної події переносилися кілька разів. Чи стане 2013 рік останнім в історії призову на строкову службу в українське військо, покаже час.

«Спецназ грошима не міряють» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/stanislav-shulyak-specnaz-groshima-ne-miryayut/ / Спілкувався Олександр Біттнер // Урядовий кур`єр. - 2013. - 26 бер. (№56). - С. 10. Своє професійне свято відзначають Внутрішні війська МВС України - спеціальне військове формування, наділене, висловлюючись офіційно, правоохоронними функціями і призначене для захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, а також конституційного ладу, безпеки і суверенітету держави від злочинних та інших протиправних посягань. Уже одне це визначає особливий статус і характер службово-бойової діяльності. Напередодні свята ми зустрілися з начальником Головного управління - командувачем Внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенантом Станіславом Шуляком

 

 

 

 

ІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

 

Шлюб та сім’я

Велике жіноче начало


Велике жіноче начало [Текст] / Інф. "Пантелеймон" // Пантелеймон цілитель. - 2013. - бер. (№11). - С. 1. Уся історія людства почалася з поклоніння жіночому началу. Дивно, але людство почалося з матріархату, і верховенства жіночого начала у витоках людської еволюції породило грандіозний культ поклоніння великій Богині практично у всіх народів Земля. Початкоивй архетип народження, початку життя, творіння Природи підсвідомо приводив до поклоніння матері Землі, яка дає все для життя людей. Земля. Природа. Жінка. Нерідко ці поняття асоціюються одне з одним, і це не випадково. ми навіть не пам'ятаємо, звідки прийшли до нас вислови Природа-мати, Матінка-Земля, Батьківщина-мати. Але кожна мисляча людина зможе зіставити ці поняття з плодовитістю, здатністю жінки продовжувати рід. материнське начало, мабуть, головне призначення жінки на Землі

Котляр, Алла. Дівчинка, дівчина, жінка... [Текст] = http://gazeta.dt.ua/socium/divchinka-divchina-zhinka-_.html / Котляр, Алла // Дзеркало тижня. - 2013. - 7-15 бер. (№9). - С. 15. Слово "жінка" стало певним зневажливим соціальним ярликом. Його дедалі частіше замінює "дівчина". Всі хочуть здаватися молодшими, а отже більш затребуваними, успішними. Крім того, дорослість передбачає відповідальність. Про те, що означають тепер поняття "дівчинка, дівчина, жінка", чи збігається фізіологія з психологією, що таке доросла зріла жінка й жіноча успішність, розмірковували два психологи - жінка і чоловік. Звідси й різниця в підходах...

Мезенхеллер, Матиас. Внутри гарема [Текст]: жизнь за стенами гарема ассоциируется у непосвященных с роскошью и эротическими усладами. Но эти фантазии далеки от суровой реальности. На деле же "дом блаженства" - это арена ожесточенной борьбы за благосклонность правителя, за место в придврной иерархии. И за выживание / Мезенхеллер, Матиас // Geo. - 2013. - № 3. - С. 74-83. Життя у теруцькому гаремі

 

Сім’я та сімейні цінності


Бутченко, Максим. Киргизские пленницы [Текст]: в Кыргызстане до сих пор жив древний обычай похищения невесты. С веками он утратил романтический колорит: своих избранниц женихи избивают, насилуют и принуждают к рабскому труду / Бутченко, Максим // Корреспондент. - 2013. - 7 марта (№9). - С. 42-45.

Джулія Найман: "У парламент постійно намагаються протягнути закон про багатоженство…" [Текст] = http://gazeta.dt.ua/socium/dzhuliya-nayman-u-parlament-postiyno-namagayutsya-protyagnuti-zakon-pro-bagatozhenstvo-_.html / Розмовляля Наталя Вареник // Дзеркало тижня. - 2013. - 16-22 бер. (№10). - С. 11. Гульбану Укетайкизи, яку на її батьківщині, в Казахстані, більше знають під псевдонімом Джулія Найман, - професор Казахського національного університету мистецтв в Астані, де викладає режисуру та психологію творчості, автор телепередач про проблеми сучасної казахської сім'ї.

Коваль, Любомира. За дев'ять років - дев'ять тисяч шлюбних договорів [Текст] / Коваль, Любомира // Урядовий кур`єр. - 2013. - 28 лют. (№40). - С. 4. Протягом дев'яти років дії Сімейного кодексу, який визначив поняття, зміст та правила укладання шлюбного договору, цією можливістю в Україні скористалося лише трохи більше 9 тисяч подружніх пар. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між чоловіком і дружиною, визначаються їхні майнові права та обов'язки. Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, в тому числі й у разі розірвання шлюбу

Майська, Ольга. Підзарядка для мами: розслаблятися чи не напружуватися? [Текст] = http://gazeta.dt.ua/family/pidzaryadka-dlya-mami-rozslablyatisya-chi-ne-napruzhuvatisya-_.html / Майська, Ольга // Дзеркало тижня. - 2013. - 7-15 бер. (№9). - С. 15. Існує думка, що кожній людині від народження дається певний запас життєвої енергії. Але що робити, коли її не вистачає, щоб реалізувати все задумане? Є категорія людей, для яких це питання не стоїть у принципі. Просто вибору немає. Це мами, особливо мами кількох маленьких дітей. Вони не можуть заощаджувати енергію - на материнській енергії тримається життя сім'ї. Вони не можуть урізувати плани - це зачепить інтереси дітей. Вони не дозволяють собі опускати руки - хоч би що сталося. Матері повинні бути підтримкою для своїх малят, кам'яною стіною, спираючись на яку, можна спокійно рости й розвиватися, будучи впевненим у міцності свого світу. Проте, буває, мами втомлюються. Не встигають. Не годні всьому дати раду. Практично всі рекомендації для них зводяться до того, щоб викроїти час тільки для себе й піти з дому без дітей. Діти - частина життя, ми їх запросили в цей світ, і нечесно від них тікати. Треба вчитися жити з ними разом і... не втомлюватися!

Поліщук І. Є така робота - екс-дружина [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/ye-taka-robota-eks-druzhina/: після розлучення чоловіки іноді зобов’язані утримувати не лише дитину / І. Поліщук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 7 лют. (№25). - С. 11. Стандартна, на перший погляд, ситуація. Минуло кохання, і подружжя вирішило розлучитися, при цьому в них є п’ятирічна дитина. Розлучення як таке - справа не проблематична. На відміну від фінансових непорозумінь, які зазвичай виникають після появи у паспорті відповідного штампа. І навіть якщо у процесі розлучення екс-подружжя домовилося щодо поділу спільно нажитого майна, то проблем все одно рідко кому вдається уникнути

Соколова, Лілія. Хазяйка дому [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/family/hazyayka-domu-pro-pitannya-oplati-domashnoyi-praci.html / Соколова, Лілія // Дзеркало тижня. - 2013. - 15-22 лют. (№6). Як відомо, до домогосподарок ставляться не вельми шанобливо, хоча найчастіше саме вони тягнуть увесь віз сімейних турбот і клопотів.

Порядкують, куховарять, виховують дітей. А у відповідь чують: "утриманка", "домашня курка", "вона жодного дня не працювала"... Тим часом домашня робота - це також праця, тільки неоплачена. Коли ви кажете, що йдете на роботу, на вас дивляться з повагою, бо ви продаєте свою працю за гроші. Вдома ж догляд за дітьми, прибирання, куховарство й інші зусилля ніби не рахуються. Але й домашню роботу цілком можна обрахувати й відповідно оцінити

Тютюнник Є. Адам проти Єви: хто кого перевиховає? [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/adam-proti-yevi-hto-kogo-perevihovaye/: чоловіки дедалі частіше скаржаться на те, що їх… гноблять дружини / Є. Тютюнник // Урядовий кур`єр. - 2013. - 15 січ. (№8). - С. 10. Психологи вважають, що найбільша помилка подружжя - намагатися перевиховати одне одного. Особливо коли замість таких бажаних компромісів лунає деспотичне: «Я сказав(ла)!» А коли при цьому ще й вдаються до кулаків - це вже зовсім крах. А якщо вміти протистояти його агресивним нападам, то так можна і вік прожитии

Цивільний шлюб

Бодня Т. Мені – машину, тобі – дитину… [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/articles/meni-mashinu-tobi-ditinu/: «УК» з’ясовував, з якими ризиками стикаються при поділі майна ті,хто жив у цивільному шлюбі / Т. Бодня // Урядовий кур`єр. - 2013. - 25 січ. (№16). - С. 8. Стосунки в незареєстрованому шлюбі будують тільки на почуттях і усних домовленостях. Проте, за словами адвоката Вадима Прокопенка, відсутність штампа в паспорті не рятує подружжя від обов’язку ділити майно або платити аліменти на дитину. Тому свобода, про яку говорять пари, що не хочуть засвідчувати свої стосунки офіційно, - це лише ілюзія. Чоловік з дружиною, які прожили понад 5 років у цивільному шлюбі, мають рівні права на спільне майно. У разі коли один з них помирає, інший повинен довести факт існування шлюбних стосунків. А для цього слід звернутися з відповідною заявою до суду. Щойно суд прийме рішення, що підтвердить факт перебування в цивільному шлюбі, тоді вже можна ставити питання про розподіл майна

Косянчук І. «Я краще з’їм перед РАЦСом свій паспорт» [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/articles/ya-krashe-zyim-pered-zagsom-svij-pasport/: цивільний шлюб - перевірка стосунків, уникнення відповідальності чи спосіб заробітку? / І. Косянчук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 11 січ. (№6). - С. 7. Як ставиться молодь до офіційного шлюбу та цивільних відносин? Це з’ясовували фахівці Херсонського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Під час «Тижня безпечної поведінки» вони провели анонімне анкетування у трьох професійно-технічних закладах освіти Херсона.

 

Одностатеві шлюби

Мечетная, Наталия. Радужная перспектива [Текст]: легализация однополых браков / Мечетная, Наталия // Корреспондент. - 2013. - 15 февр. (№6). - С. 40-41. Переживаючи крах інституту традиційної сім'ї, Європа робить ставку на нетрадиційну. Великобританія та Франція повністю зрівнюють у правах гомо- і гетеросексуальні пари, на черзі - католична Польща

Раскіна, Олена. Шлюб для всіх: за і проти [Текст] = http://gazeta.dt.ua/family/shlyub-dlya-vsih-za-i-proti-pro-odnostatevi-shlyubi-_.html: про одностатеві шлюби / Раскіна, Олена // Дзеркало тижня. - 2013. - 2-6 бер. (№8). - С. 15. Закон про одностатеві шлюби, ухвалений Нижньою палатою французького парламенту в лютому цього року, викликав чимало пересудів і в європейському співтоваристві, і в інших країнах світу, зокрема в Україні та Росії. Однак затвердження в Нижній палаті французького парламенту - це ще не ухвалення закону. Відповідно до французької правової практики, цей закон мають передати на обговорення в сенат

 

Гендерна рівність


Марценюк, Тамара. Меланн Вервір: "Я вважаю, що Україна заслуговує кращого!" [Текст] / Марценюк, Тамара // Дзеркало тижня. - 2012. - 17-23 лист. (№41). - С. 10. Україну черговий раз відвідала пані Меланн Вервір - спеціальний посол із глобальних жіночих проблем Держдепартаменту США. У Києві пані Меланн взяла участь у круглому столі з представниками громадського суспільства, зустрічалася з кількома українськими міністрами та відомими політиками. Кореспондент DT.UA спілкувалася з пані Вервір на тему проблем, з якими зіштовхуються жінки у світі та в Україні, зокрема у сфері доступу до політики, а також про можливості змінити ситуацію

Нагребецька І. Панове стратеги, згадайте про… жінку [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/panove-strategi-zgadajte-pro-zhinku/: чимало вітчизняних громад навчилися долати проблеми нерівності / І. Нагребецька // Урядовий кур`єр. - 2013. - 30 січ. (№19). - С. 19. Красива теза про рівні права та рівні можливості жінок та чоловіків зазвичай є окрасою багатьох доповідей та виступів. На жаль, значно рідше вона знаходить реальне втілення у вітчизняній практиці.

 

Діти. Права дітей


В Україні почала діяти Національна дитяча «гаряча лінія»! [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/-uk/article/den-ukrayini/v-ukrayini-pochala-diyati-nacionalna-dityacha-garyacha-liniya / Інф. "День" // День. - 2013. - 17 січ. (№7). Із початку 2013 року в Україні з’явилася нова всеукраїнська «гаряча лінія» - для дітей та про дітей. Лінію, яка відтепер діє за номером 0-800-500-225, відкрили у Міжнародному жіночому правозахисному центрі «Ла Страда-Україна». Тут маленькі українці знайдуть підтримку та пораду щодо своїх проблем, якими немає з ким поділитися

Павленко, Юрій. З безправного не виросте вільний [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/socium/z-bezpravnogo-ne-viroste-vilniy.html / Павленко, Юрій // Дзеркало тижня. - 2013. - 18-25 січ. (№2). Чи можна стверджувати, що дорослі сьогодні роблять усе для дитини, для захисту її прав, повноцінного розвитку? Чи свідомі батьки того, що захист прав своїх дітей є їхнім обов'язком, а посадовці - що захист прав дитини є ширшим поняттям, аніж виконання своїх функціональних обов'язків? Для того щоб змінити ситуацію, починати необхідно з визначення суті права дитини. Оголошення президентом України 2013-го Роком дитячої творчості продиктоване потребами дітей, що були висловлені під час їх опитування.

Тимощук, Олександра. Узаконена безвідповідальність батьків [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/-family/uzakonena-bezvidpovidalnist-batkiv.html / Тимощук, Олександра // Дзеркало тижня. - 2013. - 15-22 лют. (№6). Байдужність батьків, причому не тільки тат, а й мам, до виховання своїх дітей - звична річ для українців. От і маємо армію безпритульних, що перевалила за 130 тис., стрімке зростання підліткової злочинності та високу, порівняно із західними країнами, дитячу смертність. І йдеться тут не лише про ментальність українців, які вийшли з голодного радянського минулого, а насамперед про недосконалість законодавства, що регламентує сімейні стосунки. Недосконале законодавство надає нашим батькам право безкарно робити зі своїми чадами все що завгодно. Із цього можна зробити висновок про рівень цивілізованості, розвиненості й гуманності українського суспільства, який в усьому світі визначається ставленням до соціально незахищених, уразливих його членів, і насамперед – дітей.

Усиновлення

Котляр, Алла. Мама vs mother, [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/socium/mama-vs-mother.html: або Про відцентрову силу антимагнітського закону / Котляр, Алла // Дзеркало тижня. - 2013. - 18-25 січ. (№2). З 1 січня 2013 р. в Росії набув чинності закон "Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ", який встановлює заборону на всиновлення російських сиріт громадянами США. Кола поверхнею сирітської теми пішли і в Україні. Взагалі, міжнародне всиновлення - тема непроста. Розповісти про це, а також прокоментувати статистичні дані, за якими стоять долі маленьких українців, DT.UA попросило керівника офісу уповноваженого президента України з питань захисту прав дітей Людмилу Волинець.

Миколюк, Оксана. Як захистити сиріт від «щасливого майбутнього» [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/-uk/article/cuspilstvo/yak-zahistiti-sirit-vid-shchaslivogo-maybutnogo: Віктор Янукович хоче змінити правила усиновлення українських дітей іноземцями - ратифікувати Гаазьку конвенцію. Що лякає її опонентів та до чого тут російський «закон Діми Яковлєва»? / Миколюк, Оксана , Семенченко, Марія // День. - 2013. - 17 січ. (№7). Днями у Верховну Раду внесли законопроект про ратифікацію Україною Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міжнародного усиновлення. Цей документ чітко регламентує процедуру усиновлення та відстеження долі дитини за кордоном. Якщо Верховна Рада ратифікує цей документ, то в Україні буде визначено перелік організацій, які можуть займатися питаннями усиновлення та передачі дітей під опіку іноземців

Рябоконь, Анастасия. Усыновлять стали чаще [Текст] = http://kp.ua/daily/190313/384870/: детский омбудсмен Юрий Павленко отчитался, насколько уменьшилось количество сирот и куда исчезли беспризорники / Рябоконь, Анастасия // Комс. правда в Украине. - 2013. - 19 марта (№59). - С. 4.

Соціальний захист


Юрій Кулик: "Соціальна справедливість - пріоритет для профспілок" [Текст] // Голос України. - 2013. - 19 лют. (№33). - С. 5. Привернути увагу суспільства, органів державної влади, громадських організацій до вирішення питань соціальної справедливості й соціального захисту має День соціальної справедливості, який відзначають 20 лютого в Україні. Його започатковано у нашій державі торік за ініціативою Федерації профспілок України та запроваджено указом Президента України Віктора Януковича. Про актуальні та болючі проблеми, які турбують людей у сфері досягнення соціальної справедливості у суспільстві, завдання, що стоять у зв’язку з цим перед профспілками, розмова з Головою ФПУ

Пенсійне забезпечення


Дубровик, Алла. П’ять властивостей пластикових карток, [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/pyat-vlastivostey-plastikovih-kartok: які варто знати кожному українському пенсіонерові / Дубровик, Алла // День. - 2013. - 26 бер. (№54). - С. 7. Пластикові картки набувають дедалі більшої популярності серед українських пенсіонерів. Тож фактично кожен другий пенсіонер в Україні сьогодні уже може оцінити переваги отримання пенсії через пенсійні рахунки в банках

«Поки що є можливість виходу на пенсію жінок після досягнення 55-річного віку» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/mikola-shambir-poki-sho-ye-mozhlivist-vihodu-na-pe/ / Розмовляла Валентина Кокіна // Урядовий кур`єр. - 2013. - 31 січ. (№20). - С. 6. Щороку органи Пенсійного фонду призначають і перераховують пенсії співвітчизникам. Чинне законодавство дозволяє людям, які перебувають на пенсії і працюють, раз на два роки перераховувати виплати. Причому на вибір: за стажем, стажем і заробітком чи за зарплатою. Директор департаменту пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Микола Шамбір озповідає кореспондентові «УК» про те, як призначаються та перераховуються пенсії в Україні згідно з чинним законодавством

Ті, хто не боїться пенсії [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/ti-hto-ne-boyitsya-pensiyi: українські літні люди не лише займаються освітою та саморозвитком, а й беруть активну участь у соціальному житті країни: відстоюють свої права та допомагають іншим. Головне тут - підтримка суспільства / Підготували Ольга Макар, Марія Семенченко, Наталія Малімон, Іван Антипенко, Тетяна Козирєва // День. - 2013. - 21 бер. (№51). - С. 8. Що ми знаємо про сучасного пенсіонера? Що він отримує маленьку пенсію та інколи бере участь у політичних акціях? А як щодо їхньої громадянської активності й соціального потенціалу? Сьогодні громадськість почала помічати пенсіонерів, а головне - розуміти, що їх ще рано списувати з рахунків, що вони можуть і хочуть бути корисними суспільству, що мають потенціал, який потрібно відкрити й використовувати


Худицький, Василь. І солідарна, і накопичувальна [Текст] = http://gazeta.dt.ua/business/i-solidarna-i-nakopichuvalna-_.html / Худицький, Василь // Дзеркало тижня. - 2013. - 7-15 бер. (№9). - С. 9. Нещодавні зміни до пенсійної системи теж викликають нарікання: як із боку громадян - за менші можливості отримання пенсії за віком, так і з боку підприємців - за те, що законом про зміни не врегульовано порядок сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Пенсійну реформу критикують, але, як завжди, бракує конструктивних пропозицій. Одну з альтернативних концепцій пенсійної реформи недавно озвучив представник громадської організації "Товариство "Мале Коло" Володимир Щербина

Працевлаштування та зайнятість населення


Бутченко, Максим. Спасибо за работу [Текст]: моральный стимул / Бутченко, Максим / Корреспондент. - 2013. - 15 февр. (№6). - С. 32-33. Українські працедавці, обмежені у фінансах після кризису, захопилися моральним стимулюванням співробітників. Досвідчені HR-спеціалісти застережують, що довго нематеріальні стимули не працюють

Бутченко, Максим. Страна на галерах [Текст]: монополизация экономики и ужасные условия для развития бизнеса - как своего, так и иностранного - приводят к технологической отсталости и низкому спросу на рабочую силу. И, как следствие, редкому для Европы феномену - нищете работающих / Бутченко, Максим // Корреспондент. - 2013. - 18 янв. (№2). - С. 26-28. Кількість українців, не бажаючих бути прив'язаними до місця в офісі та одноманітному робочому графіку, стрімко росте

Бучинська, Юлія. Де працюють випускники ВНЗ? [Текст]: за даними різних соціологічних служб, лише 15% українців працюють за здобутими у вузах спеціальностями. Тож штурму-ючи вищі навчальні заклади та гризучи граніт науки, варто брати до уваги й той факт, що здобуті знання можуть і не знадобитися / Бучинська, Юлія // Голос України. - 2013. - 16 січ. (№9). - С. 8.

«Вдосконалення соціального страхування поліпшить рівень матеріального забезпечення застрахованих осіб» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/vdoskonalennya-socialnogo-strahuvannya-polipshit-r/ / Спілкувалася Валентина Кокіна // Урядовий кур`єр. - 2013. - 12 січ. (№7). - С. 6. НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України на замовлення міністерства у 2012 році розробив проект Кодексу загальнообов’язкового державного соціального страхування. Кореспондент «УК» попросила заступника директора з наукової роботи НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, Миколу Шаповала висловити думку щодо доцільності розробки такого нормативного документа

Коваль Л. З декрету зустрічають без оркестру [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/z-dekretu-zustrichayut-bez-orkestru/: чому роботодавці упереджені проти молодих мам / Л. Коваль // Урядовий кур`єр. - 2013. - 5 лют. (№23). - С. 5.

Коваль Л. Усі хочуть на подіум, а на виробництво ніхто [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/usi-hochut-na-podium-na-virobnictvo-nihto/: «УК» дізнався, які нині проблеми у сфері реалізації національного трудового потенціалу / Л. Коваль // Урядовий кур`єр. - 2013. - 14 лют. (№30). - С. 4. Тенденції нашого ринку праці обговорювали фахівці під час «круглого столу» «Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України»

Котляр, Алла. Підробіток чи недо(робки)? [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/socium/pidrobitok-chi-nedo-robki.html / Котляр, Алла // Дзеркало тижня. - 2013. - 22 лют.- 1 бер. (№7). Згідно з результатами опитування rabota.ua, у якому взяли участь 1392 респонденти з усієї України, додатковий дохід шукають 64% українців, а кожен п'ятий поєднує основну роботу з підробітком. Однак зовсім не працьовитість, що переходить у трудоголізм, змушує більшість українців працювати в кількох місцях одночасно. Згідно з тим самим опитуванням rabota.ua, 44% українців до пошуку підробітку підштовхує фінансова необхідність, продиктована неможливістю отримати гідну оплату своєї праці на одному робочому місці

Красовская, Алиса. Талант быть бизнесменом [Текст] = http://kp.ua/daily/130313/383836/: "Комсомолка" вместе с экспертами выяснила, что должен знать человек, который хочет заняться предпринимательством / Красовская, Алиса // Комс. правда в Украине. - 2013. - 13 марта (№54). - С. 14. Поради підприємцям-початківцям

Рогоза, Ольга. Українці воліють працювати задля хліба, видовищ і металу [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/business/ukrayinci-voliyut-pracyuvati-zadlya-hliba-vidovisch-i-metalu-eksperti-vstanovili-za-scho-pracivniki-cinuyut-svoyih-robotodavciv.html: експерти втановили, за що працівники цінують своїх роботодавців / Рогоза, Ольга // Дзеркало тижня. - 2013. - 15-22 лют. (№6).

Семенченко, Марія. Усесвітні змагання із... працевлаштування [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/uk/-rticle/cuspilstvo/usesvitni-zmagannya-iz-pracevlashtuvannya / Семенченко, Марія // День. - 2013. - 24 січ. (№12). 2013 року рівень світового безробіття сягне рекордної позначки - 202 мільйони осіб. В Україні вже сьогодні на одне робоче місце - 11 безробітних. «День» з’ясовував, як локальні проекти можуть вирішити глобальну проблему в нашій країні

Харько, Олександр. Ринок праці зайняв вичікувальну позицію [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4220/-rt/1359577704.html: есперти стверджують, що багатьом галузям вдалося майже повністю повернутися на докризовий рівень / Харько, Олександр // Хрещатик. - 2013. - 31 січ. (№13). - С. 3.

Закон про зайнятість


Кокіна В. Почати працювати ніколи не пізно [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/pochati-pracyuvati-nikoli-ne-pizno: Закон «Про зайнятість населення» надає широкі можливості у працевлаштуванні як молодих спеціалістів, так і тих, кому за 45 / В. Кокіна // Урядовий кур`єр. - 2013. - 30 січ. (№19). - С. 8.


Мантюк-Кирилова Д. Закон про зайнятість: які зміни очікувати безробітним [Текст] / Д. Мантюк-Кирилова // Урядовий кур`єр. - 2013. - 9 січ. (№4). - С. 6. З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про зайнятість населення». Відтепер нові правила гри на ринку праці відчує більшість українців, які працюють. Пропонуємо рейтинг його важливих нововведень, чинних з 1 січня 2013 року

Пільгами по безробіттю [Текст] / Інф. "ГУ" // Голос України. - 2013. - 16 січ. (№9). - С. 8. З 1 січня в Україні запрацював новий закон про зайнятість населення, підписаний Президентом ще в серпні минулого року. Зокрема документ передбачає низку пільг для роботодавців, які працевлаштовують молодь, і введення стимулів для підвищення інвестиційної привабливості регіонів з метою створення нових робочих місць

Харько О. Новації на ринку праці [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4246/art/1363720421.html: діяльність кадрових агентств, які брали плату з фізичних осіб, відтепер поза законом / О. Харько // Хрещатик. - 2013. - 20 бер. (№39). - С. 3. З 1-го січня цього року набули чинності зміни до Закону України “Про зайнятість населення”. Загалом є дві важливі новації, що стосуються компаній та шукачів роботи: відтепер кадрові агенції не мають права брати плату з фізичної особи, а роботодавцям заборонено у вакансіях зазначати вимоги до кандидата стосовно віку та статі

Люди з обмеженими можливостями


Лошакова О. Крізь терни до зірок [Текст]: пандус на шляху до диплома / О. Лошакова, А. Антіпова // Голос України. - 2013. - 9 січ. (№4). - С. 12. Щоб зрозуміти, як складно людині, яка має інвалідність, співіснувати з нашою дійсністю, достатньо лише уявити, що було б з нами, якби усі прорізи для дверей раптом стали вузькими і низькими, доступними, наприклад, тільки для 5-річних малят. У таких умовах ті, хто вважає себе нормальним, одразу виявилися б "ненормальними". То що ж простіше і зручніше для суспільства? Допомагати персонально кожному, хто не пролазить у вузький дверний проріз, чи зробити двері настільки широкими і зручними, щоб будь-яка людина могла безперешкодно увійти і вийти з приміщення?

Марченко, Марина. Довіра людей – найбільший здобуток [Текст] = http://www.eveningkiev.com/ua/19030/art/-1358410393.html: громадська організація Міжнародна Ліга українських інваліді-інтелектуалів "Софія" працює уже три роки, об'єднуючи 385 інвалідів, які добре малюють, в'яжуть і печуть, але понад усе хочуть спілкуватися / Марченко, Марина // Вечірній Київ. - 2013. - 17 січ. (№3). - С. 25. Про те, якими насправді є люди, котрі підпадають під категорію «з обмеженими можливостями», якими проблемами вони переймаються сьогодні та якої потребують допомоги кореспонденти «Вечірки» розмовляли з Наталією Абрамовою, головою Правління громадської організації інвалідів.

Демографія


Мечетная, Наталия. Вечные двигатели [Текст]: старение населения Германии / Мечетная, Наталия // Корреспондент. - 2013. - 15 марта (№10). - С. 36-38. Німеччина змінює власний демографічний портрет: населення країни не тільки скорочується, але й стрімко старішає, а місцеві чиновники ломають голову над тим, як перетворити економічне серце Європи в рай для людей похилого віку

Ткаченко, Лідія. Жінки житимуть до 84 років, а чоловіки - до 79-ти? [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/zhinki-zhitimut-do-84-rokiv-choloviki-do-79-ti/: експерти прогнозують, як вплине зростання тривалості життя на віковий склад населення України / Ткаченко, Лідія // Урядовий кур`єр. - 2013. - 1 бер. (№41). - С. 10.

Правовий захист


Виртосу, Ірина. Чи можна в Україні захиститися від дискримінації? [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/socium/chi-mozhna-v-ukrayini-zahistitisya-vid-diskriminaciyi.html / Виртосу, Ірина // Дзеркало тижня. - 2013. - 25 січ.- 1 лют. (№3). У жовтні 2012 р. набрав чинності закон "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні". Однак закон маємо, а ефективного механізму захисту від дискримінації - ні, стверджують вітчизняні та міжнародні експерти.

Гусак О. «Безпечний» шок iз тяжкими наслідками [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/-number/2203/176/78422/: в Україні, на відміну від більшості країн світу, досі законодавчо не врегульоване питання із застосуванням електрошокерів / О. Гусак // Україна молода. - 2013. - 9 січ. (№3). Жоден засіб самозахисту не викликає сьогодні у світі такого ажіотажу, як електрошокери.

Дабіжа, Наталія. Кращий захист проти корупції - честь і гідність посадовця [Текст] / Дабіжа, Наталія // Фінансовий контроль. - 2013. - № 3. - С. 10-11. Важливим пріоритетним напрямом діяльності державного службовця є формування довіри до влади, що полягає в забезпеченні позитивної репутації органів державної влади, зміцненні довіри громадян до влади, утвердження її чесності, неупередженості та ефективності

Довідник № 64 податкових пільг станом на 01.01.2013 [Текст] // Урядовий кур`єр. - 2013. - 24 січ. (№15). - С. 11-29.

Зелений, Олександр. У що обійдеться установі незаконне звільнення працівника [Текст] / Зелений, Олександр // Головбух: бюджет. - 2013. - 29 бер. (№12). - С. 28-30. Посадову особу державної установи звільнено із займаної посади. Зазначена особа не погодилася із законністю прийнятого керівництвом рішення та звернулася до суду. Тож з'ясуємо, яка існує судова практика щодо зазначеної ситуації

Коваленко В. Модернізація правоохоронної діяльності та адміністративно-правова реформа в Україні: новітні виклики і перспективи [Текст] / В. Коваленко // Голос України. - 2013. - 23 лют. (№37). - С. 8-9.

Коцюба О. Роль Декларації про державний суверенітет у становленні народовладдя [Текст] / О. Коцюба // Голос України. - 2013. - 23 лют. (№37). - С. 5.

Мокрушин В. Що потрібно господарському законодавству... [Текст]: проблема правової політики в Україні потребує аналітичного перегляду всіх аспектів реалізації галузевого законодавства / В. Мокрушин // Голос України. - 2013. - 19 січ. (№12). - С. 10.

Нагребецька І. Публічність для службового користування [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/publichnist-dlya-sluzhbovogo-koristuvannya/: нове законодавство про інформацію проходить важке випробовування практикою / І. Нагребецька // Урядовий кур`єр. - 2013. - 14 бер. (№48). - С. 1, 6.

Олексюк, Лілія. Повідомлення про права у сфері захисту персональних даних і мету збору даних: враховуємо зміни в законодавстві [Текст] / Олексюк, Лілія, Мельник, Костянтин, Іванченко, Ірина // Головбух: бюджет. - 2013. - 4 лют. (№5). - С. 17-24. Розгляд змін, внесених до Закону України "Про захист персональних даних".

Приймак, Орест. Нарешті Україна отримала свій паспорт [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/history/nareshti-ukrayina-otrimala-sviy-pasport.html / Приймак, Орест // Дзеркало тижня. - 2013. - 8-15 лют. (№5). Понад 25 років тому, в 1987 році, вийшов із друку довідник "Українська РСР. Адміністративно-територіальний устрій". За неповних п'ять років, 1 грудня 1991 року, Україна стала незалежною державою. Кожна країна має свій паспорт, але практично до самого кінця 2012 року ми продовжували жити за старими лекалами. Наприкінці 2012 року нарешті побачив світ грубезний, на 784 сторінок, довідник "Україна. Адміністративно-територіальний устрій" (станом на 1 січня 2012 р.)

Поліщук І. Аліменти «на біс» [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/news/alimenti-na-bis/: факт виплати грошей потрібно засвідчувати платіжними документами / І. Поліщук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 7 лют. (№25). - С. 11.

Ромашкіна О. Подвійне громадянство:комфорт чи безвідповідальність? [Текст] / О. Ромашкіна // Голос України. - 2013. - 26 лют. (№38). - С. 3.

Тымкив, Каролина. Колониальное право [Текст]: по делам несовершеннолетних / Тымкив, Каролина // Корреспондент. - 2013. - 25 янв. (№3). - С. 38-41. Українська система покарання малолітніх злочинців не передбачає перевиховання, а кує кадри для злочинного світу. Більше половини підлітків, що відсиділи у колоніях, стають рецидивістами

Шелакова, Ольга. Житлова програма є, житла - нема [Текст] / Шелакова, Ольга // Фінансовий контроль. - 2013. - № 3. - С. 48-50. Брак власної оселі - на сьогодні чи не найболючіша і найскладніша проблема для наших співвітчизників, особливо молоді, найголовніший чинник демографічної кризи. бо ж саме житлові труднощі є причиною багатьох розлучень і зниження народжуваності в молодих сім'ях

«Щоб громадяни не зверталися до Євросуду, потрібно дотримуватися законів на території своєї країни» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/oleksandr-lavrinovich-shob-gromadyani-ne-zvertalis/ / Спілкувалася Тетяна Бодня // Урядовий кур`єр. - 2013. - 26 лют. (№38). - С. 5. Чому Україна опинилася у п’ятірці країн, від яких до Європейського суду з прав людини щороку надходить найбільша кількість заяв? Чи платитиме держава компенсації за рішеннями, що стосуються фінансування соціальних пільг, та як надалі уряд розв’язуватиме цю проблему? На ці та інші запитання в інтерв’ю «Урядовому кур’єрові» відповів міністр юстиції Олександр Лавринович

Ринок нерухомості


Вареник, Наталя. Ринок нерухомості-2013: посилення вимог щодо контролю за власністю українців [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/business/rinok-neruhomosti-2013-posilennya-vimog-schodo-kontrolyu-za-vlasnistyu-ukrayinciv.html / Вареник, Наталя //

Дзеркало тижня. - 2013. - 15-22 лют. (№6). Найбільш обговорюваною та такою, що тривожить уми, подією ринку нерухомості початку 2013-го стало внесення змін до Закону "Про нотаріат". Нові правила, що вступили в силу з 1 січня, викликали паніку як серед простих громадян, так і самих реєстраторів нерухомості та ріелторів...

«Держреєстрація речових прав на нерухоме майно у більшості випадків є обов’язковою» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/valerij-kovalov-derzhreyestraciya-rechovih-prav-na/ / «Пряму лінію» підготував і провів Василь Туглук //Урядовий кур`єр. - 2013. - 26 лют. (№38). - С. 8-9.

Кондратенко, Андрій. Земельний кадастр: далі буде [Текст] = http://gazeta.dt.ua/macrolevel/zemelniy-kadastr-dali-bude-_.html / Кондратенко, Андрій // Дзеркало тижня. - 2013. - 16-22 бер. (№10). - С. 8. Процес розробки Національної кадастрової системи, яка запрацювала з початку 2013 р., зіштовхнувся не тільки з неминучими труднощами, а і з досить жорсткою критикою на адресу Держземагентства, що реалізовувало його.

Методичні рекомендації стосовно документів, необхідних для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [Текст] // Урядовий кур`єр. - 2013. - 23 січ. (№14). - С. 10-15

Павлова Л. Ринок нерухомості: нотаріат може і вміє працювати [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/rinok-neruhomosti-notariat-mozhe-i-vmiye-pracyuvat/ / Л. Павлова // Урядовий кур`єр. - 2013. - 12 січ. (№7). - С. 19. З 1 січня нового року набув чинності Закон України від 04 липня 2012 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно»

Спадкування


Данілов І. Загальні положення про спадкування [Текст] / І. Данілов, В. Гуцуляк // Праця і зарплата. - 2013. - 20 бер. (№11). - С. 4-7. Правові аспекти спадкового права регулюються главами 84-90 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. №435-IV. Спадкування здійснюється за заповітом і за законом. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою

Данілов І. Справляння державного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину [Текст] / І. Данілов, В. Гуцуляк // Праця і зарплата. - 2013. - 27 бер. (№12). - С. 4-5

Тищенко, Сергей. На своих наследников рассчитывай, а сам не плошай [Текст] = http://kp.ua/daily/060313/382913/: юристы рассказали, какие формы завещаний существуют в нашем законодательстве / Тищенко, Сергей // Комс. правда в Украине. - 2013. - 6 марта (№50). - С. 14. Розмова з автором книги "Как получить дополнительный срок для принятия наследства", юристом Сергієм Заболотним, аби розібратися, чи варто витрачати час та гроші на складання заповіту чи нехай спадкоємці самі розбираються з майном після смерті родича за законом

Благодійність


Україна. Закон. Про благодійну діяльність та благодійні організації [Текст]: Закон України від 5 липня 2012 року № 5073-VI // Головбух: бюджет. - 2013. - 18 лют. (№7) . - С. 31-34.
Бондарчук, Дмитро. Прийнято Закон про благодійну діяльність: аналізуємо новації [Текст] / Бондарчук, Дмитро // Головбух: бюджет. - 2013. - 18 лют. (№7) . - С. 10-11. Бюджетні установи потребують благодійної допомоги. У законодавстві про благодійництво відбулися зміни - прийнято новий Закон. З'ясуємо, які новації з питань благодійництва очікують на бюджетні установи

Гулевська-Черниш, Анна. Багатолика добродійність України: чи можна відродити довіру? [Текст] = http://gazeta.dt.ua/socium/bagatolika-dobrodiynist-ukrayini-chi-mozhna-vidroditi-doviru-_.html / Гулевська-Черниш, Анна // Дзеркало тижня. - 2013. - 16-22 бер. (№10). - С. 14. Чим нині живе й дихає українська добродійність, обговорювали учасники V Міжнародної конференції Українського форуму добродійників "Добродійність: підзвітно, прозоро, публічно"

Панченко, Володимир. Великий Хорс [Електронний ресурс] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/velikiy-hors: чому українські культурні проекти кінця ХІХ - початку ХХ століть мали присмак цукру? / Панченко, Володимир // День. - 2013. - 18 січ. (№8). Великим Хорсом у колах української інтелігенції Києва називали Василя Федоровича Симиренка, відомого цукрозаводчика і мецената.

Сыч, Виталий. Время отдавать [Текст] / Сыч, Виталий // Корреспондент. - 2013. - 1 марта (№8). - С. 16-19. Промисловець Віктор Пінчук - про те, чому він вирішив поділитися з бідними співвітчизниками половиною своїх статків, як потрібно виховувати дітей та хто може допомогти Україні переступити через 30 років, що відділяють її від розвинутогго світу

 

IІІ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Реформа медичної галузі

 


Гуніна О. Реальна меддопомога киянам [Текст] = http://kreschatic.kiev.ua/ua/4230/art/1361222641.html: за два роки коштом лікарняної каси проліковано пацієнтів на більш ніж 1,3 мільйона гривень / О. Гуніна // Хрещатик. - 2013. - 19 лют. (№23). - С. 4 Лікарняна каса - це прекрасна основа для майбутнього розвитку столичної страхової медицини, переваги якої вже відчули у багатьох країнах світу. Про результати дворічної роботи лікарняної каси та плани на майбутнє “Хрещатику” розповів директор стратегічного розвитку МЛК Володимир Завгородній

Добруч О. Коли лікарня поряд з домом [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4228/art/1360785405.html: "Хрещатик" дізнавався, як працюють столичні амбулаторії сімейної медицини / О. Добруч // Хрещатик. - 2011. - 14 лют. (№21). - С. 1

Корж, Мальвина. Дайте "понаехавшим" поболеть! [Текст] = http://kp.ua/daily/120313/383633/: основные проблемы с открытием больничного листа для иногороднего. Советы юриста / Корж, Мальвина // Комс. правда в Украине. - 2013. - 12 марта (№53). - С. 15

Коханець Л. "Оптимізація» заповіді "не зашкодь", [Текст]: або Чи не зажене реанімація галузь у глибоку "кому" / Л. Коханець // Голос України. - 2013. - 13 бер. (№47). - С. 10-11. - Продовж. в № 49. Згідно з реформою, в Україні мають запровадити п’ять рівнів медичної допомоги

Лікарі об'єднуються. Для чого? [Текст] = http://gazeta.dt.ua/HEALTH/likari-ob-yednuyutsya-dlya-chogo-_.html / Підготувала Ольга Скрипник // Дзеркало тижня. - 2013. - 2-6 бер. (№8). - С. 12. Попри бадьорі звіти про переможну ходу реформи люди скаржаться на те, що медицина не стала якіснішою і доступнішою: хворі неспроможні платити за повноцінне обстеження та лікування, у багатьох медичних закладах бракує лікарів. На жаль, пацієнти і лікарі залишаються поза увагою і авторів реформи, і керівництва галузі.

«Ми перетнули екватор у реформуванні первинної ланки» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/kostyantin-nadutij-mi-peretnuli-ekvator-u-reformuv/ / Спілкувалася Світлана Тернова // Урядовий кур`єр. - 2013. - 30 січ. (№19). - С. 17. З огляду на те, як часто наші громадяни викликають «швидку» і як довго вони чекають своєї черги в поліклініках, сумнівів у радикальних змінах на первинному рівні не виникає. Про це наша розмова з начальником управління реформ медичної допомоги департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ Костянтином Надутим

Підгорна, Людмила. Українці готові платити страхові внески [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinci-gotovi-platiti-strahovi-vneski/: проте нині це неможливо через вітчизняне законодавство / Підгорна, Людмила // Урядовий кур`єр. - 2013. - 1 бер. (№41). - С. 12. Нині Міністерство охорони здоров’я опрацьовує новий проект закону про медичне страхування. У законопроекті має бути чітко визначено порядок взаємодії всіх суб’єктів системи медичного. Також законопроект має визначати перелік послуг, вартість яких покривається за рахунок медичного страхування та за рахунок бюджетних коштів

«Потрібні роки, аби побудувати ефективну систему охорони здоров’я» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua-/uk/articles/kostyantin-nadutij-potribni-roki-abi-pobuduvati-ef/ «Пряму лінію» підготувала і провела Тетяна Моісеєва // Урядовий кур`єр. - 2013. - 28 бер. (№58). - С. 8-9. Значною мірою проблема полягає у фактичній відсутності інформаційної кампанії, що мала б супроводжувати реформу, вважає начальник управління реформ охорони здоров’я МОЗ України Костянтин Надутий, який під час «прямої лінії» відповів на ці та інші запитання читачів «УК»

Швидка допомога


Коли і до кого приїде «швидка» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/koli-i-do-kogo-priyide-shvidka /: «Урядовий кур’єр» досліджує, як втілюється в життя закон про екстрену медичну допомогу // Урядовий кур`єр. - 2013. - 7 лют. (№25). - С. 8-9.

Косинська Ю. «Швидка» з секундоміром [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2204/162/78451/: реформа екстреної медичної допомоги: якісне покращення служби, чергова імітація змін чи «рятуймося, як можемо»? / Ю. Косинська // Україна молода. - 2013. - 10 січ. (№4 )

На словах екстрена, насправді екстремальна [Текст] // Голос України. - 2013. - 19 січ. (№12). - С. 7. Законопроект про екстрену медичну допомогу готували давно. Обговорювали два роки. Улітку 2012-го парламент його ухвалив. З нового року документ мав був ожити. З’ясовується, що до появи планового немовляти на світ не підготувалися

Шестерикова О. «Швидка» прибуває до пацієнта за 10 хвилин [Текст]=http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4230/art-/1361221667.html: "Хрещатик" переконався у цьому особисто, провівши добу у складі медичної бригади / О. Шестерикова // Хрещатик. - 2013. - 19 лют. (№23). - С. 4. За більш ніж сторічну історію столична швидка медична допомога не раз піддавалася реформуванню та реорганізаціям. І остання така перебудова відбувається на наших очах. “Хрещатик” вирішив випробувати це на собі і заступив на чергування разом із бригадою № 6 першої підстанції швидкої медичної допомоги.

Сімейний лікар

«Сімейний лікар - нова філософія медицини» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/larisa-matyuha-simejnij-likar-nova-filosofiya-medi/ / Спілкувалася Світлана Тернова // Урядовий кур`єр. - 2013. - 21 лют. (№35). - С. 11. Чому сімейний лікар став ключовою фігурою збереження здоров’я населення у світі і без проблем вписується у різні медичні моделі, тоді як в Україні він тяжко пробиває собі дорогу до визнання?

Шестерикова О. Чим живуть амбулаторії сімейної медицини в центрі столиці [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/-ua/4239/art/1362514335.html : "Хрещатик" навідався до медичного закладу на Татарці / О. Шестерикова // Хрещатик. - 2013. 6 бер. (№32). - С. 4.

Профілактика хвороб

Арабули, Звиад. Гимнастика Хаду [Текст] / Арабули, Звиад // Физкультура и спорт. - 2013. - № 3. - С. 9-11. Система оздоровдення, відома сьогодні як Хаду

«Біль у попереку - друга за частотою причина звернень по медичну допомогу» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/oleksandr-voznyak-bil-u-popereku-druga-za-chastoto/ / Спілкувався Микола Петрушенко // Урядовий кур`єр. - 2013. - 22 січ. (№13). - С. 9. Розмова з керівником Центру загальної нейрохірургії клінічної лікарні «Феофанія» Олександром Возняком

Долина Н. Тортури для пацієнта [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/torturi-dlya-paciyenta/: навіть недержавні медичні установи відмовляються від ліцензій на використання наркотичних препаратів через бюрократію / Н. Долина // Урядовий кур`єр. - 2013. - 1 лют. (№21). - С. 12. Згідно з міжнародними стандартами, ненадання адекватного знеболювання вважається серйозним порушенням прав людини. Але в Україні сотні тисяч хворих жорстоко страждають через його брак.

Дубравський Л. ЛФК - інструмент гігієни хребта [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4251/art/1364504932.html/ Л. Дубравський // Хрещатик. - 2013. - 29 бер. (№44). - С. 4. Майже 90 % дітей шкільного віку мають порушення постави та хворіють на сколіоз. Сколіоз - це викривлення хребта вбік, що нерідко має спадкову природу. Але вроджений і набутий сколіоз можна виправити, якщо вчасно звернутися до лікаря

Косинська Ю. До нежитю - без ніжності [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2210/218/78680/: брак адекватного лікування риніту може спричинити пневмонію, отит і гайморит. Протистояти недузі допоможуть цибуля, хвойна ванна і гірчиця в шкарпетках / Ю. Косинська // Україна молода. - 2013. - 22 січ. (№10) Холодну пору року завжди супроводжує сплеск застудних захворювань. Серед них нежить (або риніт) трапляється найчастіше. Більшість iз нас ставиться до нього як до незначної і швидкоплинної неприємності, ходячи на роботу й ігноруючи лікування. Однак, як стверджують лікарі, робити цього категорично не можна

Косинська Ю. «Залізна» проблема [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2226/164/79250/: анемія може сигналізувати про серйозні порушення в організмі, і для її терапії лише корекції харчового раціону недостатньо / Ю. Косинські // Україна молода. - 2013. - 19 лют. (№26) Анемія загрожує людині в різні періоди її життя, як при захворюваннях, так і при деяких фізіологічних станах. Розвиток недуги обумовлюють якість харчування, захворювання кишечнику, печінки, нирок, гормональні порушення та оперативні втручання. Анемія має свої небезпеки і вимагає тривалого лікування

Косинська Ю. Хвороба «у короткій спідничці» [Електронний ресурс] = http://umoloda.kiev.ua/number/2224/218/79177/: аби уникнути запалення сечового міхура,

не сидіть на холодній поверхні, зміцнюйте імунітет і дбайте про гігієну / Ю. Косинські / Україна молода. - 2013. - 14 лют. (№24) Цистит належить до трійки найчастіших захворювань урологічної системи. І лідирує серед запальних хвороб сечовидільної системи. Цистит - інфекційне запалення сечового міхура. Хвороба, за спостереженням лікарів, переважно трапляється у жінок - у п’ять разів частіше, ніж в осіб сильної статі.

Крайній І. У вухо - по–американськи [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2231/218/79421/: прикарпатським отохірургам підкоряються найсучасніші технології лікування органів слуху / І. Крайній // Україна молода. - 2013. - 27 лют. (№31). Новітні методики Ричарда Вагнера дозволяють не тільки лікувати захворювання, а й одночасно відновлювати слух.

Куліш Н. Лікування діабету попереджає сліпоту [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4244/art/1363291915.html: для запобігання недузі в столиці влаштовують Дні здоров’я з безкоштовним вимірюванням артеріального тиску та рівня цукру в крові / Н. Куліш // Хрещатик. - 2013. - 15 бер. (№37). - С. 4.

Лівандовська, Антоніна. Від грипу до екзотики [Електронний ресурс] = http://www.eveningkiev.com/ua/-19029/art/-1357810911.html: столичні інфекціоністи можуть дати відсіч найскладнішим хворобам /
Лівандовська, Антоніна // Вечірній Київ. - 2013. - 10 січ. (№2) Минуло вже півроку відтоді, як в Олександрівській лікарні було відновлено роботу унікального центру інфекційних хвороб. Наразі в ньому за лічені години можуть діагностувати найрідкіснішу недугу. Крім того, значно покращились умови перебування хворих, а лікарі одержали все необхідне устаткування та найновітніше обладнання для діагностики й лікування пацієнтів.

Лужецкий, Павел. Болезненная апатия [Текст] / Лужецкий, Павел // Корреспондент. - 2013. - 1 марта (№8). - С. 37. Україна займає перше місце в Європі за темпами розповсюдження гепатиту С, не вживаючи невікладних заходів для запобігання епідемії

Не такий, як усі [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18910/PostZdorovja.php?n=16544 / Розмову вів Микола Юрчишин// Сільські вісті. - 2013. - 12 лют. (№17). В дитини аутизм - уроджене психічне захворювання, яке характеризується нездатністю до взаємодії із зовнішнім світом. Про ранній аутизм у дітей нині заговорили серйозно, особливо на Заході. Розповідає керівник відділення дитячої психоневрології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук, президент Асоціації дитячих неврологів України д.м.н. Людмила Григорівна Кирилова

Пахомова Л. Без операції можна обійтися! [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2212/218/78738/: унікальна безопераційна методика лікування хронічного тонзиліту і аденоїдиту / Л. Пахомова // Україна молода. - 2013. - 24 січ. (№12).

Самійленко Н Як побороти гіповітаміноз [Текст] / Н. Самійленко// Хрещатик. - 2013. - 1 бер. (№30). - С. 4. Гіповітамінози найчастіше виникають наприкінці зими - на початку весни, коли організм людини ослаблений через нестачу вітамінів. Тому кожному важливо звернути увагу на свій раціон харчування і переглянути звички щодо їжі, щоб запобігти неприємному стану гіповітамінозу

Скрипник, Ольга. Підкований пацієнт - локомотив медицини? [Текст]: досвідчені лікарі визнають: є пацієнти, яким медицина не може допомогти, але немає таких, яким вона не може зашкодити / Скрипник, Ольга // Дзеркало тижня. - 2012. - 22-27 груд. (№47-48). - С. 12. Кожен громадянин повинен знати про права людини, а також мати змогу користуватися ними без будь-якої дискримінації.

Хвороби нирок - на 9-му місці серед захворювань дитячого віку [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/-ua/4251/art/1364504094.html/ Спілкувалася Наталя Куліш // Хрещатик. - 2013. - 29 бер. (№44). - С. 4. Для підвищення обізнаності населення про важливий орган - нирки, найчастіші їх патології, діагностику захворювань і лікувальний процес “Хрещатику” розповіла головний спеціаліст з дитячої нефрології Департаменту охорони здоров’я Києва Наталія Тихо ненко

Холестерин «поганий» і «хороший» [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18898/PostZdorovja.php?n=16191/ Підготували Сергій Скоробагатько та Микола Юрчишин // Сільські вісті. - 2013. - 15 січ. (№5). Порушення холестеринового обміну призводить до патологічних станів - утворення жовчних каменів та відкладень на стінках судин (атеросклероз). Сприяють підвищенню рівня холестерину в крові сидячий спосіб життя, ожиріння, куріння, зловживання спиртними напоями, споживання їжі з високим умістом насичених жирів

Цілюща сила кольору, [Текст]: або Що таке хромотерапія / Інф. "Пантелеймон цілитель"// Пантелеймон цілитель. - 2013. - бер. (№9). - С. 6. Виявляється, існує древній спосіб лікування хвороб кольором. Він називається хромотерапія. а за тим, який колір подобається людині, психологи можуть визначити характер і стан її здоров'я

Юрчишин, Микола. Хвороби ендокринної системи [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/1-8916/PostZdorovja.php?n=16724 / Юрчишин, Микола // Сільські вісті. - 2013. - 26 лют. (№23) Протягом останнього десятиліття в Україні значно зросла кількість ендокринних захворювань у дітей і підлітків. Про це було офіційно заявлено на з'їзді педіатрів, котрий відбувся нещодавно в Києві. Які ж причини цієї біди? Розповідає керівник відділення дитячої ендокринної патології Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка АМН України доктор медичних наук, професор О. В. Большова

Ящук, Петро. Нічна неприємність [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18916/PostZdorovja.php?n=16728 / Ящук, Петро // Сільські вісті. - 2013. - 26 лют. (№23) Енурез (нічне нетримання сечі) частіше спостерігається у хлопчиків дошкільного віку, рідше - шкільного, трапляється, що й до 20 років. Причинами можуть бути і загальний хворобливий стан організму з порушеннями водного обміну, ендокринними розладами, білковим голодуванням через неповноцінне харчування. Лікування згаданих недуг діє як зцілення і від енурезу

До Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна


Аносова А. Життя із зайвою хромосомою [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/zhittya-iz-zajvoyu-hromosomoyu/: на Хрещатику перехожим роздавали різнобарвні шкарпетки, привертаючи їхню увагу до проблем людей із синдромом Дауна / А. Аносова // Урядовий кур`єр. - 2013. - 29 бер. (№59). - С. 10. Як жити, якщо ти - інший, напевно знають люди, які мають синдром Дауна

Лобарчук О. Як живете, діти Сонця? [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-zhivete-diti-soncya/: що потрібно, аби в Україні діти з синдромом Дауна почували себе комфортно / О. Лобарчук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 20 лют.(№34). - С. 20. Що ж змінилося для них, таких наших дітей, - добрих, лагідних, довірливих і нещасних, - з 1836 року, відколи французький психіатр Ескіроль уперше їх описав? Через 30 років симптоми деталізував англійський лікар Джон Даун, через 123 французький генетик Жером Ежен виявив причину, знайшовши у них зайву, 47-му, хромосому. Однак уся ця теорія ще не так активно переходить в практичну площину суспільства - на рівень дієвого соціального супроводу сімей, де народжуються і живуть такі наші співвітчизники

Харченко, Ольга. Різні шкарпетки - знак солідарності [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-ukrayini/rizni-shkarpetki-znak-solidarnosti: учора світ відзначив День людей із синдромом Дауна. Батьки та громадські активісти прийшли на Банкову з вимогою ухвалення державної програми для громадян із особливими потребами / Харченко, Ольга // День. - 2013. - 22-23 бер. (№52-53). - С. 2.

Онкологія

Вауліна О. Профілактика онкологічних захворювань: стеж за собою, будь обережним [Текст] / О. Вауліна // Голос України. - 2013. - 2 лют. (№22). - С. 6. У нашій країні рак поступається першим місцем серед причин смертності населення від хвороб лише серцево-судинним патологіям

Ольга Матюшок: "На онкологічному обліку в Києві перебуває 394 дитини" [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua-/ua/4229/art/1360874639.html / Розмову вела Наталя Куліш // Хрещатик. - 2013. - 15 лют. (№22). - С. 4. Тема дитячої онкології в Україні перебуває під грифом “болісна”. В усьому світі 15 лютого є Днем боротьби з дитячою онкологією - днем маленького пацієнта онковідділення, що відзначається в дитячих онкологічних відділеннях України не як скорботна дата, а як свято - любові, терпіння, співчуття і величезної надії, яка світиться в очах кожної хворої дитини. Як саме це відбувається в столиці, “Хрещатику” розповіла головний дитячий онколог Києва Ольга Матюшок

Ротай Н. «Ніколи не втрачайте надію!» [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2218/218/78974: без віри в одужання і підтримки близьких навіть найефективніші ліки можуть не спрацювати / Н. Ротайб // Україна молода. - 2013. - 5 лют.(№18). На обліку в онкологічних установах перебуває близько мільйона хворих. Але рак - не вирок, не фатальність. Це діагноз, хвороба, яку можна перемогти. За даними МОЗ України, ризик захворіти на рак в Україні має кожен третiй чоловік та кожна п’ята жінка, майже 30% хворих особи працездатного віку.

Офтальмологія

Вітовська О. Як попередити глаукому [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4239/art/1362514629.html / О. Вітовська // Хрещатик. - 2013. 6 бер. (№32). - С. 4 Найбільшою цінністю для людей є зір. Тому втрата зору, безумовно, є трагедією. Серед причин сліпоти, згідно з результатами епідеміологічних досліджень, практично у всіх регіонах світу друге місце займає глаукома.

Стрипко Т. «Пізнайко» конкурує з кращими медичними клініками [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/news/piznajko-konkuruye-z-krashimi-medichnimi-klinikami/: за допомогою передових технологій тут навчилися зберігати дітям зір / Т. Стрипко // Урядовий кур`єр. - 2013. - 1 лют. (№21). - С. 11. У школі-дитячому садочку «Пізнайко», що функціонує у Шевченківському районі столиці, виховують і навчають приблизно 200 дітей, переважна більшість яких мають вроджені вади зору.

Шестерикова О. Унікальна медицина [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4244/art/1363291607.html: в офтальмологічному центрі на Печерську лікують усі хвороби очей / О. Шестерикова // Хрещатик. - 2013. - 15 бер. (№37). - С. 4. За останній час у столиці з’явилося багато клінік, де лікують хвороби очей. Але таке лікування, як правило, коштує дуже до-рого. Та “Хрещатик” знайшов місце, де кияни можуть вирішити ці проблеми безкоштовно та з застосуванням сучасного облад-нання - це Офтальмологічний центр ЦРП Печерського району

Юрчишин, Микола. Вроджена сліпота [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/-18922/PostZdorovja.php?n=16896 / Юрчишин, Микола // Сільські вісті. - 2013. - 12 бер. (№29) Сліпота може бути зумовлена різними вродженими вадами зору. Це катаракта, глаукома та патологія очного дна. Існують спеціальні методи лікування, зокрема так зване плеоптичне. Це не одноразове, а системне лікування, яке проводиться протягом життя з відповідною періодичністю, щоб поліпшити зорову функцію. Розповідає завідувач дитячого відділення Центру мікрохірургії ока, головний дитячий офтальмолог Управління охорони здоров’я Києва Олена Петрівна Лєпіхова

Серцеві захворювання

Долина Н. У переможців рани загоюються швидше [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/u-peremozhciv-rani-zagoyuyutsya-shvidshe/: хвороби серця залежать не тільки від жирових бляшок, а й від наших емоцій / Н. Долина // Урядовий кур`єр. - 2013. - 24 січ. (№15). - С. 9.

Леонід Кушнір: "Люди, які ведуть здоровий спосіб життя, рідше хворіють на серцево-судинні захворювання" [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4213/art/1358453903.html / Розмову вела Наталя Куліш // Хрещатик. - 2013. - 18 січ. (№6). - С. 4. Наше життя нерідко висить на волосинці, коли болить серце. На жаль, "мотор" людини дає про себе знати й у тих, хто ще молодий та практично не завдає шкоди своєму здоров’ю. То чому ж трапляються серцеві напади? Про це "Хрещатику" розповів головний кардіолог столичного ДОЗ, к. м. н., лікар-кардіолог вищої категорії, завідувач кардіологічного відділення Олександрівської клінічної лікарні Києва Леонід Кушнір

Наше серце [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18922/PostZdorovja.php?n=16902 / Розмову вела Юлія Сулик // Сільські вісті. - 2013. - 12 бер. (№29). Зазвичай пацієнти лікаря-кардіолога - літнього віку. Проте нині під кабінетом разом із бабусями та дідусями часто можна побачити юнаків та дівчат. Чому ж сердечники та гіпер-тоніки так «помолодшали»? Як убезпечитись від інсульту та інфаркту? Чи можна знизити кров’яний тиск без ліків? Як до-глядати та «годувати» серце і судини? Про це розповідає заст. головного лікаря Олександрівської (Жовтневої) клінічної лікарні м. Києва, лікар-кардіолог вищої категорії Олексій Башкірцев

Ольга Богомолець: «Невинна плямка» здатна порушити зір [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/-number/2214/218/78831/: відомий лікар - дерматолог - про те, чому виникають гемангіоми у дітей, як зарадити лихові і до чого призводить зволікання з терапією недуги / Спілкувалася Юлія Косинська // Україна молода. - 2013. - 29 січ. (№14).

 

Пет-терапія


Шевченко, Алевтина. Заведу собі жирафа, [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/family/zavedu-sobi-zhirafa-abo-chomu-domashni-vihovanci-shozhi-na-svoyih-hazyayiv.html: або Чому домашні вихованці схожі на своїх хазяїв / Шевченко, Алевтина // Дзеркало тижня. - 2013. - 18-25 січ. (№2). Терапія з допомогою тварин відома від давніх часів, але наукова назва анімалотерапія, зоотерапія або пет-терапія (від англійського pet - домашній улюбленець) вживається порівняно недавно. Механізм цього феномена вивчений недостатньо, але чудесний оздоровчий ефект, наприклад, відчувають власники кішок.

Безсоння

Богданович, Катерина. Бессонное царство [Текст] / Богданович, Катерина // Корреспондент. - 2013. - 15 февр. (№6). - С. 42-44. Безсоння нарекли найголовнішим лихом людства. Через співробітників, що недосипають, корпорації втрачають мільярди, а самі працівники перетворюються в депресивних параноїків, нездатних адекватно сприймати дійсність

Корж, Мальвина. Секреты крепкого сна, ярких сновидений и пробуждения в хорошем настроении [Текст] = http://kp.ua/daily/150313/384249/ сегодня во всем мире отмечают День сна. Дата на самом деле важная - ведь во сне человек проводит почти треть жизни / Корж, Мальвина // Комс. правда в Украине. - 2013. - 15-21 марта (№56/11). - С. 29.

Туберкульоз

24 березня - Всесвітній день боротьби із туберкульозом

Богатирьова, Раїса. Виліковний і... керований [Текст] = http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/vilikovniy-i-kerovaniy: кожний громадянин України повинен знати: у країні створено систему контролю за туберкульозом, яка дає змогу всім хворим своєчасно встановити діагноз та забезпечити лікування, відповідно до сучасних міжнародних стандартів / Богатирьова, Раїса // День. - 2013. - 22-23 бер. (№52-53). - С. 15. 24 березня щорічно цього дня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначається міжнародний День боротьби з туберкульозом. Всесвітній день боротьби із туберкульозом - це можливість підвищити обізнаність про тягар туберкульозу у всьому світі і про ситуацію в області профілактики туберкульозу і боротьби з ним.


Зупинити експансію палички Коха! [Текст] // Голос України. - 2013. - 23 бер. (№56). - С. 1, 12. За даними ВООЗ, наша країна досягла певного прогресу в протидії паличці Коха.

Кущ Л. Сучасне лабораторне обладнання дає шанс на порятунок пацієнтам зі стійкими формами хвороби [Текст] / Л. Кущ // Голос України. - 2013. - 23 бер. (№56). - С. 12. Складна техніка дозволяє поставити точний діагноз пацієнту із мультирезистентною формою туберкульозу.

Ноу-хау клятви Гіппократа [Текст]: не хочеш лікуватися - змусимо! // Голос України. - 2013. - 12 січ. (№7). - С. 11. Недисциплінованих хворих на туберкульоз повертатимуть у стаціонар через суд. Відповідне розпорядження було розроблено Кабінетом Міністрів, щоб погодити чинні нормативно-правові акти з новою редакцією Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз". Цей документ дає зелене світло примусовій госпіталізації пацієнтів із заразними формами соціально небезпечної недуги. Це своєрідний захід боротьби з епідемією туберкульозу. У разі неслухняності - кримінальна відповідальність

Скрипник, Ольга. Як Україна перемогла туберкульоз [Текст] = http://gazeta.dt.ua/HEALTH/yak-ukrayina-peremogla-tuberkuloz-_.html / Скрипник, Ольга , Сова, Олексій // Дзеркало тижня. - 2013. - 16-22 бер. (№10). - С. 1, 12. Міжнародний день боротьби з туберкульозом, який припадає на 24 березня, - це передусім привід для того, щоб проаналізувати, які пункти державної програми виконано, а до чого не доходять руки.

Хвороба великих міст [Текст] = http://www.eveningkiev.com/ua/19040/art/1364456691.html/ Спілкувалася Антоніна Лівандовська // Вечірній Київ. - 2013. - 28 бер. (№13). - С. 26. Наприкінці березня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Саме цій даті присвячено розмову з головним спеціалістом з фтизіатрії, головним лікарем Київського міського центрального протитуберкульозного диспансеру Владиславом Штаньком

Юрій Фещенко: Тривалий кашель? Бийте тривогу! [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/-number/2245/218/79920/: головний фтизіатр і пульмонолог МОЗ України розповів «УМ» про складнощі й успіхи у лікуванні туберкульозу, приводи для примусової госпіталізації і чому небезпечно уникати профілактичних щеплень / Спілкувалася Косинська Юлія // Україна молода. - 2013. - 26 бер.(№45).

Вакцинація

Бодня Т. Небезпека на вістрі голки? [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/nebezpeka-na-vistri-golki/: відповідальність за наслідки щеплень медики останнім часом намагаються перекласти на батьків / Т. Бодня / Урядовий кур`єр. - 2013. - 2 лют. (№22). - С. 5. Чому в країні після вакцин, котрі повинні були пройти всі необхідні для реєстрації клінічні випробування, помирають діти? Чи можуть батьки бути абсолютно впевненими, що з їхньою дитиною після проведеного щеплення нічого не трапиться?

Косинська Ю. Укол обов’язку і страху [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2234/218/79534/: дилема планового щеплення: держава зобов’язує, але не гарантує, - громадяни хочуть бути здоровими, оминаючи ризик / Ю. Косинська // Україна молода. - 2013. - 5 бер. (№34)

Шкідливі звички

Островецька С. Алкоголята [Текст] / С. Островецька // Голос України. - 2013. - 3 січ. (№1). - С. 12. Всі ми стверджуємо, що алкоголізм - це погано, шкідливо. Але що робимо для подолання цього лиха? Вводимо закони стосовно вікового обмеження продажу алкогольних напоїв? Забороняємо продавати пиво особам віком до 16 років?

Гігієна харчування

Богданович, Екатерина. Счастье есть [Текст]: правильно подобранная еда может осчастливить не меньше, чем наркотики, алкоголь и секс, уверяют ученые. Острая пища вызовет эйфорию, шоколад поднимет настроение, а соленые чипсы помогут укрепить родственные чувства / Богданович, Екатерина // Корреспондент. - 2013. - 1 февр. (№4). - С. 40-42.

Душа йоду просить [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18916/PostZdorovja.php?n=16729 / Підготували Сергій Скоробагатько та Микола Юрчишин // Сільські вісті. - 2013. - 26 лют. (№23) Дефіцит йоду часом не має яскраво вираженого зовні характеру, тому медики дали йому назву «прихований голод». Понад півтора мільярда землян мають підвищений ризик недостатнього споживання йоду.

Косинська Ю. Пийте - на здоров’я [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2243/218/79853/: від якості води, яку ми споживаємо щодня, цілковито залежить і стан організму, і «перспектива» довголіття / Ю. Косинська // Україна молода. - 2013. - 21 бер. (№43).

Косинська Ю. Якість життя у форматі «3Д» [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2218/218/78973/: три молочні продукти в щоденному раціоні здатні покращити самопочуття на 50 відсотків / Ю. Косинські // Україна молода. - 2013. - 5 лют.(№18) Молочні продукти, наголошує дієтолог, особливо важливі для здоров’я в дитячому та підлітковому віці, коли формується кісткова маса.

Неліна В. І солодко, і майже корисно [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2243/289/79857/: вибираємо найкращі цукерки з чорносливом / В. Неліна // Україна молода. - 2013. - 21 бер. (№43).

Поліщук І. На кого розрахована «Дитяча» ковбаса [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/dityacha-maska-dlya-dorosloyi-kovbaski/: антимонопольний комітет зобов’язав виготовляти м’ясні вироби для малюків згідно зі стандартами / І. Поліщук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 28 бер. (№58). - С. 10.

Поліщук І. Намажемо добавки на бутерброд? [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/namazhemo-dobavki-na-buterbrod/: у вершковий сирний продукт додають не лише олію, а й модифіковану сою / І. Поліщук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 10 січ. (№5). - С. 8. Більшість споживачів не висувають якихось особливих вимог до такого звичного продукту, як плавлені сирки. Проте будь-який продукт повинен бути безпечним, а його маркування - чесним. Щоправда, інколи сподівання залишаються тільки сподіваннями

Поліщук І. Українці обирають підсилювач смаку [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinci-obirayut-pidsilyuvach-smaku/: люди так звикли до різноманітних добавок, що відмовляються їсти ковбаси без них / І. Поліщук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 17 січ. (№10). - С. 20.

Поліщук І. Що б таке з’їсти, щоб не захворіти? [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/sho-b-take-zyisti-shob-ne-zahvoriti/: від весняної депресії та втоми вбереже збалансоване харчування / І. Поліщук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 13 бер. (№47). - С. 10. Настала рання весна, і як наслідок - нас накрив авітаміноз. Щоб уберегтись від нього, дієтологи радять правильно харчуватись. Якщо на цей проблемний час припадає піст, краще від нього відмовитися. Передовсім це стосується вагітних, дітей і людей похилого віку

Постулати змінилися [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18910/PostZdorovja.php?n=16548/ Підготували Сергій Скоробагатько та Микола Юрчишин // Сільські вісті. - 2013. - 12 лют. (№17) Чимало людей успадкували від батьків, а ті - від своїх певні правила годування малюків. Так радили педіатри - отже, так і слід чинити. Тим часом наука не стояла на місці. Чимало «аксіом» переглянуто й спростовано. Ось перелік харчів, котрі містять добре засвоювані форми заліза: м’ясо, риба, яєчний жовток, вівсяна крупа, житній хліб, бобові (в тому числі соя), яблука...

Сапєгін, Сергій. А на першому місці - горіх [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18898/-PostZdorovja.php?n=16185 / Сапєгін, Сергій // Сільські вісті. - 2013. - 15 січ. (№5). Які харчі найліпше зміцнюють імунітет людини? І пересічні громадяни, і деякі медики вважають, що насамперед часник та лимон. Але є й інші думки. Надамо слово фахівцеві, котрий має свій погляд на традиційний перелік імунозміцнювальних продуктів.

Троїцька, Світлана. Починаємо з яйця [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18916/PostZdorovja-php?n=16730 / Троїцька, Світлана // Сільські вісті. - 2013. - 26 лют. (№23) Поговоримо про цей харчовий продукт.

Червак І. Поради лікаря [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4244/art/1363292275.html / І. Червак // Хрещатик. - 2013. - 15 бер. (№37). - С. 4. Великий Піст - це стриманість у харчуванні, пов’язана з пам’яттю про сорокаденний піст Христа в пустелі. Людина в ці дні має змогу очистити тіло й почути свою душу. За коментарем щодо впливу на здоров’я людини споживання холодної, сирої їжі та виноградного вина під час посту “Хрещатик” звернувся до фахівця

Чистимо печінку [Електронний ресурс]= http://www.silskivisti.kiev.ua/18922/PostZdorovja.php?n=16900 / Сторінку підготували Сергій Скоробагатько та Микола Юрчишин // Сільські вісті. - 2013. - 12 бер. (№29) Достатньо ввести в денний раціон кілька видів продуктів - і функція самоочищення печінки запрацює нормально. Важливо також стежити за тим, що ви їсте: намагайтеся відмовлятися від смажених страв, а також синтетичних продуктів і напівфабрикатів

ГМО

Дейнека В. Чи таке страшне ГМО, як його малюють [Текст] / В. Дейнека // Голос України. - 2013. - 24 січ. (№15). - С. 19

Поліщук І. Куди «ховаються» трансгени [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/kudi-hovayutsya-transgeni/: майже чверть українців досі не знають, що таке генетично-модифіковані організми / І. Поліщук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 26 січ. (№17). - С. 1, 8. Проте наслухавшись «страшилок», деякі покупці настільки перейнялися проблемою трансгенів, що навіть воду купують лише «чисту». Як показало нещодавнє дослідження, 23% українців не знають, що таке ГМО

Надлишкова вага. Профілактика ожиріння

Ази правильного харчування [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18910/PostZdorovja.php?n=16549 / Підготували Сергій Скоробагатько та Микола Юрчишин // Сільські вісті. - 2013. - 12 лют. (№17). Якщо у вас надлишок маси тіла, вам передусім слід усвідомити важливість правильного харчування і особисту роль у захисті власного здоров’я.

Косинська Ю. Схуднення у м’якому режимі [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2224/218/79178/: струнка фігура не любить порожніх калорій і... жорстких обмежень у харчуванні / Ю. Косинська // Україна молода. - 2013. - 14 лют. (№24). Не секрет, що кожному хочеться бути струнким і красивим, однак природа, на жаль, декого «нагороджує» зайвою вагою. Іноді людина випробовує безліч рецептів, методик, лікарських препаратів для схуднення - і все марно. Що ж робити?

Поліщук І. Чим «вдарити» по зайвих кілограмах [Текст] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18925/index.php?n=16986 / http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/chim-vdariti-po-zajvih-kilogramah/: що менший термін придатності кисломолочного продукту, то він якісніший / І. Поліщук // Урядовий кур`єр. - 2013. - 10 січ. (№5). - С. 8. Тож із появою нових кілограмів споживачі змушені починати боротьбу з ними. Допоможе перебороти цю проблему правильне харчування. Тож дієтологи радять споживати й правильні продукти, один із яких -закваска. Проте чи всі закваски, які продають у вітчизняній торговельній мережі, справді якісні, з’ясовував «Урядовий кур’єр»

Ящук, Петро. Надмірна огрядність [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18898/PostZdorovja.php?n=16194/ Ящук, Петро // Сільські вісті. - 2013. - 15 січ. (№5) Ожиріння (адипозитас, ліпоматоз, пімелоз, полісарція) являє собою надлишкове накопичення жиру в організмі і відкладання його у підшкірній клітковині, сальнику, в інших тканинах та органах.

Фітотерапія

Біленко, Володимир. Колючі й цілющі [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18897/index.php?n=16145 / Біленко, Володимир // Сільські вісті. - 2013. - 11 січ. (№4) Ці вічнозелені дерева - ялина (Picea abies) та сосна (Pinus sylvestris) - немовби уособлюють могутній, невмирущий «дух лісів» і знані нам із раннього дитинства своєю загадковою красою, надто ж у час новорічних свят. А чи всім відомо, що вони - ще й цілющі рослини?

Біленко, Володимир. Не дзвонять, а лікують [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18925/index.php?n=16986 / Біленко, Володимир / Сільські вісті. - 2013. - 19 бер. (№32). Цю рослину названо дзвониками за форму квітів. І родина її зветься дзвоникові. Дзвоники скупчені (Campanula glomerata) ростуть по всій Україні в лісах, на узліссях, у чагарниках, на суходільних луках. У народній медицині рослина знана своїми антимікробними, протизапальними, заспокійливими, знеболювальними властивостями

Троїцька, Світлана. А льон цвіте... [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18910/PostZdorovja.php?n=16554/ Троїцька, Світлана // Сільські вісті. - 2013. - 12 лют. (№17). Льон звичайний (Linum usitatissimum) з родини льонових - лікарська рослина. Для лікувальних потреб використовують насіння, яке продається в аптеках. У народній медицині застосовують і траву, яку заготовляють у період цвітіння

Жіноче здоров’я. МатеринствоБондарев, Алексей. Правильные дети [Текст]: ещё немного, и достижения в медицине позволят родителям выбирать генетические характеристики будущего ребенка, а заодно избавлять его от наследственных болезней / Бондарев, Алексей // Корреспондент. - 2013. - 1 марта (№8). - С. 44-46. Сучасна медицина стала справжнім суперником матінці-природі, і тепер вони виступають практично на равних. А справжнім козирем сучасної медицини є можливість генетичного втручання у процес народження дітини

Галаур С. Рости, малюче! [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/news/miskij-perinatalnij-centr-harkova-shoroku-vihodzhu/: міський перинатальний центр Харкова щороку виходжує півтисячі недоношених дітей / С. Галаур // Урядовий кур`єр. - 2013. - 6 лют. (№24). - С. 19.

Гуніна О. Установа, де маленькі кияни отримують шанс на життя [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/-ua/4226/art/1360612212.html: за рік роботи в Перинатальному центрі народилось 7 тисяч дітей, а заклад першим в Україні отримав міжнародне визнання / О. Гуніна // Хрещатик. - 2013. - 12 лют. (№19). - С. 1. Столичний Перинатальний центр був відкритий на базі Київського міського пологового будинку № 7. Привітати медичний заклад з ювілеєм та вручити відзнаку сюди завітали перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова, голова КМДА Олександр Попов та представники міжнародного Бюро Верітас Сертифікейшн

Лівандовська А. На варті жіночого здоров’я [Текст] = http://www.eveningkiev.com/ua/19038/art/1363245956.html/ А. Лівандовська // Вечірній Київ. - 2013. - 14 бер. (№11). - С. 27.

Маринченко Т. «Мобілка» при надії [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2231/218/79423/: вагітні українки зможуть контролювати свій стан за допомогою смартфона / Т. Маринченко // Україна молода. - 2013. - 27 лют. (№31) У жінки, яка носить під серцем дитину, повсякчас виникає безліч запитань. Довідник для майбутніх батьків відтепер можна мати в телефоні. Мобільний додаток для вагітних «Моя зірочка», створений на замовлення національного оператора мобільного зв’язку, можна безкоштовно завантажити у свій смартфон. У розробці цієї програми брали участь провідні акушери та гінекологи України

Редька, Ганна. Пологи «дорослішають» [Текст] = http://www.eveningkiev.com/ua/19030/art/1358350379.html: останнім часом дедалі частіше народжують жінки, старші за 35 років / Редька, Ганна // Вечірній Київ. - 2013. - 17 січ. (№3). - С. 6. Вагітність у зрілому віці зазвичай є виваженим кроком, чого не скажеш про випадки, коли матусею готується стати неповнолітня дівчина

Соколова, Лідія. Діти на замовлення [Текст] / Соколова, Лідія // Дзеркало тижня. - 2012. - 22-27 груд. (№47-48). - С. 14. За оцінкою ВООЗ, безплідність - третє захворювання у світі за силою обтяження психіки і перше - за мотивацією до лікування. Розмова з Федором Дахно - директором Інституту репродуктивних технологій, першого, кому в Україні вдалася "дитина з пробірки"

Соколова, Лілія. 20 років абортам у підпіллі [Текст] = http://gazeta.dt.ua/family/20-rokiv-abortam-u-pidpilli-_.html/ Соколова, Лілія; За матеріалами Polityka, Gazeta wyborcza // Дзеркало тижня. - 2013. - 2-6 бер. (№8). - С. 15. "Протиабортна війна" в Польщі

Чайлдфрі -добровільна бездітність

Кіріна С. Добровільна бездітність: мода чи проблема? [Текст] / С. Кіріна // Голос України. - 2013. - 7 лют. (№25). - С. 13. Зовсім недавно в нашому словнику з’явилося нове слово - "чайлдфр" (chіldfree). У дослівному перекладі з англійської воно означає - свобода від дітей, а точніше: свобода від основного людського інстинкту - продовження роду. Саме так називають себе люди, які свідомо не бажають народжувати й виховувати дітей. Поширення цього руху, особливо на теренах України та Росії, викликало масу протестів і вже завоювало противників більше, ніж у гомосексуалістів, скінхедів та релігійних сектантів. Розгорнулася й гостра дискусія щодо добровільної бездітності. Дехто називає чайлдфрі чудовиськами, які не повинні жити на світі, а дехто жаліє диваків, що добровільно відмовляються від гордого і зворушливого звання - мама чи тато...

Мацегора К. Чайлдфрі. Без права на дитину [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/chajldfri-bez-prava-na-ditinu/: Кореспондент «УК» з’ясовував, чому деякі люди не бажають народжувати / К. Мацегора // Урядовий кур`єр. - 2013. - 19 січ. (№12). - С. 17. Усі чайлдфрі визнають себе егоїстами. Та ще більшими егоїстами вони вважають батьків, які благають від них продовження роду, називаючи своєю головною зброєю у цій боротьбі відстоювання власного права вибору та захист від психологічного тиску.То чи загрожує демографічному розвитку країни течія чайлдфрі? Однозначно ні! Ця категорія людей живе власним, на їхній погляд, щасливим життям і не пропагує відмову від дітонародження. Окрім цього, чайлдфрі навчилися створювати пари із собі подібними

Психологія

Гнатюк, Роксолана. Синдром "недорослішання" [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/family/sindrom-nedoroslishannya.html / Гнатюк, Роксолана // Дзеркало тижня. - 2013. - 15-22 лют. (№6). Не так багато у світі хвороб або патологічних станів, які названо на честь літературного героя. Термін "синдром Пітера Пена" з'явився з легкої руки американського психолога Дена Кайлі. "Пітер Пен" не хоче дорослішати, бо чудово знає, що дорослий чоловік повинен узяти на себе відповідальність за сім'ю. А вічного хлопчика думка про те, що доведеться піклуватися про когось іншого (наприклад, про дружину та дітей), дуже лякає. А як же він сам? Як же його плани й проекти? Як же улюблені "іграшки"? Ні, відповідальність - це зовсім не для нього

Загайнов, Рудольф. Мой взгляд в недалёкое прошлое [Текст]: из дневников практического психолога / Загайнов, Рудольф // Физкультура и спорт. - 2013. - № 3. - С. 24-26. Уривки з книги провідного практикуючого спортивного психолога Рудольфа Максимовича Загайнова

Кириченко, Ірина. Психологічне тяжіння до бідності: шукайте опори не там! [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/-socium/psihologichne-tyazhinnya-do-bidnosti-shukayte-opori-ne-tam.html / Кириченко, Ірина // Дзеркало тижня. - 2013. - 22 лют.- 1 бер. (№7). Останніми роками вже всім у країні зрозуміло - бідність відтворює бідність, психологічна залежність від нужденного стилю життя виховується з дитинства під впливом оточення. Лабораторія психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України впродовж двох останніх років досліджує тему "Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя". Розповідає завідувач лабораторії доктор психологічних наук, професор Вадим Васютинський

Косинська Ю. Крадії здоров’я [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2210/218/78679/ енергетичний вампіризм спустошує душу і підточує фізичну міць. Ігнорування - найкраща вакцина від агресії / Ю. Косинська // Україна молода. - 2013. - 22 січ. (№10). Стреси супроводжують людину впродовж усього життя. Добре, якщо людина вміє розслаблятися і сприймати неприємності по-філософськи. Але, на жаль, дехто вважає за краще «скидати» негативні емоції на тих, хто поруч. У народі це вельми поширене явище називають «психологічний (енергетичний) вампіризм». Термін розпливчастий, запозичений з езотеричної літератури, але як явище - існує. Психологічний вампіризм - це грубе, неконтрольоване бажання у легкий спосіб поліпшити собі настрій, зіпсувавши його іншому

Малышкина, Илона. Как я избавлялась от заикания [Текст] = http://kp.ua/daily/120313/383619//И.Малышкина // Комс. пр. в Украине. - 2013. - 12 марта (№53). - С. 16. - Прод. в №54, 55

Мутиліна, Любава. Хвороба нашого часу: коли чуже тележиття стає важливішим за власне [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/family/hvoroba-nashogo-chasu-koli-chuzhe-telezhittya-staye-vazhlivishim-za-vlasne.html / Мутиліна, Любава // Дзеркало тижня. - 2013. - 18-25 січ. (№2). Втома провокує нас на пошук легких і недорогих способів розвеселити й потішити себе. У такому стані легко "підсісти" на модні нині реаліті-шоу з елементами гламуру. Те, чого можна навчитися, або можливість перейняти досвід поведінки учасників реаліті-шоу в конфліктній ситуації - також хороший бонус для глядача. Однак особистий досвід завжди залишається більш значимим. Якщо опиратися лише на чужий, є спокуса так і не здобути свого особистого

Обережно: діти! [Електронний ресурс] = http://www.silskivisti.kiev.ua/18913/index.php?n=16628 / Розмову вела Олена Кощенко // Сільські вісті. - 2013. - 19 лют. (№20). Статистики оприлюднили вражаючу цифру: торік в Україні 9 тисяч громадян вкоротили собі віку. Особливо непокоїть те, що люди, які втомившись від проблем, добровільно йдуть із життя, дедалі молодшого віку і їх число більшає. Нині чи не кожний сьомий самогубця - школяр! Що штовхає наших синів і дочок на такий страшний крок? Про це розмова з педагогом-психологом Українського НДІ соціальної та судової психіатрії Світланою Ковтуненко

Психологія стосунків [Текст] / Підготувала Юлія Бучинська // Голос України. - 2013. - 20 лют. (№34). - С. 8. Чи знайдеться на Землі родина, в якій жодного разу не виникало конфліктів? Мабуть, ні. Сварки бувають між дружиною та чоловіком, свекрухою та тестем, братами та сестрами. Але, напевно, найчастіше героями сварок стають батьки та діти (а особливо підлітки)

Савченко, Валерія. Коли людина помирає... [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/family/koli-lyudina-pomiraye-yak-perezhiti-vtratu-batkiv.html / Савченко, Валерія // Дзеркало тижня. - 2013. - 1-8 лют. (№4) Смерть батьків - втрата тяжка й непоправна. Як знайти реальну точку опори, якщо залишилася тільки самотність? Як упоратися з горем?

Смачний самообман [Текст] / Інф. "ГУ» / Голос України. - 2013. - 20 лют. (№34). - С. 8. Саме молодь, на думку фахівців Американської психологічної асоціації, найбільш вразлива до стресів. За повідомленням медіаресурсу "Медик-інформ", вчені встановили, що половина людей віком 18-33 років упродовж місяця перед проведеним опитуванням страждали від стресу, який не давав їм спокою навіть уві сні

Професія – лікар

Вірус порядності лікар Романюк має в крові [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4239/art/1362514518.html: "Хрещатик" продовжує рубрику "Обличчя столичної медицини" / Спілкувалася Наталя Куліш // Хрещатик. - 2013. 6 бер. (№32). - С. 4 Розмова з головним лікарем поліклініки № 5 Шевченківського району Володимиром Романюком, який працює тут з 1977 року. Цьогоріч Володимир Никандрович святкуватиме своє 70-ліття і 50 років діяльності в медицині.

Добруч О. Педіатр від Бога [Текст] = http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4237/art/1362082851.html: Людмила Дудка присвятила життя боротьбі з дитячими хворобами й жодного разу не пошкодувала про свій вибір / О. Добруч // Хрещатик. - 2013. - 1 бер. (№30). - С. 4. Людмила Дудка - головний лікар Центральної районної дитячої поліклініки (ЦРДП) Оболонського району. Енергійна, активна, перспективна, а головне – фахівець своєї справи - за 22 роки лікарської практики вона допомогла тисячам маленьких пацієнтів.

«Здоров’я людини залежить від її розуму і любові до себе» [Текст] = http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/mikola-sivij-zdorovya-lyudini-zalezhit-vid-yiyi-ro/ / Спілкувалася Лариса Конарева // Урядовий кур`єр. - 2013. - 20 бер. (№52). - С. 44. Микола Юрійович Сивий, найстарший головний лікар курортного закладу України, якому в цьому році виповнилося 78 років.

Видатний хірург Микола Михайлович Амосов

Петрушенко М. Хірург Микола Амосов оживе у фільмі [Текст] = http://ukurier.gov.ua/uk/articles/hirurg-mikola-amosov-ozhive-u-filmi/: ця стрічка про геніального хірурга, зйомки котрої розпочнуться за кілька тижнів, - кінематографічна спроба нагадати українцям, що нам є ким пишатися! / М. Петрушенко // Урядовий кур`єр. - 2013. - 23 бер. (№55). - С. 1, 16. За життя його називали генієм, але сам Амосов ставився до себе досить скептично. Він не думав про вдячність і вічність. Чесно, талановито і відповідально виконував свою роботу. За час лікарської практики врятував понад дев’ять тисяч чоловік. Започатковану ним справу успішно продовжують у створеному академіком інституті, який має його ім’я. Лікар, академік, науковець у галузях медицини, кібернетики, біокібернетики. Засновник кардіохірургії в Україні, дослідник, винахідник, громадський діяч, письменник, філософ

Трахтенберг, Ісак. Епоха Амосова [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/personalities/epoha-amosova-slovo-pro-nezabutnyu-lyudinu-v-rik-yiyi-stolittya.html: слово про незабутню людину в рік її століття / Трахтенберг, Ісак // Дзеркало тижня. - 2013. - 11-18 січ. (№1) У списку оголошених ЮНЕСКО знаменних дат 2013 рік значиться як "рік Амосова". У зв'язку з цим у пам'яті спливають спогади, пов'язані з останніми днями Миколи Михайловича. Цей нарис - небайдужі нотатки про неповторного старшого товариша. А ще - данина шляхетній пам'яті, бажання нагадати читачеві, особливо з покоління молодих, що "спогади про чудових людей породжують у нас дух роздумів. Вони виникають перед нами, як заповіти всіх поколінь...". Цими словами Ґете доречно розпочати розповідь і роздуми про чудового нашого сучасника й співвітчизника, чий внесок у духовне надбання України на межі тисячоліть важко переоцінити.

Санаторно-курортне лікування

Романюк Н. У «Проліску» - розквітнути здоров’ям [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/-number/2212/218/78737/: у санаторії на Волині цілий рік життя - як у вулику. А незабаром на вуликах тут можна буде ще й поспати / Н. Романюк // Україна молода. - 2013. - 24 січ. (№12) Волинь - край мальовничий. За радянських часів в області діяв лише один санаторій «Лісова пісня» - в озерному Шацькому краї. Та й той - місцевого значення. Вже в 1990–х компанію йому склали оздоровниці «Турія» та «Пролісок». Останній нині добре знаний не лише на західноукраїнських теренах. У санаторії матері й дитини щороку оздоровлюється майже тисяча потерпілих від аварії на ЧАЕС. Попри те, що оздоровчі заклади такого типу взимку зазвичай не заповнені ущерть, у «Проліску» життя кипить цілий рік

Якель, Роман. Черче - це не просто болото... [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/ECOLOGY/cherche-ce-ne-prosto-boloto.html / Якель, Роман // Дзеркало тижня. - 2013. - 22 лют.- 1 бер. (№7). Мальовниче Опілля на заході України, порізане горбистими пасмами, вкрите густими буково-грабовими лісами, що чергуються із трав'янистими низинами, не нарікає на нестачу підземних мінеральних вод. Але воно подарувало людям ще один природний скарб -торф'яне болото. До того ж не просте, а з лікувальними властивостями. Сама природа звеліла створити тут повноцінну курортну базу, що й було зроблено майже століття тому в селі Черче, що поблизу міста Рогатина на Івано-Франківщині. Як вона розвивається і які перешкоди їй доводиться долати

Паліативна медицина

Лівандовська А. Остання домівка [Текст] = http://www.eveninhgkiev.com/ua/19039/art/1363798149.html / А. Лівандовська // Вечірній Київ. - 2013. - 21 бер. (№12). - С. 26-27. Сюди приходять знаючи, що дива не буде. Одних приводять близькі, самотніх привозять з лікарень, хтось сам не бажає помирати вдома, аби не створювати проблем родині. Хоспіс – означає притулок. На перший погляд зовні це відділення нічим не відрізняється від інших. Однак тут перебувають ті, хто вже на межі життя і смерті

Орел, Світлана. Важкі кроки до милосердя [Електронний ресурс] = http://gazeta.dt.ua/HEALTH/vazhki-kroki-do-miloserdya.html / Орел, Світлана // Дзеркало тижня. - 2013. - 8-15 лют. (№5) Скільки людей покидають світ довго, тяжко, з нестерпними болями й муками! І не завжди близькі можуть приділити їм належну увагу, а багато хто з них й не хотів би обтяжувати рідних. Але сьогодні, коли у нашому суспільстві так багато самотніх літніх людей, свідомість яких за часів радянської влади абсолютно матеріалізували, проблема смерті, відходу в інші світи, стає дедалі гострішою. Втім, знайдено універсальний засіб її розв'язання - хоспіс.

Інтернет ресурси


http://www.day.kiev.ua – сайт газети «День»
http://www.ukurier.gov.ua – сайт газети «Урядовий кур’єр»
http://www.dt.ua – сайт тижневика «Дзеркало тижня»
http://www.umoloda.kiev.ua – сайт газети «Україна молода»
http://kreschatic.kiev.ua – сайт газети «Хрещатик»
http://www.golos.com.ua – сайт газети «Голос України»
http://www.eveningkiev.com –сайт газети Вечірній Київ
http://www.silskivisti.kiev.ua – сайт газети „Сільські вісті”
http://kp.ua/ – сайт газети „Комс.правда в Украине”

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ