Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Спека, вода, здоров'я: проблеми виживання

Поділіться цією сторінкою:

„Прісна вода – це безцінний скарб. Без неї ми неспроможні прожити. І її нічим не заміниш. До того ж водні ресурси вкрай вразливі: діяльність людини згубно позначається на кількості і якості запасів прісної води”

       Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН

Проблема питної води ще ніколи не стояла так гостро як сьогодні. Тема захисту й збереження планетарних запасів питної води проголошена ООН найголовнішим завданням Тисячоліття. І дійсно, з початку ХХІ століття 2 млрд. осіб проживають  у місцевостях, де прісну воду міряють на краплини.

Але й там, де сьогодні прісної води ще нібито достатньо, запаси її невблаганно вичерпуються. Навіть у багатоводній Західній Європі 100 млн. людей не може споживати якісну питну воду.

Причини вичерпання запасів питної води полягають у надмірному споживанні води заради зростання рівня життя і прибутків, у нещадному втручанні у літосферу Землі, у надмірному забрудненні вод, у винищенні рослинного покрову, у недосконалих технологіях водокористування, водоспоживання й водоочищення, а також у швидкому зростанні народонаселення в остан­ні десятиріччя. Так, на початку нашої ери на всій планеті проживало 200 млн. осіб. Приблизно через 18 століть, а точніше у 1830 p., населення планети ста­новило 1 млрд.. Тобто такої кількості населення планети досягло приблизно за 1 млн. років існування людської ци­вілізації.

Зростання його чисельності до 2 млрд. досягну­то через 120 років, а третій мільярд – через 32 роки (1960). Через 15 років (у березні 1976 р.) кількість насе­лення Землі становила 4 млрд. осіб, п'ятий мільярд було досягнуто на початку 1989 p., тобто менше ніж за 13 ро­ків, шостий мільярд – за 11 років (у 2000 p.), а до кін­ця 2100 р. чисельність населення стабілізується на рівні 12–13 млрд.

Щоб прогодувати, одягнути, забезпечити житлом нев­пинно зростаючу кількість населення, необхідно постійно нарощувати виробництво промислової та сільськогоспо­дарської продукції, збільшувати обсяг видобування корис­них копалин тощо. Внаслідок цього поступово вичерпу­ються природні ресурси, зокрема запаси питної води, підвищується середня температу­ра на Землі, забруднюється навколишнє середовище. 

Проблемою є і те, що у світі склався такий спосіб життя, який не обмежується лише задоволенням базових потреб людей, а стимулює гонитву за споживанням дедалі більшої кількості благ і товарів.

На планеті виникло небезпечне суспільство споживачів, яке існує за рахунок нещадного пограбування природних багатств, зокрема, й водних ресурсів. На задоволення безмежних потреб суспільства споживання працює наука, культура, промисловість. Ідеології необмеженого споживання служить велика політика і економіка світу. За це доводиться розплачуватися планетарними запасами прісної води і сьогодні на планеті є поруч спрага і водне марнотратство, відчай і водний комфорт. Через нестачу питної води у кінці ХХ – початку ХХІ століття у світі кожні 8 секунд помирала 1 дитина.

У висновку доповіді ООН  «Вода і сталий розвиток світу», яку було представлено 20 березня 2015 року у Нью-Делі (Індія) напередодні Всесвітнього дня води, зазначається, що якщо ситуація не зміниться, то 2030 року глобальний дефіцит водних ресурсів на планеті досягне 40%.

У XVIII-XIX століттях війни відбувалися за територію чи земельні володіння. В XX столітті – за право контролювати нафту та газ. У ХХІ столітті війни відбуватимуться за право контролювати не землю, нафту, або газ, а за прісну воду.

За останні 50 років на нашій планеті вже відбулося понад 500 конфліктів між країнами у зв'язку з нестачею води, 21 з яких – із застосуванням зброї.

Глобальна водна криза не оминула й Україну. Детальніше про цю проблему ви можете дізнатися переглянувши презентацію  «Обережно: неякісна вода!», з циклу «Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення».

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ